K! Astrea

Dekiel Mariana Ekielskiego Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Astrea
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
4 XI 1923 r.
Barwy:
granatowa – błękitna – srebrna (biała)
Dewiza:
„Nil humanum a me alienum puto” („Nic, co ludzkie, nie jest mi obce”)

Rys historyczny

Szarfa i banda frakowa Mariana Ekielskiego.

Astrea powstała jesienią 1923 r. w Lublinie. Organizację “nazwano imieniem >>Astrei<<, bogini sprawiedliwości z otwartemi oczyma, by nazwa była memento w ich postępowaniu" (Henryk Kucharzyk, Rys historyczny K! “Astrea”, (w:) Polska Akademicka Korporacja “Astrea”, Zeszyt Pamiątkowy, Lublin 1935, s. 24). Dnia 4 listopada 1923 r. ukonstytuowało się pierwsze prezydium, a dnia 12 grudnia 1923 r. uchwalono statut stwowarzyszenia. Został on zatwierdzony przez władze Uniwersytetu Lubelskiego dnia 4 stycznia 1924 r. W dniu 3 maja 1929 r. poświęcono sztandar korporacyjny.

Astrea była obok Concordii drugą najstarszą oraz najliczebniejszą korporacją akademicką w Lublinie. Przez cały okres istnienia nie należała do żadnych związków międzykorporacyjnych, co powodowało, że określana była jako “dzika”. Wiadomo jednak, że przynajmniej dwukrotnie podejmowano próby nawiązania współpracy ze Związkiem Polskich Korporacji Akademickich.

Korporacja Astrea, prawd. koniec lat 20-tych.

W związku z faktem, że kilku członków korporacji przeniosło się do Warszawy, z inicjatywy Zygmunta Grochowskiego i Ignacego Słomińskiego dnia 4 stycznia 1927 r. powstało Koło Warszawskie Korporacji Astrea. Koło grupowało głównie studentów Politechniki Warszawskiej, pochodzących z Lublina. Jego władze stanowili wiceprezes, sekeretarz i olderman Koła. Nawiązano bliskie kontakty z warszawską Lechią. W czerwcu 1933 r. Koło zaprzestało działalności.

Poczet sztandarowy Astrei, prawd. koniec lat 20-tych.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 158 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak danych o działalności Astrei oraz o spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Astrei obejmuje sto kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Bohdan Demby, 1921 r.

 1. Bohdan Demby (21 października 1884 w Czersku k. Góry Kalwarii - 26 lutego 1965 w Poznaniu), stryjeczny brat Stanisława (Nationalitas), stryj Leszka (Arkonia), absolwent ówczesnego rządowego V Gimnazjum w Warszawie, studiował na Politechnice w Warszawie oraz Wydziale Chemicznym Politechniki w Coethen Anhalt, inż. chemik 1911, dyrektor cukrowni Rejowiec 1916-18, Trawniki 1919-23, Lublin 1923-30, Września 1930-39 i 1945-47, Józefów 1945, po wojnie pracownik przemysłu mleczarskiego, propagator nowych technologii w cukrownictwie, autor wniosków racjonalizatorskich oraz patentów w mleczarstwie, działacz społeczny, Filister honorowy Astrei 1930, prezes Powiatowego Oddziału Związku Zachodniego, w czasach stalinowskich odwołany ze stanowiska i szykanowany, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  Henryk Jakubanis, prawd. koniec lat 20-tych.

 2. Henryk Jakubanis, (1 marca 1879 - 9 kwietnia 1949 w Lublinie), z pochodzenia Litwin, absolwent filologii klasycznej na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu im. Św. Włodzimierza w Kijowie, gdzie raccował naukowo do 1922 (w 1922 prof. nadzw.), od 1922 na UL, prof. filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych 1922-39, Wydziału Teologicznego 1924-29, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 1923-25, Filister honorowy Astrei 1929

 3. Michał Michniewski, dyrektor Banku Handlowego w Warszawie, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, Filister honorowy Astrei 1930
 4. Józef Ossowski, dr med., Filister honorowy Astrei 1930

  Bolesław Sekutowicz, prawd. koniec lat 20-tych.

 5. Bolesław Sekutowicz (19 sierpnia 1881 w Warszawie - 23 grudnia 1939 w Lublinie), absolwent Gimnazjum Męskiego w Lublinie 1900 oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim 1904, pomocnik adwokata przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 1904-06, adwokat tamże 1907-19, od 1916 p.o. prezesa Lubelskiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, delegat do Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Królestwie Polskim, członek Rady Naczelnej Milicji Obywatelskiej, w 1915 wybrany na delegata do Głównego Komitetu Ratunkowego w Lublinie na obszar okupacji austriackiej, radny Rady Miejskiej 1916-18, w 1918 powołany przez Radę Regencyjną na członka Rady Stanu Królestwa Polskiego, od 1919 w sądownictwie, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, od 1929 prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, , Filister honorowy Astrei 1930, w 1937 nominowany na sędziego Trybunału Stanu, po wybuchu wojny w 1939 wspierał poczynania Komitetu Obrony Miasta, aresztowany przez Gestapo, w grupie zakładników więziony na Zamku i rozstrzelany

Członkowie rzeczywiści

 1. Jan Andrzejczak, sekretarz (sem. let. ?) 1929/30, sekretarz sem. zim. 1930/31, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 2. Mirosław Bahn, b. 1928, w 1935 sędzia grodzki w Lublinie
 3. Stefan Bancerz, b. 1931, wiceprezes sem. let. 1932/33, wiceprezes 1933/34, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie, po wojnie prawnik w Warszawie
 4. Mieczysław Błaziński, b. 1931, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 5. Zygmunt Borkowski, b. 1925, w 1935 sędzia grodzki w Krasnystawie
 6. Jakub Bronikowski, b. 1938
 7. Tadeusz Brzusko, f. 1935, wiceprezes V 1939
 8. Jerzy Budzyński, b. 1929, sekretarz sem. zim. 1930/31, w 1935 urzędnik w Lublinie
 9. Gustaw Chawryło, akt. 1935, gospodarz sem. zim. 1935/36
 10. Stanisław Chwaleszyński, olderman sem. let. 1932/33
 11. Michał Henryk Cieślik, b. 1928, w 1935 sędzia grodzki w Chełmie Lubelskim
 12. Jan Czajkowski, f. 1935
 13. Józef Czaplicki, b. 1927, olderman sem. zim. 1928/29 i (sem. zim. ?) 1929/30, olderman sem. zim. 1930/31 (?), w 1935 członek b. Koła Warszawskiego Astrei
 14. Lucjan Walerian Czaporowski, b. 1927, sekretarz sem. let. (?) 1927/28, olderman sem. let. 1928/29 i sem. let. 1929/30, prezes sem. let. 1930/31, w 1935 sędzia grodzki w Grodnie
 15. Tadeusz Czyżewski, f. 1935
 16. Bolesław Dąbrowski, f. 1931
 17. Leon Deryng, f. 1935
 18. Romuald Dolak, b. 1934, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 19. Henryk Dwórnik, b. 1934, akt. 1934-36, skarbnik sem. zim. 1935/36
 20. Marian Ekielski, (1914-1984) s. Józefa i z d. Walczyk, daleka rodzina Eustachego (Akropolia) i Jana (Arcadia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamojskiego, student polonistyki, a następnie student i absolwent prawa KUL, b. 1935, w czasie wojny więzień Zamku Lubelskiego, po wojnie adwokat i radca prawny
 21. Mieczysław Enskajt, b. 1924, sekretarz 1924/25, olderman (sem. zim. ?) 1925/26, wiceprezes 1926/27 i 1927/28, w 1935 Filister, wiceprokurator w Równem na Wołyniu
 22. Zygmunt Furtak, b. 1932, w 1935 członek Koła Warszawskiego Astrei
 23. Mieczysław Gabryszewski, b. 1939
 24. Aleksander Gałkowski, b. 1928, w 1935 asesor w Kielcach
 25. Stanisław Gawron, b. 1939
 26. Stefan Gąsiorowski, f. 1935, sekretarz I 1938, olderman I 1939, prezes V 1939
 27. Józef Goliszek, założyciel Astrei
 28. Edward Górski, b. 1932
 29. Mieczysław Lubicz-Gregorowicz, b. 1939
 30. Zygmunt Grochowski, b. 1925, akt. 1925-38, założyciel “Koła Warszawskiego Korporacji Astrea” 1927, wiceprezes 1926/27 i 1927/28, prezes sem. zim. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, prezes I 1938
 31. Franciszek Grodzki, założyciel Astrei, w 1935 sędzia okręgowy w Radomiu
 32. Edward Grudziński, b. 1934, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 33. Stefan Grudziński, b. 1939, prawnik, adwokat
 34. Tadeusz Guzkiewicz, b. 1935
 35. Witold Halej, b. 1937
 36. Michał Hałgas, założyciel Astrei, członek pierwszego tymczasowego Prezydjum 1923, pierwszy prezes 1923/24, w 1935 urzędnik w Katowicach
 37. Gustaw Hawryło, b. 1934
 38. Antoni Izdebski, zalozyciel Astei, w 1935 referendarz w Siedlcach
 39. Tadeusz Jaworowski, ( - 17 stycznia 1929) założyciel Astrei, członek pierwszego tymczasowego Prezydjum 1923 (’pierwszy prezes”), wiceprezes (sem. let. ?) 1923/24, podprokurator
 40. Tadeusz Jaworski, b. 1934, akt. 1934-36, prezes sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36
 41. Czesław Jeziorkowski, b. 1930, sekretarz sem. let. 1930/31, prezes 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33 (?), prezes 1933/34, prezes sem. zim. 1934/35
 42. Alfred Karasowski, b. 1938, sekretarz I 1939
 43. Grzegorz Kasperek, b. 1928, w 1935 inżynier w Lublinie
 44. Franciszek Kęcik, b. 1935, akt. 1935-38, olderman I 1938
 45. Witold Kołodziejczyk, b. 1927, sekretarz (Koła Warszawskiego ?) 1928/29, wiceprezes 1930/31
 46. Kazimierz Kowalczyk, b. 1939
 47. Zbigniew Kowalewski, b. 1937
 48. H. Krauze, założyciel Astrei, wiceprezes 1924/25, prezes 1925/26
 49. Eugeniusz Królikowski, (1903-1981) b. 1938
 50. Zygmunt Krüger, b. 1929, w 1935 referendarz w Lublinie
 51. W. Kruszewski, założyciel Astrei
 52. Franciszek Krzysztoń, b. 1925, olderman 1926/27 i 1927/28, prezes sem. zim. 1928/29, w 1935 podprokurator w Grodnie
 53. Tadeusz Krzysztoń, b. 1927, w 1935 aplikant adwokacki w Lublinie
 54. Ryszard Krzyżanek, f. 1931
 55. Wiktor Księski, założyciel Astrei, olderman (sem. let. ?) 1923/24, w 1935 adwokat w Lublinie
 56. Zbigniew Zdzisław Kubicki, b. 1938
 57. Aleksander Kucharzyk, b. 1930, wiceprezes 1931/32, prezes sem. let. 1932/33, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 58. Henryk Kucharzyk, b. 1934, akt. 1934-35, sekretarz sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36, olderman I 1937
 59. Tadeusz Kwiatkowski, prezes sem. zim. 1930/31, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 60. Bronisław Lambert, f. 1931, b. 1933, akt. 1931-35

  Julian Langwiński, 1928 r.

 61. Julian Langwiński, (30 kwietnia 1905 w Łuszczowie k. Lublina - 16 sierpnia 1967 w Lublinie) s. Ignacego i Józefy z d. Wiśniewska, absolwent gimnazjum w Lublinie, student i absolwent prawa KUL, b. 1928, sekretarz 1928/29, po studiach sędzia grodzki w Dubnie, w 1935 sędzia grodzki w Młynowie na Wołyniu, sędzia okręgowy śledczy Sądu Okręgowego w Równem 1937 -wrzesień 1939, po wojnie adwokat, członek Rady Adwokackiej w Lublinie, członek Koła Łowieckiego nr 9 w Lublinie, pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

 62. Jerzy Larkowski, b. 1935
 63. Henryk Latallo, f. 1931, b. 1933
 64. Wiktor Lilienstern, b. 1931, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 65. Bolesław Lisek, b. 1928
 66. Edward Łyzicki, b. 1931, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 67. Ryszard Łączka, b. 1937
 68. Mieczysław Maciejewski, b. 1939
 69. Z. Maciejewski, założyciel Astrei
 70. Zbigniew Maj, b. 1937, olderman V 1939
 71. Tadeusz Malinowski, b. 1929, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 72. Adam Marcinkowski, b. 1928, sekretarz (sem. zim. ?) 1929/30, olderman 1930/31 (?) i 1931/32, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 73. Feliks Jerzy Mazurkiewicz, b. 1931, w 1935 aplikant sądowy w Zamościu
 74. Józef Mazurkiewicz, (14 września 1904 w Kurowie - ) student i absolwent 1927 prawa UL (mgr praw), założyciel Astrei, sekretarz I 1924, członek OZON, w 1938 poseł na Sejm, ppor. rez. Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, dostał się do niewoli niemieckiej, po wojnie prof. zw. i wieloletni dziekan UMCS, dyrektor Instytutu Historii i Teorii Prawa UMCS, 1964-73 dziekan Rady Adwokackiej
 75. Ryszard Mącik, b. 1939
 76. Eugeniusz Michałowski, b. 1932
 77. Władysław Michniewski, (27 czerwca 1902 w Odessie - ) student i absolwent prawa UL (mgr praw), założyciel Astrei, prezes 1924/25, sędzia grodzki, aplikant adwokacki, ppor. rez. artylerii, w wojnie obronnej 1939 w 8 Pułku Piechoty Legionów 3 Dywizji Piechoty
 78. Zbigniew Michniewski, f. 1935, sekretarz I 1937, prezes I 1939
 79. Kazimierz Miernowski, założyciel Astrei, w 1935 adwokat w Lublinie
 80. Zygmunt Miszczak, b. 1931, wiceprezes sem. zim. 1934/35
 81. Alfred Mossakowski, b. 1928, w 1935 asesor w Lublinie
 82. Jan Nieciecki, f. 1932, b. 1933
 83. Wacław Niwicki, f. 1932, b. 1934, akt. 1932-35
 84. Franciszek Niżyński, założyciel Astrei, wiceprezes i olderman I 1924
 85. Mieczysław Nowakowski, b. 1925, olderman (sem. let. ?) 1925/26, prawnik, w 1935 sędzia śledczy w Janowie Lubelskim, adwokat
 86. Janusz Nowicki, b. 1938
 87. Ignacy Nowiński, b. 1927
 88. W. Obłuszewski , b. 1924
 89. R. Oleszek, założyciel Astrei
 90. Wacław Ołtuszewski, kandydat założyciel Astrei
 91. Jan Pehr, b. 1932, w 1935 członek Koła Warszawskiego Astrei
 92. Jan Peret, b. 1938
 93. Aleksander Petruczynik, b. 1931, prezes sem. let. 1932/33, olderman 1933/34, w 1935 aplikant sądowy w Lublinie
 94. Michał Pędziński, b. 1935, protokolant sem. zim. 1935/36
 95. Tadeusz Pliszczyński, b. 1929, olderman (sem. let. ?) 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31, w 1935 asesor w Lublinie, adwokat
 96. Stanisław Pławiński, b. 1931, akt. 1931-35, sekretarz sem. zim. 1932/33
 97. Henryk Podarewski, b. 1931, członek Koła Warszawskiego Astrei, sekretarz Koła Warszawskiego sem. let. 1930/31
 98. Ryszard Podarewski, b. 1931, członek Koła Warszawskiego Astrei, sekretarz Koła Warszawskiego 1931/32
 99. Jan Podkowa, b. 1935, wiceprezes I 1938
 100. Stanisław Podkowa, (14 września 1907 w Lublinie -1973) s. Stanisława i Joanny z Rosłych, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, student Wydziału Mechanicznego PW, b. 1931, członek Koła Warszawskiego Astrei, inż. mechanik, mgr nauk technicznych 1946, rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie 1956-1965 oraz rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej [obecnie Politechnika Lubelska] 1965-1973, docent mianowany 1966, działacz NOT, przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddziałowi Lubelskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Mechaników Polskich, członek Zespołu Mechaniki Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Podstaw Konstrukcji i Technologii Maszyn PAN
 101. Mirosław Paroszkiewicz, b. 1937
 102. Michał Popielewicz, założyciel Astrei, w 1935 urzędnik w Radomiu
 103. Stanisław Postępski, b. 1931, sekretarz 1931/32, wiceprezes 1932/33
 104. Wawrzyniec Prokopowicz, założyciel Astrei, olderman 1924/25, wiceprezes 1925/26, w 1935 podprokurator w Chełmie Lubelskim
 105. Wojciech Rokicki, b. 1938
 106. Zbigniew Różański, b. 1927, członek Koła Warszawskiego Astrei, olderman 1926/27 i 1927/28, wiceprezes Koła Warszawskiego 1928/29, 1929/30, 1930/31, (i olderman ?) 1931/32
 107. Józef Rüdiger, ( - 14 luty 1930) założyciel Astrei, prezes 1926/27 i sem. let. 1928/29, urzędnik
 108. Stanisław Ryżukiewicz, b. 1928, wiceprezes 1928/29, prezes 1929/30, w 1935 dyrektor K.K.O. w Radzyniu Podlaskim
 109. Józef Rzycki, b. 1939
 110. Tad. S., kandydat założyciel Astrei 1924
 111. Tadeusz Sankowski, f. 1932, b. 1933, akt. 1932-35
 112. Bogusław Sawicki, b. 1938
 113. Marian Sawicki, b. 1935
 114. Mieczysław Sawicki, f. 1932, b. 1933, akt. 1932-37, sekretarz sem. let. 1932/33, sekretarz 1933/34, olderman sem. zim. 1934/35, olderman I 1936, prezes I 1937
 115. Włodzimierz Sawicki, b. 1935
 116. Dobrosław Szczerbik, sekretarz Koła Warszawskiego sem. zim. 1930/31, wiceprezes Koła Warszawskiego sem. let. 1932/33, w 1935 inżynier w Warszawie
 117. Aleksander Semeniuk, b. 1935, akt. 1935-37, wiceprezes I 1937
 118. Tadeusz Siczek, b. 1938
 119. Edmund Siedlecki, b. 1925, sekretarz 1925/26, prezes 1927/28, w 1935 sędzia grodzki w Kielcach
 120. Jan Siemieński, b. 1932, akt. 1932-35, wiceprezes sem. zim. 1934/35
 121. Antoni Sienczewski , b. 1939
 122. Jerzy Skarżyński, b. 1930, sekretarz Koła Warszawskiego sem. zim. 1930/31
 123. Seweryn Skowroński, b. 1927
 124. Janusz Skrzycki, b. 1933, akt. 1933-35
 125. Ignacy Słomiński, założyciel “Koła Warszawskiego Korporacji Astrea” 1927, sekretarz (Koła Warszawskiego ?) 1926/27 i 1927/28
 126. Bolesław Smutek, b. 1927, sekretarz sem. zim. (?) 1927/28, w 1935 sędzia grodzki w Krzemieńcu
 127. Jan Sozański, akt. 1935 [być może tożsamy z Edwardem Sozańskim ?]
 128. Edward Sozański, b. 1934
 129. Marian Studniarski, b. 1939
 130. Andrzej Szczerbik, b. 1933, akt. 1933-35
 131. Dobrosław Szczerbik, b. 1929, sekretarz Koła Warszawskiego 1929/30, wiceprezes Koła Warszawskiego sem. let. 1932/33 oraz 1933/34
 132. Zbigniew Szydłowski, założyciel Astrei, w 1935 wiceprokurator w Kielcach
 133. Roman Targoński, f. 1935, prawnik, adwokat
 134. Kazimierz Tarka, b. 1934, akt. 1934-35
 135. Władysław Tarka, (26 czerwca 1906 w Bobinie w pow. pińczowskim - 1940 w Katyniu), s. Józefa i Heleny z Wojtasików, student i absolwent 1931 Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, b. 1928, wiceprezes 1929/30, pracownik Sądu Grodzkiego we Włodzimierzu Wołyńskim, ppor. rez., przydzielony do 44 Pułku Piechoty w Równem, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Jerzy Tomaszunas, lata 30-te.

 136. Jerzy Tomaszunas, (5 grudnia 1909 w Lublinie - 1 marca 1972 w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku) s. Franciszka i Leokadii z d. Nazarewicz, absolwent gimnazjum w Parczewie, student i absolwent prawa KUL, b. 1932, po studiach aplikant sądowy w Lublinie, pracował w Izbie Skarbowej w Lublinie, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii, w wojnie obronnej 1939 wzięty do niewoli, jeniec oflagu w Woldenbergu (nr 1778/11/A), po wojnie sędzia grodzki w Lublinie, następnie adwokat, pozbawiony praw wykonywania zawodu za obronę więźnia politycznego, później radca prawny i adwokat w Nowej Rudzie, pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

 137. Stefan Tomczyk, b. 1939, sekretarz V 1939
 138. Stanisław Waleszyński, b. 1932, akt. 1932-36, olderman 1932/33, wiceprezes 1933/34, prezes sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1935/36
 139. J. Wawrzonkiewicz, założyciel Astrei
 140. Lucjan Wieluński, założyciel Astrei, sekretarz 1926/27, w 1935 sędzia śledczy w Równem na Wołyniu
 141. Stefan Wilgos, b. 1934, akt. 1934-35, sekretarz sem. zim. 1934/35, bibliotekarz sem. zim. 1935/36
 142. Stanisław Witkowski, b. 1937
 143. Władysław Witkowski, f. 1935 [być może tożsamy ze Stanisławem Witkowskim]
 144. Zygmunt Wlaźlacki, założyciel Astrei, członek pierwszego tymczasowego Prezydjum 1923, sekretarz (sem. let. ?) 1923/24, w 1935 referendarz w Warszawie
 145. Zdzisław Właszczuk, b. 1928, wiceprezes sem. zim. 1930/31, drugi olderman (sem. let. ?) 1931/32, w 1935 urzędnik w Zamościu
 146. Stanisław Wolniewicz, (26 stycznia 1911 w Warszawie - 1940 w Charkowie), s. Stefana i Józefy z Rudczyńskich, absolwent Gimnazjum Państwowego im. J. Śniadeckiego w Warszawie 1933, student i absolwent 1938 prawa KUL, f. 1935, wiceprezes I 1939, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1934, ppor. rez. artylerii, przydzielony do 2, a następnie 3 Pułku Artylerii Legionów, w wojnie obronnej 1939 w 27 Pułku Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 147. Tadeusz Wojciechowski, f. 1935 [być może Tadeusz Wojciechowski (1912 - 1940 w Katyniu)]
 148. Jacek Wojtuszkiewicz, b. 1930
 149. Bolesław Wójcick, f. 1935
 150. Edward Wrzosek, w 1935 sędzia okręgowy w Łucku
 151. Stanisław Zając, b. 1932, członek Koła Warszawskiego Astrei, sekretarz Koła Warszawskiego sem. zim. i sem. let. 1932/33 oraz 1933/34
 152. Henryk Zakościelny, ( - po 1945 w Warszawie) b. 1934, akt. 1934-35
 153. Jerzy Zwoliński, b. 1929, członek Koła Warszawskiego Astrei, olderman Koła Warszawskiego 1929/30, 1930/31

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Polska Akademicka Korporacja “Astrea”, Zeszyt Pamiątkowy, Lublin 1935, ss. 24-32.
2) Z. Popławski, Wykaz członków Korporacji Astrea, maszynopis, Archiwum Korporacyjne,
3) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Astrea.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 28 XII 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Astrea (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 XII 2013 r.

Astrea, Lublin 1928 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }