K! Patria

Dekiel Jerzego Urbankiewicza Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Patria
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
2 V 1921 r.
Barwy:
karmazynowa – biała – zielona (symbolika barw: przyjaźń - prawda - honor)
Dewiza:
„Homo non sibi natus, sed Patriae” („Człowiek urodził się nie dla siebie, lecz Ojczyzny”)

Rys historyczny

Herb Patrii, 1938 r.

Patria została założona dnia 2 V 1921 r. Dnia 6 V 1921 r. przyjęta została na członka rzeczywistego do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 2 V 1921 r.). W 1923 r. poświęcono sztandar Korporacji. W 1925 r. powstał Związek Filistrów, a w 1928 r. zawiązało się Koło Pań. Przy Patrii kandydowała K! Filalethea.

Komers 17-lecia Patrii, Warszawa 2 V 1938 r.

Zawarła w 1923 r. kartel z K! Aquilonia (1923-27) oraz z K! Helania (1923-25).

Kwatera Korporacji mieściła się przez 13 lat w Warszawskim Towarzystwie Łyżwiarskim w Dolinie Szwajcarskiej. Później siedzibę przeniesiono do pałacyku Genellich przy ul. Ceglanej.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 165 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Komers 60-lecia Patrii, Warszawa 2 V 1981 r.

W okresie powojennym Patria działała nieoficjalnie organizując komerse i spotkania okolicznościowe. W 60. rocznicę powstania Korporacji dnia 2 V 1981 r. w kruchcie akademickiego Kościoła pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym Patrytom. W latach 1983-88 Korporacja zaangażowała się wraz z Sarmatią, Aquilonią, Spartą oraz poznańską Lechią w stworzenie w wieży przy Kościele pw. św. Anny Kwatery Pamięci poświęconej korporacjom zrzeszonym przed wojną w Związku Polskich Korporacji Akademickich.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Patrii obejmuje ponad sto pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Komers Patrii, Warszawa lata 30-te.

Członkowie honorowi

 1. Antoni Paweł Kostanecki, (9 stycznia 1866 w Myszakowie w gm. Zagórów - 4 stycznia 1941 w Zielonej Dąbrowie k. Radomia) prof. i wykładowca na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim, PL, od 1914 UJ, UW, rektor UW 1917-19, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statystów, od 1921 kurator, a od 1924 także filister honorowy Patrii
 2. Ignacy Jan Paderewski, ( 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu - 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku), pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie, od 15 stycznia 1930 filister honorowy Patrii
 3. Józef Rafacz, (30 stycznia 1890 w Czarnym Dunajcu - 3 sierpnia 1944 w Warszawie) z pochodzenia góral podhalański, historyk prawa, od 1922 prof. UW, autor prac z zakresu ustroju samorządowego dawnych gmin w Polsce oraz historii Podhala, od 1923 filister honorowy Patrii, w czasie okupacji prof. 1940-44 i dziekan 1941-44 Wydziału Prawa tajnego UW i tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, zamordowany przez Niemców podczas powstania warszawskiego, rozstrzelany w nocy po wysiedleniu z domu profesorskiego przy ul. Nowy Zajazd
 4. Jan Tur, (25 sierpnia 1875 w Radziwiliszkach - 8 maja 1942 w Warszawie) s. Jarosława i Marii z d. Rymkiewicz, student i absolwent (dyplom z wyróżnieniem złotym medalem) na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1885-99, teratolog i embriolog, asystent w Pracowni Zootomicznej Pawła Mitrofanowa 1899-1915, liczne staże naukowe w Villefranche, Roscoff, Saratowie, Vimereux i Helgolandzie, dr filozofii 1907, od 1919 wykładowca na UL, prof. UW, od 1929 filister honorowy Patrii

Członkowie rzeczywiści

  Jan Adolf, lata 30-te.

 1. Jan Adolf, (28 czerwca 1908 - 18 maja 1995 w Warszawie) student UW, c. 1931, akt. 1931-39, olderman 1935, mgr praw UW, naczelnik wydziału w Ministerstwie Finansów, w okresie powojennym skarbnik Związku Filistrów Patrii, pochowany na Cmentarzu Bródno

 2. Jan Baliński, (1903-1937) student UW, student USB Wilno (1929), c. 1924, akt. 1924-30, prawnik
 3. Józef Barcikowski, (6 czerwca 1914 - 23 luty 1945) student prawa UW, c. 1936, akt. 1936-39, prawnik, lotnik PSZ-RAF - dywizjon 300, zginął w locie bojowym w Wellingtonie nad zakładami zbrojeniowymi w Bad-Töltz (Bawaria)
 4. Henryk Bauerfeind, (1908 - 3 lipca 1979) student mechaniki PW, student WSH (1931), c.1930 akt. 1930 (29?)-33, pracownik PGR Giżycko, pochowany Cmentarz w Giżycku
 5. Stanisław Bielicki, (1900 - 5 kwietnia 1974) z Grodziska, student prawa UW, a następnie Konserwatorium Warszawskiego, c. 1921, akt. 1921-27, muzyk, dyrektor Filharmonii Bałtyckiej, pochowany Cmentarz w Oliwie
 6. Henryk Biernacki, (1901 - 12 czerwca (maja?) 1974) student UW, c. 1924, akt. 1924-25 (29?), prawnik, adwokat, kap. rez. WP, pochowany Powązki Wojskowe 5C/V/7 (Cmentarz Wawrzyszewski ?)
 7. Witold Bobiński, (1899 - 1942 w Auschwitz) student UW, c. 1923, akt. 1923-26, oldeman sem. zim. 1924/25, mgr praw, adwokat, kierownik komory celnej Warszawa-Gdańsk, aresztowany przez Gestapo w 1941, został zesłany do KL Auschwitz i tam zamordowany
 8. Stefan Bochiński, (1901 - 1943 w Majdanku) student UW, c. 1924, akt. 1924-25, mgr praw UW, żołnierz AK, aresztowany przez Gestapo i zesłany do KL Majdanek, gdzie zginął
 9. Jerzy Bołądź, (1901 - 1944 w Lublinie) student WSH, c. 1923, akt. 1923- , absolwent WSH, por. WP, żołnierz AK ps. “Wnyk”, zamordowany na Zamku Lubelskim
 10. Zygmunt Boniecki, (1899 - sierpień 1944 w Warszawie) student UW, założyciel Patrii, akt. 1922-27, prezes Bratniej Pomocy Studentów UW i Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy, mgr praw, adwokat w Warszawie, prezes Związku Filistrów 1925-27, skreślony, zginął w czasie Powstania Warszawskiego na ulicy od wybuchu bomby
 11. Bogumił Borkowski, (11 grudnia 1916 - 22/26 listopada 1983) student budownictwa lądowego PW, c. 1938, akt. 1938-39 (barwy 1941), inż. budownictwa lądowego, w 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, pochowany Powązki Z/III-28-29
 12. Jerzy Borkowski, (1912 - 8 stycznia 1982) brat Witolda (Wisła), student elektryki PW, c. 1935, akt. 1935-39, sekretarz 1937, w wojnie obronnej 1939 obrońca Modlina, pochowany Cmentarz Ewangelicki
 13. Kazimierz Brzeziński, (3 maja 1912 - 1985 (1994?) student PW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz 1930/31, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31, II wiceprezes 1932/33, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, prezes 1978-79, pochowany w Kanadzie
 14. Stefan Brzeziński, (1900 - ) student WSH i prawa UW, c. 1921, akt. 1921-25, po wojnie na emigracji we Francji (?), pochowany we Francji (?)
 15. Edward Bujakiewicz, (1900 - w Londynie (Stanach Zjednoczonych ?) student UW, c. 1922, akt. 1922-30, historyk, po wojnie na emigracji
 16. Tadeusz Buksowicz, (1916 - 27 marca 1979 w Londynie) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, por. rez WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w Londynie
 17. Oswald Bulka, (1907 - 1943 w Kołymie) student WSH, c. 1930, akt. 1930-32, abs. WSH, ppor. rez. 1 Pułku Piechoty Legionów, zginął wywieziony w 1939 do obozu na Kołymie
 18. Antoni Cercha, (1913 (14?) - prawd. 1939) student PW, c. 1936, akt. 1936-38, zaginał bez wieści w wojnie obronnej 1939
 19. Edward Chmielewski, (?)
 20. Jan Chudzyński (Chudd), (12 sierpnia 1915 - 13 września 1988) student mechaniki PW, c. 1937, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Australii, buchalter, dziennikarz, działacz polonijny, pochowany Powązki 71/IV/16-17
 21. Ludomir Ciastuła, (1909 - 1944) student UW, c. 1929, akt. 1929-30, mgr praw, pilot, poległ śmiercią lotnika w 1944 walcząc w PSZ-RAF

  Tadeusz Ciosłowski, lata 30-te.

 22. Tadeusz Ciosłowski, 28 października 1896 w Radomiu - 20 kwietnia 1943 w Warszawie) s. Floriana (urzędnika) i Marii z d. Gronkiewicz, uczeń Gimnazjum Wróblewskiego i Wasilewskiego w Warszawie, maturę uzyskał w Męskim Gimnazjum Łódzkim ewakuowanym do Rostowa nad Donem 1916, student Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego nad Donem 1916-18 oraz Wydziału Lekarskiego UW 1918-24 (dr med.), założyciel Patrii, członek Koła Medyków S.U.W., Towarzystwa Bratnia Pomoc S.U.W., w czasie studiów ochotnik w 3 Pułku Ułanów 1918-20, plutonowy, po studiach pracował w pogotowiu na Lesznie w Warszawie, pracował jako ginekologi i położnik w klinice na Karowej, poźniej w latach 30. i okupacji w Klinice Doktora Bryndzanackiego w Warszawie, prowadził także prywatny gabinet ginekologiczny w mieszkaniu na Mokotowskiej, członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 lekarz szpitala wojskowego, według relacji rodziny w konspiracji, zmarł na zawał serca w trakcie jazdy rykszą do pacjentki, pochowany na Starych Powązkach w Warszawie (kw. 282, rz. VI, m.16) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuka Piotra Tokarza]

 23. Janusz Czajkowski, (1901 - ) student UW, student KUL Lublin (1929), c. 1927, akt. 1927-31, prawnik, po wojnie na emigracji
 24. Janusz Czaplicki, (1908 - ) student UW, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, olderman 1933

  Tadeusz Czaplicki, prawd. koniec lat 30-tych.

 25. Tadeusz Czaplicki, (1917-1999) c. 1938, akt. 1938-39, mgr praw UW, adwokat

 26. Ryszard Czarnecki, (1912 - ) student SGGW, c. 1934, akt. 1934-39, leśnik, po wojnie pracował w nadleśnictwie Koszalin
 27. Arkadiusz Czarnocki, (1910 - ) student WSH, student UW (1931), akt. 1929-34, fuksmajor 1929/30, olderman sem. zim. i sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32
 28. Kazimierz Czaykowski, (1898 - 26 stycznia 1936 w Zakopanym) student UW, założyciel Patrii, pierwszy wiceprezes 1921, skarbnik ZPKA 1923-24 (II kadencja), mgr ekonomii politycznej, prezes Związku Filistrów Patrii (od 1931), zmarł tragicznie (wypadek narciarski), pochowany na Cmentarzu na Powązkach 200/VI/30
 29. Jan Dalewski, (1902 - 26 marca 1977) student UW, c. 1922, akt. 1922-26, mgr praw UW, specjalista prawa patentowego, pochowany Powązki 169/I/29
 30. Roman Budzyna-Dawidowski, (1904 - ) student SNP, akt. 1925
 31. Piotr Domański, (1907 - wrzesień 1939) student SGGW, c. 1927, akt. 1927-32, sekretarz sem. let. 1929/30, inż. rolnik SGGW, ziemianin na majątku Wróblewo pow. Płońsk, ppor. rez. 5 pułku ułanów, zmobilizowany w 1939, poległ na polu chwały na terenie Małopolski
 32. Jerzy Dorożyński, (1900 - 20 lutego 1941 w Dachau) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, olderman 1923, prezes 1924, wiceprezes sem. zim. 1924/25, olderman 1925/26, mgr praw, adwokat, sekretarz osobisty ks. Seweryna Czartoryskiego, prezes Związku Filistrów 1937-39, aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, tam zamordowany
 33. Boleslaw (Hebdank-)Dunikowski, (1899 - 3 maja 1979) student historii UW, c. 1921, akt. 1921-25, prezes 1925/26, olderman 1926, wiceprezes Związku Filistrów Patrii (od 1931), historyk, profesor w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, wykładowca UW i UJ w czasie okupacji w tajnym nauczaniu, w okresie powojennym do 1975 prezes Związku Filistrów Patrii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką ZNP, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
 34. Tadeusz Dutkiewicz, (1915 - sierpień 1944 w Warszawie) student PW, c. 1937, akt. 1937-39, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim
 35. Jerzy Dyrda, (1904 - 1939-45?) student WSH, c. 1926, akt. 1926-29, abs. ekonomii WSH, żołnierz AK na Polesiu, aresztowany przez NKWD na kresach, zesłany do łagrów Kołymy, zaginął bez wieści
 36. Józef Teofil Ebłowski, (30 kwietnia 1907 - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) s. Stanisława i Marianny z d. Urbańskiej, uczeń Gimnazjum w Chełmie, student WSH, c. 1925, akt. 1925-30, ekonomista, żołnierz AK, w powstaniu warszawskim walczył w Zgrupowaniu Chrobry II, poległ podczas ataku na dworzec pocztowy na ul. Żelaznej

  Janusz Fedorowicz, lata 30-te.

 37. Janusz Fedorowicz, (19 listopada 1908 w Warszawie - 17 marca 1992 w Warszawie) s. Jana (rzeźbiarza i architekta) i Stanisławy z Krukowskich, brat Juliusza (Patria), brat stryjeczny Władysława (Patria), szwagier Janusza Szmidta (Patria), absolwent Gimnazjum Władysława Giżyckiego w Warszawie 1929, ukończył podchorążówkę 1929, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW 1930/31, student i absolwent WSH 1931-35, c. 1930, akt. 1930-39, prezes 1933, po studiach pracował w firmie ubezpieczeniowej “Gdynika” w Gdynii, w wojnie obronnej 1939 walczył jako ppor. rez. w 2 Morskim Pułku Strzelców, wzięty do niewoli 19 IX 1939, więzień oflagów: Prenzlau, Neubrandenburg, Gross Born, Sandbostel i Lubeka, w grudniu 1945 wrócił do kraju, współwłaściciel firmy Zjednoczeni Maklerzy Ubezpieczeń Morskich w Gdyni 1945-49, a także w tym okresie sędzia handlowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, w okresie stalinowskim wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, później od ok 1953 do emerytury pracownik Inco-Veritas, w okresie powojennym sekretarz Związku Filistrów Patrii, organizator spotkań patryckich w Warszawie, pochowany Powązki 221/III/IV/29

 38. Julian Fedorowicz, (1907 - 25 grudnia 1976 w Warszawie) brat Janusza (Patria), brat stryjeczny Władysława (Patria), student PW, c.1929, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1931/32, I wiceprezes 1932/33, prezes ZPKA 1933-35 (XIII kadencja), mgr inż. architekt, mistrz kamieniarski, por. AK ps. “Minerał” pochowany, żołnierz powstania warszawskiego, Powązki 221/III/IV/29
 39. Władysław Fedorowicz, (1905 - 4 stycznia 1984) brat stryjeczny Juliana i Janusza (obaj Patria), student PW, akt. 1928-30, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, mgr inż. elektryk, pochowany Powązki 47/II/6
 40. Andrzej Fuksiewicz, (1904 - ) student PW, akt. 1925-30, sekretarz 1925/26
 41. Tadeusz Gałecki, (1901 - ) student UW, założyciel Chrobacji, z której wystąpił, c. 1924 Patria, akt. 1924-25
 42. Leszek Gaszyński, (19 września 1907 w Warszawie - ) student PW, c. 1929, akt. 1929-34
 43. Jerzy Giedroyć, (27 lipca 1906 w Mińsku - 14 września 2000 w Maisons-Laffitte pod Paryżem), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1924, student prawa i historii UW 1924-31, c. 1924, akt. 1924-28, prezes 1928, publicysta, polityk, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie 1946 i wydawca oraz red. naczelny czasopisma Kultura 1947-2000, doktor honoris causa UJ 1991, UWr. 1998, UW 1998, Uniwersytetu w Białymstoku, Szczecińskiego (2000) i UMCS (2000), laureat Nagrody Kisiela (1992), autor wspomnień, odmówił przyjęcia Orderu Orła Białego 1994
 44. Czesław Gilewicz, (1899 - 11 września 1955) student UW, c. 1923, akt. 1923-25, wiceprezes 1925/26, olderman 1927, prezes sem. let. 1930/31 (X-lecie), prawnik, pochowany Powązki 254/V/10
 45. Andrzej Glasser, (30 listopada 1917 - 7 stycznia 1983) student budownictwa PW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz AK, potem w LWP zdobywca Berlina, pochowany Pół. W/II/9/2
 46. Włodzimierz Głogowski, (23 grudnia 1914 w Warszawie - 28 maja 2008 w Warszawie) s. Ryszarda Grzegorza i Romany Katarzyny z Korczak-Jaroszyńskich, zięć Bohdana (Nałęcz-) Czarneckiego (Lutycja, Venedya, Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie 1934, student SGGW, c. 1937, akt. 1937-39, uczestnik wojny obronnej 1939, inż. SGGW 1955, pomolog, wieloletni naczelnik wydziału w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem za Wolność i Demokrację, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za “Wojnę Obronną 1939″ oraz Odznaką za “100 lat Filatelistyki Polskiej”
 47. Jan Głowacki, (1916 - ) student mechaniki PW, c. 1938, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 48. Feliks Godziejewski, (1889 - ) c. 1921, akt. 1921-27, prezes 1922, sekretarz sem. let. 1922/23, prezes sem. zim. 1924/25, prawnik, sędzia
 49. Leon Gorzech, (1907 - ) student WSH, c. 1930, akt. 1930
 50. Janusz Górzyński, (1903 - ) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, sekretarz 1928/29, olderman 1929/30, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31, prawnik, wicestarosta w Warszawie, wystąpił z korporacji
 51. Lucjan Grabowski, (1900 - 19 maja 1980) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, prawnik, rzecznik patentowy, pochowany Pół. W/XV/10
 52. Kazimierz Grendeszyński, (1897 - 24 września 1944 w Warszawie) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-23, pierwszy olderman 1921 i 1922, prezes 1923, pierwszy wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1922-23 (I kadencja), kpr. pchor. AK “Baszta”, ps. “Szreniawa” zginał w Powstaniu Warszawskim podczas gaszenia pożaru w Królikarni
 53. Stefan Grodzicki, (1889 (98?) - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-24, prawnik
 54. Stefan Grodzki, (1900 (99?) - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-29, prawnik
 55. Janusz Grzybowski, (1913 - 1968 w Gdańsku) student rolnictwa SGGW, c. 1934, akt. 1934-39, sekretarz 1936, zginął tragicznie (wypadek samochodowy), pochowany w Gdańsku
 56. Tadeusz Grzybowski, (1916 - 15 maja 1990) student mechaniki PW, c. 1935, akt. 1935-39, olderman 1939, inż. PW, pochowany w Gdańsku
 57. Henryk Gutkowski, (1905 - ) student SGGW, a następnie UW, początkowo w K! Respublica, c. 1924 Patria, akt. 1924-27, leśnik
 58. Jan Hagmajer, (18 czerwca 1913 - 24 września 1944 w Warszawie) s. Rafała, student UW, c. 1933, akt. 1933-39, lekarz, poległ w Powstaniu Warszawskim zastrzelony przez Niemców podczas ewakuacji szpitala polowego AK, pochowany w Milanówku

  Jerzy Hagmajer, 1938 r. (?).

 59. Jerzy Hagmajer, (8 grudnia 1913 w Warszawie - 28 grudnia 1998 w Warszawie) s. Stanisława i Marii z Michaelich, brat Wojciecha (Aleteja), stryjeczny brat Jana (Patria), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Warszawie 1931, student i absolwent 1939 med. UW, c. 1931, akt. 1931-32, prezes 1934, prezes sem. let 1934/35, ostatni prezes 1939, wiceprezes, olderman 1934 i 1936, działacz narodowy, członek Obozu Wielkiej Polski i ONR, kilkakrotnie więziony przez władze sanacyjne (po zabójstwie ministra Pierackiego 1934 przez cztery tygodnie w wiezieniu centralnym przy ul. Daniłowiczowskiej, a także trzy tygodnie w Berezie Kartuskiej), we wrześniu 1939 zastępca komendanta wojskowego szpitala zakaźnego przy ul. Zakroczymskiej, w połowie października współzałożyciel organizacji konspiracyjnej “Pobudka”, w 1941 organizacja stała się jednym z ważniejszych członów Konfederacji Narodu, w październiku 1941 aresztowany przez Gestapo i więziony do czerwca 1942, od lutego 1943 zastępca komendanta głównego Konfederacji Narodu, a po wyjściu Bolesława Piaseckiego do partyzantki faktycznie dowódca Konfederacji Narodu, współzałożyciel Ruchu Kulturowego (który wydawał pismo “Sztuka i Naród”), w powstaniu warszawskim lekarz zgrupowania “Radosław”, najpierw w Szpitalu Karola i Marii na Woli, a następnie w Szpitalu Wolskim, po upadku powstania w Częstochowie, stworzył w przekazanych przez oo. Paulinów pomieszczeniach szpital zwany “warszawskim”, członek oranizacji “NIE” jako zastępca komedanta obszaru centralnego Delegatury Sił Zbrojnych, szef Biura Informacji i Propagandy, po powrocie do Warszawy od 1945 lekarz chirurg i zastępca ordynatora trzeciego oddziału chirurgii w Szpitalu Przemieniania Pańskiego na Pradze, a następnie do emerytury kierownik szpitalnej przychodni, w 1945 współzałożyciel tygodnika “Dziś i Jutro”, a następnie Stowarzyszenia PAX, przez wiele lat wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, poseł na Sejm 1961-76, organizator i pierwszy dyrektor Liceum pw. św. Augustyna, pochowany na warszawskich Starych Powązkach

 60. Jan Jachimowicz, (1900 - ok. 1990) s. Adriana (Arkonia) i Lucyna z Czarneskich, bratanek Jerzego (Arkonia), brat Ludwika (Arkonia), student UW, c. 1922, akt. 1922-27, stomatolog, jeszcze przed wojną wyemigrował, najpierw do Ameryki Południowej, następnie do Stanów Zjednoczonych
 61. Stefan Jakubowski, (1905 - ) student WSH, c. 1925, akt. 1925-28, sekretarz 1927/28, wiceprezes 1928/29
 62. Edward Jankowski, akt. 1925
 63. Edmund (Edward?) Jarantowski, (1905 - ) student WSH, c. 1928, akt. 1928-30, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31
 64. Stanisław Jaśkowski, (22 kwietnia 1906 w Warszawie - 16 listopada 1965 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej, s. Feliksa i Kazimiery z Dzieżbickich, absolwent gimnazjum realnego w Zakopanem 1923, student matematyki UW, c. 1926, akt. 1926-30, wiceprezes zewn. sem. zim. 1930/31, dr filozofii UW 1932, matematyk, logik, ochotnik w wojnie obronnej 1939, m.in. w obronie Warszawy, po wojnie prof. 1946-1965, dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1953-54, prorektor 1956-59, rektor 1959-62 UMK, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, wybitny uczony, wniósł wkład do teorii dowodu i semantyki
 65. Wojciech Kalinowski, (2 luty 1910 - sierpień 1944 w Warszawie) student mechaniki PW, c. 1932, akt. 1932-37, inż. mech., oficer AK, poległ w Powstaniu Warszawskim, pochowany na Powązkach

  Andrzej Kamiński, 1952 r.

 66. Andrzej Maria Krzysztof Kamiński, (12 lipca 1917 w Warszawie - 10 grudnia 1984 w Warszawie) s. Zdzisława Jana Kamińskiego herbu Dołęga i Ireny Leonii z d. Antoszewskiej herbu Poraj, brat Jerzego (Patria), absolwent Gimnazjum W. Giżyckiego w Warszawie, student i absolwent 1945 Wydziału Mechanicznego PW, c. 1938, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, w wojnie obronnej 1939 w 8 Pułku Artylerii Lekkiej, a następnie w 71 Dywizjonie Artylerii Lekkiej, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą oraz obrony Twierdzy Modlin, ciężko ranny i wzięty do niewoli; więzień niemieckiego Stalagu I, po ucieczce w konspiracji, żołnierz Kedywu w pułku “Baszta”, w czasie powstania warszawskiego walczył na Mokotowie, ps. “Porucznik Andrzej, “Andrzej”, “Ralf”, w wywiadzie brytyjskim “r-alfa”, po wojnie pracownik Zjednoczenia Przemysłu Konserwowego Rejonu Północno-Zachodniego w Bydgoszczy, więzień polityczny 1945-46 (sprawa WIN), zwolniony na mocy amnestii w 1947, ponownie aresztowany i więziony 1947-52 (”sabotaż gospodarczy”), zrehabilitowany na wniosek Kolegium Orzekającego Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego 1954, po zwolnieniu pracownik Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Biura Projektów Przemysłu Drzewnego oraz Biura Projektów „Naftoprojekt”, rzeczoznawca NOT, w latach 70-tych obronił doktorat, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, czterokrotnie londyńskim Medalem Wojska, Krzyżem Armii Krajowej oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym, pochowany na Cmentarzu Wolskim (kwatera 67, II rząd, 22 grób)

  Jerzy Kamiński, 1947 r.

 67. Jerzy Antoni Michał Kamiński, (20 czerwca 1913 w Warszawie - 10 marca 1948 w Warszawie) s. Zdzisława Jana Kamińskiego herbu Dołęga i Ireny Leonii z d. Antoszewskiej herbu Poraj, brat Andrzeja (Patria), student i absolwent prawa UW, c. 1933, sekretarz sem. let 1934/35, całe dorosłe ciężko chorował na gruźlicę, w czasie okupacji związany z Radą Główną Opiekuńczą, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach (238/V/18)

 68. Janusz Karsch (Karsz), (1907 - ) student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 69. Marian Kaźniakowski, (1900 - ) student UW, c. 1921, akt. 1921-25, prawnik, sędzia
 70. Piotr Kisielewski, (1904 - ) student UW, c. 1925, prawnik, prokurator
 71. Mieczysław Kłoskowski, student WSH, akt. 1932
 72. Adam Kłuskiewicz, (1905-1995) student PW, a następnie PL, c. 1925, akt. 1925-32, wiceprezes 1929/30, olderman sem. let. 1929/30, prezes 1932/33, inż. budownictwa (?)
 73. Tadeusz Kołaczkowski, (10 maja 1912 - 20 maja 2006) student UW, c. 1933, akt. 1933-38, olderman 1933, prezes 1938, mgr praw UW, dziennikarz
 74. Jan Kołakowski, (1907 - sierpień 1944 w Warszawie) student PW, c. 1930, akt. 1930-31, inż. wodny, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie, pochowany na Cmentarzu Wojskowym
 75. Antoni Kołodziejski, (31 lipca 1909 - 16 lipca 1978) student UW, c. 1929, akt. 1929-32, prawnik, adwokat, żołnierz AK ps. “Mateusz”, “Budziłłowicz”, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozów koncentracyjnych Königsberg, Neumark i Gahro, po wojnie radca prawny wielu przedsiębiorstw, m.in. PPB “KAM”, “ORS”, Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, pochowany Powązki 282/VI/9
 76. Jan Kopczyński, (1898 - 21 września 1939 w Zaleszczykach) student UW, c. 1921, I filister Patrii, mgr praw UW, prokurator, pierwszy Filister Patrii, oficer rez. zmobilizowany w 1939, walczył w kampanii wrześniowej, popełnił samobójstwo na granicy rumuńskiej na wieść o wkroczeniu w nasze granice Armii Czerwonej
 77. Jan Mieczysław Kozłowski, (5 grudnia 1913 w Warszawie - 9 luty 1978) student UW, c. 1932, akt. 1932, akt. 1932-39, lekarz med. UW 1938, dermatolog, dr med. 1951 Akademia Medyczna w Rokitnicy (Zabrze), ordynator w Bydgoszczy, pochowany Cmentarz Wawrzyszewski 14A/2/10

  Zdzisław Kozubski, lata 30-te.

 78. Zdzisław Kozubski, (3 sierpnia 1913 - 1 czerwca 1992) student medycyny UW, c. 1934, akt. 1934-39, śpiewak operowy, pochowany Powązki 18/V/26

 79. Kazimierz Królicki, (1899 - ) student UW, c. 1924, akt. 1924-25, prawnik, sędzia
 80. Romuald Krycki, (1907 - ) student mechaniki WP, c. 1924, inż. mechaniki, ppor. rez. zmobilizowany w 1939, podawane, że w niewoli sowieckiej, tam zamordowany w Katyniu (brak na liście katyńskiej)
 81. Wiesław Krzywicki, (1912 - 11 maja 1985) student rolnictwa SGGW, c. 1934, mgr inż. rolnik, pochowany na Cmentarzu w Sopocie
 82. Tadeusz Kuczborski, (1902 - ) student ekonomii UW, założyciel K! Respublica, wystąpił, c. 1924 Patria
 83. Walter Władysław Lange, (1907 - ) student WSH, c. 1928, akt. 1928, abs. ekonomii WSH, ppor. rez. zmobilizowany w 1939, podawane, że w niewoli sowieckiej, tam zamordowany w Katyniu (brak na liście katyńskiej)
 84. Witold Lemenais, (1900 - 27 lipca 1979) student UW, c. 1925, akt. 1925-29, prezes 1927/28 i 1929/30, mgr praw, skarbnik Związku Filistrów Patrii (od 1931), więzień obozu koncentracyjnego Sachsehausen-Oranienburg, wieloletni członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, pochowany Pół. W/XV/1
 85. Bronisław Lipiński (Lipnicki?), (1900 - ) student UW, c. 1921, akt. 1921-25, prawnik, adwokat
 86. Tadeusz Lipiński, (1902 - ) student UW, c. 1922, prawnik, sędzia
 87. Michał Lübke (Lubke), (1899 - ) student WSH, student UW, c. 1924, akt. 1924-30, mgr praw, adwokat, oficer rezerwy, podawane, że w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Katyniu (nie jest jednak pewne, czy to ta sama osoba)
 88. Janusz Łęgiewicz, (1914 - ) student PW, c. 1935, akt. 1935-39, architekt
 89. Jan Łoskowski, (1910 - 1940 (41?) w Palmirach) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-36, inż. rolnik SGGW, ziemianin, aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w Palmirach, pochowany Cmentarz w Palmirach
 90. Gabriel Łuniewski, (1901 - ) student UW, c. 1921,akt. 1921-24, II filister Patrii, prawnik, sędzia
 91. Jerzy Macukow, (1915 - ) student PW, c. 1938, akt. 1938-39
 92. Jerzy Malinowski, (1907 - po 1945) student PW, c. 1930, inż. budownictwa lądowego
 93. Władysław Maksyś, (1913 - 22 grudnia 1995 w Warszawie) student PW, c. 1935, akt. 1935-39, por. AK, Cichociemny, odznaczony Virtuti Militari
 94. Ewald Filip Mazurek, (1904 - 6 kwietnia 1988) z Katowic, student WSH, E.S. de Commerce Bazylea (1930), akt. 1929-30, po wojnie na emigracji w Kanadzie, pochowany w Kanadzie
 95. Zygmunt Modzelewski, (1901 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1921, prawnik, adwokat, poległ w Powstaniu Warszawskim na Sadybie
 96. Tadeusz Kazimierz Mościcki, (7 kwietnia 1907 - 7 lipca 1993) student rolnictwa SGGW, c. 1927, akt. 1927-30, kpt. WP, mgr inż. rolnik, nauczyciel, pochowany w Sobieszynie
 97. Piotr Myszkorowski, (1913-2000) student UW, c. 1932, akt. 1932-37, mgr praw UW
 98. Zbigniew Niedbalski, (1913 - ) student ogrodnictwa SGGW, c. 1933, akt. 1933-36, ogrodnik
 99. Henryk Nowowiejski, (1889/99 - ) student PW, c. 1926, akt. 1926-30, sekretarz 1929/30
 100. Antoni Obuchowicz, (1899 - 10 stycznia 1979) student UW, c. 1921 (pierwszy fuks Patrii), prawnik, adwokat, pochowany w Łodzi
 101. Zygmunt Okniński, (20 lipca 1897 - 27 listopada 1973) zięć Włodzimierza Hertza (Konwent Polonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, student filozofii UW, c. 1922, akt. 1922-27, dr filozofii, profesor w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, pracownik naukowy Biblioteki Narodowej, pochowany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie
 102. Stefan Olszewski, (1910 - 1939-45) student UW, c. 1931, akt. 1931-35, prawnik, sędzia, zginął tragicznie (wypadł kolejki EKD - Elektrycznej Kolei Dojazdowej)
 103. Stanisław Orłowski, (1906 - ) student UW, c. 1928, akt. 1928-30, prawnik, pracował w Komisariacie Rządu w Warszawie
 104. Antoni Paprzycki, (1915 - 17 grudnia 1983) student elektryki PW, c. 1934, akt. 1934-39, pochowany Powązki 15/III/5
 105. Tadeusz Paprzycki, (1911 - 18 kwietnia 1972) student architektury PW, c. 1930, akt. 1930-39, architekt, pochowany Powązki 15/III/5
 106. Jan Pełczyński, (1897 - 12 czerwca 1928) student UW, c. 1926, akt. 1926-28, sekretarz 1928, pochowany Powązki 226/I/5

  Bolesław Piasecki, lata 30-te.

 107. Bolesław Piasecki, (18 lutego 1915 w Łodzi - 1 stycznia 1979 w Warszawie), s. Ludomira, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1931, student UW, akt. 1931-35, prawnik, jeden z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, a po rozłamie, przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, więzień Berezy Kartuskiej, oficer WP, w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu w Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej, w czasie okupacji założyciel w 1940 i przywódca tajnej organizacji Konfederacja Narodu, por. AK, po wojnie twórca Stowarzyszenia PAX, członek Rady Państwa PRL 1971-79, poseł na Sejm PRL IV, V, VI i VII kadencji, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari 1944, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP 1964, pochowany Powązki 216/I/27

 108. Jerzy Pietraszek, (1909 - 17 grudnia 1979) student WSH, student architektury PW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz 1932/33, pochowany Powązki 178/9
 109. Jerzy Popielewski, (1915 - 1944) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz AK, poległ na Mokotowie w czasie Powstania Warszawskiego
 110. Jan Popławski, (1902-1976) student UW, c. 1924, akt. 1924-29
 111. Jerzy Popławski, (1903 - ) student PW, c. 1927, akt. 1927-31
 112. Mieczysław Porowski, (1899 - ) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, prawnik
 113. Jan (Krzywda-)Pożaryski, (1899 - 1941) s. Michała i Małgorzaty Popławskiej, student UW, c. 1924, akt. 1924-29, olderman 1925, prezes 1926, olderman, sekretarz 1928 i prezes Confédération Internationale des Etudiants, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, mgr praw UW, adwokat oficer rez. zmobilizowany do kampanii wrześniowej, zastrzelony przez Niemców przy przekraczaniu granicy Protektoratu Czech i Moraw (wg innych relacji zginął w Oświęcimiu)
 114. Jan Pruszkowski, (23 listopada 1916 - 25 lipca 2000) student SGH, c. 1937, akt. 1937-39, mgr ekonomii SGH, działacz narodowy, obrońca Lublina, więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, pracownik Inco-Veritas
 115. Lech Pudłowski, (1914 - 2 września 1944 w Warszawie) student prawa UW, c. 1933, akt. 1933-39, prezes 1936, żołnierz NSZ, poległ w Powstaniu Warszawskim podczas ataku na gmach YMCA przy ul. Konopnickiej, pochowany Powązki 284a/V/15
 116. Janusz Rabski, (1 marca 1900 w Warszawie - 25 luty 1941 w Otwocku) student prawa UW 1919-25, założyciel Patrii, akt. 1921-25, pierwszy prezes, dwukrotny prezes Bratniej Pomocy Studentów UW, mgr praw, adwokat w Warszawie, literat, prezes Związku Filistrów Patrii 1928-29, autor powieści korporacyjnej Alma Mater (Warszawa 1935), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA 1939, aresztowany przez Gestapo, osadzony w więzieniu na Pawiaku, zmarł krótko po zwolnieniu z więzienia
 117. Jan Radoński, student prawa UW, akt. 1931-32, podawano, że (20 czerwca 1917 - 21 listopada 1944) c. 1936, lotnik RAF, poległ podczas nalotu bombowego na zakłady Daimler-Benz w Stuttgart-Untertürkheim
 118. Tadeusz Rakowski, (1900 - ) student UW, czasowo (?) student UP (1928), student SGGW (1930), c. 1924, akt. 1924-30, leśnik
 119. Stefan Rawa, (1 maja 1902 w Ostrołęce - 28 maja 1974) student UW, c. 1926, akt. 1926-28, lekarz med. UW 1930, dr med., ginekolog-położnik, pochowany Powązki 102/VI/1-2
 120. Ryszard Rembowski, (1909 - ) student UW, c. 1930, akt. 1930-34, prawnik, sędzia
 121. Zbigniew Rodziewicz, (1905 - wrzesień 1939) student rolnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, fuksmajor 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32, inż. rolnik SGGW, ziemianin, zmobilizowany do w kampanii wrześniowej 1939 jako pchor. rez. poległ
 122. Janusz Roszkowski, (1902 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1926, akt. 1926-29, prawnik, sędzia, major AK, poległ w Powstaniu Warszawskim
 123. Stanisław Różycki, (1905 - 23 października 1975) student SNP, student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33, pochowany Powązki 243/I/7-8
 124. Marcin Rudziński, (1909 - 6 grudnia 1970) brat Zbigniewa (Patria), student prawa UW, akt. 1929-38, wiceprezes sem. let 1934/35, prezes 1938, pochowany Powązki 47/IV/9
 125. Zbigniew Rudziński, (1910 - 31 grudnia 1986 w Krakowie) brat Marcina (Patria), student UW, akt. 1930-34, pochowany na Cmentarzu Broniewickim w Krakowie
 126. Wojciech Sawnor, (1911 - 6 kwietnia 1980) student UW, c. 1934, akt. 1934-39, stomatolog, pochowany Powązki 30/VI/29

  Janusz Schmidt, lata 30-te.

 127. Janusz Schmidt, (1910 - 11 września 1944 w Warszawie) szwagier Janusza Fedorowicza (Patria), student PW i WSH, c. 1932, akt. 1932-39, absolwent WSH w Warszawie, zginął od wybuchu bomby w powstaniu warszawskim

 128. Ludwik Segno, (1915-1985) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w Londynie
 129. Feliks Sieńko (Sienko), (1912 - 3 grudnia 1983) student architektury PW, c. 1936, akt. 1936-39, mgr inż. architekt, pochowany Powązki 278/V/20
 130. Edwin Sikorski, (1903 - ) student WSH, c. 1927, akt. 1927-28, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 131. Zbigniew Skalmierski, (1905 - ) student UW, c. 1928, akt. 1928-30, prawnik, sędzia
 132. Józef Skibiński, (1900 - 1943 (?) w Warszawie) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, II statystyk ZPKA 1925 (IV kadencja), mgr praw UW, żołnierz AK, aresztowany przez Gestapo w lipcu 1943, zamordowany na Pawiaku
 133. Ebgert Skowron, (1909 - ) student WSH, c. 1930, akt. 1930-31
 134. Jan Skrzeczkowski, (25 lipca 1913 - 9 września 1990) student prawa UW, c. 1933, akt. 1933-39, mgr praw, pochowany Powązki 228/III/8
 135. Stefan Słupecki, prezes sem. let. 1922/23, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1924-25 (III kadencja), wiceprezes Bratniej Pomocy sem. zim 1924/25
 136. Stefan Sochaczewski, (1912 - 1944 w Warszawie) student mechaniki PW, c. 1932, akt. 1932-33, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim (?)
 137. Eugeniusz Szacki, (1901? - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-29, pierwszy sekretarz 1921, prawnik, adwokat
 138. Wiesław Szczepański, (1901-1968) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, wiceprezes 1927/28, prezes 1928/29, ziemianin, prawnik, adwokat
 139. Stefan Szmakfefer, (1906 - ) student elektryki PW, akt. 1925-30
 140. Tadeusz Szmitkowski, (25 lipca 1906 - 30 marca 1983) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, olderman 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, prezes Związku Filistrów 1930-36, mgr praw, sekretarz Związku Filistrów Patrii (od 1931), w 1940 internowany w Szwajcarii, po wojnie na emigracji w Szwajcarii, działacz katolicki, pracownik ONZ w Genewie, pochowany w Genewie
 141. Władysław Szulc, (1899 - ) student prawa UW, c. 1922, akt. 1922-25

  Antoni Święcki, 1938 r. (?).

 142. Antoni Święcki, (15 czerwca 1913 na Podlasiu - 12 czerwca 1989) z rodziny ziemiańskiej, absolwent gimnazjum księży Marianów na Bielanach w Warszawie, student i absolwent 1945 SGGW (mgr inż. rolnictwa), c. 1935, prezes 1937, olderman 1938, ukończył XI kurs podchorążych w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzmierzu Wołyńskim 1936/37, w lecie 1937 odbył praktykę w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu, od 1938 administrował maj. rodzinnym, w wojnie obronnej 1939 w Ośrodku Zapasowym 7 Dywizjonie Artylerii Konnej, walczył w obronie Warszawy, dowódca 6 działonu 5 baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej, w czasie okupacji, działacz narodowy, w czasie okupacji żołnierz NSZ i cywilnej konspiracji, z tego powodu po wojnie był zmuszony kilkakrotnie zmiać pracę, hipolog, od 1954 pracował w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, od 1965 red. naczelny czasopisma “Koń Polski”, od 1982 na emeryturze, w latach 1975-86 prezes Związku Filistrów Patrii, pochowany Powązki 2/VI/25

  Źródła dodatkowe: uzupełnienia Paweł Janicki, www.7dak.pl

 143. Michał Telichowski, student UW, akt. 1927/28
 144. Zbigniew Tołłoczko, (20 luty 1915 - 2 marca 1992) student prawa UW, c. 1935, akt. 1935-39, mgr praw UW, w wojnie obronnej w S.G.O Polesie gen. F. Kleberga, pochowany Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 145. Mieczysław Trzeciak, (1908-1979) student UW, akt. 1925-30, prawnik, adwokat
 146. Stefan Tur, (1898 - 1948) student prawa UW, c. 1922, akt. 1922-25, olderman 1928, notariusz, aresztowany w Gdynii w 1947 przez UB za przynależność do NSZ, podczas śledztwa w stanie ostatecznego wyczerpania, aby nikogo nie zdradzić podciął sobie żyły
 147. Lesław Turoboyski, (1915 - 1943) student ogrodnictwa SGGW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz II Korpusu PSZ, poległ w Afryce
 148. Jerzy Tymiński, (4 kwietnia 1915 - 27 kwietnia 2001) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, c. 1933, akt. 1933-39, mgr praw UW, publicysta, dziennikarz, pochowany Powązki
 149. Antoni Tymowski, (1907 - 11 marca 1973) student elektryki PW, c. 1929, akt. 1929-33, pochowany Powązki 49/VI/2-3
 150. Jerzy Urbankiewicz, (23 czerwca 1915 w Łodzi - 11 sierpnia 2004) student prawa UW, c. 1936, akt. 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz AK w Wilnie, aresztowany i skazany na 10 lat w Workucie, wrócił w 1956, mgr praw UŁ, pisarz, dziennikarz, opublikował m.in. Legendy Jazdy Polskiej, Gdzie są konie z tamtych lat, Szabla zardzewiała oraz Workuta (vide szerzej http://jerzyurbankiewicz.mee.pl), od 1999 ppłk rez.
 151. Tadeusz Urbański, (1901 - ) student WSH, student SNP (1930), c. 1923, akt. 1923-30
 152. Włodzimierz Wasilewski, (1908 - 1 września 1973) student architektury PW, c. 1931, akt. 1931-36, mgr inż. architekt, pracownik Inco-Veritas, pochowany Cmentarz w Skolimowie
 153. Adam Konrad Wędrychowski, (13 kwietnia 1913 - 2 stycznia 2000) stryjeczny brat Adama Tadeusza (Patria) student UW, c. 1931, akt. 1931-39, mgr prawa UW, w latach 1986-2000 prezes Związku Filistrów Patrii
 154. Adam Tadeusz Wędrychowski, (14 marca 1911 - 19 kwietnia 1986) stryjeczny brat Adama Konrada (Patria), student prawa UW, c. 1932, akt. 1932-35, prezes 1934, olderman sem. let 1934/35, pracownik PAX, pochowany Cmentarz w Suchedniowie
 155. Włodzimierz Wolski, (1906 - ) z Zamościa, student UW, student KUL Lublin (1931), c. 1929, akt. 1929-33, prawnik

  Stanisław Zaborski, lata 30-te.

 156. Stanisław Zaborski, (12 marca 1911 w Warszawie - 1940 w Katyniu) brat Zbigniewa (Patria), absolwent III Gimnazjum w Warszawie 1931, student WSH, c. 1931, akt. 1931-39, prezes 1939, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu z wynikiem celującym, handlowiec, wachmistrz pchor. rez. kawalerii, w 1939 jako ppor. rez. zmobilizowany do 27 pułku ułanów w Nieświeżu, wzięty do niewoli przez sowiecką armię w okolicy Horyńca Zdroju, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

  Zbigniew Zaborski, lata 30-te.

 157. Zbigniew Zaborski, (7 czerwca 1909 - 31 lipca 1991) brat Stanisława (Patria), student architektury PW, c. 1930, akt. 1930-39, mgr inż. architekt, pochowany Powązki 187/V/26

 158. Stefan Zaręba, (1903 - ) student UW, c. 1925, akt. 1925-27, od 1939 ostatni prezes Związku Filistrów Patrii, prawnik, adwokat
 159. Władysław Zaręba, (1898 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, sekretarz sem. zim. 1924/25, prawnik, adwokat, poległ w Powstaniu Warszawskim
 160. Zygmunt Zieliński, (1913-1950) student rolnictwa SGGW, c. 1936, akt. 1936-39, pochowany na Cmentarzu w Brwinowie
 161. Tomasz Żółciński, (?), (1906 - ) student elektryki PW, c. 1929, inż. elektryk PW, ppor. rez., podaje się, że w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD (brak na liście katyńskiej)

Tablica pamiątkowa Patrii, Kościół pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Włodzimierz Głogowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Patria (Warszawa), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 42 i n.,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
3) Włodzimierz Głogowski, Corporatio! Patria, 2000 (rękopis),
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Patria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 21 XI 2021 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Patria (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 21 XI 2021 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }