K! Slavia

Dekiel prof. Zbysława Popławskiego. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Slavia
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
12 XII 1931 r.
Barwy:
jasnogranatowa – złota – karmazynowa (symbolika barw: stałość i wierność ideałom – cnoty rycerskie – miłość braterska i Ojczyzny z poszanowaniem dorobku przodków)
Dewiza:
„Polska dla Polaków”

Rys historyczny

Banda rycerska NN oraz banda komersowa Zbysława Popławskiego.

Slavia została założona z inicjatywy Stanisława Gerstmana dnia 12 XII 1931 r. przez grupę ośmiu studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Politechniki Lwowskiej.

Dyplom filisterski Stanisława Leśniowskiego.

W akcie założycielskim twórcy nowej korporacji napisali:

“Jako symbol naszej przyjaźni przyjmujemy ośmioramienną gwiazdę ze skrzyżowanych dwu kwadratów, bo równe prawa i obowiązki spełniać solennie przyrzekamy; gwiazda ta jest zarazem symbolem religii katolickiej, na której jak na fundamencie wyrosła nasza kultura narodowa i znakiem, że wszystkie ideały w jej zamkniętym okręgu umieszczać przyrzekamy. Symbolem bojowym ma być miecz Chrobrego, bo On jest wyrazem narodowości polskiej, oraz symbolem gotowości do walki.”

Leopolia i Slavia, Lwów 3 V 1933 r.

Od dnia 10 IV 1932 r. Slavia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 10 IV 1932 r.). Kandydowała pod opieką K! Leopolia. W lutym 1934 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. Tym samym była najmłodszą korporacją w Lwowskim Kole Międzykorporacyjnym. Miała charakter antyduelancki. Spotkania członków Slavii trwały w podziemiu na terenie Lwowa, od wybuchu wojny aż do sierpnia 1944 r.

Wycieczka Slavii na Czartowską Skałę pod Lwowem, 1936 r.

Siedziby korporacji mieściły się: w latach 1932-33 gościnnie u K! Leopolia przy ul. Tureckiej 3 oraz Mochnackiego 16, a od 1934 r. we własnym lokalu przy ul. Piekarskiej 30 (II p.).

Całkowita i praktycznie kompletna imienna lista członków przedwojennej Slavii obejmuje 101 nazwisk.

Zjazd Slavii, Warszawa 8 VI 1975 r.

Jako jedna z nielicznych lwowskich korporacji Slavia z inicjatywy Zbysława Popławskiego organizowała po wojnie, od 1972 r. do lat 90-tych, nieoficjalne komerse i spotkania koleżeńskie. W latach 1975-1997 do korporacji przyjęci zostali trzej członkowie honorowi: dr Zbigniew Kuczyński z K! Filomatia Vilnensis, dr Lesław Galeński z K! Leopolia oraz Jan Stanisław Doliwa-Dobrucki.

Lista członków

Poniższa, kompletna lista członków Slavii obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie rzeczywiści

  Aleksander Baczyński, 1934 r.

 1. Aleksander Lesław Baczyński, (1911 w Prużanie na Polesiu - 1952 w Zielonej Górze) absolwent Gimnazjum w Prużanie, student i absolwent 1937 polonistyki UJK, c. ok. 1931 Constantia, wystąpił, drugi założyciel Slavii, akt. 1931-35, I wiceprezes sem. let. 1931/32, II wiceprezes 1932/33, prezes 1933/34, w 1944 nauczyciel polonista w Gimnazjum w Prużanie, po wojnie dyrektor Gimnazjum w Zielonej Górze 1948-52

 2. Zdzisław Barbara, student med. UJK, c. 1932/33, akt. 1932/33-34 (35?), skreślony 1934 (35?)
 3. Marian Basecki, ( - 1943 w Lwowie) ze Stanisławowa, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, zmarł w więzieniu niemieckim na tyfus
 4. Zdzisław Bąkowski, (1914 w Przemyślu - lipiec 1951 w Szczawnicy Zdrój) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student i absolwent med. UJK, c. 1935, akt. 1935-39, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 5. Bogusław Białas, absolwent Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent prawa UJK oraz ekonomii WSHZ, c. 1932 Slavia, w 1934 przeszedł do Gasconii, po wojnie adwokat w Legnicy
 6. Wilhelm Bielaczyc, (28 maja 1911 w Charkowie - 1940 w Katyniu) s. Antoniego, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, pchor. wachmistrz (ppor.) rez. artylerii, w wojnie obronnej 1939 w 12 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 7. Julian Bułat, ( - 22 sierpnia 1980 w Gliwicach) brat Jarosława (Znicz), student i absolwent inż. lądowej PL, c. 1932, w latach 70-tych pracownik “Geoprojektu” w Gliwicach

  Michał Cabalski, 1935 r.

 8. Michał Cabalski, (1909 w Starym Sączu - 1962 w Starym Sączu) student i absolwent 1937 prawa UJK, c. 1935, po wojnie adwokat w Starym Sączu

  Antoni Chciuk, 1935 r.

 9. Antoni Chciuk, (1913 - grudzień 1975) s. Michała i Marii z d. Śpiewak, absolwent Gimnazjum w Drohobyczu 1933/34, student i absolwent prawa UJK, akt. 1934-35, sekretarz 1935, pchor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, przeszedł przez granicę i był w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Australii, zaginął podczas połowu ryb, prawdopodobnie utonął

 10. Andrzej Henryk Czauderna, (1919 w Przemyślu - 30 sierpnia 1974 w Krakowie) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, od 1937 student AMW, c. 1937, akt. 1937-39, podczas wojny w AK, student i absolwent 1949 weterynarii UMCS, dr weterynarii 1967, pochowany na Cmentarzu Rakowickim
 11. Tadeusz Dalecki, z Dąbrowy Górniczej, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1938, akt. 1938-39, działacz ONR-ABC
 12. Tadeusz Dąbrowski, ( - 1978 w Lublinie) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student AMW, c. 1938, akt. 1938-39, dr weterynarii UMCS, kierownik Zakładu Higieny w Chełmie
 13. Tadeusz Dorosz, (1912-1977) z Buczacza, absolwent Gimnazjum w Buczaczu, student i absolwent prawa UJK, c. 1932, w czasie i po wojny poszukiwany przez NKWD, po wojnie w Gdańsku
 14. Zbigniew Doroszyński [po wojnie Vincent], (21 lipca 1916 we Lwowie - 10 listopada 1997 w Guernsey) absolwent klasycznego IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie, student i absolwent AMW 1934-39, c. 1935 (?), akt. 1935-39, olderman sem. let. 1938/39, ostatni prezes sem. zim. 1939/40 (od czerwca 1939), sekretarz 1938 i prezes 1939 Bratniej Pomocy Studentów AMW, w wojnie obronnej 1939 obrońca Lwowa, przy przekraczaniu granicy rumuńskiej złapany przez NKWD, więziony w Kijowie, Charkowie, łagrze k. Murmańska, żołnierz II Korpusu PSZ, walczył pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w RPA, a od 1980 w Wielkiej Brytanii
 15. Adam Dryś, (1919 - 1982 w Trzebnicy) absolwent klasycznego II Gimnazjum im. Morawskiego w Przemyślu, student AMW, c. 1938 (?), akt. 1938-39, lekarz weterynarii

  Stanisław Dubiel, 1934 r.

 16. Stanisław Dubiel, (1913 w Przemyślu - ) brat Jana (Obotritia), absolwent II Gimnazjum im. Morawskiego w Przemyślu, student med. UJK, c. 1934, akt. 1934-39, sekretarz sem. let. 1937/38 (?), autor pieśni korporacyjnej, ppor. rez. piechoty, absolwent med. Uniwersytetu w Edynburgu, pozostał na emigracji Wielkiej Brytanii

 17. Tadeusz Duch, ( - zm. w Warszawie) z Buczacza, student i absolwent prawa UJK, c. 1932, po wojnie radca prawny Zjednoczenia Eksploatacji Kruszywa w Warszawie

  Stanisław Duhl, 1975 r.

 18. Stanisław Duhl, (5 maja 1916 w Przemyślu - 11 stycznia 1976 w Łańcucie) s. Władysława, brat stryjeczny Tadeusza (Gasconia), student i absolwent med. UJK/ULw. 1934-40, c. 1935 (?), akt. 1935-39, żołnierz AK w Jarosławiu, chirurg, po wojnie dyrektor Szpitala Rejonowego w Łańcucie

 19. Kazimierz Dygdała, ( - 18 kwietnia 1989 w Lublinie) student AMW, c. 1935 (?), akt. 1935-39, student i absolwent UMCS, dr weterynarii UMCS, starszy wykładowca mikrobiologii UMCS, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP

  Marian Fic, 1935 r.

 20. Marian Fic, (1912 we Lwowie -1986) absolwent VI Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent 1937 prawa UJK, c. 1934, akt. 1934-37, II wiceprezes sem. let. 1935/36, sekretarz sem. zim. 1936/37, po wojnie radca prawny 1946-47, a następnie przewodniczący 1947-54 Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, sędzia Sądu Najwyższego, później pracownik Prokuratury Generalnej

 21. Zdzisław Gawinek, ( - 1939?) student med. UJK, c. 1939 (?), zaginął podczas wędrówki we wrześniu 1939 napadnięty przez Ukraińców
 22. Stanisław Gerstman, (1911 w Sanoku - 7 grudnia 1983 w Łodzi) absolwent humanistycznego Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku, bratanek Adama (Lutyko-Venedya, Gasconia, Obotritia), student polonistyki UJK, członek Constantii, wystąpił, inicjator i pierwszy założyciel Slavii, pierwszy prezes sem. zim. i sem. let. 1931/32 (do czerwca 1932), wystąpił 1932, po wojnie prof. i kierownik Katedry Psychologii UŁ, zaginął z całą rodziną w wyniku wybuchu gazu

  Antoni Gilewicz, 1935 r.

 23. Antoni (Bolesław Antoni) Gilewicz, (1 czerwca 1913 w Podkamieniu pow. Brody - 11 lipca 2006) absolwent IV Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent (mgr inż. dróg i mostów) 1940 Wydziału Inżynieryjnego PL, c. 1932, akt. 1932-39, prezes sem. let. 1938/39, ostatni olderman sem. zim. 1939/40 (od czerwca 1939), sierżant pchor. łączności, w wojnie obronnej 1939 ranny w nogę, dr nauk technicznych SGGW, starszy wykładowca SGGW

 24. Władysław Głowacz, (1920?-1983) absolwent I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu, student AMW, c. 1938, akt. 1938-39, w czasie II wojny światowej internowany z 2 Dywizją Strzelców Pieszych w Szwajcarii, absolwent weterynarii w Zurychu 1944, w latach 1973-77 lecznica w Wieliczce, wyemigrował do Szwajcarii

  Andrzej Godowski, 1935 r.

 25. Andrzej Godowski, (15 kwietnia 1915 we Lwowie - 8 listopada 1977 w Londynie) absolwent X Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, c. 1933 Slavia, akt. 1933-35, zwolniony z korporacji, wstąpił do Aragonii i przyczynił się do odrodzenia korporacji wyprowadzając do niej grupę nowych członków, aresztowany i deportowany do łagrów, żołnierz II Korpusu PSZ, ciężko ranny pod Monte Cassino w 6 Lwowskim Batalionie Strzelców Karpackich, inwalida wojenny, po wojnie żył w angielskim wojskowym sanatorium dla inwalidów pod Londynem, odznaczony Krzyżem Walecznych

 26. Jerzy Guziorski, (1921 - 2002 w Gliwicach) student weterynarii AMW, c. 1938, akt. 1938-39, po wojnie inż. elektryk w Gliwicach
 27. Kazimierz Hawranek, (1916 we Lwowie - 5 sierpnia 1976 w Gliwicach) student i absolwent elektryki PL, c. 1935, akt. 1935-39, po wojnie starszy wykładowca PŚ, pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach

  Zbigniew Hawranek, 1934 r.

 28. Zbigniew Hawranek, (16 maja 1912 we Lwowie - 25 października 1967 w Gliwicach) absolwent GIV Gimnazjum we Lwowie 1931, student i absolwent 1939 med. UJK, c. 1934, akt. 1934-35, pchor. sanit., kierownik Szpitala Ubezpieczeń Społecznych we Lwowie 1939/40, dr med. UJ 1948, internista, chirurg, po wojnie lekarz PKP w Gliwicach

 29. Romuald Marian Hejmo, (24 maja 1916 we Lwowie - ) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student med. UJK, c. 1938, akt. 1938-39, absolwent med. 1942 UW, dr med., pediatra, dyrektor Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w w Gdyni

  Władysław Houzvic, 1934 r.

 30. Władysław Houzvic, (1912 we Lwowie - sierpień 1979 w Gliwicach) absolwent Gimnazjum we Lwowie, student architektury PL, siódmy założyciel Slavii, akt. 1931-35, II wiceprezes 1933/34, po wojnie w Gliwicach

 31. Tadeusz Huppenthal, (1916 - ok. 2000) z Torunia, student AMW, akt. 1938-39, II wiceprezes sem. let. 1938/39, ostatni I wiceprezes sem. let. 1939/40 (od czerwca 1939), lekarz weterynarii, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 32. Jan Jabłoński, z Przemyśla, student AMW, c. 1938, akt. 1938-39

  Wacław Jasieński, 1934 r.

 33. Wacław Jasieński, (1915 we Lwowie - 25 grudnia 1988 w Katowicach) absolwent IV Gimnazjum we Lwowie student i absolwent prawa UJK i ekonomii AHZ, c. 1934, akt. 1934-38, sekretarz sem. zim. 1935/36 (?), I wiceprezes sem. zim. 1937/38, ppor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939 w 3 Brygadzie Strzelców Górskich, w 1944 dowódca samodzielnej kompanii łączności w 7 Dywizji Piechoty Łużyckiej, kpt. 1945, po wojnie radca prawny w Katowicach, kierownik Zakładu Wytwórczego Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach

 34. Szczęsny Jaśkiewicz, (1913 w Przemyślu - ) absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie, c. 1934, wystąpił 1934, student i absolwent prawa UJK, notariusz w Będzinie 1958-65 oraz Krakowie

  Jerzy Klepacki, 1935 r.

 35. Jerzy Klepacki, (30 czerwca 1914 w Przemyślu - 3 grudnia 2014) absolwent II Gimnazjum im. Morawskiego w Przemyślu, student i absolwent med. UJK, c. 1932, akt. 1932-39, prezes sem. let. 1935/36, Filister meritus 1972, dr med. UJK, żołnierz AK w Przemyślu ps. “Almanzor”, płk, Szef Służby Zdrowia Pomorskiego Okręgu Wojskowego, wykładowca UMK, pochowany na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy

  Jan Koprowski, 1975 r.

 36. Jan Koprowski, (1915 - 4 grudnia 2012) s. urzędnika PKP Stefana i Tatiany z d. Szewczyk, absolwent Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu, elew i absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu 1935-36, student AMW 1936-39, c. 1936, akt. 1936-39, ppor. rez. piechoty 1938, przydzielony do 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, w wojnie obronnej 1939 w 3 Brygadzie Górskiej, internowany na Węgrzech w obozie Savar, skąd uciekł przez Jugosławię do Francji, uczestnik kampanii francuskiej 1940, gdzie dowodził 3 plutonem 7 kompanii 2 Pułku Grenadierów Wielkopolskich im. Bolesława Chrobrego, walczył m.in. pod Dieuze i Lagarde, w niewoli niemieckiej w oflagu Woldenbergu 1940-45, student i absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu 1945-47, rozpoczął pracę na tym Wydziale jako asystent a później adiunkt, dr med. wet. 1951, w 1955 aresztowany pod zarzutem współpracy z angielskim wywiadem i skazany na 12 lat więzienia, karę odbywał w więzieniu we Wronkach, zwolniony w 1957, zdegradowany do stopnia szeregowego LWP 1957, później ponownie pracownik naukowy Wyższej Szkoły Rolniczej (następnie Akademii Rolniczej) we Wrocławiu 1957-80, w 1970 ukończył pracę habilitacyjną, ale mimo pozytywnych recenzji nie pozwolono na ukończenie postępowania habilitacyjnego, członek Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, reaktywator Slavii 2009, za kampanię francuską odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre, pochowany na cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu

  Tadeusz Korab, 1935 r.

 37. Tadeusz Korab, ( - 1987 w Zakopanym) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu 1932, student WSHZ, c. 1932, akt. 1932-35, pchor. rez. piechoty, w 1939 internowany na Węgrzech, zginął potrącony przez samochód

 38. Andrzej Korsun, (21 maja 1914 w Karolewie - 16 marca 2007) student mechaniki PL, c. 1938, akt. 1938-39, pchor. rez., mgr inż. mechanik, po wojnie w Łodzi
 39. Zenon Kostecki, (?), student AMW, c. 1937 (?), skreślony 1937

  Tadeusz Kotarski, 1934 r.

 40. Tadeusz Kotarski, (1912 w Buczaczu - ) zmienił nazwisko, przed 1934 nazywał się “Mały”, student i absolwent 1936 prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-35, aresztowany w 1939 przez NKWD pod Buczaczem, zaginął bez wieści

 41. Henryk Kozłowski, (1912 w Borysławiu - 1943 we Lwowie) student Oddziału Elektrotechnicznego PL, c. 1932 Slavia, przeszedł w 1932 do Roxolanii, zmarł w więzieniu niemieckim we Lwowie na tyfus
 42. Jan Krupiński, (1918 w Przemyślu - 2 sierpnia 1966 na Babiej Górze) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student prawa UJK, akt. 1938/39, po wojnie radca prawny w Krakowie, spadł w przepaść w wyniku zasłabnięcia na Babiej Górze
 43. Kazimierz Krzysik, starszy brat Romana (Slavia), absolwent Gimnazjum w Sanoku, student i absolwent ok. 1933 prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-35, referent Lwowskiej Dyrekcji Kolei Państwowych 1936-39, aresztowany przez NKWD zaginął
 44. Roman Krzysik, młodszy brat Kazimierza (Slavia), absolwent Gimnazjum w Sanoku, student i absolwent ok. 1935 prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-35

  Juliusz Kubicki, lata 30-te.

 45. Juliusz Kubicki, (7 kwietnia 1911 we Lwowie - 27 września 1993 w Krakowie) s. Józefa i Heleny z d. Trent, absolwent Gimnazjum w Sanoku, student i absolwent mechaniki PL 1930-41, c. 1932, akt. 1932, skreślony 1932, po studiach asystent PL, w wojnie obronnej 1939 w Pułku Pancernym z Żurawicy, m.in. uczestnik obrony Warszawy, ranny, w konspiracji współuczestniczył w przerzuceniu Żydów z Getta Lwowskiego do Rumunii, po wojnie m.in. inspektor i kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, wiceprezes ds. technicznych Spółdzielni Komunikacyjno-Warsztatowej w Krakowie, rzeczoznawca samochodowy PZMOT, międzynarodowy ekspert samochodowy i biegły sądowy, przewodniczący Kolegium ds. Wykroczeń Samochodowych, współzałożyciel Polskiego Związku Motorowego w Krakowie, organizator imprez i rajdów samochodowych, honorowy członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

  Jan Kuczyński, 1983 r.

 46. Jan Konstanty Kuczyński, (1918-2001) absolwent Korpusu Kadetów w Rawiczu, student AMW, c. 1937, akt. 1937-39, sekretarz sem. let. 1938/39, ostatni sekretarz sem. zim. 1939/40 (od czerwca 1939), dr weterynarii 1975, płk służby zdrowia w Śląskim Okręgu Wojskowym, sekretarz Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1994-97

 47. Jan Kudła, z Sanoka, student i absolwent prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-34

  Augustyn Kuschill, 1934 r.

 48. Augustyn Kuschill, (15 lutego 1914 w Przemyślu - 19 listopada 1965 w Książu Wielkim) absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student AMW, c. 1934, akt. 1934-39, I wiceprezes sem. let. 1935/36, I wiceprezes sem. zim. 1938/39 (?), w 1944 aresztowany przez NKWD, deportowany do pracy w kopalniach antracytu na Ural, student i absolwent weterynarii UWr., pochowany na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie

  Henryk Kwieciński, 1934 r.

 49. Henryk Kwieciński, (1913 - 17 listopada 1972 w Przemyślu) absolwent II Gimnazjum im. Morawskiego w Przemyślu, student AMW, c. 1934, akt. 1934-39, II wiceprezes sem. zim. 1938/39, lekarz weterynarii

  Zbigniew Lachowicz, 1935 r.

 50. Zbigniew Lachowicz, (1913 we Lwowie - 2 grudnia 1970 w Manchesterze w Wielkiej Brytanii) s. Franciszka, absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie 1931, student i absolwent 1938 med. UJK, trzeci założyciel Slavii, akt. 1931-39, pierwszy sekretarz sem. let. 1931/32, prezes 1932/33 oraz 1934/35, olderman 1933/34 oraz sem. zim. 1938/39, prezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1936, w wojnie obronnej 1939 pchor. służby sanitarnej, w 1940 deportowany wraz rodziną do Semipałatyńska, w 3 Dywizji Strzelców Karpackich, później lekarz I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, lekarz-rentgenolog w Manchesterze

 51. Karol Lang, “Lolo”, absolwent VI Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, skreślony, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, po wojnie dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów w Warszawie

  Adam Leonhard, 1935 r.

 52. Adam Leonhard, (25 listopada 1913 we Lwowie - 14 lutego 1974 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent (?) med. UJK 1932-38, akt. 1933-39, sekretarz 1934/35, olderman sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1937/38, w wojnie obronnej 1939 pchor. służby sanitarnej, w niewoli niemieckiej w oflagu, od 1945 w 60 Pułku Piechoty LWP, następnie w służbie zdrowia w Sztumie i Gdańsku

  Stanisław Leśnikowski, 1934 r.

 53. Stanisław Marian Leśnikowski, (4 sierpnia 1912 we Lwowie - 23 października 2001 w Gliwicach) absolwent VI Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent prawa UJK 1930-39, c. 1930/31 Znicz, c. 1933 Slavia, akt. 1933-37, olderman sem. zim. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1936/37, po wojnie radca prawny w Gliwicach, m.in. w ZUS 1947-55 oraz w Wydziale Zdrowia Prezydium MRN

 54. Tadeusz Litwinowicz, student weterynarii UJK, c. 1938, akt. 1938-39, skreślony

  Renat Machalski, 1934 r.

 55. Renat Machalski, (1915 - 1/6 czerwca 1941) student i absolwent 1938 AMW, c. 1934, akt. 1934-38, sekretarz sem. let. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37, II wiceprezes sem. zim. 1937/38, starszy asystent AMW, od 1940 kierownik stacji weterynaryjnej w Krasnem (50 km. na wschód od Lwowa), ujęty przez czołówkę armii niemieckiej pod Krasnem, rozstrzelany przy drodze jako podejrzany o szpiegostwo

 56. Czesław Józef Majewski, (21 marca 1914 we Lwowie - 2 grudnia 1970 w Poznaniu) student i absolwent 1938 med. UJK, c. 1935, akt. 1935-39, pchor. rez., zmobilizowany w 1941 do Armii Czerwonej, potem w II Korpusie PSZ, lekarz pułku artylerii w Iraku, po wojnie dr med. UP 1949, anatom, patolog, doc. anatomii patologicznej AM w Poznaniu
 57. Wacław Mally, ( - po 1967) student prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-33, skreślony

  Jan Markiewicz, 1935 r.

 58. Jan Markiewicz, (1913 -1979) absolwent Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu 1931, student i absolwent prawa UJK, mgr dyplomacji, szósty założyciel Slavii, akt. 1931-36, I wiceprezes 1933/34, prezes sem. zim. 1935/36, Filister meritus 1936, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, przedostał się przez Węgry do Francji, w 2 Dywizji Strzelców Pieszych PSZ we Francji, internowany w Szwajcarii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Bronisław Markowski, 1935 r.

 59. Bronisław Markowski, (6 października 1911 w Śniatyniu - ok. 1979 w Białymstoku) student i absolwent 1936/37 prawa UJK, c. 1933, dyrektor Domu Książki w Białymstoku

 60. Zdzisław Michalak, (?), c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii
 61. Mieczysław Mileszko, (1912 w Mołodecznie - ) “Mieszko”, z Lidy, student arabistyki UJK, c. 1932, akt. 1932, skreślony
 62. Jan Mikuła, student polonistyki UJK, c. 1932, akt. 1932/33, skreślony 1933

  Zdzisław Modelski, 1934 r.

 63. Zdzisław Modelski, z Poznańskiego, student AMW, c. 1934, akt. 1934-35, wystąpił, absolwent weterynarii na Uniwersytecie w Edynburgu, pozostał na emigracji (?)

 64. Franciszek Mraz, (7 czerwca 1915 w Przemyślu - 2 marca 2004 we Wrocławiu) “Nusiek”, absolwent I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu, student med. UJK, c. 1936, akt. 1936-39, student i absolwent stomatologii 1949 i med. 1950 UWr., dr med., chirurg szczękowy, prof. zw. chirurgii stomatologicznej AM we Wrocławiu

  Gwidon Mück, 1935 r.

 65. Gwidon (Guido) Mück, (1913 we Lwowie) student Oddziału Lasowego Wydziału Rolniczo-Lasowego PL, c. 1932, akt. 1932-34, w 1958 wyjechał do Brazylii

  Stanisław Ohanowicz, 1935 r.

 66. Stanisław Ohanowicz, (13 lipca 1914 w Hrankach pow. Brzozdowce - 16 listopada 1992 w Koszalinie) z Brzeżan, s. Stanisława i Heleny z d. Kordal, absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie, student i absolwent 1940 med. UJK/ULw., c. 1934, akt. 1934-39, I wiceprezes sem. zim. 1936/37 oraz sem. let. 1937/38, internista, w czasie wojny pracował jako lekarz w Szpitalu Psychiatrycznym na Kulparkowie, w Szpitalu Miejskim we Lwowie, w Haliczu, w Stanisławowie, w 1945 ekspatriowany do Polski, lekarz, ordynator oddziału zakaźnego oraz dyrektor Szpitala Powiatowego w Świeciu nad Wisłą, dyrektor Długoterminowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Koszalinie 1962-73, kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP

 67. Karol Peciak, (ok. 1915 we Lwowie - ) absolwent Gimnazjum we Lwowie, student prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-33

  Zbysław Popławski, 1935 r.

 68. Zbysław Popławski, (10 lipca 1913 w Dębicy - 1 sierpnia 2007 w Krakowie) s. Mariana i Zofii z Gąsowskich, absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, student i absolwent mechaniki PL 1931-40, piąty założyciel Slavii, akt. 1931-39, II wiceprezes sem. let. 1931/32, sekretarz 1932/33 oraz 1933/34, olderman 1934/35, sem. zim. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1936/37, Filister meritus 1938, sekretarz ZPKA 1935-37 (XIV kadencja), organizator II Kongresu i XIII Zjazdu ZPKA, Bene meritus ZPKA 1936, w okresie konspiracji w AK, po wojnie prowadził szkołę nauki jazdy samochodem oraz pracował jako profesor technikum samochodowego w Nowym Sączu, od 1953 wykładowca AGH, dr nauk technicznych 1966, dr habilitowany nauk technicznych, tribolog, autor szeregu prac naukowych z zakresu nauk technicznych oraz “Dziejów Politechniki Lwowskiej 1844-1945″ (Ossolineum 1992), działacz, historyk, archiwista ruchu korporacyjnego, autor prac poświęconych historii korporacji akademickich, zastępca członka Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1995-97, odznaczony Złotą Odznaką ZPKA 1999, Filister honorowy Magna-Polonii 2004

  Zbigniew Przeździecki, 1935 r.

 69. Zbigniew Przeździecki, (1914 w Suczawie - 25 czerwca 1941 na Ukrainie sowieckiej) “Zuzu”, s. Augusta, absolwent w IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie 1929, student i absolwent 1934 prawa UJK oraz dyplomacji UJK 1938, c. 1934, akt. 1934-36, I wiceprezes sem. zim. 1935/36, prezes Ligi Polsko-Rumuńskiej, tenisista, pianista, zadenuncjowany przez kolegę z Gimnazjum, aresztowany przez NKWD w 1940 we Lwowie, po 22 czerwca 1941 pędzony piechotą z dużą grupą więźniów, rozstrzelany na Ukrainie sowieckiej

 70. Jan Radomyski, (1915 - ) absolwent I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu, student i absolwent prawa i studium dyplomatycznego UJK, c. 1934 (?) Slavia, przeszedł do Gasconii, pchor. rez. piechoty, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował w polskiej sekcji Radia Wolna Europy

  Stanisław Rogowski, lata 30-te.

 71. Stanisław Rogowski, (1911 w Czortkowie - grudzień 1940 w Auschwitz) s. Tadeusza i Marii, absolwent Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czortkowie 1930, student AMW 1930/31, potem polonistyki UJK, c. 1930 Aragonia, ósmy założyciel i autor hymnu Slavii, akt. 1931-34, pierwszy olderman sem. let. 1931/32 oraz 1932/33, od 1936 sekretarz red. “Merkuriusza Polskiego” w Warszawie, poeta z grupy Rybałtów, wydał dwa tomy wierszy “Panny leśne” (1935) i “Wieczór oczekujących” (1938), aresztowany wiosną 1940 przez Gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął

  Zbigniew Rohm, 1934 r.

 72. Zbigniew Rohm, (ur. w Jarosławiu - lata 60-te) absolwent Gimnazjum w Jarosławiu, student med. UJK, c. 1934, akt. 1934-37, skreślony 1937, lekarz med., po wojnie chemik-analityk w Zjednoczeniu Cukrownictwa w Gliwicach

 73. Emil Rosławski, (1912 - 12 lipca 1987 w Szczecinie) zmienił nazwisko, do 1931 nazywał się “Komisar”, student i absolwent prawa UJK, c. 1933, działacz polityczny “Pracy Polskiej”, od 1939 przywódca NOW w Przemyślu, aresztowany zimą 1940/41 przez NKWD, ocalał cudem w czerwcu 1941, po wojnie adwokat w Szczecinie

  Władysław Roziński, 1934 r.

 74. Władysław Roziński, (1914 w Przemyślu - ) absolwent I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu 1934, student AMW, c. 1934, akt. 1934-39, II wiceprezes sem. let. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39, pchor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, przez Węgry przedostał się do Francji i Wielkiej Brytanii, absolwent weterynarii na Uniwersytecie w Edynburgu, po wojnie emigracji w Kanadzie

 75. Emil Samołyk, (5 sierpnia 1912 w Terliczce pow. Rzeszów - 23 czerwca 1944 we Włoszech) student i absolwent 1936 prawa UJK, c. 1933, akt. 1933-35, pchor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, deportowany w głąb ZSRR do łagrów, żołnierz II Korpusu PSZ, postrzelony w jamę brzuszną przez pijanego żołnierza, zmarł , pochowany na Cmentarzu w Loretto
 76. Tadeusz Siekierski, (1914 we Lwowie - ) student budownictwa wodnego Wydziału Inżynierskiego PL, c. 1932, akt. 1932-34, skreślony 1934, po wojnie absolwent Politechniki Gliwickiej
 77. Zdzisław Sikorski, (1913 w Stanisławowie - 5 marca 1995 w Stalowej Woli) student i absolwent Wydziału Konstrukcji Lotniczych PL, początkowo w Scythii, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, po wojnie nauczyciel w technikum w Stalowej Woli
 78. Władysław Simoni, absolwent VI Gimnazjum we Lwowie, student prawa UJK, c. 1935, skreślony 1935
 79. Wiktor Smaczek, (26 lutego 1909 w Łyskowie - ) absolwent II Gimnazjum im. Morawskiego w Przemyślu, student i absolwent prawa UJK, c. 1932, pchor. rez. piechoty, przez Węgry dostał się do Francji, w kampanii francuskiej 1940 ppor. dowódca plutonu w 5 Kompanii Strzeleckiej 2 Batalionu 5 Małopolskiego Pułku Strzelców Pieszych 2 Dywizji Strzelców Pieszych, internowany w Szwajcarii
 80. Lesław Stiasny, ( - po 1950) z Buczacza, student i absolwent prawa UJK, c. 1933, skreślony 1934, po wojnie m.in. wicestarosta w Mielnie 1948 oraz urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
 81. Janusz Symonowicz, (1912 - 1940 w Katyniu ?) ze Skarżyska, student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939, w niewoli sowieckiej ?, zamordowany przez NKWD ?

  Ludomir Sytnik, 1935 r.

 82. Ludomir Sytnik, (1915 we Lwowie - 5 lutego 1944 w Przemyślu) absolwent VII Gimnazjum we Lwowie, student prawa UJK i AHZ, c. 1932, akt. 1932-35, I wiceprezes 1934/35, od 1937 urzędnik Banku Gospodarstwa Krajowego w Łucku, aresztowany przez Gestapo za pomoc udzieloną Żydom, którzy w torturach wydali, kto im jej udzielił, zmarł na tyfus w więzieniu niemieckim w Przemyślu

 83. Jan Szafrański, (1913 w Łodzi - 1939-45) student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii, zginął z załogą Wellingtona w locie bojowym nad Bremą
 84. Jan Szajna, absolwent IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, student prawa UJK, c. 1934, skreślony 1934
 85. Jan Szymanowicz, ( - po 1980) z Łodzi, c. 1932 Slavia, w 1932 przeszedł do Roxolanii

  Mieczysław Świrski, 1934 r.

 86. Mieczysław Maria Świrski, (29 sierpnia 1913 w Berezownicy Małej pow. Zbaraż - po 1992) herbu Szaława, absolwent Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent 1938 med. UJK, c. 1934, akt. 1934-39, I wiceprezes sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38, olderman sem. let. 1937/38, pchor. rez. sanit., żołnierz w wojnie obronnej 1939, w konspiracji w delegaturze rządu we Lwowie, walczył w powstaniu warszawskim, wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie w ośrodkach polonijnych w brytyjskiej strefie w Niemczech, od 1950 na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz Polonii, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 87. Tadeusz Terlecki, absolwent Gimnazjum w Złoczowie, student AMW, c. 1935, akt. 1935-39, po wojnie kierownik trychnologii rzeźni miejskiej we Wrocławiu

  Zbigniew Udziela, 1935 r.

 88. Zbigniew Udziela, (8 grudnia 1913 w Gródku Jagiellońskim - 3 marca 2007) s. Mariana i Eugenii z d. Salwińskiej, absolwent VI Gimnazjum we Lwowie, student i absolwent 1938 prawa UJK, c. 1934, akt. 1934-37, II wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1936/37, praktykant w Starostwie Powiatowym w Sanoku 1939, pchor. rez. piechoty, w wojnie obronnej 1939 w 6 Pułku Strzelców Piechoty, internowany na Węgrzech, w 1945 wrócił do kraju, po wojnie członek PPR, referendarz w Ministerstwie Kultury i Sztuki 1945-46, inspektor Biura Wykonawczego Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1946, od grudnia 1946 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, później pracownik redakcji Wydawnictw Komunikacyjnych [Źródła (poza podanymi poniżej spisu członków): dr Bogdan Sekściński, Zbigniew Udziela, maszynopis]

 89. Zbigniew Ulberski, (1915 we Lwowie - 1993) absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie, student prawa UJK, c. 1932, skreślony, sędzia Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie 1950-76
 90. Jerzy Vrabetz, (1915 w Wicyniu k. Dunajowa - 1957 we Wrocławiu) student i absolwent AMW, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, I wiceprezes sem. let. 1938/39, ostatni I wiceprezes sem. zim. 1939/40 (od czerwca 1939), zginął w wypadku motocyklowym na peronie we Wrocławiu
 91. Adam Wańczura, student matematyki UJK, c. 1932/33
 92. Stanisław Wiśniewski, (10 sierpnia 1912 w Krasnymstawie - 19 marca 1981 w Lublinie) student i absolwent 1938 med. UJK, c. 1936, prezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK 1937/38, pchor. rez. sanit., uczestnik wojny obronnej 1939, chirurg, płk, ordynator Szpitala Wojskowego w Lublinie, pochowany na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

  Władysław Witoszyński, 1934 r.

 93. Władysław Witoszyński, (1912 w Buczaczu - 1 lipca 1977 we Wrocławiu) student i absolwent 1938 prawa UJK, c. 1932, akt. 1932-36, II wiceprezes sem. zim. 1935/36, pchor. rez. piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie działacz spółdzielczości

 94. Zbigniew Wojtan, (1916 we Lwowie - 1965 ?) student Wydziału Inżynieryjnego PL, po wojnie absolwent Politechniki Gliwickiej, pracownik “Miastroprojektu” w Gliwicach
 95. Mieczysław Stanisław Wróblewski, (12 września 1912 we Lwowie - ) student i absolwent 1938 AMW, c. 1933, dr weterynarii AMW, uczestnik wojny obronnej 1939, od 1944 w LWP, po wojnie w wojskowej służbie zdrowia w Białymstoku, Kielcach, Puławach, Wrocławiu, zakończył służbę jako ppłk, później pracował w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu

  Roman Wysoczański, 1934 r.

 96. Roman Wysoczański, (29 kwietnia 1913 we Lwowie - 2 września 1968 w Warszawie) student i absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej PL, c. 1934, akt. 1934-39, po wojnie zastępca dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej, pochowany na Cmentarzu na Powązkach

 97. Leon Zając, (11 kwietnia 1913 - 12 października 2002) student med. UJK, c. 1935, student i absolwent 1948 med. UWr., dr med. 1949 UWr., chirurg, pracownik AM w Krakowie, Szpitala Garnizonowego w Olsztynie i Ełku, dyrektor szpitala w Miechowie, później w Nigerii, pochowany na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie

  Zbigniew Załanowski, 1935 r.

 98. Zbigniew Załanowski, (1912 w Podbużu k. Drohobycza - 1943) absolwent Gimnazjum im. W. Jagiełły w Drohobyczu 1930, student i absolwent 1938 med. UJK, czwarty założyciel Slavii, akt. 1931-35, II wiceprezes 1932/33 oraz 1934/35, od stycznia 1940 lekarz w Przemyślanach, członek ZWZ, z donosu żydowskiego aresztowany i deportowany w głąb ZSRR, zwolniony na mocy układu Sikorski-Majski, powrócił w 1942 przez front do domu, gdzie nie zastał ojca zamordowanego przez NKWD, udał się ponownie przez front w głąb ZSRR aby szukać swej macochy wywiezionej do łagrów, miał umrzeć w czasie tej wędrówki na tyfus

 99. Stanisław Zarembski, (1916 w Stanisławowie - ) student med. UJK, c. 1935, akt. 1935-39, w 1938 wyjechał za granicę, dr medycyny, po wojnie był lekarzem w Sarralbe w Alzacji we Francji

  Roman Zatwarnicki, 1983 r.

 100. Roman Zatwarnicki, (13 maja 1916 we Lwowie - 26 kwietnia 1992 w Bielsku-Białej) absolwent XI Gimnazjum we Lwowie 1934, student i absolwent sekcji konstrukcji lotniczych Wydział Mechaniczny PL 1933-40, c. 1935 (?), akt. 1935-39, po wojnie Instytut Szybownictwa w Bielsku Białej, współkonstruktor szybowców IS3ABC, SZD9, SZD10, Czapla, pochowany na Cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej

 101. Franciszek Zieliński, (1915 w Nisku - 5 sierpnia 1975 w Krakowie) student i absolwent 1938 prawa UJK, sekretarz sem. zim. 1937/38, skreślony 1937, arysta muzyk, kierownik artystyczny Zespołu Estradowego “Desant”, ojciec zespołu “Skaldowie” w Krakowie, wprowadził element ludowy do jego twórczości, pochowany w Zakopanym

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Slavia (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 98 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Slavia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 22 III 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Slavia (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 III 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }