K! Ostoja

Dekiel Janusza (?) Zgorzelskiego i Honoriusza Kaniewskiego. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Ostoja
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
listopad 1923 r.
Barwy:
biała – złota – karmazynowa
Dewiza:
“Siła w Bogu, Jedności i Nauce”

Rys historyczny

Komers Ostoji, Warszawa prawd. druga poł. lat 20-tych.

Ostoja powstała w listopadzie 1923 r. Oficjalną datą założenia Korporacji był dzień 2 V 1924 r. Początkowo większość członków rekrutowała się z absolwentów Gimnazjum Wojciecha Górskiego oraz harcerzy 25 Drużyny Harcerskiej im. Hetmana Stefana Żółkiewskiego. Ostoja – jak napisano we wspomnieniu o Korporacji – „wychowywała swoich członków w duchu narodowym według przykazań Kościoła Katolickiego”. Od 1926 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 24 III 1926 r.). Kandydowała po opieką Lechicji (1924) i Sarmatii (1925). Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała 7 V 1927 r.

Ostoja, Warszawa maj 1924 r. (1925/26 ?).

Ostoja zawarła czasowe kartele w 1924 r. (1925 r.?) z K! Lechicja (?) i 1925 r. z K! Sarmacja (?) oraz w 1927 r. z K! Aquilonia (?).

Zebranie Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego po objęciu przewodnictwa przez K! Ostoja, Warszawa marzec 1933 r. (?).

Kuratorem Ostoji z ramienia Uniwersytetu był prof. Tadeusz Brzeski. Siedziby Korporacji mieściły się: na początku przy ul. Moniuszki 3 (6?) (mieszkanie pp. Giernakowskich), w latach 1924-34 przy ul. Świętokrzyskiej 35 (suteryna pałacu ks. Macieja Radziwiła), w latach 1934-35 przy ul. Ceglanej (razem z K! Patria w jej siedzibie), w latach 1935-39 przy ul. Hożej (własna kwatera w piwnicy).

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków Ostoji obejmuje 102 nazwiska, w tym dziewięciu członków honorowych (wykaz obejmuje jednak przede wszystkim osoby aktywne w latach 1925-33).

Po wojnie odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków Ostoji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Ostoji obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Stanisław Giernakowski, inż., Filister honorowy Ostoji
 2. Aleksander Kakowski, (5 lutego 1862 w Dębinach k. Przasnysza - 30 grudnia 1938 w Warszawie) s. Franciszka i Józefy z Ossowskich, absolwent Gimnazjum w Pułtusku 1878, kleryk Seminarium Duchownego w Warszawie, Akademii Duchownej w St. Petersburgu i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wyświęcony 1886 w Warszawie, od 1887 wykładowca teologii i literatury polskiej, a od 1898 regens w Seminarium Duchownym w Warszawie, 1910 doktorat, od 1910 regens Akademii Duchownej w St. Petersburgu, od 1913 arcybiskup warszawski, od 1916 prymas Królestwa Polskiego (ostatni, który nosił ten tytuł), członek Rady Regencyjnej 1917-18, od 1919 kardynał, odznaczony Orderem Orła Białego 1925, od 1938 kanclerz kapituły Orderu, Filister honorowy Ostoji
 3. Władysław Leśniewski, (1894-1955) inż., Filister honorowy Ostoji
 4. Stanisław Rago, ( - ok. 1939) ojciec Zbigniewa i Wiesława (obaj Ostoja), Filister honorowy Ostoji 1939 (nadano pośmiertnie)
 5. Roman Rybarski, (3 sierpnia 1887 w Zatorze - 6 marca 1942 w Auschwitz) student i absolwent prawa UJ, ekonomista i specjalista z zakresu skarbowości, od 1917 prof. UJ, od 1920 prof. PW, od 1923 prof. UW, członek PAU, polityk narodowej demokracji, poseł 1928-35 z ramienia SN i prezes klubu sejmowego SN, Filister honorowy Ostoji, w czasie II uczestniczył w tworzeniu struktur Polskiego Państwa Podziemnego, aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
 6. Stanisław Urzynowski, (?) Filister honorowy Ostoji
 7. Edward Zaleski, adwokat, Filister honorowy Ostoji
 8. Xawery Lubsza-Ziejewski, Filister honorowy Ostoji
 9. Klemens Ziejewski, ojciec Stanisława (Ostoja), Filister honorowy Ostoji

Członkowie rzeczywiści

 1. Konstanty Apollow, akt. 1926
 2. Zdzisław Bagieński, student WSH 1927-32, akt. 1926-32, sekretarz sem. let. 1927/28
 3. Michał Birula Białynicki, student UW 1932/33, c. 1932/33, akt. 1932/33
 4. Aleksander Borowski, student WSH 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33
 5. Zbigniew Buczyński, student UW 1929-30, c. 1929/30, akt. 1929/30
 6. Juliusz Budny, ( - 1979) student WSH 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 7. Mieczysław Budziszewski, ( - 1981) student WSH 1927-32, c. 1927/28, akt. 1927-32

  Jan Chęciński, 1928 r.

 8. Jan Chęciński, student i absolwent prawa UW 1927-31, założyciel Ostoji, akt. 1924-30, prezes sem. let. 1927/28, olderman sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, sekretarz zewn. ZPKA 1928 (VII kadencja), wiceprezes wewn. ZPKA 1928-30 (VIII kadencja), redaktor “Wiadomości Korporacyjnych”, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

 9. Jerzy Czarkowski,
 10. Zbigniew Czarkowski, ( - 24 listopada 1928 w Warszawie) student UW 1927-28, c. 1927/28, akt. 1927/28-28
 11. Władysław Eugeniusz Detko, ( - wrzesień 1992) student WSH 1928-32, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 12. Mieczysław Dziatlik, akt. 1926
 13. Jerzy Filleborn, ( - 1944 w Warszawie) student WSH 1930-33, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, zginął w Powstaniu Warszawskim [być może Jerzy Filleborn, s. Tadeusza, nie zginął w Powstaniu Warszawskim, ale był więziony na Pawiaku i w 1941 wywieziony do Auchwitz, gdzie został zamordowany prawd. wiosną 1942]
 14. Zbigniew Fiutowski , ( - 1977) I wiceprezes sem. let. 1935/36
 15. Stanisław Giernakowski, (1907 - 1951/52) student PW 1927-33, założyciel Ostoji, akt. 1924-33
 16. Zygmunt Giernakowski, (1904-1967) student WSH 1927-32, założyciel Ostoji, akt. 1924-32
 17. Henryk Głowacki,
 18. Wacław Głowacki, ( - 1975) student SGGW 1927-32, akt. 1926-32
 19. Adam Golczewski,
 20. Apoloniusz Golędzinowski, student UW 1927-32, założyciel Ostoji, akt. 1924-32, wiceprezes sem. let. 1928/29
 21. Konrad Golędzinowski, ( - 1931/32) student PW 1927-31, akt. 1926-31
 22. Stasnisław Gralak, student WSH 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 23. Jerzy Guttmejer, akt. 1926
 24. Euzebjusz Hankiewicz, student SGGW 1929-32, c. 1929/30, akt. 1929/30-32

  Jerzy Hopfer, 1930 r.

 25. Jerzy Hopfer, student UW 1927-33, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, prezes sem. zim. 1930/31, sekretarz wewn. ZPKA 1929-30 (VIII kadencja) oraz 1930 (IX kadencja), wiceprezes zewn. ZPKA 1930 (X kadencja), po wojnie adwokat w Koninie

 26. Marian Fedkowicz-Hordyński, (15 sierpnia 1910 w Radymnie - 1940 w Charkowie) s. Otmara, student UW 1930-32, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 9 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 27. Antoni Iwanowski, (1912 - luty/marzec 2006) student i absolwent prawa UW 1931-33, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, adwokat, autor tekstu “Korporacja akademicka i moje pojedynki” (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 14, Warszawa 1997, s. 7 i n.)
 28. Bohdan Herman-Iżycki, (1905-1990) brat Witolda (Ostoja), student WSH 1927-32, c. 1927/28, akt. 1927/28-32
 29. Witold Herman-Iżycki, (23 czerwca 1907 - 19 września 1939 w Gdyni na Oksywiu) brat Bohdana (Ostoja), student WSH 1927-32, akt. 1926-32, prezes sem. let. 1929/30, pchor. rez. zmobilizowany w 1939, poległ na Oksywiu przy obronie Gdyni
 30. Boleslaw Jabłoński, sekretarz sem. let. 1935/36
 31. Piotr Jacobi, (1904-1991) założyciel Ostoji 1924, autor słów hymnu Ostoji
 32. Stanisław Janiewicz, student PW 1927-33, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 33. Stefan Jasiński, student WSH 1928-29, c. 1928/29, akt. 1928-29
 34. Stanisław T. Jaźwiński, (1907 - 2 marca 1998 w Warszawie ) student i absolwent PW 1931-33, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, dr nauk technicznych, prof., pochowany w Pruszkowie-Żbikowie
 35. Jan Juchniewicz, ( - 1980) student PW 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 36. Lech Juchniewicz, ( - ok. 1970) student UW 1931-33, c. 1931/32, akt. 1931/32-33

  Honoriusz Kaniewski, ok. 2000 r.Honoriusz Kaniewski, 1939 r.

 37. Honoriusz Mirosław Kaniewski, (29 stycznia 1908 w Częstochowie - 29 kwietnia 2001 w Londynie) s. Franciszka i Demiceli, absolwent Gimnazjum w Warszawie, mgr prawa UW, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, por. rez., oficer II Korpusu PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako urzędnik, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi

 38. Jerzy Karski, student WSH 1928-30, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 39. Franciszek Klein, student PW 1931-33, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 40. Adam Skarbek-Kołaczkowski, (1904-1981) brat Tadeusza (Patria), założyciel Ostoji
 41. Mieczysław Koperski, ( - 1939) student PW 1927-33, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, pchor. rez. zmobilizowany w 1939, poległ w kampanii wrześniowej
 42. Stefan Wacław Kowalski, ( - 1944 w Warszawie) student UW 1928-33, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, zginął w Powstaniu Warszawskim
 43. Stanisław Krzysztofowicz, akt. 1926
 44. Marian Krzyżanowski, student WSH 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33
 45. Stanisław Kupść, student UW 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33
 46. Henryk Łowkis, student UW 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 47. Roman Maciejewski, student UW 1930-33, c. 1930/31, akt. 1930-33
 48. Zbigniew Maciejewski, student WSH 1930-32, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 49. Tadeusz Madeyski (Madejski), ( - wrzesień 1939) student UW 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, por. rez., poległ w wojnie obronnej 1939
 50. Antoni Makowski,
 51. Michał Markiewicz, ( - 1969) student WSH 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33, po wojnie na emigracji w Kanadzie, inicjator powstania i członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, zginął tragicznie w wypadku samochodowym
 52. Stanisław Michałowski, student WSH 1928-30, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 53. Stanisław Miszczyk, ( - 1944 w Warszawie) student WSH 1927-29, założyciel Ostoji, akt. 1924-29, prezes sem. let. 1925/26, poległ w Powstaniu Warszawskim
 54. Zbigniew Młynarczyk, ( - 1939) student UW 1930-31, student PW 1931-33, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, pchor. rez., poległ w kampanii wrześniowej
 55. Mieczysław Nowakowski, student WSH 1928-33, c. 1928, akt. 1928-33, olderman sem. let. 1932/33
 56. Józef Ostrowski, student WSH 1929-33, c. 1929, akt. 1929-33
 57. Jerzy Paszkowski, ( - 1939) student WSH 1931-33, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, pchor. rez., poległ w kampanii wrześniowej
 58. Czesław Pawłowski, (13 grudnia 1918 - 1944 w Warszawie) student UW 1930-33, c. 1930/31, akt. 1930-33, sierżant ps. AK “Bruk” w batalionie “Miotła”, poległ w Powstaniu Warszawskim na Woli

  Kazimierz Peczkis, 1964 r.

 59. Kazimierz Peczkis, (1909 w Równem na Wołyniu - 5 października 1989) student SGGW 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31, uczestnik wojny obronnej 1939 w oddziałach gen. Franciszka Kleeberga, w niewoli niemieckiej zwolniony, zaangażowany w konspiracji, aresztowany i więziony w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen i Dachau, od ok. 1950 na emigracji w Stanach Zjednoczonych, pracował jako mierniczy, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, pochowany na cmentarzu Świętego Wojciecha w Niles w Illinois

 60. Tadeusz Petz, student WSH 1927-33, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 61. Jerzy Pic de Replonge,

  Jerzy Pilecki, prawd. druga poł. lat 20-tych.

 62. Jerzy Roman Pilecki, (6 kwietnia 1905 w miejsc. Sichów w Kieleckim - 13 maja 1966 w Warszawie) s. Romana i Marii z d. Stefańska, absolwent Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach, student i absolwent Wydziału Ekonomii WSH 1924-28 oraz student ekonomii na Uniwersytecie w Nancy we Francji, akt. 1926-29, pracował w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim w Warszawie 1932-44, po wojnie w Ministerstwie Budownictwa 1945-60 oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie 1960-66, pochowany na warszawskich Powązkach

 63. Feliks Pokrzywa, ( - 1973) student UW 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33-36, olderman sem. let. 1935/36
 64. Władysław Pręgowski, student UW 1929-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, wiceprezes sem. zim. 1932/33, prof. Akademii Medycznej w Białymstoku
 65. Andrzej Radecki, student WSH 1930-33, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 66. Zygmunt Rafalski, (25 października 1912 w Wolanowie k. Radomia - 20 października 2000 w Warszawie) student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, działacz narodowy, ppor. rez., żołnierz wojny obronnej 1939, w konspiracji w Związku Jaszczurczym, ZWZ-AK i NSZ, w 1950 aresztowany i skazany na dożywocie, zwolniony w 1956, szykanowany przez wiele lat przez SB
 67. Wiesław Edward Antoni Rago, (7 lutego 1915 w Warszawie - 2 lutego 2000 w Aix-en-Provence we Francji) s. Stanisława, brat Zbigniewa (obaj Ostoja), student PW i Uniwersytetu w Liverpoolu, c. 1933, prezes 1939 (ostatnie Prezydium przed wojną), architekt, kpt. pilot, po wojnie na emigracji we Francji, autor tekstu “Polska Korporacja Akademicka Ostoja” (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 10, Warszawa 1995, s. 76 i n.), odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych
 68. Zbigniew Rago, s. Stanisława i brat Wiesława (obaj Ostoja), student WSH 1927-32, c. 1927/28, akt. 1927/28-32, wiceprezes sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, po wojnie na emigracji w Argentynie
 69. Tadeusz Remiszewski, akt. 1926
 70. Wacław Romcki,
 71. Kazimierz Schabiński, (1908 - 22 stycznia 1974) student i absolwent WSH 1928-33, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33, oficer rez., jeniec oflagu, zmarł śmiercią tragiczną, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym we Włochach
 72. Edward Stawicki, akt. 1926
 73. Maciej (Srzemień-)Stroynowski, ( - 1939) student SGGW 1927-29, założyciel Ostoji, akt. 1926-29
 74. Stanisław Stroynowski,
 75. Antoni Szczepański, student UW 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33
 76. Włodzimierz Szeunert, student WSH 1927-28, c. 1927/28, akt. 1927-28
 77. Stanisław Szydłowski, ( - 1978) student WSH 1927-29, akt. 1926-29
 78. Stanisław Tomicki, (1906-1996) student WSH 1927-31, akt. 1926-31
 79. Tadeusz Widawski, student SGGW 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33
 80. Zdzisław Wilusz, student UW 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33-36, II wiceprezes sem. let. 1935/36
 81. Jan Wojciechowski, student PW 1930-31 i student SGGW 1931-33, c. 1930/31, akt. 1930-33
 82. Tadeusz (Korwin-)Wyszkowski, ( - 1979) student UW 1927-29, założyciel Ostoji, akt. 1924-29, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, prof. dr inż.

  Jan Wylazłowski, lata 50-te.

 83. Jan Wylazłowski, ( - 1979) student UW 1932-33, c. 1932/33, akt. 1932/33

 84. Kazimierz Zajączek, student PW 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1930/31, po wojnie na emigracji w Brazylii
 85. Wincenty Zajączek, (1905-1995) student WSH 1927-32, akt. 1926-32
 86. Stefan Zalewski, (1913 - 11 listopada 1995 w Bytomiu) student i absolwent prawa UW, c. 1933, akt. 1933-36, prezes sem. let. 1935/36
 87. Andrzej Zawistowski(-Łada), (1903? -23 lipca 1987) wychowanek Gimnazjum Wojciecha Górskiego, student 1927-28 i absolwent WSH, założyciel Ostoji, akt. 1924-28, wiceprezes sem. let. 1925/26, dr nauk ekonomicznych, autor wielu prac naukowych
 88. Feliks Zawistowski, (1906-1984) student SGGW 1929-32, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, sekretarz sem. let. 1930/31, doc. dr inż.

  Janusz Zgorzelski, ok. 1939 r. (?).

 89. Janusz Zgorzelski, (1917 - 6 maja 2006 w Warszawie) s. Wojciecha (przemysłowca) i Heleny z d. Grącka, brat Stefana i Władysława (obaj Ostoja), kuzyn Stanisława (Obotritia), absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego, student UW, c. 1936, walczył w wojnie obronnej 1939, przewodniczący 1993-95, członek 1995-97, 1997-99 oraz 1999-2001 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawskim

  Stefan Zgorzelski, prawd. druga poł. lat 20-tych.

 90. Stefan Zgorzelski, (14 sierpnia 1904 w - 9 czerwca 1993 w Goetteborgu) s. Wojciecha (przemysłowca) i Heleny z d. Grącka, brat Janusza i Władysława (obaj Ostoja), kuzyn Stanisława (Obotritia), absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego, student i absolwent (inż.) PW 1927-33, założyciel Ostoji, akt. 1923-33, pierwszy olderman, sekretarz sem. let. 1925/26, olderman sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1930/31, pochowany na cmnetarzu w Goeteborgu, symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

  Władysław Zgorzelski, prawd. druga poł. lat 20-tych.

 91. Władysław Zgorzelski (Krzywda-Zgorzelski), (14 sierpnia 1906 w Warszawie - 8 lutego 1996 w Warszawie) s. Wojciecha (przemysłowca) i Heleny z d. Grącka, brat Janusza i Stefana (obaj Ostoja), kuzyn Stanisława (Obotritia), absolwent Gimnazjum Wojciecha Górskiego, student i absolwent ekonomii WSH 1927-33, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceolderman sem. let. 1932/33, autor melodii do hymnu Ostoji, pochowany na warszawskich Powązkach

 92. Stanisław Ziejewski, (21 sierpnia 1903 w Kownatach na Lubelszczyźnie - 1940 w Katyniu) s. Klemensa (Ostoja), założyciel Ostoji, urzędnik, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 10 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 93. Jan Żakiewicz, ( - 1977) student WSH 1927-30, student UW 1930/31 (?), student WSH 1931/32, akt. 1926-31, wiceprezes sem. let. 1927/28

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Ostoja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 24 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Ostoja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }