K! Kujawja

Dekiel Oldermana Zdzisława Pepińskiego. Nazwa:
Korporacja Kujawja, od 1923 r. Polska Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie
Siedziba:
Bydgoszcz, od 1923 r. Cieszyn
Data powstania:
22 X 1919 r.
Barwy:
szafirowa – srebrna – pąsowa
Dewiza:
„Potęga w braterstwie, honor na ostrzu miecza”

Rys historyczny

Zaproszenie na Bal Kujawji 20 II 1929 r. w Cieszynie.

Kujawja została założona dnia 22 X 1919 r. w Bydgoszczy przez słuchaczy Akademii Rolniczej w nawiązaniu do tradycji istniejących w Lipsku od lat 70-tych XIX w. polskich związków i kół naukowych o charakterze korporacyjnym (?), a w szczególności powstałej w 1908 r. (?) Korporacji Ceres.

Komitet Komersowy IV-go Wielkiego Komersu K! Kujawja, Sala Rady Miejskiej, Cieszyn (?) 20 II 1928 r. (?).

W związku z wojną polsko-rosyjską w 1920 r. działalność korporacji uległa zawieszeniu. Ponownie aktywna od 1921 r., po przeniesieniu bydgoskiej uczelni do Cieszyna, w 1923 r. także zmieniła siedzibę i oficjalną nazwę na Polska Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. W związkiem z nieakademickim statusem uczelni w Cieszynie Kujawja zostaje przyjęta dnia 25 III 1925 r. na członka nadzwyczajnego Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 III 1923 r.).

Bal reprezentacyjny z okazji IV Wielkiego Zjazdu Komersowego Kujawji, Cieszyn II 1928 r.

Zawarła kartele w 1924 r. z K! Corona z Poznania oraz dnia 25 V 1929 r. z K! Arcadia z Krakowa.

Całkowita ustalona i pewna, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 232 nazwiska, w tym czterech członków honorowych.

Po wojnie Kujawja nieoficjalnie organizowała regularne spotkania i komerse. Jej członkom udało się ponadto zarejestrować Towarzystwo Przyjaciół Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie, co stworzyło dogodne ramy organizowania tych spotkań. W latach 80-tych spisana została historia korporacji oraz powstał okolicznościowy album Pro Memoria. W 2002 r. doszło do reaktywacji korporacji (vide www.kujawja.org).

Legitymacja członkowska Kujawji Edmunda Kotlińskiego, 1928 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Kujawji obejmuje ponad dwieście nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Bolesław Błażek, (25 stycznia 1872 r. we Lwowie - prawd. ok. 1943) z rodziny o czeskim pochodzeniu, studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 1891-95, od 1920 prof. Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, a następnie WSGW w Cieszynie, Filister honorowy Kujawji
 2. Jan Krudysz, ( - ok. 1950) absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach, inż., prof. WSGW w Cieszynie, kurator i Filister honorowy Kujawji

  Prof. Henryk Maciejewski, 1930 r.

 3. Henryk Maciejewski, prof. WSGW w Cieszynie, Filister honorowy Kujawji

  Prof. Andrzej Piekarski, Cieszyn 1933 r.

 4. Andrzej Jan Piekarski, (13 lutego 1885 w Dziećmierzowie w Poznańskim - ok. 1943) studiował w Halle, Berlinie i Lipsku, dr, asystent w Oddziale Bakteriologicznym Instytutu Agronomicznego w Lipsku, założyciel i prezes “Ceres”, ostatni przewodniczący “Unitas” w Lipsku 1916-18, organizator studium rolniczego na UP, wykładowca Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, prof. dr inż. nauk technicznych WSGW w Cieszynie, kierownik Pracowni Chorób Roślin Rolniczych, kierownik Śląskiej Stacji Ochrony Roślin, Filister honorowy Kujawji, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

Członkowie rzeczywiści

 1. Michał Abramowicz, filister 1925

  Karol Albrecht, 1930 r.

 2. Karol Albrecht, ( - 1976) olderman 1929/30, sekretarz 1930, wiceprezes 1930/31, członek Sądu Ogólnokorporacyjnego ZPKA 1930, filister 1931, pochowany w Poznaniu

 3. Józef Amouraux, c. 1926/27, filister 1930
 4. Jerzy Audlauer (Andlauer), c. 1926/27, akt. 1927-28

  Leon Baczyński, 1923 r.

 5. Leon Baczyński, członek Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1925

  Stanisław Baehr, ok. 1921 r.Stanisław Baehr, 1923 r.

 6. Stanisław Baehr, (1900 - 19 kwietnia 1973 w Oliwie) s. Henryka i Marii z d. Przybytko, bratanek Mariana (Arkonia), uzyskał maturę w Mińsku Mazowieckim, od 1918 w WP, żołnierz szwoleżerów, w wojnie 1920 w Pułku Ułanów Krechowieckich, por. rez. WP, założyciel Kujawji w Bydgoszczy, filister 1921, gospodarował w dobrach własnych Makowlany, żołnierz w wojnie obronnej 1939, wojnę przeżył w Wilnie, w 1945 przyjechał do Polski, osiadł na Wybrzeżu, ze względu na pochodzenie i postawę przez wiele lat miał trudności ze znalezieniem pracy

  Jerzy Bayer, 1929 r.

 7. Jerzy Edgar Bayer, ( - 1944 w Warszawie) inicjator, założyciel i pierwszy prezes Kujawji w Cieszynie 1923, opracował statut, trzykrotny prezes 1923/24, 1924/25, 1925/26, pierwszy prezes Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, prezes Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, prezes Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, działacz Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w tym wiceprezes 1925/26, filister 1926, od 1926 prezes Związku Filistrów

  Stanisław Olędzki, 1930 r.

 8. Włodzimierz Bieńkiewicz, wiceprezes 1926, sekretarz 1928 oraz 1928/29, prezes 1929/30 oraz 1930, filister 1930

 9. Tadeusz Bieńkowski, olderman 1926/27, filister 1929
 10. Tadeusz Bogacz, (1914-1991)

  Marcin Bogusz, 1928/29 r.

 11. Marcin Leon Bogusz, (11 lipca 1905 w Chmurenikach na Wołyniu - 1940 w Katyniu) herbu Półkozic, s. Józefa i Stanisławy z Mozaraków, student i absolwent 1929 rolnictwa WSGW, wiceprezes 1928, wiceprezes 1928/29, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1930, ppor. rez. w 21 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 12. Juliusz/Julian Boguszewski, ( - 1 marca 1993) filister 1935

  Michał Bojanowski, 1923 r.

 13. Michał Bojanowski, (5 listopada 1904 w Klicach w pow. ciechanowskim - 5 listopada 1975) herbu Junosza, s. Michała i Jadwigi z Rudowskich, brat Szymona (Jagiellonia), student i absolwent (inż. rolnik) WSGW, skarbnik Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, po studiach administrator maj. Bądkowo w pow. ciechanowskim, od 1934 właściciel maj. Chojnowo w pow. przasnyskim, członek Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Koła Porad Sąsiedzkich i przewodniczący Koła Mężów Katolickich w parafii Czernice Borow, w wojnie obronnej 1939 jako por. rez. w 11 Pułku Ułanów z Ciechanowa, odznaczony Krzyżem Walecznych, wzięty do niewoli 27 września, więziony w oflagach II B Arnwalde (Choszczno) oraz II D w Gross-Born, po oswobodzeniu w II Korpusie PSZ gen. Władysława Andersa we Włoszech, a następnie w Anglii, w 1947 powrócił do kraju, pracował w Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Podkowie Leśnej, najpierw jako administrator Stacji Hodowli w Krośniewicach w pow. kutnowskim, a później jako kierownik plantacji i produkcji nasiennej w centrali w Podkowie Leśnej, od 1962 kierownik produkcji w Hodowli Buraka Cukrowego w Warszawie (zob. Maria Bojanowska, (w:), Ziemianie Polscy XX wieku. Życiorysy, Warszawa 1992)

  Jerzy Bolechowski, 1923 r.

 14. Jerzy Bolechowski, filister 1925

 15. Stanisław Brzeski, olderman 1929, prezes 1929
 16. Jerzy Bukowski, prezes 1936/37, prezes 1937
 17. Kazimierz Bukowski, filister 1937

  Jerzy Byszewski, 1923 r.

 18. Jerzy Byszewski, założyciel Kujawji w Cieszynie 1923, filister 1925 [prawd. Jerzy Byszewski (ur. ok. 1900 - ) herbu Jastrzębiec, s. Wincentego i Jadwigi z d. Fibich]

  Emil Chroboczek, 1923 r.

 19. Emil Chroboczek, (1902 w Dziećmorowicach - 1978 w Warszawie) założyciel Kujawji w Bydgoszczy, filister 1921, agrotechnik, warzywnik, prof. w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach

 20. Jerzy (Nowina-) Chrzanowski, (9 września 1911 w Warszawie - 22 listopad 1999 w Warszawie) z Lubelszczyzny, s. Andrzeja i Łucji z d. Kiełczykowska, student i absolwent WSGW w Cieszynie, c. 1930 (?), akt. 1930-34, sekretarz 1933/34, filister 1935, wykładowca UMCS w Lublinie, doktorat Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, docent nauk rolniczych, fitopatolog, kierownik Zakładu Immunologii Roślin w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, autor albumu “Album - Pro Memoria Akademickiej Korporacji Kujawja” (wydane na prawach rękopisu, Warszawa 1986)
 21. Władysław Chrzanowski, c. 1926/27, wiceprezes 1928 [być może Władysław Chrzanowski (22 czerwca 1906 - 16 lutego 1995) herbu Nowina, s. Janusza i Marii z Brzeskich]
 22. Jan Cichocki,
 23. Włodzimierz Ciesielski, akt. 1928-31
 24. Roman Cywiński, (1912 - 1961 w Londynie) po wojnie mieszkał w Łodzi
 25. Tadeusz Czaplicki, członek Komisji Rewizyjnej Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26
 26. Zygmunt Danielak, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1925, filister 1927
 27. Andrzej Daszewski, filister 1935
 28. Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes 1934/35, filister 1935
 29. Eustachy Dłużewski, być może s. Stanisława (Welecja) i brat Kazimierza (Arkonia), olderman 1927/28, filister 1928
 30. Stefan [właść. Paweł Stefan] Doerffer, (17 kwietnia 1911 - 29 lipca 2005) brat Jerzego (Rosevia), filister 1933, mgr inż.
 31. Witold Dołkowski, (1904 w Hecznarowicach - 1977 w Sadach) członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, sekretarz 1927/28, autor słów do hymnu “Hej! Orlim szlakiem…”, filister 1929

  Jan Domański, 1992 r.

 32. Jan Domański, (6 lutego 1911 w Piekartach - 10/11 grudnia 2005 w Warszawie) herbu Larysza, s. Stanisława i Janiny z d. Czarnecka, student PSGW w Cieszynie, mgr inż., wiceprezes 1932, sekretarz 1934, filister 1935, ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, w czasie wojny por. AK ps. “Roma”, odznaczony przez rząd emigracyjny w Londynie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem z Mieczami, Krzyżem AK oraz Medalem za Warszawę, po wojnie nauczyciel i dyrektor w szkołach rolniczych w Chociszewie i Czerwińsku, wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1999-2001 oraz 2001-03, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, zginął śmiercią tragiczną (potrącony przez samochód), pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach

  Jan Dyakowski, 1923 r.

 33. Jan Dyakowski, filister 1926

 34. Jan Kanty Dzianott, (21 marca 1909 - 14 grudnia 1996 w Zakopanym) herbu własnego, s. Jana i Bronisławy z Bielańskich
 35. Wojciech Dziewoński, filister 1930 [prawd. Wojciech Dziewoński herbu Nałęcz]
 36. Feliks Dzięgielewski, brat Stanisława (Baltia) i kuzyn Stanisława II (Baltia), akt. 1928, członek Młodzieży Wszechpolskiej, m.in. członek Rady Naczelnej
 37. Jerzy (Stanisław?) Garbolewski, prezes 1931/32, wiceprezes 1932/33, wiceprezes 1933/34, filister 1933

  Wiktor Goerne, 1923 r.

 38. Wiktor Konrad Goerne, (5 lutego 1899 w Łodzi - 10 stycznia 1975 w Katowicach) s. Karola Brunona (Arkonia, Welecja) i Almy z d. Marschel, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent agronomii WSGW, sekretarz 1926/27, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, m.in. członek Rady Naczelnej 1926/27, filister 1928, w czasie wojny adiuntant inspektoratu AK, okręg w Łodzi, aresztowany w 1944 przez Niemców i skazany na karę śmierci, wyroku nie zdążono wykonać, po wyzwoleniu w 1945 aresztowany przez Rosjan i wywieziony do Rosji, w 1947 powrócił do kraju

 39. Stefan Gorgolewski, ( - 29 marca 1930 w Warszawie) członek Komisji Rewizyjnej Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, filister 1927
 40. Stefan Gościniak, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 41. Witold Górecki, (?)
 42. Edward Górski, (11 czerwca 1909 - 1999)
 43. Konstanty Górski, filister 1932
 44. Witold Graniszewski, (1901 w Płocku - 1961 w Warszawie) s. Aleksandra Kazimierza i Wandy Róży z Przybyłowiczów, prawd. absolwent Gimnazjum im. Władysława Jagiełły 1921, absolwent WSGW, po studiach pracownik majątków ziemskich, w czasie okupacji w Warszawie, po wojnie zarządzął majątkiem nalężących do zespołu rolnego Puław, członek ZSL, naczelnik wydziału rolnego w Centralnym Zarządzie Więziennictwa (?) [prawd. tożsamy z Witoldem Graniszewskim z Coronii]

  Haller, 1923 r.

 45. Haller

 46. Stefan Heinrich, skarbnik 1934, prezes 1935/36, filister 1936

  Wacław Henneberg, 1929 r.

 47. Wacław Henneberg, (13 września 1902 w miejsc. Nowodwór k. Mińska Mazowieckiego - 13 lutego 1964 w Warszawie) s. Adolfa i Anny z Mordasiewiczów, brat Adama (Arkonia), uczęszczał do gimnazjum w Rosji, żołnierz WP 1919-20, uczestnik wojny z Rosją 1919-20, słuchacz szkoły podchorążych, ppor. rez. art., student i absolwent (inż. rolnictwa) WSGW, pierwszy I wiceprezes Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, sekretarz 1924 oraz prezes 1925/26 Młodzieży Wszechpolskiej, skarbnik Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, wiceprezes Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, filister 1926, sekretarz Związku Filistrów (1929), inspektor powiatowy ubezpieczeń rolnych PZU, m.in. w Sokółce, w wojnie obronnej 1939 na Wileńszczyźnie wzięty do niewoli, w obozie jenieckim na Litwie, a następnie w obozie jenieckim w Rosji, zwolniony po czerwcu 1941, później w II Korpusie PSZ, przeszedł cały szlak bojowy w Afryce Północnej i we Włoszech, we Włoszech służył w artylerii jako kwatermistrz, a następnie jako adiutant podchorążówki na Sycylii, awansowany na por., po demobilizacji w Anglii w 1947 wrócił do Polski, pracował w Wydziale Ubezpieczeń Rolnych centrali PZU w Warszawie, m.in. pod koniec kariery zastępca naczelnika Wydziału, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie

 48. Tadeusz Hertz,
 49. Zbigniew Hubert, filister 1929

  Stanisław Hulanicki, 1923 r.

 50. Stanisław Hulanicki, założyciel w Cieszynie 1923, aktywny 1923-24, filister 1925

 51. Zdzisław Husert, (?)
 52. Cezary Jabłoński, sekretarz 1926, filister 1929
 53. Stanisław Jabłoński, c. 1926
 54. Witold Jaguczański, filister 1928
 55. Janczewski, (?)
 56. Jerzy Janisławski, (1911 - 31 sierpnia 1933 w maj. Wola Żółkiewska) herbu Leliwa, s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, brat Kazimierza i Tadeusza, brat stryjeczny Witolda (wszyscy trzej Corona), red. środowiskowy „Wiadomości Korporacyjnych” 1931/32, filister 1932, pochowany na cmentarzu w Żółkiewce
 57. Stefan Januszewicz, ( - 15 kwietnia 1993) olderman 1926, olderman 1927/28, filister 1928
 58. Andrzej Jundziłł,
 59. Kazimierz Kajzer, filister 1925
 60. Janusz Kaliszewski, filister 1933
 61. Józef Karczewski, ( - 1979 w Warszawie) wiceprezes 1935/36, filister 1936
 62. Jerzy Karnkowski, akt. 1928 [być może Jerzy Karnkowski (25 czerwca 1904 - 25 czerwca 1942) herbu Junosza, s. Kazimierza i Heleny z Orzechowskich]

  Janusz Kietliński, 1923 r.

 63. Janusz Kietliński (Kitliński), filister 1925

 64. Witold Kimont, wiceprezes 1926/27, filister 1928, członek Zarz. Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25
 65. Jan Kleniewski, wiceprezes 1927/28, filister 1929
 66. Stanisław Kleniewski, akt. 1928, filister 1929
 67. Władysław Klimaszewski, (po 1903 - zm. przed 1939 ) brat Zygmunta (Kujawja)
 68. Zygmunt Klimaszewski, (1903 - 1977) brat Władysława (Kujawja), członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1925

 69. Józef Kmita, (25 stycznia 1918 w Podhorcach - 7 lutego 2002 w Mysłowicach) s. Pawła Józefa i Haliny z Dziedzickich

  Andrzej Kochanowski, 1923 r.

 70. Andrzej Kochanowski, ( - 17 czerwca 1942 w Auschwitz) filister 1925, zmarł w obozie koncentracyjnym w Auschwitz

 71. Tadeusz Koehler (Koechler), filister 1935
 72. Wojciech Kołaczkowski, (16 kwietnia 1908 w Moszenkach na Lubelszczyźnie - 19 lipca 2001 w Sarasocie) s. Jana i Róży z d. Boduszyńskiej, 1925-29 WSGR w Cieszynie, filister 1931, utalentowany sportowiec: lotnik, kierowca radiowy (rajd samochodowy Monte Carlo 1928, a w 1937 zwyciężył w Międzynarodowym Rajdzie Polski w kategorii do 1000 centymetrów sześciennych), w kadrze narodowej w strzelaniu do rzutków (1936 na Strzeleckich Mistrzostwach Świata w Berlinie brązowy medal), w czasie wojny w Dywizjonie 303, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (nr 9240), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, angielskim Distinguished Flying Cross oraz norweskim Krzyżem Świętego Olafa, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz polonii, odznaczony Krzyżem Oficerskimi OOP i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, pochowany na cmentarzu powązkowskim

  Antoni Kołodziejski, ok. 1921 r.

 73. Antoni Kołodziejski, (ok. 1900 - ) s. Michała i Ireny z d. Rembowska, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (sekretarz)

 74. Jacek Komornicki, akt. 1928, filister 1931

  Jerzy Komorowski, 1923 r.

 75. Jerzy Komorowski, członek Zarządu Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej 1924/25, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926

  Maksymilian Konarski, koniec lat 30-tych.

 76. Maksymilian Szymon Jaxa Konarski (Miechowita Konarski), (18 lipca 1919 w maj. Bolowiec pow. Pinczów - 19 maja 1994 w Warszawie) herbu Gryff, s. Szymona i Zofii z Osuchowskich, absolwent gimnazjum prawd. w Krakowie, student i absolwent WSGW (inż. rolnik), filister 1939, w czasie okupacji w AK w Kieleckim, pracował jako kierownik działu gospodarstw rolniczych najpierw Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Warszawie, a potem Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Błonia, pochowany na warszawskich Powązkach [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jerzego Rubacha]

 77. Tadeusz Konopacki, akt. 1928, filister 193
 78. Tadeusz Korczak, sekretarz 1925/26, filister 1929

  Eugeniusz Korkliński, 1923 r., 1923 r.

 79. Eugeniusz Korkliński, (26 lipca 1901 w Tbilisi - 12 kwietnia 1981 u wybrzeży Kenii) matura w Baku 1918, uczestnik wojny 1920, student i absolwent WSGW, filister 1925 (?), po studiach pracował jako agronom w Wilnie, po wojnie w administracji państwowej, między innymi rolnej, dyrektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich 1947-49, zwolniony na fali stalinowskich represji, pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Ostrołęce, zmarł w czasie podróży u wybrzeży Kenii, pochowany w Gdyni na cmentarzu Mały Kack

 80. Marian Kosicki, filister 1936
 81. Prot Kosicki, filister 1936
 82. Janusz Kostrowicki, (?)
 83. Edmund Kotliński, sekretarz 1929, sekretarz 1929/30, filister 1930
 84. Jerzy Kownacki, filister 1936, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1933

  Karol Kozłowski, 1923 r.

 85. Karol Kozłowski, (1900-1970) założyciel w Bydgoszczy, filister 1921, prezes Koła Rolników Akademii Rolniczej w Bydgoszczy 1922

 86. Edmund Krantz, filister 1933
 87. Stefan Kraupe, filister 1925

  Wilhelm Krebs, 1923 r.

 88. Wilhelm Krebs, filister 1926

  Stanisław Kretkowski, 1923 r.Stanisław Kretkowski, 1921 r.

 89. Stanisław Kretkowski, (24 lipca 1900 w maj. Grodno w pow. włocławskim - 1940 w Katyniu) s. Ignacego i Marii z Piwnickich, bratanek Stefana (Arkonia), brat stryjeczny Zbigniewa (Corona), uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, założyciel w Bydgoszczy, filister 1921, prezes 1922 w Bydgoszczy, po studiach gospodarował we własnym maj. Grodno, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie 1928, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 adiutant gen. Mieczysława Smorawińskiego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 90. Włodzimierz Krzętowski, filister 1931
 91. Andrzej Kucharzewski,

  Zbigniew Kulwieć, 1923 r.

 92. Zbigniew Kulwieć, członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1926 [być może Zbigniew Witold Kulwieć (31 sierpnia 1904 - 1940 w Charkowie), s. Kazimierza (Sparta) i Julii z d. Stankiewicz, brat Stanisława (Sparta)]

  Roman Kułakowski, ok. 1930 r.

 93. Roman Kułakowski, (30 czerwca 1910 w Wiedniu - 16 lipca 1993 w Tarnowie) herbu Kościesza, s. Bronisława i Aliny z d. Bobrowskiej, absolwent Gimnazjum w Stanisławowie, absolwent WSGW, wiceprezes 1937, filister 1937, po studiach praktykował w Państwowym Stadzie Ogierów w Białce oraz w Państwowej Stadninie Koni w Janowie Podlaskim 1937-38, później gospodarował w maj. rodzinnym Wołosów, w czasie wojny pracował we Lwowie, od 1943 znowu w Wołosowie, w związku z prześladowaniami Polaków wyjechał do Tarnowa, po wojnie pracował w Państwowej Stadninie Koni w Chyszowie 1945-62 oraz w Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Tarnowie 1962-75, pochowany w grobowcu rodzinnym w Zakopanym

 94. Tadeusz Kurowski, filister 1936
 95. Stanisław Kuźnicki, filister 1934
 96. Tomasz Lewandowicz, filister 1932
 97. Czesław Linowski, akt. 1928
 98. Zbigniew Lohman, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium
 99. Antoni Ładomirski, olderman 1936/37, sekretarz 1937, filister 1937
 100. Władysław Łaszczyński, założyciel w Cieszynie 1923, akt. 1923/24, filister 1924

  Zygmunt Ławrynowicz, 1929 r.

 101. Zygmunt Ławrynowicz, prezes 1929, filister 1929

  Karol Łącki, 1921 r.

 102. Karol Łącki, członek Prezydium 1924, w 1923/24 podpisał kartel z Coroną

 103. Michał Łoś, brat Stanisława i Władysława (obaj Kujawja)
 104. Stanisław Łoś, brat Michała i Władysława (obaj Kujawja) akt. 1928, filister 1928, po wojnie na emigracji w Brazylii (?) [prawd. Stanisław Jan hr. Łoś (24 lutego 1906 w Desznie - 29 maja 1980 w Londrinie w Brazylii), z Grodkowa i Januszowic herbu Dąbrowa, s. Stanisława i Marii z Wielowieyskich]
 105. Władysław Łoś, brat Michała i Stanisława (obaj Kujawja), wiceprezes 1936/37, wiceprezes 1938, po wojnie na emigracji we Francji [być może Władysław Maria Michał hr Łoś (9 grudnia 1918 we Lwowie - 14 lutego 1984 w Lyonie) z Grodkowa i Januszowic, herbu Dąbrowa, s. Zygmunta i Zofii z Rostworowskich]
 106. Stefan Machowski, pierwszy sekretarz Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, sekretarz Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1925/26, członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1927
 107. Henryk Mackiewicz, filister 1928
 108. Roman Majewski, akt. 1925

  Henryk Malewski, 1930 r.

 109. Henryk Malewski, (1906 - grudzień 1996 w Chełmży) filister 1930

  Józef Mańkowski, 1923 r.

 110. Józef Mańkowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926

 111. Stefan Mańkowski,
 112. Ignacy Marinowicz , ( - 2000) sekretarz 1936/37, serketarz 1937/38, filister 1938, skarbnik 1991-94, 1994-97 oraz 1997-2000 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich
 113. Edward Matuszewski, filister 1937
 114. Witold Michalski, olderman 1932, filister 1932
 115. Stefan Mierzejewski, założyciel i pierwszy wiceprezes w Cieszynie 1923, filister 1924
 116. Zbigniew Misiewicz, filister 1937
 117. Stanisław Młodzianowski, sekretarz 1931/32, sekretarz 1932/33, olderman 1933/34, filister 1934
 118. Marian Młynarski, c. 1926
 119. Jan Mochnacki,

  Tadeusz Morawski, 1923 r.

 120. Tadeusz Morawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1926

 121. Witold Mrowiński, (24 grudnia 1906 w Górze Bałdrzychowskiej (Ziemia Łęczycka) - styczeń 1984) s. Stefana, student i absolwent WSGW, wiceprezes 1929, wiceprezes 1929/30, filister 1930, żołnierz wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK ps. „Fiedler”, po wojnie pracownik Ministerstwa Żeglugi, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi
 122. Władysław Niedźwiecki, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924

  Hieronim Nielubowicz-Tukalski, lata 20-te.

 123. Hieronim Nielubowicz-Tukalski, (10 grudnia 1902 w maj. Mutwica w pow. pińskim - 1972) herbu Kościesza, s. Stanisława i Anny z Korsaków, uczeń szkoły realnej Konopczyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Macierzy Polskiej w Kijowie, w drużynie ochotniczej kpt. Bocheńskiego w Pińsku, żołnierz ochotniczej Armii Hallera 1920, student Akademii Rolniczej Bydgoszczy, student i absolwent WSGW 1923-26, wiceprezes 1925/26, filister 1926, działacz Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w tym prezes 1925/26, wiceprezes Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1925/26, po studiach właściciel maj. Mutwica, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę nad ” podniesieniem rolnictwa”, przewodniczący Związku Hodowców Trzody Chlewnej przy Poleskiej Izbie Rolniczej, radny gminy Mroczno, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie, prezes Strzelca w Mutwicy, od 1938 przewodniczący powiatowego Obozu Zjednoczenia Narodowego, od 1939 w konspiracyjnych organizacjach wojskowych, ppor. AK, odznaczony Krzyżem Niepodległości, pracownik Rady Głównej Opiekuńczej 1940-45 (inspektor powiatowy w Radomiu, naczelnik wydziału we Lwowie i inspektor powiatowy w Jędrzejewie), odznaczony za tę pracę Złotym Krzyżem Zasługi, po wojnie inspektor osadnictwa w PUR w Koszalinie 1945-46, właściciel chałupniczej olejarni “Vita” 1946, zastępca dyrektora, a później rządca maj. Cieszyn, aresztowany przez UB, uniewinniony w procesie, od końca lat 40-tych pracował w przemyśle mięsnym

  O…cki, 1923 r.

 124. O…ocki

 125. Mieczysław Ogrodziński, akt. 1928

  Stanisław Olędzki, 1930 r.

 126. Stanisław Olędzki, (19 kwietnia 1909 w maj. Kawęczyn w pow. łukowskim - 21 września 1985 w Warszawie), s. Aleksanra Euzebiusza i (…) z d. Lekczyńska, brat Władysława (Arkonia) i Wandy z d. Lekczyńska, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, student i absolwent (inż. rolnik) PWSGW, olderman 1930 oraz 1931/32, filister 1930, po studiach pracował w maj. rodzinnym “Kawęczyn”, żołnierz wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK w pow. łukowskim, po wojnie pracownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Ministerstwa Rolnictwa i Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie, pochowany na Cmentarzu w Warszawie-Pyrach

 127. Leszek Olszewski, filister 1939
 128. Stanisław Olszowski, filister 1928

  Władysław Orszagh, 1923 r.

 129. Władysław Orszagh, filister 1926, sekretarz 1925/26, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1925/26, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25

 130. Kazimierz Orzechowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, filister 1928
 131. Stefan Ostromęcki,
 132. Stanisław Otto, filister 1926

  Władysław Pacuła, 1923 r.

 133. Władysław Pacuła, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924

 134. Zdzisław Papięski,
 135. W. Paszczeński, założyciel w Bydgoszczy

  Zdzisław Pepiński, 1928/29 r.

 136. Zdzisław Pepiński, (1902 w Jarocinie - 1994 w Szczytnie) olderman 1928, olderman 1928/29, filister 1929

  Wiesław Peuker, 1923 r.

 137. Wiesław Peuker, filister 1925

 138. Wacław Pilitowski, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 139. Stefan Płoski, akt. 1928
 140. Wacław Podkuliński, filister 1938

  Władysław Polański, 1928/29 r.

 141. Władysław Polański, prezes 1927/28, prezes 1928, prezes 1928/29, olderman 1929, filister 1929

 142. Zdzisław Poniński,
 143. Jan Porębski, akt. 1928
 144. Krzysztof hr. Potocki, (31 maja 1906 w Warszawie - 1940), s. Tomasza Ludwika (Konwent-Polonia) i Pelagii z Brzozowskich, bratanek Karola Wojciecha (Konwent Polonia) i Władysława Michała (Arkonia), absolwent Gimnazjum w Warszawie, student i absolwent rolnictwa WSGW, olderman 1931/32, prezes sem. zim. 1931/32, filister 1932, mąż właścicielki i administrator maj. Krogulec w pow. Czortków, aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 w Czortkowie, figuruje w wykazie osób zamordowanych przez NKWD w 1940 na Ukrainie
 145. Andrzej Prądzyński, (18 listopada 1909 - 8 grudnia 1974 w Poznaniu) herbu Grzymała, s. Kazimierza i Jadwigi z d. Daszewska, bratanek Józefa (Baltia), brat Ignacego (Corona), olderman 1933/34, olderman 1934, filister 1934
 146. Jerzy Prądzyński, wiceprezes 1926/27, prezes 1927/28, filister 1927 [być może Jerzy Prądzyński (1904-1998), herbu Grzymała, s. Bolesława i Janiny z d. Tyszka, brat Juliana (Sarmatia)]
 147. Stefan Pruski, c. 1926/27, prezes 1928, prezes1928/29, filister 1929 [prawd. Stefan Pruski (1904 - 6 lutego 1943), herbu Leliwa, s. Karola i Stanisławy z d. Czaplicka, brat Tadeusza (Kujawja) i Antoniego (Jagiellonia)]
 148. Tadeusz Pruski, filister 1931 [być może Tadeusz Pruski (3 maja 1908 - 31 maja 1978), herbu Leliwa, s. Karola i Stanisławy z d. Czaplicka, brat Stefana (Kujawja) i Antoniego (Jagiellonia)]
 149. Tadeusz Przedpełski, (22 czerwca 1903 - 18 sierpnia 1986) herbu Jastrzębiec, s. Władysława i Stefanii z d. Humiecka, filister 1927, sekretarz 1925/26, wiceprezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej 1926, pochowany na cmentarzu w Koszalinie

  Teodor Przeniewski, 1923 r.

 150. Teodor Przeniewski, filister 1925

 151. Henryk Przywieczerski, z maj. Plebanka pod Nieszawa, brat Kazimierza (Mesconia), prezes 1926/27, prezes 1927, filister 1928
 152. Stefan Przywieczerski,
 153. Pszczulkowski, (?)
 154. Ryszard Puciatycki, ( - 1999)
 155. Stanisław Rachwał, ( - 1985) sekretarz 1934/35, filister 1936

  Zbigniew Reinhard, 1923 r.

 156. Zbigniew Reinhard, (29 czerwca 1902 w maj. Szydłówek k. Mławy - 4 czerwca 1988 w Warszawie) s. Karola (właściela Szydłówka) h. Lis i Stanisławy z d. Doberskiej h. Gryf, brat Wiktora (Helionia), ochotnik WP 1919-20, w 1 Pułku Ułanów Ziemi Krakowskiej przemianowanym na 8 Pułk Ułanów im. J. Poniatowskiego, walczył m.in. w bitwach pod Skoczowem, w obronie Lwowa, w 1921 ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, w 1926 ppor. rez. kaw., student i absolwent 1925 WSGW, założyciel i pierwszy olderman w Cieszynie 1923, filister 1925, administrował maj. Okalewo w pow. Rypin 1932-39, w wojnie obronnej 1939 dowódca zwiadu konnego 4 Dywizji Piechoty, w niemieckiej niewoli od 19 września, więziony w oflagach Osterdode w Górach Harzu, Braunschwein, przede wszystkim Woldenberg, pod koniec wojny do 29 kwietnia w Murnau, po oswobodzeniu przebywał w Paryżu, skąd wrócił do Polski, po wojnie pracował w instytucjach rolniczych w Warszawaie, członek ZBOWID, uczestnik spotkań Cieszyniaków, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP 1969, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 w 1982, pochowany w Szydłowie k. Mławy [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków) relacja stryjecznej wnuczki Małgorzaty Reinhard-Chlandy]

 157. Andrzej Roguski, filister 1932

  Andrzej Rossman, 1929 r.

 158. Andrzej Ludwik Rossman, (5 września 1901 w Bielawie - 9 września 1964 w Bielawie) herbu Rossmann, s. Ludwika i Karoliny z d. Borst, brat stryjeczny Henryka (Welecja) i Zygmunta (Konwent Polonia), ostudent i absolwent WSGW w Cieszynie, olderman 1925/26, prezes 1926, filister 1927, członek Młodzieży Wszechpolskiej, członek Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, wiceprezes Związku Filistrów (1929), po studiach administrował maj. Smolina w Kaliskim, od lat 30-tych do 1945 prowadził gospodarstwo rodzinne w Bielawie, oficer rez., w okresie konspiracji w AK, w latach 1945-50 nie mógł otrzymać pracy, od ok. 1950 pracował jako fizyczny pracownik na fermie lisów w Skolimowie, od ok. 1956 prowadził fermę kurzą w gospodarstwie rodzinnym Bielawa, pochowany na cmentarzu w Powsinie

  Stanisław Rosen, 1939 r.

 159. Stanisław Rosen, (?), (12 lutego 1919 w Graczanach - 22 lutego 1940 w Graczanach) s. Piotra i Eugenii z d. Brzozowska, bratanek Stanisława (Arkonia), absolwent Gimnazjum w Poniewieżu, student WSGW w Cieszynie, pochowany w Graczanach

 160. Jerzy Rostkowski, filister 1938
 161. Bohdan Różycki, (28 maja 1905 w maj. Misztal w pow. kutnowskim - 1940 w Charkowie) s. Tadeusza i Zofii Aleksandry z Tańskich, absolwent Gimnazjum Filologicznego w Kutnie, student i absolwent rolnictwa WSGW, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, filister 1929, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, por. rez. kawalerii, przydzielony jako dowódca szwadronu do sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 162. Edward Różycki, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924 [prawd. Edward Samuel Różycki (11 lipca 1901 - 25 lutego 1982), herbu Rola, s. Henryka Erazma i Heleny z Łuniewskich, brat Henryka (Aquilonia)]
 163. Janusz Różycki, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1926

  Stefan Rubach, lata 30-te.

 164. Stefan Rubach, (17 września 1911 w maj. Adamki pow. Błaszki - 12 lipca 1951 w Bydgoszczy) herbu własnego Rubach, s. Lucjana (ziemianina, właściciela maj. Adamki w pow. Błaszki) i Marii z d. Oppeln-Bronikowska, absolwent Gimnazjum im. A.Asnyka w Kaliszu, student i absolwent WSGW (inż. rolnik), filister 1932, w 1938 ppor. rez. 10 Pułku Ułanów Litewskich “Krokusi”, od 1938 gospodarował w maj. Włynice oraz Podświrk k. Gidel, uczestnik wojny obronnej 1939, walczył nad Bzurą i w obronie Warszawy, podczas obrony Warszawy odznaczony Krzyżem Walecznych, dostał się do niewoli niemieckiej, osadzony w oflagu w Woldenbergu, po wojnie kierownik gospodarstw rolnych Zaskoczyn k. Pruszcza Gdańskiego, a potem Mochełko k. Bydgoszczy, pochowany na cmentarzu w Sopocie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Stefana Rubacha]

 165. Kazimierz Ryttel, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924
 166. Edward Rzewuski, filister 1939
 167. Wiesław Sadowy, filister 1929
 168. Jan Sakowicz, (24 czerwca 1914 w Olszanie - 27 kwietnia 2002 w Warszawie) herbu Korwin, s. Jarosława (Welecja) i Jadwigi z d. Stecewicz, c. 1935, absolwent WSGW w Cieszynie, inż. rolnik, wieloletni pracownik Centrali Spółdzielczości Pracy Inwalidów, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
 169. Jerzy Schneider, sekretarz 1938, filister 1939
 170. Janusz Serednicki,
 171. Jerzy Serednicki, olderman 1931/32, filister 1934
 172. Czesław Siemięcki, członek pierwszego Zarządu w Bydgoszczy 1919

  Józef Sikora, 1923 r.

 173. Józef Sikora, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1925

 174. Tomasz Skomorowski,
 175. Roman Skotnicki, (1908 - ) herbu Rola, s. Ludomira i Reginy z Tabaczyńskich
 176. Włodzimierz Skowroński, brat Janusza (Jagiellonia), olderman 1930/31, filister 1932

  Antoni Smoleński, 1923 r.

 177. Antoni Smoleński, filister 1925 [być może Antoni Smoleński, 6 lutego 1902 w miejsc. Gostków - 25 lutego 1993 w Londynie]

 178. Józef (Piorun-)Sobieszczański, (10 listopada 1910 w Podlodowie na Lubelszczyźnie - 22 marca 1988 w Gdańsku) s. Wojciecha Stanisława i Heleny, student UW, student i absolwent WSGW, dzierżawca maj. Dutrów na Lubelszczyźnie, żołnierz AK ps. “Orkan” i WIN, odznaczony Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, w latach 1950-51 więziony bez wyroku, po 1956 w administracji państwowych gospodarstw rolnych, pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Sobieszewie

  Roman Sosnowski, 1923 r.

 179. Roman Sosnowski, członek Zarządu Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej 1924/25, filister 1925

 180. Jerzy Sroczyński, filister 1936

  Andrzej Stachowicz, 1923 r.

 181. Andrzej Stachowicz, filister 1925

 182. Jerzy Stadnicki, skarbnik 1930
 183. Zygmunt Starorypiński, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924
  Gabriel Sternik, pierwszy skarbnik Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26

 184. Andrzej Starzyński, filister 1937
 185. Wiesław Stępniewski, filister 1931
 186. Janusz Stojowski, (1921-1974) filister 1938 [być może Janusz Stojowski (1915 - ), herbu Trąby]
 187. Tadeusz Stokłosa, filister 1938
 188. Marceli Stokowski, akt. 1928

  Justyn Strumiłło, 1921 r.

 189. Justyn Strumiłło, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (wiceprezes)

 190. Stanisław Strzelecki,
 191. Zbigniew Suchodolski, filister 1936
 192. Suchorski,
 193. Stanisław Szarzyński, [być może Stanisław Sęp-Szarzyński (1910 - 15 marca 1976), herbu Junosza, s. Wacława i Zofii z d. Słomińska]

  Ziemowit Szczawiński, ok. 1921 r.

 194. Ziemowit Szczawiński, (10 grudnia 1901 - 17 grudnia 1983) herbu Prawdzic, s. Leona i Olgi z d. Łaszczyńska, brat Zdzisława (prawd. Primislavia)

  Leon Szempliński, Cieszyn prawd. druga poł. lat 30-tych.

 195. Leon Szempliński, ( - 1973) olderman 1935/36, prezes 1936/37, prezes 1937/38, filister 1938 [prawd. Leon Szepmiński (1911 - ) s. Jana i Olgi z Taczanowskich]

  Tadeusz Szpryngier, 1930 r.

 196. Tadeusz Szpryngier, (1912 - 17 marca 1978) wiceprezes 1930, prezes 1930/31, filister 1931, inż. rolnik, por. rez. 20 Pułku, uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji ps. „Nurt” w oddziałach partyzanckich AK w Puszczy Kampinoskiej, po wojnie naczelnik wydziału w Ministerstwie Rolnictwa

 197. Tadeusz Sztolcman, (?)
 198. Stefan Świątkowski, filister 1925

  Talmont, 1923 r.

 199. Talmont

  Stanisław Topiński, 1923 r.

 200. Stanisław Topiński (Tepiński), filister 1925

 201. Tadeusz Topolewski, (1907-1987) wiceprezes 1931/32, filister 1934, właściciel maj. w Łódzkim
 202. Gustaw Tschirschnitz, filister 1927
 203. Władysław Turoboyski, skarbnik 1932, prezes 1933/34, prezes 1934/35, filister 1935
 204. Janusz Turski, ( - 29 marca 1996 w Koszalinie), filister 1937
 205. Tadeusz Turski, filister 1939 [Tadeusz Turski (1919-1983 w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych) s. Jana i Zofii Orzeszkowskich, brat Janusza (Kujawja)]
 206. Bohdan Tymieniecki, ( - 1992 w Londynie) filister 1931, żołnierz PSZ na Zachodzie, ppłk, dwukrotnie odznaczony Virtuti Militari, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor książki “Na imię jej było Lili” (Londyn 1971), pochowany na warszawskich Powązkach
 207. Roman Wahl, pierwszy II wiceprezes Cieszyńskiego Koła Międzykorporacyjnego
 208. Jerzy Walewski,

  Tadeusz Waśniewski, 1932 r.

 209. Tadeusz Waśniewski, (26 sierpnia 1905 w Miastkowie w pow. łomżyńskim - 5 lipca 1972 w Polsce) herbu Bończa, s. Karola i Marii z d. Tańska (herbu Jastrzębiec), student SGGW, student i absolwent PWSGW 1930(?)-32 (dypl. rolnik), c. 1928 Jagiellonia, akt. 1928-31, później w Kujawji, olderman 1932/33, filister 1935, po studiach odbywał praktykę podyplomową w maj. Worowice (p. Szemplińskich) na Mazowszu, żołnierz w wojnie obronnej 1939, członek AK w okręgu Ostrówek, w 1945 wcielony do LWP w stopniu podporucznika (nie ujawnił rzeczywistego, wyższego stopnia), po wojnie pracownik Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Ministerstwa Rolnictwa, pochowany na Cmentarzu na Bródnie w Warszawie (kw. 46H)

 210. Tadeusz Wąsowicz,
 211. Henryk Wejnerowski, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium, założyciel w Cieszynie 1923 (?), członek Prezydium 1924, filister 1924
 212. Jan Werner, (8 września 1905 - po 1964) herbu Miron, s. Adolfa (Welecja) i Zofii z d. Boetticher, brat Józefa (Sarmatia), kand.-1926/27, filister 1928, po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, jego prochy rozsypane na terenie maj. w Karsznicach, symboliczny grób na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie
 213. Karol Wierzbicki, olderman 1936/37, olderman 1937/38, filister 1939, po wojnie na emigracji w Belgii
 214. Ryszard Wieszczycki, (22 albo 23 czerwca 1911 w Kiernozia k. Łowicza - 10 marca 1985 w Strzelcach Opolskich) inż. rolnik, sekretarz 1933/34, filister 1934
 215. Eugeniusz Wojciechowski, filister 1937
 216. Jan Wolski, filister 1928
 217. Konstanty Wünsche, ( - 1944 w Łodzi) ze spolszczonej rodziny niemieckiej z Poznańskiego, młodszy brat Teodora (Kujawja), wystąpił z Kujawji, w wojnie obronnej 1939 w 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckiego oflagu, dzięki wstawiennictwu rodziny zwolniony, oficer Wehrmachtu, żołnierz AK, zdemaskowany w 1944 przez Gestapo jako członek AK, zakatowany w więzieniu

  Teodor Wünsche albo Konstanty Wünsche, 1923 r.

 218. Teodor Wünsche, ze spolszczonej rodziny niemieckiej z Poznańskiego, starszy brat Konstantego (Kujawja), wystąpił z Kujawji, oficer SS

 219. Jan Wysocki,
 220. Tadeusz Wysocki, filister 1925
 221. Kazimierz Wyszomirski, (1902-1965)
 222. Tadeusz Zakrzewski, założyciel w Cieszynie 1923 (?), wiceprezes 1924, filister 1924
 223. Tadeusz Saryusz Sariusz-Zaleski (Zaleski-Saryusz), (11 lutego 1915 w Mojowce na Ukrainie - 4 czerwca 1985 w Polsce), herbu Jelita, pochodził z Pustowarni, s. Tadeusza (Arkonia) i Anieli z Lipkowskich, bratanek Antoniego, Ksawerego i Seweryna (wszyscy trzej Arkonia), absolwent Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent WSGW, prezes 1938, filister 1938, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień oflagu w Woldenbergu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach
 224. Władysław Zaleski, filister 1928
 225. Władysław Zaremba, [być może Władysław Leon Zaremba (15 czerwca 1904 w Dziwle w pow. Piotrków Trybunalski - 8 marca 1975 w Londynie) herbu własnego, s. Władysława i Wanda z Wojciechowskich]
 226. Wojciech Zdanowski,
 227. Jan Zembrzuski, filister 1939

  Bogdan Zieliński, ok. 1921 r.Prawd. Bogdan Zieliński, 1923 r.

 228. Bogdan Zieliński, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (prezes), filister 1921, od 1924 pierwszy prezes Związku Filistrów

  Prawd. Zdzisław/Zbigniew Zieliński, 1923 r.

 229. Zdzisław (Zbigniew) Zieliński, filister 1925, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1923/24

 230. Zygmunt Zielonacki, sekretarz 1930/31, filister 1932

  Czesław Ziemięcki, ok. 1921 r.

 231. Czesław Ziemięcki, (1900 w Kijowie - 1984 w Warszawie) założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium

 232. Zdzisław Żarnecki, filister 1936

  Roman Żebrowski, 1923 r.

 233. Roman Żebrowski, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1925

 234. Henryk Żochowski, filister 1927
 235. Andrzej Żurawski, członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1927

Pieczęć Kujawji, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Jerzy Chrzanowski, Album - Pro memoria Korporacji Akademickiej Korporacji Kujawja, Warszawa 1986 (wydane na prawach rękopisu),
2) Zbysław Popławski, Lista członków Akademickiej Korporacji Kujawja w Poznaniu, Bydgoszczy i Cieszynie w latach 1919-1939, (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 13, s. 73 i n.,
3) Krzysztof A. Tyszka, Korporacja Akademicka Kujawja (wykaz członków), maszynopis,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Kujawja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 22 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Kujawja (Cieszyn), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }