K! Respublica

Dekiel Respubliki - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Respublica
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
22 I 1922 r.
Barwy:
fioletowa – srebrna – czerwona
Dewiza:
„Decore diligentia ac doctrina” („Dobrą sławą, pilnością i nauką”)

Rys historyczny

Herb Respubliki, 1932 r.

Myśl założenia Korporacji Respublica zrodziła się w pierwszym semestrze roku akademickiego 1921/22. Formalna decyzja zapadła na organizacyjnym spotkaniu w dniu 19 XI 1921 r. Do oficjalnego powołania korporacji doszło na zebraniu konstytucyjnym dnia 22 II 1921 r. Założycielami była grupa 14 studentów uczelni warszawskich (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), z których większość pochodziła z Łodzi.

Okładka księgi pamiątkowej Respubliki 1922-1932.

Od początku 1922 r. Respublika należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 I 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Arkonia. Dnia 5 V 1922 r. na zjeździe Związku w Poznaniu uzyskała prawa członka rzeczywistego.

Związek Filistrów powstał w 1923 r. Od 1927 r. przy korporacji istniało także Koło Respublikanek. Z okazji X-lecia korporacji wydano “Corporatio Respublica. Księga pamiątkowa X-lecia 1922-1932″ (Warszawa 1932).

Kwatera Respubliki przy ul. Nowy Świat 55, Warszawa prawd. początek lat 30-tych.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1922/23 przy Alejach Ujazdowskich 25 (kwatera K! Jagiellonia), w latach 1923-24 przy ul. Ordynackiej 8/4 (mieszkanie Antoniego Lewińskiego), w latach 1924-27 na Krakowskim Przedmieściu 99 (najpierw w pomieszczeniu Koła Polek, a następnie w sąsiadującym, osobnym lokalu), a w latach 1927-33 przy ul. Nowy Świat 55.

Prezydium X-lecia Respubliki, Warszawa 1932 r.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna liczba członków obejmuje 124 nazwiska, w tym pięciu członków honorowych.

W okresie powojennym przez wiele lat odbywały się nieoficjalnie spotkania Respublikanów, którzy organizowali komerse i imprezy okolicznościowe. W 1956 r. do korporacji przyjęty został syn Jerzego Wilczyńskiego Jan Wilczyński. W 1995 r. Respublica została reaktywowana (www.respublica.org.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Respubliki obejmuje 125 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Antoni Lewiński, prawd. początek lat 30-tych.

 1. Antoni Lewiński, ojciec Karola i Kazimierza (obaj Respublica), od 1925 filister honorowy Respubliki

  Eugeniusz Michałowski, prawd. początek lat 30-tych.

 2. Eugeniusz Michałowski, od 1932 filister honorowy Respubliki

  Wacław Nowakowski, prawd. początek lat 30-tych.

 3. Wacław Nowakowski, od 1928 filister honorowy Respubliki

  Jan Nowicki, prawd. początek lat 30-tych.

 4. Jan Nowicki, od 1926 filister honorowy Respubliki

  Stanisław Ocetkiewicz, prawd. początek lat 30-tych.

 5. Stanisław Ocetkiewicz, ( - 2 listopada 1931) od 1929 filister honorowy Respubliki

Członkowie rzeczywiści

 1. Czesław Bajer (Bayer), student UW, założyciel Respubliki, akt. 1922-23, pierwszy wiceprezes sem. let. 1921/22, wiceprezes Związku Filistrów 1932, urzędnik, po wojnie wiceminister handlu
 2. Kazimierz Bienert, c. 1922, akt. 1922-25, skarbnik sem. let. 1923/24
 3. Jan Bolt, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-31, rolnik
 4. Henryk (Staftwid-)Bortkiewicz, c. 1922, akt. 1922-26, skarbnik sem. let. 1924/25
 5. Brandysiewicz,
 6. Jerzy Brandys,
 7. Zbigniew Bronowski, student UW, c. 1930, akt. 1930-32
 8. Tadeusz Brzozowski, c. 1922, akt. 1922-23, wystąpił 1923
 9. Zbigniew Ciesielski, student UW, c. 1930, akt. 1930-31, skreślony 1931

  Zygmunt Czaplicki, 1928 r.

 10. Zygmunt Czaplicki, student UW, c. 1926, akt. 1926-29, prezes Respubliki sem. let. 1928/29 (do marca), sekretarz wewn. ZPKA 1928 (VII kadencja)

 11. Kazimierz Czarnocki, student budownictwa wodnego PW, c. 1929, akt. 1929-33, skarbnik sem. zim. oraz sem. let. 1930/31, skarbnik sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. let. 1931/32 (Prezydium X-lecia), prezes sem. zim. 1932/33
 12. Stanisław Doberski, student prawa UW, c. 1931, akt. 1931-33

  Tadeusz Doberski, 1932 r.

 13. Tadeusz Doberski, (9 lipca 1907 - 2 września 1944 w Warszawie) student i absolwent prawa UW, c. 1926, akt. 1926-32, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1930/31 i sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1931/32 (Prezydium X-lecia), wiceprezes WKM-u sem. let. 1928/29 (od października), red. naczelny “Wiadomości Korporacyjnych”, prezes Związku Zrzeszeń Młodych Prawników, członek AK, walczył w Powstaniu Warszawskim w dywizjonie “Jeleń”, poległ na Sadybie

 14. Jan Doliński,
 15. Stanisław Drewnowski, student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-32, skarbnik sem. zim. 1930/31 (od października), wiceprezes sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 16. Wiesław Eysymontt, (1915 - kwiecień 1998 w Tunezji) student i absolwent elektryki PW, c. 1934, zasłużony dla reaktywacji Respubliki 1994, skarbnik 1993-95 oraz wiceprezes 1995-97 Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA (pośmiertnie 1999)
 17. Hieronim Feja, student PW, c. 1924, akt. 1924-32, sekretarz sem. let. 1925/26, skreślony 1931

  Bohdan Gabler, początek lat 20-tych.

 18. Bohdan Gabler, ( - 17 października 1923) c. 1923, akt. 1923, zmarły śmiercią tragiczną (samobójstwo), pochowany w Łodzi

 19. Zdzisław Galinowski, c. 1924, wystąpił 1924
 20. Bartłomiej Gałązowski, student matematyki UW, c. 1931, akt. 1931-33
 21. Konstanty Gartkiewicz, student i absolwent UW, c. 1924, akt. 1924-32, skarbnik sem. zim. 1926/27, prezes sem. let. 1929/30, sędzia
 22. Bohdan Gierlicki, (1913-1989) student prawa UW, c. 1931, akt. 1931-33
 23. Wiktor Gieysztor-Dobkiewicz, student i absolwent handlu WSH, założyciel Respubliki, akt. 1922-25, skarbnik sem. let. 1922/23 oraz sem. zim. 1923/24
 24. Jerzy Gniewiewski, (1912 - ) student i absolwent prawa UW, c. 1931, akt. 1931-33, adwokat
 25. Kazimierz Gołaszewski, (1909 - 1993 w Kanadzie) student i absolwent prawa UW, c. 1928, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1929/30, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 26. Jan Górski, student UW, od 1929 WSH, c. 1928, akt. 1928-33
 27. Alfons Grapów, student i absolwent PW, założyciel Respubliki, akt. 1922-1930, olderman sem. zim. 1922/23, wystąpił 1924, przyjęty ponownie 1929, sekretarz Związku Filistrów 1932
 28. Bohdan Grodzicki, student PW, założyciel Respubliki, akt. 1922-23, wiceprezes sem. let. 1922/23 oraz sem. zim. 1923/24, urzędnik
 29. Józef Grzebski, student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33
 30. Edmund Grzybowski, student UW, od 1932 WSH, c. 1930, akt. 1930-33
 31. Henryk Gutkowski, (1905 - ) student SGGW, a następnie UW, początkowo w Respublice, c. 1923, wystąpił 1923, c. 1924 Patria, akt. 1924-27, leśnik
 32. Antoni Hermel, student i absolwent PW, założyciel Respubliki, akt. 1922-27, olderman sem. let. 1921/22 (maj), prezes sem. zim. 1923/24 (od listopada) oraz sem. let. 1923/24, prezes sem. zim. 1924/25
 33. Jan Hławiczka, (15 kwietnia 1903 w Cieszynie - 18 stycznia 1994 w Cieszynie) s. Andrzeja i Ewy z d. Cienciała, absolwent gimanazjum w Cieszynie, student i absolwent WSH, c. 1926, akt. 1926-29, wiceprezes sem. zim. 1927/28, nauczyciel, wybuch wojny zastał go na “Piłsudskim” w czasie rejsu powrotnego z Wystawy Światowej w Nowym Jorku do Polski, statek ostatecznie popłynął do Wielkiej Brytanii, wstąpił do Wojska Polskiego we Francji, szkolił w obozie wojskowym w Coëtquidan, po przerzuceniu przez Dunkierkę do Wielkiej Brytanii wykładowca w szkole oficerskiej w Glasgow, pracował w Samopocy Chłopslkiej, był urzędnikiem katowickiego oddziału NBP, radny w Katowicach, członek PZPR, wyrzucony za rzekome spiskowanie “z grupą londyńczyków” mające na celu “obalenie władzyludowej”, szykanowany, do czasu przejścia na emryturę nie mógł otrzymać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, z zamiłowania filatelista, narciarz, taternik, szybownik, żeglarz, pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej w Katowicach
 34. Mieczysław Iwański, założyciel Respubliki, wystąpił 1922
 35. Eugeniusz Ostoja-Janiszewski, student i absolwent PW, c. 1925, akt. 1925-27
 36. Jan Januszewski, c. 1923, akt. 1923-25, skreślony 1925
 37. Władysław Januszewski, student UW i UP, student i absolwent WSH, c. 1922, akt. 1922-30
 38. Jerzy Jerczyński, student i absolwent PW, c. 1922, akt. 1922-27
 39. Bohdan Karpiński, student i absolwent PW, c. 1923, akt. 1923-31, skarbnik sem. zim. 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1925/26 (od listopada), prezes sem. let. 1926/27
 40. Piotr Kędzierzawski, student PW, założyciel Respubliki, akt. 1922-23, pierwszy olderman sem. let. 1921/22, urzędnik
 41. Kurt Klikar, student i absolwent prawa UK, założyciel Respubliki, akt. 1922-23, pierwszy skarbnik sem. let. 1921/22, drugi prezes sem. let. 1921/22 (od maja), adwokat
 42. Zbigniew Kopczyński, student prawa UW, c. 1931, akt. 1931-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 43. Przemysław Kowalski, student polonistyki UW, c. 1931, akt. 1931-33
 44. Roman Kozak, student WSH, od 1929 PW, c. 1928, akt. 1928-29, wystąpił 1929
 45. Wacław Krzywopisza, student i absolwent prawa UW, c. 1923, akt. 1923-25, podprokurator

  Tadeusz Krzyżanowski, druga poł. lat 20-tych.

 46. Tadeusz Krzyżanowski, ( - 7 lipca 1929) student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-29, wiceprezes zewn. sem. let. 1928/29, wiceprezes WKM-u sem. let. 1928/29, zginął tragicznie w wypadku motocyklowym

 47. Herdin Kubacki, student budownictwa lądowego PW, c. 1931, akt. 1931-33
 48. Tadeusz Kuczborski, (1902 - ) student ekonomii UW, założyciel Respubliki, akt. 1922-24, wiceprezes sem. let. 1921/22 (maj), skarbnik sem. zim. 1922/23, prezes sem. let. 1922/23 oraz sem. zim. 1923/24, skreślony 1924, c. 1924 Patria
 49. Edward Kukier, student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-32, sekretarz sem. let. 1929/30, skarbnik WKM-u sem. let. 1928/29
 50. Alfred Lankans, student WSH, od 1931 student prawa UW, c. 1926, akt. 1926-33
 51. Karol Lewiński, (1901-1971) s. Antoniego, brat Kazimierza (obaj Respublica), student i absolwent SGGW, c. 1923, akt. 1923-24

  Janusz Lewiński.

 52. Janusz Lewiński, student i absolwent prawa UW, akt. c. 1922, 1922-30, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1923/24, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, olderman sem. zim. (od listopada) oraz sem. let. 1925/26, olderman sem. zim. 1926/27 (od listopada), Pater Reipublicae 1929

  Kazimierz Lewiński, 1931/32 r.Kazimierz Lewiński, 1932 r.

 53. Kazimierz Lewiński, (1909-1987) s. Antoniego, brat Karola (obaj Respublica), student prawa UW, c. 1926, akt. 1926-32, olderman sem. let. 1928/29, sem. zim. 1929/30 oraz sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33, sekretarz WKM-u sem. let. 1928/29 (od października), wiceprezes wewn. ZPKA 1931-32 (XI kadencja)

 54. Jerzy Liniewicz, student Wydziału Leśnego SGGW, c. 1930, akt. 1930-33
 55. Władysław Malinowski, student med. UW, c. 1927, akt. 1927-33
 56. Jerzy Mączewski, student prawa UW, c. 1931, akt. 1931-33
 57. Wiesław Michałowski, student budownictwa wodnego PW, od 1932 PL, c. 1929, akt. 1929-33
 58. Stanisław Miszczak, student weterynarii UW, c. 1927, akt. 1927-33
 59. Artur Moszyński, student i absolwent med. UW, akt. 1928-29, dr med.
 60. Eugeniusz Moszyński, c. 1924, akt. 1924-28
 61. Jan Mościcki, (12 czerwca 1915 - 27 maja 1985 w Toronto), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 62. Andrzej Musiałkowski, student med. UW, c. 1930, akt. 1930-33
 63. Jerzy Musiałkowski, po wojnie na emigracji
 64. Jarosław Neczaj-Hruzewicz, student i absolwent med. UW, c. 1922, akt. 1922-29, olderman sem. let. 1923/24, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, dr med.

  Antoni Newe.

 65. Antoni Newe, student i absolwent PW, założyciel Respubliki, akt. 1922-31, skarbnik sem. let. 1921/22 (maj), wiceprezes sem. let. 1921/22 (od maja), prezes sem. let. 1923/24 (od marca), wiceprezes sem. let. 1924/25, olderman sem. zim. 1925/26, skarbnik sem. zim. 1925/26 (od listopada), prezes sem. zim. 1926/27, Pater Reipublicae 1931

 66. Bohdan Nowakowski, student PW, student i absolwent Politechniki w Liege, c. 1925, akt. 1925-31, olderman sem. zim. 1926/27, skarbnik sem. zim. 1926/27 (od listopada), olderman sem. let. 1926/27, prezes sem. let. 1927/28 (od maja), skarbnik ZPKA 1926-27 (V kadencja) oraz 1927-28 (VI kadencja)
 67. Stanisław Nowakowski, student WSH, c. 1928, akt. 1928-33
 68. Wacław Nowakowski, c. 1925, akt. 1925-26, wystąpił 1926
 69. Jerzy Nowicki, student WSH, c. 1924, akt. 1924-33, sekretarz sem. zim. 1924/25, sekretarz sem. let. 1924/25, prezes sem. zim. 1925/26, wiceprezes sem. let. 1925/26, olderman sem. zim. 1927/28, prezes Respubliki i prezes WKM-u sem. let. 1928/29 (od marca), skarbnik ZPKA 1925-26 (V kadencja)
 70. Witold Ocetkiewicz, student prawa UW, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1927/28, wiceprezes sem. zim. 1928/29, wiceprezes wewn. sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1928/29 (od marca), prezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1930/31
 71. Tadeusz Olszewski, student budownictwa lądowego PW, c. 1931, akt. 1931-32
 72. Edward Osmólski, student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33
 73. Tadeusz Pilarski, założyciel Respubliki, akt. 1922-25, skarbnik sem. let. 1921/22, skreślony
 74. Józef Płocharski, student WSH, od 1928 UW , od 1929 WSH, od 1932 prawa UW, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31
 75. Stanisław Poziomski, student geodezji PW, c. 1931, akt. 1931-33
 76. Henryk Prym, student i absolwent WSH, c. 1925, akt. 1925-31, olderman sem. zim. 1926/27 (po Januszu Lewińskim), skarbnik sem. let. 1926/27, skarbnik sem. zim. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1928/29
 77. Bolesław Rosolak, c. 1923, akt. 1923-25, skreślony 1925
 78. Tadeusz Ruszczewski, student WSH, c. 1924, akt. 1924-30, urzędnik
 79. Jerzy Ryk, student PW, c. 1932, akt. 1932-33
 80. Stanisław Ryszkowski, student weterynarii UW, c. 1930, akt. 1930-33, sekretarz sem. let. 1931/32 (Prezydium X-lecia)
 81. Zdzisław Rzążewski, (1917 - ) student UW, c. 1938, student Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu w Bolonii, lekarz medycyny weterynaryjnej
 82. Henryk Sadowski, (1911 - 14 lipca 2001 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Liceum Handlowego Miejskiego w Warszawie, c. 1936, absolwent Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, mgr ekonomii, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, zasłużony dla reaktywacji Respubliki 1994, pochowany na warszawskich Powązkach
 83. Zbigniew Siarkowski, student mechaniki PW, c. 1931, akt. 1931-33
 84. Kazimierz Sawicki, student UW, c. 1924, akt. 1924-27, urzędnik
 85. Bronisław Sikorski, (1910 - 21 września 1994 w Warszawie) student i absolwent chemii UW, c. 1928, akt. 1928-33
 86. Bolesław Słupski, student geodezji PW, c. 1931, akt. 1931-33
 87. Józef Słupski, student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-33
 88. Kazimierz Sobikowski, student PW, c. 1929, akt. 1929-31, sekretarz sem. let. 1930/31, skreślony 1931
 89. Andrzej Sochacki,
 90. Czesław Stankiewicz, (1906 - 28 maja 1996 w Poznaniu) student i absolwent ekonomii WSH, c. 1926, akt. 1926-32, skarbnik sem. zim. 1928/29, urzędnik
 91. Albin Stańko, student WSH, od 1932 student med. UW, c. 1927, akt. 1927-33, skarbnik sem. let. 1928/29, skarbnik sem. zim. 1929/30
 92. Franciszek Stańko, student WSH, c. 1926, akt. 1926-33, skarbnik sem. let. 1927/28, sekretarz zewn. sem. let. 1928/29, sekretarz WKM-u sem. let. 1928/29
 93. Henryk Starczewski, (1916 - ) student PW, c. 1938, student Uniwersytetu w Rzymie i Uniwersytetu w Londynie, urbanista, architekt, po wojnie na emigracji w Kanadzie

  Mieczysław Stępczyński, 1939 r.

 94. Mieczysław Stępczyński, (22 września 1919 w Warszawie - 29 sierpnia 2001 w Warszawie) s. Stanisława i Bronisława z d. Kapuścińska, brat Zdzisława (Respublica), absolwent Gimnazjum Górskiego, student chemii PW, c. 1938, w uczestnik powstania warszawskiego, animator działalności Respubliki w czasach komunistycznych, po wojnie prowadził prywante działalności, hurtownię, sklep detaliczny w Alejach Jerozolimskich i warsztat rowerowy, pochowany na Powązkach

 95. Zdzisław Stępczyński, (1917 - 28 października 1994) student i absolwent ekonomii SGH, c. 1936
 96. Stefan Szaniawski, student i absolwent prawa UW, c. 1925, akt. 1925-28, skarbnik sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1926/27, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1927/28
 97. Alfred Szen, c. 1922, akt. 1922, skreślony 1922
 98. Franciszek Szeremeti, (1918 - ) student Akademii Nauk Politycznych, c. 1937

  Franciszek Szwajdler, 1932 r.

 99. Franciszek Szwajdler, student i absolwent prawa UW, założyciel Respubliki, akt. 1922-24, pierwszy prezes sem. let. 1921/22, adwokat

 100. Henryk Szyke, student prawa UW, c. 1928, akt. 1928-33
 101. Bronisław Śmigaj, student budownictwa lądowego PW, c. 1929, akt. 1929-33

  Egon Tkaczyk, przed 1914 r.

 102. Egon Tkaczyk, (9 lipca 1886 w Linówcu - 27 września 1973 w Pszczółkach k. Gdańska) s. Jana i Kornelii z d. Kanieckiej, student i absolwent UW, c. 1924, akt. 1924-25, nauczyciel i działacz społeczny

 103. Zygmunt Tosik, student WSH, c. 1925, akt. 1925-30
 104. Mieczysław Trębiński, student budownictwa lądowego PW, c. 1929, akt. 1929-33
 105. Piotr Tucewicz, student PW, c. 1927, akt. 1927-33, skarbnik WKM-u sem. let. 1928/29
 106. Maciej Tymiński, student elektryczny PW, c. 1930, akt. 1930-33
 107. Józef Tyszka, student i absolwent WSH, c. 1926, akt. 1926-30, wiceprezes sem. let. 1927/28, olderman sem. zim. 1928/29, urzędnik

  Zygmunt Wajnert, 1920 r.

 108. Zygmunt Wajnert, (1 maja 1898 w Łodzi - 17 października 1955 w Warszawie) s. Franciszka i Heleny z d. Jasińskiej (herbu Rawicz) Gimnazjum Państwowego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 1921, w 1920 w czasie nauki zgłosił się do WP, student Wydziału Elektrycznego, student i absolwent 1931 architektury PW, c. 1923, akt. 1923-33, w czasie studiów pracował w Banku Polskim, po studiach od 1935 architekt w Łodzi, w czasie wojny mieszkał w Sochaczewie, gdzie proacował w nadzorze budowlanym i prowadził budowy, po wojnie w Warszawie, gdzie pracował w NBP i biurach projektów, od 1924 żonaty z Leonią z d. Zielonkiewicz, pochowany na warszawskich Starych Powązkach [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja córki Ewy Bujniewcz]

 109. Przemysław Wąsikowski,
 110. Wojciech Wąsikowski, student WSH, c. 1930, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 111. Jan Weil, (24 września 1904 w Ozorkowie - 25 października 1980 w Łodzi) s. Stefana Roberta, bratanek Karola (Arkonia) i Stanisława (Wisła), student UW, c. 1925, akt. 1925-28, wiceprezes prezes sem. let. 1926/27, olderman sem. let. 1927/28, urzędnik
 112. Przemysław Więckowski, student budownictwa wodnego PW, c. 1928, akt. 1928-33, olderman sem. let. 1931/32 (Prezydium X-lecia), olderman sem. zim. 1932/33
 113. Jerzy Wilczyński, student med. UW, c. 1928, akt. 1928-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 114. Witold Wolski, student prawa UW, od 1928 student SNP, c. 1927, akt. 1927-33, skarbnik sem. zim. 1930/31
 115. Henryk Zamrazil, student matematyki UW, c. 1930, akt. 1930-33
 116. Alfred Ziegler [metrykalnie Maksymilian Alfred Ziegler], (3 marca 1899 w Łodzi - 2 marca 1939 w Łodzi) s. Juliusza i Emilii Florentyny z d. Kunkel, brat Ryszarda (Respublica), absolwent Gimnazjum Humanistycznego Bogumiła Brauna w Łodzi, student i absolwent prawa UW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, założyciel Respubliki, akt. 1922-27, prezes sem. let. 1922/23 (od marca) oraz sem. zim. 1923/24, skarbnik sem. zim. 1924/25, prezes Związku Filistrów 1928-32, po studiach pracował jako radca prawny w łódzkiej firmie włókienniczej Krusche i Ender w Pabianicach, członek Związku Zachodniego, zmarł na zawał serca, pochowany na Starym Cmentarzu Ewangelickim w Łodzi

  Ryszard Ziegler, ok. 1920 r.

 117. Ryszard Ziegler [metrykalnie Eugeniusz Ryszard Ziegler], (9 marca 1901 w Łodzi - 30 czerwca 1941 w Sachsenhausen) s. Juliusza i Emilii Florentyny z d. Kunkel, brat Alfreda (Respublica), absolwent Gimnazjum Humanistycznego Bogumiła Brauna w Łodzi, ochotnik Legii Akademickiej w wojnie 1918-20, student i absolwent WSH, założyciel Respubliki, akt. 1922-27, wiceprezes sem. zim. 1922/23, olderman sem. let. 1922/23, wiceprezes sem. let. 1923/24, wiceprezes sem. zim. 1925/26, prezes sem. let. 1925/26, ppor. rez., przypisany do 8 Pułku Artylerii Lekkiej w Płocku handlowiec, prokurent w cukrowni Borowiczki pod Płockiem, działał społecznie w straży pożarnej, w klubie sportowym i związku zawodowym cukrowników, w wojnnie obronnej 1939 walczył w obronie Modlina, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen (prawdopodobnie zagazowany w lasach Wuhlheide i splony w krematorium obozowym)

 118. Eugeniusz Żarnowski, (1912 - 14 kwietnia 1995 w Warszawie) student i absolwent weterynarii UW, c. 1932, prof. Instytutu Weterynarii
 119. Tadeusz Żukowski, student PW, c. 1932, akt. 1932-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Corporatio Respublica. Księga pamiątkowa X-lecia 1922-1932, Warszawa 1932,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Respublica.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 11 IX 2010 r.
Opublikowano: 28 VI 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Respublica (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VI 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }